WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 42 ] --

лишився на раніш указаних місцях, виставив охорону на схід і північний схід від Крем’янця. Запорізький Корпус розпочав, як уже сказано, без зв’язку з іншими частинами наступ із Нового Почає­ ва на Вишневець та Катербурґ і з бою зайняв пополудні обидва digitized by ukrbiblioteka.org пункти. Поляки далі на схід від Бродів і Клеваня не йшли; москвини атакували Північну й Холмську Групу, які потрохи подава­ лися на схід. У днях 26, 27 і 28-го травня йшла гаряча робота при перевантаженні військового майна з вагонів на селянські підводи. На­ селення неохоче давало підводи, тому більшості майна загрожу­ вала небезпека, що його прийдеться залишити. Коло полудня 28-го травня прибув до Крем’янця Командуючий Армією У.Н.Р. отаман Василь Тютюнник, який після короткої наради з Командиром Кор­ пусу С.С. видав наказ У.Н.Р. про перехід у загальний наступ, щоб опанувати якнайбільший терен для мобілізації. У першу чергу ста­ вилося завдання вийти на лінію Проскурів-Шепетівка.

Запорізькому Корпусові дано завдання вийти на лінію Проскурів-Старокостянтинів включно; Корпусові С.С. — прикривати ліве крило Запорізького Корпусу з боку Заслава-Шепетівки й вийти на лінію Старокостянтинів-Ляхівці.

Північній і Холмській Групі (які тепер зведено у Волинську дивізію) прикривати тили Корпусів С.С. і Запорізького. У випадку ворожого напору — поволі відходити на ріку Горинь.

2.

Штаб Корпусу С.С. вирішив післати кінноту через Шумськ і здобути м. Заслав; потім, прикриваючи себе збоку Острога, пере­ правитись через Горинь у районі Ямпіль-Ляхівці й далі розвива­ ти операції на Заслав і Шепетівку, прикриваючись з півночі р. Гориню. Щ оби забезпечити своє праве крило й заповнити простір між Корпусами С.С. і Запорізьким, малося спрямувати 9-у Заліз­ ничну дивізію в загальному напрямі через Теофіпіль на Великі Пузирки.

29-го травня Корпус С.С. з доданою до нього 9-ю Залізнич­ ною дивізією розпочав наступ трьома колонами, маючи в резерві 1-й полк С.С.; кінний дивізіон Бориса вислано напередодні, щоби зайняти м. Шумськ й перевести розвідку в напрямі на м. Остріг.

Увечері 29-го травня 1919 року частини Корпусу без бою вийшли і зайняли лінію: 9 Залізнична дивізія — район с. Мизюринці; 2, 4 і 5 полк С.С. — район Вовківці-м. Дедеркали; 3-й і 28-й Стародубський полк, пізніш названий 5-м полком С.С. — м. Шумськ; 1 полк С.С. — район Новостав-Борки; Штаб Корпусу в Борках. Кінний ди­ візіон Бориса зайняв село Боровицю й вів розвідку на фронті Корниця-Остріг. Тилові установи й обози спрямовано на Вишневець. У наступні дні Корпус С.С. просувався вперед і на 1-го червня зай ­ няв: 9 дивізія — без бою с. Святець; 2, 4 і 5 полк С.С. після досить упертого бою здобули с. Уніїв; 3 полк і 28 Стародубський полк (5 п. С.С.) залишився в м. Шумську; 1 полк С.С. переходив у Ямпіль; кінний дивізіон Бориса після невеличких сутичок із малими ворожими відділами зайняв с. Шекеринці й розвідував на Корницю й Заслав. Ворог не ставив значного опору і відходив на схід.

Дня 3-го червня Корпус продовжував наступ. Праве крило його не зустрічало опору й 9 дивізія легко осягнула район КолкиВолиця Полева; 1-й полк С.С. зайняв с. Турівку; 2, 4 і 5 полк з боєм здобули Ляхівці й переправу біля с. Гулівці. Кіннота С.С. про­ сувалася на Велику Гнійницю. 3-й і 28-й Стародубський полк перебу­ вали в Шумську як резерва Групи та для прикриття напрямку Остріг-Крем’янець. Напрямок цей мав надто важливе значіння то­ му, що наступ ворога, який зайняв м. Остріг, у цьому напрямі роз­ різував Волинську дивізію й Корпус С.С., загрожуючи тилам обох частин Армії. Наступного дня Корпус успішно вів бої та просу­ вався правим крилом (9 Залізнична дивізія) до сс. Гриценки-Тріски-Якимівці; центром зайняв Трусилівку та Кучманівку, а ліве кри­ ло (2 полк С.С.) опанувало м. Білгородку. Кінні роз’їзди С.С. під­ ходили до північних околиць Заслава, звідкіль ворог відбив їх рушничним і кулеметним вогнем. Бронепотяг (імпровізований) під­ ходив до ст. Клембівки, яку боронили ворожі броневики, й вів з ними бій. Штаб Корпусу перейшов із Ямполя до м. Теофіполя.

