WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 551.502.003.2:061.24:63 (4771920) Си т н і к о в а А.С. ФІ НАНСОВ І В И Т Р А Т И МЕ Т Е О Р О Л О Г І Ч Н О Ї СЕКЦІЇ С І Л Ь С Ь К О Г О С П ОД А Р С Ь К О Г О В ЧЕ НОГ О КОМІ ТЕТУ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 551.502.003.2:061.24:63 (477"1920") Си т н і к о в а А.С.

ФІ НАНСОВ І В И Т Р А Т И МЕ Т Е О Р О Л О Г І Ч Н О Ї СЕКЦІЇ

С І Л Ь С Ь К О Г О С П ОД А Р С Ь К О Г О В ЧЕ НОГ О КОМІ ТЕТУ УК Р А Ї НИ

( С І ЧЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ 1 9 2 0 Р. )

У статті висвітлено фінансові обрахунки Метеорологічної секції Сільськогоспо­

дарського вченого комітету України за 1920 рік.

Ключові слова: Сільськогосподарський вчений комітет України, Метеорологічна Секція, фінансові обрахунки, метеорологія України.

Сільськогосподарський вчений комітет України (далі - СГВКУ) утворився у 1918 році як єдиний керівний орган у сільськогосподарській науці.

У 1920 р. структура СГВКУ дещо удосконалилася. Так, відповідно до нового Статуту, ухваленого Комісією з його перегляду у складі М. Флорова, В. Огієвського, О. Янати 1 лютого 1920 р. та затвердженого в березні до його складу входило 11 секцій [1]. До складу СГВКУ відразу увійшов метеорологічний відділ, який згодом перетворився на метеорологічну секцію, а потім на Українську метеоро­ логічну службу (Укрмет), яка й нині функціонує як Гідрометеорологічна служба України [2]. Фінансове положення Секції було скрутним. Вона мала безліч витрат.

Історіографія даного дослідження різноманітних галузей діяльності Сільсько­ господарського вченого комітету обіймає наукові роботи, які були опубліковані сучасними істориками. Хоча не має робіт, котрі присвячені фінансовому поло­ женню Метеорологічної секції Сільськогосподарського вченого комітету. Певна інформація міститься у 2 збірках матеріалів наукових конференцій автора: Сьомій Всеукраїнській конференції молодих учених та спеціалістів, до 90-річчя від дня створення Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН та 75 річчя з дня заснування Панфильської дослідної станції ННЦ «Інституту землеробства НААН» [3] та одинадцятій Всеукраїнській науковій конференції з актуальних питань історії науки і техніки [4]. Деякі матеріали розміщені у номерах «Вісника сільсько­ господарської науки» [5], у дисертації О.П. Анікіної [6].

Мета статті - проаналізувати основні обрахунки Метеорологічної Секції, яка була у складі СГВКУ на січень-червень 1920 р.

Секція мала багато витрат на наукове обладнання та матеріали. За короткий порівнюючи час свого існування, їй пощастило зібрати досить численне і дуже коштовне наукове майно. Але частково через умови ринку, а частково через обмежені можливості не вистачало приладів для проведення того чи іншого дослідження. В першу чергу Секції необхідно було подбати про поповнення асортименту приладів для основної серії метеорологічних спостережень.

В цьому півріччі необхідно було придбати та замовити:

1. Шафи для барометрів 5.000 крб.

2. Стьожки для барографів 2.500 крб.

3. Фарбування психометрично

–  –  –

Ві сник а г р а р н о ї і с т о р і ї

12. Три снігових термометри для поповнення комплекту 1.500 крб.

звичайної серії

13. Максимум термометр (поповнення серії 8.000 крб.

термометрів для поверх, ґрунту)

14. Серію з п'яти термометрів для різних глибин ґрунту 10.000 крб.

Разом 130.300 крб.

Практика минулого з'ясувала певну потребу пристосування лабораторії Секції до задоволення потреби в перевірці термометрів та барометрів, а також налагодження останніх. У зв'язку з цим необхідно було поповнити лабораторію такими приладами для: 1) порівняння термометрів (50.000 крб.); 2) перегону ртуті та наповнення нею барометрів (20.000 крб.) [7].

