WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 35 |

«Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № від 2013 року) Укладач: Кравчук Володимир Миколайович – ...»

-- [ Страница 25 ] --

24. Совгиря О. Участь Уряду України у виборчому процесі: теоретико-прикладні аспекти // Право України. – 2013. – № 5. – С. 150-157.

25. Сушинський О.І. Конституційна відповідальність Кабінету Міністрів України:

інституціональний аспект // Проблеми законності. – 2009. – № 105. – С. 19-31.

26. Сушинський О. І. Місцеві державні адміністрації: відносини з іншими інституціями влади / О. І. Сушинський. – Л. : Видавництво ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 60 с.

27. Сушинський О. І. Місцеві державні адміністрації: статус у контексті публічної влади / О. І. Сушинський. – Л. : Видавництво ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 52 с.

28. Федоренко В.Л., Чипенко І.І., Рубан Т.П. Проблеми визначення та класифікація центральних органів виконавчої влади: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 11-12. – С. 47-62.

29. Чикурлій С. Конституційно-правова природа актів Кабінету Міністрів України // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 7.

30. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні:

політико-правові проблеми організації виконавчої влади // Право України. – 1997. – № 1. – С. 30-34.

31. Шаповал В. М. Конституція і виконавча влада / В. М. Шаповал. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 80 с.

32. Шатіло В.А. Уряд та центральні органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади // Юридична наука. – 2011. – № 6. – С. 17-23.

–  –  –

Мета заняття: формування цілісного уявлення про Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції.

Завдання: формування теоретичних знань про конституційно-правовий статус Конституційного Суду України; функції та повноваження Конституційного Суду України; конституційно-правовий статус суддів Конституційного Суду України.

Питання для обговорення:

1. Поняття Конституційного Суду України та його місце в системі органів державної влади.

2. Порядок формування Конституційного Суду України.

3. Функції та повноваження Конституційного Суду України.

4. Структура та організація діяльності Конституційного Суду України.

5. Правовий статус та гарантії діяльності суддів Конституційного Суду України.

–  –  –

Теми рефератів:

1. Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні.

2. Конституційна юрисдикція в Україні: поняття та зміст.

3. Конституційний контроль в механізмі сучасної правової держави.

4. Юридична природа актів Конституційного Суду України.

5. Ідея конституційної скарги у сучасній конституційно-правовій доктрині України.

Творчо-аналітичні завдання (форма виконання письмова):

Тести-тренінги 1. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є:

1) Верховна Рада України; 2) Верховний Суд України; 3) Вищий адміністративний суд України; 4) Генеральна прокуратура України; 5) Конституційний Суд України.

2. Назвіть принципи діяльності Конституційного Суду України:

1) верховенства права; 2) незалежності; 3) колегіальності; 4) гласності;

5) самоврядування; 6) повного і всебічного розгляду справ; 7) вмотивованості прийнятих ним рішень.

3. По шість суддів Конституційного Суду України призначають:

1) політичні партії; 2) Президент України; 3) Кабінет Міністрів України; 4) Верховна Рада України; 5) Вища рада юстиції України; 6) з'їзд суддів України; 7) Верховний Суд України.

4. Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 2) конституційності актів Президента України;

3) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України; 4) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Генерального прокурора України з поста в порядку імпічменту; 5) офіційного тлумачення Конституції та законів України; 6) відповідності проектів законів Конституції України; порушення 7) Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.

5. Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності правових актів повністю чи в їх окремих частинах є:

1) невідповідність Конституції України; 2) невідповідність законам України; 3) невідповідність чинним міжнародним договорам України; 4) порушення встановленої Конституцією України процедури їх розгляду; 5) порушення встановленої Конституцією України процедури їх ухвалення або набрання ними чинності; 6) перевищення службових повноважень при їх прийнятті; 7) перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.

6. Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин

України, який:

1) на день призначення досяг сорока п’яти років; 2) має вищу освіту; 3) стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше десяти років; 4) володіє державною мовою; 5) на день призначення досяг сорока років; 6) проживає в Україні протягом останніх десяти років; 7) проживає в Україні протягом останніх двадцяти років.

7. Судді Конституційного Суду України не можуть:

1) належати до політичних партій; 2) належати до профспілок; 3) мати представницький мандат; 4) брати участь у виборах; 5) брати участь у будьякій політичній діяльності; 6) обіймати суддівські посади; 7) здійснювати наукову та викладацьку діяльність.

8. До повноважень Голови Конституційного Суду України належить:

1) організація роботи колегій суддів Конституційного Суду України; 2) організація роботи комісій Конституційного Суду України; 3) організація роботи Секретаріату Конституційного Суду України; 4) скликання і проведення засідань Конституційного Суду України; 5) розпорядження бюджетними коштами України; 6) здійснення законодавчої діяльності; 7) затвердження регламенту Конституційного Суду України.

9. Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:

закінчення строку призначення; досягнення суддею 1) 2) шістдесятирічного віку; 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 4) порушення суддею вимог регламенту; 5) порушення суддею присяги; 6) набрання законної сили виправдовувальним вироком щодо нього; 7) припинення його громадянства.

