WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 46 ] --

Група С.С., згідно з директивами Штабу Дієвої Армії, роз­ почала наступ і після впертого бою збила ворога, виходячи на лі­ нію Сказинці-Мудроголовці, 11-а дивізія С.С., остаючись у резерві, переходила до містечка Купина.

Запорізька Група в цей день не наступала, обмежившись роз­ відкою на Ярмолинці; II Галицький Корпус зайняв вихідне стано­ вище.

Майже одночасно розпочали ранком свій наступ Запорожці — на Ярмолинці, Січові Стрільці — на фронт Олексинець ПільнийЖищинці. Ворог уперто боронився, але зручним маневруванням частин українського війська й настирливим їхнім напором змушено його до відвороту. В цей день Запоріжці просунулися на північ від Ярмолинець. Січові Стрільці зайняли 10-ою дивізією Олексинець 1Іільний-Жищинці; 11-а дивізія С.С. лишилася в м. Купині.

28-го липня чини Січових Стрільців набирали більшого роз­ маху. 10-а дивізія С.С. переслідувала ворога й старалася захопити Фельштин. Ворог затримавшись в цьому пункті, сильно тримався.

Все ж, атакований із фронту Стрілецькою піхотою й зі сходу, від Кузьмина, кінним дивізіоном Бориса, поспішно відступив на Чор­ ний Острів. Січовим Стрільцям попало до неволі кількадесят по­ лонених. Кінний дивізіон забрав кілька підвод обозу. Денний пе­ рехід і втома війська перешкоджали переслідувати; 10-а дивізія С.С. ночувала у Фельштині; 11-а дивізія С.С. надвечір підходила до м. Кузьмина. Запоріжці осягали район Антонівці-Скаржинці.

29-го липня вдосвіта 10-а дивізія С.С. отримала наказ оволо­ діти Чорним Островом. їй допомагав кінний дивізіон Бориса, охоп­ люючи Чорний Острів із заходу від с. Рідкодуби. 11-а дивізія С.С.

— у резерві Групи, — що була за лівим крилом, переходить до ра­ йону Хоминці-Мочулинці. Коло полудня 10-та дивізія С.С. підійшла до Чорного Острова й почала атаку. Ворог тримався вперто. Після двогодинного бою кінний дивізіон, зманеврувавши яругами на за­ хід від Чорного Острова, атакував ворога з крила. Ворог, роз­ битий, відступив. Значна матеріяльна здобич, кілька кулеметів і полонені дісталися до рук Січових Стрільців. Січові Стрільці по­ терпіли значні втрати раненими. Ранений командир кінного диві­ зіону сотник Борис. Не зважаючи на це, кіннота, а за нею й піхота завзято гонять ворога, що відступає, і за кілька годин осягають ріку Бужок та займають м. Миколаїв; 2-й полк С.С., що був уско­ чив до м. Миколаєва, був атакований ворогом і мусів за­ лишити Миколаїв; але хутко впорядкувавшись, підтриманий голов­ ними силами 10-ої дивізії С.С., що якраз тоді підходила, пере­ йшов у контратаку і знову зайняв м. Миколаїв. Москвини, по­ спішно висадили міст на ріці Бужок, що в Миколаєві, й відходили на ріку Случ. Запоріжці й Українська Галицька Армія здобули м. Проскурів. Багато прислужився Запоріжцям при цьому авто-дивізюн С.С., під командою сотника Михайла Турка. Зайняв­ ши Проскурів, Запоріжці переслідували ворога кіннотою.

Маючи на увазі не дати ворогові впорядкуватися, й бажаю­ чи затримати ініціятиву в своїх руках, Командування С.С. наступ­ ного дня, 30-го липня, рішилось продовжувати наступ, щоб чимскорше осягнути ріку Случ і заволодіти переправами. Бої за них далися раніш у знаки Групі й могли б уявляти собою великі трудdigitized by ukrbiblioteka.org мощі при дальшому наступі, якщо дати ворогові час прийти до себе й закріпитися на цій річці. Уранці 30-го липня Група перейшла у наступ і гнала ворога, а надвечір зайняла переправи біля Чорнилів­ ки і Сорокодубів; 11 дивізія С.С. залишилася в Чорному Острові;

її Галицький корпус обсадив Бужок, маючи своє ліве крило в селі Орлинці.