В порядку виконання організаційних завдань, а також в порядку задоволення поточних потреб, в цьому півріччі Секцією мали бути зібрані бібліографічні матеріали по сільськогосподарській метеорології України.

Секція мала вже досить численні матеріали до цього які мали бути видані.

Перший випуск їх вже був готовий і переданий до друку, а решта систематизується й незабаром буде підготовлений до друку й другий випуск, але робота далеко не закінчена й вимагає подальшого продовження. Велика кількість матеріалу вимагає упорядкування окремого покажчика для полегшення користування. Ця робота крім прямого значення, важлива тим, що значно допомагає певному орієнтуванні в справі організації Української Служби Погоди.

Для продовження цієї роботи й прискорення видання зібраного матеріалу необхідно було витратити кошти (крб.) на: 1) спеціальні картки для матеріалів, при­ наймні до 5.000; 2) спеціальну шухлядку - 2.000; 3) переписку матеріалів з чернеток на спеціальні картки, виписування нового матеріалу з різних джерел та сортування його по авторам, предметам, місцевостям і т. ін. - 16.000 = 23.000 крб.

Інша робота, що була почата в Секції також раніше і теж мала на меті допомогти у справі організації метеорології на Україні - це упорядкування Метеорологічного каталогу пунктів з України. Необхідно було зібрати накладні відомості про те, де, коли, які і як саме велися на Україні метеорологічні спостереження, а також зібрати й головні результати цих спостережень.

В результаті цієї роботи у Секції буде довідник не тільки для організації спеціальних робіт, але й для господарів, бо в ньому буде подано багато геофізичних даних щодо України.

Виконання цієї роботи потребувало додатково 20.000 крб., з них на: 1) друк спеціальних карток для матеріалу у кількості 3000 прим. - 6.000; 2) придбання особливої шухлядки - 2.000; 3) переписки й упорядкування матеріалу по пунктах та координатах - 12.000 [8].

При розробленні організаційних та наукових питань, а навіть просто при опрацюванні матеріалів спостережень часто потрібно було безпосереднє ознайомлення з місцевістю певного району чи з умовами спостережень. Ніяке листування не могло допомогти в даному разі.

Припускаючи два таких випадки на поточне півріччя, середню відстань місцевості необхідно було використати по 10 днів подорожі, тобто разом 20 днів, потрібно 6.000 крб.: 1) добових по 200 крб. на день - 4.000 крб.; 2) роз'їздні по фактичним витратам, приблизно 2.000 крб.

Дослідження окремих цікавих явищ та їх наслідків, що хоч і охоплюють якусь досить вузьку місцевість, виходило за рамки компетенції місцевих спостерігачів (напр.: видатні прояви грозової діяльності, градобиття і т. ін.), але необхідність з'ясування їх природи та можливості боротьби з ними вимагало виїзду на місця спеціалістів справи.

3'2012 З б і р н и к н а у к о в и х пр а ц ь Припускаючи три таких відрядження на півріччя, кожне з яких складалося з 15 днів мало такі витрати: 1) добові по 200 крб. на день - 9.000; 2) роз'їзди - 8.000;

3) операційні витрати - 2.100 = 14.100 крб.

Розглянемо науково-адміністративні відрядження /інструкторський догляд/.

Відбудування певної сітки пунктів спостережень, а також керування нею вимагло налагодження певного майже постійного безпосереднього зв'язку з місцевостями. Але обмеженість штатів не давало можливості сподіватися на задоволення цієї потреби в цілому. Допускалась подорож одного спеціаліста протягом 40 днів, що вимагало: 1) добових - 8.000 крб.; 2) роз'їздних (з роз'їздами на місцях) - 12.000 крб.

Щодо пункту збирання матеріалів спостережень, то основою наукової роботи Секції мав бути матеріал, опрацьований місцевими установами. Але до цього часу умови комунікації ні в якому разі не забезпечували надіслання до Секції тих цінних матеріалів поштою чи залізницею, тому потрібно було організувати зібрання цього матеріалу шляхом об'їзду. Для цього потрібно було відправити у відрядження на місця принаймні двох осіб, що потребувало коштів на: 1) добові за 60 днів по 200 крб. - 12.000 крб.; 2) роз'їзди, враховуючи і місцеві по 2.500 крб. крб.; 3) оперативні витрати (копіювання, пакування та доставка матеріалів) крб. = 20.000 кар. [9] Звертаючись до пункту організації з'їздів, нарад, комісій, то питання про скликання Всеукраїнського з'їзду метеорологів стояло на черзі уже кілька років, але організувати його досі не довелося. Головною перешкодою тому була й відсутність коштів на проведення необхідної організаційної роботи. Необхідно було для цього:

1. На організацію організаційного Бюро по скликанню з'їзду, 5.000 крб.

