WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 25 ] --

Отже, формування селянських частин відбувалося дуже примітив­ ним способом. Тих, що прийшли попереднього дня, вистроювали вранці й розділювали відповідно до родів зброї, при яких слу­ жили в колишній російській армії. З піхотинців тут же формо­ вано сильні сотні по 200-250 вояків й розділювано їх на чоти й рої. Старшинами призначувано селян, що колись служили під­ прапорщиками російського війська. Були вони здебільшого дуже мало освічені й мало тямущі в військовім ділі та своїх частин про­ вадити не вміли. Траплялися й темні типи, що подавали себе за старшин, ніколи ними не бувши. Так сформовані частини одягали й узброювали, маючи великі білоцерквівські магазини. Після то­ го їх зразу відсилали міцними куренями в -поїздах на Київ, щоб зробити місце в бараках для нових сотень і тисяч селян.

Усю цю працю вів Андрій Домарадський з своїми стрілецьки­ ми старшинами, іноді звалюючичсь з ніг від утоми. До того, силою революційної розрухи, він став єдиним правителем усієї Білоцерківщини для всіх громадських справ. Домарадський приймав де­ сятки селянських депутацій із найглухіших сіл, що приходили по­ дякувати Січовим Стрільцям за те, що підняли повстання. Домарадсь­ кий давав розпорядження, як хазяйнувати в панських економіях, куди звозити збіжжя й слати худобу для потреб війська, бо в ба­ гатьох селах самі селяни почали були порядкувати економіями й оце присилали Домарадському посланців з списками відібраного панського майна та по накази, як далі бути. Домарадський роз­ суджував карні й приватно-правні справи по-патріярхальному на швидку руку, бо звідусіль тяглися до нього люди, прохаючи суду.

Серед такої величезної праці стрілецькі старшини молились, щоб їх відіслали на фронт, щоб могти там відпочити.

Сформовані селянські маси попадали з Білої Церкви поїзда­ ми у Хвастів. Тут стрілецьке постачання видавало їм ті частини одягзг, яких не вистачило в Білій Церкві, а далі похідні кухні, в о ­ зи й коні, набої, ручні гранати й харчі та висилало їх далі в роз­ порядження Стрілецького Командування на ст. Боярка. Щоб зі­ брати потрібні запаси, посланці постачання роз’їздили по залізни­ ці всюди, куди докотилося повстання, й визбирували всяке зуст­ річне військове майно, що від початку повстання лежало по ма­ газинах і поїздах без нічиєї охорони; висилали у Хвастів поїзд за поїздом з гарматами, скорострілами, рушницями, збруєю, во­ зами, набоями, технічним знаряддям, одягом, харчами. Всю цю безліч майна у Хвастові порядковано й розсилано, куди було тре­ ба. Заімпровізував це постачання для всього фронту під Києвом і для кількадесяти тисяч людей Василь Кучабський. Робив це так справно, що стрілецьке командування отримувало все потрібне на ст. Боярку за дві-три години, навіть такі подробиці, як гліцерину для скорострілів. Звичайно, при такім господарюванні чимало май­ на марнувалося, але воно бодай не пропадало ніким не береже­ не в цілості, а по змозі сил зберігалося Січовими Стрільцями для всієї тогочасної й майбутньої Армії УНР. На всякий випадок, без цих заходів ніяк не вдалось би забезпечити потреби фронту, ні одягнути, узброїти й прохарчувати десятки тисяч узброєного се­ лянства, що згодом прибули під Київ і стали зав’язком Армії УНР за часів Директорії.

