WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 16 ] --

Тимчасом уряд не видав ніяких розпорядків, навіть коли на­ спіла відомість, що якась юрба вибирає в цирку Чінізеллі якогось гетьмана. Стрілецьке Командування переслало тоді такий телефо­ нічний наказ: „ Якась юрба вибирає собі в цирку Чінізеллі якогось гетьмана. Що воно таке, невідомо. Авантюра швидко буде злік­ відована. Зарядити гостре боєве поготів’я. Заховати спокій. Поки прийде новий наказ, не нападати, хоч би й що діялося навкруги.

Лише нападеним вступати в бій. Одна сотня скорострілів із ка­ сарні по Львівській і дві піші сотні з Луцьких касарень у повній боєвій готовості перейдуть на Терещенківську вулицю для обо­ рони Центральної Ради.” Видаючи цей наказ, Стрілецьке Коман­ дування вірило, що німці його не обманюють, бо дістало від німців категоричне запевнення, що вони не стоять у ніякому зв’язку з „подіями” в цирку Чінізеллі, та побажання, щоби Стрільці оми­ нали проливу крови й зберігали повний спокій, бо німці самі зліквідують переворот своїм впливом.

За десять мінут після отримання цього наказу сотня скоро­ стрілів із Федем Черником на чолі, зі скорострілами, готовими до стрілу на двуколках ішла Великою Житомирською й Великою Володимирською в напрямку Софійського Майдану. Стрільці мали на шапках червоні стрічки замість символічної „Червоної Калини” на знак, що йдуть у бій. Такі ж стрічки були вплетені теж у гриви коней. Коли сотня появилася на вулицях, — склалося незвичайне для Києва диво: вулиці повні громадян, збентежених подіями не­ відомого їм значіння, привітали Стрільців, яких обмосковлена сто­ лиця не любила, з ентузіязмом. Ось так маси київського населення поклали усі свої надії на Січових Стрільців, що вони не допустять до приходу реакції. Гучними окликами привітана сотня в’їхала на Софійський Майдан і побачила перед пам’ятником Богданові Хмель­ ницькому юрбу кількасот людей і попів у ризах. Черник зразу зо­ рієнтувався, що це відбувається молебень із нагоди вибору в цир­ ку гетьмана та на хвилину завагався: чи повернути скоростріли про­ ти юрби, й під їхньою загрозою арештувати гетьмана й ось так зліквідувати розруху, чи слухати наказу, який виразно забороняв нападати. Здається, що був би прийняв перше рішення, коли б не те, що випадково він був хворий і в дуже високій гаряч­ ці, почував, що не сміє прийняти такої відповідальної поста­ нови, якщо нездібний холодно передумати справу. Отже серед мерт­ digitized by ukrbiblioteka.org вої тиші, що нараз налягла на юрбу, Стрілецька сотня спокійно переїхала попри неї вниз по Великій Володимирській у напрямку будинку Центральної Ради... За кілька хвилин німецькі від­ діли, що, скрившись оподалік від Софійського Майдану у бічних вуличках, повинні були пильнувати молебня, виступили явно та — зблизька оточивши благодарні молебні — надали їм значіння по­ дії — переломової для української державности. Дивним тільки збігом обставин пізніше повалив Гетьманщину якраз той самий Федь Черник,,.душа Січового Стрілецтва”11), Стрілецькою пере­ могою під Мотивилівкою, за яку заплатив своїм життям.

Стрілецькі скоростріли спокійно доходили до Терещенківської вулиці по Бобіковськім Бульварі, коли повз сотні понісся якийсь візник скільки сил було в рисаках, і від московських оф і­ церів, що сиділи в повозці, впало кілька вистрілів, убиваючи Стрі­ льця Василя Нероду з Угорської України та ранячи ще кількох.

Навздогін за повозкою зразу сипнули кулями Стрілецькі скоро­ стріли, вбиваючи двох московських офіцерів, що стріляли з повозки.

Після того Стрілецьке Командування розіслало стежі на довколичні вулиці. Вони доставили впродовж дня коло 40 переляка­ них до півсмерти московських старшин, узятих зі зброєю в ру­ ках. Рівночасно забезпечено скорострілами вулиці, що вели під будинок Центральної Ради. Тому й перестали в околиці Терещенківської вулиці появлятися повозки з московськими офіцерами. Але вони роз’їздили по інших вулицях, чомусь то стріляючи в повітря.