Відсутність зв’язку з Запорізьким Корпусом і все більше від­ хилення його на південь у район м. Проскурова та все більший опір ворога на правому крилі Корпусу, а також залишення Волинською дивізією Крем’янця й відсутність резерв примушували Команду­ вання Корпусу С.С. звернути увагу на велике розтягнення своїх сил, через що 4-го червня пополудні Командування, готовлячись до наступу 5-го червня, видало накази про більше скупчення сил.

Частини Корпусу дістали наказ: 9 дивізії атакувати ворога на фрон­ ті сіл Антоніни-Рублянка й вийти на фронт Кременчуки-Юначки, прориваючи залізницю біля ст. Антоніни. 1 полкові С.С. з 27 кінним полком (60-70 чіабель) атакувати ворога в сс. Зелена й Васьківчики і вийти на лінію Красівка—-м. Медведівка. 2 полкові С.С. з 1-ою батерією, займаючи м. Білгородку, просунути свої передові ча­ стини до Теліжинець і Михнова та забезпечити ліве крило Кор­ пусу. 4 і 5 полкові С.С., що разом із 2 полком С.С. зайняли Біл­ городку 5-го червня, — вдосвіта 6-го червня виступити через Хрестівку й Тернавку на Нове Село й допомагати 1-му полкові С.С.

виконати своє завдання.

Кінному дивізіонові Бориса з с. Гнійниці просуватись через digitized by ukrbiblioteka.org Більчин на Заслав із метою його здобути й далі провадити опера­ ції на Шепетівку; 3-му полкові С.С. з 28 Стародубським перейти до м. Ляхівців.

3.

Зранку 5-го червня, ворог, попередивши наш наступ, сам пе­ рейшов до протинаступу й заатакував праве крило й центр Корпу­ су С.С. на фронті Тріски-Кучманівка. Праве крило С.С. по деяко­ му змаганню відбило ворожий наступ і, переслідуючи ворога, зай­ няло с. Антоніни й Закриниче. Один полк 9-ої Залізничної дивізії вискочив наперед і опанував ст. Антоніни, де зруйнував залізнич­ ний шлях. На центральному відтинку Корпусу до полудня вівся за­ пеклий бій із ворогом, що все насідав. Коло полудня 4 і 5 полк С.С.

підійшли до с. Тернавки та з ініціятиви командира 4 полку завер­ нули на стріли; атакували ворога в с. Васьківчиках і примусили йо­ го хутко відступити. 1-й полк С.С. переслідував ворога й опану­ вав села Велику й Малу Салиху. 4 і 5 полк лишились у Зеленій і Васьківчиках. 3-й полк надвечір був у Ляхівцях. Кінний дивізіон не міг здобути Заслава і зупинився в с. Більчині, обсервуючи ворога стежами. В бою 7-го червня ворог атакував Антоніни піхотою, під­ триманою бронепотягами, й вибив звідти частини 9 Залізничної дивізії. Наступ 1-го полку С.С. зустрічав ворог контратакою від ст. Великі Пузирки, і 1-й полк часово втратив с. Велику Салиху, але скоро 9 дивізія й 1-й полк упорядкувалися й дружнім контр­ ударом відвоювали попереднє становище, при чому в руки С.С.

попали гармати, скоростріли, боєвий припас і полонені. Атаку 4 і 5 полку С.С. на Нове Село ворог відбив. Під Білгородкою ожив­ ляється ворожа діяльність, і ворог почав натискати на передові ча­ стини 2-го полку С.С. під Михновом; 3-й полк С.С. підтягався до с. Ледянки, як резерва. У бою 7-го червня виявлявся підхід до Ве­ ликих Пузирків авангардних частин із Богунівської бригади Таращанської дивізії московських большевиків.

На 8-го червня обставини на фронті Корпусу С.С. мінялися.

Ворог підсилював кіннотою й піхотою залогу м. Заслава. На фронт Великі Пузирки-Красівка прибували із Житомира частини Таращанської дивізії — Богунівська бригада і 1-й Інтернаціональний полк. З ’явилася небезпека, що ворог, повівши сильний наступ із боку Заслава, може роздавити 2-й полк С.С. у Білгородці та, врі­ завшись клином між С.С. і Волинською дивізією, параліжувати зу­ силля обох частин.