В и с н о в к и : У висліді п’ятиденних боїв українське військо знову заволоділо Проскуровом, звільнило від ворога значну площу території, пройшовши з боями яких 65 верст, нанесло ворогові значні втрати й сильно його здеморалізувало. Само ж Українське Військо скріпилось духом і підбадьорилося.

2.

З розвитком наступу Наддніпрянської й Галицької Армії Штаб Дієвої Армії рішився повести широко закроєні операції, з метою здобути все Правобережжя з Києвом. Той Штаб видав наказ, що лав на меті, у зв'язку з рівночасними операціями московської протибольшевицької Добровольчої Армії Денікіна з південної Донцини, — знищити сили московських большевиків, що оперували на півдні України, й захопити їхні матеріяльні бази, а далі дозволити українським військам поповнитись у велику всенародню армію на здобутім Правобережжі, де скрізь зривалися проти большевиків повстання. У політиці той наказ Штабу Армії У.Н.Р. мав ціль до­ вести до того, щоби дозволити Україні ввійти у міжнародні зно­ сини як поважній протибольшевицькій силі, якої не можна легко­ важити, та через те здобути міжнародне визнання української державносте й матеріяльну допомогу для українського війська від європейських держав, заінтересованих у провалі московського большевизму.

Проти цього якраз большевизму йшли російські білі вій­ ська Колчака, що здобули увесь Сибір і дійшли аж до Волги біля Самари, Денікіна з-над Чорного моря, Юденіча під Петроградом і Гурка з Архангельська.

На 1-го серпня ворог перед фронтом Групи С.С. і лівим кри­ лом II Галицького корпусу зайняв Старокостянтинів-Кузьмин і по зиції проти переправ красилівських, чорнилівської, с. Сорокодуби і с. Кліниця. Група С.С. підлягала II Галицькому Корпусові. Завдання цілої Групи С.С. в загальному наступі на Київ — забезпечити ліве крило Армії, що наступала на Київ, та оволодіти Коростенем. У пе­ редбаченні нового наступу Група С.С., займаючи 10-ю дивізією лі­ нію Случа: Чорнилівка — Сорокодуби, скупчує 11-у дивізію в район СХЕМА Ч. 10.

Група СС в наступі на Шепетівку. Бойові операції 1 — 18 серпня 1919 р.

–  –  –

Малих і Великих Зозулинець, маючи на меті форсувати р. Случ і ударом на правому крилі ворога примусити його очистити пере­ прави біля Чорнилівки, 10-а дивізія повинна була в цей час переслі­ дувати ворога й дійти на лінію р. Понори. Приймаючи на увагу значну здеморалізованість ворога, Група С.С. увесь час поривалася чимскорше кинутися до наступу, але II Галицький Корпус все від­ тягав початок акції. На 2-го серпня Група С.С. зайняла зазначене вище положення.

3-го серпня 11-а дивізія С.С. сфорсувала р. Случ біля Малих Зозулинець і зайняла мостовий причілок на північному березі річки.

На 4-го серпня 11-ій дивізії С.С. дано завдання збити ворога з позицій біля с. Клитна й наступати в напрямі на Кульчини, щоб вийти на фронт Кульчини-Печиська; 10-а дивізія мала допомогти 11-ій дивізії атакою на переправу біля Чорнилівки. Після того, як 11-а дивізія зайняла вказаний їй фронт, 10-а дисізія С.С. мала зо ­ середитися в районі Пилипи-Мончинці, в резерві Групи.

11-а дивізія С.С. зранку 4 серпня здобула с. Клитну і, пе­ реслідуючи ворога, надвечір зайняла Кульчини й Печиська, 10-а ди­ візія С.С. станула в призначеному їй районі. Частини II Галиць­ кого Корпусу просувалися вперед і зайняли Старокостянтинів.

5-го серпня Група С.С. успішно просовувалася з невеликими боями: 11-а дивізія на р. Ікопоть і зайняла Мазепинці-Орлинці та Лнтоніни; 10-а дивізія перейшла до району Грицики-Терешки, за­ лишаючись у резерві Групи С.С.