А тимчасом Січові Стрільці берегли ще тільки — будинок Центральної Ради. Сама ж вона швидко розбіглася, й усі ці події були глибоко символічні для тогочасної державної кволости Ук­ раїни. Отже табір української демократії пішов урозтіч, хоч ду­ мав, що нібито без того табору українська державність пропаде, а ось тут противний табір консерватизму України довершував дер­ жавний переворот з таким браком політичного такту, що годі при­ пустити, щоб у нього в той час дійсні були ті високі державнотворчі вартості, яких від аристократичного консерватизму слід очі­ кувати. Небаром Стрілецьке Командування стало єдиним фактич­ ним представником Української Народньої Республіки.

Голову Центральної Ради, проф. Михайла Грушевського, за­ ховано у Стрілецькій касарні на Львівській ч. 24, а Командир СічоД уш ею ” Січового Стрілецтва була ідея, якою була просякнута Стрі­ лецька спільнота, а Ф едь Черник був одним із найзамітніших, активних одиниць с ер ед н еї. Та Січові Стрільці мали д о б р е зорганізований провід, з яким вони пелебули тяжкі й скітл мі і'є лише у п еріод У країнської Ц ентральної Ради й Гетьманщини, але й Д иректорії.

–  –  –

сотн. Р Сушко.

.

Стрілецтва Євген Коновалець увійшов у безпосередній зв ’я­ бого зок із німецьким командуванням. Воно все ще запевнювало про свою непричетність до подій дня.

Коло полудня появилися у всіх Стрілецьких касарнях від­ діли німецької піхоти ніби-то для зв’язку, щоб запобігти перед­ часній зав’язці бою між Стрільцями й Гетьманцями, поки німецьке Командування буде переговорювати. На ділі ж наслані німці по­ винні були слідкувати за поведінкою Стрільців у касарнях. Німець­ ких..зв’язкових” прийнято в касарнях гостинно, але рівночасно' видано, на всякий випадок, відповідні накази, щоб обеззброїти їх у мить, коли треба було б.

Так минав день. Тут німецьке командування почало зміняти тон: ніби-то склалося дуже трудне положення, ніби-то проти геть­ мана німці властиво нічого не мають, ніби-то слід чекати на даль­ ший розвиток подій, ніби-то гетьмана німці зліквідують, якщо бачитимуть, що він не устоїть. Стрілецькому Командуванню зд а ­ валося достатнім доказом, що гетьман не встоїть, буде гостре негативне відношення більшости громадянства до так кепсько до­ копуваного перевороту і — чекало. А рівночасно відкись із дов­ колишніх домів почали падати стріли на Стрільців, що берегли будинку Центральної Ради. Увесь віплив старшин був потрібний, щоб здержати Стрільців перед сліпим ударом у місто на — невло­ вимого противника. Коли-ж із одного дому при Фундуклеївській, напроти Опери, посипались кулі на один Стрілецький скоростріл, то він нараз затарахкотів по вікнах того дому, відкіль неслися кулі.

Рівночасно в глибині Фундуклеївської появився німецький відділ у колоні, й Стрілецький скоростріл сипнув кульми по нім. Були звістки, що німці в одну мить утратили тоді кількох убитих і коло 20 ранених, між ними двох важко ранених старшин, хоч ніколи по­ тім німецьке командування до цього не признавалось. Як на те — тут появився ще й якийсь австрійський автомобіль на Бібіковськім Бульварі. І його обстріляла Стрілецька стежа, що там стояла.

Обурення Стрільців переливалося вже через край. Після того опус­ тіли вулиці довкола Терещенківської. На них не появлялися вже більше і німці.

