WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 39 ] --

Удосвіта 26-го березня рішуче поведений одночасно наступ 1 і 3 полку вдався: Січові Стрільці опанували Лису Гору і станцію Бер­ дичів. Одначе ворог, оцінюючи велике значення Бердичева, стягав сюди резерви збоку Житомира й Козятина. В час, коли Стрільці, пі­ сля частинного опанування міста — як це звичайно буває в таких випадках — втратили тверде кермування, — ворог зібрався з си­ лами і знову примусив Січових Стрільців залишити місто. Велику ролю в цьому відіграли місцеві большевики, що в рішучий момент ударили на Стрільців іззаду, обстрілюючи їх одночасно з вікон і з дахів будинків. Січово-Стрілецька гармата стратила зв’язок із пі­ хотою, а для супроводу піхоти не виділено окремих чот чи гармат, і тому артилерія не підтримала вчасно своєї піхоти.

На цей раз ворог переслідував Стрілецьку піхоту, і тому 1-й полк. СС. міг затриматись лише в селі Лісній Слобідці, 3-й полк в селі Демчин. Вночі з 26-го на 27-го березня ворог головними сила­ ми відійшов до Бердичева. Передові частини його залишилися на лінії П’ятигірка, Видівці, Кустичі, Винний Завод.

1-й і 3-й піший полк Січових Стрільців мали ще більші втрати, ніж у перший наступ. У тому часі наспіли на поповнення два запа­ сові курені. Командування вирішило влити по одному куреневі до кожного з полків (1-й і 3-й) і готовилось до нового наступу.

4.

Боронячи Бердичева, ворог все сильніше напирав на частини східнього фронту, що боронили м. Винницю й зайняли позиції до

–  –  –

р. Буг, приблизно від Трубова до Милянова. Частини східнього фрон­ ту, які складалися з найрізноманітніших „отаманських” формацій, місцями не затримали ворожого напору й віддали йому переправи через ріку Бог. Вище Командування рішуче вимагало, щоб Корпус С.С. скорше опанував Бердичів, а Північна Група Житомир і Ко­ ростень.

Командування Корпусу С. С. вирішило кинути в бій усі сили Корпусу, що були під Бердичевом, і наказало 1-му полкові збити ворога з позицій біля П’ятигірки й Романівки та, переслідуючи воро­ га, на його плечах вдертися до міста, маючи за дальшу мету — пе­ рерив залізниці Бердичів-Козятин. 3-му полкові атакувати ворога з фронту, а 5-й полк 28-го березня перейшов до м. П’ятки, звідкіль мав вирушити через переправу у Слободище та вдарити ворогові у бік і тил. Кінному дивізіонові Бориса, — що 27-го березня повер­ нувся із виправи для нищення ворожих комунікацій і який, щоправда, позривав залізницю Козятин-Бердичів, але більш нічого поважно­ го не зробив і тільки виснажився — наказано забезпечувати праве крило Корпусу й допомагати 1-му полкові С.С. Всі гармати, які бу­ ли на даний час, підтягнуто й придано 1 і 3-му пішому полкові (при 5-ім полку йшла одна батерія). На ст. Демчин підтягнули бронепогяги і летючий склад гарматних і крісових набоїв.

29-го березня коло 8 години ранку почали свій наступ 1-й і 3-й полк з лінії Осадівка-Голодки, 5-й полк рушив о 6 год. ЗО хв.

Спочатку бій на фронті 1-го й 3-го полку йшов добре. Стрілецькі полки, підтримані сильним вогнем своїх гармат, легко просовувались уперед. Коло 12-ої години бій почався вже на передмістях самого Бердичева. Ворог видно не витримував вогню артилерії Січових Стрільців і відступав під напором Стрілецької піхоти. Між 11 і 12-ою годиною 5-й полк підходив до с. Райки, де зустрів невеликий воро­ жий відділ, який перед головним загоном полку відійшов на південь.

Около 12-ої години 5-й полк проходив повз с. Райки, коли ворожа піхота несподівано заатакувала його з лівого боку й тилу. Провід полку втратив голову, полк не встиг розгорнутися до бою, почалася паніка, і полк почав відходити просто на захід. Частина його всти­ гла переправитись через Гнилоп’яту на північ від озера Райки, дру­ гу частину притиснули до оз. Райки. Багато згинуло Стрільців того полку, потопившися в озері, багато попало в неволю, менша части­ на була забита й поранена. Втрачено кілька кулеметів. Батерія вря­ тувалася.

