WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Неля Нікуліна Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, nykulina ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ...»

СЕКЦІЯ ІІІ

ГАЛУЗЕВЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО ТА СТИЛІСТИКА:

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Неля Нікуліна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,

м. Харків, nykulina@ukr.net

ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ

УКРАЇНСЬКОЇ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

ТА НОМЕНКЛАТУРИ

Історично склалося так, що формування світової автомобільної галузі розпочалося у кінці ХVІІІ століття конструюванням мускульно-силових візків і саморушних екіпажів, але українською мовою в названий період таких наукових розробок не зафіксовано. Автомобільна промисловість у Росії почала свій поступ лише з 1916 року, коли під час розпалу імперіалістичної війни Акціонерне машинобудівельне товариство (АМО), очолюване відомим московським «текстильним королем» купцем Рябушинським, заклало перший російський автомобільний завод, який призначався для постачання російській армії автомобілів вітчизняного виробництва. Але, незважаючи на великі урядові позики, завод до самої революції не міг налагодити виробництво автомобілів і лише складав їх з імпортних деталей. У перші ж роки революції завод було законсервовано до 1920 року, коли за сприяння групи старих робітників та інженерів розпочинається виготовлення запасних частин до різних марок автомобілів та для капітального ремонту автомобілів «Уайт». А в 1923 році та сама група старих виробничників поставила питання перед урядом про виготовлення на заводі радянських автомобілів.

Отже, до 1917 року не тільки в Україні, але і в Російській державі в цілому по суті не було ні автомобільної промисловості, ні авторемонтного виробництва. Існувало лише кілька невеликих заводів і майстерень, що займалися складанням автомобілів з частин, які одержували з-за кордону, або виготовленням кузовів, що встановлювали на шасі зарубіжного виробництва.

Та з пуском Московського (1924) і Горьковського (1932) автомобільного заводів у Радянському Союзі було покладено початок масового виробництва вітчизняних автомобілів.

Тому можна констатувати досить пізній час розробки автомобільної лексики як російською, так і українською мовою, що пов’язане з надто короткою історією нової галузі людської діяльності. Через те початком утвердження української автомобільної термінології, свідомим її творенням, тобто першим етапом у періодизації, можна вважати 20-30-ті роки ХХ століття, коли Інститут української наукової мови Академії наук, зокрема індустріальний відділ і сектор термінології та номенклатури, проводив систематизовану термінологічну роботу, апробація якої здійснювалася шляхом видання кількох російсько-українських транспортних словників. Значний вплив на розбудову української автомобільної терміносистеми мали статті В. Дителя та С. Сенети в українськомовному часописі «Рідна мова» (місто Варшава, 1933– 1939).

Під час Великої Вітчизняної війни, в післявоєнні роки автомобільна промисловість розвивається високими темпами: на заводах, у науководослідних інститутах, у конструкторських бюро, на спеціальних кафедрах навчальних закладів ведуться активні роботи з дослідження робочих циклів, удосконалення існуючих та створення нових конструкцій автомобільних агрегатів. Але це були довгі роки, коли для розвитку лексики на позначення частин автомобіля не була привабливою українська мова, перевагу надавали російській. І тільки 50–80-ті роки ознаменувалися пожвавленням термінологічної праці у зв’язку зі створенням у 1957 році Президією Академії наук України Словникової комісії, що розробляла принципи укладання термінологічних словників й активізувала написання й видання україномовних підручників, довідників з автомобілебудування та ремонту транспортних засобів, що підтверджується і значною кількістю знайдених нами друкованих видань тих часів. Цей період «відлиги» можна визначити як другий етап розвитку автомобільної лексики української мови, однак йдеться більше не про лінгвістичне вивчення української національної лексики автомобілізму, а про зростання кількості наукової літератури названої галузі українською мовою.

За останні десятиріччя дістали колосального розвитку й істотно ускладнилися всі вузли, механізми й системи автомобіля, зросли швидкості, підвищилася потужність, економічність, дизайн автомобілів, комфортабельність, розширилася номенклатура застосовуваних деталей і збільшилася їхня кількість. Автомобільний ринок світу, орієнтований на випуск продукції найвищого рівня, на високотехнологічне виробництво у свою чергу вимагає від українських виробників піклування про високу якість автопродукції.

Уже з упевненістю можна говорити про вітчизняне автомобілебудування, поступ якого утверджувався на автомобільних заводах нашої держави – Запорізькому, Львівському, Луцькому та Кременчуцькому. Автомобільна індустрія України, пройшовши складний шлях занепаду й реконструкції, представлена такими виробами автомобільної промисловості, як Луаз-1031, КрАЗ-7133Н4, КрАЗ-7133С4, КрАЗ-DOLL-Н401СЗ та іншими.

