WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |

«Павлов В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В., Павліха Н.В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навчальний посібник. – Київ: Кондор, 2009.– 230 с. ЗМІСТ ВСТУП. 8 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Павлов В.І., Мишко О.В., Опьонова І.В., Павліха Н.В.

Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів: Навчальний

посібник. – Київ: Кондор, 2009.– 230 с.

ЗМІСТ

ВСТУП. 8

РОЗДІЛ 1. Політика підприємства в галузі якості продукції. 11

Категорія якості в системі стандартизації і сертифікації. 12

Методи оцінки та контролю рівня якості продукції. 18

Метрологічне забезпечення якості продукції. 25

Концепція поліпшення якості продукції в Україн. 35 Стратегія управління якістю продукції на підприємстві. 48 Зарубіжний досвід управління якістю продукції. 56 Глосарій основних понять і термінів з управління якістю продукції. 62 Питання для самоперевірки. 6 РОЗДІЛ 2. Основні положення національної системи стандартизації. 65 Історичний огляд розвитку стандартизації. 66 Мета, завдання та функції стандартизації. 70 Об’єкти та пріоритетні напрями стандартизації. 75 Методологія та організація робіт із стандартизації. 82 Інформаційне забезпечення в сфері стандартизації. 87 Законодавчо-нормативна база державної системи стандартизації. 90 Глосарій основних понять і термінів з стандартизації. 92 Питання для самоперевірки. 94 РОЗДІЛ 3. Основні положення системи підтвердження відповідності.

Загальні відомості про систему сертифікації УкрСЕПРО. 96 Мета, форми та способи підтвердження відповідності. 97 Суть та значення оцінки відповідності. 99 Організація та порядок проведення робіт з оцінки відповідності. 103 Сертифікат і знак відповідності державної системи сертифікації. 107 Нормативно-правові основи системи сертифікації. 112 Глосарій основних понять і термінів з сертифікації. 116 Питання для самоперевірки. 118 РОЗДІЛ 4. Основні положення системи ідентифікації товарів і послуг (EAN•UCC). 119 Ідентифікаційні номери системи кодування EAN•UCC 120 Глобальний номер торгової одиниці (GTIN). 122 Ідентифікаційні номера EAN•UCC обмеженої циркуляції. 131 Автоматична ідентифікація: штрихкодові символіки EAN•UCC.

Радіочастотна ідентифікація. 137 Засоби системи EAN•UCC у логістиці.Транспортна етикетка EAN•UCC. 149 Ідентифікаційні номери розташування. 150 Ідентифікація одиниць постачання.

Транспортна етикеткаEAN•UCC. 153 Особливості використання засобів EAN•UCC для обліку транзитних вантажів в Україні. 158 Особливості електронного обміну інформацією (EDI) 163 Особливості штрихового кодування товарів і послуг в Україні. 167 Нормативно-правова база системи штрихового кодування та електронного обміну даними. 181 Глосарій основних понять і термінів зі штрихового кодування. 186 Питання для самоперевірки. 189 РОЗДІЛ 5. Міжнародне співробітництво України в галузі стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг 190 Основні міжнародні організації з стандартизації. 191 Міжнародна Асоціація Товарної Нумерації. 201 Участь України в міжнародній і європейській діяльності з стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг. 207 Питання для самоперевірки. 218 Висновки. 219 Бібліографія. 222 Перелік основних скорочень, що використовуються в посібнику ГАТТ/СОТ – Генеральна угода з тарифів і торгівлі Світової організації торгівлі ГОСТ (рос.) – міждержавний стандарт, прийнятий країнами СНД ГСТУ – галузеві стандарти України Держспоживстандарт України – Державний споживчий комітет стандартизації, метрології та сертифікації України ДСТУ – державні стандарти України ДНДІ – Державний науково-дослідний інститут ДНВО – Державне наукововиробниче об’єднання ЄЕК ООН – Робоча група із стандартизації Європейської Економічної Комісії ЄС – Європейський Союз ІЗ – ідентифікатор застосування для кодування інформації на транспортних етикетках КМУ – Кабінет Міністрів України КНД – керівний нормативний документ КСУЯП – комплексна система управління якістю продукції МДР – Міждержавна Рада із стандартизації, метрології та сертифікації в рамках СНД МС – міжнародні стандарти НД ДСС – настановчі документи Державної системи стандартизації НОРМ – наукова організація робіт із збільшення моторесурсу двигунів НТП – науково-технічний прогрес РККО –реєстратор контрольно-касових операцій СБВП – система бездефектного виготовлення продукції і здачі її з першого пред’явлення СБП – система бездефектності праці СІ – міжнародна система одиниць СТП

