WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 26 ] --

Скупчення селянських сил під Києвом на лінії Мишелівка-Монастирський Хутір - Крюківщина - Гатне - станція Жуляни - Білгородка весь час прикривалося активністю на фронті Січових Стріль­ ців. Раз-у-раз там ішли більші й менші наступи на Красний Тра­ ктир, Голосіївський Скит і околицю на північ від Мишелівки. У цих наступах виявлялась мала бойова вартість селянських військ під Києвом. І так, широко закроєний наступ 27 листопада на від­ тинку 1-го і 2-го куреня 1-го полку Січових Стрільців від Монас­ тирського Хутора по Дніпро, в якому взяв участь теж трисотен­ ний курінь Дніпровців, себто селянської дивізії, якраз формованої отаманом Зеленим на Трипільщині, і двосотенний курінь Низових Козаків, себто загону, формованого в Могилеві ще під час Геть­ манщини і тількищо перевезеного під Київ — не вдався без ува­ ги на успіхи сотень, що були під проводом Січових Стрільців, хоч проти наступальних військ Директорії стояли слабші від них від­ діли гетьманців. Серед бою і Дніпровці, і Низові Козаки розбіг­ лися так, що весь наступ довелося припинити. Тут виразно вия­ вився брак доброго старшинства в повстанських військах. Тіль­ ки одна сотня Дніпровського Куреня, що була під наказами смі­ ливого й енергійного старшини, держалася цілком добре й відсту­ пила з цього бою одна з останніх.

Цей та інші досвіди виявляли понад усякий сумнів, що узброні маси селянства можна вважати лише матеріялом для війська, яке щойно слід буде створити відповідною військово - організа­ ційною працею старшин. Така праця вимагала часу, а його не давали — німці. Для них сутички під Києвом тягнулися вже за­ надто довго, спинюючи виїзд німецьких військ у Їхню батьківщи­ ну. Тим то німці щораз рішучіше почали домагатися закінчити бойові дії під Києвом. Коли ж 25 листопада один німецький курінь що йшов зі Святошина на ст. Боярка, під Білгородкою попав че­ рез непорозуміння під обстріл гармат Чорноморців та ув’язався з ними в бій із великими втратами для себе, то німецьке команду­ вання обурилося й вирішило примусити Стрілецьке Командуван­ ня припинити бої та відкрити залізничий шлях на Хвастів і Козятин для евакуації німецьких військ. Зараз же 26 листопада нім­ ці кинули три курені піхоти при кінноті й гарматах, які вдарили 27 листопада з-заду на ліве крило повстанських військ в напрямку Шпитки - Гореничі. Поповнені селянськими куренями, подібно як Січові Стрільці, Чорноморці, що стояли на цьому крилі, мусіли покинути Білгородку й ув’язатися під Шпитками в завзятий бій із німцями з великими втратами з обох сторін. До появи таких знач­ них ворожих сил на задах свого лівого крила повстанські війська під Києвм не були приготовані. Було самозрозуміло, що німець­ кий удар, якщо буде продовжуватися, відкине війська Директо­ рії від залізничого шляху Київ - Хвастів, поки ще вдасться від­ повідно перегрупувати частини Січових Стрільців, які на правім сво­ їм крилі, біля Голосіївського Скиту й Мишелівки стояли вже в без­ посередньому сусідстві столиці. Щоб уникнути грізних втрат, стрі­ лецьке командування мусіло відразу вступити в переговори з на­ ступальною німецькою групою й довело до тимчасового переми­ р’я на фронті. Рівночасно почалися теж переговори з німецьким командуванням у Києві. Воно поставило ультимативну вимогу, щоб повстанські війська відступили з-під Києва на лінію, віддалену за 25 верств від столиці (Підгірці - Глеваха - Жернова - Богушівка Будова - Буча - Гостомель) та припинили всяку бойову акцію.

Пильнувати цього перемир’я повинні були німецькі війська, що мали розташуватися скрізь по селах поміж оборонним фронтом гетьманців і новими, на 25 верств від столиці віддаленими пози­ ціями повстанських частин. Якщо б стрілецьке командування цьо­ го ультиматуму не прийняло, то німці, яких у Києві було самої лише піхоти 16 сильних куренів, готові були виступити в бій на всьому фронті. В той час організація Дніпровських Дивізій на Трипільщині ще не була закінчена, а підхід Запорізької Дивізії під digitized by ukrbiblioteka.org проводом Болбочана з Лівобережжя проти Києва щойно почався.

