WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«АЛЬФА, З ЯКОЇ ПОЧИНАЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКА НАУКА Нещодавно в читальному залі Державного архіву Івано-Франківської області відбулася непесересічна подія – презентація першого тому путівника ...»

-- [ Страница 1 ] --

АЛЬФА, З ЯКОЇ ПОЧИНАЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКА НАУКА

Нещодавно в читальному залі Державного архіву Івано-Франківської

області відбулася непесересічна подія – презентація першого тому путівника

„Державний архів Івано-Франківської області”. Презентований путівник

входить до серії архівних довідників, які видаються за галузевою програмою

“Архівні зібрання України”. У ньому подано інформацію про склад і зміст

документів Державного архіву Івано-Франківської області. До першого тому ввійшли джерела з історії західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої (1752–1772), Австрійської (з 1867 р. – Австро-Угорської) імперії (1772–1918), ЗУНР (1918–1919), Польщі (1919–1939) та періоду Першої світової війни. У даному томі проанотовано фонди періоду до 1939 року, в т. ч. подано інформацію про розсекречені матеріали, описано унікальні й особливо цінні документи. Путівник побудований за галузево-тематичною схемою, оснащено сучасним науково-довідковим апаратом, який включає довідку про адміністративно-територіальний поділ області (1752–1939), покажчики (іменний; географічний; установ, підприємств, організацій), перелік фондів та ін. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історичною спадщиною України.

На презентації путівника був присутній весь колектив архіву та чисельна група гостей. Серед них: академік АН Вищої школи, завідувач кафедри українознавства Івано-Франківського національного медичного університету, доктор філологічних наук Качкан Володимир Атаназійович; директор Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат історичних наук, доцент Великочий Володимир Степанович; завідувач кафедри Прикарпатського юридичного університету Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор історичних наук Андрухів Ігор Олексійович; директор Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету, кандидат історичних наук, доцент Пилипів Ігор Васильович; завідувачі кафедр Прикарпатського національного університету: всесвітньої історії – доктор історичних наук Жерноклеєв Олег Станіславович, історіографії й джерелознавства – кандидат історичних наук, доцент Марущенко Олександр Володимирович, історії України – кандидат історичних наук, доцент Райківський Ігор Ярославович; директор Івано-Франківської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка – Бабій Людмила Василівна; директор Державного архіву Тернопільської області Хаварівський Богдан Васильович; директор Державного архіву Рівненської області Григорук Микола Іванович та ін.

Презентуючи перед науковою елітою видання, яке нещодавно побачило світ, директор Державхіву області Катерина Петрівна Мицан, зокрема зазначила.

Для нас це свято, тому що ми завершили працю над Путівником, але я вважаю що це є і не менше свято для наших науковців, тому що ця наша праця призначена для Вас. Мистарались зробити все, щоб наш Путівник був об’ємним за змістом, щоб він розкривав зміст практично кожного фонду, не оминув жодну важливу групу документів, які є в тому чи іншому фонді, і, в кінцевому підсумку, – сприяв вашій праці в нашому архіві. Цінність цього тому і в тому, що в ньому охоплені всі без винятку фонди дорадянського періоду, оскільки на таємному зберіганні у нас не залишилось вже жодного фонду даного періоду. Наступним мав би бути том, присвячений радянського періоду. На даний час ми працюємо над тим, щоб забрати в обласний архів фонди установ, організацій, районних архівів. Це дуже важка й кропітка робота, після завершення якої ми вже зможемо приступити до підготовки другого тому путівника. Зараз також ведеться велика робота по розсекреченню документів. І я думаю, що на той момент, коли підготовка другого тому наблизиться до кінця, ця робота теж буде завершена.

До підготовки Путівника, у тій чи іншій мірі, причетний весь колектив архіву, але сьогодні мені приємно згадати тих людей, які внесли найбільш вагому лепту у його підготовку. І перш за все, – це Валентина Дмитрівна Гнатів, яка починала цю роботу і створила кістяк Путівника, наш енциклопедист, поліглот Володимир Михайлович Янош та ін. Вдосконалила ж його, провівши кропітку дослідницьку роботу над розширення описових пофондових статей і історичних довідок про фондоутворювачів, й довела його, до кінцевого результату, який ми на сьогодні маємо, – Любов Михайлівна Соловка. І в цьому її дуже велика заслуга.

Велика подяка професору, доктору історичних наук Геннадію Володимировичу Боряку, який, на жаль, із-за непередбачуваних обставин в останній момент не зміг приїхати на презентацію, а також рецензенту доктору історичних наук Жерноклеєву Олегу Станіславовичу за проведення кропіткого наукового редагування Путівника.

