WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 58 |

«Долинський район Добровеличківський район Знам’яський район Компаніївський район Прапор Кіровоградської області Маловисківський район Новгородківський район Новоархангельский район ...»

-- [ Страница 8 ] --

13. Історія міст і сіл Української РСР : в 26 т. / Гол. ред. колегія П.Т. Тронько (голова) та ін.; Ін-т історії України АН України. - К. : УРЕ. - 1972. - Кіровоградська область / Ред. кол. Д.С.Сиволап (голова) та ін. - 1972. - 815, [1] с. : іл. - Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.-Імен., геогр. покажч.: с. 774-811 14. Історія міст і сіл Кіровоградської області: дорадянський період : бібліографічний покажчик / Кіровоградське обл. управління культури, ОУНБ ім. Н. К. Крупської ;

укл. Л. Г. Шуменко. - Кіровоград, 1981. - 36 с.

15. Кизименко Петро Миколайович. Пам’ять степів : історичні нариси з минулого Кіровоградщини / Петро Кизименко; ред. В. Бондар. - Кіровоград : Мавік, 2003. с. : 31 л. іл, портр. - Бібліогр. в підрядк. приміт.

16. Кизименко, Петро. Козаки не за порогами, або сучасна територія Кіровоградщини як невід'ємна складова частина "Вольностей війська Запорожського" / Петро Кизименко. - Кіровоград : Вечірня газета, 1992. - 26 с.

17. Кіровоградська область : адм.-терит. устрій на 1 січ. 1985 р. / Виконком Кіровогр.

обл. Ради нар. депутатів ; склад. М. С. Федоров, В. О. Якуніна. - Дніпропетровськ :

Промінь, 1985. - 152 с. : карти

18. Кіровоградська область [Текст] : адміністративно-територіальний поділ: На 1 липня 1977 року / Виконком обласної Ради депутатів трудящих. - Дніпропетровськ : Промінь, 1977. - 168 с. : карти

19. Кіровоградщина: Історія. Традиції. Сучасність : до 70-річчя Кіровоградської області / Олександр Босий, Павло Босий, Володимир Босько та ін. ; за заг. ред. : О.

В. Чуднова. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. - 639,[1] с. : кол. іл., фото. кол. Бібліогр. с. 634-636

20. Кіровоградщина. Історія рідного краю : навч. посіб.: [для загальноосвіт. навч. закл.

Кіровогр. обл.] / Л. А. Гайда [та ін.] ; ред. І. А. Козир. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 303 с. : фото, портр., іл. - Бібліогр. та інтернет-джерела с. 284-303

21. Книга Скорботи України. Кіровоградська область / Ред. Вадим Черниш (гол.) та ін.

- Кіровоград : ВАТ "Кiровоградське видавництво". - 2004. - Т. 3 / Редкол.: Т. М.

Александрова (гол. ред.) та ін. - 2006. - 207,[1] с. : іл. - Бібліогр. с. 206

22. Книга Скорботи України. Кіровоградська область / Редкол.: Євген Осадчий (голова), Всеволод Пустовий, Микола Єрещенко та ін. - Кіровоград : ВАТ "Кiровоградське видавництво". - 2004. - Т. 2 / Редкол.: Т. М. Александрова (гол.

ред.) та ін. - 2004. - 527,[1] с. : іл.

23. Книга Скорботи України. Кіровоградська область / Редкол.: Євген Осадчий (голова), Всеволод Пустовий, Микола Єрещенко та ін. - Кіровоград : ЦентральноУкраїнське вид-во. - 2003. - Т. 1 / Редкол.: Т. М. Александрова (гол. ред.) та ін. с. : іл.

24. Козир І.А. Історія рідного краю : (Навчальний посібник для шкіл Кіровоградщини) / І.А. Козир, С.І. Шевченко ; КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2001. - 70,[1] с. - Бібліогр. с. 69

25. Кудінов Віктор Михайлович. Маловідомі події та факти / Віктор Кудінов. Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 1999. - 197 с. - Бібліогр.: с.194-196

26. Кудінов, Віктор Михайлович. Маловідомі події та факти / Віктор Кудінов. Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2002. - 324,[1] с. : портр. - Бібліогр.:

с.322-323

27. Кудреватых Л. Кировоград. Действующая армия, 8 января : От специального военного корреспондента газеты "Известия" за 9 января 1944 г. / Л. Кудреватых. Машинописный текст. - М. : Изд-во газ. "Известия", 1944. - 6 с

