WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 35 |

«Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № від 2013 року) Укладач: Кравчук Володимир Миколайович – ...»

-- [ Страница 31 ] --

Юридичні науки. – 2010. – № 4. – С. 43-49.

32. Шабельніков В. І. Адміністративно-територіальний устрій України: історичний досвід і уроки (1917 – червень 1941 рр.) : монографія / В. І. Шабельніков. – Донецьк :

ДонНУ, 2011. – 305 с.

33. Шкабаро В.М. Аналіз нормативно-правової бази, що визначає конституційноправовий статус міста в Україні // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 116-120.

34. Шкабаро В.М. Критерії класифікації міст // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 4-5. – С. 100-109.

–  –  –

Мета заняття: формування цілісного уявлення про конституційноправові засади місцевого самоврядування в Україні.

засвоєння політико-правової природи місцевого

Завдання:

самоврядування: основних теорій походження місцевого самоврядування;

системи та функцій місцевого самоврядування в Україні; гарантій місцевого самоврядування в Україні.

Питання для обговорення:

1. Поняття та політико-правова природа місцевого самоврядування.

2. Основні теорії походження місцевого самоврядування. Сучасна концепція місцевого самоврядування.

3. Система та функції місцевого самоврядування в Україні.

4. Організаційно-правова та матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування.

5. Гарантії місцевого самоврядування в Україні.

Основні терміни та поняття: гарантії місцевого самоврядування;

громадські слухання; місцеве самоврядування; місцеві ініціативи;

муніципальне право; муніципальні відносини; органи самоорганізації населення; самоврядування; служба в органах місцевого самоврядування;

територіальна громада.

Теми рефератів:

1. Поняття і система конституційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні.

2. Конституційно-правовий статус територіальної громади.

Творчо-аналітичні завдання (форма виконання письмова):

Тести-тренінги Гарантоване державою право та реальна здатність 1.

територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів

України – це:

1) конституційне право; 2) право на самовизначення; 3) місцеве самоврядування; 4) територіальна громада; 5) муніципальне право.

2. Жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр – це:

1) населення; 2) громадяни; 3) об’єднання громадян; 4) територіальна громада; 5) виборці.

3. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

1) народовладдя; 2) законності; 3) гласності; 4) колегіальності; 5) виборності; 6) призначуваності; 7) судового захисту прав місцевого самоврядування.

4. Визначена Конституцією та законами України сукупність суб’єктів місцевого самоврядування, які, відповідно до Конституції та законів України, здійснюють основні функції місцевого самоврядування

– це:

1) місцеві ради; 2) система виборчих комісій; 3) система місцевого самоврядування; сукупність територіальних громад; система 4) 5) муніципального права.

5. Система місцевого самоврядування включає:

1) територіальну громаду; 2) міську раду; 3) міського голову; 4) місцеві органи виконавчої влади; 5) обласні ради; 6) обласні державні адміністрації;

7) органи самоорганізації населення.

6. Вкажіть форми безпосереднього волевиявлення територіальних громад, спрямовані на забезпечення безпосереднього здійснення ними самоврядування в межах Конституції і законів України:

1) місцеві вибори; 2) місцеві референдуми; 3) парламентські слухання;

4) загальні збори громадян за місцем їх проживання; 5) місцеві ініціативи; 6) громадські слухання; 7) анкетування.

7. Які питання вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради:

1) затвердження регламенту ради; 2) обрання голів місцевих рад; 3) утворення виконавчого комітету ради; 4) обрання на посаду голів місцевих державних адміністрацій; затвердження плану роботи ради та 5) заслуховування звіту про його виконання; 6) контроль засобів масової інформації; 7) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському голові.

8. Встановлені Конституцією і законами України умови і засоби забезпечення організації та діяльності місцевого самоврядування в

Україні – це:

1) гарантії місцевого самоврядування; 2) система місцевих рад; 3) система місцевого самоврядування; 4) сукупність територіальних громад; 5) система муніципального права.

9. Назвіть організаційно-правові форми роботи місцевих рад:

1) сесія; 2) колегія; 3) конференція; 4) постійні комісії; 5) тимчасові комісії; 6) робочі групи; 7) президія.

