WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«ЗАТВЕРДЖУЮ: Заступник директора з НМР В. Г. Гладир 31.08.2012 р. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Методичні рекомендації і контрольні завдання щодо виконання контрольної роботи в міжсесійний період. ...»

-- [ Страница 2 ] --

Етапи перебудови та її наслідки для України. Чорнобильська катастрофа. Гальмування перебудовчих процесів в Україні. Національне пробудження українського народу. Викриття злочинів тоталітаризму. Формування громадських організацій. ”Товариство української мови”. Народний Рух України та його роль у пробудженні національної свідомості. Реформа виборчої системи. Прийняття Декларації про державний суверенітет. Курс на утворення самостійної держави. Проголошення Акту незалежності України. Референдум і вибори Президента. Державна символіка.

Стартові умови розгортання державотворчого процесу. становлення владних структур. Труднощі творення економіки. Прийняття Конституції. Характерні риси релігійного життя. Зовнішня політика. Україна на початку третього тисячоліття:

досягнення і проблеми. Помаранчева революція. Вибори до Верховної Ради у березні 2006 р.

Контрольні завдання з історії України

Варіант №1

1. Побут, господарство та діяльність трипільців.

2. Боротьба козацької старшини за владу. Гетьманування І. Виговського (1657-1659).

3. Початок державного відродження України в 1917-1918р.р.Українська Центральна Рада.

Варіант №2

1. Східні слов'яни на території України: розселення, заняття, виникнення державних об'єднань.

2. Прихід до влади Ю.Хмельницького(1б59-1663).Початок Руїни.

3. Українська гетьманська держава П.Скоропадського.

Варіант №3

1. Соціально-економічні та політичні передумови утворення Давньоруської держави.

2. Руїна. Боротьба за возз'єднання Правобережної і Лівобережної України.

3. Радянська влада в Україні в 1917-1920рр. Політика "воєнного комунізму.

Варіант №4

1. Соціальне-економічне та політичне становище Київської Русі

2. Україна в період Північної війни. Гетьманування І. Мазепи.

3. Сутність НЕПу та особливості її впровадження в Україні.

Варіант №5

1. Внутрішня політика Володимира Великого. Запровадження християнства.

2. Конституція П. Орлика.

3. Вступ України до складу СРСР.

Варіант №6

1. Піднесення Київської держави за Ярослава Мудрого.

2. Обмеження й поступова ліквідація царизмом автономії України в 18 ст.

3. Політика українізації.

Варіант №7

1. Особливості розвитку руських земель в умовах децентралізації Русі.

Причини феодальної роздробленості.

2. Соціально-економічний розвиток України в 18 ст.

3. Особливості індустріалізації в Україні.

Варіант №8

1. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Галицько-Волинського князівства.

2. Визвольна боротьба народних мас України в 18ст.

3. Насильницька колективізація сільського господарства.

Варіант №9

1. Культура Галицько-Волинського князівства.

2. Ліквідація царизмом Запорізької Січі у 1775р.

3. Голод 1932-1933 р.р.

Варіант №10

1. Боротьба руських земель з монголо - татарською навалою.

2. Україна в роки війни Росії з Наполеонівською Францією.

3. Політичні процеси в Україні в 20-30 р.р. Масові репресії та їх наслідки.

Варіант №11

1. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

2. Національно - культурне відродження на західноукраїнських землях у першій половині 19 ст. "Руська трійця".

3. Радянсько - німецькі договори 1939р. і західноукраїнські землі.

Варіант №12

1. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у складі Речі Посполитої.

2. Кирило - Мефодіївське товариство.

3. Окупація України військами Німеччини.

Варіант №13.

1. Зародження українського козацтва.

2. Скасування кріпосного права в Україні.

3. Розгортання руху Опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни.

Варіант №14

1. Запорізька Січ-центр консолідації українських національних сил, особлива форма національної держави.

2. Судова, військова, освітня та фінансова реформи 60-70 р.р. 19ст.

3. Україна в умовах радянських наступальних операцій. Завершення розгрому нацистів в Україні.

Варіант №15

1. Реєстрове козацтво.

2. Розвиток капіталізму в Україні в пореформений період.

3. Україна в період повоєнної відбудови.

Варіант №16

1. Козацько-селянські повстання 16-17ст.

2. Контрреформи 80-90 рр. 19ст.

3. Відновлення радянської влади в західних областях України.

Варіант №17

1. Б. Хмельницький - видатний державний і політичний діяч України.

2. Національне - визвольний рух в Україні в 60—90х рр. 19ст.

