WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 47 ] --

Ворог, підсиливши свої частини під Новгородом Волинським свіжими військами з Коростеня, перейшов проти 10-ої дивізії у протинаступ і тут зав’язувалися бої на східньому березі ріки Случ.

Ворог увесь час намагався обійти крило Січових Стрільців із пів­ ночі й переправйтися через р. Случ. Особливо настирливі атаки провадив він на Олександрівну й пізніше на Чижівку. Тому Штаб Групи С.С. вирішив підтягнути до Новгорода Волинського 11-у ди­ візію з Шепетівки. Помилкою Штабу Групи С.С. було тут так силь­ но розтягати Групу далеко в глибину. Але тоді думалось, що ворог, сильно здеморалізований, не зможе поставити опору нашій 10-ій дивізії й кінному дивізіонові Бориса. У днях 21-го і 22-го серпня 11-а дивізія перевезлася по залізниці під Новгород Волинський і протягнула частинно свій фронт на північ, змінивши під Олександ­ рівною місцевих повстанців і дивізіон Бориса. Штаб Групи перей­ шов 22-го серпня до Полонного, а 23-го серпня мав переїхати до Гогачева й далі до Новгорода Волинського.

23-го серпня ворог енергійно натискав на 10-ту дивізію на схід від Новгорода Волинського. Одночасно сильно атакував с. Олександрівну, що її зайняла частина 11-ої дивізії С.С. Атаки ворога довго відбивали С.С. і можливо, що Група була б утрима­ лася, коли б не ось-який випадок. Вищі польські штаби й коман­ digitized by ukrbiblioteka.org дири частин на фронті, очевидно, ще не знали про умову, що її скла­ дено між Січовими Стрільцями, та їхнім вищим штабом, і в час, коли під Новгородом Волинським рішався бій, кінний відділ по­ ляків підійшов під Новгород Волинський із боку Корця, наскочив на Стрілецькі обози, що стояли в районі Орепи-Киянки, почав їх займати й забирати в полон. В обозах вибухла паніка й обозники :трімголов почали втікати на схід до Кійкового і Гільська, за ріку Случ.

Вістка про це швидко докотилась до фронтових частин, і во­ ші, не видержавши натиску ворога, почали відходити, при чому з приводу того, що зв’язок зі Штабом Групи у той час був перер­ ваний, командири дивізій рішили відходити не на південь від Нов­ города Волинського, а на південний схід. Таким чином, коли вночі на 24-го серпня Командир Групи С.С. з Начальником Штабу при­ були до Рогачева, то дістали донесення, що частини залишили Нов­ город Волинський і відійшли 10-ою дивізією на Кропивну й Броники, 11-ою дивізією на Камінний Майдан-Черииця, кінний диві­ зіон Бориса на південь від Новгорода Волинського, по західному 5ерезі р. Случа*).

Відступ 24-го серпня, що був переведений без відповідної нляномірности, вніс замішання серед частин; зв’язку з частинами довго не налагоджено, й тому, коли наступного дня, 25-го серпня, ворог повів наступ, — частини подались і відійшли: 10-а дивізія на фронт Новорудня-Улашинівка, зі штабом в Рудні, а 11-а дивізія — Деканська гута-Немильне. зі штабом у Старому Майдані.

Штаб Групи С.С. в дорозі з Баранівки до с. Рудня. II Галиць­ кий Корпус зайняв Житомир і почав помалу просуватися на Ко­ ростень.

26-го серпня ворог ще з більшою енергією атакував частини *) Генерал Капустяиський у своїй третій частині „П оходу українських військ на К и їв-О десу” (ст. 112) ір он ізує з приводу залишення Січовиками напрямку З в ’ягель-К остель: „Н ехай, мовляв, поляки та больш евики б'ються пом іж собою па костопільському напрямку". Слід запитати генерала Капустянського, як- би він себе почував, коли б у нього в тилу появився чинник, який не говорить — ворог він чи приятель, і в той ж е час заби рає його майно, н абої й о б е ззб р о ю є його частини? Н евж е б він думав, що той ж артує? Д е був тоді Ш таб Головного Отамана? Як здається, навіть генерал (тоді ще полковник) Капустянський на кількаразові запити Ш табу Групи С.С. про віднош ення й становищ е д о поляків — відповідав, що властиво умови ніякої нема, але „ви поводьте себ е так... ну, т а к... знаєте? Ну, щ оби було д о б р е ”. Але як треба було розум іти те — „р оби ­ ти, ш оби було д о б р е ? ” Т оді, наприклад, Січові Стрільці були т ої думки, що най­ краще було б, якби раз-другий виступити, щ об не пхалися поза українськими спинами на українську територію, одвойован у українською кров’ю. А якої д у м ­ ки було вище Командування У.Н.Р. — про це ні словечком воно не заявляло. — №. Б.