– стандарти підприємств СТТУ – стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок України СУ ПП – система управління промисловим підприємством ТКУ – технічний комітет із стандартизації України ТПП – Торгово-промислова палата ТУУ – технічні умови України Угода ТБТ – Угода про технічні бар’єри в торгівлі УкрЦСМС – Український науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації УЯП – управління якістю продукції ЦСМС – Центр стандартизації, метрології та сертифікації ЯКНАРЗПВ – якість, надійність, ресурс з перших виробів Іноземна термінологія CASCO – Комітет ISO з оцінки відповідності CDROM – компакт-диск CEN – Європейський комітет із стандартизації CELENEC – Європейський комітет із стандартизації у галузі електротехніки CONTRL – стандартизовані службові повідомлення для синтаксичного контролю COOMET – Організація державних метрологічних установ Центральної і Східної Європи COPOLCO – Комітет ISO з політики у сфері споживання DEVCO – Комітет ISO з питань розвитку або допомоги країнам, що розвиваються EAN – Європейська Асоціація Товарної Нумерації EANCOM – стандартизовані електронні повідомлення EAN International – Міжнародна Асоціація Товарної Нумерації EAN•UCC System – загальна світова система ідентифікації товарів та послуг EAN/UCC – Європейська (або американська) система штрихового кодування EASC – Євро-Азійська Рада із стандартизації, метрології та сертифікації EDI – Електронний обмін інформацією EN – Європейський стандарт EUROFILE – Єврофайл GENERAL – стандартизовані повідомлення загального призначення GEPIR – Міжнародний електронний інтернет-каталог GLN – Глобальний номер розташування GTIN Глобальний номер торгової одиниці HAR – Європейські знаки відповідності для кабелів IAF – Міжнародний форум з акредитації IEC – Міжнародна електронна комісія IFTMBF, IFTMIN, IFTSTA – стандартизовані транспортні повідомлення ILAC – Міжнародна конференція з акредитації лабораторій INFCO – Комітет ISO з інформації INVOICE – стандартизовані повідомлення “рахунок” ISO – Міжнародна організація із стандартизації ISONET – Комітет інформаційної мережі ISO OIML – міжнародна організація законодавчої метрології PARTIN – стандартизована інформація про партнерів PRICAT – каталоги цін/продаж PRODAT – дані про продукцію QUOTES (REQUOTE) – стандартизовані повідомлення про умови постачання або умови надання послуг REMADV – стандартизовані повідомлення про переказ REMCO – Комітет ISO по стандартних зразках RFID – радіочастотна ідентифікація товарів SSCC – Порядковий номер транспортного контейнера SLSFCT, SLSRPT – стандартизовані повідомлення для планування та звітності STACO – Комітет ISO з принципів стандартизації “TERMINUS” – банк національних термінологічних стандартів та стандартизованих термінів TQM – система загального управління якістю UCC – Нумерувальна організація Північної Америки UGPC – Рада з уніфікованого кодування бакалійних товарів UN/ECE – Європейська Економічна Комісія ООН UN/EDIFACT – всесвітній єдиний стандарт для Електронного обміну даними UPC – штриховий код Нумерувальної організації Північної Америки UPCC – рада по уніфікованому кодуванню продукції WTO – Світова організація торгівлі (СОТ) ВСТУП Рівень життя кожної людини і суспільства загалом визначає якість товарів та послуг. Важливу роль у вирішенні проблеми якості відіграють стандартизація і сертифікація, які є ефективними засобами управління якістю і забезпечення безпеки продукції робіт та послуг. Безпосередньо стандарти встановлюють визначений набір конкретних показників якості товарів та послуг, що кількісно характеризують істотні для цього виду продукції властивості, тобто якраз ті властивості, які спроможні задовольнити потреби та забезпечити надійну безпеку споживачів.

