WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 11 ] --

Тимчасом Стрілецтво було на ділі беззбройне. В касарні було обмаль скорострілів і набоїв. Щойно другого дня завірюхи й третьо­ го вранці вдалося одному Стрілецькому вантажникові кілька разів пробратися на товарову стацію, вже заняту большевицькими пов­ станцями, й за кожний раз, користуючись тим, що большевики вва­ жали його своїм, вернутись відтіля зі скорострілами й набоями. Тут у касарні закипіла праця вдень і вночі. Прочищувано заржавілі скоростріли, набивано скорострільні стрічки й випробовувано справ­ ність зброї. Разом із тим ішла інтенсивна боєва муштра на подвір’ю касарні. З новобранцями „біженцями” почали вишкіл від того, як стріляти з кріса і як поводитися в бою. Третього дня, 29-го січня ок. полудня, Січове Стрілецтво стояло готове до бою.

Вранці того дня командир Стрілецтва Євген Коновалець і йо­ го помічник Андрій Мельник від’їхали до Центральної Ради й до Ко­ мандування Київської Воєнної Округи, якому безпосередньо підля­ гали, щоб дістати останні інформації. Тут упевнилися, що українські ліві партії в перевороті участи не беруть і що він є ділом лише мос­ ковських большевиків. Виступ Січового Стрілецтва для оборони Цен­ тральної Ради був рішений. Євген Коновалець заявив у Всеукраїнсь­ кій Військовій Раді, що Січові Стрільці виступають проти большеви­ ків і після того Е. Коновалець разом із Андрієм Мельником швидко подалися до Стрілецької касарні. Большевицькі наступальні відділи з Подола появилися якраз у центрі столиці на Великій Житомир­ ській і Великій Володимирській. Автомобіль Командира Січових Стрільців проскочив через Сінну Площу у касарню саме в останній момент: на площу від Великої Житомирської рівночасно входив большевицький відділ. Тут затріскотіли скоростріли на різних ву­ лицях — почався бій.

5.

В цей мент, як командир Стрілецтва (Першого Куреня Сі­ чових Стрільців — Ред.) наспів у касарню, ситуація в місті вигля­ digitized by ukrbiblioteka.org дала так: від товарової залізничної стадії („Товарного Вокзалу” ) большевицькі відділи дійшли по Великій Васильківській майже під Хрещатик, а по Великій Володимирській аж під Бібіковський Бульвар*); від Печерського Арсеналу аж на той кінець Хрещати­ ка, що від Московської та на Липки аж до околиць Лютерансь­ кої; від головного залізничного двірця („Пасажирского Вокзалу” ) по Фундуклеївській аж до Пироговської і далі вперед. Головний большевицький наступ ішов від Подолу по Великій Володимир­ ській, де большевики зайняли готель „Прагу” за чотириста кроків від будинку Центральної Ради, який узяли під сильний скоро­ стрільний і крісовий обстріл. У будинку ж Центральна Рада якраз радила в повному складі. Оборонці Центральної Ради, — між ни­ ми Всеукраїнська Рада Військових Депутатів, що своїм радянством розложила зукраїнізоване військо,10) тепер опинилася без тих мільйонів багнетів, які репрезентувала, — тримали в своїх руках безпосередню околицю її будинку, частину Хрещатика й Липок біля Лютеранської. Оточені звідусіль, оборонці Української Цен­ тральної Ради відстрілювались, маючи дуже мало надії на те, щоб перемогти, а щоб спасти життя. Окремо була оточена стрі­ лецька касарня в Духовній Семінарії по Вознесенськім Спуску.

Від центру міста й Центральної Ради відрізав Січових Стрільців!

большевицький відділ, що замкнув Вознесенський Спуск від сто­ рони Львівської. Було це після другої години по полудні.

Прибувши в касарню, командир Стрілецтва негайно скли­ кав старшин, у кількох словах з ’ясував військову й політичну си­ туацію та видав наказ виступити в бій. Наказ був прийнятий Стріль­ цями з почуттям по легші: кінчалася нареші мука непевносте.

