WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 30 ] --

Після похоронів Федя Черника Ударна Група Січових Стріль­ ців вирушила на Лівобережжя. Авангард цієї групи, 2-ий курінь 1-го пішого полку Січових Стрільців, прибув під Полтаву 17-го січ­ ня 1919 року — запізно, бо перевтомлені Запоріжці якраз здали місто, поспішно відступаючи на Кременчук перед большевиками, що наступали з Харкова. Авангард Січових Стрільців здобув силь­ ним ударом частину Полтави, але, загрожений глибоким ворожим обходом, уже 19 січня мусів її покинути. Тут наспіли головні си­ ли Ударної Групи, й почали закріплюватися на р. Псьол. Тим часом зв’язок із Запоріжцями, що відступили аж у Кременчук, загубився. Рівночасно без належного опору піддались ворогові на півночі Ворожба, Конотоп і Бахмач, а швидко потім большевики здобули Чернігів, Крути і Ромен. Чорноморська й Сіра Дивізії, перетомлені боротьбою з большевиками на фронті і в запіллі, тра­ тили свою боєздатність. Не помагало відбиття Ударною Групою Гадяча й Ромна від большевиків та акція переконування селян, що зле роблять, коли підносять повстання. Викликаних лівими україн­ ськими колами повстань, розкладу й відступу частин, що досі бо­ ронили північних кордонів України, це не спинило. З усієї Сірої Ди­ візії залишилося лише кількасот багнетів, а в Чорноморців найсильніший полк, під проводом найкращого їхнього старшини Ц а­ ренка, мав 90 вояків. На оборону столиці від сторони Черні­ гівщини Ударна Група мусіла вислати кінний дивізіон, а сама загрожена, що їй відітнуть шлях на Київ, відступила в Гребінку, раз^ у-раз здержуючи своїми випадами наступаючого з Полтави ворога.

digitized by ukrbiblioteka.org 8.

Під Гребінкою Ударна Група Січових Стрільців добула ос­ танню велику перемогу, на жаль, у братовбивчому бою, після яко­ го прийшла довга черга поразок.

З двох боків доводилося боронити Гребінку від московськобольшевицьких наступів: від півночі з-під Ромна і від сходу з-під Лубень, куди кинено майже всі сили Ударної Групи. Але не цей во­ рог був страшний. Якраз у ті дні командир полку в Корсуні, ота­ ман Хименко, під намовою українських лівих кіл перехилився з своїм полком на бік большевиків, захопив з собою залогу Чер­ кас і бригаду в Золотоноші і в силі яких 2.500 піхотинців та кін­ ноти у 300 шабель при легких і гавбичних батеріях та панцерних поїздах вирушив із Золотоноші проти Ударної Групи з півдня.

Рівночасно залога Переяслава, що приєдналася до повстання Хименка, відрізала Ударній Групі шлях на Київ, зайнявши ст. Переяславськ і ст. Яготин. Таким робом Ударна Група опинилась у важкім становищі, з усіх боків оточена ворожим кільцем. Щоб розбити відділи Хименка, вона мала у Гребінці лише чотири сотні 2-го куреня 1-го пішого полку Січових Стрільців, разом яких 400 багнетів, два панцерні поїзди, одну гавбичну й одну легку батерію та ремонтний поїзд. Ці сили мали вирушити під проводом Андрія Домарадського 'перед досвітком 27 січня проти Золото­ ноші. Як авангард, ще вночі поїхала ремонтним поїздом 5-та сотня Січових Стрільців давнього стрілецького старшини Івана Кичуна під охороною одного панцерного поїзду, щоб біля села Пе­ трівки направити зіпсований залізничий міст. Уранці Січові Стріль­ ці пішим порядком вирушили з ст. Гребінки через Городище до тієї самої Петрівки, за яких 4 верстви від Гребінки, щоб далі йти в напрямку Золотоноші назустріч от. Хименкові. Вирушила туди і 8-ма сотня Січових Стрільців давнього стрілецького старшини Федя Микуляка при двох гарматах. Головні сили у складі 6-ої сот­ ні Січових Стрільців давнього стрілецького старшини Гриневича і 7-ої Ільчука повинні були вирушити швидко потім поїздом аж до ст. Драбово, за 25 верств від ст. Гребінка, відкіль повинні були почати наступальні дії проти Золотоноші* Тим часом 5-та сотня саме перед досвітком несподівано натра­ пила в Петрівці на 'передові сили от. Хименка, які вже йшли, щоб одним швидким ударом несподівано захопити ст. Гребінку. Тут зав’язався завзятий зустрічний бій, в якому 5-та сотня здобула село Петрівку і, переслідуючи ворога, зустрінула на півдні від села головні його сили.