Поки таке діялося в центрі міс" а, в Стрілецькій касарні при Львівській вулиці з’являлася одна делегація за другою, то від обез­ зброєних Синьожупанців, то від залізничників, то знову від місце­ вого громадянства, і всі вони заявляли, що хто живе — візьме за зброю, якщо Стрілецтво виступить у бій. Повідомлене про це Стрілецьке Командування наказало зберегти повний спокій, бо йдуть переговори з німцями. На ділі йому не відомо було, проти digitized by ukrbiblioteka.org кого властиво виступати. Проти гетьманців? Невидимий против­ ник. Проти німців? Немае певности, що вони ведуть лише свою гру зі Січовим Стрілецтвом, й самі інсценізують переворот. Невид­ на рука потаємної, анонімної інтриги придавлювала й паралізува­ ла здатність рішення. Як показалося потім, виступом проти німців був би тепер якийнебудь виступ Стрілецтва. Навіть при найбільшім боєвім напруженні Стрілецької маси вигляди на перемогу в бою проти десятикратно численніших німецьких сил були для Січово­ го Стрілецтва неймовірні.

Увечорі цього самого дня до Стрілецького Командування прийшли два парляментарі від Павла Скоропадського, запрохую­ чи до нього Євгена Коновальця й Андрія Мельника, при чому за­ явили, що Скоропадський ручається своїм словом чести за їхню недоторкальність.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Запрохані поїхали туди й застали Павла Ско­ ропадського на Липках у віллі при Катерининській, оточеній від­ ділом московських офіцерів. Скоропадський запропонував Євгено­ ві Коновальцеві, щоб на другий день Стрільці пройшли попри йо­ го дім і окликами „Слава!” визнали його законною владою Ук­ раїнської Держави. Зате обіцяв свої „ласки Гетьманські” для Сі­ чових Стрільців. У відповідь командир Січового Стрілецтва ска­ зав, що таке важне рішення могла б прийняти лише Стрілецька Ра­ да та заявив, що, якщо переворот доконаний німецькими руками, то буде нещастям для України. На цьому безпосередні розмови між Стрілецьким Командуванням і Павлом Скоропадським урва­ лися.

Про вислід цієї розмови, видко, негайно повідомлено німців, бо вони зараз після повернення командира Стрілецтва запропонува­ ли Січовим Стрільцям покинути центр міста й перейти на край столиці в Луцькі касарні, щоб, як казали, не повторилася сутичка між Стрільцями й німцями. Стрілецьке Командування було переко­ нане, що в німців не може бути ніяких сумнівів про готовість Сі­ чових Стрільців кожної хвилини підняти бій, і тому рішило ще раз доказати німецькому командуванню, що Стрілецтву залежить на тому, щоб не допустити до зайвої і кривавої борні. При тому Стрілецтво було переконане, що Січові Стрільці відіб’ють центр міста так само легко, як оце його покидають. Одного лише не припускало Командування того Січового Стрілецтва, що пильно культивувало лицарську, стрілецьку, честь: воно не розуміло, що у великих переворотах державні мужі, що стоять на чолі народів, не можуть керуватися поняттям ідеальної чести й тому не думало, що Січовим Стрілецтвом уже два дні грається німецька диплома­ тія, супроти якої Стрілецька простолійність є — наївністю. Опів­ ночі із 29 на ЗО квітня Стрілецькі сотні відійшли з центру м і с т і в Луцькі касарні. Ідучи Січовики не знали, що слідом за ними в по­ кинену їхню касарню при Терещенківській вулиці в будинок Цен­ тральної Ради входять московські офіцерські „отряди”.

4.

На другий день Стрілецтво не мало вже навіть найменших виглядів перемогти. Досвіта ЗО квітня всі стрілецькі касарні були густо оточені німецьким військом, скорострілами й броневиками.

Німецькі батерії стояли націлені на Луцькі касарні. Виступ Стріль­ ців проти німців був тепер безнадійною справою. Січові Стріль­ ці були б перестріляні ще, поки могли б розгорнутися до бою зі своїх касарень, і полягли б під руїнами будинків.

