WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 1 ] --

/К о р п у с

1 І ЧОЙИЗЄ

V T W Ib U JB

digitized by ukrbiblioteka.org

Vasyl Kuchabskyj

UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN

A MILITARY-HISTORICAL STUDY

PUBLISHED BY

THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION

OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN

CHICAGO 19 6 9 Василь Кучабський МУС СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

ЮВІЛЕЙНЕ ВИДАННЯ

19 17 — 19 6 7 На основі Книги „Золоті Ворота’’ В-ва „Червона Калина” у Львові (1937) з доповненням новими матеріялами

ЮВІЛЕЙНИЙ КОМІТЕТ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ

50-РІЧЧЯ СТВОРЕННЯ ФОРМАЦІЇ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ЧІКАҐО digitized by ukrbiblioteka.org КОРПУС СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

д-р Олесь Бабій, Володимир Зарицький, Дмитро Герчанівський і інж. Богдан Білинський при співпраці Романа Завадовича Обкладинка проекту В. Зарицького, роботи J1 Рихтицького Віньєтка,,Золоті В орота” — арт.-мал. Марія Гарасовська-Дачиш ин Ю вілейна Пропам’ятна Відзнака — арт.-мал. J1. Перфецький

ДРУКАРНЯ ВИДАВНИЦТВА МИКОЛИ ДЕНИСЮ КА

Загальне керівництво: Микола Денисю к. Складачі: Ізидор Рибак, Степан Кутний, Володимир Гайдук, Мирослав Турянський. В ер­ стка: Роман Боднар, Володимир Ґлубіш і Ірина Стецишин. Друк:

Ф осгер М еннінґ. Наклад 2,500 примірників. Друковано в друкарні Видавництва Миколи Денисю ка в Чікаґо. Переплет: Антон ІІІпліт P o in ted by M yk o la D en y sin k P rin tin g C om pany 2226 W. Chicago A v e.f C hicago, Illin ois 60622, U S A M A N U F A C T U R E D I N T H E U.S.A.

Проф. Михайло Грушевський, Голова Української Центральної Ради.

* 29 вересня 1866. f 25 листопада 1934 р. на засланні в м. Кисловодську на Кавказі.

digitized by ukrbiblioteka.org

ВСТУПНЕ СЛОВО

до ювілейного видання Воєнні та повоєнні події примусили багатьох українців покинути Рідний Край і жити емігрантами в чужих країнах. Завданням і обо­ в’язком емігрантів є виконати ту суспільну роботу, яку неможливо виконати в ріднім краю, що перебуває під чужою ворожою займанщиною.

Потреба такої роботи дуже велика.

Щоб нарід міг жити й розвиватися, він мусить зберегти історичну пам'ять і всі ті цінності, що дають йому національну свідомість, силу в боротьбі за існування, особливо цінності, окуплені й освячені кров’ю борців — національних героїв.

В Україні, що перебуває під фіктивно-українською радянською владою, тих цінностей ніхто не зберігає, а навпаки, ворог їх руйнує.

У столичнім городі України, Києві, мало хто з українців знає, що над Дніпром, коло Аскольдової Могили поховані учасники битви під Кругами, а в так званім „Царськім Саду” поховані герої Січо­ вих Стрільців — сотник Федір Черник, сотник Микола Загаєвич та п’ятнадцять їх товаришів, що полягли в бою під Мотовилівкою.

Большевицька влада й партія свідомо промовчують національновизвольні змагання Українського Народу 1917-1921 років, а в своїх публікаціях представляють українське військо, як злочинців, зрадни­ ків, „буржуазних націоналістів” і ворогів народу.

Виростають покоління українців, які й не чули про Українську Ар­ мію в роках 1917-1921, а якщо і знають, то так, як її змальовує фаль­ шива, забріхана пропаганда теперішніх володарів України.

Чинники, ворожі ідеї Української Державности, закривають ту правду, що в подвигах українського війська в роках 1917-1921 діяли найбільш творчі та здорові сили українського народу, а між ними була і формація Січових Стрільців, яких у роках визвольної війни часто називано „Гвардією Української Армії".