Поки на подвір’ю касарні збиралися Січові Стрільці, помічник командира, Андрій Мельник виготовлював оперативний наказ. Він рішив ударити в большевицьку групу, що наступала з Подолу, зіпхнути її по Великій Житомирській і Великій Володимирській назад на Поділ і Дніпро, і ось так перервати зв’язок поміж Печерською й Подільською большевицькими групами, щоб, зліквіду­ вавши потім повстання на Подолі, перекинути Стрілецькі сили на інші загрожені місця. До розпорядження були: сотня скорострілів Федя Черника 8 скорострілів, 2-га піша сотня Івана Чмоли яких *) Н азви вулиць п одаєм о в їх тодіш ній, щ е старій російській номенклятурі.

Потім за часів У.Н.Р., як відом о, ті назви були частинно зукраїнізовані, зі зали­ шенням старо-українських історичних назв. Больш евики ввели нову номенклятуру касуючи однаково царські, як українські старі й нові назви. Схема ч. 1.

10) Вона сама не розлож ила українського війська солдатськими радами, але й не спромоглася на те, щ оби врятувати бодай якусь більш у частину того вій­ ська від розкладу.

180 багнетів і невеликий відділ студентів і студенток „Студентсь­ кого Полку Січових Стрільців”, яких 20 крісів, іцо прибув уранці того дня під проводом якогось старого полковника, щоби боро­ тися у Стрілецьких рядах. Наступ мала повести 2-га сотня зі сот­ нею скорострілів трьома відділами: перший у силі півсотні здовж Великої Житомирської і по Андріївськім Спуску в напрямку на Поділ; другий у силі одної чоти здовж Великої Підвальної і третій — одна чота — здовж Стрілецької, оба потім через Софійський Майдан з метою здобути Михайлівський Монастир і піти даль­ шим наступом на Поділ по Михайлівськім Спуску один, а через Володимирську Гірку й Велику Олександрівську другий.

Всі інші Стрілецькі відділи залишалися як резерва у касар­ ні, яку повинен був боронити Василь Кучабський своєю сотнею новобранців і двома скорострілами. Всією боєвою акцією Січо­ вих Стрільців мав керувати Андрій Мельник.

Бойовикам роздали набої й ручні гранати й розділили від­ ділами відповідно до завдань. З одного вантажника заімпровізовано „броневик”, уставляючи на ньому скоростріл, — експеримент, що зразу в першому бою показався нездатний.

„Хто не хоче полягти, хай відступить на бік” ! — заявили старшини Січовим Стрільцям. Не відступив ніхто.

6.

О год. 2:45 хв. по полудні вхідна брама в касарні відчини­ лася, на ній став вантажник із скорострілом і відкрив вогонь по большевиках, що залягли від Львівської. Рівночасно під прово­ дом Петра Пасіки рванув у бій перший Січово-Стрілецький відділ.

Він швидко осягнув Львівську вулицю і вдарив на Сінну Площу.

Тут зав’язався короткий, але надзвичайно кривавий бій.

Там один із перших був важко ранений Петро Пасіка. На заімпровізованім „броневику” за кілька хвилин уся залога полягла. Один тільки забутого прізвища наводник у живих остався, і, не відри­ ваючись від скоростріла, ні на хвилину не припинив обстрілу большевиків. Тут рушив удар Січових Стрільців на багнети й ручні гранати. Сінну площу здобуто.

Після того перший відділ Січових Стрільців під проводом Федя Черника пробіг Велику Житомирську серед вогню, що си­ пався з домів. Від будинку Старокиївського Поліцейського Участку, що на розі Великої Житомирської та Великої Володимирської, густо обсадженого сильним большевицьким відділом, він стрінув важкий опір. Тут два стрілецькі скоростріли підсунулися аж під

digitized by ukrbiblioteka.org СХЕМА Ч.

Бої СС з большевиками в Києві 29. З і 31 О січня 1918 р.

будинок і своїм вогнем розтрощили ворожий скоростріл, що стояв у брамі будинку. Тридцять Січових Стрільців вдерлися в браму й ручними гранатами здобули поверх за поверхом, кімнату за кімнатою. Самих полонених узяли тоді поверх 70 комуністичних повстанців.