Групи С.С. і виходив на лінію Соколів-Андрюківка-Дерманка. 27-го і 28-го серпня атаки ворога на Соколів продовжувалися ще з біль­ шою настирливістю. Все ж Групі С.С. вдалося продовж двох днів стримувати ворожий напір.

Утома Стрільців і поява ворога в районі Чернявка-Кошелівка примушувала Штаб Групи С.С. відвести вночі з 27-го на 28-ме серпня свої частини на нові позиції: 10-у дивізію на лінію Бере­ зова Гать-Пулин. 11-у дивізію — Курне-Луг, кінний дивізіон — Стрібеж; II Галицький Корпус у цей час займає район Черняхова.

За ці три дні ворог увесь час старався збити 11-у дивізію С.С., але всі його атаки були відбиті. На фронті 10-ої дивізії С.С. части­ ни то просувалися вперед на кілька верст, то знову відходили на­ зад. Занадто повільне посування II Галицького Корпусу на Ко­ ростень дало змогу ворогові на фронті С.С. зміцнюватись, а Група С.С. не мала змоги звузити фронту й виділити резерв для маневру.

Між іншим Штаб II Галицького Корпусу ввесь час наказував Групі С.С. розтягнути свій фронт майже до самої залізниці ЖитомирКоростень, що було Групі С.С. абсолютно не по силах.

На 1-го вересня, згідно з наказом II Галицького Корпусу (Гру­ пу С.С. додано до нього) про загальний наступ на Коростень, Сі­ човим Стрільцям поставлено завдання знов зайняти Новгород Во­ линський, допомогти II Галицькому Корпусові взяти Коростень ударом на Коростень із заходу.

Вночі на 2-го вересня Січові Стрільці переводили перегру­ пування і зосереджували на правому фланзі 11-ої дивізії 1-й полк С.С., на лівому фланзі 11-ої дивізії 3-й полк С.С. і кінний дивізіон Бориса та зранку 1-го вересня атакували ворога на обох крилах.

Ворог не витримав натиску, й починав відходити. Січові Стрільці виходять на фронт Яблонне-Недбаївка й Улашинівка-Слобідка Черницька.

4-го вересня, після невеличкого бою, Січові Стрільці зайня­ ли сс. Теснівка-Тупільці та Кропивна-Броники.

5-го вересня вся Група зробила поворот під прямим кутом на північ. Штаб Групи ставив завдання переслідувати ворога, маю­ чи на меті вийти на фронт Бараші-Симони та Марянівка-Немелянка, Кінний дивізіон — на Новгород Волинський. Під загрозою бути відтятими від Коростеня Січовою піхотою й під напором кінноти Бориса большевики поспішно почали тікати з Новгорода Волинсь­ кого, при чому беззахисне це місто піддали такому сильному гар­ матному обстрілові, що більша частина міста зовсім вигоріла. Сі­ чові Стрільці вступили до Новгорода Волинського й зайняли ви­ digitized by ukrbiblioteka.org значений їм фронт; II Галицький Корпус опанував район ст. Фасо­ вої з авангардом на р. Ірша.

Висновки. З зайняттям Житомира й Звягеля українські війська відвоювали значні й багаті обшари своєї землі від ворогаокупанта. Закріпили за собою посідання залізниці Бердичів-Шепетівка. Здобули частину залізниць Бердичів-Коростень і Шепетівка-Коростень. Відбили від ворога багато військової здобичі й ве­ лику кількість залізничного майна, як паротяги й вагони, в яких Українська Армія відчувала надзвичайний брак. Із захватом заліз­ ниць полегшувалося маневрування війська і підвіз йому боєвих та харчових припасів.

4.

