WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 31 ] --

Через півтора чи два роки командири бою під Обуховом, сі­ чово-стрілецький старшина Осип Думін і отаман Зелений зійшлися разом у лісах Київщини у спільній повстанській боротьбі проти большевиків. Казав тоді от. Зелений, хрустально чесна людина, боготворений довколишнім селянством провідник, до своїх Дніпровців: „Бачите, діти, самі, що з большевиками нам не по дорозі.

Гам усе латиші та китайці, жиди та москвини!” Але це було че­ рез півтора року...

Поки Осип Думін обеззброював Трипільщину, північного фрон­ ту на Чернігівщині начебто не стало. Втомлені сутичками з добре здисциплінованими московськими большевицькими військами й во­ рожістю українського селянства, навіть ті рештки частин УНР, що не розбіглися під впливом агітації по домах, втратили всяку надію, що похід большевиків взагалі можна спинити. Тому, не приймаючи ніяких поважніших боїв, вони почали відступати на Київ. Швидко їхній настрій безнадійности докотився з фронту в столицю. Втіка­ чі з місцевостей, уже зайнятих большевиками, розказували жахли­ ві речі про жорстокість, із якою большевики нищили українську інтелігенцію на місцях і всякі прояви українського національного життя. Ці оповідання не лише не викликали серед українського громадянства й війська столиці бажання оборони, а, навпаки, ши­ рили безнадійну резиґнацію.

Серед таких загальних настроїв довелося кинути в бій Диві­ зію Січових Стрільців. На ній лежав обов’язок берегти саму сто­ лицю перед большевицьким переворотом, і тому вона не могла бути вжита в цілості на фронті, а висилалася туди частинами.

Однак сяк-так наладнати ситуацію можна було лише тим спо­ собом, щоб ужити нараз більших мас свіжого війська, які дозво­ лили б витягнути з фронту небоєздатні рештки частин, що досі там билися, щоб упорядкувати їх і дати їм змогу відпочити й пе­ digitized by ukrbiblioteka.org ремогти апатію в спокійнішій обстанові. Вливання поодиноких но­ вих частин у здеморалізований фронт не лише ні трохи не скріп­ лювало духа на фронті, а навпаки, заражувало духом безнадій­ носте теж і свіжі частини. Щоб могти латати фронт, треба було майже ділком розв’язати Вишкіл новобранців і, не підготовивши їх як слід із бойового погляду, влити в існуючі полки Січових Стрільців. А що 3-ій піший полк Січових Стрільців повністю му­ сів бути використаний для забезпеки самої столиці, а 2-ий полк, складений виключно з давніх протигетьманських селянських від­ ділів, поповнених новобранцями Вишколу, був докраю розагітова­ ний і готовий до переходу на сторону большевиків, то вся Диві­ зія Січових Стрільців могла для рятування фронту дати лише один полк — 1-ий полк Січових Стрільців.

й ого й кинули 27 січня під Семиполки, щоб боронив безпо­ середніх підступів до столиці з півночі, поки з-під Гребінки вернеть­ ся до Києва Ударна Група. Командирові цього полку, Іванові Роґульському, підпорядковано всі розбиті частини давнього Пів­ нічного Фронту, й так створено окремішню групу. Тим часом на­ стрій апатії, що був на фронті, зразу захопив 1-ий піший полк Січових Стрільців, так само, як присланий з-під Гребінки від Удар­ ної Групи кінний Лубенський полк і 4-ий піший полк Січових Стрільців. Вся група Роґульського, прийнявши лиш один поваж­ ніший бій під с. Богданівкою, почала відступати часто-густо перед появою незначних ворожих сил. Не ворог, а власна уява й настрій безнадійности гнали тепер війська УНР назад. Зневірене в те, що є ще за що битися, військо погодилося з думкою, що большевики все одно мусять прийти. Військо кидало рушниці й розходилося по домах або капітулювало, цілими частинами переходячи до пе­ реможців. Не помогло те, що в ряди 1-го пішого полку Січових Стрільців вливали один курінь із Києва за другим. їх одного за дру­ гим несподіваними наскоками нищила високобоєздатна большевицька, так звана Таращанська Дивізія, складена з тих українських пов­ станців Київщини, що в серпні 1918 року відступили були перед німцями в Московщину, а тепер наступали в рядах московськобольшевицьких військ.

