WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 40 ] --

На другий день, 19-го квітня, на правому крилі Січових Стріль­ ців Кінна Бригада та 1-й піший полк, над якими командування обняв командир одного з куренів, бо командир полку Роґульський був ра­ нений у боях під Шепетівкою, проявляють нерішучість і, не зваж а­ ючи на категоричний наказ Штабу Корпусу, в наступ не переходять, обмежуючись розвідками. 3-й піший полк, навпаки, не чекаючи на наказ, зранку 19-го квітня сам продовжував наступ, надвечір вибив ворога з м. Полонного й обсадив його.

Наступного дня ворог, розібравшись в обставинах і бачачи нерішучість частин на правому крилі Січових Стрільців, почав про­ суватися вперед і обсадив ряд сіл: Щуровчики, Топорчики, Ленківці. Стрілецькі сторожі й розвідки відійшли на лінію своїх голов­ них сил. На фронті 3-го полку велася розвідка. Тульська Бригада вела бої на лінії Киянка-Орени-Курман і не могла зломити ворожо­ го опору.

У цей день несподівано виявилася у м. Білогородці присутність нового українського загону отамана Віденка, який до цього часу не давав про себе нікому знати, нікому не хотів підлягати й нічиїх розпоряджень не виконував. Коли ворог проявив активність на р.

Хоморі, Віденко почув небезпеку і зв’язався зі Штабом Корпусу С.С,.

просячи прислати йому, в першу чергу, грошей, а потім гарматні і крісові набої. В боях участи цей загін не приймав, скоро десь зник, а пізніше був роззброєний Кошем С.С. у Крем’янці. Отаман Віден­ ко втік, а з його загону сформовано кінну сотню С.С.

Дня 21-го квітня Січові Стрільці вели наступ на всьому фрон­ ті: кіннота атакуючи с. Щуровчики-Топорчики, потерпіла невдачу й відійшла на старі місця; 1-й полк С.С. вибив ворога з с. Ленківці, 3-й полк, не зустрічаючи ворожого опору, після кількох сутичок здо­ був с. Дертку; його піша розвідка обійшла між Дерткою й Мирополем ворожий бронепотяг і зіпсувала позаду залізничну колію;

команда бронепотягу, заатакована Стрілецькою піхотою при під­ digitized by ukrbiblioteka.org тримці Стрілецьких бронепотягів, здала Стрільцям бронепотяг „Товарищ Ворошилов” ; 3-й піший полк зайняв ст. Миропіль. Ворог від­ ходив на східній беріг Случа й зайняв Новий Миропіль.

В наступні дні Корпус С.С. атакував ворога на своїм південнім крилі, але невдало. Ворог підсилював свої частини на р. Хоморі, зайняв 22-го квітня м. Білгородку й одночасно атакував Стрільців на просторі Топорчики-Чотирбоки. Здобувши над ранком 25-го квіт­ ня с. Зубари, ворог відрізав 1-й піший полк С.С. від Окремої Кін­ ної Бригади. Наступ збоку с. Чотирбоки 1-м пішим полком на с.

Зубари для ліквідації прориву не мав успіху, бо не мав підтримки збоку Окремої Кінної Бригади, яка в безладді відходила на м. За­ слав; 1-й піший полк після невдачі відходив і обсадив сс. Припутня н Волківці. Наступного дня Кінна Бригада під легким натиском во­ рога збоку м. Білгородки залишила Заслав і обсадила м. Славуту та сс. Голики й Радощівку. Таким чином положення на Шепетівці в ніч з 24-го на 25-го квітня стало сильно загрожене. Ворог при активно­ сті міг легко по п’ятах Окремої Кінної Бригади зайняти Славуту та перервавши сполуки Корпусу С.С., примусити його відходити ма­ нівцями, щоби десь глибше перетяти шляхи, що вели на Рівне. По­ ложення це ускладнялось ще й тим, що всі зусилля Тульської Бри­ гади зламати ворожий опір під Новгородом Волинським не мали успіху, й бригада стала занепадати на дусі. Пішли нелади між коман­ дирами та переводились зміни начальників. Тоді Командування С.С.

