WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«скорочення кількості євреїв. Попри цю величезну перевагу, джерела Хліб та маца: традиції українсько-єврейського свідчать про значну увагу єврейських лідерів до українського ...»

скорочення кількості євреїв. Попри цю величезну перевагу, джерела

Хліб та маца: традиції українсько-єврейського свідчать про значну увагу єврейських лідерів до українського

добросусідства і толерантності в Одесі питання. Зокрема, більшість одеських російськомовних газет

ліберального напрямку («Одесский листок», «Одесские новости»,

У статті відстежено етапи розвитку добросусідських взаємин

«Одесская почта»), які фінансувалися чи видавалися єврейською між українцями та євреями Одеси, що відбилися у найрізнонтелігенцією, гостро критикували антиукраїнські дії влади, залюбки манітніших сферах: культурній, побутовій, науковій, суспільнонадавали шпальти для друкування заяв та статей українських одеських політичній. Найяскравіші прояви толерантного ставлення один до діячів, іноді навіть українською мовою, досить прихильно висвітлювали одного подали з українського боку Л. Смоленський, І. Луценко, життя української громади, писали про ювілеї українських митців тощо.

М. Слабченко, А. Гриневич, з єврейського - В. Жаботинський, Відповідь на причини цього явища можна знайти у В. Жаботинського, О.Пергамент, С. Боровой. Найяскравішими епізодами цієї який услід за українськими діячами усвідомлював, що половина з так толерантності були реакція українців на погром 1905 р. та справу званих росіян насправді були українцями, тобто людьми, які, на його Бейліса 1912- 1913 рр.

думку, відрізнялися від росіян як американці від англійців або англійці В історії україно-єврейських взаємин в Україні не бракує гострих Добросусідські взаємини між українцями та євреями на Одещині конфліктів. Іноді їх місцем була Одеса, якщо згадати про резонансну були закладені досвідом співіснування в часи Нової Січі, частим полеміку між одеською газетою «Сіон» та українським виданням відвідуванням Одеси чумаками, що відобрази

–  –  –

Це не була випадковість, адже всі керівники «Просвіти» перебували у добрих стосунках з одеськими сіоністами, іноді відкрито заявляли про це у статтях та інтерв'ю. Керівник «Просвіти» М.Ф. Комаров дотримувався широких поглядів Л. Смоленського на національне питання. Найбільш важливим здається повідомлення І.М. Луценка про те, що він добре знає В. Жаботинського та переконаний у його демократичних принципах. Він наголошував: «противники Жаботинського лякають його націоналізмом та буржуазністю. Однак націоналізм Жаботинського немає нічого спільного з «истинно-русским»

(тобто чорносотенним - О.М.) уявленням про націоналізм. Можна бути щирим та відданим сином свого народу і разом з тим стійким та шляхетним захисником інших пригнічених народностей. Навіщо ототожнювати російський зоологічний націоналізм з кристально чистими ідеями дійсного націоналізму».

–  –  –

У післявоєнні часи, попри загальний антисемітизм радянської політики, випадки забобонів та упереджень, в Одесі не бракувало випадків міжнаціональних шлюбів (про глибинний характер міжетнічних зв'язків свідчить те, що за результатами Всеукраїнського перепису населення 4,4 % євреїв Одеської області визнали рідною українську мову), співпраці між інтелігенцією. Наприклад, дружні відносини встановилися між видатним одеським українським істориком А. Д. Бачинським та літературознавцем М. Г. Соколянським.

Останні десятиріччя пройшли під знаком попередніх традицій.

Зокрема, серед єврейської та української інтелігенції Одеси була досить помітною частка осіб, що виступали за дотримання толерантних взаємин, заперечували українофобство та юдофобство. Про це, зокрема, свідчать публікації на шпальтах одеської газети «Чорноморські новини» з критикою юдофобії, заяви громадських організацій.

Конструктивні взаємини встановилися між одеськими та єврейськими науковцями завдяки діяльності таких осередків як Одеська філія Інституту стратегічних досліджень, Музею євреїв, проведенню конференції «Одеса та єврейська цивілізацію, в якій взяла участь низка українських викладачів Одеських ВНЗ. Найновішим прикладом і можливо апогеєм україно-єврейської толерантності в Одесі є організація курсу лекцій про найактуальніші питання розвитку сучасної України Українським ліберальним клубом Одеси у приміщенні Одеського єврейського культурного центру «Бейт-Грант».

Отже, впродовж декількох століть одесити української та єврейської національностей продемонстрували приклад не лише добросусідства, але й творчої співпраці, активного руху назустріч, взаємопізнання. Особи, що найбільш спричинилися до розвитку толерантних відносин між громадами, мають бути увічнені у назвах вулиць, меморіальних дошках, спопуляризовані у пресі та мистецтві, при чому не лише українській чи єврейській. В умовах непростих викликів сучасності одеський досвід може знадобитися у процесі побудови справді толерантного українського громадянського суспільства не лише в Одесі, але й загалом в Україні.

–  –  – 
Похожие работы:

«Державний комітет архівів України Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Вищий інститут релігійних наук імені святого Фоми Аквінського ПАМ’ЯТКИ MONUMENTS Архів Української Церкви Archivum Ecclesiae Ruthenae Том третій Third volume Випуск 1 Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI першої половини XVII ст. Київ 2001 ББК 79.3 (УКР)я4+86.375 (4УКР)я4 Редакційна колегія: Ляхоцький В.П. (головний редактор), Матяш І.Б. (заступник головного...»

«АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОДЕКС РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПЕНСІЙНИМИ ФОНДАМИ Друге видання Березень 2005 року АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОДЕКС РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПЕНСІЙНИМИ ФОНДАМИ (Друге видання – березень 2005 року) Нова редакція Кодексу із включенням порівняльного і поглибленого розкриття інформації ЗМІСТ 1 Вступ 2 Історія укладання Кодексу 3 Члени Спільної робочої групи Асоціації інвестиційного менеджменту (АІМ) і Національної асоціації пенсійних фондів (НАПФ) КОДЕКС 1...»

«ПРАВО УДК 346:347.721 КОНЦЕНТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Д. В. Задихайло, кандидат юридичних наук, доцент Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Стаття присвячена з’ясуванню сутнісних властивостей процесів концентрації капіталу як у розвинутих країнах, так і в Україні. Створення національних корпорацій олігархічного типу створює нову топографію розподілу економічної влади в національній економіці...»

«ISSN 0130-528Х. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 53. С. 135–142 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. Issue 53. Р. 135–142 УДК 94 (4=1 : 251.1+5=1 : 251.1)12 КИПЧАКИ ТА РУСЬ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ СТОЛІТТЯ Ярослав Пилипчук Відділ Євразійського степу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, вул. Грушевського 4, Київ, Україна, 01001, тел. 0988446537, e-mail : bachman@meta.ua Статтю присвячено відносинам між Руссю та вождівствами Дашт-і...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Актуальні питання розмежування сфер дії цивільного та господарського законодавства України Журик Юрій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового регулювання економіки Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана УДК 346.546.1 Важливим кроком уперед у правовому регулюванні суспільних відносин стало прийняття у 2003 році Господарського кодексу України та нового Цивільного кодексу України. Але прийняття нового...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»