WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«та юнацтва Західної України: Бiблiотеки Українського Пласту. В Енциклопедії Українознавства (Т.З. - К., 1995) зазначено: '' Історія бібліотек досліджена лише щодо окремих періодів і голо ...»

-- [ Страница 1 ] --

Зніщенко М.П., директор

Київської обласної бібліотеки

для дітей, к.і.н., Заслужений

працівник культури України

Бібліотечне обслуговування

дітей та юнацтва Західної України:

Бiблiотеки Українського Пласту.

В "Енциклопедії Українознавства" (Т.З. - К., 1995) зазначено:

'' Історія бібліотек досліджена лише щодо окремих періодів і головне

по деяких бібліотеках або їх групах"1. Далі перелічуються галузі

бібліотекознавства, напрями та теми за якими проводились наукові дослідження і де зовсім не значиться така царина бібліотекознавства, як історія та розвиток публічних бібліотек для дітей в Україні. Це е ще одним підтвердженням того, що: "до цієї пори немає узагальнюючого дослідження, в якому з достатньою повнотою висвітлювались як окремі періоди розвитку бібліотечної мережі, особливості комплектування книжкових фондів бібліотек та бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей, так і вивчався б у цілому процес функціонування бібліотек для дітей як соціокультурне явище"2 і, що моє дисертаційне дослідження "Становлення та розвиток публічних бібліотек для дітей в Україні (1900-1939 рр.)" є першим актуальним, необхідним і своєчасним.

Перше, що привертає увагу в історії бібліотек для дітей західного регіону України, це маловідома сторінка історії бібліотек Українського Пласту.

На формування особистості людини, починаючи з дитячого віку, разом з сім'єю і школою мають великий вплив позашкільні самовиховні організації. Особливо, коли такі організації, чи всенаціональний та "понадконфесійний" товариства, мають характер, чи мають ідеологічний зміст. Їх вплив тим сильніший, чим тісніше поєднують вони в своєму спрямуванні загальнонаціональні принципи з конкретним світоглядом.

___________________

1 Зленко П. Огляд книгознавчих дослідів //Енциклопедія Українознавства. - К., 1995. -Т.З. -С. 1007.

' Зніщенко М. П. Становлення та розвиток публічних бібліотек для дітей. (1900-1939 рр.): Автореферат.

- К., 1998. - С. 3.

Янів В.З. Організації молоді //Енцикл. Українознавства: Заг.частина. Т.З. - К., 1995. - С.955.

Виховна роль позашкільних організацій помітно зростає і є особливо важливою в умовах недержавного життя народу, зокрема, коли, наприклад, окупаційні режими використовують школу як засіб "винародоволення"1. Усвідомлення цієї ролі конкретним державно-суспільним середовищем веде, як правило, до оточування позашкільних організацій такого типу дбайливою опікою з одного боку і до репресій від окупаційної влади - з іншого боку. Тому, позашкільні організації дітей та молоді загальнонаціонального, світоглядного, виховного спрямування могли розвинутися, більш-менш повною мірою, поза межами Російської імперії, а пізніше - поза межами СРСР.

Це такі організації, як: Пласт, СУМ, КАУМ, "Орли", "Каменярі", "Січ", "Луч"; сільсько-господарського характеру - хліборобський вишкіл молоді при "Сільськім господарстві". Ці організації в той чи інший проміжок часу існували на території Західної України.

В даній праці, як уже зазначалось, мова буде йти про таку позашкільну організацію дітей та молоді, як Пласт, зокрема, буде досліджено її бібліотечну діяльність. Але, перш ніж розглянути це питання - невеличкий екскурс до історії Пласту.

Пласт є українською формою відомої світової організації молоді "скавтингів". ЇЇ завданням є патріотичне всебічне самовиховання. Ідея скавтингу (або скаутів) виникла під час колоніальної війни англійців з бурами у 1899-1900 рр., коли малі хлопчаки виконували важливі розвідчі й кур'єрські доручення. Маючи в своїй ідейній основі такий чинник, як відданість Батьківщині, тобто національно-патріотичний чинник, скаути на основі законів Божих поширюють ідею всесвітнього братства, яка не відхиляючи національного елементу, сприяє поширенню скаутських ідей поза межами його батьківщини на весь культурний світ. До речі, зараз скавтингові організації є на всіх континентах, у 54 країнах і об'єднують до 7 млн. членів2.

