WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 23 ] --

Йдучи в напрямку на хутір Хлібчу лісовими стежками, пів­ сотня Миколи Загаевича разом із двома скорострілами Талпаша щораз більше відпалювалася від залізниці й зашивалася глибше в той виступ мотовилівського лісу, що вправоруч від залізниці кін­ чається аж недалеко Васильківської станції. Зашита в гущавину, Загаєвичева півсотня почула першу перестрілку Федя Черника й Володимира Стефанишина далеко скісно зліва позад себе. Тут на­ спів до неї кінний вістун з наказом Федя Черника мерщій підій­ ти до залізничого шляху й захищати праве крило стрілецьких сил, що саме вступають у бій із ворогом поміж залізницею й селом Іїлисецьким. То був єдиний момент зв’язку поміж обома поло­ винами стрілецьких сил за весь бій. Микола Загаєвич розвинув свою півсотню в розстрільну й просувався з нею скісно наліво від того напрямку, яким досі йшов на хутір Хлібчу, сподіваючись неза­ баром дійти до залізничного шляху згідно з наказом Федя Чер­ ника. Ліс потрохи починав рідшати, й півсотня Загаевича, знай­ шовши в ньому вигідне становище, залягла. Вона не знала, що вже опинилася на задах ворожого лівого крила і що поміж нею та Черниковим відділом — ворог. Тим часом що далі, то лютіший кипів бій ліворуч. Тут Микола Загаєвич узяв стежу з кількох стрі­ льців і пішов у напрямку бою шукати правого крила решти стрі­ лецьких сил. Кільканадцять мінут потім, згідно з останнім нака­ зом, що його видав Загаєвич перед відходом, його півсотня, тедер уже під проводом Степана Козака, рушила в тому самому на­ прямку, в якому досі йшла, і швидко доходила до межі лісу, бача­ чи поміж деревами поле. Тут, на самій межі лісу, вона нараз натрапила на якийсь ворожий відділ у колоні, очевидно резерву ворожого лівого крила, обсипала його знечев’я дуже сильним руш­ ничним і скорострільним вогнем та після короткого бою на близь­ ку віддаль розігнала. Рівночасно Микола Загаєвич наскочив з сво­ єю стежею на якийсь інший ворожий відділ у колоні. Загаєвич умить зорієнтувався, що цей відділ іде в обхід правого крила Черникових сил, і вирішив за всяку ціну бодай на хвилину спинити його. Тому Загаєвич наказав своїй стежі відкрити короткий, але дуже сильний вогонь, і після того із жмінькою стрільців, що бу­ ли при ньому, кинувся на ворога з багнетами. Сердюки, що ста­ новили цей відділ, спершу збентежені кинули зброю й піддалися, але московські офіцери, що були при них, зорієнтувалися, що проти них лише слабка ворожа стежа. Отже, почали сильну стріль­ бу і з багнетами рушили на стрільців, по кількох на одного. Від ворожих куль і багнетів згинув тут Микола Загаєвич і згинула вся його стежа, за вийнятком двох стрільців. їм удалося кинути кілька ручних гранат у саму гущу ворога і серед метушні від­ ступити.

Смерть Миколи Загаєвича не була даремна: ворожа частина, на яку наскочив Микола Загаєвич з своєю стежею, хоч і розтро­ щила стрілецьку стежу, то все ж збентежилася й захиталася, бо побачила, що вдарено в неї ззаду, звідки ніхто не сподівався не­ безпеки. Тому ця частина спинилася в своїм поході в обхід Черникових сил. Рівночасно сердюцька розстрільна, що була перед цим відділом і вже оточувала Січових Стрільців у лісі, почувши глибоко за собою відгомін бою своєї власної резерви, заломилася:

вона затривожилася, що попала в пастку. Якраз у цей момент без­ порадносте ворога на нього вдарила ще й та решта сотні Загає­ вича. що була під проводом Степана Козака. Склалося воно так:

Відгомін бою Загаєвича почув Степан Козак. За хвилину на нього наскочив якийсь до півсмерти переляканий сердюк, — ма­ буть, з того г;ідділу, що бився з Загаєвичем. На основі вістей від сердюка Козак зміркував, що попав з своєю півсотнею на за­ ди ворожих відділів, які оце опинилися поміж ним і Мотовилівською станцією, пробиваючися лісовою гущавиною в обхід сил Федя Черника. Не гаючись ні хвилини, Козак розгорнув свій відділ в той бік, звідки лунали постріли, і з одним скорострілом пішов у наступ на зади обхідних ворожих сил. Швидко наткнувся на digitized by ukrbiblioteka.org якийсь ворожий відділ теж у колоні, очевидно, резерву сердюцької розстрільної, що оточувала сили Федя Черника — здається ту, від якої поліг Загаєвич, хоч його тіло знайдено пізніше у купі ворожих трупів на іншому місці. Стрільці Козака та його скоро­ стріл відкрили несподіваний і дуже сильний вогонь по зустріч­ них гетьманцях. Ті, що не згинули від стрілецьких куль, розбіг лися.