Повноваження сільського, селищного, міського голови, 10.

вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови; 2) припинення його громадянства; 3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення; 4) порушення ним присяги; 5) визнання його судом обмежено дієздатним; 6) його виходу з політичної партії; 7) його смерті.

Завдання на перерахування:

- теорії місцевого самоврядування;

- принципи місцевого самоврядування;

- система місцевого самоврядування;

- види функції місцевого самоврядування за наступними критеріями:

- за об’єктами;

- за суб’єктами;

- форми безпосереднього волевиявлення територіальних громад;

- гарантії місцевого самоврядування.

Завдання на порівняння:

- основи місцевого самоврядування та муніципальне право;

система місцевого самоврядування і структура місцевого самоврядування;

- місцеве самоврядування і територіальна громада;

- органи місцевого самоврядування і місцеві органи виконавчої влади;

нормативно-правові гарантії місцевого самоврядування і організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування.

Задачі

1. Нововолинська міська рада прийняла рішення про проведення місцевого референдуму для вирішення питання про приєднання м.

Нововолинська до Львівської області.

Які порушення закону мали місце при прийнятті цього рішення?

2. Виконком сільської ради систематично приймав незаконні рішення, ініціатором яких був його голова. Декілька рішень було скасовано за поданнями прокурора, натомість приймалися нові рішення з порушенням вимог закону.

У якому порядку можна поставити питання про дострокове припинення повноважень сільського голови?

3. Міська рада на своєму пленарному засіданні 2 квітня прийняла рішення про зміну більшості маршрутів міського громадського транспорту.

Міський голова в останній день строку, що передбачений чинним законодавством, зупинив це рішення і в цей же день вніс його на повторний розгляд міської ради із обґрунтуванням зауважень. Міська рада в останній день строку, що визначений чинним законодавством, повторно розглянула це рішення і підтвердила його.

Вкажіть дату (число та місяць) коли міська рада повторно підтвердила своє рішення?

4. Депутат міської ради Р. звернувся до місцевого суду з адміністративним позовом проти міської ради. У позові депутат обґрунтовує і доводить незаконність деяких рішень міської ради і просить визнати їх незаконними.

Суд, вирішуючи питання про прийняття позову до розгляду, дійшов висновку, що депутат міської ради є неналежним суб’єктом звернення до суду і не має таких повноважень, як звернення до суду для визнання рішення органу місцевого самоврядування незаконним.

Суд відмовив депутату Р. у порушенні провадження у справі за його позовом і зазначив, що тільки за умови отримання депутатом Р. довіреностей від всіх виборців, що голосували за список партії, за яким його було обрано депутатом, і подання їх до суду можливо порушити провадження за його позовом.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проаналізуйте повноваження депутатів місцевих рад у сфері захисту прав і законних інтересів виборців. Чи вірно вчинив суд в цьому випадку?

Президент концерну своїм наказом звільнив 5. “Підшипник” начальника юридичного департаменту Б. Підставою для звільнення стало те, що Б. було обрано депутатом обласної ради за виборчим списком однієї з політичних партій.

З наказом Б. не погодився і звернувся до суду із вимогою про поновлення на роботі, зазначивши, що його обрання депутатом місцевої ради не може бути підставою для звільнення, а також законом передбачено гарантії збереження робочого місця на період обрання депутатом.

Чи обґрунтовані правові позиції Б.? Які гарантії передбачені для депутатів місцевих рад?

Запитання для самоконтролю:

1. Визначте поняття місцевого самоврядування та охарактеризуйте його історичні витоки. Які основні моделі місцевого самоврядування є нині найпоширенішими у світі?

2. Назвіть основні принципи місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

3. Охарактеризуйте територіальну громаду як основу місцевого самоврядування в Україні. Які конституційні права територіальної громади вам відомі?

4. Проаналізуйте чинне законодавство про місцеве самоврядування в Україні та визначте шляхи його вдосконалення на сучасному етапі.

5. Визначте систему місцевого самоврядування в Україні та охарактеризуйте її основні складові. У чому полягає особливість місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі?

6. Який порядок формування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні?