просило директив від Штабу Армії й запитувало, чи варто далі бо­ ронити Шепетівку, тому що шепетівський вузол у даному разі вже втратив для Армії У.Н.Р. стратегічне значення. Штаб Армії вимагав дальшої оборони Шепетівки, надіючись на те, що скоро мав під’ї­ хати Запорізький Корпус, який, гадалося, разом із Січовими Стріль­ цями розширить простори посідання Армії У.Н.Р.

Командування Корпусу С.С. вирішило відтягти частину своїх сил з-під Мирополя і плянувало наступ для опанування Заслава й відкинення ворога за р. Хомору. 26-го 1-й полк С.С. із одним ку­ ренем 3-го полку С.С. і панцерними автами вів наступ на Заслав зі сходу; Кінна Бригада отримала наказ натиснути на Заслав із півно­ чі; 3-й полк боронив далі ст. Миропіль; кінний дивізіон Бориса за­ безпечував праве крило 3-го полку С.С., займаючи м. Лубань і с. Но­ воселицю і ведучи розвідку на Любар-Остропіль; 1-му полкові з ку­ ренем 3-го полку вдалося вибити ворога з сс. Припутенка і Білев, але дальше їхнє просовування ворог затримав. Люди й коні грузну­ ли у болоті і були страшенно змучені.

Один панцерник, підбитий ворогом, залишився між Заславом і Припутенкою, — його визво­ лив другий панцерник із сотнею 3-го пішого полку. Окрема Кінна Бригада в цей день проявляла надзвичайну млявість і, замість на­ ступу на Заслав, висилала тільки кінні стежі, які, натрапивши на во­ рожу сторожу біля Михлі й Лютерки, повернулись назад, нічого не зробивши. На лівому крилі Корпусу С.С. ворог із півдня 26-го квітня повів наступ на ст. Миропіль із фронту; трохи пізніше кін­ ний дивізіон під натиском піших і кінних частин ворога залишив Лабунь і відійшов на Коханівку й Каленичі. Положення 3-го полку стало небезпечне, тому 3-й полк отримав наказ залишити під ніч ст.

Миропіль і відійти на лінію Білокриниця-Хролин. Для скорости від­ ходу та збереження сил у людей і коней на ст. Полонне подано два ешельони.

На 27-го квітня витворилося таке положення: ворог обсадив Остріг, Заслав, ст. Чотирбоки, Ремнівку, Медведівку, Ничпали; під Новгородом Волинським — обмежився обороною на старих пози­ ціях Киянка-Курмани. Обхоплюючи Корпус С.С. півколом, ворог за­ грожував відтяти його остаточно від бази та від Північної Групи, яка своїм правим крилом стояла у Гощі на Горині.

В цей же день отаман Оскілко оголосив себе „головнокоман­ дуючим українськими військами’’, відмовився підлягати владі У.Н.Р.

і стягав війська до Рівного. На його наказ відходила до Рівного ча­ стина Окремої Кінної Бригади. З її складу при Корпусі С.С. зали­ шився один кінний полк ім. Максима Залізняка (27 полк). На на­ каз Штабу Армії Корпус С.С. для ліквідації „Оскілківщини” виді­ лив один бронепотяг і польову ваоту, якя перед тим була вислана для забезпеки мосту на Горині біля Бродова.

З огляду на обставини Корпус С.С. почав часткову евакуацію ст. Шепетівки. Вивезено до вагонів склад боєприпасів, забрано всі паротяги й увесь порожняк, залишено тільки необхідні бойові й хар­ чеві припаси та поїзд Штабу Корпусу. В днях 28, 29 і 30-го квітня ворог напереміну атакував Корпус С.С. то збоку Заслава, то здовж залізниці Бердичів-Шепетівка.

Не маючи резерв, із сильно перетомленими людьми, Корпус С.С. міг тільки пасивно боронитися. Часткові наступи ворога дали змогу Корпусові С.С. відтягати частини його сил із одного відтинка й бистро перекидати їх по залізниці на інший відтинок, і тим під­ тримувати війська, що там билися. Велику прислугу давали Корпу­ сові С.С. у цей час прекрасні Стрілецькі бронепотяги „Січовий”, „Стрілець”, „Запорожець” і „Помста”, — всі правдиві, доброї кон­ струкції.