Починаючи від Чорного Острова, Група С.С. увесь час ішла вперед на лівому крилі Української Армії. II Галицький Корпус увесь час відставав. Причини цього були: порівнюючи мале знайомство з тактикою московського большевицького війська, через що Ко­ мандування II Корпусу трималося дуже обережно; незнання тере­ му війни та особливий спосіб ведення операцій II Галицьким Кор­ пусом. Корпус цей висовував далеко вперед невеликі відділи з об­ меженими завданнями — розвідки; ці відділи підтримував більши­ ми відділами на випадок невдачі і тільки після цього вводив у бій всі свої сили*).

Так і в днях 6-10-го серпня. II Галицький Корпус, зайнявши Старокостянтинів, висунув на північ від міста тільки одну, слабо­ го складу, 4-ту бригаду. Січові Стрільці продовжували наступ далч не зважаючи на своє висунене вперед становище; 11-ою дивіС посіб добрий, на мою думку, при війні, так би мовити, регулярній або позиційній; при характері ж війни напівпартизанської — це вело за с обою втра­ ту часу й шкідливо відбивалося на власних успіхах. — М. Б.

digitized by ukrbiblioteka.org зіею вони осягнули район Малої й Великої Салихи; 10-а дивізія посувалася за лівим крилом 11-ої дивізії. Дня 10-го серпня 4-а Галицька бригада, висунена верств десять на північ від Старокостянтинова, мала невдачу, й відходила в сторону Старокостянтинова. Увесь II Галицький Корпус, замість підтримати її, зали­ шив район Старокостянтинова й відходив на південь, утримуючи лінію Мотрунки-Кузьмин.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Січовим Стрільцям на фронті 10-ої дивізії, що була висуне­ на на Ледянку-Кучманівку для обхвату ворожого крила, також не повелося, наслідком чого вся Група С.С. примушена була відійти 11-ою дивізією назад, аж до лінії: Кульчини-Печиська і 10-ою ди­ візією — Терешки-Севруки. Ворог знов зайняв Старокостянтинів І лінію р. Ікопоть. Ворог спалив кілька сіл і маєток в Антонінах із багатою бібліотекою й архівом графів ГІотоцьких та далі в цьо­ му напірямі не просувався. Збоку Старокостянтинова ворожі відділи, просовуючись вперед, 11-го серпня зайняли с. Кульчинки й Лагодинці, врізуючись між Січових Стрільців і II Галицький Корпус.

12-го серпня, на домагання Групи Січових Стрільців, II Га­ лицький Корпус перейшов своїми крайніми лівофланговими части­ нами в наступ, щоб забезпечити праве крило С.С., і зайняв з боєм с. Лагодинці. Ворог відходив на Старокостянтинів, залишаючи сс.

Кульчинки й Лагодинці. Наступного дня, 13-го серпня, II Галиць­ кий Корпус вийшов над ріку Случ від Острополя до Великого Чорнятина.

14-го серпня вся Шепетівська Група перейшла у наступ. Ча­ стинам Групи С.С. поставлено завдання: 11-ою дивізією наступати прямо перед собою на Великі Пузирки, 10-ою дивізією, через Ледянку-Васьківчики-Нове Село, охватити праве крило ворога й д о ­ помагати 11-ій дивізії. Кінному дивізіонові Бориса співділати з 10-ою дивізією на її лівому крилі; коли ж визначиться успіх на р. Ікопоті, взяти напрям на Білогородку, оволодіти нею і в даль­ шому просуватись на Заслав-Шепетівку, загрожуючи правому кри­ лові ворога.

Наступ Січових Стрільців у цей день розвивався успішно.

10-ій дивізії пощастило виграти вороже крило. Енергійно просову­ ючись на Нове Село, вона ввесь час примушувала ворога відходи­ ти, через це посування 11-ої дивізії проходило досить легко. Над­ вечір 393-ії піший полк, що відступав перед 10-ою дивізією, під Великими Пузирками попав під фланговий удар 11-ої дивізії й після короткого бою, втративши цілий курінь полоненими, в без­ ладді відійшов на Хомору. Кінний дивізіон Бориса під Білогородкою зустрівся з польськими кінними розвідками, і, не знаючи, як ста­ витися до поляків, вступив із ними в бій. Поляки відійшли, й диві­ зіон С.С. зайняв м. Білогородку*).