Рівночасно панцерний поїзд „Чорноморець” у двобою з пов­ станським панцерником розбив його своїм гарматним вогнем. Але в нерівному бою, маючи проти себе поверх 2.000 ворожих багне­ тів, та ще до того загрожена на своїм правім крилі повстанською кіннотою в силі 300 табель, сотня Січових Стрільців серед зав­ зятого бою мусіла відступати крок за кроком здовж залізниці на Гребінку. В той сам час головні сили ворога йшли шляхом від с. Петрівки на Городище, щоб чимдуж попасти на ст. Гребінка, На самій греблі городиського ставу, що півколом обгинав Горо­ дище з півдня від сторони Петрівки, вони зустріли 8-му сотню Січових Стрільців. Тут зав’язався другий бій. Обидві стрілецькі сотні залягли на горбах на південь і південний схід від Городища, маючи перед собою замерзлий став і, підтримувані вогнем стріле­ цької гавбичної батерії Нечая, боронились на смерть і життя.

Але ворог наступав надзвичайно хоробро цілими масами, дар­ ма що мав дуже великі втрати. Рівночасно ворожа кіннота зайняла залізничий шлях Київ-Полтава, зриваючи по обох боках ст. Гре­ бінки всі телефонічні сполуки штабу Ударної Групи. Після того одні відділи повстанської кінноти обійшли Гребінку й натискали на неї з півночі, а другі насідали на праве крило 5-ої сотні. Але там стрілецька чота під проводом давнього Січового Стрільця ЦєнкО' го так зручно маневрувала, що загнала нарешті один більший від­ діл ворожої кінноти на лід на городиськім ставі й перестріляла його так, що з нього мало хто урятувався.

Тим часом не сила було встоятися двом стрілецьким сотням проти 2.000 піхоти, тим більше, що стрілецька гавбична батерія замовкла і передчасний вибух розірвав одну гармату, вбиваючи команданта батерії Нечая та 6 гармашів і ранячи кільканадцять інших. Ворог завзято вдаряв на ліве крило 8-ої сотні і, хоч мав великі втрати, вибив її з позиції та здобув дві стрілецькі гармати, що там стояли. Тут уся 8-ма сотня, а за нею й 5-та заломились і відступили аж під ст. Гребінка. У безпосередньому сусідстві стан­ ції, з усіх боків оточеної кілька разів численнішим ворогом, роз­ горівся розпучливий бій. В ньому взяли вже участь і рештки 1-го Чорноморського полку, що в силі яких 90 багнетів під особистим проводом свого командира Царенка обороняли станцію перед во­ рожими відділами, що вже появилися з півночі. На цьому північ­ ному відтинку командир 2-ої батерії Січових Стрільців, Михай­ ло Курах, ішов з своїми гармашами в багнетну атаку, щоб відпер­ digitized by ukrbiblioteka.org ти ворога на таку віддаль, щоб можна було обстрілювати його з 2-ої батерії в закритій позиції на самій станції.

Тоді кинено останні сили, 6-ту й 7-му сотні Січових Стрільців проти головних сил ворога, що насідали збоку Городища. За руш­ ниці вхопило все, що жило в самому штабі. Але повстанці билися надзвичайно вперто й хоробро, хоч їхні втрати були величезні. їх­ ні розстрільні підходили вже ледве на 60-100 кроків до розстрільної Січових Стрільців. У цьому критичному моменті, коли ворог своєю величезною перевагою ось-ось мав узяти станцію приступом па багнети, стрілецький панцерний поїзд „Стрілець” виїхав на пра­ ве крило розстрільної Січових Стрільців і відкрив сильний криловий вогонь по ворожих розстрільних. Тут курінь Січових Стрільців., не маючи вже ніякого іншого виходу, як тільки своїми багне­ тами попередити ворожий удар, зірвався до наступу на багнети і примусив ворога податися назад. Як на те, рівночасно вдалося Ц а­ ренкові та його Чорноморцям розбити відділи ворожої кінноти, що насідала на Гребінку від півночі, і вони втекли назад здовж заліз­ ниці в напрямі до Золотоноші. Свою власну розбиту кінноту пов­ станська піхота, що зайняла була Городище, прийняла за атаку стрільців. її охопила паніка, й вона почала відступати. Січові Стріль­ ці кинулися в погоню за відступаючим ворогом і багнетами ви­ били його з Городища, відбиваючи там обидві втрачені стрілець­ кі гармати, та скинули безладні ворожі купи на льодом покритий городиський став. Тут до решти знищили їх стрілецькі скоростріли. Весь бій скінчився о год. 11.30 хв.