Розгром 5-го полку так вплинув на частини, які билися на фронті, що вони зупинили свій успішний наступ. Ворог викорисdigitized by ukrbiblioteka.org тав затримку, й сам перейшов до наступу, загрожуючи відбити се­ ло і стадію Демчин. Січовим Стрільцям був даний наказ про відво­ рот, який тепер мав проходити під напором підбадьореного успі­ хом ворога.

Першому полкові щасливо вдалося відірватись від ворога, але 3-й полк попав у дуже тяжке положення. Ворог насідав збоку Бер­ дичева та збоку с. Райки. Вив'язався в районі с. Демчина завзятий бій, де полк мав дуже тяжкі втрати. Керівництво боєм узяв на себе сам Начальник Штабу Корпусу, Генерального Штабу полковник Сулківський. Сам Оперативний Відділ мало не впав у полон, кілька старшин із Оперативного Відділу було ранених. Все ж полкові з Оперативним Відділом пощастило вирватись з пащі і він відступив уздовж залізниці, прикриваючись Стрілецькими бронепотягами.

Рештки 5-го полку відійшли на м. Чуднів.

Спершу вирішено, відірвавшись від ворога, обсадити пози­ ції для оборони по лінії р. Случ від Ст. Чорториї до міста Мирополя. Але зважаючи на те, що частини були сильно втомлені довгими й упертими боями, зазнали великих утрат, особливо серед старшинсь­ кого складу, а також і тому, що частини східнього фронту залиши­ ли Винницю й Жмеринку та частинно відійшли на Деражню, ча­ стинно на Бірзулу, Північна Група також не зуміла здобути Ж ито­ мира і Коростеня та відійшла за Случ, — вирішено відвести Корпус на лінію р. Хомори й обсадити місто Полонне. Таким чином гадало­ ся відійти від ворога дещо далі, виграти якмога більше часу для відпочинку і привернути в частинах боєвий порядок.

Невдачним кінцем наступу С.С. на Бердичів фактично кінча­ ються операції для звільнення району Житомир-Козятин-Бердичів від ворога. Плян Армії У.Н.Р. не вдався, і з цього моменту ініціятива цілком перейшла до рук ворожих. Військо У.Н.Р. перейшло до оборони і тільки то там, то в іншому місці ще наступає, але це події характеру місцевого. Командування Армії витратило резерви, активности в широкому значенні, воно не могло проявити і тільки нама­ галося тепер затримати за собою ті простори, що ще мало у своєму посіданні.

Вертаючись до оцінки операцій С.С. щодо опанування Бер­ дичева, треба сказати, що сил для його оволодіння Січові Стрільці мали досить. Витрата цих сил була недоцільна, а пляни щодо атак 1-ої і 2-ої були невідповідні. Треба було зразу примінити до бороть­ би всі сили, а не вводити їх до бою постепенно — частинами. Плян для атаки 3-ої був ризиковний, хоч добрий, але прийня­ тий він був запізно. Коли б із самого початку Командування зважи

–  –  –

лось було на нього, безперечно Бердичів був би взятий, ворог не встиг би скупчити резерви, а Стрілецькі частини, надто ті з них, які ще не були в боях, мали б у своїй діяльності з самого початку ус­ піх, що підняло б їхній дух, загартувало б їхню боєву стійкість. Так не сталося і тому наслідки були дуже лихі.

5.

1-го квітня Корпус С.С. відійшов на р. Хомору і 3-ім полком обсадив місто Полонне, прикриваючи напрям Бердичів-Шепетівка.

1-й полк С.С. відведено в місто Шепетівку, 5-й полк розформовано і рештки його влито до 1-го і 3-го пішого полку С.С.

Ворог на той час осягнув лінію р. Тетерев і зайняв Чуднів, Хмельник, Літичів та напирав на Деражню.

Штаб Армії У.Н.Р. переїхав із Проскурова на ст. Здолбунів.

Уряд і всі центральні установи з Кам’янця — до Рівного.

4-го квітня отримано відомості, що ворог став посуватись зі сторони Хмельника на Остропіль і Любар та зайняв ці місцевості.