принаймні 5 засідань по 5 членів по 200 крб. на засідання

2. Додаткова платня Секретарю Бюро по 200 крб. 1.000 крб.

3. Канцелярські витрати та прилади 1.500 крб.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Друк оголошень, програми з'їзду, звіту Бюро і т. ін., 14.000 крб.

приблизно один друкований аркуш, в середньому до 2000 примірників (папір 10.000, набор 3000, друк 1000) Разом 21.500 крб.

Цілком можливо, що через брак часу скликати Всеукраїнський з'їзд метеорологів в поточному півріччі знову не пощастило, й праця передбаченого Бюро по скликанню з'їзду дала лише певний ґрунт для виконання цього надалі.

Але обговорення деяких організаційних питань навіть при участі хоч невеликої частини місцевих працівників, конче необхідно було в найближчий час.

Організацію такої наради Секція вважала за потрібне провести в поточному півріччі. Для цього потрібні були витрати:

1. Одна нарада в 10 засідань в складі 25 членів 50.000 крб.

(9 завід, сітками, 6 зав. мет. відділами дослідних станцій, 10 від київських закладів і окремих осіб) по 200 крб.

за засідання)

2. Добові 15 представникам, які приїхали до Києва 30.000 крб.

по 200 крб.

3. Платня Секретарю за ведення протоколів 4.000 крб.

та їх редагування

4. Оперативні витрати (оплата друкарниці, канцелярські 3.000 крб.

видатки і т. ін.) Разом 87.000 крб.

Ві сник а г р а р н о ї і с т о р і ї Організація різних комісій для обговорення нагальних питань вимагало додатково 12.000 крб.:1) 10.000 крб на оплату 5 членів (по 200 крб.); 2) 12.000 крб.

оплата Секретареві по 200 крб від засідання.

Також розглядалося питання про організацію фенологічної комісії.

Матеріали для роботи цієї Комісії у формі проектів, інструкцій, бланків та програму фенологічних спостережень сільськогосподарського характеру вже були готові й Комісія мала докладно розглянути їх та ухвалити остаточну редакцію. їй належало також покласти початок організації систематичних фенологічних спостережень. На її роботу необхідні були наступні кошти на:

1. Проведення 5 засідань по 10 членів 10.000 крб.

2. Додаткова оплата праці Секретарю 2.000 крб.

3. Друкування матеріалів на машинці 2.000 крб.

4. Друк інструкції, програми та бланків разом 21.750 крб.

11/2 арк. друку, 3000 прим.

5. Кліше до інструкції площею 140 см. по 5 крб. 700 крб Разом 36.450 крб.

Також Секція займалась виданням наукової та науково-популярної літератури.

Простежимо виплату боргу по виданню Трудів Секції.

Друк цих Трудів Секція почала ще влітку й певні кошти для цього були в її розпорядженні. Але через деникинщину друкування було затримано й тільки закінчувалось. Але за цей час значно змінилися ціни на папір, друк і оплату праць, що вміщені в Трудах. Замість припущеної тоді вартості одного друку в 40-50.000 крб. вона піднялася до 150.000 крб. Таким чином у Секції виник борг, на покриття якого потрібно було:

1. На додаткову оплату за набор, друк і папір 60.000 крб.

2. На додаткову оплату за набор, друк і папір 9.000 крб.

3. Авторський гонорар за праці, що вміщені в Першому 33.000 крб.

випуску Трудів (10 арк.) та призначених до 2 випуску (7 арк.) по старим цінам складів (пересічно по 1.000 крб.

за арк.) - 17.000, з них виплачено (у формі авансу) лише 6.000 (6 арк.)

4. Не було також оплачено редагування з боку 5.000 крб наукової термінології 10 арк., на що потрібно було (по 500 крб. за арк.) Разом 181.000 крб.