15-го серпня Група С.С. без боїв вийшла на лінію р. Хомори.

Ворог уже не ставив майже ніякого опору, й без затримки втікав на північ. У наступних днях Група С.С. ішла 11-ою дивізією в на­ прямі на Шепетівку, маючи 10-у дивізію уступом за лівим крилом, а кінний дивізіон на лівому крилі — з Білогородки на Заслав. Дня 16-го серпня та група підійшла головними частинами 11-ої дивізії під с. Жилинці, де зустрілася з польською кінною бригадою гене­ рала Савіцького. Польській бригаді поставлено вимогу, щоб вона далі не просувалась, через що вона повернулася на Заслав. Од­ наче поки тяглися розмови з поляками, один польський ескадрон і один курінь 2-ої галицької бригади зайняли Шепетівку. Група С.С.

скупчилася в районі Жилинці-Волковинці-Кондратка.

16-го серпня 11-а дивізія С.С. перейшла до Шепетівки, а га­ лицький курінь виступив, щоби приєднатися до своєї бригади в Полонному; 10-а дивізія С.С. зосередилась в районі села Городище.

18-го серпня ескадрон поляків покинув Шепетівку (цукровар­ ню графа Потоцького). Група С.С. цього дня відпочивала.

В и с н о в к и. У висліді боїв, у період від 1-го по 18-й серпня, Січові Стрільці розбили ворога на дорученому їм напрямку. Знач­ на скількість полонених, кулеметів, набоїв та іншого військового майна попала до їхніх рук. Група С.С. опанувала залізницю Бердичів-Шепетівка з важним залізничним вузлом — Шепетівкою. Во­ рог сильно здеморалізований не ставив українському військові опо­ ру й невпинно відступав на північ. Наше військо міцнішало на дусі.

3.

Для дальшого наступу на Новгород Волинський і переслі­ дування ворога Командування С.

С. призначило 10-ту дивізію і кінУ своїй книжці „П охід українських армій на К и їв-О десу” генерал Капустянський пише, щ о поляки до того часу вже були підписали проект умови, з урядом У.Н.Р., очевидно, якось в тій ум ові було виріш ено щ одо взаєм овідносин, особливо щ одо зустрічі на фронті. Але ні Ш таб Д ієв о ї Армії, ні Ш таб Г оловно­ го Отамана не тільки не давав ніяких інструкцій своїм лівофлянговим військо­ вим частинам, але навіть не повідомив вищ их військових начальників про те, що якісь старання в цьому напрямі взагалі робились. На виразні запити Ш табу Гру­ пи С.С., як поводитись з поляками, сам генерал Капустянський і Начальник' Ш та­ б у Головного Отамана відповіді ніякої не дали. Тому Ш табові Групи С.С. самому приходилось шукати в и ходу з положення, яке пізніш е злож илося на лівому кри­ лі Січових Стрільців у зв ’язку з просуванням поляків на схід.

digitized by ukrbiblioteka.org cn о On я *D n та s я оз

-О яО 5’w К* О та а З3 5'§ °О со —.

^1 = а Я Яя Оо 43 Сґ ож s т а Яс Я з я CD О та та о

•о н о я сг ний дивізіон Бориса. 19-го серпня 10-а дивізія осягнула райони Колоденки-Радулина. Ворог ніякого опору не ставив; 11-а дивізія га Штаб Групи лишились у Шепетівці, виславши сотню польової варти до м. Славути, щоб забезпечитись від можливих несподіва­ нок від поляків. Штаб Головного Отамана навіть і після зустрічі з поляками та інциденту 16-го серпня все не давав ніяких вказівок щодо взаємин із поляками.

20-го серпня 10-а дивізія з кінним дивізіоном Бориса боєм здобула Новгород Волинський і переступила р. Случ. Ворог, очевид­ но, підтягнувши резерви з Коростеня, пробував зупинити наступ 10-ої дивізії; II Галицький Корпус підходив до району Житомира.