Сьогодні в Україні, як і в усьому світі, використовуються сучасні технології у складанні автомобілів, здійснюється все можливе для відвоювання українського ринку, доведення живучості ідеї українського конструктора та конкурування якісними й ціновими характеристиками з вивіреною маркетинговою політикою, що супроводжується і лінгвістичним описом зазначених процесів. Саме ці роки можна вважати третім етапом становлення вітчизняної автотранспортної лексики, що розпочався в кінці ХХ століття через найсприятливіші за всі часи існування української наукової мови фактори – становлення України як суверенної держави і вихід проблеми наукової термінології на всеукраїнський та міжнародний рівні. Тому в 1999 році при Львівському політехнічному університеті вийшов друком Російсько-укранський автошляховий словник, укладач І. Фецович, де поряд з термінологічними сполуками будівництва й експлуатації автомобільних шляхів достатньо подається і термінолексика галузі автомобілебудування, залізничного транспорту. Російсько-український словник автодорожника, укладач О. Білятинський, є доповненим другим термінографічним виданням 1999 року, що, як і попереднє видання 1993 року, подає автомобільну термінологію, терміни дорожньої справи. Спеціалізованим термінографічним виданням є Німецько-англійсько-російсько-український словник з автосервісу (науковий редактор В.Ножин), виданий 2002 року і пропонований для використання фахівцям станцій технічного обслуговування, студентам автомобільних коледжів і вищих навчальних закладів України. Позитив цього видання полягає в тому, що праця охоплює одразу кілька мов, а це дає змогу визначити масив інтернаціоналізмів та їхню адаптацію на питомому українському ґрунті.

Період розвою та цілеспрямованого творення національних терміносистем, зокрема автотранспортної термінологічної системи та ремонту транспортних засобів, триває і на сьогодні. Хоча за останні сто років будова автомобіля принципово не змінилася, однак номенклатура складників автомобіля змінювалася під дією як інтралінгвальних, так і екстралінгвальних чинників. До перших ми відносимо зміни в характері лексичного забезпечення (питома – непитома лексика), зміни в словотвірній системі української мови, удосконалення правописної системи. До других належать соціально-політичні умови, зокрема мовна політика в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Безумовно, інтралінгвальні чинники перебували якщо не у взаємозв’язку, то під значним впливом екстралінгвальних, що й створювало підґрунтя для становлення термінології автомобілебудування.

В останні роки посилилася увага до мовного забезпечення терміносистем на питомій основі, тому виходить друком чимало наукової україномовної літератури з автомобільної техніки, технічного обслуговування та ремонту машин. Долучилися до термінографічного забезпечення галузі й представники кафедри українознавства Харківського національного автомобільнодорожнього університету. За останні п’ять років друком вийшли такі видання:

лексикографічні праці «Російсько-український словник автотранспортної термінології і номенклатури» (2013), «Словник транспортних чужомовних запозичень» (2010), «Короткий російсько-українсько-англійський транспортний словник (основні поняття перевезень на транспорті)» (2008), «Англійськоукраїнсько-російський словник абревіатур автомобілебудування» (2006), «Російсько-український перекладний словник наукових і технічних термінів галузі автомобілебудування та ремонту транспортних засобів» (2004), «Словник скорочень основних термінів автомобілебудування та ремонту транспортних засобів» (2004); навчальний посібник «Термінознавство:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


лінгвістичний опис української термінологічної системи автомобілебудування»

(2006).

Як висновок: проведений нами діахронний екскурс в етапи зародження автомобілебудування та аналіз навчальних і термінографічних видань для автотранспортників свідчать про вкрай позитивні тенденції не тільки для самої галузі, але й для її лінгвістичного забезпечення.

–  –  –

УКРАЇНСЬКА ТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ІСТОРІЯ

ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

На теперішній час, в умовах процесу інтеграції України в європейські структури, великого значення набувають усі складові сильної і повноцінної нації, яка може стати рівноправним членом міжнародної спільноти.

Одним з найголовніших чинників тут є українська мова, в якій повинні повноцінно розвиватися всі функціональні стилі, в першу чергу, науковий, який передбачає розвиток власної термінології.

Зміна мовної парадигми, що відбулася в Україні після проголошення незалежності, включає складові зміни в науковому просторі держави. Вони безпосередньо пов’язані з функціонуванням української мови в усіх сферах життя, у тому числі і в науковому дискурсі, зокрема технічному. Суспільна потреба в теоретичному осмисленні процесів термінологічної номінації спричинила появу досліджень, що пов’язані з виявленням терміна як особливого номінативного знака, відмінного від загальновживаного слова (О. Вюстер, Б.Н. Головін, Е.К. Дрезен, Т.Н. Капанадзе, В.М. Лейчик, Д.С. Лотте, О.О. Реформатський та ін.), із визначенням специфічних ознак семантики, словотворення та морфології термінів (Г.О. Винокур, В.П. Даниленко, І.О. Моїсеєв, В.Г. Піотровський тощо), розробленням наукових основ уніфікації та впорядкування термінології (В.Г. Гак, Б.Н. Головін, Т.Н. Канделакі, Т.Р. Кияк, Р.Ю. Кобрін, А.В. Крижанівська, Л.О. Симоненко та ін.