VII

digitized by ukrbiblioteka.org Корпус Січових Стрільців був одною з найбільш здисцигілінованих і боєздатних формацій Армії Української Народньої Республіки, він і створив одну з найсвітліших сторінок історії Української Армії.

В період Директорії Корпус СС-ів був найчисленнішою військо­ вою формацією УНР. Його кількісний стан виносив більш як 20,000 бійців.

Січові Стрільці були основною ударною військовою силою, яка, завдяки своїй зразковій зорганізованості, дисципліні та високій націо­ нальній свідомості, вважалась одним з найбільш рішальних чинників у критичні періоди революційної боротьби за суверенну і соборну Українську Державу.

Роля Січових Стрільціву фанатично відданих ідеї Відбудови У к­ раїнської Державности у визвольній збройній боротьбі Українського Народу — є неоціненна.

Про те, як високо цінили Січових Стрільців державні й військові діячі того часу, свідчать їх похвальні характеристики та вислови.

1. Президент проф. М. Грушевський і Головний Отаман С. Петлю­ ра часто висловлювали Січовим Стрільцям своє щире признання за жертвенну службу для України.

2. Голова Директорії В. Винниченко:,}Таке військо трапляється раз на тисячу літ

3. Міністер Військових Справ УНР генерал Михайло Греків: „Про­ ти комуністів тільки Січові Стрільці тримаються на фронт'Г.

4. Міністер Військових Справ за гетьманату генерал Ліґнав: „Січо­ вим Стрільцям не дорівняють у бойовій муштрі навіть колишні частини ґвардїі мирного часу.”

5. Гетьманський міністер проф. Д. Дорошенко по здачі полком СС у німецькі руки зброї в Києві. 30.IV.19I8 року сказав: „Гарні то були хлопці, віддані українській національній справі.”

6. Прем'єр Уряду Директорії Ісаак Мазепа: „Січові Стрільці — майже єдина надійна частина на нашому фронті! ’

7. Шеф штабу Корпусу СС ген.-штабу генерал Марко Безручко:

„Січові Стрільці — це найкраща зорганізована частина Армії УНРГ Для Української еміграції не може бути сумніву, що політично зрілий нарід повинен любити свою батьківщину і шанувати її борців, навіть знаючи їх помилки і хиби.

Не може бути сумніву і в тому, що нарід може свідомо тво­ рити свою будучину лише тоді, коли знає своє минуле, користується до­ свідом минулих поколінь і вивчає їх збройну боротьбу, описану прав­ диво учасниками в спогадах та історичних нарисах.

VIII У літературі з визвольною тематикою про творення і чини ук­ раїнських військових формацій в період відродження нашої державности написано досить багато і про Січове Стрілецтво. Та найобширнішою працею про історію Січових Стрільців є досі воєнно-історичний нарис полк. В. Кучабського, видрукуваний в 1937 році в збірнику „Зо­ лоті Ворота.” Нині ця книга є бібліографічною рідкістю. Тож не дивно, що в 50-ліття постання формації Січових Стрільців Комітет СС, який ство­ рився в Америці для відзначення цих роковин, вирішив видати „Юві­ лейну Книгу”, що охоплювала б у першу чергу всі праці, друковані в „Золотих Воротах”, з додатком нових матеріялів.

Редакція „Ювілейної Книги”, яку видаємо під новою назвою, „Кор­ пус Січових Стрільців”, не змінюючи змісту праць авторів збірника „Золоті Ворота”, вважала необхідним виправити в них бодай місцями мову, правопис, помічені не докладності, деякі неточні вислови, а на­ віть деякі суперечності, пояснюючи їх своїми вставками. Замітки ав­ торів згаданих праць зазначено зірками.

Замітки редакції „Ювілейної Книги” подано в дужках у тексті або під текстом на тій самій сторінці за порядковими числами.

До цього видання входять такі нові матеріяли:

1. Спогад сотника Б. Гнатевича: „Вишкіл СС у Білій Церкві”.

2. Вірш Олеся Бабія: „Січові Стрільці”.

3. „Причинки до історії Української Революції” — полк. Євгена КоновальцЯу при виданні „Золотих Воріт” сконфісковані польською цензурою; їх видано пізніше окремою публікацією, яка сьогодні також належить до рідкісних видань. Редакція нового видання пропустила в „Причинках” останній розділ, що не має жадного відношення до історії Січових Стрільців.