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

10. Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:

1) досягнення суддею шістдесятип’ятирічного віку; 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 5) порушення суддею регламенту; 6) визнання його безвісно відсутнім; 7) подання суддею заяви про відставку.

11. Формами звернення до Конституційного Суду України є:

1) конституційна заява; 2) конституційна скарга; 3) конституційне подання; 4) конституційний запит; 5) конституційне звернення.

12. Письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення відповідності проекту закону про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України, конституційності міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, порушення Верховною Радою Автономної

Республіки Крим Конституції України або законів України – це:

1) конституційна заява; 2) конституційна скарга; 3) конституційне подання; 4) конституційний запит; 5) конституційне звернення.

13. Суб'єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним Судом України є:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1) Президент України; 2) не менш як сорок народних депутатів України; 3) Верховний Суд України; 4) Кабінет Міністрів України; 5) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 6) Рахункова палата України; 7) Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

14. Письмове клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи – це:

1) конституційна заява; 2) конституційна скарга; 3) конституційне подання; 4) конституційний запит; 5) конституційне звернення.

15. Назвіть стадії конституційного судочинства:

1) звернення до Конституційного Суду України; 2) подання до Конституційного Суду України; провадження у справах у 3) Конституційному Суді України, за якими відкрито конституційне провадження; 4) прийняття рішень і висновків Конституційного Суду України; 5) оскарження рішень і висновків Конституційного Суду України.

Завдання на перерахування:

- принципи діяльності Конституційного Суду України;

- види функцій Конституційного Суду України за наступними критеріями:

- за об'єктами його діяльності;

- за способами і засобами;

- повноваження Конституційного Суду України;

- підстави для визнання правових актів неконституційними;

- вимоги до судді Конституційного Суду України;

- повноваження Голови Конституційного Суду України;

- підстави звільнення з посади судді Конституційного Суду України;

- форми звернення до Конституційного Суду України;

- суб'єкти права на конституційне подання;

- акти Конституційного Суду України;

- стадії конституційного судочинства.

Завдання на порівняння:

- Конституційний Суд України і конституційна юстиція України;

- конституційна юстиція і конституційне судочинство;

- конституційне подання та конституційне звернення;

- висновок Конституційного Суду України і рішення Конституційного Суду України.

Задачі

1. Голова Конституційного Суду України подав заяву про звільнення із займаної посади. Цей крок був аргументований власною персональною відповідальністю за низьку ефективність роботи Конституційного Суду України щодо здійснення конституційної юрисдикції зі справ, які мають важливе суспільно-політичне значення. Орган конституційної юрисдикції України на пленарному засіданні більшістю від свого конституційного складу задовольнив подану заяву Голови Конституційного Суду України.

Скажіть будь-ласка, чи позбавляє звільнення Голови Конституційного Суду України із займаної ним посади повноважень судді КСУ?

2. На всеукраїнському референдумі, проголошеному за народною ініціативою, було прийнято Закон України «Про мови в Україні». Сорок шість народних депутатів України вбачили у ньому низку норм, які, на їхню думку, суперечать положенням Конституції України. На підставі цього вони звернулися з конституційним поданням до Конституційного Суду України щодо їх відповідності Конституції України (конституційності).

Як Ви вважаєте, чи входить до компетенції Конституційного Суду України приймати рішення щодо конституційності закону, який був прийнятий на всеукраїнському референдумі?

3. 30 народних депутатів України (депутатська група "Конституційний центр") виступили з пропозицією висунути депутата К. на посаду судді Конституційного Суду України від Верховної Ради України. Пропозицію підтримала депутатська фракція Народного Руху України (25 депутатів), новообраний голова Конституційного Суду та його заступники, заступники Голови Верховної Ради України, 15 позафракційних народних депутатів України, які одночасно підтримали кандидатуру К. на таку ж посаду.

Підтримки скількох народних депутатів України не вистачило, щоб Верховна Рада України розглянула питання про призначення на посаду судді Конституційного Суду України депутата К.?

4. На засідання Конституційного Суду України 15 квітня було присутніх на п'ять суддів Конституційного Суду України менше від конституційного складу суддів Конституційного Суду України. На цьому засіданні розглядалось питання щодо відкриття провадження у справі в Конституційному Суді України за конституційним зверненням. За рішення про відмову у відкритті такого провадження проголосувало на два судді Конституційного Суду України більше від мінімальної кількості суддів присутність яких необхідна щоб засідання Конституційного Суду України було повноважним.

Встановіть на скільки голосів суддів Конституційного Суду України подано більше за це рішення від мінімальної кількості голосів, що необхідна для його прийняття?

5. На пленарному засіданні Конституційного Суду України 15 березня розглядалось конституційне подання Президента України про визнання неконституційним Закону України «Про політичні партії». На це пленарне засідання з'явилось на три судді Конституційного Суду України більше, ніж встановлена Законом мінімальна кількість суддів Конституційного суду, за якої пленарне засідання є правомочним. За рішення про визнання Закону України «Про політичні партії» проголосувало троє суддів Конституційного Суду, всі інші проголосували проти.