Крім того, перстень повстанських військ ще не замикав Києва від півночі. Отже, було б помилкою входити в конфлікт з німцями.

Вигідніше було використати час і призначити його не на непев­ ні бої проти такого міцного ворога, тільки по якнайінтенсивнішій організаційно - військовій підготові та скупченні й упорядкуванні своїх сил, одним махом упоратись і з гетьманцями і з німцямиОтже, присилуване загальним становищем, Стрілецьке Команду­ вання прийняло на наказ Верховного Командування УНР німець­ кий ультимат, і вночі з 29-го на 30-те листопада повстанські війсь­ ка на всьому фронті відступили з-під Києва на лінію, устійнену з німцями. їхні ж давні позиції скрізь зайняли німецькі війська. Ось так припинилися бойові дії під Києвом. Перемир’я повинно було тривати аж до часу виїзду німців з України.

5.

Але Січові Стрільці, прийнявши німецькі домагання, не могли їх виконати. Повстання захопило вже всю Україну й не було сили, щоб його спинити. Німецькі ж війська були тепер грізні лише під Києвом, бо в столиці вони скупчилися найчисленніше. Виринало завдання підтягнути під Київ такі значні повстанські війська, щоб могти в відвертому бою розбити не лише гетьманців, що вже не являли собою великого значення, але й німців.

Стрілецьке Командування переїхало зі ст. Боярка у Хвастів.

керуючи звідтіль поповненням повстанського фронту. А мав він під час відступу з 29-го на 30-те листопада на самім лише відтин­ ку Січових Стрільців яких 5,000 багнетів, 300 шабель, 4 легкі і 1 важку батерію та 8 скорострільних сотень. Впродовж тижня майже до такої самої сили доповнено Чорноморців і пересунено їх на північ в колицю Гостомеля, щоб замкнути залізничий шлях із Ки­ єва в Коростень. Поміж них і Січових Стрільців, розташованих в районі ст. Васильків, розставлено в околиці Ясногородки першу Дніпровську Дивізію, яку тим часом на Трипільщині зібрав ота­ ман Зелений. Вона складалася з двох досить сильних полків.

З цих трьох дивізій — Січових Стрільців, Чорноморців і Дніпровців наказом Уряду Української Директорії до військ УНР із З грудня 1918 року створено т- зв. Осадний Корпус на чолі з ко­ мандиром стрілецтва Євгеном Коновальцем. Почався наплив тися­ чних селянських мас.Він не йшов упарі з відповідним напливом доброго й працездатного старшинства, що вміло б споювати зброй

–  –  –

Кінна розвідка 3-го п. СС. Комдт. хор. Борисів.