Цей удар одним махом розтропшв ціле вороже ліве крило.

Збентежена й захитана атакою Загаєвича ворожа резерва лівого крила тепер у паніці розскочилася, думаючи, що її серед лісу ото­ чено. Сердюцькі розстрільні, що оточували сили Черника, дові­ давшись, мабуть, від утікачів із резерви, що діється за їхніми пле­ чима, нараз почали безладними купами відступати. Сталося все.

це якраз тоді, коли до фронту почала підходити 1-ша стрілець­ ка сотня, а на відтинку Федя Черника рішалася його доля — про що ще буде мова.

Викінчили ворожих утікачів скоростріл Талпаша й кількоро стрільців, що загубилися від Степана Козака й залишилися на останнім його становищі на межі лісу, яке він займав, поки пішов у тількищо згаданий наступ. На Талпашевий відділ наскочили ті юрби гетьманців, що в паніці після удару Миколи Загаєвича й Степана Козака залишали ліс. На них відкрили стрільці дуже силь­ ний вогонь і розігнали їх у ще більшім переполосі на чотири вітри.

Так цілком припадково стрільці півсотні Загаєвича минули во­ рожі охоронні стежі, що, без сумніву, забезпечували гетьманські обхідні відділи, несподівано опинилися на задах усього ворожого лівого крила та, наскакуючи на нього зненацька, розгромили. Скін­ чився цей розгром якраз тоді, коли скоростріл Талпаша зіпсував­ ся, а стрільці півсотні Загаєвича дострілювали свої останні набої.

Тим часом, поки все це діялося, на відтинку Федя Черника далі кипів бій. Офіцерські скоростріли люто сікли по стрілецькій розстрільній і шрапнелями обсипав її ворожий броневик. Щастя Січових Стрільців було хоч у тому, що на залізничому шляху за 1000-1500 метрів був перед ними поворот, і скільки разів ворожий броневик намагався його взяти, щоб допастися до стрілецької роз­ стрільної, стільки разів утрачав із поля свого обстрілу стрілецьку гармату, а вона за кожним разом приневолювала його влучними гранатами відходити назад і наново підіймати з нею двобій. На лихо, стрілецький гарматний вогонь ставав щодалі рідший. Бо на всю стрілецьку батерію видало було гетьманське постачання лиш 240 набоїв — мовляв, „тепер війни нема, а для пробної стрільби цього доволі”. Отже, гармата Романа Дашкевича мала на почат­ ку бою всього яких 50 набоїв, з того ж ледве 15 ґранат, а тепер, чим далі тягнувся бій, тим більше доводилось їй мовчати. Нареш­ ті вдалося стрілецьким гармашам зірвати прямим влучанням одну рейку перед поворотом, і ворожий броневик відійшов на корот­ кий час на станцію Васильків, щоб по другому, незірваному шля­ ху ще раз піти вперед. Одначе перед поворотом був пошкодже­ ний стрілецькою гранатою й відійшов назад. Тим часом стрільці відстрілювались завзято. Вже поверх 20 ранених і убитих, себто майже половину свого складу, мала півсотня Стефанишина. На додаток, у стрілецькій розстрільній вичерпувався запас набоїв. Не зважаючи на благання своїх скорострільників, щоб лягти на зем­ лю, Федь Черник увесь час стояв біля своїх скорострілів, кермую­ чи вогнем останніх скорострільних стрічок. Нараз якийсь воро­ жий скоростріл помітив його й повернув на нього свій вогонь.

Смертельно ранений Федь Черник упав. Рівночасно всій стрілецькій розстрільній забракло набоїв. Замовкли стрілецькі скоростріли.

Дружина московських офіцерів рушила вперед до наступу. Набли­ жався розгром.

Тим часом більш-менш на годину перед цією критичною хви­ линою, коло 10-ої год. перед полуднем, на мотовилівську станцію прибув поїзд Романа Сушка з 2-ою сотнею Осипа Думіна, одною гарматою під командою Пількевича, і чотирма скорострілами.

