WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Автор-упорядник: Данилюк П.В., вчителі історії Рецензенти: Гусаревич О.М., методист відділу освіти Як засвідчує практика, а також результати наукових досліджень наочність відіграє ...»

-- [ Страница 1 ] --

Відділ освіти Демидівської райдержадміністрації

Методичний кабінет

Малівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Автор-упорядник:

Данилюк П.В., вчителі історії

Рецензенти:

Гусаревич О.М., методист відділу освіти

Як засвідчує практика, а також результати наукових

досліджень наочність відіграє велику роль в процесі

засвоєння знань учнями. На підставі безпосереднього

сприйняття предметів або з допомогою сприйняття

зображень (наочності) а процесі навчання в учнів формуються образні уявлення і поняття про історичне минуле.

У даному посібнику висвітлено класифікацію наочних засобів навчання, робота з речовими пам’ятками й образною наочністю, а також методи роботи з умовнографічною наочністю.

Даний посібник може бути використаний вчителями історії.

Рекомендовано до друку на засіданні ради РМК, протокол № 3 від 20 лютого 2014 року Зміст

1. Вступ

2. Поняття наочного навчання. Класифікація наочності............ 5

3. Методика роботи з речовими пам'ятками й образною наочністю.

4. Методика роботи з умовно-графічною наочністю................ 18

5. Застосування опорних схем та сигналів у навчанні історії.......... 32 Література

Вступ.

Наочність - це властивість, що виражає ступінь доступності та зрозумілості психічних образів об'єктів пізнання для пізнає суб'єкта.

У процесі створення образу сприйняття об'єкта поряд з відчуттям беруть участь пам'ять і мислення. Образ сприйманого об'єкта є наочним тільки тоді, коли людина аналізує й осмислює об'єкт, співвідносить його з уже наявними у нього знаннями. Наочний образ виникає не сам по собі, а в результаті активної пізнавальної діяльності людини.

Образи уявлення істотно відрізняються від образів сприйняття. За змістом вони багатші образів сприйняття, але у різних людей вони різні за виразності, яскравості, стійкості, повноті. Ступінь наочності образів подання може бути різною залежно від індивідуальних особливостей людини, від рівня розвитку його пізнавальних здібностей, від його знань, а також від ступеня наочності вихідних образів сприйняття.

Поняття наочного навчання.

Класифікація наочності.

На основі безпосереднього сприйняття предметів чи за допомогою зображень (наочності) у процесі навчання в учнів формуються образні уявлення і поняття про історичне минуле.

Педагогічний словник визначає наочність як один із принципів навчання, заснований на показі конкретних предметів, процесів, явищ. Під засобами навчання розуміють предмети, прилади чи їх сукупність, яка необхідна для здійснення чого-небудь. Таким чином, під засобами наочності в широкому сенсі мається на увазі все те, що можна сприймати за допомогою зору (зображення на екрані, макети, картини і т. п.), слуху (звукозапису), інших органів чуття.

Цей принцип актуальний і в наш час. Він знаходить своє відображення в розмаїтті видів наочності та їх класифікацій. Наприклад, у класифікацію за зовнішніми ознаками вчені і методисти включають друковані, екранні, звукові засоби навчання.

Застосовуючи різні параметри, розрізняють: за характером використаного матеріалу - документальні і художні засоби навчання; за видами сприйняття - зорові, зорово-слухові, слухові; за способами подання матеріалу технічні і нетехнічні, статичні і динамічні; за організаційними формами - демонстраційні і роздаткові, за технікою виконання - друковані, екранні, саморобні. Тільки сукупність декількох критеріїв всебічно характеризує кожен із засобів навчання історії, переконуючи в неможливості створити прийнятну класифікацію лише за однією якоюсь ознакою. Так, навчальна картина «Продаж рабів у Стародавній Греції» є художнім, наочним, статичним, демонстраційним і образотворчим навчальним посібником, а навчальний кінофільм «Грюнвальдська битва» художньо-документальним, аудіовізуальним, динамічним, демонстраційним, екранним посібником і т. п.

Методика роботи з речовими пам'ятками й образною наочністю.

До речових пам’яток, згідно з обраною нами класифікацією, належать справжні пам’ятні місця та історичні монументи, а також більшість Національний музей Історії України різноманітних предметів, що зберігаються в історичних, краєзнавчих і воєнно-історичних музеях. Хоча застосування цієї групи джерел обмежене через їхнє місцезнаходження чи стан збереження, але саме вони дозволяють учням відчути колорит епохи, ознайомитися зі старовиною, відчути себе у ролі дослідників.