Ворог залишив на самому побоєвищі поверх 250 убитих. По­ верх 400 важко ранених повстанців знайдено у поблизьких селах.

Поверх 500 вояків Січові Стрільці взяли в полон. Піхота Січових Стрільців втратила разом 21 убитого і кількадесят ранених. При­ чиною повного розгрому ворога було те, що, хоч він надзвичай­ но хоробро наступав, то за браком розумного проводу раз-у-раз ішов на чолові атаки на дуже некорисному терені, бо на кілька верств довгому і на верству широкому ставі, не використовуючи можливости куди меншими втратами розгромити Січових Стріль­ ців, особливо дві перші їх сотні, криловими ударами. Це й дозво­ лило 5-ій сотні Івана Кичуна видержати левину частину цього бою, тим більше що вона досконало знала терен, бо якраз на день пе­ ред боєм проміряла його уздовж і впоперек під час бойової муштри.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розмірно малі втрати Січових Стрільців виявили величезну перевагу добре вишколеного, високо здисциплінованого та ідей­ ного війська, здібного до маневрів під час бою під проводом хо

–  –  –

Бунч. Крушельницький Бунч. М. Фільц Ст. стр. Клубок Стр. Ґуреґа Бунч. І Солодчук.

Стр. Д. Цюпка лоднокровних і відважних старшин над очайдушно хороброю, але не споєною в твердій дисципліні й не керованою в бою безголо­ вою масою.

Щойно після бою під Гребінкою виявилася вся його трагедія.

З півночі натискали чужинецькі ворожі війська на Україну, а по­ ле густо вкрилося трупом синів української землі, що повстали на допомогу чужинецькій силі проти своєї таки власної державности.

Скільки очайдушної, впертої української хоробрости намарно в тому бою витрачено з обох боків!

Глибокий трагізм отого бою ілюстрував так, як не міг кра­ ще, ось який випадок. Один стрілець Куреня Січових Стрільців знайшов поміж полоненими повстанцями свого рідного брата. „Чо­ го ж ти йшов на нас?” — питає. — „Нам казали, що в Гребінці мадяри й австрійці, й ми хотіли їх вирізати, бо чого у нас шукати австрійцям?” — відповів брат- Тут стрілець заридав і вдарив сво­ го брата в лице.

Через три роки зустрілися в румунській тюрмі учасник бою під Гребінкою Іван Кичун і Ангел, один із організаторів повстання проти Директорії на Лівобережжі та учасник боїв під Гребінкою.

Розговорилися і пригадали минулі часи. „Ех! Дурні, дурні ж ми були тоді, — сказав тоді Ангел, — не розуміли вас!” Але то було через три роки...

9.

Такі трагедії бували в той час скрізь по всій Україні. І так, саме в той день, коли проголошувано „вічну” злуку західніх українсь­ ких земель з Українською Народньою Республікою, 22 січня 1919 року, з Києва вирушив кол. стрілецький старшина Осип Думін з двома сотнями 1-го пішого полку Січових Стрільців та пішим двосотенним куренем Осадного Корпусу отамана Голуба, разом около 850 багнетів при 8 скорострілах, двох легких батеріях 8 гар­ мат та дивізіоні кінноти Січових Стрільців і Лубенців, разом 190 шабель, щоб обеззброїти район Трипілля на Київщині, де отаман Зелений готував з своїми Дніпровцями повстання проти Директо­ рії. Виступ проти УНР заварив був начальник штабу от. Зеленого Трав’янко, переконаний большевик, пізніший визначний больше­ вицький комісар, під якого впливом перебував тоді от. Зелений.

