WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 75 |

«Випуск Бібліотека «Ейдосу» Київ EJDOS Historiographic Almanac Issue The Library of «Ejdos» Kyiv Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту історії України НАН України Опубліковані ...»

-- [ Страница 1 ] --

Альманах теорії та історії історичної науки

Випуск

Бібліотека «Ейдосу»

Київ

EJDOS

Historiographic Almanac

Issue

The Library of «Ejdos»

Kyiv

Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту історії України

НАН України

Опубліковані статті відбивають точку зору авторів, яка не завжди

збігається з думкою Редакційної Колегії.

Відповідальність за точність цитувань несе Автор

Адреса редакції: 01001, м. Київ, вул. М.Грушевського, 4, к.

E-mail:

institute@history.org.ua Fax: (044) 279 63 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 13778-2752 Р від 28.02.

Вищою Атестаційною Комісією України альманах внесено до переліку наукових фахових видань України з історичних наук (Додаток до постанови президії ВАК України від 02 липня 2008 р. № 1-05/6)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Редакційна Колегія:

Валерій Смолій, д.і.н., академік НАН України – головний редактор Ірина Колесник, д.і.н. – відповідальний редактор Ярослава Верменич, д.і.н.

Станіслав Кульчицький, д.і.н.

Юрій Пінчук, д.і.н.

Олександр Реєнт, д.і.н.

Геннадій Боряк, д.і.н.

Дмитро Вирський, к.і.н.

Володимир Головко, к.і.н.

Редакційна Рада:

Павло Магочій, Торонтський університет Войцех Вжозек, Познаньський університет Лоріна Рєпіна, Інститут всесвітньої історії Російської академії наук Владімір Козлов, Федеральне архівне агентство Росії Галіна Звєрєва, Російський державний гуманітарний університет Володимир Кравченко, Харківський національний університет Сергій Стельмах, Київський національний університет Сергій Світленко, Дніпропетровський національний університет Тетяна Попова, Одеський національний університет Леонід Зашкільняк, Інститут українознавства ім. І.П.Крип’якевича НАН України Ірина Колесник Про Бібліотеку Родина Марченків: Передмова Михайло Марченко. Українська історіографія від давніх часів до середини ХІХ ст. Посібник для студентів історичних факультетів університетів і педагогічних інститутів. К., 1971. Рукопис з Родинного архіву Марченків.

Примітки (Укладач Ірина Войцехівська) Іменний покажчик (Укладач Ірина Войцехівська) Войцехівська Ірина, Закринична Ірина (Київ). Творчість, перервана на злеті. Невідома / відома праця Михайла Марченка

–  –  –

Marchenko Mykhajlo. Ukrainian historiography from ancient time to the middle of XIX century. The textbook for students of historical departments of Universities and Institutes. Kyiv, 1971.

The manuscript from the Marchenko’s family archives Vojcekhivska Iryna, Zakrynychna Iryna (Kyiv) Creation interrupted on the flight. Known/Unknown M.Marchenko’s work Альманах теорії та історії історичної науки «Ейдос» – зовсім молоде видання, проте вже із своєю коротенькою історією. Альманах має тематичну структуру, що змінюється з кожним випуском.

Від самого початку Редакція ставила за мету підтримку й надолуження археографічного сегменту даного видання. У I-му випуску «Ейдосу»

археографічний матеріал був представлений у рубриці «Історіографічні знахідки», де було вміщено інформацію стосовно загадкової долі архіву першого українознавчого часопису «Основа». Документ був знайдений у фонді Білозерських і прокоментований Н.Барабаш.

У II-му випуску щорічника рубрика «Історіографічні знахідки»

перетворилася на компактний додаток, справжній appendix до журналу, у якому (додатку) вміщена дивом збережена стаття Дмитра Дорошенка про Д.Бантиш-Каменського, котру знайшов і підготував до друку В.Андрєєв.

Ідея публікації нових, втрачених, чи забутих історичних/ історіографічних джерел, книжкових раритетів була зреалізована у III-му випуску в форматі Бібліотека «Ейдосу».

Бібліотека «Ейдосу» відкривається публікацією (пізньої і більш розлогої за обсягом версії) відомої праці знаного українсько-радянського історика Михайла Марченка «Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.)». (К, 1959). Дана редакція «Української історіографії»

М.Марченка тривалий час залишалась невідомою широкому загалу дослідників історії історичної науки. Рукопис одного з варіантів цієї редакції зберігався в Родинному архіві Марченків (інший варіант і досі знаходиться в сім’ї друзів історика), і був люб’язно наданий родиною історика для публікації в Бібліотеці «Ейдосу». Усе почалося з опису та упорядкування паперів фамільного архіву, що здійснювалося під керівництвом професора Ірини Войцехівської її аспіранткою І.Закриничною, темою кандидатської дисертації якої і став науковий доробок Михайла Марченка. Свого часу І.Войцехівська була студенткою М.Марченка, слухала його лекції, формувалась як історик на його працях.