Швидко потім заїхав ще й третій стрілецький поїзд разом із стрі­ лецьким штабом і 1-ою та 4-ою сотнями Івана Роґульського й Мирона Мареніна, одною гарматою і трьома скорострілами. Поміч­ ник командира стрілецтва, Андрій Мельник, зразу вислав поло­ вину другої сотні з Осипом Думіном на ліве крило стрілецьких сил під Плисецьке, а „броневика” з одною гарматою, чотирма скорострілами та чотою 2-ої сотні з Євгеном Зиблікевичем піл проводом Романа Сушка — на бойову лінію. На всіх парах понісся поїзд туди, де кипів бій. Наспів якраз момент, коли стрілецька розстрільна затихла, а московська дружина зірвалася до наступу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В одну мить січовики зняли чотири скоростріли й поставили тут же на залізничнім шляху та доставили набої двом скорострілам, біля яких лежав смертельно ранений Федь Черник. Заграло нараз шість стрілецьких скорострілів, густо сіючи уздовж ворожих розстрільних. Поки вони грали, січовики доставили набої решткам півсотні Стефанишина. Рівночасно свіжа стрілецька гармата вкри­ ла поле густими шрапнелями. Таким робом в останній момент digitized by ukrbiblioteka.org ще раз спинено наступ московської дружини. Вона знову залягла.

Тепер ліворуч від сотні Стефанишина появилася половина 2-ої сотні Осипа Думіна і, вийшовши з лісу, почала оточувати пра­ ве вороже крило, вступаючи з ним у бій. Незабаром підійшла ще й розстрільна 1-ої стрілецької сотні Івана Роґульського, скріплю­ ючи центр і забезпечуючи праве крило від усяких несподіванок від сторони хутора Хлібчі. Вона стала оточувати ліве крило оф і­ церської дружини. За стрілецьким центром стала тепер ціла 4-та сотня Мирона Мареніна в запасі. Бій рішився одним махом на ко­ ристь Січових Стрільців.

Ворожий центр, добірна офіцерська частина Святополк - Мірського, швидко опинилася в півколі стрілецьких сил. Нічого їй на­ діятися вже на сердюцькі частини, що ліворуч від неї пішли лісом, бо їх тількищо розгромили й розігнали стрільці. Ніяких теж надій на сердюків правого крила, бо їх віч-на-віч зупинила половина 2-ої стрілецької сотні. А тим часом сікли стрілецькі скоростріли, пороли землю стрілецькі Гранати. У всій стрілецькій частині.пану­ вало бажання помсти за смерть Федя Черника й Миколи Загаевича.

Тоді ворог зробив останню спробу здобути ліс і принаймні підтримати, а потім витягти з бою офіцерську дружину. Від стан­ ції Васильків ішли ровами попри залізничий шлях вояки ворожої резерви. Вже минали поворот цього шляху, вже їхній авангард, об­ стрілюваний одним стрілецьким скорострілом, підходив до офіцер­ ської розстрільної- Ворожий броневик ще раз понісся вперед, щоб узяти поворот. Тим часом Роман Дашкег.ич, що, заступлений гар­ матою Пількевича, від’їхав був до станції Мотовилівка по набої, якраз повернувся з своїм поїздом знову на фронт. Влучною грана­ тою він збив телеграфічний стовп при залізничім шляху, так що стовп звалився перед ворожий броневик, і той іще раз завернув назад. Через це резерва, що підходила, втративши підтримку броневика, зупинилася. Накопичивши на рейках барикаду з залізничих порогів, щоб забезпечитися перед погонею стрілецького „броневика”, почала відходити назад, кидаючи знесилену і зморену офіцер­ ську дружину на поталу долі. Побачивши це, Роман Дашкевич по­ гнався своїм поїздом у погоню за ними. Дашкевич прорвався крізь ворожу розстрільну, впав на її зади, але зупинився перед бари­ кадою. Ворожий броневик сіяв густо гранатами, що рвалися біля застави. Алеж уже два коростишівські семінаристи, що на заклик добровільно до цього зголосилися, розкинули серед вогню цю пе­ решкоду на шляху, і стрілецький „броневик” увігнався за хвили­ ну між ворожу резерву й винищив її картечами та скорострілами до ноги. Те знищення, що тут відбулося, було найжахливішим моментом усього мотовилівського бою. Бачачи сміливий про­ рив „броневика”, стрільці на всьому фронті, палаючи бажанням помсти, пішли на приступ. Миттю кинулись на офіцерську розстрільну і багнетами знищили ворога без рЄшти. Сердюки під Плисецьким розбіглися, а остання ворожа резерва, кинена якраз на виступ лісу на правім стрілецькім крилі, щоб рятувати офіцер­ ську дружину, на вид її повного розгрому пішла врозтіч разом із ворожою кіннотою, що весь час стояла в хуторі Хлібча, не бе­ ручи участи в бою. Була третя година по полудні 18 листопада 1918 року. Так скінчився мотовилівський бій.