28. Кузик, Борис Миколайович. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України : в 2-х т.: науково-популярне видання / Борис Миколайович Кузик, Василь

Вікторович Білошапка. - Дніпропетровськ : Арт-Прес. - 2005. - Т.1. - 2005. - 495 с. :

іл, фото

29. Кузик, Борис Миколайович. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України : в 2-х т.: науково-популярне видання / Борис Миколайович Кузик, Василь

Вікторович Білошапка. - Дніпропетровськ : Арт-Прес. - 2005. - Т.2. - 2005. - 451 с. :

іл, фото

30. Культурно-освітні процеси краю у ХIХ столітті: наукове видання / Упор., передм.

Л. А. Гайди ; Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. В.

Сухомлинського, Кіровоградська обл. орг. Українського т-ва охорони пам'яток історії та культури. - Кіровоград : Поліграф-Терція, 2004. - 257 с. - Бібліогр. в кінці ст.

31. Наш край у ХVІІІ столітті : матеріали обласної науково-практичної історикокраєзнавчої конференції / Кіровоградський обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Обл. орг. Т-ва охорони пам’яток історії та культури ; укл. Л. А. Гайда. - Кіровоград, 2003. - 197 с.

32. Петренко, Іван Данилович. Кіровоградщина повоєнна (1944-1948 рр.) / Іван Петренко ; Кіровоградське обл. відділення пошуково-видавничого агентства "Книга Пам’яті України". - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. - 315 с. : фото, іл., табл. Бібліогр.: с. 297-312

33. Петренко, Іван Данилович. Невідомі війни (Церква та держава на Кіровоградщині в 20-60-х роках XX ст.) / Іван Петренко ; Кіровоградське обл. відділення пошукововидавничого агентства "Книга Пам’яті України". - Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2012. - 375 с. : фото, іл., табл. - Бібліогр. с. 356-375

34. Петренко, Іван. Відібране життя. (Розкуркулення на Кіровоградщині) / Іван Петренко ; Кіровоградське обл. відділення пошуково-видавничого агентства "Книга Пам’яті України". - Кіровоград : [б. в.], 2009. - 310 с. : фото, іл., табл. Бібліогр.: с. 290-305

35. Петренко, Іван. Нацистський окупаційний режим : маловідомі сторінки з історії Олександрівського району (в документах та спогадах) / Іван Петренко. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2008. - 371 с.

36. Пивовар Анатолій Васильович. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії: в документах середини ХVІІІ cтоліття / Анатолій Васильович Пивовар. - К.

: Академперіодика, 2003. - 336,[1] с. : іл, карти, табл. - Тлумачення окремих рідковживаних і застарілих слів: с. 303; Бібліогр.: с. 304; географ. покажч.: с. 305покажч. слобід, хуторів, пасік, зем. та інш. володінь за їх власниками: с. 321церкви і монастирі, згадані у док.: с. 330-331; перелік картогр. зобр., приведених у вид.: с. 331

37. Пивовар, Анатолій Васильович. Поселення Херсонської губернії за повітовими алфавітами 1856 року / Анатолій Пивовар ; наук. ред. Д. С. Вирський. - К. :

Академперіодика, 2009. - 91 с. : табл., карти

38. Реабілітовані історією: Кіровоградська область / упор. Василь Бондар, редкол.: П.

Т. Тронько, Ю. З. Данилюк, О. П. Реєнт та ін. - Кіровоград : Антураж А. - 2004. Сер. "Реабілітовані історією"). - Кн. 2: Добровеличківський, Долинський, Знам’янський, Кіровоградський, Компаніївський райони / Ред. В. В. Бондар, Т. А.

Карауш та ін. - 2004. - 537 с.

39. Реабілітовані історією. Кіровоградська область / ред. П. Т. Тронько [та ін.]. Кіровоград : Антураж А. - 2008. - (Сер. "Реабілітовані історією"). - Кн. 1 :

Бобринецький, Вільшанський, Гайворонський, Голованівський райони / ред. В. В.

Бондар [та ін.]. - 2008. - 659,[1] с. : портр, іл.