Скільки голосів суддів Конституційного Суду України не вистачило для прийняття рішення про визнання неконституційним Закону України «Про політичні партії»?

Запитання для самоконтролю:

1. Визначте й охарактеризуйте поняття конституційної юстиції. Чим відрізняється українська модель конституційної юстиції від моделей конституційної юстиції в зарубіжних країнах?

Дайте визначення Конституційного Суду України та 2.

охарактеризуйте його конституційно-правовий статус.

3. Якими актами чинного законодавства регулюється порядок організації та діяльності Конституційного Суду України? Охарактеризуйте регламент Конституційного Суду України.

4. Визначте конституційний склад Конституційного Суду України і проаналізуйте вимоги до кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду України.Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 35 |
Похожие работы:

«Розділ 2. Соціальні комунікації УДК 027.8 О. М. КУЧЕРОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК: ІСТОРИКО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ Висвітлено організаційно-теоретичні питання створення бібліотек у загальноосвітніх навчальних закладах; розглянуто генезис шкільної бібліотеки в освітньому соціально-комунікаційному просторі. Ключові слова: історико-комунікаційний підхід, соціальнокомунікаційний простір, інформаційно-освітнє середовище, шкільна бібліотека. Освещены...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ” МОЛОДІЖНИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК Української академії банківської справи Національного банку України Серія: Соціально-гуманітарні науки Збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих вчених Суми УАБС НБУ Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Соціально-гуманітарні науки, № 3/2014 УДК 1/3+8/9 Редакційна колегія збірника: Бойко Ольга Петрівна, д. філос. н., професор кафедри...»

«Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Бібліотека СІМЯ –ЦЕ ДЕРЕВО РОДИННЕ, З ШИРОКИМ ЛИСТЯМ НА ГІЛКАХ, ЦЕ РОЗДОРІЖЖЯ, ДЕ З ДИТИНСТВА, ЖИТТЄВИЙ ПОЧИНАЄМ ШЛЯХ. Усе починається з родини. Рекомендаційний бібліографічний покажчик Донецьк, 2014 Рекомендаційний бібліографічний покажчик складено з нагоди оголошення Організацією об’єднаних націй 2014 р. «Міжнародним роком сім’ї». Цей рік стане ювілейний 20-м — саме стільки років минуло з моменту оголошення першого «Року сім’ї». У...»

«ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УДК 338.72 В’юн В.Г, Гайдаєнко О.М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТА ФОРМУВАННЯМ РЕКРЕАЦІЙНІХ ТЕРИТОРІЙ Досліджуються теоретичні засади щодо The teoretical principles are explored in управління розвитком та формуванням relation to a management development and рекреаційних територій з метою підвищенн я forming of rekreational territories with the ефективності використання рекреаційних purpose of increase efficiency of the use of ресурсів в рамках сталого...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 9 – 20 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 9 – 20 КНИГОЗНАВСТВО УДК 003.347:930.1 ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ ГОТИЧНОГО ПИСЬМА Микола ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека, вул. Драгоманова, 17, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 261-35-97 Проаналізовано і систематизовано існуючі гіпотези походження готичного письма у західноєвропейській і російській історіографії, а також...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЯ За редакцією Т. Б. Гриценко 2 ге видання Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ Центр учбової літератури УДК 008:99(075.8) ББК 63.03(0)я73 К Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18–Г–1487 від 26.12.2006) Рецензенти: Афанасьєв Ю. Л. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафед ри мистецтвознавства та...»

«УДК 631.4(477.7) Тригуб В. І. Грунтово-географічні дослідження півдня Попельницька Н. О. України в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, м. Одеса е-mail: grunt.onu@mail.ru Анотація. Проаналізовано історичні аспекти становлення та розвитку грунтово-географічних досліджень півдня України в другій половині ХІХ – першій половині ХХ сторіччя. Виокремлено три періоди ґрунтових пошуків. Висвітлено основні наукові досягнення та внесок...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Архівні зібрання України Спеціальні довідники ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ ТОМ 1 ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ ЧЕРНІВЦІ Пропоноване увазі читача видання продовжує серію “Анотованих реєстрів описів”, укладання яких передбачено програмою “Архівні зібрання України”. Перший том довідника містить відомості про документи Державного архіву Чернівецької області за дорадянський період. Розраховане на...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Юридичний факультет Кафедра конституційного права ПЛАНИ СЕМІРНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ ПРОБЛЕМИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В УКРАЇНІ Галузі знань – 0304 право для спеціальності 7.0304201 правознавство Розробник : Рабінович Сергій Петрович, д.ю.н., професор кафедри конституційного права Львів – 2012 ТЕМА 1. ПРЯМЕ НАРОДОВЛАДДЯ ЗА КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ, СПІВВІДНОШЕННЯ З ПРЕДСТАВНИЦЬКОЮ ДЕМОКРАТІЄЮ План 1. Концепції народовладдя та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С. СКОВОРОДИ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ за 2011 рік Харків-20 Основні результати наукових досліджень Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за 2011 рік. Видання сьоме. УКЛАДАЧІ: Микитюк О.М. – проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор; Шаповалов Є.М. – начальник наукової частини; Шаповалова О.В. – завідувач...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»