Впровадження у навчальний процес курсу “Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів” має на меті формування системи спеціальних знань та навичок як у майбутніх фахівців, так і в працівників, які готуються до здійснення обов’язкової сертифікації продукції, а також до маркування вітчизняних товарів і послуг штриховими кодами.

Найбільш ефективним шляхом вирішення цієї проблеми є використання міжнародних і європейських стандартів та перехід до загальноприйнятого принципу добровільної стандартизації із закріпленням обов’язкових вимог у законодавчих актах прямої дії.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Саме з цих причин у посібнику враховуються рекомендації Міжнародної організації із стандартизації (ISO), нормативні документи у галузі сертифікації та управління якістю ISO/ІЕС, європейські стандарти оцінки відповідності EN 45000, міжнародні стандарти (МС) управління та забезпечення якості ISO серії 9000, 10000, управління навколишнім середовищем ISO серії 14000.

За своєю структурою, змістом, методологічною побудовою зазначений курс суттєво відрізняється від подібних дисциплін, які рекомендуються для вивчення у вищих навчальних закладах. У запропонованій роботі застосовано принципово новий підхід до розкриття основних положень національної системи стандартизації, системи підтвердження відповідності, якості продукції, які відбиті у документах УкрСЕПРО. При цьому велику увагу приділено особливостям штрихового кодування товарів та електронного обміну інформацією (електронна торгівля).

Структура навчального посібника, послідовність і взаємозв’язок його розділів спрямовані на реалізацію завдань щодо підготовки нової генерації спеціалістів, здатних розв’язувати складні господарські проблеми у сфері стандартизації якості продукції та сертифікації.

Перший розділ “Політика підприємства в галузі якості продукції” висвітлює основні поняття та категорії якості, методи оцінки та специфіку метрологічного забезпечення якості продукції. Особливе місце посідають питання розробки стратегії та механізму і умов стимулювання поліпшення якості продукції на вітчизняних підприємствах. Крім того, узагальнено зарубіжний досвід управління цими процесами.

У другому розділі “Основні положення національної системи стандартизації” зроблено історичний огляд розвитку стандартизації, розглянуто мету, завдання та функції стандартизації. Детально висвітлені методологічні та організаційні питання проведення робіт із стандартизації, а також питання інформаційного забезпечення в цій сфері.

Третій розділ “Основні положення системи підтвердження відповідності” окреслює мету, форми та способи підтвердження відповідності, розкриває суть, організацію і порядок виконання робіт з оцінки відповідності. Тут же містяться загальні відомості про Національну систему сертифікації УкрСЕПРО.

У четвертому розділі “Основні положення системи ідентифікації товарів і послуг (EAN•UCC)” розглядаються основні поняття і категорії в сфері ідентифікації та маркування продукції в системі EAN•UCC, зокрема, подано ідентифікаційні номери системи кодування EAN•UCC, штрихкодові символіки. Особливе місце посідають питання забезпечення якості штрихкодового маркування вітчизняних товарів. Всебічно висвітлено засоби системи EAN•UCC у логістиці, зображено стандартну транспортну етикетку EAN•UCC. Узагальнено результати діяльності Асоціації товарної нумерації “ЕАН-Україна”.

П’ятий розділ “Міжнародне співробітництво України в галузі стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг” розглядає питання участі України в міжнародній і європейській діяльності у цій сфері. Також дано загальну характеристику основних міжнародних організацій із стандартизації, проаналізовано роботу Міжнародної Асоціації Товарної Нумерації (EAN International).