7. Вкажіть і класифікуйте основні функції та повноваження органів місцевого самоврядування в Україні.

8. Які організаційно-правові форми місцевого самоврядування вам відомі?

Охарактеризуйте конституційно-правовий статус сільських, 9.

селищних, міських голів і депутатів місцевих рад.

10. Що слід розуміти під гарантіями місцевого самоврядування в Україні? Які види гарантій місцевого самоврядування ви знаєте?

Рекомендовані джерела та література:

Нормативно-правові акти:

1. Європейська Хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України від 15.07.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 38.

1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 p., зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24.

2. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002 p., зі змінами і доповненнями // Урядовий кур'єр. - 2002. - 2 серпня.

3. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. // Урядовий кур'єр. - 2001. - 15 серпня.

4. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 06.07.2001 p., зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 33.

Навчальні, монографічні та науково-періодичні видання:

1. Андресюк Б. П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи / Б. П. Андресюк. – К. : Інформаційно-видавничий центр, 1997. – 222 с.

2. Баймуратов М. О. Місцеве самоврядування та його роль в становленні малого та середнього підприємництва: монографія / М. О. Баймуратов, В. І. Андрєєв. – Суми:

Університетська книга, 2011. – 210 с.

3. Баймуратов М.О. Місцеве самоврядування як загальний спадок людської цивілізації та феномен сучасного світового конституціоналізму // Бюлетень Міністерства юстиції України – 2009 - № 4-5 (90-91). – C. 38-47.

4. Баймуратов М. А., Орзих М. Ф. Международные стандарты местного самоуправления. Учебное пособие / М. А. Баймуратов, М. Ф. Орзих. – О.: Бахва, 1996. – 344 с.

5. Батанов О. В. Акти місцевого самоврядування як джерела конституційного права України: поняття та правова природа // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 1. – С. 52-59.

6. Батанов О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні :

монографія / За заг. ред. В. Ф. Погорілка. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 512 с.

7. Батанов О. В. Місцеве самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 11-12. – С. 38Батанов О.В. Муніципальне право як галузь національного права України:

дискусійні питання становлення та розвитку // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 83-89.

9. Батанов О. В. Основні напрями і види діяльності територіальних громад:

проблеми класифікації // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – № 4. – С.

19-25.

10. Батанов О. В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації принципу верховенства права // Часопис Київського університету права. – 2008.

– № 1. – С. 62-73.

11. Батанов О.В. Статут територіальної громади – основний нормативний акт місцевого самоврядування // Право України. – 2004. – № 7. – С. 30-34.

12. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 260 с.

13. Батанов О. В., Чудик Н. О. Структура статуту територіальної громади та її елементи: проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2-. – С. 80-84.

14. Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навч. посібник / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В.

Підмогильний. – К.: Атіка, 2000. – 302 с.

15. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління :

конституційно-правові основи співвідношення і взаємодії : монографія / В. І. Борденюк. – К. : Парламентське видавництво, 2007. – 576 с.Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«НАН України В. А. Смолій, С. В. Кульчицький та ін.; Відп. ред. акад. НАН України В. А. Смолій: Том 3. Кульчицький С. В., Парахонський Б. О. Новітній український державотворчий процес / Інститут історії України НАН України. — К.: Наук. думка, 2004. — С. 156—168.8. Який із п’ятьох зазначених чинників найбільше об’єднує або може згуртувати народ України в єдину спільноту? [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ ukr/poll.php?poll_id=284 References 1. Do you aspire to...»

«УДК 631/4:001:631/445+631/47 БОГУН Наталія Григорівна, головний бібліотекар Національної парламентської бібліотеки України (м. Київ) ВНЕСОК М. М. СИБІРЦЕВА (1860–1900) У СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ГЕНЕТИЧНОГО ГРУНТОЗНАВСТВА Стаття присвячена дослідженню наукового доробку видатного грунтознавця ХІХ століття, завідувача першої у світі кафедри ґрунтознавства, автора першого підручника з грунтознавства М. М. Сибірцева. Автор, на основі історичних джерел, аналізує внесок вченого у становлення...»