Скавтинговий рух досяг і України, але політичні умови були не сприятливі для його розвитку на східних та центральних землях (хоча в деяких місцях він знаходив зацікавлених організаторів:

Ю.Гончарів-Гончаренко, 1909 р. на Катеринославщині; лікар Анохин, 1912 р. в Києві; Е.Слабченко, м.Біла Церква; П.Бохоцький у Кам'янець-Подільському та інш.). Благодатний грунт для поширення Пласту і перетворення його на розгалужену з поважними традиціями організацію був на Галичині.

_______________________

1Янів В.З. Організації молоді //Енцикл. Українознавства: Заг.частина. Т.З. - К., 1995. - С.955.

2Янів В. Український пластовий уклад //Енциклопедія українознавства: Заг.частина. - К., 1995. -T.I.

-С.955.

Роком заснування Пласту є 1911 рік, а його засновниками:

Олександр Тисовський, Іван Чмола та Петро Франко. В українському Пласті одночасно з хлоп'ячими відділами були створені і дівочі з'єднання1.

Приймаючи за основу спільну для світового скавтингу ідею та методику, український Пласт вносить власний, національний зміст навіть до назви, символу і закону включно. В назві Пласту відобразилась козацька спадщина, бо на Січі називали пластунами тих, що ходили полювати на звіра, а кубансько-чорноморське козацтва, яке походило теж від запорожців, так називало розвідників, "що вміли неспостережно підійти до ворога"2, тобто, по-пластунськи (М.3.). Символом Пласту став орел Скоб, що складається з заглавних літер чотирьох пластових прикмет: сила, краса, обережність, бистрота. Необхідно підкреслити ще одну особистість українського Пласту. Ця організація з самого початку зайняла всенаціональну, апартійну й понадконфесійну позицію3. Це і здобуло їй прихильність широких кіл молоді. Відділи, осередки Пласту були створені майже при всіх українських і польських середніх школах. В довоєнний період центру свого не мали, але в роботі панувала одностайність, завдяки підручнику О.Тисовського "Пласт" (1913 р.).

Перший з'їзд відбувся у Львові 18 червня 1914 р., на який зібралися пластуни Буковини і Галичини. Основною виховною клітиною згідно з вимогою індивідуального й елітарного виховання ( а саме таке виховання і запроваджувалось в Пласті) були гуртки з 5-7 осіб відповідного віку. З дня заснування до 1923 року Пласт складав гуртки з дітей середнього шкільного віку та підлітків, юнацтва (12-18 років). В 1923 році засновується Улад Старших Пластунів (УСП) з числа вихованих в Пласті студентів. В 1927 році Пласт охоплює дітей молодшого шкільного віку (7-12 років), створивши Улад Пластових Новаків (УПН). В 1930 році створюється Улад Пластунів-Сеніорів (УПС) від 25 років.

Зареєстровано Пласт було 1918 року при новозакладеному Українському Крайовому Товаристві Охорони Дітей та Опіки над Молоддю. Головою Верховної Пластової Ради обрано О.Тисовського.

Трагічні перебіги подій під час боротьби за встановлення державності в Україні зумовили перерву в діяльності Пласту, але після закінчення війни в 1921 році Український Пласт відновлює свою роботу.

–  –  –

Янів В. Український пластовий уклад //Енциклопедія українознавства: Заг.частина. - К., 1995. -T.I.

-С.955.

Янів В. Вказ. праця. - С.955.

Там само.

Пiдкресл.мною. - М.3.

А.Річинського й В.Семенюка. Розгалужена мережа пластових осередків утворюється серед дітей та молоді селянської та ремісничої людності.

На час розквіту Українського Пласту (1929-30 рр.) членства в Інтернаціональнім Скавтськім Бюро Пласт не домігся з огляду на те, що він є організацією недержавного народу.

Не вдаючись до політично-територіальних перепотій та змін, необхідно зазначити, що легальна праця Пласту стає можлива знову в еміграційних спільнотах української людності в 12-ти країнах.

В 1947 році Пласт здобув офіційне визначення в Інтернаціональнім Скавтськім Бюро. Базовим осередком, де відновлено членство 1500 осіб на кінець 1950 року став осередок у Сполучених Штатах Америки. Тут відновлено і розбудовано власне видавництво "Молоде життя", яке має загальноеміграційне значення.