Ворог, наблизившись до Коростеня, легше міг маневрувати, перекидаючи свої резерви з Коростеня по залізниці в трьох на­ прямках. До нього прибули нові частини, які поповнились ще й місцевим большевицьким елементом, що його зведено в так звану Волинську бригаду. Тому ворог, починаючи з 7-го вересня, ставив значний опір. Прекрасно розуміючи значіння Коростеня для укра­ їнських військ, а ще більшу вагу його для ворога, Січові Стрільці прикладали всіх зусиль, щоби скорше заволодіти цим залізничним вузлом. Те, що Січовим Стрільцям не вдалося його опанувати, ще не є доказом того, що вони не хотіли його взяти й не прикладали всієї енергії та сил до цього. Не зважаючи на опір ворога, Січові Стрільці з боями, без застосування артилерії, за рідкими винятками просуваючись по страшенно піскуватих дорогах, 7-го вересня ви­ йшли на фронт Сушки-Білка-Яблонець-Мокляки. У цей час II Га­ лицький Корпус находився головними силами г, районі Фасової п авангардами по лінії Шершні-Лісовщина-Ришівка. Ворог почав пе­ реходити в контратаку.

8-го вересня, коли Група С.С. почала свій наступ 10-ою ди­ візією на Рафалівку, а 11-ою дивізією на Бондарівку, — ворог, зай­ шовши лісом у тил 10-ій дивізії, заатакував Штаб цієї дивізії в селі Сушки й частинно забрав його в полон разом із канцелярією.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Кін­ на сотня 10-ої дивізії в цьому бою мала значні втрати. Між іншим, втратила свого командира сотника Матвія Загаевича, брата Мико­ ли Загаевича, що поліг під Мотовилівкою. Командир 1-го полку С. С. підполковник35) Андрух кинувся з частиною свого полку на 35) Іван А н друх ніколи не був формально підвищ ений із сотника в підпол­ ковники, хоч, як к-р полку був титулований часто полковником.

стріли й атакою у фланг ворога, що напав на с. Сушки, врятував обози та штаб. Ворог розпорошився по лісі. На ліквідацію воро­ жого наскоку пройшло досить часу, і наступ 8-го вересня затри­ мався. Група С.С. осягнула Мошну, Рудню, Ушицю й Гулянку. II Га­ лицький Корпус лівим крилом заняв м. Ушомир і вже обстрілював із гармат ст. Коростень. Здавалося — день, і Коростень буде взятий.

У цей час ворог, зібравши значні резерви, перейшов до енер­ гійного протинаступу на всьому коростенському фронті, наносячи удар правому крилові II Галицького Корпусу від Чопович і центро­ ві о Коростеня. На фронті С.С. також зав’язувались вперті бої. Во­ рог підтримував свою піхоту панцерними потягами.

II Галицький Корпус хутко почав відступ. За ним відходи­ ли і Січові Стрільці. Про якийсь контр-маневр Січових Стрільців не могло бути й мови, бо для широкого маневру, щоб допомогти II Галицькому Корпусові, вони були заслабі. Лишитися ж на місці в той час, коли II Галицький Корпус відійшов відразу майже до Житомира, було аж надто небезпечно.

В час відступу Група С.С. ставила опір ворогові на лінії ІЗараші-Симони-Андрієвичі, де тягнувся бій цілий день 12-го верес­ ня, і на лінії Романівка-Гали-Олександрівка — 13-го вересня. На фронті 10-ої дивізії Січових Стрільців частини кілька разів пере­ ходили до контратаки, при чому 1-й полк С.С. мав значні втрати раненими. Січові Стрільці відійшли на Новгород Волинський і, прикрившись рікою Случ, розташувалися на просторі Гільськ-Новгород Волинський-Олександрівка.

14-го вересня ворог розвідував становища Групи С.С. і вів об­ стріл Новгорода Волинського.

5.

15-го вересня 2-й полк С.С. (слабенький: 200-300 багнетів), заатакований ворогом, не втримався й відійшов на р. Смолка, де зайняв переправу біля Киянки.

Наступного дня ворог атакував Олександрівку й форсував ріку Случ під Чижівкою, одночасно перейшовши Случ під Гільським, далі перейшов убрід р. Смолку біля Суслів і примусив Сі­ чових Стрільців до відвороту. Група С.С. відкинула своє ліве кри­ ло і иентр та зайняла становище Киянка-Орени-Ярунь.