Запоріжці вели бої на напрямку Проскурів-Жмеринка. Во­ линська дивізія стримувала ворога в районі на північний захід від Ямполя — Ляхівців. Командування Корпусу С.С., з огляду на вище­ сказане, постановило продовжувати наступ, щоб опанувати район:

Черняхів — Великі Пузирки — Нове Село — Вербівці, хутко вискочи­ ти на р. Хомору на фронті Гриців — Зубівці. Тоді, прикрившися річ­ кою, можна було мати резерви й не боятися за перемежок між Корпу­ сом С.С. і Волинською дивізією. Щоби забезпечити Корпус С.С. з крила і з тилу, треба було зайняти Старокостянтинів. Гадалося для цієї цілі виділити частини 9-ої Залізничної дивізії, і на 8-го червня наказано 9 дивізії вислати свою дивізійну кінноту для роз­ відки в цьому напрямі.

Удосвіта частини Корпусу С.С. і 9 Залізничної дивізії по­ винні були атакувати: 9 Залізнична дивізія — сс. Юначки й Медці та просовуватись на фронт Вербівка — Пихтія. 1-й полк С.С. — ата­ кувати ворога в с. Великі Пузирки й опанувати ст. Пузирки та село Малу Медведівку, 4 і 5 полк — зайняти Нове Село. 3-й полк С.С. — зранку просуватись на с. Малі Пузирки. Завдання 2-му полкові С.С. і кінноті Бориса оставались попередні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Залізнична дивізія й полки 4 та 5 з атакою спізнилися. 1-й же полк несподівано заатакував ворога, який став утікати, 1-й полк зайняв ст. Пузирки й уже вскочив в с. Малу Медведівку, коли заатакований з-позаду ворожими броневиками, що поспішили на допо­ могу до Медведівки з-під ст. Антоніни, та піхотою з боку с. Балкуна, — змішався й поспішно почав відворот. Ворог насідав на карк і тому полк не зміг зупинитися на старих позиціях, а відійшов до с. Зеленої. Після цього атаки 9 дивізії та 4 і 5 полку не відбулися, а 9 дивізія під загрозою ворога далі відкинула своє ліве крило до с. Закриниче — Рублянка, утримуючи станцію Антоніни. 3-й полк С.С.

з резерви не встиг підтримати частини 1-го полку С.С. і затримав­ ся в Малих Пузирках. На фронті 2-го полку С.С. були сутички стеж і сторожевих частин. Кінний дивізіон Бориса під натиском кінно­ ти ворога відходив на Ляхівці. Волинська дивізія відходила до Ямполя і Ланівець. Про Запоріжців відомостей не було.

На 9-го червня ворог зайняв Нове Село, Велику й Малу Салиху, Підлящики та с. Юначки, 1-й полк С.С. у боях 8-го червня мав дуже тяжкі втрати, тому Штаб Корпусу вирішив уночі з 8-го на 9-го червня змінити його 3-м полком С.С. з резерви. 10-го червня ворог активности не виявляв. В Корпусі С.С. відбувалося перегру­ пування.

digitized by ukrbiblioteka.org На 11-го червня ворог згрупував у районі Заслава значну кіль­ кість кінноти й піхоти. В районі Великих Пузирків підсилив свої частини Богунівською бригадою й одним полком китайців. У цей день Корпус С.С. мав намір атакувати ворога свіжими силами (в тому часі найсильнішого) 3-го полку С.С., підтриманого частина­ ми 9 дивізії й 4 та 5 полку С.С. Одначе ворог зранку повів рішу­ чий наступ на всьому фронті Корпусу С.С. і Волинської дивізії. Зу­ стрінутий контрнаступом 9 дивізії й 3 полком С.С., ворог відско­ чив на старі позиції. Коло полудня стало відомо, що ворог атаку­ вав 2-й полк С.С. в Білгородці й розбив його. 2-й полк поспішно став відходити на с. Поляхівку, стративши півбатерію, що попала до рук ворожої кінноти. Кінний дивізіон Бориса з Ляховець не міг подати помочі 2-му полкові С.С. через відсутність зв’язку. Ворожа кіннота зайняла Бісівку, Бісівочку й с. Хрестівку та продовжувала рух на Сморщики-Кучманівку, загрожуючи тилові Корпусу С.С. Післаний із резерви з с. Малі Пузирки 1-й полк С.С. не встиг ще виру­ шити, як ворожа піхота рішуче перейшла до контрнаступу з боку с. Юначки і, зайнявши ст. Антоніни, вдарила на праве крило 9 ди­ візії, а з боку Нового Села атакувала 4 і 5 полк С.С. 4 і 5 полки не витримавши атаки, починали подаватися назад; 9 дивізія й 3 полк С.С. твердо зустрічали ворожі атаки та завдали ворогові страшні втрати рушничним і гарматним вогнем. Ворог насував усе новими силами. Частини Корпусу С.С. зустрічали його багнетами. Зрештою загрожені з обох крил поволі починали відступ — 9 дивізія на Решнівку, 3 і 4 полк на Ледянку, 5 полк на Калюжинську і 2 полк за­ тримався в Поляхівці. Кінний дивізіон Бориса переходив у Жемеліїнці; 1-й полк відходив у село Колки.