Доньки вченого Леся, Ніна, Алла Марченки з великою шаною ставляться до пам’яті батька, з любов’ю і повагою зберігають його наукову спадщину. Мені пощастило познайомитися і спілкуватися з Ніною Михайлівною і Аллою Михайлівною, які багато розповідали про свою дружню родину, батька, його систематичну працю, скрутні умови довоєнного життя. У родині зберігається чимало легенд з життя батьків, 6 Про Бібліотеку навчання та перших років роботи батька в академічних установах, про його ректорство у Львівському університеті, жахливі роки заслання і щасливе повернення до родини, професорську діяльність. В атмосфері інтелектуального вільнодумства, любові до України, її минулого та культури, формувався світогляд і громадянська позиція онука Михайла Івановича Валерія Марченка, відомого діяча дисидентського руху в Україні. Життя онука припинилось, як і творчість діда, трагічно, на самому злеті.

Редакція «Ейдосу» вдячна родині Марченків за надану можливість надрукувати невідомий варіант відомої праці Михайла Марченка з української історіографії, яку очікують його колишні учні, студенти, аспіранти, зараз зрілі й відомі вчені, а також дослідники минулого української історичної науки. Публікація нового варіанту «Української історіографії» М.Марченка супроводжується споминами рідних та науковим коментарем сучасних археографів.

Редакція має намір продовжити публікацію забутих, малодоступних праць, нових джерел з культурно-інтелектуальної історії України під рубрикою Бібліотека «Ейдосу».

Разраховано на фахівців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, небайдужих до історії науки та культури в Україні.

–  –  –

Наш батько, Марченко Михайло Іванович, народився 19 вересня р. в с. Гатному, поблизу Києва. Там і похований 21 січня 1983 р., поряд з дружиною Оксаною Ларіонівною, нашою мамою, з якою прожив 55 років.

М.Марченко – відомий історик, автор низки праць з української історії, як-то «Боротьба Росії і Польщі за Україну (1654-1664)»; «Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.)»; «З героїчного минулого України. Іван Богун»; «Українській урок польській шляхті»;

«Історичні праці М.О. Максимовича»; «Стародавній Київ»; «Історія української культури (з давніх часів до середини XVII ст.)», «Історичне минуле в творчості Шевченка», «Видатний історик Лазаревський» (спів.), «Історична наука в Київському університеті 1861-1917 рр.», «Стародавня Русь у боротьбі з кочевниками до навали монголо-татар»; праць, друкованих і таких, що досі залишаються у рукописі.

Батька в родині дуже любили і поважали. У наших споминах він залишився таким лагідним, теплим, люблячим та уважним. Мама, Оксана Ларіонівна, завжди була поряд з батьком і дітьми, господиня в домі, більш строга і вимоглива.

І батько, і мати походили з селян. Батьку була притаманна якась природна першоджерельна інтелігентність. Він ріс допитливим хлопчиком, який тягнувся до усього прекрасного, природи, знання, скрипки, усім цікавився, що було не зовсім типовим для селянських дітлахів. Малого Мишка завжди тягнуло до знання, мабуть у гени були вкладені природна допитливість, любов до рідного краю, мови, співу.

На підйомі й юнацькому злеті зустрів революцію. Він став секретарем ревкому у рідному селі, щиро вірив у те, що село й селян чекають великі зміни через Радянську владу.

8 Родина Марченків: Передмова Він уявляв щасливе майбутнє, коли у 1927 р. очолив комуну у Гостомелі, куди дружина Оксана віддала усе своє придане. Йому цілком імпонувала партійна політика, щоправда, комуна проіснувала лише рік.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


З 1934 р. М.Марченко – аспірант Інституту червоної професури.

Згадуюємо і про настрої в родині в середині 30-х рр., коли жили в аспірантському гуртожитку на вулиці Жертв Революції (нині Десятинна).

Тут батько багато працював уночі за великим столом з лампою під зеленим абажуром. Тут М.Марченко, парторг інституту та його родина набиралися страху, коли по ночах приходили й забирали сусідів по гуртожитку, заарештували Шимка, Гришка та інших. Утім на цей раз батька «не зачепили».