І так, заледве Ударна Група переїхала ст. Гребінку, як група Рогульського опинилася 2 лютого вже в безпосереднім сусід­ стві столиці, в Слобідках. Тут загальний настрій паралізуючої апа­ тії захопив і Ударну Групу. Ідучи через Київ, вона втратила на­ слідком дезерції половину свого складу, який ще тільки кілька днів тому так добре бився під Гребінкою- 3 потопаючого корабля ря­ тувався кожний, як хто міг. До того протягом всіх тих днів ішла га­ рячкова евакуація військового майна й державних установ на за­ хід, збільшуючи загальну паніку.

Бачачи, що оборона столиці доведе до того, що Дивізії Січо­ вих Стрільців не стане, й бажаючи урятувати рештки, упорядкував­ ши їх у спокійнішій обстанові здалеку від ворога, Командування Осадного Корпусу, яке керувало тепер обороною столиці, виріши­ ло здати Київ. Наказало Ударній Групі з усіма рештками окремих частин, що приєдналися були до неї під Гребінкою, відступити поза Київ аж на річку Ірпень у район станції Буча для оборони залізниці Київ-Коростень, Так само вночі з 3 на 4 лютого наказано групі Роґульського відступити в район Горенич для оборони шля­ ху з Києва в Житомир. Для оборони відступу залишено в столи­ ці 2-ий і 3-ій піші полки Січових Стрільців і січово-стрілецьку кінноту та кілька окремих куренів і частин, що або поверталися з Лівобережжя, або стояли перед тим у Києві. З тих частин лише 3-ій піший полк і Курінь Синьожупанців та Стрілецька кіннота трималися добре, не допускаючи в місті до вибуху бандитизму.

Всі інші частини опанував якийсь сліпий жах, тим більше що вно­ чі з 3-го на 4-те лютого на передмістях столиці вбито декілька стеж і поодиноких зв’язкових Січових Стрільців. Весь 2-ий піший полк Січових Стрільців під впливом намов українських лівих соціялістів - революціонерів, що прихилили на свій бік майже все йо­ го старшинство, покинув усупереч наказові вранці 4 лютого дору­ чений його обороні район Печерська, де зразу почали збиратися узброєні ватаги місцевих большевиків, і приспішеними маршами пішов на Хвастів. Ось так уночі з 4-го на 5-те лютого довелося без бою здати столицю. Останній залозі Києва наказали відступати на лінію Крюківщина - Гатне для оборони залізничого шляху з Києва у Хвастів.

10.

На новій оборонній лінії відступаючі частини Армії УНР поча­ ли потрохи прокидатися зі свого отупіння. З Крюківщини й Гатчого вони зробили кілька наскоків на передмістя столиці, зайня­ тої большевиками. Почали навіть думати про відбиття Києва- Тим часом большевики стягнули в столицю всі свої сил у давнього Пів­ нічного Фронту. І так, крім міцної Таращанської Дивізії, до 12 лю­ digitized by ukrbiblioteka.org того в Києві опинився Курський полк, 1-ий український совєтський полк, два лотиські полки, китайські відділи коло 1000 муж­ ви, 10-ий український полк (сформований у Петрограді), Звени­ городська Дивізія та Сухумський кінний полк.

Ці частини й кинуто проти військ УНР, щоб не дати їм опам’я­ татися. А стояла проти них мозаїка, з десятків різних більших і менших частин, останків різних полків та нових „отаманських” загонів і відділів під назвою Східнього Фронту. Керівництво цим фронтом доручено давньому командуванню Осадного Корпусу.

Східній Фронт був поділений на три в ід л ік и : Північну Групу, що боронила залізниці Київ-Коростень, Центральну Групу, що боро­ нила шляху Київ-Житомир і Південну Групу на шляху Київ-Хвастів. Разом увесь Східній Фронт мав самих лише піших частин трид­ цять одну, часто-густо складених усього s кількадесяти багнетів.

На таку невпорядковану мозаїку і вдарили большевики в полови­ ні лютого 1919 року. У двох боях у районі Крюківщина-Боярка вно­ чі з 12-го на 13-те і 16-го лютого большевики розтрощили Південну Групу, при чому її найсильніша частина, 3-ій піший полк Січових Стрільців, втратила поверх 500 полоненими, вбитими й раненими.

