WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 13 ] --

Тимчасом у Києві йшов нерівний бій. На столицю безупин­ но падали важкі гранати батерій Муравйова з-поза Дніпра. З без­ межною самопосвятою бились на Печерську Гайдамаки^ Вони ма­ ли наказ оборонятися до останньої краплі крови, бо наспіла теле­ грама, що саме підписується мир із Центральними Державами в Бересті Литовськім, і, що столиця мусить остатися в українських руках, поки не буде підписаний мир. Так само люто бились і інші військові відділи, та навіть поодинокі громадяни-українці на то­ варовій залізничій станції (Товарний Вокзал). У місті ж запану­ вала анархія. Іноді летіли кулі десь із домів. Це стріляли тільки що приборкані большевицькі повстанці, кожний на свою руку стрі­ ляв зі своєї домівки. У штабі Особливого Коменданта було деяке замішання, але він ще не тратив надії та видавав один наказ за другим із розпучливими плянами наступу. Тільки несила вже ні­ кому їх виконувати.

Зомлілі руки борців за українську державність опускалися з крісом. Впродовж 7-го лютого большевики здобули Велику Ва­ сильківську аж по Хрещатик.

Тут штаб Особливого Коменданта утратив усі надії. Видав Січовим Стрільцям наказ забезпечити стежами шлях зі Святошина до центру столиці, щоб Центральна Рада могла безпечно поки­ нути її. Уночі з 7 на 8-го лютого Центральна Рада покинула Київ, щоб під охороною Січових Стрільців податися в Житомир. За нею цієї ночі відступали рештки відділів, що боронили столицю.

Чимало оборонців української державности, розкинених по всьому місті, залишилося в Києві, бо через брак зв’язку і загальну метуш­ ню, спричинену відступом, їх про відступ не можна було повідомити.

Чимало їх досвіта на другий день розстріляли большевики по од­ ному, а то й цілими гуртами.

Жахливі дні тепер прийшли на столицю. Три дні гуляли большевицькі ватаги, розстрілюючи на вулицях тих, хто видався digitized by ukrbiblioteka.org їм підозрілий. Полягло, так начислюють, яких 3000 українців. Важ­ ко поплатилися теж „невтральні” зукраїнізовані частини. їхніх во­ яків розстрілювали большевики на вулицях, бо „невтральні” предкладали большевицьким ватагам друковані на червонім папері ле­ гітимації, приписані Центральною Радою для українських військ.

V. ПЕРШИЙ ВІДСТУП СІЧОВОГО СТРІЛЕЦТВА З КИЄ­

ВА І ДРУГЕ ЗДОБУТТЯ СТОЛИЦІ

Відступ до Сарн. І. Батерія Січових Стрільців. Стрілецьке постачання. З німцями на Київ.

1.

Охороняючи уряд під час відступу зі столиці, Січово-Стрі­ лецькі відділи прибули 13-го лютого в Житомир. У ^пригнобленім настрої відступали Січові Стрільці, але цей настрій вернувся до давньої бадьорости 9-го лютого, коли Стрільцям над Ірпенем була прочитана телеграма про укладення миру в Бересті, бо тим ак­ том існування Самостійної Української Держави було признане іншими державами вперше від соток літ.

Тим часом звідусіль ішли московські збольшевичені ватаги, повертаючись з фронту. І так під Бердичевом загорілися незви­ чайно запеклі кількаденні бої поміж большевиками й Запорізьким Загоном, який постав з об’єднання довкола нього всіх українських частин, що відступили з Києва. У тих боях поліг м. і. визначний старшина, командир батерії Запоріжців, сотник Савінський, майже з усією обслугою своїх гармат. Запоріжці пізніше підтримували його культ не менше високо, як Січові Стрільці пам’ять про Федя Черника. Не зважаючи на геройство, доказане в цих боях Запоріж­ цями, положення в Житомирі стало дуже непевним. Тому відпала думка, щоб із Житомира організувати війну проти Московщини, й рішено, що уряд буде пробиватися крізь хвилі збольшевиченої солдатчини через Коростень на Сарни назустріч німецьким війсь­ кам, які українська Мирова Делегація в Бересті якраз закликала на підмогу Україні.