4. „Сильве.тка полк. Є. Коновальця” — пполк. В. Зарицького.

5. Спогад сотії. Федора Мамчура: „Правда про обставини виїзду Головного Отамана С. Петлюри за кордон 5-6 XII 1919 р.”

6. Опис бою під Житомиром, зладжений підполк. В. Зарицьким на підставі матеріялів, залишених пор. В. Афанасівським.

7. Спогад підполк. А. Гончаренка: „Бій під Кругами”. Автор був к омандант ом всієї частини, що брала участь у бою.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


8. Документи.

9. Розділ про збірку видавничого фонду: (список фундаторів і до­ бродіїв видання цієї книги, список збирачів і жертводавців).

10. Список ілюстрацій.

11. Розділ про „Ювілейну відзнаку СС”.

12. Редакція впорядкувала поазбучний список СС, виготовлений проф.

IX

digitized by ukrbiblioteka.org Іваном Шендриком у „Золотих Воротах”, доповнивши його прізви­ щами, знайденими серед світлин „Золотих Воріт”, у новіших публі­ каціях та з інших джерел, що й відмічено у новому списку. Спи­ сок усіх СС за весь час існування формації виготовити немож­ ливо.

13. Додаткова бібліографія нових публікацій про СС.

Всім, шо інтересуються історією СС, звертаємо увагу на працю ген.-хор. д-ра Р. Дашкевича: „Артилерія Січових Стрільців” (у бороть­ бі за Золоті Київські Ворота), що появилася в 1965 р. в Америці у видавництві „Червона Калина”.

Ідеї і чини Січових Стрільців — то одна з карт історії України з періоду збройної визвольної боротьби.

В Золотий Ювілей постання українських регулярних збройних сил і відродження Української Державності! видаємо цю пропам’ятну книгу під новою назвою з переконанням, що вона при всіх своїх хи­ бах буде скромним, але тривким паму ятником воїнам Корпусу Січових Стрільців, що своїми чинами засвідчили безмежну відданість і без­ межну любов до України.

Хилимо голови перед їх світлою пам'яттю!

їх подвиги хай завжди будуть прикладом для грядучих поколінь!

Редакція

X

ВСТУПНЕ СЛОВО

(До Збірника „Золоті Ворота” ) Скільки колишньої січово-стрілецької братії залишилось ще гіри житті тепер, навесні 1937 року, коли написані ці рядки, Гос­ подь один відає. Розбрелась вона по всьому світі, опинилась по найрізнородніших політичних таборах, є напевно такі по тому боці Збруча, які в найтайнішому кутику своєї душі заховали пам’ять про своє січово-стрілецьке минуле — може є й такі, що відцура­ лися навіть власного імени. Але найбільше тих, які прилучились уже до колишніх товаришів зброї, іцо своїми кістками засіяли і кров’ю своєю полили широкі поля України. А з тих, що залиши­ лись, напевне найбільше таких, які цю книжку візьмуть у свої руки з почуттям найбільшого зворушення. Бо ця книжка пригадає всім тим, що злучені спільним сантиментом до свого вояцького минуло­ го, подробиці славних давно пережитих днів, днів великих поривів і зневіри, перемог і поразок та впертої, безупинної і безсмертної віри в остаточну перемогу ідеалів, завдяки яким постав і діяв Ле­ гіон Січових Стрільців, що становить одну з найсвітліших сторінок б історії українського визвольницького здвигу 1917-1921 pp.

Є ще особлива причина, чому ця книжка колишніх Січових Стрільців зворушить: бо вони слушно могли вже сумніватися, чи ще взагалі появиться друком нарис історії Січових Стрільців, що був уже стільки разів заповіджений — надаремне. Ця книжка сама вже має свою історію, і про неї слід тут кілька слів сказати.

** * Архів Корпусу Січових Стрільців, як відомо, залишився за Збру­ чем. Чи збережеться він у своєму сховку аж до часу, поки хтось із кількох давніх СС-ів, що знають його місце, зможе його видо­ бути; чи останеться до того часу хоч один колишній член Стрілець­ кої Ради, чи теж, може, той архів давно вже в руках большевиків або, може, попав у несвідомі руки й пішов зовсім намарне, того ми не знаємо.