На другий день, після боїв, відходять Січові Стрільці на лі­ нію Смолдерів-Колоденка-Великі Горбаші.

17-го вересня С.С. затримуються на становищах на лінії ст.

digitized by ukrbiblioteka.org Майдан-Вілля, а 18-го вересня, згідно з наказом Штабу Дієвої Ар­ мії (з відходом на Новгород Волинський) Група вийшла з підлеглости II Галицькому Корпусові). Група мала відійти до залізниці Бердичів-Шепетівка та згрупуватись у двох районах: у Полонному й у Шепетівці.

У місті Полонному зосередилася 10-а дивізія С.С., у м. Ше­ петівці 11-а дивізія С.С., Штаб Групи в селі Городище; II Галиць­ кий Корпус відійшов до м. Бердичева, в районі якого й зайняв становища.

Наступальні акції, що були ведені впродовж цілого місяця для заволодіння Коростенем, скінчилися невдачею. Українське військо не тільки не здобуло цього надзвичайно важного пункту, але й відступило до лінії залізниці Бердичів-Шепетівка, утративши весь терен, здобутий за час від 18-го серпня по 12-й вересня. Причини цієї невдачі були такі:

1) Відсутність у Штабі Групи С.С. точних і ясних інструкцій вищого Штабу щодо взаємин з поляками.

2) Невиразне й радше вороже, ніж приятельське ставлен­ ня поляків у районі Звягеля потягло за собою те, що Група С.С.

загрожена поляками ззаду, повинна була залишити Новгород Волинський 22-28-го серпня й припинити свій, так успішно розпо­ чатий наступ на Коростень. Відійшовши до району Пулин-СоколівКурне (де пробула до 1-го вересня) Група С.С. утратила таким чи­ ном цілий тиждень, — час, якого вистачило б для підходу до Ко­ ростеня.

3) Повільне посування II Галицького Корпусу на Коростень.

Цей Корпус, не зважаючи на відхід Січових Стрільців від Звягеля, все ж мав досить сил для наступу на Коростень. Корпус довго затримався в Житомирі, а почавши наступ, вів його не досить енер­ гійно.

4) Для обхвату Коростеня з заходу, Січових Стрільців було замало. А II Галицький Корпус відмовився від маневру для занят­ тя Коростеня та ввесь час вів фронтові атаки, які не дали позитив­ них наслідків. Незнання ворога, що сильно боявся обходів і об­ хватів, багато тут пошкодило. З другого боку й Січові Стрільці не досить сміливо зважувались у цій операції на обхідні рухи.

5) Упертість ворога в боях під Коростенем теж спричинилася до невдачі наступу українських частин.

6) Загайка часу українськими частинами спричинилася до виграшу ворогом часу на підвіз підкріплень до Коростеня та пере­ ходу до активних дій.

7) Проявлена командиром II Галицького Корпусу деяка не­ рішучість у веденні операцій спричинилася до того, що II Галиць­ кий Корпус після першої ж невдачі, як тільки ворог проявив ак­ тивність, зараз же відійшов до Житомира, не спробувавши контр­ атакувати ворога.

8) Великий вплив на все українське військо зробило зали­ шення українськими частинами тількищо взятої столиці України — Києва. Дух підупав, порив охолонув, у душу почала закрадатися зневіра в перемогу.

–  –  –

Сотник Цяпка в гостях у інспекторському відділі Команди К орпусу СС.

V, СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ НА ФРОНТІ ПРОТИ ДЕНІКІНА СТРАТЕГІЧНЕ СТАНОВИЩЕ У ВЕРЕСНІ І ЖОВТНІ 1919 Р. ПЕР­ ШІ БОЇ З ДЕНІКІНЦЯМИ. ПРИЧИНИ НЕВДАЧІ І ВІДСТУП НА

ПРОСКУРІВ. ЗАЛИШЕННЯ ПРОСКУРОВА І ВІДСТУП НА СТАРОКОСТЯНТИНІВ.

1.Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Україна і релігійний ресурс політичної боротьби: аналіз передвиборчих програм 2002 року Валентина Афанасьєва Донецький національний університет (Україна) Проблема політизації релігії в Україні сьогодення вже представлена першими спробами фундаментального дослідження. Дві колективні монографії “Національне відродження і релігія”1 та “Релігія і політика в сучасній Україні”2 уявляють собою єдине ціле за хронологічним принципом. Проте, на жаль, дані роботи не представляють історико-політологічного...»

«ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ ФІЛОСОФІЇ для студентів 2-го курсу юридичного факультету в 2011-2012 н.р. (18 годин лекції, 16 годин семінари, 74 години самостійна робота) Лекції Семінари Самост.роб. № НАЗВА ТЕМИ (кількість (кількість (кількість годин) годин) годин) Філософія, коло її проблем та роль в суспільстві 2 Філософія стародавніх Індії та Китаю 2 2 4 3 Антична філософія 2 2 4 4 Середньовічна філософія 2 2 4 5 Філософія Відродження 2 4 Філософія Нового часу 7 Німецька класична філософія 4 8...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 3 (214) ЛЮТИЙ _ 2011 лютий № 3 (214) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ Частина І Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412 ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових виданьУкраїни (філологічні науки) Постанова президії ВАК України від 22.12.2010 р. № 1-05/8 Рекомендовано...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Н.М.МАДЕЙ КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА з курсу „СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА” для студентів філософського факультету спеціальність „культурологія” Львів 2007 СТРУКТУРА КУРСУ ЛЕКЦІЇ 1. Сучасна українська культура: предмет та завдання курсу.2 год.2. Формування модерної української культури.4 год. 3. Культура західноукраїнських земель в міжвоєнний період (1919-1939)..2 год. 4. Радянська українська культура..2 год. 5....»

«Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», Вип. УДК 930 (477,54)”19”Білецький М. Є. Домановська Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ВІЗАНТИНІСТИКА В ТВОРЧОСТІ І ПЛАНАХ О. БІЛЕЦЬКОГО (до 130 річниці від дня народження) Статтю присвячено О. Білецькому як вченому-візантиністу. Основну увагу зосереджено на його професійній підготовці під час навчання на історико-філологічному факультеті Харківського університету на початку ХХ ст., на...»

«ТЕЗИ ВИСТУПІВ  НА МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО­ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ    МИТЕЦЬ — ВЛАДА — ПУБЛІКА  До 125­річчя від дня народження Леся Курбаса    Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України  Київ, 23 лютого 2012 року        Олександр КЛЕКОВКІН,  засл. діяч мистецтв України, др мист., проф. (ІПСМ)    ЛЕСЬ КУРБАС: ВИБІРКОВІСТЬ ПАМ’ЯТІ    1. Найкращий спосіб нейтралізувати винаходи і відкриття реформатора — відда ти його постать агіографії і постановникам календарних свят. Можливо, ця особливість ...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ КАФЕДРА БЛИЗЬКОГО СХОДУ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З КУРСУ Історія перської мови Упорядник: Мазепова О.В. Київ – 2005 Пояснювальна записка Програма з історії перської мови призначена для студентів перських груп Інституту філології і передбачає навчання протягом одного семестру (VІ) обсягом 50 годин аудиторних занять, з яких 34 годин – лекційних, 16 годин – семінарських занять та 40 годин самостійної роботи студентів. Дану...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Збірник наукових праць ( Випуск LVІІI ) Частина І Слов’янськ – 201 ISSN 2077–1827 УДК 371.1 ББК 74.20 Г. 94 Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LVІІI. – Ч. І. Слов’янськ : СДПУ, 2011. – 246 с. Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко В.І....»

«РОЗВІДКИ УДК 94(477) «XVIII» Ірина Кривошея ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО ГЕТЬМАНЩИНИ У XVIIІ СТ. Висвітлюється проблема становлення військового товариства як частини не урядової старшини Гетьманщини у XVIIІ ст. Ключові слова: військове товариство, значне військове товариство, неурядова старшина. Термін «військове товариство» в даному випадку позначає частину неурядо вої старшини Гетьманщини у XVIIІ ст. З середини цього століття військові това риші зайняли своє місце між бунчуковими і значковими...»

«Сравнение историко-правового развития государств Автор: Administrator 21.10.2010 19:32 Сравнение историко-правового развития государств Порівняння історико-правового розвитку держав: Індія, Франція, Арабський халіфат Введення 1. Утворення держави в Індії, державні органи управління.2. Державний лад Арабського халіфату, джерела мусульманського права 3. Встановлення Абсолютної монархії у Франції. Список літератури В результаті розгляду і розкриття цих тим, неважко відмітити схожість і відмінності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»