«Тема. Як зявилася книга. Матеріал уроку. « З історії книг», « Як зявилася друкована книга» за Віктором Дацкевичем. Мета. Розкрити дітям значення книг в житті людини, ознайомити з історією друкованих книг; виховувати бережне ставлення до книги, сприяти формуванню інтересу до читання; розвивати навичку читання, уяву, образне та критичне мислення Обладнання. Книги. Опорні картки для переказування змісту прочитаного Хід уроку І Організація класу ІІ Актуалізація знань 1. Активізаація мислення «...»

«ЗООГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ПТАХІВ. Частина 1. НОТОГЕЙСЬКА І НЕОГЕЙСЬКА СУШІ УДК 598.2 : 591.9 (100) ЗООГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ПТАХІВ Частина 1. НОТОГЕЙСЬКА І НЕОГЕЙСЬКА СУШІ Г. В. Фесенко1, І. В. Шидловський2 Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України вул. Б. Хмельницького, 15, Київ 01601, Україна e-mail: h.fesenko@gmail.com Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, Львів 79005, Україна Поширення птахів на...»

«Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса НАУКОВИЙ ВІСНИК КУРБАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ _ПольщаКультураУкраїна_ №6 Ч. 2 УДК 792.01 ББК 85.33 (4УКР)я43 К 93 Редакційна колегія: Неллі Корнієнко, доктор мистецтвознавства, директор НЦТМ ім. Леся Курбаса (голова); Анатолій Баканурський, Ганна Веселовська (випусковий редактор), Валерій Гайдабура, Марина Губаренко-Черкашина, Ігор Юдкін – доктори мистецтвознавства; Олена Бондарева, доктор філологічних наук; Олена Левченко, кандидат...»

«УДК 32.329.11 АНТРОПОЛОГІЧНІ ЦІННОСТІ КОНСЕРВАТИЗМУ У ФОРМУВАННІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ Михайло Гордієнко Національний університет державної податкової служби України вул. К. Маркса, 31, 08201, м. Ірпінь, Київська обл.,Україна e-mail: gordienko@mail.ru Досліджуються проблеми розвитку людини, формування її громадянської позиції, виховання патріотичної свідомості крізь призму консервативних цінностей. Автор вважає, що політичну особистість, громадянина відкритого суспільства мають...»

«УДК 911.3:314(091) Добровольська С. Я., Ретроспективно-географічний аспект Круль В. П., дослідження суспільно-географічних процесів Круль Г. Я. заселення регіону Галицький коледж ім. В.Чорновола, м.Тернопіль Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, м.Чернівці e-mail: kroolv@ukr.net; krul_galina@ukr.net Анотація. Розглянуті способи математичного визначення процесів заселення та просторової візуалізації первісних поселенських систем. Запропоновані показники для параметризації...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА СПІВЕЦЬ СТЕПОВОЇ ЕЛЛАДИ Біобібліографічний покажчик Київ 200 ББК 91.9:83 С 7 Покажчик присвячено творчості Євгена Маланюка. У матеріалі зібрано окремі видання творів; публікацій на шпальтах періодичних видань та у збірниках; публіцистичні статті; твори, що побачили світ за межами України; поезія Є.Маланюка в перекладах; вірші, присвячені Є.Маланюку, складені поетами діаспори. Матеріал розміщено за алфавітом у межах...»

«УДК 35 Грицяк І. А., доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції національної академії державного управління при Президентові України ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ Проблеми державного устрою постійно привертають увагу дослідників. Особливу актуальність вони набули останнім часом, про що свідчать як численні висловлювання різного роду діячів, так і спроби наукових викладів з цих питань. Трансформація усталених форм...»

«Семенович О. Л., Рівне, молодший науковий співробітник художнього відділу РОКМ „Краєзнавчі публікації ХІХ – першої третини ХХ ст. в фондах і бібліотеці Рівненського обласного краєзнавчого музею” Рівненський обласний краєзнавчий музей (далі РОКМ) володіє великим спектром давніх краєзнавчих джерел, що знаходяться у фондах і бібліотеці музею. Але більшість з них маловідомі для широкого загалу. Тому виникла необхідність створення покажчика літератури про Волинь, що зберігається в фондах і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»