Разом із тим на напрямку Чуднів-Полонне проявилася діяль­ ність ворожих сторожевих частин, підтримуваних бронепотягами.

Штаб Корпусу вислав кінний дивізіон Бориса на Гриців і Лабунь, — схема ч. 5 — щоб обсадити ці пункти й розвідувати на Остропіль і Любар. Дивізіон, виділивши одну сотню на Лабунь, біль­ шістю сил виступив на Гриців і 5-го квітня надвечір зайняв Коськів і Карпилівку. Вночі ворожа піхота вигнала сторожу Стрілецької кінноти з Грицева й обсадила це містечко, а зранку повела наступ на Карпилівку, зайняла переправу й примусила кінний дивізіон С.С.

відійти в с. Саверці.

На другий день спроба Стрілецької кінноти відкинути ворога за Хомору не повелася: вона, понісши страти, відійшла в с. Білопіль.

В той же час 3-й полк, не зважаючи на присутність Оператив­ ного Відділу Штабу на ст. Полонному, почував себе досить безпеч­ но й, очевидно, не провадив належної розвідки, бо 7-го квітня ран­ ком зовсім несподівано ворог заатакував із півдня його резерву на ст. Полонному.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Завдяки тому, що випадково на станції був бронепотяг, резер­ ві вдалося розгорнутись до бою і, підтримана бронепотягом, вона відкинула ворога на південь, після чого полк дістав наказ відійти на м. Судилків. В цих боях за Хомору виявилась відсутність всяко­ го пляну. Та й важко було повзяти будь-який плян. Обсадити твер­ до переправи від Сульжина (на залізниці Проскурів-Шепетівка) до Полонного не вистачало сил. Обсадити ті переправи невеличкими силами й тримати сильні резерви теж не можна було, бо теж не ви­ стачило б сил, а подруге, хоч би й були резерви, то стан доріг ве­ сною, особливо 1919 року, коли майже щодня йшов дощ, був такий страшний, що резерви абсолютно не могли поспівати в загрожені місця.

Тому, після бою за м. Полонне, рішено було обсадити місце­ вості навкруги ст. Шепетівки, яку наказано Корпусові тримати до останку.

Коло 10-го квітня ворог здобув Проскурів, Старокостянтинів і Новгород Волинський. На фронті під Шепетівкою його піхота —5-й і 14-й совєтські полки зайняли сс. Городище, Красносілку й Хролин, полк Червоного Козацтва — село Плесна (південно-західня частина). По лініях залізниці Шепетівка-Бердичів і ШепетівкаПроскурів курсували ворожі бронепотяги сильної конструкції.

Січово-стрілецькі частини розміщені так: кінний дивізіон Бо­ риса в Урочищу на південь від Кам’янки; 1-й піший полк заступав південну околицю м. Шепетівки та ст. Шепетівка Подільська; 3-й полк зайняв околиці Судилкова. В резерві кінна сотня польової варти; участкові резерви — по куреню в кожному полку. До піших полків додано по одному полку гарматному. В районі ст. Шепетівка одна 42-лінійна батерія — підлягала безпосередньо командирові гар­ матної бриґади. На залізничних лініях по одному правдивому бронепотязі: „Січовий” і „Стрілець” і один бронепотяг імпровізований — „Гетьман Дорошенко”.

Завдання всіх тих частин — оборона шепетівського вузла.

12-го квітня ранком ворог при підтримці гармат і бронепотягів розпочав наступ по всьому фронті. Особливо насідав із півдня на фронті 1-го полку С.С.

По полудні ворожі частини вдираються на ст. Шепетівка По­ дільська. 1-й полк С.С. уводить у бій свій резервовий курінь і сот­ ню пішої розвідки (добірні стрільці і старшини), переходить у протинаступ, вибиває ворога зі ст. Шепетівка Подільська та, пересліду­ ючи його, займає сс. Плесну й Красносілку; залишає там свою сто­ рожу й на ніч вертається на старі позиції, на околиці м. Шепетів­ ки. На фронті 3-го полку С.С. ворог свій наступ тільки демонстру­ вав і до рішучих чинів не дійшло. Удосвіта 13-го квітня ворог заатакував 3-й піший полк, своїми 5-им і 14-им пішим полком; 3-й пі­ ший полк, підбадьорений вчорашнім успіхом 1-го полку, рішуче пе­ рейшов у протинаступ і розбив ворога. Ворог залишив коло 200 трупів на полю бою й між ними командира 5-го совєтського пішого digitized by ukrbiblioteka.org полку. Взяті полонені зізнали, що серед бійців вищезгаданих пол­ ків багато є українців, надто в 14-му совєтському полку. Штаб Кор­ пусу вислав кількох полонених з 14-го полку, щоби запропонували українцям перейти на бік Січових Стрільців. Зв’язок встановився між Січовими Стрільцями і 3-им Миргородським куренем 14-го пі­ шого совєтського полку. Велися переговори. Ворог, побитий 12-го і 13-го квітня, активности не виявляв; його гармати та бронепотяги обстрілювали стрілецькі позиції — місто і станцію Шепе­ тівка.