40. Реабілітовані історією. Кіровоградська область / ред. П. Т. Тронько [та ін.]. Кіровоград : Антураж А. - 2008. - (Сер. "Реабілітовані історією"). - Кн. 3:

Маловисківський, Новгородківський, Новоархангельський, Новомиргородський, Новоукраїнський райони / ред.: В. О. Черниш, В. В. Бондар, І. В. Волков, упор.

Василь Бондар [та ін.]. - 2005. - 535 с. : портр

41. Реабілітовані історією. Кіровоградська область / ред.: П. Т. Тронько, О. П. Реєнт та ін. - Кіровоград : Антураж А. - 2005. - (Сер. "Реабілітовані історією"). - Кн. 5 :

Світловодський, Ульяновський, Устинівський райони, м. Кіровоград / редкол.: С.

В. Ланчковський, Є. М. Шустер, Т. А. Карауш та ін.; наук.-ред. відділ підгот. тому:

В. В. Бондар, Т. А. Карауш та ін. - 2009. - 480,[1] с. : фото

42. Реабілітовані історією. Кіровоградська область / ред.: П. Т. Тронько, Ю. З.

Данилюк, О. П. Реєнт та ін. ; упоряд. Василь Бондар. - Кіровоград : Антураж А. Сер. "Реабілітовані історією"). - Кн. 4 : Олександрівський, Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський райони / ред.: В. О. Черниш, В. В.

Бондар, І. В. Волков, упор. Василь Бондар та ін. - 2007. - 522 с.

43. Трагічні сторінки історії Кіровоградщини : спогади про Голодомор 1932 - 1933 рр.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


та Другу світову війну / Кіровоградский інститут розвитку людини "Україна" ; авт.упор. М. В. Михайлюк ; ред. О. М. Барно. - Кіровоград : КІРоЛУ, 2009. - 348,[1] с. :

портр. - Іменний покажч. с. 342-348

44. Центральна Україна за доби класичного середньовіччя: студії з історії ХIV ст. / НАНУ, Ін-т історії України ; наук. ред. Ф. М. Шабульдо, укл. О. Д. Брайченко. Київ, 2003. - 139 с. : іл. - Бібліогр. с. 132-138

45. Час "чорного ворона" : нариси / упоряд. В.О.Онишко і В.В. Бондар. - Кіровоград :

Центрально-Українське вид-во, 1995. - 150 с.

46. Шевченко Сергій Іванович. Кіровоградщина - козацький край / Сергій Шевченко;

ред. О.Д.Брайченко. - Кіровоград : Кіровоград. держ. вид-во, 2001. - 33 с. : цв.іл. с.30-31

47. Шевченко Сергій Іванович. Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни : на допомогу вчителю / Сергій Шевченко; М-во освіти і науки України, КДПУ ім. В.

Винниченка. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. - 20 с. - с.30-31

48. Шляхами перемоги: (До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні) :

бібліографічний покажчик / Управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського ; укл. Тетяна Макарова, авт. передм. Сергій

Шевченко; ред. Валентина Козлова ; відп. за вип. Олена Гаращенко. - Кіровоград :

Центрально-Українське вид-во, 2010. - 130,[2] с. - Іменний покажч.: с. 123-129

СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ

49. 70-та річниця утворення Кіровоградської області // Степовий край. - 2008. - 9 серпня. - С. 3 Короткий екскурс в історію краю: від ІІІ тисячоліття до н.е. до сьогодення

50. Босько В. До 250-річчя заснування обласного центру / В. Босько // Народне слово. серпня. - С. 3

51. Великий день області, на гербі якої закарбовано: "З добром до людей" : (До 60річчя області) // Народне слово. - 1999. - 14 січня. - С. 1

52. Від Бугогардівської паланки : Кіровоградській області - 60 років // Чому? - 1999. січня. - С. 1

53. Відбудова народного господарства. Післявоєнний розвиток. 1944-1970 :

Документи. Газетні повідомлення // Кіровоградська правда. - 1998. - 24 грудня. - С.

54. Дмитрієнко М. Зміни в адміністративно- територіальному устрої України в 1919рр. / М. Дмитрієнко // Український історичний журнал. - 2003. - № 6. - С. 68Український історичний журнал. - 2004. - № 1. - С. 43-52 Єлисаветград лише згадується:: "На Херсонщині зріс майже у три рази Єлисаветград - понад 77 тис.

населення, тоді як у губернському Херсоні налічувалося 74,4 тис. мешканців."