Щойно у глибині Великої Володимирської від Трьохсвяти­ тельської перший відділ Січових Стрільців зустрінув покищо непе­ реможний ворожий опір сильного большевицького відділу. Тут иадвигала ніч і наступ припинився.

Весь час на тилах першого Стрілецького відділу не вгавав обстріл із будинків. На них раз-у-раз мусіли повертатися Стрілець­ кі скоростріли. Стрілецькі стежі здобули деякі будинки з боєм.

Здобута вулиця нарешті затихла.

Такі величезні втрати мав перший Стрілецький відділ, що в ночі 29-30-го січня довелося післати йому на підмогу одну чоту новобранців, що патрулювала на його тилах, і останній скоросгріл, якого ще можна було позбутися з касарні. Всю ніч на цьому відтинку не вгавав бій. Большевики пробували викинути Сі­ чових Стрільців зі здобутих позицій, але безуспішно. Тоді большевики підтягнули міномети, важкими мінами густо обстрілюючи перший Січово-Стрілецький відділ усю ніч. Поки перший Стріле­ цький відділ Федя Черника приймав на себе удари, другий відділ під проводом Івана Вирвича легко дійшов Великою Підвальною під готель „Прагу” і здобув його, як був здобутий Старокиївський Участок.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Так припинено безпосередній обстріл будинку Центральної Ради. Надвечір відділ Січових Стрільців зупинився перед ^Софій­ ським Майданом від Великої Володимирської, виславши стежі аж під Хрещатик.

Третій відділ Івана Чмоли без більших перешкод дійшов по Рильському провулку до Софійського Майдану, де перебув усю ніч.

Перед другим і третім відділом Січових Стрільців ніч мину­ ла спокійно, бо загрожені проломом на Поділ большевики стяг­ нули все, що могли, перед відділ Федя Черника в околицю Трьох­ святительської вулиці.

Проти касарні, що стояла на високій кручі над Подолом, боль­ шевики обмежилися покищо перестрілкою.

7.

Вранці на другий день, 30-го січня, відділ Івана Чмоли після digitized by ukrbiblioteka.org легкого бою заняв Михайлівський Монастир, відбив слабі большсьицькі відділи, що пробували наступати від Михайлівського Спуску й Володимирської Гірки, й пересунувся Михайлівським Спуском у напрямку на Трьохсвятительську, натискаючи на ліве крило большевицької групи, що скупчилася проти відділу Федя Черника. Відділ же Івана Вирвича дійшов аж по Хрещатик і ЦарtDiy Площу, відтіль здобув Володимирську Гірку й закріпився на ній, перериваючи обстрілом здовж Олександрівської в напрямку на Поділ та стежами, закріпленими над Дніпром, зв’язок між По­ долом і Печерськом. У чинах цього Стрілецького відділу взяли дуже визначну участь уже й інші відділи оборонців Центральної Ради, головно Вільні Козаки, що першого дня бою боролися на Хрещатику в околиці Думської Площі.

Але важкий бій кипів увесь день на відтинку Федя Черни­ ка в околиці Трьохсвятительської. Тут зударилися дві головні на­ ступальні хвилі одна з одною. Впродовж ночі тут скупчили подольські большевики всі свої сили, щоб на цьому місці про­ ломитись в середину столиці. Тут теж впродовж дня Січові Стріль­ ці кинули все, що мали, за винятком одного скоростріла й коло 15 новобранців, що борояили доступу до касарні провулками з Подолу. Сам будинок касарні боронили навіть ті ранені Січові Стрільці, що могли стріляти з вікон.

Кілька разів ходили Січові Стрільці під проводом Федя Черпика в наступ на Трьохсвятительську і всі рази відбили їх боль­ шевики з величезними втратами. Стрілецькі наступи чергувалися большевицькими протинаступами, але завше були теж криваво підбиті* Так надійшла ніч з 30-го на 31-го січня. Впродовж цієї ночі большевики, здавться, зміркували, що по Великій Володимирсь­ кій уже не проб’ються під Центральну Раду. Отже почали густо обстрілювати мінами Стрілецьку касарню, рішаючись вранці про­ ломити Стрілецький фронт в його найбільш недоступному місці:

па кручі за Стрілецькою касарнею.