Це видавництво, до речі, і видає "Енциклопедію Українознавства"1.

Взагалі, за час свого існування Український Пласт вів досить активну видавничу діяльність, надаючи архіважливого значення друкованому слову. Пласт видавав велику кількість як підручників та інструктивно-методичної літератури, так і періодичних видань. З періодичних видань, це перш за все, часописи "Молоде життя" та "Пластовий шлях". Крім того "лісові" школи та табори Пласту, окремі його полки випускали періодичні видання малих форм - листівки, охоплюючи поширенням своїх ідей найширші кола пластунів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


І знов, перш ніж перейти до розгляду питання про бібліотечну діяльність Українського Пласту, треба розглянути і таке питання, як:

на яких підвалинах бібліотечного будівництва взагалі та бібліотечного обслуговування дітей та юнацтва в західних регіонах України, зокрема, базувалась бібліотечна діяльність Українського Пласту?

Аналізу стану культурно-освітнього життя західних регіонів України у свій час були присвячені праці: Сірополко С. Народное образованіе в-ь Галичине2 ; Мітельман 1. Бібліотечна справа на Західній Україні і в Західній Білорусії3. Праця С.Сірополка була присвячена, в основному, питанням освіти, шкільництва і тільки наприкінці статті е невеликий огляд позашкільної культурно-освітньої роботи товариств, де бібліотечна діяльність не згадується. У статті І.Мітельмана дано коротенький аналіз діяльності бібліотек даного регіону, але з суто ідеологічних позицій і про бібліотеки для дітей теж зовсім не згадується. Бібліотекам для дітей та юнацтва в західних регіонах України періоду доби боротьби за встановлення Янiв В. Вказ.праця. - С.957.

Сірополко С. Народное образованіе вь Галичине //Пед.листок. - 1915. - Кн. 1. - С.217-226.

Мітельман I. Бібліотечна справа на Західній Україні і в Західній Білорусії //Соц.культура. - 1939. -№11.-С.64.

державності в Україні приділено певну увагу у праці доктора історичних наук, професора Київського державного університету культури і мистецтв пані Ківшар T.I. "Український книжковий рух як історичне явище (1917-1923). (К.: Логос, 1996).

З огляду ж на науково-аналітичне дослідження (яке здійснено на цінній рарітетно-архівній джерельній базі) кандидата педагогічних наук, доцента кафедри бібліографознавства Рівненського державного інституту культури Ірини Мілясевич "Мережа бібліотек Рівненщини в кінці XIX - на початку XX століття"1, можна припускати і, навіть, стверджувати, що у західному регіоні України (бо стан мережі бібліотек Рівненщини е типовим і характерним як для Волині, так і для всього західного регіону України загалом)2 в кінці XIX на початку XX сторіччя бібліотечну мережу складали такі групи бібліотек: бібліотеки шляхетних громадських зібрань, при чайних, бібліотеки культурно-просвітницьких товариств, церковні, монастирські, братські, шкільні та приватні бібліотеки.

Відомо, що такі бібліотеки як церковні, монастирські, братські складалися з дуже цінних рарітетних видань і були, майже, закритого типу, обслуговуючи дуже вузьке коло користувачів. Тому, про обслуговування бібліотеками даного типу дітей мова навіть не ведеться. Бібліотеки шляхетних громадських зібрань та більшість приватних бібліотек теж були елітарні, напівзакриті для широких кіл людності. Фонди таких бібліотек могли мати і мали літературу для дітей, але обслуговування їх було безсистемним, мало випадковий характер, хоча можна навести приклади існування серед приватних бібліотек спеціальних бібліотек для дітей (м.Брацлав на Поділлі:

приватна книгозбірня для дітей, засновник - вчитель місцевої гімназії Онуфрієвич)3.

Поширення ж освіти серед найширших верств людності сприяли бібліотеки при повітових і волосних правліннях, бібліотеки.створені культурно-просвітницькими товариствами (найрозгалуженішу мережу бібліотек в західному регіоні України мало товариство "Просвіта"). Саме більшість цих бібліотек і мала виокремлені фонди літератури для дітей та відділи по їх обслуговуванню (наприклад: знов-таки м.Брацлав, книгозбірня повітової управи мала окремий відділ по обслуговуванню дітей, яким користувалось 25 осіб дитячого віку, 17 з яких були українці.