Другим спричинником повстання був український комуніст Драгомирецький. Серед Дніпровців крутилося „для зв’язку” кілька большевицьких агентів — москалів і київських жидів. Існувала там та­ ємна платна большевицька „комячейка” з 15-20 місцевих комуніс­ тів, і вона пізніше, коли от. Зелений виступив проти большевиків, digitized by ukrbiblioteka.org доносила їм про всі його рухи. Один із членів цієї „комячейки”, Шевченко, що пізніше звав себе Совєтським, ставши большевицьким комісаром, був пострахом для цілої Трипільщини.

Проходячи селами, експедиція Осипа Думіна скрізь чула ті провокаційні чутки, якими в той час вороги підіймали українське селянство на допомогу чужинецькій силі та намовляли валити ук­ раїнську державність, мовляв, „Петлюра й Січовики” замирилися з Скоропадським, а Винниченко, що боронить „селянське право”, арештований. 23 січня до Думіна прибула від от. Зеленого деле­ гація для переговорів: от. Зелений не хотів проливу крови в бою з Січовими Стрільцями, яких високо поважав. Під час переговорів іще раз виявилося, якими демагогічними брехнями українські й чужинецькі суспільні революціонери розбурхують українське село, називаючи потім завірюху, викликану такими фальшивими віст­ ками, „непофальшованою волею українського селянства”.

На пи­ тання Думіна, проти кого Трипільщина повстає, один із делега­ тів (отже, один із второпніших селян) сказав, як це дослівно за­ писано: „Директорія й Січовики хочуть завести старий режим і вже злигалися з гетьманом”. Переговори ні до чого не довели, але на домагання трипільської делегації Думін, який теж не хотів проливу крови, післав січово-стрілецьких відпоручників, хорунжо­ го Беїка і двох Січових Стрільців із гарматних рядовиків, наддніпрянців із Київщини, до Зеленого для дальших переговорів.

24 січня о год. 2:30 експедиція підійшла під Обухів, де зразу зав’язався бій, який скінчився здобуттям стрільцями Обухова. Ота­ ман Зелений разом із стрілецькою делегацією та своїми ватагами відступив до Трипілля. Тут 25 січня скликав великий мітинг, щоб вирішити, як бути: здати зброю чи битися. На мітингу ще раз ви­ явилася чужинецька рука, що в той час керувала „непофальшоваиою волею українського народу”, бо промовляли на мітингу в іме­ ні трипільців два москалі-большевики по-московськи. Вони казали, що на Трипільщину йдуть „чужинці” галичани-січовики і гетьман­ ські офіцери, що вони вороги робітників і селян, та що вони дома­ гаються голови улюбленого селянського отамана Зеленого. Ці про­ мови довели юрбу до такої скажености, що отаманові Зеленому ледве вдалося спасти життя делегації Січових Стрільців. Тоді ви­ ступив із промовою січово-стрілецький старшина Беїк. Розказавши про те, хто такі Січові Стрільці й чого хочуть та що таке укра­ їнська самостійна державність, довів розлючену ще недавно юрбу до того, що селяни з околиць Обухова і Трипілля рішили скласти зброю. Така глибока була та „непофальшована воля” народу, що зривався проти Директорії.

26 січня експедиція Думіна увійшла в Трипілля, де взяла 600 рушниць, складених селянами. Але обеззброєння Трипільщини екс­ педиція не могла довести до кінця, бо того самого таки дня діста­ ла наказ, щоб спішно вернутися на оборону Києва, загроженого зі сходу регулярними московсько - большевицькими військами.

Січові Стрільці втратили в бою під Обуховом 3 убитих і кілька ра­ нених. Трьох стрілецьких вершників, яких було післано для зв’яз­ ку, трипільці схопили й розстріляли.Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Володимир Склокін (Харків) Гоголева А. А. Местная власть в Острогожском уезде во второй половине XVII — начале XVIII в.: городовые воеводы и черкасские полковники: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Воронеж, 2005. — 241 с. Історія Слобідської України другої половини XVII cт. досліджена досить нерівномірно: низка тем, зокрема, колонізація південно-східних районів, специфіка правових відносин, особливості соціальної структури тощо залишаються майже не...»