8.

Вранці третього дня, 31-го січня, перші большевицькі від­ діли почали підступати від Фроловського Монастиря під Стріле­ цьку касаркю. Але рівночасно всі стрілецькі скоростріли, за винят­ ком одного, що в касарні, скупчилися проти Трьохсвятительської па відтинку Федя Черника й там заграли. Побудовані там за ніч большег.ицькі барикади були розсічені вогнем стрілецьких скорострілів на тріски. Під охороною того вогню ще раз пішли тут Сі­ чові Стрільці в наступ, розтрощили ворожий опір і дійшли до Андріївського Спуску; дорога на Поділ лежала перед ними від­ крита.

Тут большевицький полк Ґеорґіевських Кавалірів ударив від І Іодолу на касарню. Криваво відбитий, відступив і заліг в околи­ цях Фроловського Монастиря. Обі ворожі сили знеможені затих­ ли до кінця того дня. Пішла лише перестрілка, бо занадто скри­ вавились обі сили. Але доля Подолу, а з нею й усього большеви­ цького повстання, вже була рішена Січовими Стрільцями перемо­ гою Федя Черника на відтинку Трьохсвятительської вулиці та ус­ пішною обороною касарні СС.

Надвечір цього дня Василеві Кучабському, післаному для зв’язку в штаб „Особливого Коменданта”, вдалося перехилити його на бік Стрілецького пляну ліквідації большевицького пов­ стання спершу на Подоллі, щоб скупченими силами потім поверну­ тися проти Печерська й залізничних двірців.

Спільно з цим стар­ шиною полковник Генерального Штабу Слівінський, що працю­ вав тоді в оперативній частині Особливого Коменданта, виробив плян наступу на другий день проти Подолу. Згідно з тим иляном штаб Особливого Коменданта віддав у розпорядження Стрілецько­ го Командування Полуботківський полк у складі 50 вояків, що саме зломив свій „невтралітет” і підійшов під штаб, погоджую­ чись взяти участь в бою. (Це була, здається, лиш частина полку, бо друга частина вже раніше брала участь в боях на боці Цент­ ральної Ради на різних відтинках по наказу Особливого Комен­ данта). Тут, під вечір, з українськими піснями на устах підійшов під штаб іще зукраїнізований полк „самокатчиків” у складі яких 300 вояків, теж зломивши свій „невтралітет”. Його теж вислали під ніч у Стрілецьку касарню. Бадьоро ввійшов він туди, співаючи українські пісні.

Отримавши таку несподівану й величезну підмогу, Стріле­ цьке Командування залишило всю оборону Стрілецької касарні „самокатчикам”, стягаючи в Михайлівський Монастир усю Стрі­ лецьку залогу касарні й усі Стрілецькі стежі з вулиць, які можна було стягнути, щоб відпочили до наступу на другий день.

Тимчасом уночі почався обстріл Стрілецької касарні большевицькими важкими мінами. Тут бадьорі „самокатчики” не ви­ держали. Пізно вночі, розграбивши Стрілецькі магазини й усе особисте майно Стрільців, що було в касарні, „самокатчики” по­ далися назад у безпечні свої касарні, пограбивши по дорозі ще й крамниці на Хрещатику. Ось так Стрілецька касарня, а в ній Стріле­ digitized by ukrbiblioteka.org цький шпиталь із десятками ранених Стрільців, була покинена на ласку Божу. Успіхи триденних Стрілецьких наступів могли були змарнуватись за одну ніч. На щастя, большевики не завважили, що головний опірний пункт, на якому, наче на завісах, обертався ввесь Стрілецький триденний наступ, залишений. Стрілецька залога під кінець ночі ще раз обсадила Духовну Семінарію, а вран­ ці 1-го лютого розпочалося здобування Подолу.

9.