Для створення чітких предметних уявлень і з метою виробити в учнів вміння «бачити» матеріальні предмети дійсності в шкільній практиці використовують науково перевірені прийоми та методи, серед яких — малювання, ліплення, моделювання тощо.

Найбільш доступним є малювання, яке учні можуть здійснювати з натури або використовуючи ілюстративний матеріал. Малювання можна застосовувати на різних

–  –  –

організації практичної діяльності учнів, і спрямований він на оволодіння школярами способами предметної діяльності. З іншого боку, він має також ознаки своєрідного історичного експерименту та досліду, які історики використовують в процесі дослідницької діяльності. За формою організації навчальної діяльності учнів метод моделювання можна віднести до методу проектів. З методичної точки зору суть методу полягає в постановці проблеми та пропозиції вчителя учням виконати певне практичне завдання, тобто створити спрощену модель або макет певного історичного об’єкта з метою вирішення поставленої проблеми. Змістом методу моделювання є не лише створення власне моделі, а й глибокі знання, оригінальні та несподівані висновки, яких доходять учні в ході такої діяльності.

Декілька слів варто сказати про організацію роботи учнів на екскурсіях під час їх ознайомлення зі справжніми пам’ятними місцями та історичними монументами. Щоб екскурсія не перетворилися на нудні «відвідини», перед учнями слід поставити певне навчальне завдання чи проблему, яку вони мають вирішити в ході екскурсії.

У минулі роки був накопичений досить багатий досвід використання образних наочних засобів різних видів: історичних картин, портретів, карикатур, плакатів та ін. у навчанні історії.

Сьогодні робота з художніми наочними джерелами повинна обов'язково включати два аспекти:

1) Опис зображення. Що або хто зображений? У яких відносинах один з одним знаходяться зображені на картині люди і природа/предмети, що їх оточують (у гармонії чи протидії). Простір картини. Форми і лінії. Кольори і кольорові ефекти. Чи є в картині рух, контрасти рухів?

Композиція картини. На чому зосереджено зображення? та ін.

2) Інтерпретація зображення. Хто ці люди, які зображені на картині? Який факт на ній відбито? Що відбувається? Хто автор зображення і для кого/чого воно призначалося? Чи виконував художник (скульптор і т. д.) цей твір за власним бажанням, чи його було замовлено?

Ким, з якою метою? Які засоби використовував автор, щоб створити чесний, неупереджений образ? Які духовні цінності чи авторські пристрасті знайшли відбиток у картині (портреті, карикатурі, плакаті і т. п.). Чи належить даний твір до числа ідеологі-зованих?

Залежно від того, наскільки самостійно проводять цей аналіз та інтерпретацію зображення чи твору живопису учні, чи працюють вони з відомим історичним матеріалом, чи з новою інформацією визначається рівень їхньої пізнавальної діяльності: репродуктивний, перетворюючий чи творчий.

Навчальні картини підрозділяються на «подієві», типологічні, культурно-історичні і портрети. «Подійні»

картини створюють уявлення про конкретні одиничні події. Найчастіше вони відтворюють вирішальні моменти в історії і вимагають сюжетної розповіді. Це, наприклад, картини: В. Томбі «Саламінська битва», М. Ройтера «Вступ Жанни Д'Арк до Орлеана», Т. Ксенофонтова «Бій Спартака з римським загоном» і т. п. Зміст картини включається в розповідь тоді, коли настає зображений на ній момент.

Типологічні картини відтворюють багаторазово повторювані історичні факти, події, типові для досліджуваної епохи. Прикладом таких картин можуть бути «Бурлаки на Волзі» І. Рєпіна, «Жниці» О. Сла-стіона, «Бій з білополяками» М. Самокиша, «Ворог наближається»

Т. Яблонської, «Колгоспний ярмарок» О. Максименка тощо.

Культурно-історичні картини знайомлять учнів із предметами побуту, пам'ятниками матеріальної культури.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На них можуть бути зображені пам'ятники архітектури й архітектурні стилі, побутові деталі різних часів з їх особливостями, різні механізми і принципи їхньої роботи.

Прикладом можуть бути «Дальні печери» В. Непийпива, «Сільський краєвид» М. Маковського та ін.