2-й п е р і о д. Частини Армії У.Н.Р., що боролись із ворогом у районі Кам’янця й Проскурова, помалу відійшли на р. Збруч. Ли­ шилась Північна Група, що боролась в районі Рівне — Новгород Во­ линський, на костопільському й на сарненському напрямку, та Кор­ пус С.С. Головне Командування плянувало перехід у наступ із ме­ тою розбити ворога й виграти терен, зайнявши фронт по лінії Нроскурів-Миропіль-Новгород Волинський-Коростень. Для цього воно підсилило Корпус С.С. бригадою кінноти, яку спрямувало на м. З а­ слав. Кіннота поступила до розпорядження Корпусу С.С. На ст. Ше­ петівку скерували Тульську Бригаду піхоти, яка мала підлягати ко­ мандирові Північної Групи і мала завдання зі сторони Шепетівки на­ ступати для опанування Новгороду Волинського. Корпусові С.С. з доданою бригадою кінноти ставиться завдання наступати в двох на­ прямках — здовж залізниці ІПепетівка-Проскурів, щоби здобути Проскурів, і в напрямі Шепетівка-Новий Миропіль, щоб здобути останній.

Командування Корпусу С.С. вирішило переГіти до наступу н, у першу чергу, вийти на лінію р. Хомори та обсадити переправи. Для цього ставило завдання частинам: Кінній бригаді з пішим дивізіо­ ном і двома батеріями (одна легка і друга гавбічна), які входили до її складу, 18-го квітня ранком виступити з Заслава й опанувати ра­ йон Шаровчик-Топорчики, звідкіль розвідати лінію р. Хомори; 1-му полкові С.С. наступати здовж залізниці на Проскурів та опанувати станцію й село Чотирбоки. 3-му полкові С.С. вночі атакувати ворога, що займав Трацлин та ст. Хролин і здобути цю останню. Нічна ата­ ка 3-го полку була призначена тому, що від Миргородців Січовики довідалися про лихий матеріяльний і моральний стан 2-ої совєтської бригади й отримали також відомості про її розположення й сили.

Атака 3-го пішого полку вдалась знаменито. 2-а совєтська бри­ гада була майже знищена; до цього спричинився несподіваний на­ скок вночі, добре обдуманий і виконаний із обхватами крил плян, і зрештою, перехід у час бою на бік Січових Стрільців Миргородського куреня 14-го совєтського полку. Січові Стрільці взяли коло сотні полонених, три гармати й кілька кулеметів; 2-а совєтська бри­ гада панічно відійшла до Полонного; 3-й полк переслідував її, й у цей день зайняв Ничпали.

Кінна Бригада й 1-й піший полк обсадили вказані їм місця без бою. Ворог відійшов на р. Хомору й зайняв Сухнівці, Дилонівці, Бейлими-Вербівці та Гриців.

Тульська Бригада, підвезена потягами на ст. Майдан-Вілля, вивантажилась і повела наступ на Новгород Волинський.Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«ЄЛЬНИКОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 1966 р. народження. У 1992 р. закінчив історичний факультет ЗДУ. З 1992 по 1997 р. працював молодшим науковим співробітником наукової лабораторії археологічних досліджень ЗДУ, у 1997-1999 рр. – викладачем історії ВПУ № 6 м. Запоріжжя. Кандидатську дисертацію «Поховальні пам’ятки Нижнього Подніпров’я часів Золотої Орди (середина XIII – перша половина XVст.)» захистив в 2006 р. З 1999 р. працював науковим співробітником навчально-наукової лабораторії археологічних...»