А пробивався уряд потягами під охороною Січових Стріль­ ців. Авангардом ішла І-ша сотня Романа Сушка. Тут ішла „війна на залізницях”, характеристична для тогочасного розстрою взагалі всіх суспільних зв’язків, в якому кожна місцевість була окремішньою державою, що порядкувала собою, як знала. Як виглядала во­ на, показує „Коростенська справа”.

У Коростень прибув Стрілецький авангард зі завданням за­ безпечити шлях на Сарни та зірвати в ЗО верствах від цієї станції digitized by ukrbiblioteka.org залізниці шляхи на Овруч, Київ і Новгород Волинський, бо з тих напрямків могли появитися большевицькі відділи. Авангард обез­ зброїв численні ешельони солдатчини, що були на Коростенській станції, й почав виконувати своє завдання. Чоті, що була вислана на Новгород Волинський, робітники залізничного депо не хотіли дозволити зірвати шлях і скликали мітинг, що змішався зі Стріль­ цями чоти. Тут відкись появилася у робітників зброя. Юрба поча­ ла хвилюватися. Коли ж командир чоти нарешті зорієнтувався в положенні, й хотів зібрати Стрільців разом, щоб або пробитися назад до сотні, або розігнати мітинг, обурена тисячна товпа кину­ лася на Стрільців, двох убила, чотирьох ранила та около 20 узяла в полон.

Інша Стрілецька чота, що стояла оподалік, у відповідь на те, почала перестрілку з юрбою, але з вини свого командира, збен­ теженого перевагою противника, заломилася й у безладді відсту­ пила. За нею кинулася тисячна юрба, й біля коростенського право­ бережного двірця загорівся дуже нерівний бій, бо Стрілецькі час­ тини, вислані для зірвання шляху в інших напрямках, іще не повер­ нулися були. Тимчасом у замішанні з коростенської стації вир­ вався один поїзд обеззброєних солдатів у напрямку на Київ. Його спинила чота, що в 20 верствах від Коростеня якраз розбирала шлях і, скінчивши своє завдання, разом із затриманим поїздом подалася назад у Коростень. Прибула туди під ніч, коли для Стрі­ льців, що боронили стацію, прийшла була вже скрутна хвилина.

Але на вид довжезного поїзду обеззброєних вояків, що саме в’їхав на стацію, юрба спинилася в наступі, бо приняла його за нові під­ кріплення Січових Стрільців. Цей момент використав командир Стрілецького авангарду, й телефонічно зажадав від Робітничого Виконавчого Комітету: за пів години стягнути назад в депо повстанчі робітничі відділи, скласти зброю й видати вбитих, поране­ них і полонених Стрільців, бо інакше — депо буде знищене вог­ нем важких гармат. Щоб скріпити вражіння, наказав двом паро­ викам з гуком і шумом їздити по стації, наче б то справді вантажи­ лися тяжкі гармати. Як на те під час цієї небезпечної комедії на стацію в’їхав із Житомира поїзд з урядом. Але, на щастя, Виконав­ чий Комітет відповів, що приймає домагання і прохає лише, щоби продовжити реченець складання зброї; через 15 хвилин справді окремим поїздом прибули Стрільці взяті робітниками, а швид­ ко потім робітничі відділи почали відступати. Рівночасно з Ж ито­ мира підійшов головний поїзд Січових Стрільців разом зі штабом.

Для переговорів наспіла робітнича делегація й вияснила, що власціле коростенське повстання було непорозумінням, бо робіт­ тибо ники не знали, чи Стрільці зривають шлях по наказу уряду чи са­ мовільно. Випадкові повстанці справді без опору склали зброю, й на цьому мирно і з однаковим задоволенням обох сторін скінчи­ лася вся „коростенська справа”. Командирів чот, що в ній завини­ ли, поставлено під суд і відібрано їм їхні назначення.

Тимчасом І-ша сотня Січових Стрільців поїхала далі й 19-го лютого вранці прибула на ст. Клесово під Сарнами. Тут довідалася, що містечко й станція Сарни зайняті большевицькими полками, м.