Незалежно від цієї організаційної праці Січових Стрільців, для якої залишено у Хвастові Василя Кучабського у зв’язку з Дирек­ торією і Головним Командуванням Військ Директорії УНР, ішло у Хвастові формування самого цього командування. Коли стрільці digitized by ukrbiblioteka.org виїздили іб листопада з Хвастова до Мотовилівки, то Директорію та Оперативний Штаб повстання — всього кільканадцять осіб — залишили були на хвастівській станції під охороною одного стрі­ лецького скоростріла й дев’яти стрільців зі школи підстаршин під наказами Василя Кучабського. У безпосередньому ж сусідстві Хва­ стова скрізь вешталися „карательні отряди” й „державні варти”, але побоялися заглянути в містечко й швидко стягалися до Сквир;г. Як виглядала в той час оборона Директорії і, взагалі, розріст усього повстання, найкраще видко з такого випадку:

Зібрані з усіх усюдів „карательники” вирушили 21 листопа­ да зі Сквири на Паволоч, щоб пробитися на Житомир, де геть­ манці трималися дуже міцно. Близько їхнього шляху, на ст. Попельня, у 40 верствах від Хвастова на Козятин, був величезний магазин рушничних набоїв. Щоб забезпечити той магазин і заліз­ ницю на Козятин та спинити похід „карательників”, Василь Кучабський наказав стрілецькому підстаршині Остапові Гукові на­ вантажити один вагон рушницями (запас 40.

000 рушниць, призна­ чений гетьманським урядом для посилки Генералові Краснову на Донщину, знайдено у вагонах на станції Хвастів) та поїхати з цією зброєю у Попельню. Його вже голова була і в тому, щоб до рушниць набрати ще й війська. І Гук набрав. На другий день зорганізував у Попельні варту біля магазину, а ще за день вступив у перші сутички з „карательниками”. Третього дня примусив їх завернути назад на Сквиру, а ще через кілька днів, — іменуючи себе вже „отаманом” Гуком, а свої відділи — „окремою гру­ пою”, розтрощив „карательні отряди” і здобув Сквиру, де взяв багато полонених, дві гармати й безліч скорострілів та рушниць.

До Києва привіз у другій половині грудня доволі здисциплінований курінь — іповерх 1000 вояків.

У таких умовинах формувалося Верховне Командування, „Го­ ловна Ставка Військ Директорії УНР”, на чолі якої став ген. Олександер Осецький і старшина Генерального Штабу Василь Тютюн­ ник. Немалі заслуги в порядкуванні селянських резерв „Ставкою” поклав Олександер Шаповал.

Працю „Ставки” могутньо підтримувала ініціятива організа­ ції залізничників, поштовців і телеграфістів. Наказ їхнього комі­ сара при Директорії, Вірка, в одну мить знаходив послух скрізь по всій Україні, куди тільки дійшов. Залізничний транспорт і те­ леграфний зв’язок функціонували завдяки самопосвяті кожного залізничника й телеграфіста зокрема та поривові, що казав забу­ вати за втому. Але, хоч „Головна Ставка” мала прямі телегра­ фічні відомості звідусіль, навіть із гаки;* місцевостей, ще ще мі­ цно трималися гетьманщини, то її вплив на події був дуже незнач­ ний. Ці події розвивалися зусиллям соток і тисяч різних Остапів І уків по всій Україні, що збирали ватаги, як знали, й воювали, як уміли, кожен на свою руку.

3.

Забезпечені всім потрібним у Хвастові, селянські частини ви­ вантажувалися на ст. Боярка, де стояв стрілецький штаб. Тут д о ­ кінчувано їхню організацію. Відділи селянських скорострільників відсилано до заімпровізованого стрілецького скорострільного „ко­ ша” в селі Боярка, де з них формовано скорострільні сотні. Тут же формував Роман Дашкевич із селян-гармашів нові батерії. 2-а батерія Січових Стрільців під проводом Михайла Кураха постала ще 21 листопада тим способом, що 1-а. Тепер під командою Грицинюка дала обслугу для чотирьох гармат, присланих з Хвастова.