Тепер почався поспішний відступ усієї військової мозаїки УНР.

Найкраще трималася Північна Група, відборонюючи Коростень, зі сходу, півночі, а далі й північного заходу. Там часто приходило до більших і менших сутичок і боїв, у яких Група своїми ударами, як це було на станції Малин, відбивала ворожі сили. Зате злуче­ ні разом Центральна й Південна Групи замітного опору не ста­ вили, тим більше що на їхнє крило раз-у-раз насідали частини отамана Зеленого. Вже 19 лютого упав Хвастів.

Тут пішов страшний розвал. Десятки окремішніх частин само­ вільно захоплювали на станціях поїзди та в безладді мчалися на­ зад одна поперед другої. Штаби потратили зв’язки з фронтом. Де ворог, а де свій — не завжди було відомо. До того в здеморалі­ зованих частинах прокинулася злочинність, з якою не було як сис­ тематично боротися. До загального безладдя приєдналися ще й збройні виступи сіл. Відступаючі відділи Армії УНР іноді підпа­ дали під обстріл селян із засідок, іноді селяни зривали залізнич­ ні рейки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тут стало очевидним, що лише поява міцгю зорганізованої більшої регулярної частини могла б змінити критичне становище на Східньому Фронті. Тому Стрілецька Рада вирішила, що слід усі стрілецькі частини, розкинені по всьому фронті, стягнути в гли­ боке запілля, там згуртувати їх бодай у міцну дивізію і щойно то­ ді вислати як одностайну частину для наступальних дій на фронті.

До цього проекту Штаб Дієвої Армії УНР прихилився. 26 лютого давнє Командування Осадного Корпусу передало Східній Фронт полк. Хилобоченкові і його начальникові штабу полковникові Ге­ нерального Штабу Олександрові Мишковському. Рівночасно знято з фронту всі частини давньої Дивізії Січових Стрільців, переки­ даючи їх у глибоке запілля в район Проскурова й Старо-Костянтин ова28). На фронті залишився лише 4-ий піший полк Січових Стрільців, у т. зв. Північній Групі під командою Романа Сушка, яка боронила Коростеня, а потім доступу до Житомира, і 3-ий пі­ ший полк Січових Стрільців у групі отамана Оскілка, борючись лід Коростенем, Олевськом і Мозирем. Ці полки вернулись до Сі­ чового Стрілецтва щойно згодом. Скупчення стрілецьких частин у спокійнішому запіллі й швидко иереьедена реорганізація уряту­ вала Січове Стрілецтво, а це немало причинилося до того, що большевикам не вдалося цілком зліквідувати війська, а з ними й існування УНР вже напровесні 1919 року.

23) У зв’язку з цим, с ер ед деяких частин Д іє в о ї Армії на відтинку В олинсь­ кого ф ронту, зачали ширитися поголоски, буцімто Січові Стрільці посуваю ться гіляново в стор он у Галичини, та щ е й військове майно забираю ть туд и зі собою.

Кампанія проти Січових Стрільців притихла після інтервенції представників ко­ мандування С.С. у Головного Отамана С. Петлюри.

digitized by ukrbiblioteka.org

XIII. СПРОБИ ВІДРОДЖЕННЯ

СІЧОВОГО СТРІЛЕЦТВА

Настрої й погляди Січового Стрілецтва в Проскурові. Елементи Січового Стрілецтва. Піші полки Січових Стрільців. Артилерія Сі­ чових Стрільців. Артилерія Січових Стрільців у рядах Української Галицької Армії. Скоростріли й технічні частини Січових Стріль­ ців. Організація поповнення Корпусу Січових Стрільців. Санітарне діло Корпусу Січових Стрільців. Постачання Січових Стрільців.

Настрої населення.

1.