Видання Трудів Секції в поточному півріччі в 10 аркушів по 2000 прим, вимагало витрат на: 1) папір - 100.000: 2) набір - 30.000; 3) друк - 10.000;

4) авторський гонорар - 30.000; 5) виготовлення кліше площею загалом 1200 см.

по 5 крб. - 6.000; 6) термінологічне редагування - 5.000 = 181.000 крб.

Підготовка матеріалів до видання в другій половині 1920 р.

З одного боку Секція мала вже в своєму розпорядженні певний матеріал, що бажано було видати швидше, з іншого практика доводить, що все має бути видано заздалегідь. Це дасть крім економії часу під час видання, також можливість спокійного проведення праці по виданню й значну економію коштів (взяти наприклад зріст цін на папір). Витрати, що зв'язані з цим такі: 1) придбання паперу на 10 арк. - 100.000; 2) авторський гонорар - 30.000; 3) кліше - 800 см - 4.000;

4) термінологічне редагування - 5.000 = 139.000 крб.

3'2012 З б і р н и к н а у к о в и х пр а ц ь Конкретно в портфелі редакції Трудів Секції вже були такі праці, з яких частина мала війти в Труди в поточному півріччі, частина - у другому півріччя поточного року:

1. Висоцький Ю.М.. Макрокліматичні схеми України (6 арк. з 12 картами);

2. Данилевський М. Матеріали до бібліографії по метеорології України (2 арк.);

3. Дрібні статті й замітки та Секції (2 арк.);

4. Інструкція метеор, станціям II пор. ч. І (3 арк.);

5. Срезневський В.І. Програми по метеорології, кліматології та фізичній географії (1 арк.);

6. Срезневський В.І. Програма по методиці опрацювання метеорологічних спостережень (1 арк.);

7. Срезневський В.І. Курс методики опрацювання метеорологічних спостережень (6 арк.);

8. Срезневський В.І. Граничні зливи. Збереження й одведення води й ін.

Витрати на видання Трудів Метеорологічної Наради становили: 1) папір набір - 9.000; 3) друк - 3.000; 4) редагування з боку наукової термінології

- 1.500 = 43.500 крб.

Також Секція займалась видавництвом бібліографічного матеріалу по сільськогосподарській метеорології.

Численні бібліографічні матеріали, що зібрані Секцією раніше і ще повинні бути поповнені в поточному півріччі по метеорології України взагалі, давали вже можливість приступити до виконання важливого завдання Секції - видання спеціального покажчика літератури по с.-г. метеорології України. В поточному півріччі Секція мала змогу видати 3 аркуша цих матеріалів, витративши на: 1) папір

- 30.000 крб.; 2) набір - 9.000 крб.; 3) друк - 3.000 крб.; 4) гонорар - 12.000 крб.

Звернемо свою увагу на видання докладного списку с. г. метеорологічних пунктів України із зазначенням географічних координат місця.

В поточному півріччі мали бути видані перші два аркуші цього каталогудовідника, зокрема передбачалося витрати ти на: 1) папір - 20.000 крб.; 2) набір крб.; 3) друк - 2.000 крб.; 4) гонорар - 8.000 крб.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ Європейський Союз Довідкове видання Дніпропетровськ, 2009 ЗМІСТ I. Вступ II. Європейський союз: склад та структура 2.1. Країни–члени ЄС 2.2. Країни-кандидати III. Інституції Європейського Союзу 3.1. Структура інституцій Євросоюзу та їх можливості. С. 7 3.1.1. Європейська Рада 3.1.2. Рада Європейського Союзу 3.1.3. Європейський Парламент 3.1.4. Європейська Комісія IV. Установчі документи V. Основні віхи в...»

«CfTCCtlOu,. 'ex, $1я^я ’ OS' i & T l f t ' а Ґ ї Ж J ill г У* Ґ і? LJU, v /У 'У і-г и Х. ~ ir u s рсГ Л П t » VU7?L Ю 'п ь п НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ АКАДЕМІЧНІ Й ДОАКАДЕМІЧНІ ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ Колективна монографія Київ -2 0 1 2 ББК 63.3(4 Укр) A ll Затверджено до друку Вченою радою Інституту історії України НАН України, протокол № 10 від ЗО листопада 2011 р. Рецензенти: І. В. Верба, доктор історичних наук, професор, Л. А. Дубровіна, доктор...»