У цей день ворог далі напирав на 9 Залізничну дивізію й 3-й полк С.С. Змучені частини відпирали ворожі атаки, але 1-й і 3-й полк С.С. та 9 дивізія мали напередодні великі втрати і тимчасово втратили боєздатність. Спроби Корпусу С.С. знову перейти в на­ ступ не вдалися. Зв’язку з Запоріжцями не було. Волинська диві­ зія під натиском ворога залишила Ямпіль і відходила до ЧолгузівДовгалівка. Корпус С.С. відходив. Дивізіон Бориса — до м. Теофіполя. Зранку 12 червня до с. Малинки прибув так званий загін полковника Сушка (24 кулемети, 1 піша й 1 кінна сотня). Загін цей сформовано з запасових частин, що були в Збаражі.

4.

До вечора 12-го червня ворог відтиснув Корпус С.С. на лі­ нію Терешки-Решнівка-Ледянка-Поляхівка й обсадив на правому крилі важний на той час пункт Кульчини, а на лівому і позаду — Ямгііль. Положення стало таке, що ворог загрожував крилові й ти­ лові війська У.Н.Р. під Проскуровом. Забезпечити операції Запо­ ріжців Корпус С.С. міг тільки через перехід до наступу та через відзискання хоч би попереднього становища до 8-го червня, чого при стані свого війська Корпус зробити не міг. Ворожий натиск на Волинську дивізію загрожував тилам С.С., а натиснувши на фронті Корпусу С.С., ворог загрожував і тилам Волинської дивізії.

Командир Корпусу С.С. вирішив криловим маршем відійти на ріку Случ і зайняти оборонну позицію від Красилівських мостів до Сорокодубів, рівночасно утримувати Старокостянтинів і держати резерву на шляху Проскурів-Старокостянтинів в с. Западинцях.

Для виконання свого рішення командир С.С. просив дозволу у Штабу Армії. Дозвіл такий командир С.С. дістав.

Тоді був виданий наказ: щоби прикрити криловий марш — 9-й дивізії з загоном Сушка й кіннотою Бориса вдосвіта атакувати ворога в Кульчинах, які треба зайняти й тримати, аж поки решти частин Корпусу перейдуть на переправи на р. Случ, після чого ві­ дійти на переправи — Красилівські мости. Коли ж неможливо бу­ де Кульчини зайняти, то прив’язати ворога до його позицій і ви­ конувати ту ж задачу, що й у першому випадку.

Інші частини дістали такі задачі: 1-й полк С.С. з с. Колків через Чорнилівку перейти до с. Западинець, при чому затри­ матися на переправі біля Чорнилівки до підходу частини, що мала зайняти цю переправу; 3-й полк С.С. з 28 стародубським полком з Ледянки через Колки-Корчівку — пройти на Чорнилівку де й зай­ няти переправу.

2, 4 і 5 полк С.С. мали пройти через переправу біля Малих Зозулинець і стати: 2-ий полк вислати на прикриття броду біля Со­ рокодубів, а 4 і 5-й полк остане у резерві в Слобідці Чорнилівській.

Обози і тилові установи мають рушати із Теофіполя через Базалію-Купель на Чорний Острів. Штаб Корпусу повинен перейти у містечко Миколаїв. Дев’ята Залізнична дивізія від виконання на­ казу про наступ на м. Кульчини відмовилася і це слід тут стверди­ ти без усяких застережень. Ця дивізія нікого не повідомивши, вно­ чі перейшла через Чорнилівську переправу, й коло полудня зай­ няла Красилівські мости (у той час вже знищені і коли переправи через річку вже не було).Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Олена Семеног Український фольклор 2 _ Олена Семеног Український фольклор Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Глухів 2004 _3 УДК 821.161.2-1.09 ББК 82.3(4Укр) С30 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14 / 18.2 – 253 від 18.02.2004) Рецензенти: Є.А.Пасічник, доктор педагогічних наук, професор; В.Ф.Погребенник, доктор філологічних наук, професор; А.М.Поповський,...»