З переходом у район Проскурова для спокійнішої реорганізації січово-стрілецькі частини лишили за собою, починаючи від полови­ ни листопада 1918 року, період крайньої перевтоми та великих втрат у людях у ненастанний боях. (Крім того, від часу здобуття Києва, на них спадали ще й неслушні докори збоку і\ерівних чин^ ників за тодішні тяжкі обставини в краю. — Ред.). Під з н а к о м дея­ кої зневіри починалася реорганізація стрілецьких полків. Між старшинством, особливо січово-стрілецьким, підіймалися голоси, щоб розв’язати Січове Стрілецтво. Інші радили вибрати з полків лише найкращий елемент і з них створити невеличку, але міцно здисципліновану частину, в якій повинна залишитись назва Січо­ вих Стрільців, іншим же частинам корпусу цю назву треба віді­ брати. Але решта старшинства, яке тількищо в Києві прийшло до Січового Стрілецтва та потрохи гордилося, що служить у цій час­ тині, яка хоч і тепер розбита, мала все таки великі й гарні тра­ диції за собою, цьому спротивилась. Під натиском цього стар­ шинства закинено думку про розформування Січового Стрілецтва.

Багато нарад відбулося потім про те, які цілі поставити пе­ ред новим Січовим Стрілецтвом. Усіх, старих і нових Січових Стріль­ ців, дуже боліла ворожість частини селянського населення до' Армії УНР взагалі, зокрема до Стрілецтва, та закиди, буцімто Сі­ чові Стрільці хочуть іще раз „призвести Скоропадщину”.

Тут Стрі­ лецька Рада видала повселюдну деклярацію, в якій заявляла, що Січове Стрілецтво завше боролося й буде боротися за суверен­ ність Українського народу і самостійну Українську Республіку та що воно було й завжди буде слухняним військом кожного уряду самостійної Української Народньої Республіки, який признаватиме право на землю за українськими селянськими масами. Щодо ра­ дянської форми влади в самостійній УНР, то в деклярації заявля­ лося, що Січові Стрільці і її будуть підтримувати, якщо такого устрою своєї держави бажає Український Народ. (Див. Докумен­ ти — Ред.) У стрілецьких рядах чергувались ще й інші думки й настрої.

Загальна думка була, що раз частина українського селянства не стає на оборону української державности, звертаючи свої очі на Київ з його большевицьким урядом, то стрілецтво повинно радше перейти на західній фронт проти Польщі.

Так думали в першу чергу галичани.

Тим то, коли після реорганізації прийшов наказ стрілецтву іирушити під Бердичів, то стрілецькі полки не пішли туди з та­ ким захопленням, якого треба б було- Але на настрої годі було оглядатися, бо здавалося, що, коли б навіть Січове Стрілецтво пе­ рейшло під Львів, то й тоді небаром мусіло б звернутися знову проти большевиків, які на Збручі напевно не спинили б свого по­ ходу, тим більше що якраз приходило до комуністичних заво­ рушень і переворотів на Мадярщині і, взагалі, в Центральній Европі. Але, навіть ідучи на Бердичів, стрілецтво було настроєне про­ ти переговорів з Антантою. Переговори все ще велися і були дуже добрим аргументом большевиків перед українськими масами. Стрі­ лецтво було проти згоди УНР з Антантою, бо передбачало, що Україна зможе купити антантську поміч лише за ціну відречення від своєї суверенности.

Серед такого хаосу настроїв і розбіжних поглядів реоргані­ зувалися в Проскурові 1-ий і 3-ій піші полки Січових Стрільців, їхня артилерія, скоростріли й кіннота. Рівночасно формувався теж 5-ий піший полк Січових Стрільців, складений з різних куренів, присланих групою Романа Сушка з-під Коростеня. Серед них найсильніший був курінь новобранців колишнього Вишколу Січових Стрільців у Києві. Наказом Штабу Дієвої Армії всі січово-стрілець­ кі частини колишнього Осадного Корпусу ввійшли до складу новоствореного Корпусу Січових Стрільців.Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Друкарський орган студентського парламенту Випуск № 4 Нікопольської філії ПВНЗ Європейський університет 20 березня 2012 р.АНОНС: Всеукраїнський семінар для голів 1. Всеукраїнський семінар для студентського самоврядування голів СПУ Можливості і проМожливості і проблеми розвитку інблеми розвитку інновацій студентського самоврядування. новацій студентського самоврядуванВоєводінна Г. — стор. 1-2 ня» (туристична база «Едельвейс») 2. Інформує студентський парламент університету — Протокол №5,6...»