Картини-портрети допомагають відтворити образи історичних діячів. Портрет твір образотворчого мистецтва, що містить зображення певної людини чи групи людей (у живописі, скульптурі, графіці чи фотографії)124. Портрети можна вивчати з різних позицій. У першу чергу при вивченні портрета увага звертається на риси обличчя, що характеризують зображену на ньому людину як особистість. Поряд з розглядом анатомічних рис обличчя та їхньою розшифровкою велика увага звертається на одяг, нагороди, знаки відмінності, інтер'єр приміщення, в якому знаходиться людина тощо.

Усе це коментується і дає можливість для змістовної характеристики зображеної особистості та її місця в історії.

Інколи при роботі з портретом однієї особи необхідно використати альтернативні зображення. Адже портрети писалися художниками, яким герої могли бути симпатичні, байдужні, неприємні, навіть ненависні. Крім того, багато портретів писалися за замовленням, отже, художники повинні були задовольняти капризи замовників (наприклад, так звані «парадні» портрети). Тому декілька портретів може дати більш об'єктивні уявлення про людину.

На уроці різні типи картин використовуються з різними цілями: як вихідне джерело знань чи зорова опора в розповіді вчителя; як ілюстрування викладу чи розповіді з метою його закріплення, як джерело знань під час самостійної роботи чи дослідження учнів. Для розкриття якого-небудь процесу демонструється відразу кілька картин, наприклад, щоб показати зміни стилів архітектурних пам'ятників у різні періоди історії. Як правило, дослідження змісту нової для учнів картини посідає значне місце на уроці.

Одним з наочних засобів навчання історії є карикатура.

Вона доступна, художньо виразна, для неї характерна гостро виражена ідея. Тому карикатура легко сприймається. Карикатура-ілюстрація часто використовується для наочного підтвердження слів учителя чи самостійного дослідження учнями спірного питання. Карикатура-характеристика вимагає роз'яснення сутності, коментаря вчителя.

Для образної характеристики особистості використовується портретна карикатура, а для цілої епохи чи великого історичного явища -символічна.

Інколи, розбираючи той чи інший твір художника, у виховних цілях варто знайомити учнів з біографічними даними автора картини. Усі захоплюються картинами О. Куїнджі і мало хто знає про його життєвий шлях. Простий підпасок із Криму вирішив стати живописцем. Завзята праця, натхненність допомогли йому перебороти всі перешкоди.

Тричі він намагався вступити в Імператорську академію мистецтв і тричі йому відмовляли в цьому. Тридцять претендентів було востаннє і прийняли усіх, крім Куїнджі.

Повторювати нові спроби вступу було марно, і молода людина вирішила написати пейзаж і подарувати академічній виставці. За цей пейзаж він одержав дві почесні нагороди і був прийнятий в академію без іспитів.

Згодом Куїнджі став професором цієї академії, одним із найуспішніших художників.

Демонстрація портретів живописців супроводжується описом історичних постатей. В опис можуть бути включені спогади людей, які знали людину, зображену на портреті, документи, що стосуються її, листи, мемуари, уривки з художньої літератури.

Можливе проведення конкурсу «Чи знаєш ти історичних діячів?». Завдання може бути таке: дізнатися про історичного діяча за портретом без підпису і розповісти про його діяльність або за портретами двох історичних діячів (без підпису) визначити, кому з них належить висловлення, що наводиться, взяте з підручника.

Наприклад, до портретів Дж. Вашингтона і Ж. Дантона дане висловлення: «Щоб перемогти ворога, нам потрібна сміливість, ще раз сміливість, завжди сміливість...». Ще завдання може бути таким: на основі фрагмента художнього тексту визначити, про якого діяча йде мова, розповісти про його роль в історії, знайти його портрет серед заздалегідь підготовлених.

Навчальні картини можна застосовувати з метою розвитку, закріплення й узагальнення знань і умінь учнів.

Так, учням пропонується розмістити в хронологічній послідовності декілька картин чи пояснити послідовність розташування картин учителем. Можливе проведення за картинами підсумкового повторення, наприклад з теми «Боротьба з монголо-татарськими поневолювачами»

При роз'ясненні сюжету картини, наприклад про ринок рабів у Стародавній Греції, вчитель конкретизує зміст, включаючи створений учнями навчальний матеріал.

Придумані біографії рабів допомагають розкрити джерела рабства у Стародавній Греції. У цій та іншій розповідях за картиною можливе також застосування прийому драматизації («оживлення» картини, коли учні складають діалоги для основних діючих персонажів).

При роботі з картиною учні набувають умінь її аналізувати; «витягати» знання з-під образу;

використовувати картину у своїй розповіді і самостійно будувати розповідь з її використанням.