Наступний яскравий епізод у нашій пам’яті – це перебування батька у Львові на посаді ректора першого Українського університету. У Львові родина Марченко отримала квартиру колишнього ксьондза-ректора з 4-х кімнат, великою кухнею, де була газова плита, та балконом. У львівській квартирі був великий кабінет: три стінки займали шафи із книгами, шкіряний диван, письмовий стіл, килим на підлозі, що контрастувало із умовами академічного гуртожитку.

Образ нового «совєтського» ректора Львівського університету був овіяний легендами серед українського студентства. Як згадує Я.Дем’янчукТомич, ректор був зовсім молодий чоловік, «русявий, синьоокий, елегантно одягнений». Про нього говорили «з великою обережністю, як про свою людину, яку треба оберігати». Саме тут, у нових умовах життя і праці стала проявлятися «українськість» М.Марченка, у свідомості та діях. Відомо, що він «перестерігав історика М.Андрусяка, щоб не залишався у Львові», про відвідини ним «митрополита Андрія Шептицького на Святоюрській горі», і про те, «що неділями можна його зустріти в катедрі св. Юра»

(згадує Я.Дем’янчук-Томич). М.Марченко зумів знайти спільну мову із львівською професурою, відомими вченими, українознавцями, як-от В.

Сімович, В.Щурат, М.Рудницький, Я.Янів, Ф.Колесса тощо.

За сімейною легендою, якось зайшов М.Марченко до невеличкої книжкової лавки у Львові, де побачив силу-силенну книг про Україну, різними мовами. Власник лавки, побачивши його зацікавленість, запропонував усе це купити. М.Марченко відповів, що не має стільки коштів. Втім власник книгарні готовий був віддати увесь цей скарб за символічну ціну. Тоді М.Марченко за 900 карбованців (свою місячну зарплатню) купив багато книг й вивіз їх двома вантажівками до Києва.

Батько дуже тішився місцевою природою, мовою, вбранням галичан, ввічливою поведінкою молоді, привітливістю, доброзичливістю простих Родина Марченків: Передмова людей, селян, вбачаючи велику різницю із селом у рідному краї. Якось поїхали до Трускавця на свята (у батька було службове авто «Б’юік»), а навколо, по горах – молодь у вишиванках, кептариках, із співами, усмішками, як «намистинки котяться», – сказав батько.

На початку війни М.Марченка було заарештовано. Більше ніж два з половиною роки він провів у Новосибірській в’язниці без суда і слідства, звідки писав листи до Сталіна, щоб робили розслідування справи. За сімейними переказами, батько, перебуваючи у камері-одиночці, якось заснув під вікном, з якого нещадно віяло холодом, і примарились йому уві сні зелений луг, з барвистими квітами, по якому йде його люба Оксана і раптом… гуркіт, стукіт, від якого він прокинувся. Відчиняється камера і наглядач каже: «Марченко, с вещами» (12.02.1944). Так закінчилися кошмар і невизначеність.

Після повернення до Києва М.Марченка захопила наукова праця, робота зі студентами, родина. Його творчість високо цінували західні колеги, зокрема М. Антонович, О.Оглоблин, Л.Винар. З О.Оглоблиним М.Марченко перебував у дружніх стосунках, і, пригадується, дружили сім’ями. О.Оглоблин з дружиною жили на Андріївському узвозі (колишня вул. Лівера) у буд. № 6 та третьому поверсі (колись увесь будинок належав родині дружини О.Оглоблина). У 1940 р. О.Оглоблин та В.Пичета були офіційними опонентами при захисті кандидатської дисертації М.Марченка (в організації банкету допомагав Ф.Лось). Докторську дисертацію М.Марченко захищав у Ленінграді (1961 р.), він був у добрих стосунках з В.Мавродіним. Після арешту М.Марченка у червні 1941 р.

саме у О.Оглоблина опинилася його велика бібліотека.

Батько, за споминами рідних, користувався великою повагою серед київської творчої інтелігенції. У нього були дружні взаємини з М.Рильським, молодим тоді А.Малишком. О.Гончар багато розпитував його, як історика і керівника комісії по збереженню історичних пам’ятників, працюючи над своїм «Собором». М.Марченко-історик часто виступав консультантом історичних постановок у театрі ім.І.Франка.

Г.Юра, Н.Ужвій, М.Яковченко, О.Ватуля, Є.Пономаренко – це коло його театральних знайомств і творчого спілкування.

Добру пам’ять про себе як лектора й викладача залишив М.Марченко серед студентів педінституту та Київського університету (з 1956 р.). До лекцій Михайло Іванович готувався ввечері чи зранку перед заняттями, він діставав картки на жовтому папері, продивлявся їх, перечитував, переглядав літературу, зосереджувався. Про М.Марченка-лектора згадує В.Шевчук: «обережний у висловах, він проте умів подавати об’єктивнє й 10 Родина Марченків: Передмова грунтовне знання, принаймні його виклади й досі згадую з повагою…».