«Історична довідка Університет це зібрання розумних людей навколо гарної бібліотеки. (Томас Карлейль, англійський філософ XIX століття) Історія науково-технічної бібліотеки, що є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету, є невід'ємною частиною його історії. Технічний університет в 2010 році святкує 50-річчя. Разом з ним свій ювілей відзначає і бібліотека. Одним із перших розпоряджень був наказ про заснування бібліотеки. Науково-технічна...»

«РЕЦЕНЗІЇ А. Є. ШЕВЧЕНКО Анатолій Євгенович Шевченко, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, начальник кафедри теорії та історії держави та права Донецького юридичного інституту МВС України ПРОБЛЕМИ ПРАВОРОЗУМІННЯ ОЧИМА СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ* Визначальна цінність права, його роль та значення у суспільному житті полягає насамперед у стабілізації та впорядкуванні соціальних зв’язків. Тому визначеність у розумінні права є первинною передумовою певності та регламентованості...»

«УДК 631.48 Кирильчук А. А. Аналіз поглядів оцінки потенціалу ґрунтоутворення Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів e-mail: kyrylandrij@gmail.com Анотація. На даному етапі розвитку ґрунтознавчої науки проблемі оцінки потенціалу ґрунтотворення надається надзвичайно важливого значення, оскільки це напряму пов’язано з відтворенням родючості ґрунтів. Оціночною характеристикою здатності чинників ґрунтотворення забезпечувати формування ґрунтів і їхніх окремих властивостей за...»

«Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 97 імені П.І. Шкідченка» Дніпропетровської міської ради МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО КУРСУ „МІСТО МОГО ДИТИНСТВА” 4 КЛАС (З досвіду роботи вчителя початкових класів Коновалової Лідії Миколаївни) м. Дніпропетровськ 2012р. Посібник містить матеріал, який може бути використаний на уроках і в позакласній роботі для знайомства учнів з історією виникнення і розвитку нашого міста, його визначними місцями. У ньому розповідається про архітекторів,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра історії держави, права та політико-правових вчень Матеріали самостійної роботи, список рекомендованої літератури та пробні тестові завдання з курсу «Римське приватне право» для студентів денної форми навчання магістри Розробник: доц. Федущак-Паславська Г.М. Львів 2012 САМОСТІЙНА РОБОТА № Кількість Назва теми з/п годин Заочна I. II. Періодизації розвитку римського права, Джерела...»

«УДК 94(477):291.3 Сморжевська О. О., кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. oksana@ipnet.kiev.ua НЕОЯЗИЧНИЦТВО/РІДНОВІР’Я ЯК ВАРІАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ В УМОВАХ КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Анотація. Розглянуто ідеологічні засади неоязичництва/рідновір’я з погляду формування етнокультурної ідентичності в умовах культурної глобалізації. Ключові слова: неоязичництво/рідновір’я, національна ідея, етнокультурна ідентичність. Аннотация....»

«УДК 528.94+911.9(477.84)+910.26) Гавришок Б., Застосування картографічного моделювання в Потокій М. дослідженні антропогенної перетвореності ландшафтів у межах Товтр на території Тернопільської області Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль е-mail: Gavrishok_B@ ukr.net, potokiy58@mail.ru Анотація У статті розглядаються питання картографічного моделювання результатів ретроспективного вивчення природокористування та антропогенної перетвореності...»

«на початку ХХ ст. Це був період, коли театр і драматургія переживали складний процес пошуків, модернізації. У складних історичних умовах Леся Українка створила такі художні цінності, які закономірно вивели український театр і драматургію початку ХХ ст. на новий, європейський шлях розвитку.1. Яценко М. Проблема свободи особистості в ранніх драматичних творах Лесі Укранки. // Радянське літературознавство, 1983. №3. – С.58. 2. Кулінська Л. У світі ідей та образів. Особливості поетики Лесі...»

«УДК 783.1:785.6 (477-25) Мистецтвознавство Харченко Олена Іванівна аспірантка кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського старший викладач ІППО КМУ ім. Б. Грінченка м. Київ, пр. Л. Курбаса 9, кВ. 543 (093)8755474 (044)2748233 gissa@bk.ru Анотація Київські концерти духовної музики очима музичної критики (за матеріалами рецензій О. Канєвцова в газеті «Киевлянин» за 1900-1917 роки) Стаття присвячена дослідженню практики проведення концертів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»