30-го квітня на ст. Ожинин прибули 2-й і 4-й полк С.С., силь

<

Ш

digitized by ukrbiblioteka.org по виснажені боями під Мозирем і Сарнами та малочисленні.

Цим полкам ставиться завдання оволодіти Острогом, для чо­ го 2-й полк С.С. спрямовується з Ожинина через Хорів, Озери на Остріг, а 4-й полк підводиться на ст. Кривин і скеровується з по­ льовою вартою через Вельбовне на Остріг.

На шепетівському фронті 1-го травня ворог вів наступ на всьо­ му фронті; його кінні частини охопили крила Корпусу СС під с.

Кам’янкою. Кінні частини відбили Стрілецький панцерник, що кур­ сував для нагляду за шляхом від Шепетівки до Кривина.

Під селом Купина ворожа кіннота зірвала залізницю Шепетівка-Новгород Волинський і зв’язки зі штабом військ, що боролись під Новгородом Волинським. Станція й місто Шепетівка цілий день були під обстрілом тяжких гармат. Січово-Стрілецька піхота геро­ їчно билася, не вступаючись ані на крок назад. За день Корпус С.С.

утримав всюди свої позиції. Відправлений для зв’язку з Тульською Бригадою на ст. Колоденка бронепотяг „Стрілець” встановив зв’я­ зок. Вночі при повороті на ст. Шепетівка бронепотяг біля ст. Майдан-Вілла попав у скруту: ворог зірвав шлях перед ним і за ним.

Зав’язався бій із ворогом, що напав на панцерник. Бій тягнувся ко­ ло години. Панцерник, що мав три гармати і коло тридцяти куле­ метів, розігнав ворога, багато положив на полі трупом, виправив шлях і пізно вночі прибув до Шепетівки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Перевтомленість війська, великі втрати, відсутність резерв і переважні сили ворога змусили Команду Корпусу С.С. відтягнути своє військо безпосередньо в околицю м. Шепетівки й села Судилкова, щоби там постаратися ще затримати ворога до підходу по­ мочі.

Зі Штабу Армії було відомо, що головні частини Запорізького Корпусу вже під’їжджають на станцію Здолбунів, 2-й і 4-й полк С.С.

спізнилися й наступ могли почати тільки 2-го травня.

Зранку 2-го травня ворог знову повів наступ на всьому фрон­ ті; 1-й полк С.С. переходив у короткі контратаки, утримав південну околицю Шепетівки і ст. Подільська Шепетівка, 3-й полк С.С., під ворожим натиском, відходив і зайняв залізничий насип Нов­ город Волинський — станція Подільська Шепетівка.

Ворог зайняв горби на південь від м. Шепетівка, село Красносілку, Новоселицю й містечко Судилки.

Тульська Бригада також не витримала ворожого наступу й відступала на ст. Корчин, при чому остаточно здеморалізувалася і, як боєва сила, зникла; 2-й і 4-й піші полки Корпусу С.С. удатно ве­ ли наступ і зайняли села Озери і Вельбовне та переправу через Го­ ринь під Вельбовним. Цілу наступну ніч ворог обстрілював з гар­ мат Стрілецькі позиції й ст. Шепетівку; його частини всю ніч три­ вожили частини Корпусу С.С., загрожуючи то в тому, то в іншому місці атакою.

На ранок 3-го травня ворожа піхота при підтримці артилерії й бронепотягів вдерлася на ст. Подільська Шепетівка й заатакувала 1-й піший полк і ліве крило. На ліквідацію прориву пішов курінь із резерви 3-го пішого полку і прибулий у той момент 28-й Стародубський полк (250 багнетів). Курінь 3-го пішого полку повів атаку нерішуче, бо був у той час, у свою чергу, заатакований, і ко­ мандир полку завагався; атака ж 28-го Стародубського полку ус­ піху не мала, бо спізнилась. Ліве крило 1-го пішого полку Корпу­ су С.С. здригнулося і 1-й піший полк С.С. уже почав відступ,. Зв’я­ зок із частинами був нарушений, направити оборони не було змоги, й тому Командування Корпусу видало наказ про загальний відво­ рот на лінію: Славута-Перемишль-Янушівка. Для нагляду за воро­ гом на р. Цвітоха залишено розвідку й бронепотяги, яким наказано понищити залізничні мости, щоби перешкодити просуванню воро­ жих бронепотягів.