«УДК 575.82:001.891:631.526(091) ШЕЛЕПОВ Володимир Васильович, д-р с.-г. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, голов. наук. співроб. сектору наукового реферування інформації та редакційно-видавничої роботи ДНСГБ НААН (м. Київ) ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ЦЕНТРІВ ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ На основі аналізу досягнень видатних вчених галузі з ботанічної географії рослин та екологічного спрямування (А. Гумбольдта, А. Декандоля, Ч....»

«ББК 63.3(4УКР)4г П12 Серія «Особистість і доба»Редакційна колегія серії: Володимир Литвин (голова), Іван Дзюба, Микола Жулинський, Павло Загребельний, Платон Костюк, Борис Патон, Валерій Смолій, Микола Стороженко, Петро Толочко, Микола Шпаковатий Під загальною редакцією академіка НАН України В.А. Смолія Видавничий проект M.I. Шпаковатого Художнє оформлення серії C.I. Чуєва Сергій Павленко П12 Іван Мазепа. — К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2003. — 315 с.; іл. Книга С. Павленка присвячена...»

«І.В. Жиленко Синопсис Київський. Лаврський альманах ( Ред. рада: В. М. Колпакова (відп. ред.)) -2рина Жиленко СЛОВО ДО ЧИТАЧА Володимир великий вас у Віру хрестив І від ідольської темряви освятив А те Бог дарував із милості благої Аби прилучити вас до Своєї Волі Щоб мертвим ідолам служити перестали І синами Живого Бога стали Коли з Сходу Свята Віра себе засвітила І багатобожну звабу пригасила З Костянтинополя, від святих патріархів Просвітлені єсмо. Східних ієрархів Любіте, й вшановуйте східні...»

«МаргариТа корзо Толкование Декалога в рукописных «учиТельных евангелиях» THEATRUM HUMANAE VITAE THEATRUM МаргариТа корзо HUMANAE VITAE Studia in honorem Natala Jakovenko Kiyovia Laurus MMXII THEATRUM Толкование Декалога в рукописных «учиТельных евангелиях»HUMANAE VITAE Студії на пошану Наталі Яковенко Київ Laurus Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. — Київ: Laurus, 2012. – 624 с.; іл. Наукові статті, що увійшли до збірника на пошану знаного укра­ їнського історика,...»

«Сергей Маловичко Марина Румянцева РЕГИОНАЛЬНАЯ И ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ* Редакционная коллегия Черноморского исторического журнала «Былые годы», в связи с возросшим интересом и увеличившимся количеством региональных исследований, поместила материалы экспресс-опроса, посвященного развитию и достижениям современной регионалистики. Вопросы нацелены на прояснение значимости и необходимости региональных исследований в формирующемся новом пространстве исторического знания. Вниманию...»

«СПІЛКА ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ УКРАЇНИ (матеріали VІІІ Пленуму Спілки економістів України та Всеукраїнської науково-практичної конференції) Київ – 2013 Оскольський В.В. Президент Спілки економістів України, академік АЕН України, професор ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО: ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ Доповідь на Всеукраїнській науково-практичній конференції 19 вересня 2013 р. м. Рівне...»

«УДК 613 ББК 51.20 Л 33 Лебедєв О. Як бути здоровим. – Широкому колу читачів представлена книга відомого лікаря-санолога Олександра Лебедєва «Як бути здоровим», що входить у серію книг «Як бути здоровим в Україні», «Як бути здоровим в Україні й Росії» і «Про здоров’я для пенсіонерів України й Росії». Матеріал надано у книзі доступною й простою мовою. Розглянуті теми дуже актуальні й злободенні. Сподіваємося, що ця книга допоможе тим, хто хоче бути здоровим і змінити своє життя на краще. Усі...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (58)-2013 УДК 378.017.92 ПОНЯТТЯ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ» В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ А. С. Сищик Розглядається поняття «толерантність» та різноманітність його значень, які містяться у наукових дослідженнях. Проблема толерантності стає особливо актуальною, оскільки вона потребує пошуку таких стратегій мислення та діяльності, які б сприяли встановленню єдиної думки стосовно протиріч, основаної на взаєморозумінні, моральній відповідальності та повазі до...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»