WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 658.6 Розвиток туристично-рекреаційного комплексу Миколаївщини Автор: Іванова Валентина Павлівна, студентка, Національний університет кораблебудування, м Миколаїв Туризм є складною ...»

Розвиток підприємництва: теорія та практика

УДК 658.6

Розвиток туристично-рекреаційного комплексу Миколаївщини

Автор: Іванова Валентина Павлівна, студентка, Національний університет

кораблебудування, м Миколаїв

Туризм є складною системою, в якій тісно переплетені інтереси багатьох галузей

економіки, екології, культури, безпеки, зайнятості населення. Саме туристична індустрія

виступає потужним соціально-економічним і політичним чинником, що визначає розвиток економіки і політику багатьох країн і регіонів світу.

Для покращення розвитку та функціонування рекреації в Миколаївській області необхідно проаналізувати сучасний стан розвитку рекреаційної сфери,що дозволить визначити стратегії та розробити плани конкретних дій для забезпечення якості економічного зростання.

Аналізуючи оцінку рекреаційного потенціалу Миколаївської області,яку давали вчені, використовуючи різні методики оцінки. Згідно оцінюванню Руденко В.П. природний рекреаційний потенціал Миколаївської області складає 5,86% від інтегрального природного ресурсного потенціалу країни. За інтегральною оцінкою природного блока туристськорекреаційного потенціалу Бейдика О.О. область має середній рівень забезпеченості – 2 бали;

Черчик Л.М. використовуючи сукупність кількісних та якісних показників для оцінки ПРП, так за рівнем концентрації природно-рекреаційного потенціалу та рівнем концентрації земель рекреаційного призначення Миколаївська область відноситься до низької та середньої групи забезпеченості [2,с.48].

Клімат є одним з ресурсів, що обумовлює просторову організацію відпочинку.

Миколаївська область знаходиться в зоні кліматичного комфорту: помірно-континентальний клімат з м`якою мало засніженою зимою та спекотливим посушливим літом, та характеризується тривалим теплим періодом з середньодобовою температурою повітря на узбережжі моря вище 15С. Основні природні рекреаційні ресурси Миколаївщини - морські піщані пляжі. На території Миколаївської області понад 120 територій і об’єктів природнозаповідного фонду, регіональні ландшафтні парки «Кінбурнська коса» і «Гранітно-Степове |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Розвиток підприємництва: теорія та практика Побужжя», частина Чорноморського біосферного заповідника, 45 заказників, 42 пам`ятники природи, два десятка парків, один з найстаріших та найгарніших в Україні зоопарків.

В комплексі рекреаційних ресурсів особливе місце займають розміщені в містах та селах культурно-історичні ресурси. Історико-культурні ресурси знайомлять з багатьма сторінками давніх часів заснування, будівництва, розвитку і життєдіяльності Миколаївщини. В обласному центрі – це будинок штабу Чорноморського флоту 1794р., Офіцерське зібрання 1820р., астрономічна обсерваторія 1827р., Свято-Миколаївська церква 1817р., католицький костел 1896р., синагога 1822р., караїмська кенаса 1841р., старий цвинтар XVIII-XX ст.., водогінна вежа XIX ст.. та інші. [3;с.14] Основні рекреаційні зони Миколаївщини знаходяться в південній частини області, на узбережжі Чорного моря та лиманів. У цих зонах зосереджено 169 рекреаційних закладів. Як і у попередні роки, Миколаївщина за кількістю оздоровлених осіб посіла шосте місце серед регіонів України. Крім того, в 2008 році на Миколаївщини налічувалось 95 різних типів готелів та інших місць для тимчасового проживання на 13,3 тис. місць. При цьому, послуги саме готельного сервісу надавали 18 готелів та 1 готельно-офісний центр. По забезпеченості готельними та іншими місцями для тимчасового проживання серед областей південного регіону Миколаївщина посідає друге місце (11,1 місць на 1000 жителів) після Херсонщини (19,7) [5,с.5].

У 2008 році мешканцям Миколаївської області та підприємствам надавали послуги з організації подорожувань 46 підприємствами регіону, які займалися продажем та резервуванням квитків на всі види транспорту, організацією відпочинку, розваг та індивідуальних подорожей, а також надавали посередницькі послуги з продажу путівок. За рік ними було реалізовано послуг (у ринкових цінах, уключаючи ПДВ) на 7,3 млн.грн., що у порівнянних цінах на 21,6% більше ніж у 2007 році. З цього обсягу 57,5% реалізовано населенню, рештою – скористалися підприємства та організації.

