WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 12 ] --

Стрілецькому відділові, що пішов по Андріївському Спуску, повин­ ні були забезпечити тил Полуботківці. Тимчасом, зачувши стрільбу внизу Андріївського Спуску й пробоевий клич, вони, йдучи від Духовної Семінарії в напрямі оперативного штабу С. С. в Михай­ лівськім Монастирі, спинилися в одній з поперечних вулиць, поча­ ли скажену стрілянину поверх домів у небо. Заспокоєні, вони вже не були вжиті до ніяких завдань і розбрелися.

Тимчасом впродовж дня оба Стрілецькі відділи з боєм, міс­ цями дуже завзятим, здобули Поділ із Житомирським Базаром і Фроловським Монастирем, який узяв Роман Дашкевич зі своїми гармашами і спинилися надвечір на Верхнім Валі. Між Фролов­ ським Манастирем і Стрілецькою касарнею здобуто міномети, якими большевики так завзято обстрілювали касарню. Обслуговувало їх кількоро полонених австрійців, яким большевики (платили за це кожному по 100 карбованців у день. В цьому бою силу подольських большевиків зломано. Хоч іноді того дня і всю ніч із 1-го на 2-го лютого і навіть перед полуднем другого дня большевицькі повстанці виринали на тилах Стрілецького фронту, будуючи нові барикади й обстрілюючи відтіль Стрільців, то скрізь удалося Стрілецьким відділам і скорострілам зломити ці рештки спротиву ворожих сил.

10.

Зате вночі з 1-го на 2-го лютого останній більший відділ подольських большевицьких повстанців у силі 300-400 багнетів за­ кріпився на Щекавицькім Цвинтарі, стрімкій і важко доступній горі поміж Подолом і Курінівкою. їх впродовж 2-го лютого вибито відтіля рукопашним боєм. Після цього большевицькі повстанці залишили в цій частині міста всякий опір: іх розтрощено ціл­ ком. Залишилися ще Печерський Арсенал та залізничні двірці, щоб українська перемога була повна.

Ось так своїм виступом 29-го січня у київських боях Січо­ ві Стрільці врятували не лише життя членів уряду й Центральної Ради, що все ще радила чи не в повному свому складі, але й саму тогочасну українську державність. Якраз у тих днях ішли перего­ вори української Мирової Делегації з Німеччиною в Бересті.

Заглада українського уряду в Києві була б імовірно.виключила Україну з ряду міжнародніх чинників на довший час.

Імовірно теж кінець Центральної Ради був би в той час надовго кінцем державних змагань українського народу, поки на місці діячів Центральної Ради виринули б нові політичні провідники України. Тому й большевики так запекло атакували Київ, щоб уне­ можливити українцям переговори в Бересті.

Рятунок українського уряду окупило Січове Стрілецтво до­ рогою ціною, бо воно втратило майже половину свого боєвого складу в убитих та ранених. Довелося дві піші сотні, з якими Стріль­ ці входили в бій, з коло 300 бойовиками стягнути в одну під проводом Івана Чмоли у складі ледве 170 Стрільців. Наполовину перебита була теж сотня Стрілецьких скорострілів, яку з 8 скорострілів стягнено в п’ять. Хто поліг в Києві зі Січових Стрільців?

Невідомо. Лише кілька прізвищ осталося в пам’яті: Василь Семець, колишній УСС, студент львівського університету, дуже здіб­ на й загально люблена молода людина; молодий студент, колишній УСС., Роздольський, із батьків, що втратили всіх своїх трьох синів у війні за українську державність у 1918 і 1919 pp.; Іван Грицюк; Гриць Матійчин зі Стрийщини; Стецула, що поліг пм горі св. Володимира, кинувшися сам один із багнетом на п’ятьох большевиків; Меленчук, незнаного імени й роду, — та й тільки. Скрізь по вулицях валялися Стрілецькі трупи, яких не мали коли підби­ рати Стрільці, що самі (падали з утоми у бою. Кияни ж показу­ вали на ці трупи: „Ось іще один чехо-словак лежить. Так йому й треба. А чого ішов, куди його не кликали?”...