Про процес підготовки Путівника розповіла у своїй доповіді відповідальний упорядник Путівника, заступник начальника відділу інформації й використання документів ДАІФО, Любов Михайлівна Соловка.

Процес підготовки Путівника поділявся на два етапи. На першому етапі працювала робоча група у складі Валентини Дмитрівни Гнатів, Володимира Михайловича Яноша, Наталії Валентинівни Калюжної. Ними була підготовлена добра основа майбутнього Путівника. Це були уніфіковані описові пофондові статті укладені за номінальним принципом (тобто за різновидністю власне видів документів) з короткими лаконічними історичними довідками про діяльність фондоутворювачів. Ми могли видати Путівник і в такому вигляді, але ми вирішили його ще більше наблизити до потенційних користувачів. За згодою з відповідальним редактором Путівника Катериною Петрівною Мицан подальший процес підготовки Путівника протікав у наступних напрямках. Насамперед, було змінено схему побудови Путівника – з хронологічної, за якою побудовані більшість путівників, на галузевотематичну. Ми відштовхувались від того, що, насамперед, ми зберігаємо документи власне з історії західноукраїнських земель, які, на жаль у різні історичні періоди входили до складу різних держав, імперій. Але змінювались окупаційні режими, а ми існували, як держава в державі, – діяли школи, суди, органи самоврядування, громадські й релігійні організації та ін. Таким чином, вже на принципово нових засадах у схемі побудови Путівника були виділені наступні окремі блоки: „Органи державної влади”, „Органи місцевого самоврядування”, „Установи суду й прокуратури. Адвокатура. Нотаріат”, „Органи поліції. Вязниця”, „Військові установи й організації. Прикордонна охорона”, „Установи праці й соціальної опіки”, „Органи освіти й навчальні заклади”, „Релігійні установи”, „Громадські об’єднання, „Особові фонди”, „Колекції”.

Історичні, структурні зміни в діяльності фондоутворювачів ми намагались відобразити в історичних довідках. Для їх насичення виникла необхідність у проведенні дослідницької роботи з вивчення діяльності фондоутворювачів на основі власне джерел й відповідної літератури (посилання на них ми подаємо у примітках). За консультативну допомогу, надану архівістам при підготовці Путівника, колектив архіву висловлює подяку завідувачу кафедри всесвітньої історії Олегу Жерноклеєву, завідувачу кафедри педагогіки ім. Б. Ступарика Тетяні Завгородній, доценту цієї ж кафедри Вікторії Стинській, доценту кафедри історії держави і права Сергію Адамовичу, доценту кафедри політології Миколі Генику та ін..

У пофондових описових статтях ми вирішили відійти від найбільш поширеного в документознавстві номінального принципу групування документів (тобто за їх різновидністю). Для кожного фонду, відповідно до його галузевої приналежності та з метою найбільш повного відображення складу документів, був обраний свій принцип систематизації інформації про нього. Групування інформації здійснювалось переважно за тематичнономінальним принципом, при якому спочатку був здійснений її поділ за функціональними, галузевими, тематичними, предметно-питальними ознаками (з урахуванням функцій або галузей діяльності, тем чи питань, відображених у документах), а всередині цих груп – за різновидами документів. Це дозволило нам виокремити, зокрема, такий важливий блок як документи з історії українського національно-визвольного руху. Якщо у фонді, крім документів фондоутворювачів, зберігаються документи вищестоящих та інших установ, вони були описані в окремих групах. Хронологічний принцип був використаний тільки у фондах, в яких були виявлені документи ЗУНР, а також у колекції документів, яка охоплює періоди Першої та Другої світових воєн, ЗУНР;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


географічний – використовувався у фондах, які містять документи не тільки з історії Станіславщини, а й інших воєводств та усієї Польщі загалом. Для об’єднаних у групи фондів, враховуючи підвищений інтерес до відомостей генеалогічного характеру, історії окремих закладів, установ, організацій, населених пунктів, українського національно-визвольного руху, національних меншин тощо, та з метою якнайширшого та зручнішого задоволення потреб потенційних користувачів, на розширеному засіданні колегії ДАІФО від 01.12.2003 було вирішено подавати тільки спільну історичну довідку, а анотації укладати до кожного фонду окремо.