Під проводом Василя Кучабського, по Андріївськім Спуску, та з Іваном Чмолою, з яким пішли й інші відділи оборонців Цент­ ральної Ради, по Великій Олександрівській пішов удар на Поділ.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Корнійчук Тетяна Віталіївна УДК 821.161.2.09(043.3) ЯЗИЧНИЦЬКИЙ ТА ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДИСКУРСИ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук ТЕРНОПІЛЬ – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії української літератури та компаративістики Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана...»

«УДК 330.341.1 СИСТЕМНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ» Шенгерій Т.О., аспірант Полтавська державна аграрна академія У статті проведено аналіз та систематизацію основних контекстів вживання поняття «інновація» як базисного поняття інноваційної царини в економічній літературі. Проаналізовано ієрархічну класифікацію цього поняття. The article deals with the analysis and systematization of main contexts of use of concept «innovation» as a basis concept of the innovation domain in...»

«http://us.bdpu.org Обираючи майбутнє, обери БДПУ! Виходить з травня 2011 року № 12(65) 23 травня 2014 року Фестиваль науки – «Наш фестиваль вже має свою історію і з кожним роком згуртовує свято для всіх навколо себе дедалі більше молоді, яка прагне пізнавати нове, цікавиться тим, як побудований та розвивається світ. Фестиваль науки – це свято для всіх. Світ знань не має меж, і перемоги вчених були і ще будуть предметом нашої національної гордості. Наука має стати локомотивом, який дасть...»

««Вітчизнянанаука:сучаснийстан,актуальніпроблемитаперспективирозвитку» «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжнагромадськаорганізація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ V...»

«ПРОГРАМА VII КИЇВСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ КНИЖКОВОЇ ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ Програма заходів До 20-річчя Незалежності України ПРОГРАМА VII КИЇВСЬКОЇ МІЖНАРОДНОЇ КНИЖКОВОЇ ВИСТАВКИ-ЯРМАРКУ 16-18 серпня 2011 року ОРГАНІЗАТОР: Державний комітет телебачення і радіомовлення України СПІВОРГАНІЗАТОР: ДП «Дирекція фестивально-виставкової діяльності» МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», м. Київ, вул. Хрещатик, 2. 16 серпня 9.00-11.00 Презентація книги Азарова М. Я.,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2004. Вип.18. С. 129–143 Ser. Pedagog. 2004. N 18. P.129–143 УДК 371.4 Монтессорі (438) ІСТОРИЧНИЙ НАРИС РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ МОНТЕССОРІ У ПОЛЬЩІ Ришард Куха Інститут педагогіки Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської Люблін, Польща Наведено статистику видання наукових праць відомого італійського лікаря й педагога М. Монтессорі у різних країнах світу; описано проникнення педагогічних ідей Монтессорі у Польщу в 1912–1939 роках, а також їх...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА П. М. Бабай, І. І. Московкіна, Т. В. Надозірна Історія літератури Харків – 2012 УДК ББК Рекомендовано Науково-методичною радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № від) Рецензенти: доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Безхутрий Ю.М. доктор...»

«Історіографія розвитку державотворення незалежної України (від 1991 р.) Ряд колективних праць українських істориків присвячено проблемам державотворення незалежної України, становлення політичної системи України, заснування інституту президентства, формування курсу зовнішньої політики, стисло і змістовно характеризують політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні в 90-х роках ХХ ст. (А. Г. Слюсаренко «Україна на зламі історичних епох (Державотворчий процес 1985–1999 рр.)» (2000);...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2007. Вип. 37. С.94-102 Ser. econ. 2007 Vol.37 P.94УДК 330.101.5 ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ЯК ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК А. Стасишин Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи,18 Розглянуто теоретичні основи формування і функціонування транснаціональних корпорацій як економічних суб’єктів. У статті аналізується вплив ТНК на конкурентоспроможність...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 2. 2010 г. С. 307-312. УДК 342.9 АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ Клименко М. М. НДІ земельних ресурсів та правознавства НУБіП України, Київ, Україна E-mail: afina5000@ mail.ru Статтю присвячено питанню функціонування системи адміністративних судів в України. Аналізується практика діяльності адміністративних судів в Україні та інших...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»