«УДК 821.161.2. КАЗАНЖИ О. В. ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТЬ У статті проаналізована проблема двомовності української літератури в Лівобережній Україні кінця ХVІІІ – початку ХІХ століть. У дослідженні розкрито історико-політичні передумови й причини розвитку цього явища, а також доводиться необхідність розглядати твори російськомовних українських письменників у контексті української літератури. Ключові слова:...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Збірник тез науково-практичної конференції за підсумками стажування слухачів, 21 вересня 2011 р. Харків Видавництво ХарРІ НАДУ “Магістр” УДК 35.085 ББК 67 Д3 Редакційна колегія: д.е.н., проф. О. Ю. Амосов (відп. редактор); к.держ.упр. А. О. Кузнецов (відп. секретар); к.і.н., доц. В. Г. Бульба; д.держ...»

«Лекція №1 «Загальні основи педагогіки вищої школи» План 1. Загальні основи педагогіки вищої школи.2. Вища освіта як органічна складова системи неперервної освіти.3. Основні принципи розвитку вищої школи.4. Структура вищої освіти.5. Сутність ступеневої освіти.1. Загальні основи педагогіки вищої школи Педагогіка вищої школи виникла на базі загальної педагогіки і цей термін пояснюється як галузь педагогічної науки, яка вивчає педагогічні закономірності й засоби організації та здійснення освітнього...»

«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ШЕВЧЕНКО-ХУДОЖНИК БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК (1839 – 2012) До 200-ліття Тараса Шевченка Київ УДК 016:75(477)ШевченкоТ. ББК 91.9:85.143(4Укр)1Шевченко+85.143(4Укр)1Шевченко.я1 Ш37 Рекомендовано до друку Вченою радою Українського інституту національної пам’яті (протокол № 3 від 19 березня 2013 р.) та науково-методичною радою Національного музею Тараса Шевченка (протокол № 1 від 14 березня 2013 р.) Упорядники: Н. І. Орлова,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Галузь науки Державне управління в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку Національна наукова доповідь Київ УДК 35:165+005.1 Г15 Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 196/8-15 від 8 листопада 2012 р.) Редакційна колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заступник голови), Ю. П. Сурмін (заступник голови, керівник проекту), О. М. Руденко...»

«Молодіжна дискусія на тему «Права людини — уроки історії ХХ століття» Кравець Микола Автор 9-й клас Навчальний НВК Асканія-Нова, Херсонська область заклад ВчительТерНоВий Ілля консультант Чи потрібні З дитинства нам читали книги, в яких сміливі люди, кидаючи виклик долі, відправлялися назустріч незвіданому. Ми співсуспільству переживали самотньому робінзону, який зумів не втратити людсторичні герої? ське обличчя та себе зберегти. Затамувавши подих, стежили за джентльменами вдачі, яки шукали...»

«НАВЧАЛЬНО –ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації за професійною програмою землевпорядників сільських, селищних рад, які не підвищували кваліфікацію більше 5 років, із 3 по 7 лютого 2014 року Форма годин К-сть № Тема заняття заняття Викладач з/п 1. Основні напрямки державної 1 Лекція Шило Олександр Григорович, земельної політики в Україні. заступник начальника Головного управління Держземагентства у Полтавській області 2. Реформування служби в органах 2 Лекція Лахижа Микола Іванович, місцевого...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 86–100 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 86–100 УДК 027:271.4–272–523.6(470+571)“17/18” ЛІКВІДАЦІЯ УНІЙНИХ І РИМО-КАТОЛИЦЬКИХ МОНАСТИРІВ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ДОЛЯ ЇХ БІБЛІОТЕК (кінець XVIII – ХІХ ст.) Олег ДУХ Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна, тел. (032) 239-41-48...»

«Миколаївщина і Північне Причорномор'я: історія та сучасність Всеукраїнський науково-методичний семінар ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ ПЕТЛЮРІВСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ Автор: Котляр Ю.В. Антибільшовицький повстанський рух в УСРР у 1921 р. був потужним фактором суспільно-політичного життя. Представники української інтелігенції, національно свідомого селянства та робітники активно протидіяли всім спробам більшовиків стабілізувати своє становище в Україні. Вони створювали та брали участь в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»