Після боїв Стрілецьке Командування наказало підібрати стрілецькі трупи, що лишилися були ще на вулицях. Але їхі уже не вспіли поховати Стрільці. А сам список поляглих Січових Стрі­ льців пропав кілька днів пізніше під час відступу з Києва.

З усіх моментів, що складались на джерело Стрілецьких ус­ піхів, найбільшу ролю відіграла їхня систематичність і плянове ке­ рівництво згори. Стрілецькі відділи повинні були по змозі не за­ лягати, а безупинно йти на пролом, рвати таким чином зв’язки digitized by ukrbiblioteka.org ворожого фронту, використовувати неминуче на випадок проло­ му замішання ворога й негайним криловим ударом валити ввесь його фронт, поки він зможе покинути загрожені відтинки^ Отже була це боротьба не за поширювання власного теоену. а за повне знищення противника. Схематично Стрілецький наступ виглядав гак: наступальний відділ виділює зі себе лише нечисленну стежу 10-20 багнетів завше бодай з одним, а то й двома й трьома скорострілами.

Ударна стежа посувається вперед двома боками вулиці під безупинним прикриттям скорострільного вогню. Під час наступу скоростріли повинні не вгаваючи сіяти по ворожій позиції, (ба­ рикаді, вікнах домів), або входити у двобій із ворожими скорострілами. Посувалися вони вперед під прикриттям вогню інших скорострілів, або дуже живої стрільби ударної піхоти. Бій рішає ударна стежа багнетами й ручними гранатами. Передумова вдало­ го наступу: його швидкість і несподіваність. Скорострілів ужива­ лося з вікон домів і взагалі з підвищених місць лише під час влас­ ного наступу, і то рідко, щоби не спинялася швидкість їхнього посування вперед. Зрештою вони повинні діяти з рівня вулиці, особливо, щоб відбити ворожий наступ, бо тоді їх вогонь най­ краще криє терен. Скорострільного вогню вживано з успіхом, щоб розбивати зачинені ворота ворожих будинків. Решта насту­ пального відділу забезпечувала ближчий і дальший тил ударної стежі і ліквідувала залишені нею гнізда противників. Вона теж ви­ ділювала нові ударні стежі для крилових ударів. Поміж ударною сгежею та її резервою і поміж усім наступним відділом і Стріле­ цьким штабом безупинний зв’язок підтримували малі стежі. які берегли безпеки на очищених уже вулицях і ліквідували усяке підозріле скупчення на них. Ударну стежу змінювала резерва гю змозі якнайчастіше, зокрема зараз же після пролому, бо втомле­ ний наступом боєвик не може вповні використати пролому. Ви­ магається якнайбільшої ініціятиви від провідника стеж і відді­ лів та від кожного рядовика: „Не ждати на підкріплення, бо вже нема кого післати!” Для доброго прикладу командири наступаль­ них відділів звичайно йшли із ударними стежами.

Стрілецький штаб старався безупинно керувати всім боєм, завжди забезпечуючи собі хоч малу резерву. Стягав її частинами від тих наступальних відділів, що зустрічали слабший ворожий опір. Поміч наступальним відділам посилалася з загальної резерви лише в крайніх випадках. Цілком на совісті штабу лежало постачання харчів і набоїв на фронт. Поки ця справа була якслід наладнана, першої ночі Стрілецьких боїв командир усієї боєвої акції Січо­ вих Стрільців Андрій Мельник, переглядаючи Стрілецький фронт, Ш таб Гайдамаків Коша С лобідської України в січні 1918 року.

Сидять зліва направо: третій у ряді ген. Кирей, четвертий — Кош овий Ота­ ман С. Петлю ра, п’ятий — нач. ш табу К ош а сотн. О. У довиченко.

–  –  –

digitized by ukrbiblioteka.org fia своїх плечах розносив теж харчі Стрілецьким боєвикам.

Така тактика мала на меті дати Січовикам багато наступальної рухливости й уможливити їм для рішальних ударів скупчити теж більш-менш достатні сили. Повинна була також дозволити стяг­ неним у загальну резерву Стрільцям хоч трохи відпочити. Але на практиці вся схема тактики Січових Стрільців у київських боях да­ леко не могла бути здійснена, бо Стрільці були занадто нечислен­ ні. Тим то й відпочинок не був Стрільцям забезпечений так, як бажалося. Взагалі київські бої вимагали від Січового Стрільця надлюдської видержливости: якщо він не йшов в наступі ударної сгежі, то мусів берегти спокій на здобутих вулицях, а в загальну резерву попадав рідко та на короткий час. Після останнього бою на Щекавицькім Цвинтарі Січові Стрільці вже так виснажилися, що взагалі були непридатні до бою.