Тепер німецьке командування заговорило твердо. Коло 10-ої години перед полуднем воно заявило, що гетьман є законною вла­ дою України, й поставило Стрілецтву ультиматум: перейти під на­ кази німців чи гетьмана, або — скласти зброю. Командир Січового Стрілецтва скликав нараду всіх Стрілецьких старшин у Луцькі касарні на 11-ту годину перед полуднем і запитав про їхню дум­ ку. Шість старшин промовляло за те, щоб Січове Стрілецтво підняло бій із німцями і зі славою полягло для історичної демон­ страції. Один старшина заявлявся за те, щоб ніби-то перейти на бік гетьмана, і, врятувавши ось так Січове Стрілецтво, — ви­ ступити проти нього пізніше у більше сприятливих умовах. Усі ж інші старшини стояли за те, щоб скласти зброю, бо воно менше ганебне для недавнього найвірнішого війська поваленого уряду, Січових Стрільців, аніж перехід — та ще до того зі скритою дум­ кою зради — на бік гетьмана, підтримуваного лише німцями й мо­ сковськими офіцерами15) всупереч виразним бажанням усього ук­ раїнського громадянства.Щодо проекту, що Стрілецтво повинно по­ лягти, то вони висловлювали думку, що на смерть Січового Стрі­ лецтва ще не прийшов час, бо прийде пора, коли українська дер­ жавність ще потребуватиме Стрілецтва. Ніхто з тих (промовців не сумнівався лише в одному: що Січове Стрілецтво не сміє скласти своєї зброї під загрозою німецької сили. Отже, була вимога, щоб Стрілецьке Командування постаралося, щоб із Стрілецьких каса­ рень і сусідніх вулиць забралися німецькі відділи на таку віддаль, з якої їх не було б видко. Тоді складення зброї Стрільцями буде називатися „добровільним розформуванням”. Якщо б німецьке ко­

15) Та великими землевласниками, в більш ості не українцями.

digitized by ukrbiblioteka.org мандування не погодилося на це, — то Стрільці повинні виступи­ ти в бій і полягти. Це внесення було прийняте майже всім збором старшин Січових Стрільців (здержалося від голосу шість прихи­ льників негайно розпочати бій, один був за переходом на бік гетьмана і голосував проти). Передумовою розформування Стрі­ лецтва мусіло бути запевнення німецького командування, що го­ лова Центральної Ради, проф. Михайло Грушевський, буде не­ доторканою особою, і, що Стрільці не будуть переслідувані ні нім­ цями ні новим урядом.

Поки командир Січового Стрілецтва їхав до німецького ко­ мандування з тими домаганнями, Січові Стрільці на всякий випа­ док готувалися в касарнях на свій останній бій. Але до цього не прийшло, бо німецьке командування без ніяких суперечок прий­ няло всі стрілецькі вимоги та, крім того, з власної ініціятиви рі­ шило, що старшини Січових Стрільців повинні залишитися при зброї.

Коло 3-ої години пополудні того дня німецька піхота нараз покинула Стрілецькі касарні. За ними потягли німецькі броневии й скоростріли. Швидко пропали з овиду. Тоді зібрано Стріле­ цькі сотні й відділи й повідомлено їх, що 1-ий полк Січових Стрі­ льців розформовується, закликано Стрільців, щоб іще раз у Стрі­ лецтві зійшлися, як буде нова „збірка Січових Стрільців”, і нака­ зано покласти зброю на землю. Тут ридання озвалися в стрілець­ ких рядах. Холодну сталь цілували Січові Стрільці й ламали кріси й шаблі. Тоді наказано всім стрільцям увійти в касарню, щоб ні один Січовий Стрілець не був на подвір’ї, як німці прийдуть за покиненою зброєю, і не бачив своєї ганьби, як зброю ту будуть забирати. Потім повідомлено Січових Стрільців, що від цієї хви­ лини їх не зобов’язує ніяка військова дисципліна, бо вони, — віль­ ні громадяни.

За півгодини на опустілих 'подвір’ях Стрілецьких касарень іще раз появилися німці і розставили свої варти довкола.

Стояли ж ті варти неначе на побоєвищі серед розкиданої зброї.Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«УДК Світлана Кулик, студентка другого курсу обліково-фінансового факультету, ДВНЗ “УАБС НБУ”; наук. керівник – д. філос. н., проф. кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ “УАБС НБУ” О.П. Бойко. ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО: СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ВИМІРИ У статті аналізується питання гендерної нерівності, місце жінкилідера в бізнесі та політиці. Проведено дослідження основних особливостей та відмінностей жіночого лідерства як в минулому, так і в сучасному суспільстві. Ключові слова: лідерство,...»