ін. кількатисячним Кексгольмським полком. Тож непомітно сотня обсадила увечорі залізничний міст на Случі перед Сарнами, чекаю­ чи на головні Стрілецькі сили. Вночі вдалося сотні зв’язатися те­ леграфом із одним українцем телеграфістом, що робив службу на стації в Сарнах, і таким робом безустанку отримувати від нього відомості про те, що там діється. Так наспіла відомість, що большевики в и д к о довідались про відступ Української Центральної Ра­ ди на Сарни, бо вислали технічний поїзд з узброєною залогою і двома паротягами, щоб зірвати міст на Случі. Поки командир сотні міг видати накази, цей поїзд підійшов аж до семафору сарненської стації. В цьому місці стояла висунена стежа трьох Стрільців:

Пегра Дупака, Крота й Сютрика, що мала наказ слідкувати, що діється впереді, але ніяк не виявити своєї присутности. Побачив­ ши поїзд стежа згідно з наказом залягла у рові при залізниці. Тим­ часом большевицький поїзд чогось спинився, і смуга світла впала з одного відчиненого вагону якраз на стежу. З вагону питали: „Хто це?” — й прицілювалися з крісів. Тут вістун Петро Дупак у мить зорієнтувався в положенні, і не відповідаючи, закричав до Стріль­ ців: „За мною” ! Всі три зірвалися, і під ворожим обстрілом вско­ чили на паровик, що позаду потягу.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Дупак наказав обом Стріль­ цям, стоячи по обох боках паровика, стріляти здовж усього по­ їзду, а сам примусив смертельно переляканого машиніста на всіх парах пхати поїзд до мосту на Случі, занятого Стрільцями. В по­ їзді зчинилася страшна паніка, большевики вискакували з вагонів під кулі Стрільців. Поїзд зупинився біля чоти, що боронила мос­ ту, і вона взяла в полон ще 8 большевиків, що не вспіли втекти.

(Стрілець Петро Дупак був пізніше командиром чоти в 5 пп. СС.

Завжди відзначався незвичайною хоробрістю. Поліг у 1919 році під Бердичевом). Так зліквідовано спробу висадити міст, але присут­ ність Січових Стрільців була відкрита. На стації Сарни вмить по­ гасли світла. Тут над’їхав імпровізований Стрілецький панцерний поїзд із Коростеня з одною гарматкою. Отримавши таке підкріп­ digitized by ukrbiblioteka.org лення, командир Стрілецького авангарду почав боеву акцію проти Сарн від телеграфічного ультимату під адресою „большевицького командира” : скласти негайно зброю. Ультимат викликав на стації величезну паніку. Тут прибув уряд із головними Стрілецькими си­ лами й користаючи з паніки противника, обі Стрілецькі сотні зі ско­ рострільним і гарматнім вогнем пішли у наступ. Після короткого бою ІІ-га сотня під проводом Івана Чмоли зайняла Сарни. Большевицькі ешельони почасти втікали на Лунинець (напр. Кексгольмський полк), а почасти склали зброю.

2.

Боєм під Сарнами скінчилася своєрідна „війна по залізниці”, ведена потрохи зброєю, а потрохи хитрощами. У цьому бою впер­ ше взяла участь Стрілецька легка батерія. Зав’язком цієї батерії був відділ Стрілецьких гармашів, що, відступаючи з Києва, мав \2 рядовиків і робив службу піхотинців. Під Житомиром удалося Ро­ манові Дашкевичеві і його помічникові Михайлові Курахові роздо­ бути в якійсь здезорганізованій давній російській гарматній час­ тині чотири легкі гармати з передками й набійними скринками, 60 коней і кілька вагонів вівса і сіна. У відповідь на це Стрілецьке Командування приділило до відділу гармашів 37 учнів Коростишівської учительської семінарії, що пристали були до Січового Стрілецтва. Тоді Роман Дашкевич перейменував свій відділ па.,1 батерію Січових Стрільців”, і разом з Михайлом Курахом почав артилерійський вишкіл без уваги на все, що довкруги діялось. За кі­ лька днів по тім, як сформувалася „батерія”, вона „муштрувалася” вже в бою під Сарнами. Ту „муштру” продовжувала потім у сутичках під Антонівкою, Німовичами, Корнилівкою й Олевськом, де Січові Стрільці, щоб забезпечити Сарни, обеззброювали всякі тамошні збольшевичені відділи.

3.

Подібно, як батерія, формувалося теж незалежне Стрілець­ ке постачання. Не маючи ні обозів, ні запасів, ані навіть похідних кухонь, Стрілецтво опинилося після відступу з Києва цілком без ноетачання: за ним їхав лише один віз з набоями й ручними гра­ натами й один з хлібом і цукром. Брак бази, на яку б відступала тогочасна українська армія, вимагав від Січових Стрільців, щоб самостійно забезпечилися всім потрібним, везучи запаси з собою.