Зорганізованість і пляновість Стрілецьких наступів, очевид­ но, давала Січовим Стрільцям величезну (перевагу над численним, але мало рухливим і куди слабше зорганізованим, хоч інколи дуже завзятим противником. У наступах большевицькі повстанці зви­ чайно не бували занадто грізні, але вперті були іноді в пасивній обороні. До того залюбки поміщували свої скоростріли високо на домах, через що не були в силі використати діяння їхнього вог­ ню. Зрештою справність їхніх скорострільників далеко не дорів­ нювала Стрілецькій. Найбільшою ж помилкою большевиків була оборона з-поза барикад, які цілком не давали ніякої охорони перед Стрілецьким скорострільним вогнем. У рукопашних боях слабо здисципліновані большевицькі повстанці не видержували..


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Рішальним для всіх боєвих подій було те, що лише подольська большевицька група енергійно наступала. Заховані за укріплен­ ням Арсеналу печерські большевики не могли його покинути, бо були зв’язані Богданівським полком, й тому не могли зі свого боку теж іпочати рішучий наступ. Отже не було наступальної спів­ праці окремих большевицьких груп. Інакше Стрільці програли б свій бій перед Подолом, хоч би й удвоє так добре боролися.

11.

Поки на вулицях Києва йшов бій, лівобережні українські частини скупчилися 1-го і 2-го лютого з-під Бобрика та Яготина в Дарниці, зірвавши за собою залізничні шляхи, щоб відтіль іти на відсіч Українській Центральній Раді. Важке було їхнє поло­ ження. Московські большевицькі орди Муравйова були вже лише на віддалі дводенного маршу на схід від них, а шлях на Київ був для них замкнений підміськими большевицькими повстанця­ ми. Після наради старшин Лівобережного Коша й Січових Стріль­ ців рішено негайно пробиватися на Київ, наступаючи на Печерський Арсенал двома колонами: правою здовж битого шляху з Бро­ варів через Микольську й Передмостну Слобідку та Ланцюговий міст. 1-шу сотню Січових Стрільців Романа Сушка в повному скла­ ді, бо І-ша її чота з-під Яготина долучилася до сотні в Дарниці, 177 багнетів, приділено в резерву правої колони, до складу якої входили ще: Курінь Дорошенківського полку 50 багнетів і Курінь Черво­ них Гайдамаків 80 багнетів при двох легких гарматах Гайдамаць­ кого Коша.

У боєвому порядку права колона вирушила з Дарниці 2-го лютого о 8 год. вранці та швидко зупинилася перед ворожим пе­ редовим відділом, закріпленим у півтора верстви на південний схід від Микольської Слобідки. Після короткого бою, в якому взяла участь теж одна Січово-Стрілецька чота, противник відступив і заліг на східнім бережку Передмостної Слобідки, вперто оборо­ няючи міст, що на Дніпровім рукаві поміж Микольською та Передмостною Слобідкою. Наказано було здобути той міст Дорошенківцям і Гайдамакам, але це їм не вдалося і вони мусіли залягти з великими втратами, що доходили до 20 убитих і ранених^ Тоді командир сотні Січових Стрільців із власної ініціятиви пішов зі своєю тільки сотнею в наступ. При допомозі своїх, Стрілецьких, чотирьох скорострілів він швидким і рішучим ударом здобув міст і Передмостну Слобідку. Січові Стрільці втратили тоді 4-ох уби­ тими, між ними Івана Белза з Грушева біля Дрогобича, й 8-ма раненими, а большевики лишили на побойовиську коло 50 убитих і ранених, 8 скорострілів важких та 4 ручні й 4 важкі гармати. Крім того 33 большевицькі іповстанці попали в руки Січових Стрільців.