У процесі роботи над путівником, – відзначила Л. М. Соловка, – для мене особисто дуже сильно був відчутний зв'язок поколінь. Уже з самого початку роботи над ним для нас була дуже високо піднята планка, адже й попередній Путівник (1960), не дивлячись на те, що він містив відповідні ідеологічні нашарування, був досить високо оцінений фахівцями з архівознавства. А над ним працювали такі висококваліфіковані спеціалісти як Мессінг Давид Мойсейович, який володів польською, німецькою, єврейською, латинською мовами (сьогодні, на жаль, у нас в архіві таких спеціалістів немає) та ін. Тому у презентоване вашій увазі видання ми намагались вкласти як досвід попередніх поколінь архівістів, і водночас будувати його вже враховуючи запити молодого покоління, яке будь-яке видання, а особливо науководовідкове, прагне бачити у формі своєрідної бази даних, розміщеної в мережі Інтернет (до речі наш Путівник є на сайті Держкомархіву: www.archives.gov.ua), для того, щоб швидко і зручно можна було віднайти ту чи іншу інформацію.

Тому дуже добре, що пліч-о-пліч зі мною над підготовкою вже остаточної редакції Путівника працювала й недавня випускниця Прикарпатського університету, магістрант Ігора Ярославовича Райківского, провідний спеціаліст відділу обліку Оксана Михайлівна Човганюк. Мною були підготовлені блоки фондів органів влади, місцевого самоврядування, юстиції й правоохоронних органів та релігійних установ, а також описові статті про колекції архіву, довідка про адміністративний поділ нинішньої території області в 1752–1939 рр. й структурований покажчик установ, підприємств, організацій. На плечі ж Оксани Михайлівни Човганюк ліг не менший тягар:

проведення звірки облікових даних та укладання нової редакції переліку фондів зі внесенням змін у науково-довідковий апарат до фондів, описові статті блоку фондів економічних установ, установ праці й соціальної опіки, органів освіти й навчальних закладів, громадських об’єднань, укладання іменного й географічного покажчика та загалом комп’ютерна правка попереднього макету. І Оксана Михайлівна Човганюк успішно справилася з цим величезним навантаженням і проявила себе як скрупульозний і педантичний працівник.

Науковим редактором нашого Путівника був перший заступник Голови Держкомархіву професор, доктор історичних наук Геннадій Володимирович Боряк, який стояв біля витоків загальної архівної інформаційної системи. Саме розроблені ним на основі міжнародних стандартів вимоги до уніфікації назв фондів були покладені нами в основу нової редакції списку фондів, яка і була здійсненна за його безпосередньої участі.

Далі на презентації Путівника прозвучали виступи гостей.

Завідувач кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету, доктор історичних наук Жерноклеєв Олег Станіславович привітав від імені керівництва Інституту історії й політології Прикарпатського національного університету Державний архів Івано-Франківської області з видатною подією у житті архіву й подякував за цю велику й важливу працю. У своєму виступі він зокрема зазначив.

Присутні тут науковці, як ніхто інший, можуть оцінити наскільки це є важка праця – створення й підготовка такого видання! Присутні тут наковці також знають і належно оцінюють вагу цього видання, яке вже само по собі є значним внеском в науку, і послужить черговим стимулом для її подальшого розвитку.

Такого роду Путівник значно полегшить працю майбутніх дослідників, аспірантів, магістрантів, здобувачів, студентів. Як рецензент презентованого видання, я можу з усією відповідальністю заявити, що підготовлений Держархівом області Путівник є одним з найкращих в Україні. Він є досконалий за своєю структурою, має прекрасний науково-допоміжний апарат, яким, до речі, може похвалитися далеко не кожне такого роду видання. Я думаю, що всі тут присутні, й майбутні науковці, які будуть працювати в архіві, не раз із вдячністю згадають колектив архіву і кожного, хто доклався до створення цього видання. Така подія буває раз на півстоліття.

Професор Жерноклеєв привітав авторів-упорядників словами Івана-Павла ІІ: „Людина через працю стає учасником діла Створення”, вона стає співробітником Бога у справі творення світу, яке продовжується і до сьогоднішнього дня. І кожен, хто доклався до цієї прекрасної книги не пошкодує у своєму житті ні про жоден день, жодну хвилину чи годину праці, свої сили, зусилля, нерви, вкладені у це видання.

Викладач курсу архівознавства на кафедрі історіографії й джерелознавства Прикарпатського національного університету, директор інституту туризму Прикарпатського національного університету, кандидат історичних наук, доцент Великочий Володимир Степанович з гордістю заявив:

Шановні гості, працівники Державного архіву області, колеги!

Колеги не тому, що тут присутні багато істориків за фахом, а тому, що сьогодні я маю велику честь вважати себе вашим колегою, оскільки в інституті історії й політології я викладаю саме архівознавство.