3. Суспільно - політичне та культурне життя в Україні наприкінці 40-х - на початку 50-х років 20 ст.

Варіант №18.

1. Основні воєнні дії Визвольної війни 1648-1654 р.р.

2. Соціальне - економічний розвиток України на початку 20 ст.

3. Демократичні зміни у суспільно-політичному житті УРСР (середина 50-х ті роки 20 ст.): зміни, наслідки, причини незавершеності.

Варіант № 19

1. Україно-російський договір 1654 року.

2. Суспільно-політичні рухи та розвиток національного руху в Україні на початку 20 ст.

3. Реформування промисловості і сільського господарства УРСР в другій половині 50-х - середині 60-х рр.

Варіант №20

1. Формування української державності в ході Визвольної війни 1648-1654рр.

2. Революція 1905-1907рр. і розгортання подій в Україні.

3. Культура і духовне життя в Україні в другій половині 50-х-середині 60-х рр.

Зародження дисидентського руху в Україні.

Варіант №21

1. Соціально-економічні наслідки Визвольної війни 1648-1654 р.р.

2. Доба Столипінських реформ та політичної реакції в Україні.

3. Україна і загострення кризи радянської системи.

Варіант №22

1. Початок російсько-польської війни 1654-1657рр. Розвиток подій в Україні у 1654-1657рр.

2. Громадянсько політичне життя та економічний розвиток західноукраїнських земель напередодні Першої світової війни.

3. "Перебудова" в Радянському Союзі і Україна.

Варіант №23

1. Громадська опозиція російському царизму: масонство, декабристський рух в Україні.

2. Україна в роки Першої світової війни (1914-1917рр.).

3. Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років.

Варіант №24

1. Перші Київські князі (Аскольд, Олег, Ігор, княгиня Ольга, Святослав ) та їх внутрішня і зовнішня політика.

2. 3ростання політичної активності суспільства в другій половині 80-х років.

3. Спроба державного перевороту в СРСР і Україна. Проголошення незалежності України.

Варіант №25

1. Особливості соціально-економічного та політичного розвитку Галицько-волинського князівства.

2. Боротьба руських земель з монголо-татарською навалою.

3. Втрати України в роки Великої Вітчизняної війни.

Варіант №26

1. Причини Визвольної війни українського народу в 1648-1654рр.

2. Кирило-Мефодіївське товариство.

3. Україна в умовах незалежності. Формування органів державної влади незалежної України. Труднощі у створені національної економіки.

Варіант №27

1. Занепад феодально - кріпосницької системи в Україні у першій половині 19 ст. Антифеодальна боротьба.

2. Початок державного відродження України в 1917-1918рр. Українська Центральна Рада.

3. Зовнішня політика незалежної України.

Варіант №28

1. Встановлення золотоординського іга на Русі та його наслідки.

2. Розвиток капіталізму в Україні в пореформений період.

3. Нові тенденції в культурному і духовному житті незалежної України.

Варіант №29

1. Головні етапи розвитку східних слов'ян.

2. Дворянський період національно - культурного відродження в Україні (перша половина 19ст.).

3. Боротьба дисидентів проти радянської системи. Діяльність Української Гельсінкської спілки.

Екзаменаційні/залікові питання з історії України

Основні економічні та соціальні зрушення за часів кам'яного віку на 1.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


українських землях.

Племена трипільської культури на території України.

2.

Становлення державності на території України: кіммерійці, скіфи, 3.

сармати.

Антична колонізація Північного Причорномор'я.

4.

Розселення, заняття, звичаї, побут та вірування східних слов'ян (перша пол. ї 5.

тис. н. є.).

Соціально-економічний розвиток Київської Русі.

6.

Реформаторська діяльність Володимира Великого.

7.

Християнізація Русі: причини та наслідки.

8.

Київська держава за правління Ярослава Мудрого. Впровадження 9.

норм писаного права ("Руська правда").

Причини роздробленості Русі. Зростання політичної і економічної 10.

могутності місцевих центрів.

Економічне і політичне зростання Галицького князівства. Внутрішня і 11.

зовнішня політика Ростиславичів. Ярослав Осмомисл.

Галицько-Волинське князівство: політичний та соціально-економічний 12.

розвиток.

Боротьба Русі проти монгольської навали. Південно-західні руські князівства 13.

під ігом Золотої Орди.

Данило Галицький та його місце в історії Галицько-Волинського князівства 14.

Початок литовського та польського володарювання на 15.

українських землях.

Причини виникнення, джерела та час формування козацтва.

16.

Утворення реєстрового козацького війська.

17.