Для відпрацьовування умінь можна застосовувати на уроці кілька картин, але не більше 2-3. Значна кількість ілюстративного матеріалу, особливо вперше використовуваного, послабить інтенсивність сприйняття дітей, а численні образи переплутаються в їхній свідомості й ускладнять сприйняття нового.

Описані підходи до методики роботи з картинами можуть успішно застосовуватись до різних видів образної наочності.

Методика роботи з умовно-графічною наочністю.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2009. Вип. 41. С.492-500 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.492-500 УДК 657.3 СХЕМИ БАЛАНСОВИХ КОНСТРУКЦІЙ: БАЛАНСОВІ ТЕОРІЇ І МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА З. Плиса, В. Плиса Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18 E-mail: V_plysa@ukr.net Розглянуто класичні балансові теорії, які трактують форму й зміст бухгалтерських балансів як складових частин бухгалтерської звітності. З’ясовано мету та концепції...»

«Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй Академія муніципального управління Сталий розвиток суспільства Навчальний посібник Київ 201 Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2 вид. – К.; 2011. – 392 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства від 04.08.2011 №1/11-7263). У посібнику розглянуто сутність,...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури ПРОГРАМА КУРСУ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО (34 год.) Уклав: канд.іст. наук, доцент ВАСЬКІВ А.Ю. Львів 2007 СТРУКТУРА КУРСУ: ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ Тема 1. Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна. 2 год. Тема 2. Релігія як духовний та суспільний феномен. Походження та ранні форми релігії. 2 год. Тема 3. Етнонаціональні релігії. 2 год. Тема 4. Буддизм та іслам як світові релігії. Тема 5....»

«Г.В. РЕЗНІЧЕНКО ІГРАШКИ-МОТАНКИ Навчально-методичний посібник Схвалено і рекомендовано до друку та практичного використання рішенням Вченої ради Одеського обласного інституту удосконалення вчителів Тернопіль Навчальна книга – Богдан УДК 745 ББК 85.12 Р 34 Реененти: А.І. Носенко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, член Національної спілки художників України Р.І. Нікітенко,...»

«Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2008 р. Вінниця, 2008 УДК 02(477.44)08 ББК 78.3(4УКР–4ВІН)я К 77 Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21-23 жовт. 2008 р., Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. –...»

«ЗМІСТ Науково-практичНий журНал видається з 1947 р. № 3 – 4 (269) 2010 липеНь – вересеНь зміст подія Прилепішева Ю. А. Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та Консультативна рада керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД статті та повідомлення Матяш І. Б. Основні поняття архівознавства Папакін А. Г. Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь Томазов В. В. Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі:...»

«Національна академія наук України Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національна музична академія ім. П. І. Чайковського Анатолій Іваницький Історичний синтаксис фольклору Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики Вінниця НОВА КНИГА УДК 398’367(477) ББК 82.3(4УКР) 1-19 ' Іваницький A.I. Історичний синтаксис фольклору. 1-19 Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики. Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. —404 с. з...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012. № 1-2. С. 303–309.   УДК 1:572 (091) САМОІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК МЕТААНТРОПОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА Мазур Л.І. В статті розкривається онтологічний аспект концепту самоідентичності особистості. Автором проводиться ідея методологічного значення цього концепту в синтезі антропологічних теорій і створенні метаантропології Ключові слова:...»

«Кафедра української мови та літератури Урок екскурсія на тему “Шляхами виникнення і розвитку письма. Українська мова вчора, сьогодні, завтра” Підготувала учитель НВК №12 “Школи ліцей” м. Рівного Шамрик Оксана Яківна 2009 р Тема: Шляхами виникнення та розвитку письма. Українська мова вчора, сьогодні, завтра. Мета:провести учнів історичними шляхами розвитку письма, ознайомити із розвитком писемності на Рівненщині; розвивати у дітей зв’язне мовлення, вміння і навички виразного читання, спонукати...»

«Олексій Шпоть АГОВ, КОЗАКИ, ТО ЩО Ж МИ БУДУЄМО? (ПРО ДЕРЖАВУ ТА ДЕМОКРАТІЮ ) м. Київ ПП «Коронатор» УДК 321.7 (477) ББК 66.0 (Укр) Ш84 Шпоть О.С. Агов, козаки, то що ж ми будуємо? (про державу та демократію), – Київ.: ПП «Коронатор», 2011. – 31 с. Розглянуто проблеми становлення української національної держави та демократії. Автор досліджує політичне значення слова «народ», дає його визначення та попереджає суспільство про загрозу, яку несе демократія, якщо бездумно пливти за течією під...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»