Після цієї важкої поразки противник залишив оборону го­ ловного Ланцюгового моста на Дніпрі, й коло 5-ої год. увечері доступ до цього мосту був обсаджений від Києва на правім березі Дніпра одною чотою Січових Стрільців. Наступу на Арсенал цієї ночі з 2-го на 3-го лютого не переведено, бо не було зв’язку з ін­ шими українськими військами.

Дня 3-го лютого в 1-ій год. вранці сотня Січових Стрільців, оставивши для охорони мосту одну чоту з Андрієм Домарадським, перейшла на Печерськ перед Лавру. Перед нею ішов уже бій Гай­ дамаків, що рушили здобути Арсенал. Дивне положення було на Гіечерську: Арвенал і вся Московська вулиця були в руках большевицьких повстанців. Розкинуті в касарнях по всьому Печерську digitized by ukrbiblioteka.org різні московські частини стояли по боці большевиків, хоч у бій не дуже рвалися. Зукраїнізовані полки здебільша заявили „невтралітет”. Завзято оборонялися в своїх касарнях лише Богданівці й учні юнацької школи, вірні Центральній Раді.

Отже здовж Московської вулиці пішли зранку Гайдамаки й Дорошенківці на Арсенал, здобуваючи дім за домом. Але мали такі важкі втрати, що швидко кинено туди сотню Січових Стріль­ ців. Тут виявилася вищість міцно здисциплінованого й пляново керованого війська, Січових Стрільців, над заімпровізованими від­ ділами, зложеними з очайдушно хоробрих одиниць, у більшості старшин, що билися кожний на свою руку або вирішували справу гуртами.

Ця сотня вжила іншої тактики, бо в неї не був такий важний поспіх, як під час Стрілецького наступу на Поділ: ударні її стежі не залишали за собою ніяких ворожих гнізд. Лише крок за кроком здобували Січові Стрільці Печерськ під прикриттям свого скорострільного вогню і здобували майже без втрат. Ось так надвечір наступальні відділи дійшли аж під пам’ятник Іскрі та Кочубеєві, маючи перед собою могутні мури Арсеналу. Тут під па­ м’ятником застали покинуті якоюсь військовою частиною важкі гармати. Відомий у російській армії артилерист генерал Кирій, що йшов у наступ з Гайдамаками, перший навів одну гармату на оточений грубезними мурами Арсенал і почав обстріл. Побачивши це, „невтральні” гармаші найближчої касарні різних національ­ ностей і різних „суспільних поглядів”, для власної „артилерійсь­ кої приємности”, взялися навипередки помагати ген. Кирієві. Швид­ ко в могутніх мурах Арсеналу вибито вилом і туди вскочили Гайда­ маки з Січовими Стрільцями. Поки запала ніч, значну частину Ар­ сеналу здобуто в рукопашнім бою, що припинився щойно через нічну пітьму.

На цьому бої за Арсенал припинилися, бо вранці 4-го лю­ того большевицькі повстанці капітулювали. Січово-Стрілецьку сот­ ню стягнено в Михайлівський Монастир, де скупчувалося ціле Стрілецтво.

По полудні цього дня й уранці 5-го лютого Гайдамаки ра­ зом з іншими відділами, цим разом без Січових Стрільців, здобу­ ли іще три київські залізничні двірці.

Так зліквідовано большевицьке повстання в столиці.

12.

Але перед полуднем того самого дня, орда Муравйова ста­ ла безпосередньо перед Києвом на лівому березі Дніпра та поча­ ла обстріл столиці з важких гармат. Рівночасно вдалося большевицьким ватагам пройти по залізничнім мості на правий беріг Дніп­ ра, відбити товарну залізничу станцію та перейти в наступ на Печерськ. Наново запалав бій. Тут очевидним стало, що вже не сила виснаженим боями цілого тижня оборонцям Української Народньої Республіки відбити кількакратно сильніші й свіжі большевицькі сили.

Тоді Січові Стрільці отримали від уряду наказ забезпечити шлях відступу зі столиці на Житомир. До вечора 6-го лютого Сі­ чове Стрілецтво зосереджувалося в Святошині й обеззброїло там прерізні „невтральні”, а то й явно большевицькі частини.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

««Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 3 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ»...»