Починала його одна стрілецька сотня — несповна 120 багнетів гіри чотирьох скорострілах та одній гарматі, більш як дві години спиняючи і громлячи майже вдесятеро більші ворожі сили- Вирі­ шив бій підхід іще чотирьох стрілецьких скорострілів і ще одної сотні — коло 120 багнетів.

Завершив бій удар багнетами трьох із половиною (4-ої сотні) стрілецьких сотень, не більше 400 баг­ нетів при вісьмох скорострілах і двох гарматах. Полягло, голов­ но з 3-ої сотні, 17 стрільців, 22 стрільці були важко ранені. Ві­ домо, що, крім Федя Черника й Миколи Загаєвича, полягли під Мотовилівкою, між ін., ще стрільці Микола Вїтик — син батьків, що всіх своїх синів утратили в боях за українську державність під Києвом і Львовом, Петро Шлюсар і Семен Лабіда. Зате ворог залишив на мотовилівськім побойовиську коло 600 трупів. У во­ рожому центрі майже вся московська офіцерська дружина Свя­ то полк - Мірського до останньої душі полягла. З того центру не врятувався ніхто. Багато полонених узяли Січові Стрільці з-по­ між сердюків.

Звичайно, бій під Мотовилівкою, як усякий зрештою бій у лі­ сі, далеко не пішов так гладко, як виходило б із цього схематич­ ного опису. Півсотня Стефанишина, добре бачачи ворога перед собою, аж до кінця бою боролася, наче на муштрі на білоцер­ ківських полях. Зате на правім стрілецькім крилі створилася піс­ ля загибелі Миколи Загаєвича зразкова „каша”. Попавши несподі­ вано на зади кількох ворожих частин, що гущавиною пробивали­ ся в обхід правого крила сил Федя Черника, півсотня була відрі­ зана від решти стрілецьких сил. Маневруючи, щоб знайти з ними зв’язок, вона припадком натрапляла на скупчені ворожі відділи і громила їх, але й сама розгублювалась, бо кілька разів ішла розстрільною в гущавині. Потім її гуртки, а то й поодинокі стрільці, шукаючи зв’язку, наскакували на сотню Івана Роґульського. Від­ digitized by ukrbiblioteka.org сіль перед кінцем бою були звіти цієї сотні в стрілецький штаб:

,.3-тя сотня розбита відступає”, „Ворог на правім крилі в лісі”.

Тим часом усі ці звіти були спізнені і, хоч в добрій волі, фальшиві.

Третя сотня не була розбита ворогом, а мандрувала в гущавині і не відступала, а, навпаки, з наступом пробивалася до головних стрілецьких сил- „Ворог в лісі” цілком не був небезпечний. Вій іще менше знав, що діється, ніж стрілецьке праве крило та його старшини. Припадково розбитий одними й тими самими частинами 3-ої сотні, ворог серед метушні цілком оправдано припускав, що його свідомо оточили. Вільніше віддихав тільки Т О Д І, ЯК опинив­ ся поза мотовилівським лісом.Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ УДК 321.01: 32.159 О.М. Щурко, канд. політ. наук Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вул. Гвардійська, 32, м. Львів, 79012 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ОБРАЗУ ДЕРЖАВИ Розглянуто методологію та особливості дослідження міжнародного образу держави. Проаналізовано застосування теорії конструктивізму в процесах конструювання міжнародного образу держави. Ключові слова: образ держави, конструктивізм, сприйняття,...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВОВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Архівні зібрання України Путівники Державний архів Донецької області ПУТІВНИК ДОНЕЦЬК–КИЇВ ББК 79.3 (4 Укр 4 Донец) я 2 Д 36 Державний архів Донецької області: птуівник / Держ. ком. архівів України, Держ. архів Донец. обл.; авт.-упоряд.: С. Герасимов, С. Гончарик, Т. Максимчук, І. Мартинчук, Н. Метальнікова, О. Попова, Т. Столяренко, Т. Церковнікова, І. Шишолік. – Донецьк, 2011. – 1110 с. Путівник містить відомості про...»