ні маси в здисципліноване військо. Головна Ставка Військ Дирек­ торії УНР не скупчила відповідного й доброго старшинського кад­ ру для всієї Армії УНР і тому не могла опанувати збройних селянских мас, твердою рукою усуваючи різних, здебільша морально дуже нікчемних отаманчиків, що виплили наверх у ті бурхливі ча­ си, та замінюючи їх освіченими, енергійними військовими старши­ нами, а перш усього людьми з великим почуттям обов’язку. Голов­ на Ставка Військ Директорії приймала тисячні селянські ватаги такими, якими вони були — незорганізованими як слід, і передава­ ла їх під керівництво Стрілецького Командування, рахуючи, що Січові Стрільці, які досі виявили стільки організаційного хисту, твердости й працездатносте, згодом опанують селянські ватаги своїм білоцерківським апаратом. Тим часом Січовим Стрільцям, що вивели з Білої Церкви всього 40 старшин і через недостачу старшинства майже всім своїм підстаршинам мусіли призначити під час повстання функції старшин, таке завдання було, очевидно, не під силу. Довелося Стрілецькому Командуванню обмежитись виключно тим, щоб селянські ватаги скупчувати в одностайні так­ тичні одиниці: дивізії, полки, курені, не змінюючи їхнього команд­ ного кадру, бо не мало ким його замінити. Сподівання на органі­ заційний хист другої поруч Січових Стрільців під Києвом більшменш регулярної частини, Чорноморців, не оправдалися. Через те швидко виявилося, що без уваги на працю білоцерківських Сі­ чових Стрільців і поодиноких старшин з-поза стрілецтва в Чорно­ морській Дивізії, працю, що іноді перевищувала людські сили, весь Осадний Корпус, за вийнятком лише декількох частин, що були або під безпосереднім проводом Січових Стрільців, або під керівництвом дуже нечисленних совісних старшин з-поза Стрілецтва, був лише кількадесятитисячною нерегулярною збройною юрбою. Ця юрба покищо поводилася ще доволі пристойно, бо і в селянських масах усе ще був той святий порив перших днів протигетьманського зриву, який не дозволив на зловживання, і малі стежі дав­ ніх білоцерківських Січових Стрільців повнили службу публічної безпеки в областях, зайнятих Осадним Корпусом, маючи наказ ка­ рати смертю за грабіж чи душегубство.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Але отаманське старшин­ ство шило й гуляло, мало дбаючи про своє військо, і ця розпере­ заність поволі починала втискатися і в повстанські маси. Дійшло на­ решті до того, що командуванню Осадного Корпусу залишилося ще хіба слідкувати за цим поширюванням розкладу, бо все одно во­ но не мало такого численного старшинського кадру, щоб могти змінювати п’яних отаманів, а самих їх карати за свавілля. Борю­ digitized by ukrbiblioteka.org чись із впливом отаманського розкладу, Дивізія Січових Стріль­ ців мусіла оголосити вже 5 грудня наказ, що в їі районі буде на місці покараний смертю всякий козак іншої дивізії, який без служ­ бової потреби туди заблукається. Такими крутими заходами Ди­ візії Січових Стрільців удалося, щоправда, довести до того, що в її районі аж до часу здобуття столиці не було ні одного випад­ ку грабежу, але ці заходи були лише тимчасові й місцеві. Довкру­ ги ж почалися розвал і свавілля, що далі, то більші.

Так створився Осадний Корпус. До його складу приділено 8 грудня 2-гу Дніпровську Дивізію отамана Данченка, 8-му пішу ди­ візію в Умані, три курені хвастівської залоги, Білоцерківську й Уманську резервну бригаду, Білоцерківську окрему бригаду, о к ­ ремий запасний курінь у Попельні, Ходорківський курінь і всі ре­ зервні та охоронні частини, що були в області колишнього росій­ ського Київського Корпусу — разом поверх 25,000 вояків, не раху­ ючи різних окремих „отаманських” партизанських загонів, що вже були на фронті під Києвом під наказами фронтових дивізій.

Усе разом — тисячні незорганізовані узброєні ватаги, де досвід­ чених і обов’язкових старшин були лише десятки- Таким чином коло 10 грудня 1918 року Осадний Корпус мав до 50.000 багнетів і 48 гармат. Із них коло 5,000 піхотинців і 6 легких батерій творили дивізію Січових Стрільців, під безпосереднім впливом і рукою „білоцерківських” стрільців. 5-ту і 6-ту легку батерію сформували Січові Стрільці від 30-го листопада до 5-го грудня.

6.

Зосередження цих величезних збройних з’єднань під Києвом, що, хоч і не мали доброго старшинського проводу й тому роз­ кладалися, та все ж були поважною силою, дозволило українсько­ му урядові нарешті поставитися рішуче до німців. У великій тайні Верховне Командування підготовило все, щоб в один день обез­ зброїти німців на всьому Правобережжі й так зломити останню перешкоду на шляху до закріплення влади Директорії. Це обез­ зброєння й довершено нараз на всьому Правобережжі 8-го груд­ ня 1918 року. Оточені повстанськими частинами німецькі війська здебільша складали зброю без бою. Але в деяких містах, як ось у Білій Церкві та Хвастові, капітуляція німців відбулася щойно піс­ ля важких боїв, які іноді тягнулися й декілька днів. У районі Сі­ чових Стрільців обеззброєння пішло дуже гладко, бо Січові Стріль­ ці мали діло лише з невеличкою залогою у Василькові та з ні­ мецькими поїздами, що над’їздили з Києва. Деякі січово-стрілецькі частини, як ось сотня скорострілів із панцерним поїздом, брали участь у боях із німцями у Хвастові й Білій Церкві.