«Павло Кутуєв КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: ЕВОЛЮЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОГРАМ Київ 200 ББК 60.5 К Рецензенти: В.Б.Євтух, доктор історичних наук, член кореспондент НАН України Ю.В.Павленко, доктор філософських наук В.І.Судаков, доктор соціологічних наук В.В.Танчер, доктор філософських наук Монографія рекомендована до друку Вченою радою Національного університету “Києво Могилянська академія”, протокол № 2(7) від 3 березня 2005 р. Кутуєв П.В. К 95 Концепції розвитку та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО ВИПУСК 24–25 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ББК 72.4(4 Укр)+85 В33 Друкується за ухвалою вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Протокол № 8 від 31 серпня 2012 р.. Рецензенти: доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії музики та інтерпретології Харківського нацонального університету мистецтв ім. І.Котляревського Л.В.Шаповалова; доктор...»

«Цей проект профінансований за підтримки Європейської Комісії. Ця публікація відображає лише точку зору автора і Комісія не бере на себе відповідальність за використання даної інформації. Звіт про реалізацію проекту та практичні рекомендації для впровадження європейських стандартів та принципів в Україні Миколаїв серпень 20 УКРАЇНА Чорноморський державний університет імені Петра Могили Ректор університету: Клименко Леонід Павлович – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Європейський університет СТУДІЇ з архівної справи та документознавства Том п’ятнадцятий Київ ББК 79.3я 53 С 88 Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2007. – Т. 15. – 232 с. РЕДА КЦІЙНА КО ЛЕГІ Я І. Б. Матяш (головний редактор), Г. В. Боряк, І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна,С. Л. Зворський, С. Г....»

«НIЖИНСЬКА СТАРОВИНА УДК 94(477.51) ББК 63.3(4Укр=Укр) Н61 Центр пам’яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Ніжинська міська рада Редакційна колегія: к.і.н. О.Б.Коваленко (голова ред. ради), д.ф.н. О.Г.Астаф’єв, к.фіз.-мат.н. М.М.Астаф’єва, д.політ.н. О.Д.Бойко, д.і.н. А.О.Буравченков, д.і.н. І.В.Верба, д.тех.н. Л.О.Гріффен, член.-кор., д.і.н. О.П.Моця, д.і.н. А.А.Непомнящий, к.і.н. А.М.Острянко, д.філол.н. Г.В.Самойленко, к.і.н. О.Г.Самойленко,...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЕДАГОГІКА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ» (28-29 березня 2014 року) Одеса УДК 37.01(063) ББК 74.0я43 П 24 П 24 Педагогіка: традиції та інновації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28-29 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 124 с. ISBN 978-617-7041-82-4 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка: традиції та інновації». Розглядаються загальні...»

«УДК 63:37 (091) ЛОПАТІНА ЛАЗОРЕНКО Наталія Валентинівна, Юлія Іванівна, канд. біол. наук, пров. наук. співроб. старш. наук. співроб. відділу науково-методичної роботи відділу науково-методичної роботи ДНСГБ УААН ДНСГБ УААН (м. Київ) (м. Київ) З ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОФІЇВСЬКОЇ ШКОЛИ САДІВНИЦТВА І АГРОНОМІЇ (1912-1918 рр.) На відміну від існуючих публікацій із даної теми подано докладний опис навчального і трудового процесу, насиченого культурного життя Софіївської школи садівництва і агрономії в...»

«Миколаївська область ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ О С В І ТА Миколаївська область БЕРЕЖНИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Народився 5 січня 1951 року в с. Духів Кременецького району Тернопільської обл. Закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Бєлінського (1972). Розпочав трудову діяльність учителем математики сільської школи. З 1974 по 1993 рік заступник директора з виховної, навчально-виховної роботи спеціалізованої середньої школи № 38 м. Миколаїв. З 1993 року директор Першої української...»

«УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ РІВНЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №20 7 клас Практичний посібник Рівне 2014 Якута Р.А. Видатні постаті історії України. 7 клас Рівне – 2014 – 72 ст. У практичному посібнику містяться відомості про всі видатні постаті історії України, які вивчаються у 7 класі. Стисла довідка про кожну видатну людину включає основні факти з її життя і діяльності. Подані матеріали відповідають чинній програмі МОН України з історії України для 7 класу....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»