Ворог не переслідував і частини Корпусу С.С. спокійно обса­ дили призначені їм місця. Того самого дня 2-й і 4-й полк із боєм взяли м. Остріг і відкинули ворога на станцію Білятин. На ст. Сла­ вута стояла вже ціла Тульська Бригада, яка відійшла туди ще зран­ ку 3-го травня. Ця бригада була негайно відправлена до Рівного, де була розформована, й вояки, всі москвини, розпущені. Тому далі про неї вже не буде згадки. Хоч ця бригада й не належала до Кор­ пусу С.С., то про неї ввесь час згадувано тому, що її чинність та наслідки цієї чинности були тісно зв’язані з чинністю Корпусу С.С., і по суті, вона повинна була б підлягати Корпусові С.С., але спочат­ ку того не зроблено з вини отамана Оскілка; пізніше і до кінця цієї помилки не виправлено.

В и с н о в к и. Ст. Шепетівка, як залізничний вузол, мала ве­ лике стратегічне значіння. Посідаючи її, Армія У.Н.Р. мала змогу оперувати в трьох напрямках: на Проскурів, на Бердичів і на Нов­ город Волинський, тому Командування Армії У.Н.Р. бажало можли­ во довше й сильніше цю станцію тримати. Коли був втрачений Про­ скурів і Новгород Волинський, а не було досить сили, щоби розви­ нути операції для здобуття Проскурова й Новгорода Волинського, значіння ст. Шепетівки зменшилось. Займаючи її, Корпус С.С. тільки роз’єднував дві групи ворожих військ, що займали Проскурів і Нов­ город Волинський, але зате й попадав під удари з двох боків. Щожdigitized by ukrbiblioteka.org до самої оборони Шепетівки, то вона була проведена по-мистецьки.

На мою думку, ліпше було б раніше залишити Шепетівку, ві­ дірватися від залізниць, прикритися річками Горинь і Вілія, вичека­ ти підходу Запорізького Корпусу, перегрупуватися, й зі свіжими силами, повести наступ для опанування залізниці Проскурів-Шепетівка-Новгород Волинський. Оборона ж Шепетівки остільки ви­ снажила Корпус С.С., що ран своїх він майже до кінця вилікувати не зміг. Понесені були великі жертви, згинули найліпші поди, і тій ор­ ганізації, що намічалась, завдано сильний удар.

Широке маневрування частинами й резервами (часто один день частини бились на одному відтинку, вночі перевозилися на другий), удатне перемішування всіх, що були до розпорядження, засобів, як бронепотягів і панцерників, широка особиста ініціятива начальни­ ків, особливо командира 1-го полку С.С., який часто приймав ко­ роткі й сильні випади для оборони своїх становищ. Це перший ви­ падок, коли застосовано в Армії У.Н.Р. такий спосіб оборони.

Використання всіх сил, включно до польової жандармерії. Слід ствердити надзвичайну стійкість частин, досконале кермування ар­ тилерією при обороні. Холоднокровність і правильний розрахунок Командування понад усяку похвалу. Останнє надто б’є в очі, коли глянути на ситуацію 27-го квітня. Не тратячи голови, Командуван­ ня розміряно й обдумано провадило операцію в різних напрямках.

Та обставина заспокоююче впливала на дух частин, і вони бились коло Шепетівки, не маючи ні тилу, ні крил, готові зустрінути ворога звідусіль.

Корпус С.С. Шепетівки не втримав, але героїчна її оборона лишиться назавжди дорогою сторінкою в серці кожного Січового Стрільця, й спомини про бої тих днів завжди будитимуть у Стріль­ цях гордість і силу.

6.Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Теофіль Мелень – громадсько-політичний діяч, публіцист, борець за політичну самостійність України. (1879 – 1915 рр.) Маловідомі імена На матеріалах фонду відділу Україніки “. Природний хист, широка очитаність, критичний ум, гладкість слова, реторична зручність, переконуюче аргументованє висунули відразу його на одно з перших місць серед нашої молодїжи.” Володимир Темницький Теофіль Мелень закінчив Академічну гімназію, вивчав філософію у Львівському університеті, потім вчився у Відні. Йому...»