На вістку про повстання проти німців німецьке командуван­ ня у Києві спершу лютувало. Коли ж побачило, що його погрози не роблять ніякого враження, прийняло всі вимоги, що їх поста­ вили в свою чергу Січові Стрільці, й уклало з Верховним Команду­ ванням останню умову: що німецькі частини стягнуться з околиць столиці в касарні, не перешкоджаючи більше походові повстан­ ських військ на Київ, і на своїх касарнях вивісять білі прапори.

Під час вступу військ Директорії в столицю німецьким воякам віль­ но було появлятися на вулицях лише без зброї. Так відкрився шлях у столицю.

7.

Вночі з 12-го на 13-те грудня двигнулися чотири дивізії Осадного Корпусу, в склад якого увійшла також Дніпровська Дивізія, разом поверх 20,000 багнетів і рушили на Київ. 13-го грудня во­ ни зайняли позиції з часу перед відступом 29 листопада.

І так, І-ша Дивізія Січових Стрільців, якій підпорядковано ще два курені Низових Козаків, зайняла фронт від Жулян по с. Мишелівку, 1-ша Дніпровська Дивізія підійшла під Пущу Водицю. 2-гу Дніпровську Дивізію з отаманом Данченком перекинено з Трипільщини на лі­ вий берег Дніпра, й вона рушила на Дарницю, щоб замкнути сто­ лицю зі сходу. Мали всі ці дивізії незвичайно легке завдання: во­ рог, що стояв проти них, розпоряджав 6-го грудня, як подає „Дневник воєнних чинів” ген. Кирпичева, командира одного відтинку фронту гетьманців, разом усього 2,396 багнетів, 109 скорострілів, 36 легких гармат, 6 гавбичних, 1 важку гармату та 83 шаблі.

На 14-те грудня наказано загальний наступ. Маючи відомості, що дніпровські отамани обіцяли своїм козакам три дні вільної та безкарної гулянки „по київській буржуазії”, себто три дні грабежу й погрому, та побоюючись, щоб, вступивши з різних боків у сто­ лицю, дивізії не змішалися в безладді, Командування Осадного Корпусу наказало Дніпровцям і Чорноморцям припинити наступ на київських передмістях. Столицю повинна була взяти сама тіль­ ки Дивізія Січових Стрільців, що мала зломити ворога, коли б він вирішив боронитися на вулицях. Тим часом цей наказ викли­ кав велике обурення, особливо у дніпровських отаманів. Один digitized by ukrbiblioteka.org із них, Тимченко, відповів на нього безпосередньо перед вступом у столицю 14 грудня так:

„Отверто докладаю, що козаки моєї дивізії билися, як тигри, є велика сила ранених і вбитих, дисципліна в нас сувора, грабе­ жі й безчинства розстрілюється на місці, і от, одержавши наказ Ваш оперативний під чергою 7, не думаю, що довірена мені ди­ візія спокійно буде дивитися на церемоніяльний марш сусідніх ча­ стин, які завдяки тому, що не було зв’язку, наступали не поруч з нами. Я, як дійсний і старший козак дивізії, прикладу усі сили для того, щоб виконати Ваш наказ, але за проведення його в життя на цей раз не ручаюсь. Осмілююсь прохати пана Корпусно­ го Отамана віддати справедливість тій доблесті і лицарству, що проявили Дніпровські Козаки, та не посилати їх в околиці Києва, а надати їм ту частину города, котру вони кров’ю здобули”.

