WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«НАУКОВІ ЧИТАННЯ Присвячені пам’яті Володимира Михайловича Корецького (Збірник наукових праць) Київ - 2009 УДК 340.12.001(063) Н34 ББК 67.3 Рекомендовано до друку Вченою радою Київського ...»

-- [ Страница 2 ] --

Кримінальна юстиція у протидії стійким злочинним об’єднанням:

шляхи вдосконалення

Кириченко І.

Становлення поняття «ексклюзивності даних» на лікарський засіб та його вплив на розвиток інновацій у фармацевтичному бізнесі

Ковальова М.В.

Цивільно-правова охорона винахідництва в Україні та в країнах Європейського Союзу

Кравець І.М.

Особливості здійснення організаційно-господарських повноважень органами місцевого самоврядування у зарубіжних країнах

Лазур Я.В.

Еволюція політичних прав людини на прикладі розвитку системи державного управління в давній Греції

Лінник Н.В.

Питання усиновлення та встановлення юридичного батьківства

Мамедов І.

Міграційні процеси та захист прав людини

Мармазов В.Є., Пушкар П.В.

Теоретико-правові та практичні проблеми визнання практики Європейського суду з прав людини джерелом права України та їх можливі наслідки

Марчук Р.В.

Право на сімейне життя та практика Європейського суду з прав людини................ 386 Марчук Р.П.

Криміналістичне забезпечення прав та свобод людини

Мацко А.С.

Використання міжнародних стандартів прав людини в діяльності правоохоронних структур

Мачихіна Т.С.

Основні напрями вдосконалення господарського законодавства України в сучасних умовах розвитку

Медведева М.А.

Международно-правовая защита материальных экологических прав человека

Муравйов В.І., Гріненко О.О.

Правосуддя в Європейському Союзі: правові засади діяльності судових органів Євросоюзу

Настечко К.О.

Особливості оформлення прав на земельні ділянки в зарубіжних країнах............... 421 Немеш П.Ф.

Міжнародно-правові засади охорони торговельних марок в Україні

Нерсесян А.С.

Правове регулювання використання «вільного» («відкритого») програмного забезпечення: світовий і український досвід

Онісьєв В.А.

Розробка методики розслідування легалізації злочинно здобутих доходів як необхідна умова забезпечення прав та свобод людини

Патей-Братасюк М.

Правність норми: доктринальний аспект

Потєхін О.В. Сучасний стан глобальної системи міжнародних відносин і перспективи сталого розвитку

Прасов О.О.

Органи державної влади або місцевого самоврядування як відповідачі у справах адміністративної юрисдикції

Прокоп’юк О.І.

Правові колізії в сфері забезпечення банківської таємниці

Росоляк О.

Конституційно-правові моделі бюджетної політики: зарубіжний досвід.................. 498 Савчин М.В.

Сучасні проблеми і виклики українського конституціоналізму

Селезень П.О.

Виплата процентів та режим недискримінації в договорах України про уникнення подвійного оподаткування

Скрильник О.О.

Діяльність ООН у боротьбі з найманством

Тимошенко М.О. Особливості ліцензування структурних підрозділів вищих навчальних закладів України

Тосхопаран Л.Е.

Кодифікація як спосіб упорядкування законодавчої бази: поняття, види та значення

Федорова А.Л.

Сучасні тенденції розвитку права на життя в міжнародному праві

Хорватова О.О.

Господарсько-правові проблеми на ринку фінансових послуг:

небанківське кредитування

Чернега А.П.

Вплив Конституцій СРСР та Української РСР і законодавчих актів на забезпечення законності в діяльності правоохоронних органів у другій половині 50-х, першій 80-х рр.

Шашкова-Журавель І.О.

Характеристика міжнародно-правової системи протидії дискримінації ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб в трудових відносинах

Шевченко-Атепалихіна А.С.

Інститут міждержавного арбітражу у сучасному міжнародному праві:

стан та тенденції розвитку

Шинкарук Н.В.

Правовий статус парламентської коаліції

Шумеляк К.А.

Насильство стосовно жінок у сім’ї

Яшарова М.М.

Досвід правового забезпечення службових винаходів за законодавством США

–  –  –

Зареєстровано Держ омінформом У раїни.

Свідоцтво: серія КВ №5773 від 22.01.2002 р.

Видавництво та др :

полі раф омбінат Європейсь о о ніверситет 03115, У раїна, Київ-115, в л. Деп татсь а, 15/17.

Реєстраційне свідоцтво ДК №603 від 19.09.2001 р.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 1 курсу факультету іноземної філології (спеціальностей „англійська мова та література”, „німецька мова та література”, „французька мова та література”, „іспанська мова та література”, „переклад”) З курсу „ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА” Укладач: к.ф.н., доц. Ніколова Олександра Олександрівна Запоріжжя 2011-2012 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer...»

«ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ В УКРАЇНІ ТА РОСІЇ Мета: ознайомити студентів з особливостями розгортання перекладацького процесу в Україні та на суміжних територіях з часів Київської Русі й дотепер. Початок перекладної діяльності на території сучасної України та Росії починається ще у 9 сторіччі, коли у 864 році імператор Візантії надіслав грецьких монахів Кирила та Мефодія для проповідування християнства серед слов’янських народів. Вони почали свою діяльність зі створення алфавіту, відомого усьому світові...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Архівні зібрання України Путівники ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПУТІВНИК Том 1 Ф О Н Д И П Е Р І ОД У Д О 1 9 3 9 Р О КУ КИЇВ ББК 79.3 (4 Укр) Д 36 Державний архів Івано-Франківської області: Путівник. – Т. 1: Фонди періоду до 1939 року. – К., 2008. – 464 с. Пропонований путівник входить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою “Архівні зібрання України”. У ньому подано...»

«Ольга Канарова Виховання у духовних школах наприкінці ХІХ – початку ХХ століття Надання системі освіти державно-національної спрямованості, більш ширшої демократизації на сьогодні потребує від педагогічної науки вирішення питань щодо духовно-морального розвитку дітей та учнівської молоді, висвітлення кращих ідей минулого у вирішенні цієї важливої проблеми. Ці та інші проблеми, що виникають перед педагогічною наукою сучасної України, багато в чому схожі з тими, які були актуальні для...»

«Практичний досвід Н. Я. Волківська, завідувач бібліотеки ЗОШ № 11, м. Коростень, Житомирська обл. Жити У світі КниЖоК Віктор Гюго твердив, що винахід друкарського верстата підняв книгу над усіма видами мистецтв. Згадаймо: «Спочатку було Слово.» Із покоління в покоління передавалося воно. Незважаючи на попу­ лярність телебачення та телекомунікаційних ресурсів, Інтернету, книга Засяявши в дитинстві як й сьогодні залишається найбільш авторитетним джерелом інформації. провідна зірка, вона веде Так,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»