«  ВИ П У С К   14                                                 2 013   УДК 314.15:323.15(438)(477.43/44) А. Єкатеринчук ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ З ПРИВОДУ «ЕТНІЧНИХ» ЗАПИТАНЬ У АНКЕТАХ ЗАГАЛЬНИХ ПЕРЕПИСІВ НАСЕЛЕННЯ В ПОЛЬЩІ У КОНТЕКСТІ ІДЕНТИЧНОСТІ ПРАВОСЛАВНОГО УКРАЇНОМОВНОГО НАСЕЛЕННЯ НА ПІДЛЯШШІ Стаття присвячена вибраним проблемам із зафіксуванням складних ідентичностей україномовного православного населення, яке проживає компактно на Підляшші в Польщі. Його нечітку, етнічну ідентичність в...»

«УДК 631.67+631.48(477.74) Я. М. Біланчин, канд. геогр. наук, доц. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026, Україна СУЧАСНИЙ СТАН ЗРОШЕННЯ В ОДЕЩИНІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ҐРУНТОУТВОРЕННЯ НА МАСИВАХ ЗРОШЕННЯ Аналізуються історія та сучасний стан зрошення в Одещині, результати багаторічного дослідження впливу зрошення водами різної іригаційної якості на ландшафти і ґрунти масивів зрошення, тенденції й закономірності...»

«степан Величенко (Торонто, Канада) питання російсьКого Колоніалізму в уКраїнсьКій думці. політична залежність, ідентичність та еКономічний розвитоК * До 90-річчя видання книги С. Мазлаха та В. Шахрая «До хвилі» «Але [чи] обурюються продукційні сили великих держав? Навпаки, продукційні сили колоній обурюються проти об’єднання» В. Шахрай і С. Мазлах, «До хвилі. Що діється на Україні і з Україною» (1919) Якщо Росія мала імперію, то чи була Україна колонією? протягом 1989–1991 рр. 8 з 13...»

«Короткий посібник Методика Роршаха Бурлачук Л. Ф. Методика Роршаха. Короткий посібник. – Київ: О.С. Україна, 2008. – с.9 В даній книзі розглянуті питання теорії та практики застосування найбільш відомої в світі проективної методики Роршаха, призначеної для діагностики особистості. У посібнику представлені дані щодо передісторії методики Роршаха, описанi правила роботи з нею та інтерпретації отриманих даних. Окремо обговорюється проблема валідності та надійності методики. Посібник рекомендується...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 17 січня 2011 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Володимир Литвин відвідає Туреччину Голос України Програмою візиту передбачено зустрічі В.Литвина з Президентом Турецької Республіки А.Гюлем, з Головою Великих Національних Зборів Турецької Республіки М.Шахіном, з Прем’єр-міністром Турецької Республіки Реджепом Т.Ердоганом. Голова Верховної...»

«Список літератури, яка надійшла до бібліотеки у IІІ кварталі 2007 року 2 Природничі науки 20 Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Концепции современного естествознания: Учебник.– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 692 с.22.18я73 Дослідження операцій в економіці: Підручник / І.Федоренко, О. Черняк, О. Карагодова та ін. – К.: Знання, 2007. – 558 с. – (Вища освіта ХХІ століття).28.080ц Тарасова В.В. та ін. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на...»

«Н.Верт ІСТОРІЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1900-1991 Переклад з французької Видавнича агенція ВЕРТЕКС Рівне, 2001 ББК 63.3(2)6 В35 NICOLAS WERTH HISTOIRE DE I'UNION SOVIETIQUE De l'Emrire russe a TUnion sovietique 1900-1991 Верт Н. Історія Радянської держави. І900-1991: Пер. з фр. Навчальний посібник. Видавнича агенція «Вертекс», 2001 480 с. Підручник Н. Верта за останні роки став одним з найбільш популярних у вищих учбових закладах Росії та України. Об'єктивність викладу, концептуальна стрункість...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА РИЖКОВА АННА ЮРІЇВНА УДК 378.147 ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 13.00.09 – теорія навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди,...»

«УДК 631.4.929 Ковальська К. В. Д. Г. Віленський один з організаторів вітчизняного грунтозавства 20-50-х років ХХ століття ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м.Переяслав-Хмельницький e-mail: Kovalska1009@ mail.ru Анотація. В статті комплексно висвітлено наукову діяльність професора Д. Г. Віленського та його внесок у розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні, зокрема у ґрунтознавство. Проаналізовано основні напрями наукових...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»