Це завдання доручено Іванові Данькову. Виконати його він зміг лише тому, що вся Україна була базою колишньої велетенської російської армії. Прецінні скарби всякого воєнного матеріялу, впродовж літ громаджені для повного забезпечення кількамільйонових армій на довгий час, були розміщені величезними магази­ нами по всіх більших містах і залізничих станціях України. Під час завірюхи, що оце пішла по всій Україні, усе це велетенське вій­ ськове майно почало процадати, грабоване і здеморалізованою солдатчиною і самим населенням. Щоб скільки можна спасти не лише для самого Січового Стрілецтва та для добра його розвитку на майбутнє, але й для інших частин майбутньої української армії, Стрілецьке Командування за дозволом уряду наказало Стрілецько­ му постачанню робити яко мога більші запаси. Відсіль уже в Сар­ ни Стрілецьке постачання тягнуло за собою 60 вагонів усякого вій­ ськового добра, набраного з залізничних магазинів і військови/х ^поїздів.

Із Сарн назад у Київ Стрілецьке постачання прибуло вже з чотирма довжезними поїздами запасів, разом яких 200 вагонів. Збирання цих запасів було неминучим злом то­ гочасної розрухи, хоч пізніше дозволило на швидкий розріст Стрі­ лецтва, якому брак військового матеріялу не клав межі, за вийнятком хіба браку готових одягів. Наслідком цього зла був брак ощадности і те, що частини постачання були нерозмірно зачислен­ ні в порівнянні з фронтовими частинами. Стрілецьке Командування мусіло потім багато доложити старання, щоб упоратися з тими хи­ бами.

4.

Поки Стрілецька батерія в сутичках „муштрувалася”, а Стрі­ лецьке постачання збирало запаси, від Маневич до Сарн підхо­ дили німецькі частини. Першим українським військом., що зустріло їх, були ті самі Січові Стрільці, які недавно мріяли, що зустрінуться з німцями — лише в бою за австрійську займанщину українських земель. Відступаючи перед німецьким напором з-під Маневич, якась большевицька частина наскочила під Сарнами на Січових Стріль­ ців. Тут Стрільці зустріли її так, що вона воліла — завернути на­ зад до Маневич до німців. За нею погнався заімпровізованим пан­ церним.поїздом з одною гарматкою Стрілецький відділ під прово­ дом молодшого стрілецького гармаша, старшини Олекси Пилькевича, і доїхав аж до Маневич, де оваційно привітали його німецькі війська.

З німецькими військами почався тепер поворот у Київ. Аван

<

Б9

digitized by ukrbiblioteka.org ґардом кількасоттисячної німецької армії, що йшла в Україну, скрізь повинні були стати українські частини. Вони, а не німці, повинні були з боями очистити Україну від московських большевицьких займанців, а завданням німців мало бути лише розставити свої за­ логи для втишення внутрішнього безладдя.

По шляху Сарни-Київ повинні були наступати Січові Стріль­ ці й Гайдамацький Кіш з Симоном Петлюрою на чолі з завдан­ ням: їхати потягами вперед якомога швидше, щоб большевики не мали часу нищити залізничого шляху. Для цього сприятлива бу­ ла паніка у большевиків на вістку про німецький похід. Тому по­ спішно відступали большевицькі ватаги, здаючи одну станцію за другою, інколи вже.після декількох гарматних вистрілів. З наскоку в сутичках, в яких залюбки „муштрувалася” Стрілецька батерія, були взяті Коростень, Тетерів і Бородянка.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«УДК 378.124.3:514.13:514.7:517.5 Писаревська Н. ., Баштова Л. . В С БОРИС БУКРЕЄВ — ЛЮДИНА ЩО ПОЄДНАЛА ХІХ ТА ХХ СТОЛІТТЯ У статті описані основні етапи життя і діяльності видатного київського математика кінця ХIХ початку ХХ ст. Букреєв Борис Якович творець школи київських геометрів. Він служив науці більше 100 років та залишився в історії математики як видатний фахівець в області теорії функцій і геометрії, продовжувач учення Лобачевського. В статье описаны основные этапы жизни и...»