Всі дальші батерії постали вже із змобілізованих селян — спершу 3-тя під командою Кудри й 4-та Пількевича, а трохи пізніше 5-та Мачехи і 6-та Шульги. Крім того, сформовано 58-лінійну гавбичну батерію Ничая — і так за які два тижні після мотовилівського бою Січові Стрільці мали артилерійську бригаду під командуван­ ням Романа Дашкевича, складену з сімох батерій. У піхоті замі­ нювали тих селян-старшин, що виявили свою нездарність, стрілець­ кими молодшими старшинами, а то й підстаршинами. Тут же на­ значували командирів селянських куренів або розділювали пооди­ нокі селянські сотні поміж курені, що вже стояли на фронті. Де командиром куреня чи сотні був стрілецький старшина, там навіть на фронті не залишали дальшої організаційної праці: нагадували селянським старшинам і рядовикам польову службу і, навіть, ве­ ли муштру. Всеприсутня у всякий час контроля стрілецького ко­ мандира примушувала такі селянські частини точно виконувати накази. Тому селянські відділи, що стояли під безпосереднім керу­ ванням Січових Стрільців, були найбільш боєздатним військом з усіх змобілізованих, що згодом боролися під Києвом. Для прик­ ладу, як Січові Стрільці заводили дисципліну, згадаємо такий ви­ падок:

Одна селянська сотня, що стояла в резерві в с. ПІахравщині, під ворожим гарматним вогнем розбіглася. Командир куреня, стрі­ лецький старшина, наказав їй зібратись. Коли вона нарешті зій­ шлася, видержав її в лавах на відкритім вигоні за селом під во­ digitized by ukrbiblioteka.org рожим гарматним обстрілом більш одної години, ввесь час спо­ кійно проходжуючись перед її фронтом. Ця сотня пізніше трима­ лася дуже добре.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Рівночасно в ряди старих білоцерківських стрілецьких со­ тень вступали маси селянства довколишніх підкиївських сіл. Уже 21 і 22 листопада кожна сотня Січових Стрільців дістала по 280 руш­ ниць, щоб узброїти селянських охотників. Але безоглядного „бі­ лоцерківського” режиму, який вимагав від Січового Стрільця са­ мопосвяти до останніх границь, вони здебільша не видержували і потім покидали стрілецькі сотні, вступаючи в селянські части­ ни, де старшини вимагали від вояків менше, а то й цілком нічого.

Ось так за тиждень від 21 листопада заімпровізовано Дивізію Січових Стрільців, складену з двох полків. Перший з них був під безпосереднім проводом Січових Стрільців, розкинутих по всьо­ му полку. З цього полку перший курінь Романа Сушка, в якому залишились ще дві давні стрілецькі сотні в повному складі, був найкращий. Слабше представлявся п’ятисотенний третій курінь, якого командиром став після наладнання постачання Василь Кучабський, бо для його сотень не вистачило стрілецьких старшин і до них призначено лише по кількох стрілецьких підстаршин і ря­ довиків. Найслабший був другий курінь Івана Чмоли, бо в ньому було найменше Січових Стрільців. Та все ж цей перший полк був цілком боєздатний, здібний і до оборони і до досить сильних на­ ступів, накази виконував здебільша точно і в маршах бував видержливий. Зате куди слабший був другий полк, для якого не ви­ стачило вже не то стрілецьких старшин, а навіть рядовиків. Стар­ шинський елемент цього полку був здебільша дуже слабий, безрадний, недбалий і мало освічений. Цей полк легко підпадав паніці, до сильних наступів був нездатний, у маршах дуже невидержливий, накази виконував пиняво й важко. Вже на початках свого існуван­ ня почав переходити до вічового порядку, а потім уже псувався швидко. Та все ж таки, він безпосередньо відчував тверду руку стрілецького командування. У ньому не було бодай таких бешке­ тів і старшинських пиятик, як в деяких інших частинах, що їх зго­ дом тим самим способом сформувало Стрілецьке Командування під Києвом.

Блискучі висліди осягнули Січові Стрільці при творенні арти­ лерії та скорострільних сотень. Елемент, з якого їх формували, колишні російські скорострільники й гармаші, був більш освіче­ ний і свідомий, ніж піхота, сміливіший та більше здисциплінований від неї. До того ж у них був добрий і досвідчений старшинсь­ кий склад, набраний здебільшого з наскрізь національно - україн­ ського кадру гетьманського Вінницького Корпусу, який на вістку про повстання зразу перейшов у повному складі на бік Директо­ рії та прибув у розпорядження Стрілецького Командування під проводом ген. Колодія.