55. До 60 - річчя утворення Кіровоградської області // Народне слово. - 1998. - 29 грудня. - C. 1

56. З історії єлисаветградського міського самоврядування // Народне слово. - 2013. - 1 серпня. - С. 11 : фото.кол. Чергове засідання краєзнавчих студій у відділі краєзнавства ОУНБ ім. Д.І.Чижевського було присвячено діяльності міської Думи в 19 ст. та на початку 20 ст. Кандидат наук В.Крижанівський розповів про власні краєзнавчі розвідки з питань місцевого самоврядування 57. Із святом усіх, хто примножував багатства цієї землі // Народне слово. - 1999. - 12 січня. - С. 1 58. Історія рідного краю : до 70-річчя утворення Кіровоградської області // Новгородківські вісті. - 2008. - 7 листопада. - С. 1 Загальні відомості про область з екскурсом у давнішу історію

59. Кіровоградська область: до 70-річчя з дня утворення // Сільське життя. - 2008. - 22 жовтня. - С. 3 ; Сільське життя. - 2008. - 29 жовтня. - С. 2 Подається різноманітний статистичний, фактичний та ілюстративний матеріал до ювілею області

60. Кіровоградській області-60! // Народне слово. - 1999. - 12 січня. - С. 1

61. Кривенко О. Місто на берегах Інгулу : 245-річчя від дня заснування міста Кіровограда / О.Кривенко // Придніпров'я. - 1999. - 11 вересня. - С. 4

62. Лисниченко П. Чем жил Кировоград в независимые времена? / П. Лисниченко // Первая городская газета. - 2013. - 22 августа. - С. 4 Про культуру, освіту, спорт на початку 21ст. у Кіровограді

63. Макей Л. Історія Кіровоградщини в документах / Л. Макей // Народне слово. січня. - С. 2 Про виставку із документів фонду облдержархіву, присвячену ювілейній даті Кіровоградської області, яка відкрилася у приміщенні архіву

64. Матівос Ю. Від Павлиша до Мотриного лісу : до 70-річчя утворення області / Ю.

Матівос // Кіровоградська правда. - 2008. - 12 вересня. - С. 14 Подаються записки академіка Гільденштедта, який подорожував з метою ознайомлення і вивчення Єлисаветградської землі, і коментарі до них автора статті

65. Матівос Ю. Дмитрівка, Ухівка, Косівка... : до 70-річчя утворення області / Ю.

Матівос // Кіровоградська правда. - 2008. - 5 вересня. - С. 14 Витяги із записів академіка Гільденштедта, який вивчав територію теперішньої Кіровоградської області і коментарі до записів

66. Матівос Ю. Коли святкуватимемо 250-річчя обласного центру? Гіпотези, версії, припущення / Ю.Матівос // Кіровоградська правда. - 2000. - 5 лютого. - С. 2

67. Матівос Ю. Кущівка, Ковалівка, Балка... / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. жовтня Про адміністративно-територіальний поділ міста, який склався історично

68. Матівос Ю. Мандрівка через два століття / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. липня. - С. 13 Пропонується відтворений краєзнавцем Ю.Матівосом шлях наукової експедиції тодішньої Єлисаветинської провінції (нині Кіровоградська область) академіка Петербурзької Академії наук Антона-Йоган Гільденштедта, доповнений подіями пізніших років аж до сучасності

69. Матівос Ю. На чужині засновували села : до 70-річчя утворення області / Ю.

Матівос // Кіровоградська правда. - 2008. - 3 жовтня. - С. 14, 15 Цикл публікацій із записок Гільденштедта, який здійснив наукову експедицію по території тогочасної Єлисаветградської землі, і коментарі автора до них

70. Матівос Ю. П’ять назв обласного центру / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. вересня. - С. 9 Історико-краєзнавча розвідка стосовно минулого нашого міста, його назви, фортеці Св.Єлисавети, та коротка біографія імператриці ЄлисаветиPages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«Школа Конфуція Київського університету імені Бориса Грінченка Розбудова Школи Конфуція університету імені Бориса Грінченка розпочалася 2010 року з читання лекційних курсів: духовно-релігійні традиції країн Далекого Сходу, історія культури країн Далекого Сходу, соціологія культури країн Далекого Сходу, соціологія релігій Далекого Сходу, політична історія країн Далекого Сходу, соціально-політичні моделі організації управління традиційними суспільствами Далекого Сходу. Разом з цим було...»