«ПОСТАНОВА Верховної Ради України Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка 9 березня 2014 року виповнюється 200 років від дня народження видатного сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200річчя від дня народження Тараса Шевченка № 257/2012 від 11 квітня 2012 року в Україні 2014 рік оголошено Роком Тараса Шевченка. Враховуючи значний внесок Тараса Григоровича...»

«УДК 65.01 Окландер Тетяна Олегівна, к.е.н., доцент кафедри економічних систем і маркетингу Одеського національного політехнічного університету ГЕНЕЗИС МАРКЕТИНГУ У статті визначені теоретичні джерела маркетингу. Виявлені подвійний характер та двоєдина сутність маркетингу як інструменту трансформації продукту праці в товар. Розглянуто місце та роль маркетингу в системі економічних наук. Доведено, що маркетинг має фізичну й економічну складові. Ключові слова: потреби, споживач, концепція...»

«цінностей особистості. Для сучасної теорії виховання характерний облік історичного досвіду щодо формування загальнолюдських якостей та властивий багатогранний підхід до їх класифікації, але немає належного узгодження теорії з практикою виховання. Люди в усі часи вивчають моральні якості не для того, щоб знати, що це таке, а для того, щоб бути високоморальними та доброчинними. Саме через особливе (співчутливо-формуюче) ставлення до моралі як до свого предмета питання про те, що таке мораль,...»

«КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БIБЛIОТЕКА ДЛЯ ДIТЕЙ 1909-2012 Серія Ювіляри Київщини ДУХОВНИЙ І ЖИТТЄВИЙ ПОДВИГ ТУПТАЛА ДАНИЛА САВИЧА (СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРІЯ РОСТОВСЬКОГО) (11.12.1651 28.10.1709) : методико-біобібліографічні матеріали Київ 2012 УДК 02 ББК 78.3 Д 85 Духовний і життєвий подвиг Туптала Данила Савича (святителя Димитрія Ростовського) (11.12.1651–28.10.1709) : метод.-біобібліогр. матеріали / Київ. обл. упр. культури і туризму, Київ. обл. б-ка для дітей ;...»

«ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ Голодний мор 1932-1933 років на Кіровоградщині Мовою архівних документів Збірник документів і матеріалів КІРОВОГРАД Людина, котра не знає свого минулого, ніколи повно не усвідомить сучасності й не загляне зірко в майбутнє. Людина без минулого – безбатченко. Ю.Смолич ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 років ББК 63.3 (4Укр-4Кір)622,013 УДК 94(477.4) Г 61 Документи та матеріали Державного архіву Кіровоградської області, а також спогади очевидців Голодомору...»

«Дніпропетровський міський комунальний заклад культури «Централізована система публічних бібліотек» Бібліотека-філіал № 10 Олесь Гончар про тих, що не гаснуть Народився, щоб осяяти Україну (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка) Шевченкіана Олеся Гончара (інформаційно-бібліографічний список літератури) Дніпропетровськ Шевченкіана Олеся Гончара — це цілий материк духовної спадщини письменника, що став яскравою сторінкою історії української літератури та публіцистики, де автор заявив про...»

«АДАПТАЦІЯ ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО ОНОМАСТИКОНУ В СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВАХ (ЧАСТИНА 1) Білецький Андрій Олександрович д-р філол. наук, проф. АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАННЯ ПРО АДАПТАЦІЮ Звернення до питання про адаптацію давньогрецьких власних імен викликано проблемами насамперед сучасної перекладацької практики: за останні 25 років вийшло чимало творів давньогрецької літератури в українських перекладах. Ще більше творів давньогрецької літератури за цей же час було перекладено і видано російською мовою, серед...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 51–58 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 51УДК 811.161.2 УРОК УКРАЇНСЬКОЇ: ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Олеся Палінська Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету „Львівська політехніка” Розглянуто основні принципи, закладені в основу організації навчального процесу на заняттях з...»

«А. Ф. Шушкевич НародНа лялька Технологія виготовлення Тернопіль нАвчАльнА книгА — БогдАн УДК 745 ББК 85.125 Ш 98 Шушкевич А.Ф. Ш 98 Народна лялька.Технологія виготовлення : навчально-методичний посібник / А.Ф.Шушкевич. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 200 с. + 8 с. : вкл. : іл. ISBN 978-966-10-3684-9 Навчально-методичний посібник підготовлений за програмою варіативного модуля «Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега» до навчальної програми «Технології» 10-11...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»