Скорострільні сотні організував Василь Соловчук. У скоро­ стрільнім коші, що його заснувало Стрілецьке Командування, вже 22-23 листопада було яких 1500 вояків. Селяни з усіх усюдів зво­ зили до нього свої скоростріли, їх вдень і вночі лагодила й прочищувала окрема стрілецька майстерня. Крім того, окремий стрі­ лецький старшина визбирував увесь технічний скорострільний ма­ тері ял на всьому залізничому шляху аж по Козятин і цілими по­ їздами доставляв його в скорострільний кіш. Тим то із стрілець­ кого скорострільного коша виходили скорострільні сотні, зорга­ нізовані до подробиць: кожна з двоколками, кіньми, обозом, за­ пасом харчів і набоїв. Ці сотні бували дуже вперті в бою. В них розкладу не помічалося й пізніше.

Імпровізована організація стрілецької артилерії, переведена Романом Дашкевичем, була ще більшим чудом. Стрілецька легка багерія за один тиждень від 21 листопада розвинулася в Гармат­ ний Полк з чотирьох легких батерій і одної тяжкої, всі з повното кількістю коней, обозами і майже цілком бездоганним технічним матеріялом. Доставу набоїв для стрілецьких батерій та всякого іншого матеріялу зразково перевів Дмитро Бурко. Для підвозу постачання він обладнав окрему колону обозів, яка безупинно працювала на зміну вдень і вночі. Подібно, як скорострільні сот­ ні, теж і вся артилерія, яку тоді й пізніше створило було стрілец­ тво, ніколи не впала жертвою розкладу — доказ, що для того, щоб створити армію, замало вояцької маси, а ще й треба совісного її розумного та досить численного старшинства.

Точність, з якою функціонувала ця велика організаційна ма­ шина Січових Стрільців при облозі Києва, починаючи від збір­ ного пункту селян у Білій Церкві та стрілецького постачання у Хвастові, а кінчаючи на стрілецькім штабі, кошах і фронті, інко­ ли нагадувала часи найбільшого розмаху світової війни. Всебіч­ ність, із якою Січові Стрільці працювали, видно хоча б на такім прикладі: йдучи на Київ, Січові Стрільці не мали запасу військо­ вих карт. Щоб поповнити цей брак, Стрілецьке Командування стягнуло в штаб усіх рисівників, що були в стрілецьких сотнях, і створило окремий картографічний відділ, який удень і вночі працював, безупинно перерисовуючи карти й доставляючи від­ digitized by ukrbiblioteka.org битки фронтовим частинам. Подібно обладнано теж організацію відділів телефоністів для всіх повстанських військ під Києвом.

Звичайно, при невеликій кількості Січових Стрільців уся їхня імпровізація військ під Києвом вимагала не лише організаційного хисту, але й такої непомітної праці, витрати енергії, безоглядної впертости в осягненні намічених цілей, що стрільці робили у ті дні на посторонніх людей враження загіпнотизованих, сліпих і глу­ хих на все, що довкола діється, які знають лише одну мету: підготову до здобуття столиці. Незвичайна пошана для них не ли­ ше від власного громадянства, але й від ворогів і „невтральних” німців, була їм заплатою. „Святі якісь люди йдуть на Київ, - ноді говорили селяни. — Вони нічого для себе не бажають. Усе дають за волю народу”. То були часи незрівняного героїчного підйому Січового Стрілецтва, про який із подивом висловлюва­ лися всі посторонні очевидці.

4.Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 347.129 М. С. Жук здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Питання доцільності використання оціночних понять у цивільному праві – надзвичайно актуальна та неоднозначна проблема, яка потребує сьогодні детального дослідження. Необхідною передумовою здійснення такого дослідження є звернення до...»

«ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Рік заснування 19 Випуск 621Філософія Збірник наукових праць Чернівці Чернівецький національний університет Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 621-622. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 243 с. Naukoviy Visnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk Nauk. Prats. Vypusk 621-622. Filosofia. – Chernivtsi: Chernivtsi National...»