Що стосується розвитку бізнесу з організації подорожувань у 2009 році, то наявна фінансово-економічна криза суттєво обмежила можливості подорожуючих, а відтак – негативно вплинула на діяльність підприємств, які займаються організацією подорожувань. Обсяг реалізованих ними послуг за січень- серпень 2009 р. зменшився порівняно з відповідним періодом 2008р. на 45,2% (у порівняних цінах) та склав 4,6 млн.грн.

Данні свідчать, що пріоритетними залишаються внутрішній та виїзний туризм, хоча за січень-вересень 2009 року існує тенденція скорочення виїзного потоку на 1434 осіб в порівнянні |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Розвиток підприємництва: теорія та практика з аналогічним періодом 2008 року. Що стосується іноземних туристів, то в 2009 році існувала стабільна тенденція до скорочення їх кількості на 1752 особи в порівнянні з 2008 році [5,с.35].

Така тенденція, що склалась на сучасному туристичному ринку Миколаївщини негативно впливає на економіку області, сприяє витоку ресурсів за кордон. Тому першочергове завдання створювати програми по просуванню туристичного продукту Миколаївщини, як в Україні, так і за кордоном.

Миколаївщина має достатні природно-рекреаційні можливості для становлення індустрії туризму. Осмислюючи причини незадовільної ситуації, що має місце на сучасному туристичному ринку, перше місце в списку цих причин займає нераціональне використання рекреаційних ресурсів, не достатня увага з боку органів місцевої влади до цієї галузі. Це видно, з того, що розроблена Програма соціально-екологічного розвитку зон відпочинку Чорноморського узбережжя Миколаївської області не втілюються в реальне життя. Не втілені в життя в повному обсязі і Програми розвитку туризму в регіоні на 2002-2010 роки через відсутність фінансування відповідних заходів, які визначають такі напрями розвитку туризму:

удосконалення системи управління галуззю;

зміцнення матеріальної бази туризму;

розширення міжнародної співпраці у туристичній галузі;

підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг;

поліпшення транспортного обслуговування;

підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об’єктів культурної спадщини;

поліпшення інформаційного та рекламного забезпечення;

провадження ефективної інноваційної діяльності;

поліпшення кадрового забезпечення. [1] Тому виникає необхідність у створенні сприятливих умов інвестування. Тобто ефективність функціонування рекреаційного комплексу Миколаївщини пов’язана з реалізацією крупних комплексних інвестиційних проектів, які будуть стосуватись спортивної, розважальної, лікувально–оздоровчої, конгресної бази, зокрема побудови нових басейнів, тенісних кортів, розважальних комплексів, ресторанів, дискотек, оздоровчих центрів, конгрес–холів тощо.

Література:

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Розвиток підприємництва: теорія та практика

1.Програма соціально-економічного розвитку зон відпочинку Чорноморського узбережжя Миколаївської області. /Миколаївська обласна державна адміністрація./-Миколаїв.-23.07.2004

2.Бейдик О.О. Ресурсно-рекреаційні домінанти регіонів України [Текст] //Наукові дослідження до потреб туризму. Матеріали «круглого столу». – К.: Обрії, 2006. – с. 47-54. –300 прим. – ISBN 966-95774-0-4.

3. Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство: навчальний посібник./ В.Л.

Петранівський, М.Й. Рутинський./за ред.. проф. Ф.Д.Заставного.-К.: Знання.-2006.-575 с.- ISBN 966-346-100.

4.Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України[Текст]: монографія.Л: Світ.-1993.-240с.

5. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм у Миколаївській області у 2008/09 році.// Статистичний бюлетень.- Головне статистичне управління у Миколаївській області.- Миколаїв.-2009.-с.40.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Тютюнник Олена Миколаївна УДК 1 (091) (477)+141.7 ОСОБА І СУСПІЛЬСТВО У ФІЛОСОФІЇ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША 09.00.05 – історія філософії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. доктор філософських наук, професор Науковий керівник: Мозгова Наталія Григорівна,...»

«АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО (УКРАЇНА) ЖЕШУВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА) ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА У ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ (ДО 100-РІЧЧЯ ПОДІЇ) Збірка матеріалів Міжнародного наукового форуму 26–28 червня 2014 р. м. Львів Рекомендовано до друку рішенням УДК 94 (947.7) „1914/1918” Вченої ради Академії сухопутних військ П 27 Укладачі: Бураков Ю.В., к.і.н., Івахів О.С., к.політ.н. П 27 Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя...»

«І.П.Ющук, професор Київського міжнародного університету Національна мова в постколоніальному суспільстві Щоб зрозуміти причини сучасного незадовільного стану функціонування української мови в українському суспільстві і, отже, виправити цей стан, треба насамперед чітко з’ясувати попередній статус України в Радянському Союзі. Це була суверенна, рівноправна республіка в складі добровільного Союзу, як це твердила радянська пропаганда й дехто вважає ще тепер, чи це все-таки була колонія? За всіма...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія «Культурологія» Випуск 7 Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації» (15-16 квітня 2011 року, м. Острог) Острог – 2011 УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 3 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету «Острозька академія» Протокол № 6 від 27 січня 2010 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного уні­ верситету «Острозька...»

«ISSN 0130-528Х. Українське літературознавство. 2011. Випуск 74. С. 259–270 Ukrainian Literary Studies. 2011. Issue 74. P. 259–270 УДК 801.81:398.8(=161.2)І.Франко ДУМОЗНАВСТВО ІВАНА ФРАНКА Святослав Пилипчук Львівський національний університет імені Івана Франка, Інститут франкознавства, вул. Університетська, 1, Львів 79000, Україна, е-mail: s.pylypchuk@online.ua Висвітлено внесок Івана Франка у розвиток українського думознавства. Зосереджено увагу на Франковій інтерпретації проблеми походження...»

«Разом будуємо європейський дім Документація Партнерської конференції в Києві 2007 р. за участю представників Німеччини, України та Білорусі Ескіз ідей «Програми партнерства для України» Документація «Я впевнений в тому, що конференція внесла великий внесок до розвитку діалогу між представниками політичних сил, перед якими стоїть завдання наповнити конкретним змістом «Програму партнерства для України». Юрій Васильович Костенко, Заступник міністра іноземних справ України на конференції «Ми...»

«П. М. Кралюк, доктор філософських наук, професор ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ІСТОРІЯ ТА СПЕЦИФІКА РОЗДІЛ 1. ЧИ БУЛА ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ? (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ) 1.1. Початки вивчення історії філософії в Україні Питання про існування на українських землях своєї специфічної філософської думки виникло ще в кінці ХІХ ст. Вперше поставив його Клим Ганкевич (1842-1924). Він здобув освіту у Відні, де в 1868 р. склав докторат. Уже тоді в нього з’явився інтерес до української філософії. У...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Випуск ХХIХ ) Слов’янськ, 200 УДК 371.13 ББК 74.202 Г.9 Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск ХХIХ. /За загальною редакцією В.І.Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – 198 с.Редакційна колегія: Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний редактор). Гавриш Н.В. – доктор...»

«Чернігівська обласна державна адміністрація Український інститут національної пам’яті АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПАРТИЗАНСЬКО-ПІДПІЛЬНОГО РУХУ В УКРАЇНІ В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ Матеріали Міжнародної наукової конференції м. Корюківка, 14 грудня 2011 р. Чернігів УДК 94(477.51-2) “1943” ББК 63.3(4УКР-4ЧЕР-2)624.2, 6Я431 А 43 Редакційна колегія: к.е.н. В.М. Тканко (голова редколегії), д.і.н. Л.І. Буряк, С.В. Бутко, д.і.н. Д.В. Вєдєнєєв (заступник голови редколегії), Р.Б. Воробей, О.В. Довгаль,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАТЕРІАЛЬНО-ХУДОЖНЬОЇ  КУЛЬТУРИ №  ХАРКIВ  ББК 85я73                                                          УДК 7.01.006.3(477.54)           Н34       Н3 Теорія і практика матеріально-художньої культури. XII  електронна наукова конференція. Харків, ХДАДМ, 21 грудня 2010 р. / Збірка матеріалів. Харків: ХДАДМ, 2010.  - 108 с. (Укр., рос, анг. мов.) У  збірнику  представлено  матеріали  XІІ ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»