WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л. и др. Категории поэтики в смене литературных епох // Сравнительное и сопоставительное литературоведение. Хрестоматия. – Казань: ДАС, 2001 – ...»

-- [ Страница 2 ] --

Оскара Уайльда как вариант иронического перекодирования библейской образности в тексте пьесы и графических иллюстрациях Обри Бердсли. Определяются главные векторы взаимодействия словесного и графического искусств.

Ключевые слова: эстетизм, ирония, синтез искусств.Pages:     | 1 ||
 
Похожие работы:

«ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА PROBL. SLAVONIC STUD.2011. Вип. 60. С. 21–32. 2011. Vol. 60. Р. 21– 32.. УДК: 930.85(477.83/.86) ФОРМУВАННЯ ГАЛИЦЬКОЇ СЛАВІСТИКИ В КОНТЕКСТІ НАУКОВИХ ТЕОРІЙ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (ХІХ–30-ті роки ХХ ст.) Роман ГОЛИК Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, e-mail: roman_holyk70@ukr.net Відділ історії середніх віків У статті простежено еволюцію славістичних досліджень у Галичині до 1939 р. на тлі розвитку...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “звичаєве право” (длямагістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри історії та теорії держави і права В. М. Івановим Затверджено на засіданні кафедри історії та теорії держави і права (протокол № 7 від 04.02.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом івановв.М. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної...»

«№ 2. – С. 55–87. 24. Миллер А. Советское наследие «империи положительного действия» // Политическая наука. – 2004. – № 3. – С. 57–69. 25. Моммен А. Заявка Путина на власть: конец российского федерализма? // Полис. – 2000. – № 5. – С. 70–80. 26. Новак А. Клопоти з імперією // Критика. – 2003. – № 11. – С. 11–13. 27. Петров Н. Доживёт ли российский федерализм до 2014 года? // Россия: ближайшее десятилетие: Сборник статей к десятилетию Московского Центра Карнеги // Под ред. Э. Качинса и Д....»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXV 24. Интервью Посла Украины в Грузии Василия Цыбенко газете «Свободная Грузия» (12 августа 2010 г.) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/48671.htm (28 лютого 2010) Фурса А. А. Ретроспектива украинско-грузинских отношений в международном контексте В статье анализируются украинско-грузинские отношения в контексте взаимодействия двух стран на международной...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»