«http://litopys.org.ua/sporl/sz.htm  Роман ШПОРЛЮК. КОМУНІЗМ І НАЦІОНАЛІЗМ: КАРЛ МАРКС ПРОТИ ФРІДРІХА ЛІСТА  Переклав з англійської Георгій Касьянов  Київ — 1998  Видатний, своєчасний, важливий твір. Його поява припала на епоху, коли комунізм зазнає провалу за провалом. За цих умов значення націоналізму неодмінно зростатиме. Книжка Шпорлюка відкриває історичну перспективу, наводить на конкретні роздуми про майбутнє. Збіґнєв Бжезінський Ця книжка вражає сміливістю задуму і довершеністю структури,...»

«СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ТА ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС УДК 165.0+1(091) Євгеній Бразуль-Брушковський Національний університет “Львівська політехніка” ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ІСТИНИ: ВІД БРЕНТАНО ДО ЛУКАСЕВИЧА © Бразуль-Брушковський Є., 2008 Розглянуто етапи формування і змістовні аспекти тієї теорії істини, яка після праць Тарського отримала назву “семантичної”. Демонструється, що ця концепція виникла на ґрунті ідей Ф.Брентано про фактичну незалежність інтенціонального предмета від його...»

«Французька Республіка Національна бібліотека Франції (далі – НБФ) одержала нинішню назву відповідно до декрету уряду від 3 січня 1994 р. 1 Вона є центром національної бібліотечної мережі та бібліографії, має статус публічної установи. НБФ позиціонує себе серед найбільш відомих бібліотек світу як за кількісними показниками, так і за цінністю своїх унікальних фондів. Основними завданнями бібліотеки є збирання, архівування та збереження фондів національного надбання з усіх галузей знання, головним...»

«Віктор МАНДЗЯК Ростислав Михайлович – “DUX GALICIAE ET IMPERATOR BULGARORUM” У світовій історії завжди були яскраві особистості, яким завдяки власним здібностям і збігові сприятливих обставин вдавалося реалізувати свої задуми і плани та залишитись у пам’яті наступних поколінь з епітетом “Великий”. Однак ця ж історія знає ще більше прикладів, коли діяч зазнає фіаско у намаганнях досягти більшого й, зрештою, в оцінках сучасників і пізніших дослідників вивляється “авантюристом” чи “маріонеткою в...»

«ЛАНОВИК Богдан Дмитрович (23.07.1936 с. Іванківці, нині Зборівського р-ну Тернопільської обл.) – дослідник соціальної та економічної історії України, проф. (1990), засл. працівник народної освіти. Із сім’ї службовців. Закінчив іст. ф-т Чернівецького державного ун-ту ім. Ю.Федьковича у 1959. В 1959-1966 працював учителем у сш Івано-Франківської обл., м.Чернівцях, м.Тернополі, зав. відділом Тернопільського обласного краєзнавчого музею. З 1967 – викл., ст. викл. Тернопільського...»

«26. Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть / М.И. Ковалев // Государство и право. – № 7. – 1992. – С. 63–68.27. Стеценко С.Г. Медичне право України: [підручник] / С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко, І.Я. Сенюта; [за заг. ред. д.ю.н., професора С.Г.Стеценка]. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.28. Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М: Прогресс, 1985. – 302 с. УДК 341.231.14 КЛОНУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ:...»

«Наєнко Галина Михайлівна кандидат філологічних наук, доцент Фахівець у галузі історичної граматики української мови, термінознавства У Київському університеті працює з 1992 р.: асистент, з 1999 – доцент кафедри історії української мови (з 2009 р. – кафедри історії та стилістики української мови), з 2010 р – докторант кафедри історії та стилістики української мови. Кандидатську дисертацію Наукова лексика у творах Кирила Транквіліона-Ставровецького було захищено в 1994 р. 2000-01 рр. – лектор...»

«Віктор Мартинюк Принцип абсурдного в дискурсі абсурду У пропонованому досліджені ми ставимо собі за мету спробувати окреслити значення терміна принцип абсурдного. Досі в літературознавстві це словосполучення не мало чіткого термінологічного статусу, проте очевидним є його зв’язок із такими термінами, які формують парадигму абсурду: література абсурду, театр абсурду, а також абсурд, котрий стоїть на межі естетики й філософії. Утім, навіть ці загальновживані терміни на сьогодні не є однозначними...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»