«Василь Доманицький. Конференція Зміст Кузьмінський Анатолій. Подвижник із шевченкового краю. Мовчан Володимир. А пам’ять незгасна. ЖИТТЄВІ ПЕРЕХРЕСТЯ ВАСИЛЯ ДОМАНИЦЬКОГО Мицик Вадим. Трудівник пера на рідній ниві. Клименко Тетяна. Василь Миколайович Доманицький в матеріалах Державного архіву Черкаської області. Ромащенко Людмила. Перлина Татр – Закопане в біографії Василя Доманицького. Глушко Михайло. Співпраця Василя Доманицького з науковим товариством імені Шевченка у Львові. Івашків Василь....»

«Б.Б. Щавурський світова література клас посібник-хрестоматія для загальноосвітніх навчальних закладів Тернопіль Навчальна книга – Богдан УДК 78 (075.2) ББК 85.31я72 Щ 13 Рецензенти: Лановик З. Б. — доктор філологічних наук, професор Ярець Л. В. — вчитель вищої категорії, вчитель-методист Художнє оформлення Андрія Антоніва умовні позначення: Засвоюємо прочитане Підсумовуємо вивчене Міркуємо над прочитаним Твій літературознавчий словник Працюємо творчо Твоя мала енциклопедія Щавурський Б.Б. Щ 13...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПРОТУ УКРАЇНИ ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА юридичний факультет Кафедра кримінального права і криміналістики МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВИХ РОБІТ для студентів юридичного факультету Уклали: доцент Дякур М.Д. Чернівці 2010 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ Структура та зміст курсової роботи Курсова робота повинна містити: титульний аркуш; зміст; перелік умовних позначень (у разі потреби); втуп;...»

«ПЕРІОДИКА ПІДКАРПАТСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ 1939-1944 рр. (матеріали до повної бібліоґрафії Федора Потушняка) УДК 821.161.2–1 (477.87) “Потушняк” Резюме. В статті розглядаються питання, пов’язанні з загальною ситуацією в Підкарпатті часів Другої світової війни (1939–1944) та історії періодики краю, котра до сьогодні за лишається невідомою широкому загалу читачів. Коротко охарактеризовано російськомовні газети “Русская Правда” та “Русское Слово”, педагогічний часопис “Народна Школа” та найпопулярнішу...»

«ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ВІДДІЛ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей/ Головний редактор В. Смолій; відповідальний редактор Я. Верменич. — Вип. 8. — К.: Інститут історії України НАН України, 2014. — 252 с. Збірник присвячений науковому осмисленню «пізнавальних поворотів» кінця ХХ – початку ХХІ ст., зокрема тих, наслідком яких стала своєрідна «революція понять» та концептуалізація нових наукових напрямів в системі...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 380–403 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 380–403 ХРОНІКА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА КІНЦЯ 2012 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 2014 РОКІВ 11 вересня 2012 р. – в рамках Міжнародного конґресу істориків, присвяченого 600-річчю перенесення латинського кафедрального собору з...»

«Видання здійснено в рамках проекту „Інформування та залучення громадськості до процесу європейської інтеграції через управління та участь у європейських проектах” за фінансової підтримки Європейської програми Міжнародного Фонду „Відродження” та Ресурсного центру для країн Східної Європи та Кавказу SALTO EECA Видання друге, доопрацьоване і доповнене, повністю профінансоване Ресурсним Центром SALTO для країн Східної Європи і Кавказу.Упорядники: Андрій Донець Ярина Боренько Валентина Дьомкіна...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Спеціальний випуск аудиторному, так і при самостійному опрацюванні матеріалу. Методична вивіреність вправ до кожного з розділів сприятиме не лише засвоєнню теоретичного матеріалу, а й вдосконаленню мовної компетенції майбутніх богемістів. Ці вправи, поряд із опрацюванням в аудиторній роботі, можуть плідно використовуватися для виконання творчих самостійних завдань – підготовки рефератів, доповідей тощо. З цією метою можуть бути...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2009. Вип. 4. С. 57 – 67 2009. Is. 4. P. 57 – 67 БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО УДК 027.021:025.2:82(1-87)(477.85-25) ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ ЧУЖОЗЕМНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Марія ДЯЧУК Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, вул. Лесі Українки, 23, м. Чернівці, 58000, Україна, тел. (0372) 58-47-71 У статті розглянуто...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»