Запорозька Січ - християнська демократична республіка.

18.

Козацько-селянські повстання наприкінці XVI ст. : причини та наслідки.

19.

Входження західноукраїнських земель до складу СРСР: позитивні та 20.

негативні наслідки.

«Радянізація» західних областей України (вересень 1939 червень 1941 рр.).

21.

Напад фашистської Німеччини на СРСР. Україна в планах Німеччини.

22.

Гітлерівський «новий порядок» в Україні в роки окупації (1941-1944 рр.).

23.

Рух Опору гітлерівським окупантам в Україні.

24.

Внесок українського народу в розгром Німеччини та її сателітів.

25.

Визволення України від гітлерівських загарбників.

26.

ОУН і УПА в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.).

27.

Особливості відбудови народного господарства України (1944-1950рр.).

28.

Зовнішньополітична діяльність УРСР (1945 - поч. 50-х рр. XX ст.).

29.

Загострення політичної ситуації в західних областях України.

30.

Діяльність ОУН і УПА в 1945 на поч. 50-х рр.

31.

Голод в Україні у 1946-1947 рр.: причини та наслідки.

32.

«Шістдесятники» у літературі та мистецтві.

33.

Духовне життя в Україні в період хрущовської «відлиги»: основні тенденції 34.

та характерні риси.

Економічні реформи М. С. Хрущова, її характер, причини 35.

незавершеності.

ХХ з'їзд КПРС, його рішення та значення для політичного життя в України.

36.

Початок десталінізації. Демократичні процеси в Україні під час 37.

«відлиги» (1953-1964 рр.).

Основні тенденції розвитку економіки України в 70-ті-І пол. 80-х рр. XX ст.

38.

Основні напрями дисидентського руху в Україні (сер. 50-х-1 пол. 60-х рр.).

39.

Українська культура (1965-1985 рр.): характерні риси та тенденції розвитку.

40.

Інтенсивний розвиток сільського господарства в Україні в II пол. 60 –х -1 41.

пол. 80-х рр.

Дисидентський рух в Україні ( сер. бО-х-80-і рр. XX ст.). Національні рухи 42.

в Україні в II пол. 60-х-1 пол. 80-х рр. XX ст. 41.Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

Реформування політичної системи СРСР та УРСР в роки перебудови.

43.

трансформації.

Політичні процеси в Україні наприкінці 80-х - поч. 90-х рр. XX ст.

44.

Проголошення незалежності.

Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р., вибори Президента 45.

України та їх вплив на суспільне життя держави.

Багатопартійність в Україні (кінець 80-х - 90-і рр. XX ст.).

46.

Основні напрями економічної політики України в умовах 47.

незалежності.

Національна символіка України.

48.

Спроба серпневого (1991 р.) перевороту в Москві та його наслідки для 49.

України.

Основні напрями зовнішньої політики України (кінець XX - поч. XXI ст.).

50.

Прийняття Конституції України (28 червня 1996 р.) Конституція 51.

Європи, як модель політичної цивілізації (Договір про Конституцію для Європи від 29 жовтня 2004 р.).

Україна та СНД. Українсько-російські відносини у 90-х рр. XX ст. – на поч.

52.

XXI ст.

Державотворення в Україні: проблема становлення владних структур, 53.

особливості державотворчих процесів (90-і рр. - поч. XX ст. - поч.. XXI ст.).

Проблеми і труднощі реформування народного господарства України (90-ті 54.

- поч. XXI ст.).

Основні тенденції розвитку освіти, науки, культури України на початку 55.

XXI ст.

Рекомендована література:

1 Довідник з історії України. – К.: Ґенеза, 2001.

2 Бойко О. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академія, 1999.

3 Грищак Я Нарис історії України: формування модерної української нації 19 -20 століття. Навчальний посібник. – К. : Ґенеза, 1996.

4 Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1993.

5 Зайцев Ю. Історія України. – К.: Світ, 1996.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«НАРИСИ З ІСТОРІЇ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (До 165-річчя музейної справи в регіоні, нова редакція) З глибокої давнини людина мала прагнення до колекціонування, оточення себе витворами мистецтва, природними рідкостями тощо. З часів античності відомі світу так звані мусейони, пенакотеки, “гліптотеки”, де накопичувалось все, що мало відношення до розвитку наукових знань, пізнання оточуючого світу, духовного збагачення людини, де збирались вчені, художники, скульптори,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА ПАВЛИШИН Людмила Григорівна УДК 1(091) ПРОБЛЕМА СЕНСУ ЖИТТЯ У ФІЛОСОФІЇ ФРІДРІХА ВІЛЬГЕЛЬМА НІЦШЕ 09.00.05 – історія філософії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України. доктор філософських наук, професор Науковий керівник:...»