«Картка опису медіаресурсу Тип ресурсу: PowerPoint – презентація; Автор: Гордієць Інна Аліківна, вчитель української мови та літератури ЗОШ №64; Галузь освіти: українська мова; Аудиторія: 8 клас; Рік видання ресурсу: 2011 Кількість сторінок: 36 Джерело: 1. Мандрівка Україною info@travelua.com.ua Джерело: 2. Вікіпедія http://uk.wikipedia Мова ресурсу: українська Анотація Анотація Програмою з української мови у 8 класі передбачено уроки розвитку зв’язного мовлення. зв’ Для посилення мотивації...»

«УДК 821.161.2“18/19”.02І.Франко ФРАНКОВА ТЕОРІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО АНАЛІЗУ МИСТЕЦЬКИХ ТВОРІВ Михайло ГНАТЮК Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Зосереджено увагу на підходах І. Франка до принципів літературознавчого аналізу, які склалися у ХІХ — на початку ХХ ст. на основі міфологічної, культурно-історичної, біографічної, а на початку ХХ ст. — психологічної шкіл. Докладно розглянуто Франкове трактування зв’язку літератури з...»

«УДК 371.035 Ю. Ю. Агапов, асистент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ІНДИВІДУАЛЬНІ ФОРМИ ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) У статті представлено сутнісну характеристику поняття домашньої форми освіти як складової приватної освіти на Волині. Охарактеризовано зміст, форми та методи домашнього навчання і виховання на Волині у хронологічних межах дослідження; вимоги, що пред'являлися до наставника або вчителя з боку уряду, громадськості і...»

«Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки «Потяг наш летить крізь час, на свята збирає нас» Сценарій бібліошоу з нагоди відкриття Всеукраїнського тижня дитячого читання 21 березня 2014 м. Херсон Сцена оформлена під «залізничний вокзал». Лунає сигнал до старту. ГОЛОС (звукозапис): Шановні пасажири! Будьте уважні та обережні. Фірмовий святковій потяг Дніпрова Чайка подається на першу колію. Відкриваються лаштунки. Вокзал. Потяг. Гамір. Великий годинник, ліхтарі, лавочки. Поруч...»

«Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) Упорядник А. І. Іваницький Вінниця Нова Книга УДК 784.4(477) ББК 85.94я491 П 34 Рецензенти: доктор мистецтвознавства, професор О. С. Смоляк; доктор мистецтвознавства, професор В. Й. Козлін; доктор історичних наук, професор О. В. Курочкін. Відповідальний редактор — академік НАН...»

«ББК 26.8 Н 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль. – №2. – 2007. – 224 c.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Данилишин Б.M. – доктор економічних наук, професор Жупанський Я.І. – доктор географічних наук, професор Заставецька О.В. – доктор географічних наук, професор Іщук С.І. – доктор географічних наук, професор Ковальчук І.П. – доктор географічних наук, професор Позняк С.П. – доктор географічних наук, професор Свинко Й.М. – кандидат...»

«20 Наукові записки: Серія “Історія” УДК 92.09 – 058.237(=161.2) (477.83/86) Олена Ганусин МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ СТАНОВИЩЕ ГАЛИЦЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ У статті йдеться про матеріальне становище, побут та дозвілля української творчої інтелігенції (літераторів, художників, композиторів). Розглянуто обставини та особливості приватного життя митців в залежності від фінансових можливостей, товариських відносин, професійної та громадської діяльності. Проаналізовано їх місце,...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXV УДК 930.2:738(38) О. О. Вар’ян ВИКОРИСТАННЯ СЮЖЕТІВ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО ВАЗОПИСУ У ДОСЛІДЖЕННІ КОНЦЕПЦІЇ «ІДЕАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА» Проаналізовано репрезентативність античної кераміки, як джерела дослідження концепції «ідеального громадянина». Розглянуто сюжети вазопису, що відображають фізичну та духовну складові гармонійної особистості. Використано зображення атлета, дискобола, лучника, спринтера, сцени...»

«Анотовані бібліографічні списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін Випуск 12 – 2014 р. Історія України 1. Авраменко О. І. Історики Миколаївщини минулого : моногр. / О. І. Авраменко, В. П. Шкварець ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 357 с. – (До 100-річчя Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського, Обл. краєзнав. музею «Старофлотські казарми»). У монографії розповідається про відомих істориків Миколаївщини...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»