Серед студентів та учнів М.Марченко були різні, такі, як В.Шевчук, Р.Іванченко, й такі, як В.Маланчук.

Найсильніше постать, настрої, доля діда вплинули на онука – Валерія Марченка. Валерій, згадує Ніна Марченко, завжди тягнувся до діда, поважав діда, прислухався до його думки. У 22 роки Валерій взяв прізвище діда (як, до речі, й інший онук). Між Валерієм і дідом завжди були теплі, довірчі стосунки. Саме дід радив йому отримати філологічну освіту. Образ діда, писав В.Шевчук про Валерія Марченка, був «яскраво накреслений ще в есе ‘Занапащена Кліо’ і створений онуком (за законом спадковості, діти, як правило, заперечують батьків, а продовжують дідів з особливим сердечним передвзяттям)».

Надамо слово Валерію Марченку, який розповідає про поневіряння діда з приводу видання нової, розширеної версії його відомої праці з української історіографії: « - Ніде не хочуть друкувати моєї «Історіографії»,

- нарікає дід на щасливу дійсність.

Значно розширена й доповнена, порівняно з першим видання [

– ред.] року, доведена до кінця XIX сторіччя монографія в основному відповідала науковим вимогам. Бо відтоді, як зняли категоричне табу на джерела з історії України, дід поквапився включити майже все відоме дослідникам.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 75 |
 
Похожие работы:

«РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я У МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТАХ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Москаленко Віктор Федорович, Грузєва Тетяна Степанівна, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Іншакова Ганна Вадимівна, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця Права людини — їхня суть та соціальні корені...»

«ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ ШОРОБУРА Інна Михайлівна УДК 37.012+910.1 (043.5) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор Сиротенко Анатолій Йосипович, Інститут проблем виховання АПН...»

«Віктор МАНДЗЯК Ростислав Михайлович – “DUX GALICIAE ET IMPERATOR BULGARORUM” У світовій історії завжди були яскраві особистості, яким завдяки власним здібностям і збігові сприятливих обставин вдавалося реалізувати свої задуми і плани та залишитись у пам’яті наступних поколінь з епітетом “Великий”. Однак ця ж історія знає ще більше прикладів, коли діяч зазнає фіаско у намаганнях досягти більшого й, зрештою, в оцінках сучасників і пізніших дослідників вивляється “авантюристом” чи “маріонеткою в...»

«О. Д. Бойко Історія України Посібник Видання 2-ге, доповнене ББК 63.3 / 2 / Б 7 Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18. 2-1008 від 04. 07. 2001 р.) Це — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а пе­ редусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і разом з тим науково...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗМІСТУ ОСВІТИ КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ВЧИТЕЛЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК М АТ Е Р І А Л И Міжнародної науково-практичної конференції «ТАРАС ШЕВЧЕНКО В ДОЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ: ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ І КОРДОНИ» 2014 р. м. Київ УДК 80(477) ББК 83.3(4Укр)1 М5 Редакційна колегія: Чайковський А.  С., доктор...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-3.03 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (найменування центрального органу управління освітою, власник) Англійська мова спеціального вжитку _ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) для студентів філософського факультету І курсу напряму 6.020301-філософія (шифр і назва...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ Кафедра теорії та історії держави і права Кафедра господарського права Координаційна рада молодих юристів при головному управлінні юстиції Донецькій області Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми в праві та шляхи їх вирішення» 17 грудня 2013 р. м. Донецьк ББК Х 400 УДК 34 Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми в...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПУХОВЕЦЬ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ УДК 94(37)(092)(043.3) ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО (306-337 рр.) 07.00.02 – всесвітня історія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор...»

«SWorld – 18-27 December 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 MO DERN PROBLEMS AND W AYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012 УДК 378 Акіншина С.М. ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ НПУ імені М.П. Драгоманова, м.Київ, вул. Пирогова, 9, 01601 UDC 378 Akinshina S.M....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А.Ю. КРИМСЬКОГО СХІД І ДІАЛОГ ЦИВІЛІЗАЦІЙ До ювілею Ю.М. Кочубея Збірник наукових статей К И ЇВ 2 0 1 2 УДК 94(5)(082) ББК 63.3(5)я43 С92 Друкується за рішенням Вченої ради Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (протокол № 2 від 27 березня 2012року) Упорядники: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб Упорядники висловлюють вдячність Посольству Азербайджанської Республіки за допомогу у виданні цього збірника Статті друкуються в мовній...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»