«_Педагогічні науки_ для усвідомлення мети, змісту, форм, методів, засобів підготовки майбутніх фахівців для системи закладів дошкільної освіти в сучасних умовах. Становлення сучасної системи підготовки фахівця дошкільного виховання до фізичного розвитку дітей неможливе без врахування національних традицій фізичного виховання, без використання педагогічного досвіду зарубіжних педагогів у сфері фізичного виховання дітей, без усвідомленого ставлення до здобутків національної теорії та практики...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А.Ю. КРИМСЬКОГО ПАМ’ЯТКИ СХІДНОГО ПОХОДЖЕННЯ В АРХІВАХ ТА МУЗЕЙНИХ ЗІБРАННЯХ УКРАЇНИ Збірник наукових статей КИЇВ – ББК 63.3(5)л6(4УКР)я43 П15 Друкується за рішенням Вченої ради Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (протокол № 1 від 28.01.2010 р.) Редакційна колегія: Матвєєва Л. В. – головний редактор, Бубенок О. Б., Василюк О. Д., Дубровіна Л. А., Кочубей Ю. М., Мавріна О. С., Онищенко О. С., Радівілов Д. А.,...»

«Світлана Джафарова Писемні джерела України-рУсі У рецеПції івана Франка У статті на основі аналізу творчої спадщини І. Франка розглянуто розвиток культури періоду України-Русі та її наступниці Галицько-Волинської держави. Предметом уваги українознавця стали писемні джерела, що їх досить скрупульозно піддано науковому аналізові. Особливу увагу звернено на культуротворчу місію київських та галицьковолинських князів. Ключові слова: Русь, Галицько-Волинська держава, князь, літопис, військові...»

«О. Реєнт, О. Малій Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Підручник для 9-го класу клас загальноосвітніх навчальних закладів КИЇВ «ГЕНЕЗА» 2009 Reent_Istor_9_ukr.indd 1 7/20/2009 13:17:43 ББК 63.3(4УКР)47я721 P33 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 56 від 02.02.2009 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Відповідальні за підготовку підручника д о в и д а н н я: Євтушенко Р.І., головний спеціаліст МОН України; Галєгова О.В.,...»

«Додаток 1 ОРГКОМІТЕТ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ “Історія торгівлі, податків та мита” VІІІ міжнародної наукової конференції УКРАЇНИ ЗАЯВКА “Історія торгівлі, податків та мита” РЕГІОНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР на участь у VIІІ міжнародній науковій ВСЕСВІТНЬОЇ МИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ конференції (Дніпропетровськ, Академія митної служби АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Прізвище України, жовтень 2014 р.) Ім’я НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК Головуючі: По батькові УКРАЇНИ Науковий ступінь_ д.і.н., проф. Ченцов...»

«БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. ФРАНКА Укладач: ©А. І. Мартинюк Житомир 2014 Лише культура може стати плеканням духовного зерна, необхідного для творення духовного хліба, від якого можемо віднайти кожен у собі і всі разом у народі, в якому судилося нам народитися, світло світу, котре й учинить нас повновартісними людьми без комплексів меншовартості та пригнобленості. Валерій Шевчук Шевчук Валерій Олександрович народився 20 серпня 1939 р. у родині шевця в Житомирі. Після...»

«{ Студентська наука: видавнича справа } 255 УДК 655.41 Видавництво Аліна ТАТАРКО, маг. «Смолоскип»: специфіка діяльності в період еміграції У статті розкрито причини заснування видавництва самвидаву «Смолоскип», умови його діяльності в період еміграції та значення видавничих ініціатив «Смолоскипа» для поступу української культури. Ключові слова: видавництво «Смолоскип», український самвидав, шістдесятництво, Рух опору, видавнича діяльність в еміграції. The article explores the reasons for...»

«СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ Людмила ГОРБУНОВА ХАОС VERSUS ПОРЯДОК ЯК КОНТРОВЕРЗА МИСЛЕННЯ В КРИЗОВІЙ КУЛЬТУРІ СТАТТЯ ІІ ТРАГІЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ НІЦШЕ1 У статті розглядається життя здійснювача «великої переоцінки цінностей», засновника філософії життя Ніцше як подія в культурі Європи ХІХ сто ліття та як трагічний експеримент «самоподолання». Його досвід «життєфілософії» ризикований, але не ризикованіший за дійсність кризової культури, що містить у собі хаос і порядок як у мірах, так і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»