У посібнику розглядаються нормативно-правові засади, узагальнюються як практика вітчизняних підприємств, так і світовий досвід у галузі відповідно до системи стандартизації, сертифікації, ідентифікації товарів і послуг.

Кожний із розділів супроводжується глосаріями відповідних понять і термінів. Читач знайде у навчальному посібнику чимало ілюстративного матеріалу – рисунків, схем, таблиць, що сприятиме кращому засвоєнню інформації.

Посібник розрахований не лише на студентську аудиторію, а й на науковців, викладачів ВНЗ, спеціалістів державних органів та підприємницьких структур, а також на широке коло читачів, які цікавляться питаннями стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг.

Усвідомлюючи те, що кардинальні зміни, які відбуваються в житті країни, вимагатимуть подальшого вдосконалення розробки та викладу курсу “Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів”, автори будуть вдячні за слушні побажання, зауваження та пропозиції. Надсилати їх просимо на адресу: 43024, м. Луцьк, пр. Відродження, 24, Луцький навчальноконсультаційний центр Тернопільської академії народного господарства.

РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ГАЛУЗІ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ.

Категорія якості в системі стандартизації і сертифікації Необхідність поліпшення якості продукції, робіт та послуг у сучасних умовах господарювання диктується низкою обставин, зокрема, потребами НТП і зміною споживчих запитів населення, нестачею або обмеженістю природних ресурсів, розвитком зовнішньої торгівлі тощо. В умовах переходу до ринкової економіки проблема якості стоїть особливо гостро.

Категорія якості є складною і суперечливою з погляду різних її аспектів, тому вона потребує детального розгляду. Під якістю продукції розуміють сукупність властивостей виробу, які обумовлюють його придатність задовольняти певні потреби споживача (ДСТУ 15467-79). Міжнародні стандарти визначають якість як сукупність характеристик об’єкта, що стосуються його здатності задовольняти сучасні та майбутні потреби суспільства (ISO 8402:91). З цих визначень можна зробити висновок, що за вихідну характеристику, скажімо, якості промислової продукції прийнято її властивість.

Під властивістю продукції розуміємо об’єктивну особливість виробів, яка проявляється при їх створенні, експлуатації чи споживанні [25, 100]. Кожний конкретний вид виробу має безліч різноманітних властивостей. Їх сукупність дозволяє відрізнити його від іншої продукції. Всі властивості продукції можна розділити на прості й складні. Прикладом складної властивості є надійність виробу. До числа простих властивостей відносять вантажопідйомність і швидкість автомобіля, потужність двигуна, зусилля пресу і тощо.

Однак слід зазначити, що не всі властивості виробу однаковою мірою формують його якість. Враховуються лише ті функціонально корисні властивості, які значно впливають на результати споживання виробу (зберігання, транспортування, обслуговування, ремонт тощо). Поліпшення якості здійснюється на підставі поліпшення не всіх властивостей виробу, а лише тих, які впливають на виконання виробом його функцій.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |
 
Похожие работы:

«АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ Р С Р ІНСТИТУТ І С Т О Р І Ї ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ МІЖВІДОМЧИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ П Р А Ц Ь Засновано в 1975 р. В И П У С К К И Ї В НАУКОВА Д У М К А 1988 У з б і р н и к у д р у к у ю т ь с я м а т е р і а л и про події р е в о л ю ц і ї 1 9 0 5 — 1 9 0 7 років у Росії, з о к р е м а на Уфі В е л и к а у в а г а п р и д і л е н а ленінській теоретичній с п а д щ и н і. А в т о р и в и с в і т л ю ю т ь діяльність біли в и ц ь к и х о...»

«152 Наукові записки: Серія “Історія” Василий Клок ПРАЗНОВАНИЕ ПЕРВОГО МАЯ ПОЛЬСКИМИ ЛЕВЫМИ ПАРТИЯМИ ГАЛИЧИНЫ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД В статье анализируется празднования первого мая польскими левыми партиями в межвоенный период. Характеризуются методы, которые использовали политические силы во время уличных акций в этот день. Ключевые слова: коммунисты, социалисты, митинг, демонстрация, Первомай. Vasyl Klok CELEBRATION OF MAY POLISH LEFTIST PARTIES GALYCHYNA IN THE INTERWAR PERIOD This article...»

«ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І. КРИП’ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. ФРАНКА Леонтій Войтович КНЯЖА ДОБА: ПОРТРЕТИ ЕЛІТИ Біла Церква Видавець Олександр Пшонківський ББК 63.3 (2)41 В65 Рецензенти: Я. Д. Ісаєвич, академік НАН України, доктор історичних наук, професор (Львів, Україна). О. В. Майоров, доктор історичних наук, професор (Санкт-Петербург, Російська Федерація). Д. Домбровський, доктор історії (Торунь, Польща). У монографії досліджується правляча еліта...»

«УДК 378.6:355(477) © Марченко О.Г.ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ГУМАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Постановка проблеми. Проблема підготовки військового фахівця до продуктивної професійної діяльності є багатоаспектним завданням. Для прийняття правильних у військовотактичному плані рішень, що базуються на адекватній інтерпретації наявних фактів, подій, ситуацій, майбутній офіцер має бути озброєний глибокими знаннями та практичними вміннями. Необхідно також прищепити курсанту...»

«Медвідь Т. П. «РУБРИКАТОР НБУВ» ЯК ВІДЗЕРКАЛЕНО ЕВОЛЮЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКИ У даній статті йдеться про історичний розвиток класифікаційної мови на прикладі робочих таблиць класифікації НБУВ та ДНСГБ НААНУ з розділу Сільське господарство. Наведено порівняльний аналіз розвитку структури підрозділів Захист рослин, Лісове господарство та Тваринництво за двома найбільш найпоширенішими бібліотечними класифікаціями – ББК у НБУВ та УДК у ДНСГБ НААНУ. Встановлено, що робочі таблиці класифікації...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка Центр досліджень визвольного руху ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ СТОСУНКИ В 1942—1947 РОКАХ У ДОКУМЕНТАХ ОУН ТА УПА (у двох томах) Відповідальний редактор та упорядник Володимир В'ятрович Львів 2011 Ivan Franko National University of L’viv Centre for Research on the Liberation Movement POLISH-UKRAINIAN RELATIONS IN 1942—1947 IN DOCUMENTS OF THE ORGANIZATION OF UKRAINIAN NATIONALISTS AND THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY (In two volumes) Edited by Volodymyr...»

«СІВЕРСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ СІВЕРСЬКИЙ ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТ КЕННАНА «Розумовські зустрічі» МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ВИПУСК 1. Чернігів – 2012 УДК 94(092)Розумовський:3.07+35.071.5 ББК Т3(4УКР)51-8 Р65 Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту законодавства Верховної Ради України (Протокол №11 від 6 грудня...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра хореографії ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ХОРЕОГРАФІЇ В СПОРТІ (Лекція для студентів Ш курсі ФФВ) Напрям підготовки – 6.02.02.02 «Хореографія» Розробила: доц., к.п.н. СОСІНА В.Ю. «ЗАТВЕРДЖЕНО» на засіданні кафедри хореографії Протокол № 1 від «29»серпня 2013 р. Зав. кафедри доц., к.п.н.Сосіна В. Ю. Львів -2013 План лекції 1. Хореографія в спорті – невід’ємна складова частина підготовки спортсменів у естетичних видах спорту. 2. Хореографія в...»

«Філософія Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна О. М. Кривуля ФІЛОСОФІЯ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Харків – 2010 2 О. М. Кривуля УДК 1(075.8) ББК 87я7 К 8 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11 6029 від 24.07.09) Рецензенти: М. В. Дяченко – доктор філософських наук,...»

«Боярська-Хоменко Анна аспірант кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди ВИТОКИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У статті узагальнено і систематизовано передумови й фактори, що обумовили характер та особливості становлення вищої математичної освіти в Україні. На основі історико-педагогічної літератури подані історичні відомості щодо розвитку вищої математичної освіти в Україні. Ключові слова: вища освіта,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»