З початку 1990-х рр. можна простежити п’ять підходів до розв’язання проблем упорядкування української термінології.

1. Формальний. Головним для нього є кількісний показник – якнайскоріше видання словника. Цей спосіб був поширений одразу після проголошення незалежності України. Швидкість у термінологічній справі не завжди приносила користь, оскільки могла створити неправильні орієнтири для користувачів. 
Похожие работы:

«Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Збірник наукових праць • Історія • Політологія • Філософія Випуск 17 Київ – 2008 Збірник засновано 2004 року Фахове видання з історичних, філософських та політичних наук затверджено постановою Президії ВАК України від 14 вересня 2006 року № 1 05/8 (доповнення до переліку № 18, Бюлетень ВАК України № 10, 2006) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 11192 72 ПР від 5...»

«ГБУК г. Москвы БИБЛИОТЕКА УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Избранные страницы альманаха Библиотеки украинской литературы «ВЕНОК РОССИИ КОБЗАРЮ» (к 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко) Володимир ЖДАНОВ (м. Оренбург) «В степу далекім, за Уралом.» Солдатчина Кобзаря Погляд з того краю далекого, де минули десять років неволі генія української свободи, через півтора сторіччя потому. /Історико-сучасна п'єса-притча/ Авторизований переклад з російської Віталія КРИКУНЕНКА (В. Жданов. Солдатчина Тараса. ББК...»

«Тетяна Таїрова (Яковлева) (Санкт-Петербург) ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Після розпаду Радянського Союзу у Росії виникла потреба створення нової концепції вітчизняної історії, а також історії сусідніх країн і, зокрема, України. У зв’язку з цим з’явилося багато ускладнень. Передусім постало питання про місце історії України. У рамках якого курсу його слід викладати: історії Росії, історії слов’ян (у Росії традиційно читають лише курс історії південних і західних...»

«ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ Калошин В.Ф., Гоменюк Д.В., Сушенцева Л.Л. Методика Шаталова В.Ф.: сутність, здобутки, перспективи КИЇВ 2008 УДК 37 ББК 74. 200.58 Рекомендовано до друку Педагогічною радою Навчальн-наукового центру професійно-технічної освіти АПН України ( протокол № від 2008) Рецензенти: Завідувач лабораторії педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України кандидат історичних наук Єрмаков...»

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Кафедра українознавства Культура України у другій половині ХVІІ ХVІІІ ст. Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія української культури» Дніпропетровськ Культура України у другій половині ХVІІ ХVІІІ ст.: Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія української культури» / Г.Г.Кривчик. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2010. – 20с. Методичні вказівки написані на основі конспектів лекцій провідних викладачів кафедри українознавства,...»

«ДІЯЛЬНІСТЬ СОКІЛЬСЬКОГО ГІМНАСТИЧНОГО РУХУ У Г ЛОБАЛЬНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНО-КУ ЛЬТУРНОМУ ОБ’ЄДНАННІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ НАРОДІВ НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ Лях-Породько О.О. Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ Анотація. У статті здійснена спроба історичного аналізу та з’ясування особливостей діяльності сокільського руху в об’єднанні слов’янських народів наприкінці XIX – на початку XX століття. Сокільський гімнастичний рух своєю діяльністю сприяв...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н – 3.04 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Юридичний факультет Кафедра історії держави, права та політико-правових учень «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Лозинський М. В.. « » 20 р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 2.24 ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Історія населених пунктів Харківської області Бібліографічний покажчик ХАРКІВ 2004 БАЛАКЛIЙСЬКИЙ РАЙОН Історія Андросов О. Екватором війни: [Травень 1943 р.] / О.Андросов, М.Нікітін // Ленінська зміна. 1983. 9 трав. Гопцій Г. Це бачив я, чув і пережив серцем у 1933-му.: [Спогади ветерана війни і праці про події у 1933 р. в Балаклії і селах р-ну] / Г.Гопцій // Укр. газ....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А.Ю. КРИМСЬКОГО СХІД І ДІАЛОГ ЦИВІЛІЗАЦІЙ До ювілею Ю.М. Кочубея Збірник наукових статей К И ЇВ 2 0 1 2 УДК 94(5)(082) ББК 63.3(5)я43 С92 Друкується за рішенням Вченої ради Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (протокол № 2 від 27 березня 2012року) Упорядники: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб Упорядники висловлюють вдячність Посольству Азербайджанської Республіки за допомогу у виданні цього збірника Статті друкуються в мовній...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЕДАГОГІКА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ» (28-29 листопада 2014 року) Харків УДК 37.01(477+1-87)(063) ББК 74я43 П 24 Педагогіка в Україні та за кордоном. Матеріали міжнародної П 24 науково-практичної конференції (м. Харків, 28-29 листопада 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 112 с. ISBN 978-617-7041-82-1 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка в Україні та за кордоном»....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»