«Бібліотека «Шкільного світу» Заснована у 2003 р. шщпрд у галузі освіти ПІДГОТОВКА ДО ЗНО: ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЮВАННЯ Українська мова та література. Бібліотека Відповідає програмам Міністерства освіти і науки України Київ «Шкільний світ» ВСТУП Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос — більш нічого. А серце б 'ється-ожива, Як їх почує!. Т. Шевченко У посібнику подається опорний конспект із написання власного висловлювання, яке входить до завдань ЗНО, адресоване й учителеві, й учневі. Пропонуєтся по 3...»

«програмові документи ЛУН та ОУН, у розробленні яких брав участь М. Сціборський, його теорія державотворення актуальні й у нинішніх умовах розбудови та зміцнення Української держави.1. Артюшенко Ю. Легія Українських Націоналістів // Євген Коновалець та його доба. — Мюнхен, 1974. – С. 382–390. 2. Біла книга ОУН на зламі ХХ і ХХІ століть. — К.: Кий, 2006. — С. 18–22. 3. Бондаренко К. Діяльність Організації українських націоналістів напередодні і під час Другої світової війни (1938–1945):...»

«Людмила Рожкова Сумський національний аграрний університет, м. Суми, 6322382010@mail.ru СУЧАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ РУХ НА СУМЩИНІ Сумщина – край із багатою історією, має давні традиції літописання. Історико-краєзнавчі дослідження були започатковані у XIX ст. уродженцями Сумщини О. Лазаревським, М. Маркевичем, О. Марковичем. У XX ст. значний внесок у вивчення історії, етнографії, культури краю здійснили краєзнавці П. Сапухін, Г. Нудьга, Л. Сапухіна, Г. Хвостенко, Б. Корогод, Г. Корогод, Б. Ткаченко....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Педагогіка Випуск ХXХVІІ Івано-Франківськ ББК 74 В 53 Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.Ґрещук (голова ради); д-р філос. наук, проф. С.М.Возняк; д-р філол. наук, проф. В.І.Кононенко; д-р істор. наук, проф. М.В.Кугутяк; д-р юрид. наук, проф. В.В.Луць; д-р...»

«УДК 355.1(477)“1917” * ПАНАС Н.Б. ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ГРЕКІВ НА СЛУЖБІ В УКРАЇНСЬКИХ АРМІЯХ У 1918 р. У статті висвітлено військовий шлях генерала Олександра Греківа у 1918 р. на різних посадах в Українській Народній Республіці доби Центральної Ради, в Українській Державі та в Українській Народній Республіці періоду Директорії. Проаналізовано масштабність проведеної роботи на кожній з посад, простежено динаміку кадрових призначень генерала у контексті зміни політичної ситуації в Україні. Ключові...»

«Вересень 2010 нь Маловідомі пригоди українських радянських письменників Так уже воно склалося, що масштабне відкритОлексій Кундзіч, Олесь Гончар, і зовсім не радянмогла закінчитись арештом. Вельми цікавою метя білих плям одного періоду історії літератури ського Уласа Самчука. Стосунки з владою та коні також здалася та частина «Таємниць письменмайже неодмінно призводить до легкого підзалегами, нюанси особистого життя, просто пригоницьких шухляд», у якій ідеться про Остапа буття періодів інших....»

«Київський університет імені Тараса Шевченка Київський С.П.Романчук ІСТОРИЧНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО г і еОрбпШКи мЄгііОиОЛОсіЧНі ЗиСииіі ( і ЄОрвпШКО -‘М кт и и ил и січН і ЗиСииїі та т а методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування) Київ Редакційно-видавничий центр “ Київський університет” “Київський університет” БЬК 26.82 Р 69 С.П.Романчук Р 69 Історичне ландшафтознавство: Тсоретико-методологічні за­ сади та методика...»

«ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО МУЗА ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ УДК 930.1: 261. СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 09. 00. 03 – соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Сімферополь 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі філософії ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” Міністерства освіти і науки України Науковий...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра управління та роботи з персоналом УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» в галузі знань «Право» (0304) з спеціальності «Правознавство» (8.03040101) Київ 2013 РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справ РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: професор кафедри управління та роботи з персоналом кандидат юридичних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»