«УДК 504 ББК 28.081 Е45 Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11—11406 від 12.07.2013) Громадська рада: В. С. Бакіров, Ю. Я. Бобало, А. Г. Величко, В. В. Грабко, Л. В. Губерський, І. М. Коваль, М. О. Крижанівський, П. М. Куліков, А. А. Мазаракі, О. А. Мінаєв, М. В. Поляков, Д. В. Табачник (голова), В. Я. Тацій, Ю. В. Холін (відповідальний секретар), С. М. Шкарлет Рекомендовано до друку: Рішенням Вченої ради...»

«ББК 74.266.3 У 7 У 74 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас. / Упоряд. Н. М. Моро­ зова. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 272 с. ISBN 978­966­333­450­9. Посібник підготовлено у повній відповідності до Програми з історії для 12­річної школи. Посібник містить рекомендації щодо особливостей організації навчання та організації самоосвітньої діяльності семикласників, календарне планування курсу і систему уроків. Більшість уроків подані у двох варіантах, які відповідають сучасним вимогам...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXIX літературою й філософією, активно долучався до творення нової естетичної парадигми в українській культурі.” (с. 28). На с. 36 вміщені фото кореспондентів – М. М. Могилянського та І. Л. Шрага. На обкладинці рядки з листа Могилянського до Шрага. Красивий, стрімкий почерк “старої школи”, як свідчення про людину з певних кіл соціуму, її розумовий та естетичний рівень. Можливо, почерк відбивав і певні риси...»

«Бібліотека інвестора «Ірраціональний оптимізм»—це книга про теорії виникнення і Книги та дослідження в цьому випуску здуття спекулятивних бульбашок, а саме про те, що цілком раціональні люди дуже часто роблять вчинки, які насправді є ірКниги раціональними. Вислів «Irrational Exuberance», який виненсено Роберт Шиллер www в назву книги з'явився у вже далекому 1996 році, коли тодішній Иррациональный оптимизм голова ФРС Алан Грінспен саме так охарактеризував поведінку Robert Shiller www інвесторів...»

«ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА PROBL. SLAVONIC STUD.2011. Вип. 60. С. 21–32. 2011. Vol. 60. Р. 21– 32.. УДК: 930.85(477.83/.86) ФОРМУВАННЯ ГАЛИЦЬКОЇ СЛАВІСТИКИ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ТЕОРІЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (ХІХ–30-ті роки ХХ ст.) Роман ГОЛИК Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, e-mail: roman_holyk70@ukr.net Відділ історії середніх віків У статті простежено еволюцію славістичних досліджень у Галичині до 1939 р. на тлі розвитку...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІСТОРІЯ Випуск 17 Видається з 1995 р. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 17. УДК 93/94 ББК 63 В53 Затверджено до друку Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №6 від 29 червня 2010 р.). Видання внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати...»

«сергій сєряков (Харків, Україна) черговий КроК у спростуванні «чорної леґенди» про єзуїтів [Рец. на: Wkad jezuitw do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodw i pod zaborami/pod red naukow I. Stasiewicz-Jasiukowej. — Krakw; Warszawa: WAM, 2004. — 756 s.] Кінець ХХ—початок ХХІ ст. характеризується помітним проґресом щодо вивчення різних аспектів історії «Товариства Ісуса» на теренах Речі посполитої. На зміну розрізненим статтям і монографіям маємо колективні наукові синтези, покликані...»

«наука: стан, та » МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія мист-во. 2011. Вип. 10. С. 64–89 Ser. Art Studies. 2011. № 10. Р. 64–89 УДК 784,4:7.072.2:930.85(477.87) ЗАРОДЖЕННЯ МУЗИЧНОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Віра МАДЯР-НОВАК Ужгородське державне музичне училище імені Дезидерія Задора, вул. Волошина 13, 88000 Ужгород, Україна тел.:(+3803122) 3 42 09 Розглянуто регіональну специфіку становлення музичної фольклористики на Закарпатті, проаналізовано основні чинники цього процесу: відносно пізнє пробудження...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»