В усякому разі, здаючи собі справу, що саме через утрату ар­ хіву треба мерщій з поодиноких документів, які залишились у різних людей, та з пам’яті учасників відтворити історію Січових Стрільців, відповідальні керманичі Січового Стрілецтва вирішили вже на еміграції зреалізувати цю думку та в 1921 році у Відні звер­ нулися до автора цих рядків перейняти редакцію такого видання.

Я запропонував два проекти: один скромний, обмежений виключ­ но історією СС-ів, політичним насвітленням її та хронікареько-стра

<

XI

digitized by ukrbiblioteka.org тегічним оглядом боїв, з додатком наявних документів, реєстрів, фотографічних знімків і т.д. — все у такій же скромній технічно-видаьничій формі. Другий проект, так мовити репрезентаційний, пе­ редбачав видання великого настільного альбому, який вміщав би в собі все, що й посередньо торкається історії того Стрілецького Ле­ гіону, себто низку історичних, військових та ідеологічних статтей, тісно зв’язаних спільною державницькою тенденцією, а також відпо­ відно добрану белетристичну частину, що рівноважила б трохи важ­ кий науковий та публіцистичний характер решти книжки і ро­ била б її доступною для широких кіл. Такий характер Альманаха вимагав би теж вибагливого видання.

Видавничий Комітет СС-ів затвердив цей другий проект. Під проводом автора цих рядків, що в 1922 році вернувся до рідного краю, склався редакційний комітет, якого найбільшою журбою бу­ ла, очевидно, історична частина Альманаха. Редакцію тієї частини вів Василь Кучабський. До двох літ увесь рукописний та ілюстраційний матеріял, (обгортка, ініціяли і заставка Павла Ковжуна, кольорові баталістичні образи JI. Перфецького, портрет Мазепи - Петра Холодного) був готовий до друку та переданий берлінсько­ му видавництву,,Українське Слово”, з яким Видавничий Комітет СС-ів уклав відповідну умову. Американські українці поспішили з видатною матеріяльною допомогою. Вже більше як 10 аркушів бу­ ло видрукуваних (у форматі,,великої чвірки”, на прегарному па­ пері) та були готові всі кліші. Друкувалась книжка в одній з най­ більших і найкращих друкарень Европи, у друкарні Ельснера в Берліні. Аж ось раптом прийшла катастрофа, у висліді якої єдиним доказом переведеної праці та зусиль авторів, видавців і редакції є чудово видані тодішні проспекти, які можна найти й оглянути в Бібліотеці чи в Музеї Наукового Т-ва ім. Шевченка... І лише з оцих архівально-музейних проспектів, які ще видніють по вистав­ ках графіків, залишилась назва Альманаха Січових Стрільців „З олсті В о р о т а ”. Він мав стати найтрив'кішим пам’ятником тієї визвольно-державницької ідеї, яку втілили у знаменито зорга­ нізованому, здисциплінованому, високоідейному патріотичному вій­ ську — С і ч о в і Стрільці...Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«_Педагогічні науки_серед акцентуаційних відхилень передусім домінували: ненормативне наголошування прикметників (стрий, нвий, нзький, глдкий, блзький); однокореневих українських і російських слів, які дістали різне акцентуаційне оформлення (спин, подрга, ннависть, дчка, загдка, приятель, ремнь, столяр і под.); особових форм дієслова (спла, живмо, несмо, підте, будть). Отже, дослідження довело, що для якомога кращого обстеження вимовної норми респондентів варто використовувати не один, а...»

«НАДЗВИЧАЙНА ПОСВЯТА Щоденні релігійні історії про вірних з минулого й сьогодення, які пожертвували всім заради Христа „Голос мучеників“ НАДЗВИЧАЙНА ПОСВЯТА Ч и готові ви прийняти її? Тоді розгорніть цю книгу й прочитайте лише одну з 365 правдивих розповідей про чоловіків та жінок, які цілковито віддали себе Христові. Переконайтеся, що ця духовна книга не схожа на жодну іншу. Звичайні послідовники Ісуса платять ціну за свої переконання, а надзвичайні послідовники часто платять найвищу ціну....»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «География». Том 26 (65). 2013 г. № 3. С. 253-259. УДК 911+504.7:37.033 СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА ТА ПРИРОДООХОРОННА ОСВІТА ЯК ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ РОЗВИТКУ НООСФЕРИ Некос А.Н., Бодак І.В., Семибратова П.В. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків,Україна E-mail: alnekos@yandex.ru, innabodak@mail.ru, polina_semyhat@mail.ru У статті аналізується роль екологічної та природоохоронної освіти у процесі...»