Цей доклад був висланий у штаб Осадного Корпусу якраз то­ ді, коли Дкіпровці своїм „церемоніяльним” маршем уже підходи­ ли в столиці до Хрещатика.Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

««Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ХVІІ...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 784.4 + 398.8 О. П. БАДАЛОВ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ НАРОДНИЙ ХОР: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ У статті вперше в українському музикознавстві досліджено історію становлення Чернігівського академічного народного хору. Розглянуто особливості діяльності колективу, з’ясовано його внесок у розвиток національної хорової культури. Ключові слова: народний хор, репертуар, Чернігівська філармонія, диригент, А. Пашкевич, В. Коцур. О. П. БАДАЛОВ ЧЕРНИГОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ НАРОДНЫЙ...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1-К-А курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (термін навчання – 5 років за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб) Київ 2013 ББКХ Н156 Матеріали підготували: к.ю.н, доцент Шкуратенко О.В.; Історія України к.істор.н., доцент Романишин Н.Ю. Українська мова (за професійним к.філол.н., доцент Марунич І.І.;...»

«ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО МУЗА ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ УДК 930.1: 261. СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 09. 00. 03 – соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Сімферополь 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі філософії ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” Міністерства освіти і науки України Науковий...»

«Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського Валентина Кошова ( На допомогу вчителю, класному керівнику, організатору позакласних справ) Полтава Кошова В.М. «День Європи» в навчальному закладі – Полтава: ПОІППО.– 2008.– 112 с.Автор: Кошова Валентина Миколаївна, учитель зарубіжної літератури Решетилівської гімназії ім. І.Л.Олійника, старший учитель, керівник міжшкільного факультативу «Європейські студії». Упорядники: Глушко О.О., методист...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXV 33. Правильник комітету Наукового конґресу в Тисячоліття Хрещення Руси-України (Схвалений на Конференції в Мюнхені з уточненнями, прийнятими на 2-й Конференції в Бавнд-Бруку) // Збірник праць Ювілейного Конґресу / [Ред. В. Янів]. – Мюнхен, 1988/1989. – С. 869.34. Президія і органи Комітету. Ділова Президія Комітету (Вибрана у Мюнхені 11-13.V.1984 р. і доповнена в Бавнд-Бруку 15-17.VІ.1985 р. згл....»

«УДК 821.161.2-3.09 А. М. МЕНШІЙ ЕСТЕТИКА ІМПРЕСІОНІЗМУ ТА ПОСТІМПРЕСІОНІЗМУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ У статті окреслено типологічні зв’язки, виокремлено спільні та відмінні риси постімпресіонізму та імпресіонізму, проаналізовано фундаментальні засади світосприйняття постімпресіоністів. Ключові слова: стиль, імпресіонізм, постімпресіонізм, типологічні зв’язки. На сучасному етапі розвитку літературознавства, зокрема дослідження стилів, шкіл та напрямків певний інтерес викликає постімпресіонізм. Сам...»

«Вільшанський район Гайворонський район Голованівський район Бобринецький район Долинський район Добровеличківський район Знам’яський район Компаніївський район Прапор Кіровоградської області Маловисківський район Новгородківський район Новоархангельский район Новомиргородський район Новоукраїнський район Олександрівський район Герб Кіровоградської області Олександрійський район Онуфріївський район Устинівський район Петрівський район Світловодський район Ульянівський район ББК...»

«В ол и нс ькі і с то р ич ні з ап ис ки. Т о м. 6. 2 0 1 1 р. УДК 94(477.42) “1922” Юрій Малихін (м. Житомир) УЧАСТЬ ПОВСТАНСЬКИХ ЗАГОНІВ СОЛОМИНСЬКОГО ТА СОКОЛОВСЬКОЇ В ЛЮБАРСЬКІЙ ТРАГЕДІЇ У СВІТЛІ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ І СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ У дослідженні проаналізовано версії причетності до Любарської трагедії повстанських загонів Соломинського та Марусі (Олександри) Соколовської. Ключові слова: Любарська трагедія, повстанський рух, Другий зимовий похід, Полонський повіт, Радомишльський повіт....»

«ХVІI Могилянські читання Регламент конференції Доповіді – 15 хв. (пленарне засідання – 20 хв.) Виступи в обговореннях – до 5 хв. Пленарне засідання 6 грудня, 1000–1300 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) На конференції працюють секції: I. Історичні, історіографічні та джерелознавчі дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 25 (лекторій Заповідника) 7 грудня, 1000–1400 ІІ. Археологічні дослідження 6 грудня, 1400–1800 Корпус № 19 (Українське товариство охорони пам’яток історії та культури) 7...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»