«М. П. Мальсьа, М. З. Гамало, О. Ю. Бордн ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО 2-е видання, стереотипне НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Реомендовано Міністерством освіти і наи Ураїни для стдентів вищих навчальних заладів Київ «Центр чбової літератри» УДК 379.85(075.8) ББК Ч518я73 М 21 Гриф надано Міністерством освіти і наи Ураїни (Лист № 1.4/18-Г-2340 від 24.12.2007) Рецензенти: Любіцева О. О. – дотор еономічних на, професор Київсьоо національноо ніверситет імені Тараса Шевчена; Кравців В. С. – андидат еономічних на...»

«До 28-річниці Чорнобильської катастрофи 22-30 квітня 2014р., крім вихідних, в Державній науковотехнічній бібліотеці України проходитиме тематична виставка видань з фонду ДНТБ за 2012-2014 роки Безпека атомних електростанцій. Наслідки Чорнобиля та проблеми їх подолання На виставці будуть представлені: офіційні документи, монографії, наукові збірники, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, депоновані наукові роботи, патентна, промислова, науково-технічна документація, періодичні...»

«М.Ф. ХАНТІЛЬ Г.В. СОЛДАТЕНКО ПОДВИГУ ЖИТИ ВІЧНО Київ ІВЦ ВВ МВС Фенікс України УДК 821.161.2-94 ББК 84(4 Укр)6-4 X-19 Хантіль М.Ф.Х-19 Подвигу жити вічно: іст.-публ. вид. / Хантіль М.Ф., Солдатенко Г.В. – К.: Інформ.-вид. центр внутр. військ МВС України; Фенікс, 2010. – 376 с. ISBN 978-966-651-755У книзі розповідається про історію з’єднань та частин внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, що удостоєні державних нагород та почесних найменувань, Героїв Радянського Союзу, які у...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 45 УДК 122:7.012 С.О. ЗАХАРОВА Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ТВОРЧОСТІ В статті дається аналіз історико-культурного і методологічного дискурсу дизайнерської діяльності і творчості, зокрема виясняється поняття «дизайн» та чотири напрями у поясненні методологічних засад дизайнерської творчості: 1) дифузіонізм; 2) культурно-історична школа (циклізм);...»

«УДК 821.161.1–192.2 НОВИК О. П. ГЕНЕЗА ХУДОЖНЬОЇ ОБРАЗНОСТІ ПОЕЗІЇ ДМИТРА ОЗНОБІШИНА У статті розглядається художня образність поезії Дмитра Ознобішина, його пісні «Чудная бандура», порівнюються тексти з поезією інших письменників, зокрема, й українських. Творчість російського письменника досліджується у контексті слов’янських літератур початку ХІХ ст. Ключові слова: поезія, образ, Ознобішин. Сучасна наука розглядає різні аспекти творчості Дмитра Ознобішина, зокрема як поета і перекладача....»

«Ad fontes! Йоган-Христіан Енгель ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ* § 17. Вибори нового короля Яна Казимира II 22 листопада 1648 р. Перемир’я. Безплідні переговори навесні 1649 р. Облога польського табору в Збаражі На те, як сильно Хмельницький очікував обрання короля, вказує також та обставина, що він навіть після досягнутої домовленості під Замостям, за якою він отримав 20 000 злотих для вдоволення татар, залишався перед цим містом ще майже 3 тижні під тим приводом, щоб усі вислані...»

«ВОЗНЮК О.В.ПЕДАГОГІЧНА СИНЕРГЕТИКА: ГЕНЕЗА, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Житомир Вид-во ЖДУ імені Івана Франка УДК 371.2 (09) ББК 11.122 В64 Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного унђверситету ђменђ Івана Франка (протокол № 1 вђд 27.01.2012 року) РЕЦЕНЗЕНТИ: Бех І. Д., доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України; Васянович Г. П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділом Львівського науково-практичного...»

«Це матері мова. Я звуки твої Люблю, наче очі дитини. О мова вкраїнська!. Хто любить її, Той любить мою Україну. Володимир Сосюра Мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. Змалечку виховуючи в собі справжню людину, кожен із нас повинен в першу чергу створити в своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший скарб МОВА. Недарма говориться, що без усякої іншої науки ще можна обійтися, а без знання рідної мови обійтися не можна. І це...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»