З точки зору викладача, дослідника, джерелознавця, вихід у світ такої серйозної праці, такого солідного видання, добре продуманого, логічно побудованого, доступного, як на мене, є без перебільшення неоціненним внеском всього колективу архіву загалом, і авторського зокрема, у розвиток архівної справи України. В майбутньому, хоча це не завжди не так просто для викладача, обіцяю переробити лабораторні завдання для студентів на основі презентованого нам сьогодні видання, адже кращого матеріалу не знайти. Дай вам Бог здоров’я, наснаги цю роботу не припиняти, адже це той випадок, коли ми з вами поєднуємо минуле, сьогодення і майбутнє. Оце та машина часу, яка дозволяє нам науковцям швидко перенестися в ретро. Доземний вам уклін!Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ДУХОВНІСТЬ. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ. Збірник наукових статей Випуск 3 ІВАН ФРАНКО ТА УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА КУЛЬТУРА Львів 200 Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Випуск 3. Іван Франко та українська духовна культура. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 87 с. Spirituality. Culture. Nation. Collected scientific articles. Vol. 3. Ivan Franko and Ukrainian spiritual culture. –...»

«Ruthenica. Supplementum 3 Анджей Поппэ CТУДИТЫ НА РУСИ Истоки и начальная история Киево-Печерского монастыря КИЇВ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Рекомендовано до друку вченою радою Інституту історії України НАН України У разі передруку матеріалів узгодження з видавцями обов’язкове Висловлюємо подяку «Фонду катедр українознавства» за підтримку видання http://history.org.ua/ Адреса редакції: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4...»

«УДК 37(73)+37(477) Гуманітарний вимір розвитку освіти в США та Україні Ярослав Пилинський Статтю присвячено проблемам розвитку освітніх систем США й України як в національному так і в глобальному демократичному просторі. Наголошено на ролі гуманітарної складової освіти; підкреслено важливість надання якісних освітніх посліг у період переходу від елітарності до егалітарності. Ключові слова: гуманізація освіти, гуманітарна складова в освіті, демократія, сучасна освіта Серед проблем, які одвічно...»

««Вітчизнянанаука:сучаснийстан,актуальніпроблемитаперспективирозвитку» «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжнагромадськаорганізація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІІ...»

«годов. К вопросу о возможностях многомерного анализа // Преподавание и изучение историографии и источниковедения отечественной истории: проблемы, опыт, поиски, решения. Сб. науч. тр. – Тверь, 1992. – С. 145–160. 5. Попова Т. Н. О понятии «историографический процесс» // Історія і теорія історичної науки та освіти: Харківський історіографічний збірник / Відп. ред. В. К. Міхєєв – Х.,1995. – Вип. 1. – 124 с. 6. Колесник І. І. Дидактичний образ української історіографії (нотатки на полях підручника)...»

«УДК 821.162-1 АВРАМЕНКО Л. Г. РЕЛІГІЙНІ МОТИВИ В ПОЕЗІЇ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА На матеріалі поезії Євгена Маланюка міжвоєнного періоду робимо спробу осмислити базовані на християнській свідомості автора релігійні мотиви, у яких викристалізовуються категорії позасущого і реального буття України. Ключові слова: релігійні мотиви, поетичні аналогії, образи низу / височини, Слово-Бог. Сучасні дослідники поезії Євгена Маланюка акцентують на тому, що «у всесвіті Маланюка існує Бог. Він старозавітній. Бог...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського На правах рукопису МАЛІКОВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 572.925(477)«18/19»-057.16:340.141 ЗВИЧАЄВО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ НАЙМИТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕТНОКУЛЬТУРІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Спеціальність 07.00.05 – етнологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Науковий керівник Скрипник Ганна Аркадіївна академік, доктор історичних наук Київ – 2012...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій, післядипломній освіті Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару ПОЛТАВА УДК 91 (07) ББК 26.8р30 + 74.26 Впровадження сучасних технологій навчання географії у шкільній, вищій, післядипломній освіті: Матеріали...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія мист-во. 2011. Вип. 10. С. 303–306 Ser. Art Studies. 2011. № 10. Р. 303–306 ПАМ’ЯТІ ОЛЕКСИ ОШУРКЕВИЧА (1933–2010) 9 жовтня 2010 року в Луцьку внаслідок хвороби несподівано для рідних, друзів, близьких, знайомих і колег пішов із життя Олекса Ошуркевич – відомий український дослідник народної культури, фольклорист, етнограф, заслужений працівник культури України, лауреат Всеукраїнської премії імені Павла Чубинського. Саме в той день у приміщенні...»

«О. Д. Бойко Історія України Посібник Видання 2-ге, доповнене ББК 63.3 / 2 / Б 7 Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18. 2-1008 від 04. 07. 2001 р.) Це — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а пе­ редусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і разом з тим науково...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»