«УДК 930 (477) «1942» О.О. Салата ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ-АРХІВУ ПЕРЕХОДОВОЇ ДОБИ ЯК НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ОСЕРЕДКУ ОКУПОВАНОГО КИЄВА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У статті висвітлюється робота Музею-Архіву переходової доби як науково-дослідницького осередку, де активізувалася діяльність вчених істориків Києва в період Другої світової війни. Ключові слова: Музей-Архів переходової доби, науково-дослідницький осередок, історична наука, ідеологічний тиск, наукові установи. В статье освещается работа...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Руденко Петро Олексійович Біобібліографічний покажчик Чернігів 2013 УДК 01 ББК Ч48(09) Р83 Рекомендовано до друку вченою радою Чернігівського державного технологічного університету (протокол № 7 від 30.09.13 р.) Рецензент: Кальченко В.В., проректор з науково-педагогічної роботи Чернігівського державного технологічного університету Руденко Петро Олексійович : біобібліогр. покажч. / укл. Р83 Л. С. Татаренко, Т. М. Коваленко, А....»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МАТЯШ Ірина Борисівна УДК 930. 25 (477) “20/30” АРХІВНА НАУКА І ОСВІТА В УКРАЇНІ 1917-го–1930-х років Спеціальність 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Українському державному науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства Державного комітету архівів...»

«Теорія та історія культури УДК 94 : 681.854 (470) О. В. СИНЄОКИЙ ЗАГУБЛЕНІ СТОРІНКИ З ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОГО ГРАМЗАПИСУ: «EXPRESSZ EGYTTES», «СЕДМОРИЦА МЛАДИХ», «ANGEL VLADKOVI GROUP ABC» Висвітлено «білі плями» в історії радянського грамзапису, вперше в науковій літературі викладено результати дослідження артефактів грамзапису окремих виконавців та рок-груп з країн Східної Європи за часів соціалізму. Особливе місце в авторському підході надано систематизації інформації щодо рекордингових джерел....»

«Твардовський Казімєж З робочого столу вченого Однією з ланок наукової роботи на Філософському факультеті є дослідження невивчених сторінок і проблем історії української філософії на основі пошуків, перекладу з іноземних мов, наукового аналізу і видання невідомих до цього часу наукових праць діячів української філософської культури. Цими дослідженнями заповнюються суттєві прогалини у науковому відтворенні стрижневої частини вітчизняного духовного процесу. Дослідження ведуться спільно з...»

«ДЖАКЛІН ВІЛСОН Дитина-Валіза Переклад Володимира Чернишенка Ілюстрації Ганни Осадко ББК 84.4 Вел. В44 Серію «Дівчатка Джаклін» засновано 2010 року. THE SUITCASE KID Copyright © Jacqueline Wilson, 1992 Це видання публікується за згодою з David Higham Associates Ltd та Synopsis Literary Agency. “Дитина-Валіза” – це надзвичайно зворушлива історія дівчинки на ім’я Андреа. Її батьки розлучилися, живуть на різних кінцях Лондона і мають нові родини. Та Андреа не хоче розлучатися ні з мамою, ні з...»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006-2007 Віра Фрис КУЛЬТУРА ПЕРЕПИСУВАННЯ КНИГ В УКРАЇНІ XI–XVII ст. (вибір протографа, причини виникнення помилок переписувачів і їх виправлення) Досліджуючи причини виникнення помилок в кириличних рукописах, переписаних на Україні у ХІ–XVII ст., варто дізнатися, що ж думали з цього приводу самі переписувачі, їхні сучасники та нащадки, які користувалися цими книгами. Цікаво подивитися на причини виникнення помилок і їх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»