У цей же день по полудні польський відділ раптово напав на польову варту Січових Стрільців, обеззброїв її й забрав командира варти та кількох Стрільців до неволі. Більша частина варти втекла на Шепетівку. Командування Групи С.С. почало само на власну ру­ ку переговорювати з поляками про встановлення взаємних відно­ син і повернення людей та зброї польової варти. Переговори вста­ новили необхідність зв’язкових старшин при флангових частинах.

Обидві сторони зобов’язалися не нападати одна на одну без попе­ редження. Штаб Армії У.Н.Р. і далі мовчав та вказівок своїх не дав.Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Український інститут національної пам’яті Чернігівська обласна державна адміністрація Чернігівська обласна рада Чернігівська міська рада Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій ЯК ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ВУЛИЦЮ Правові засади перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території населених...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 929 : 342(477)-057.4 (092) 19/20 В. П. Яремчук доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ЛЕВ ОКІНШЕВИЧ1 Одним із найбільш талановитих і самобутніх істориків України ХХ ст. був ст. Лев Олександрович Окіншевич (Окиншевич) (1898-1980). Не підлягає сумніву, що він належав до зірок першої величини в когорті блискучих вчених...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПУХОВЕЦЬ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ УДК 94(37)(092)(043.3) ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО (306-337 рр.) 07.00.02 – всесвітня історія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49 E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 Від 11.06.2013 № 1/9-423 На від № _ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Про проведення Всеукраїнського семінару-практикуму Відповідно до наказу Міністерства від 03.01.2013 № 2 “Про...»

«Стасюк Надія Леонідівна ФІНАНСИ Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Стасюк Надія Леонідівна ФІНАНСИ Затверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Менеджмент» всіх спеціальностей. Протокол №6 від 29.11.2007 р. Вінниця ВНТУ 2008 УДК 336 Ф 95 Рецензенти: О. В. Мороз, доктор економічних наук професор О. О. Мороз, доктор економічних наук доцент В. А. Гарбар, кандидат...»

«УДК 378.016.785 Н.Г. Мозгальова м. Київ, Україна ІНТЕГРАЦІЙНИЙ І ТЕЗАУРУСНИЙ ПІДХОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Постановка проблеми. Одним із головних напрямів розвитку українського суспільства, зокрема системи вищої професійної освіти, стає входження України до європейського освітнього простору. Конституція України, закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національна доктрина розвитку освіти засвідчують прагнення...»

«ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ Спецпроект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В.А.Роменця УДК 378.147 Антонець М.О. Полтавська державна аграрна академія ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НОВИХ ТРЕНІНГОВИХ ПРОГРАМ У статті розглядається впровадження тренінгів «Жодних вибачень», «Шлюб на все життя» та «Мої слова». Вони включені у викладання курсу «Культура сімейнопсихологічних відносин»...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Куц Ю. В., Пустовойтов М. О. ВСТУП ДО ФАХУ МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ Конспект лекцій Київ 2010 УДК 621.317.39 ББК Ж 10 я 73-2 Б 12 Рецензент: В.П. Квасніков Куц Ю. В., Пустовойтов М. О. Вступ до фаху. Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології. Конспект лекцій.-К.: НАУ, 2010.70 с. В конспекті розглянуто загальні питання метрології та теорії інформаційно-вимірювальних систем (ІВС). Викладено...»

«Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля В.П. Бут, М.А. Кришталь, І.Ю. Тищенко, М.Г. Тур, Н.Ф. Єремеєва, П.І. Заїка, О.С.Алексєєва НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ Черкаси 2010 ББК 65.9(2)26 Авторський колектив: В.П. Бут, кандидат психологічних наук, доцент, ректор Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України; М.А....»

«Людмила Іваннікова ФОЛЬКЛОРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ПОСТАТЕй ІВАНА МАЗЕПИ ТА СЕМЕНА ПАЛІЯ Н е секрет, що більшість видатних українських істориків – М. Максимович, І. Срезневський, М. Костомаров, П. Куліш, В. Антонович, М. Драгоманов, Д. Яворницький, Я. Новицький та ін.– розглядали народну творчість як джерело до вивчення історії України. Вони ж перші звернулись до запису фольклору й видали фундаментальні збірники пісень та прози. В своїх записах вони демонстрували високу документальну...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»