Опікувався бібліотекою Андрій Антонович, який мав високий освітній рівень, вільно володів українською, російською, польською, нiмецькою та французькою мовами. Бібліотеку було засновано Мілясевич 1. Мережа бібліотек Рівненщини в юнці XIX- на початку XX століття" //Вісник Кн. Палати. - 1998.

- № 6. - С.26-29.

Мається на увазі територія, яка підлягала Російській імперії. - (М.3.).

Ківшар Т. Український книжковий рух як історичне явище (1917-1923 рр.) - К.: Логос, 1996. -C.111.

липня 1918 року1. - Вітаю Брацлавщину з 80-річчям цієї визначної події. - М.3.). Основними бібліотеками, які обслуговували дітей були гімназичні та шкільні (в тому числі і при церковно-парафіяльних школах) бібліотеки. Але тут необхідно зазначити, що шкільні бібліотеки і бібліотеки гімназій мали одну особливість. Книжкові фонди цих бібліотек складалися з двох частин:

фундаментального фонду, яким користувалися виключно викладачі, педагоги, вчителі і вихователі, та фонду учбових видань, навчальних посібників та підручників, яикм власне користувалися учні, тобто діти.

Право на користування фундаментальним фондом учням надавалось у виключних випадках за рішенням педагогічної ради.

Звичайно, ця ситуація показова для великих, центральних навчальних закладів які мали досить великі бібліотеки.

Таким чином, доступ до науково-популярної, історичної, белетристики і взагалі до літератури універсального характеру відповідно до своїх уподобань діти могли отримати тільки користуючись деякими бібліотеками при повітових та волосних правліннях, бібліотеками культурно-просвітницьких товариств та приватними бібліотеками, які мали відповідні відділи, або просто обслуговували дітей.

Такий стан з утворенням та розвитком бібліотечної мережі, бібліотечним обслуговуванням населення та дітей зокрема в кінці XIX

- початку XX сторіччя був типовим як для Російської імперії загалом, її південно-західного регіону в цілому, тобто, України, так і для західних регіонів сучасної України, які на той час підлягали Польщі, Румунії та Австро-Угорщині, бо соціально-економічний базис розвитку цих країн був подібним, в основі якого була приватна власність, приватна власність на засоби виробництва.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Стиль життя як предмет соціального конструювання у сучасній теорії стратифікації УДК 316.334:304.3 Коваліско Наталія Володимирівна, доктор соціологічних наук, професор кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка e-mail: kovalisko@mail.lviv.ua СТИЛЬ ЖИТТЯ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОГО КОНСТРУЮВАННЯ У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ СТРАТИФІКАЦІЇ У статті проаналізовано основні підходи до інтерпретації стилю життя в соціологічному дискурсі західних та вітчизняних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА ПРОФЕСОРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІмЕНІ ОЛЕСя ГОНчАРА 1918–2008 Дніпропетровськ Видавництво Дніпропетровського національного університету УДК 378 (477.63) ББК 74.58 (4Укр-4І) П-84 Редакцiйна колегiя: проф. М. В. Поляков (голова редколегії), проф. М. М. Дронь, проф. В. В. Іваненко (заст. голови редколегії), проф. О. О. Кочубей, проф. В. В. Лобода, проф. С. І. Світленко (відп....»

«УДК 94(477) «1735-1739» Сухомлин О.Д. ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ОРІЛЬ-САМАРСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ ДОБИ НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ Розглянуто інформаційні можливості «Відомості про козаків на форпостах» 1736 р. щодо історії межиріччя Орелі та Самари XVIII ст. Наведено фрагмент документа Ключові слова: форпост, російсько-турецька війна 1735-1739 рр., межиріччя Орелі та Самари, відомість, редут Сучасне українське козакознавство має тенденцію збільшення уваги до проблем мікроісторії, зокрема, історії окремих...»

«ХВОРОБИ ТА ШКІДНИКИ ЛІСУ НЕ ЗНАЮТЬ КОРДОНІВ (Всеросійська конференція із захисту лісу) В Єкатеринбурзі 20 – 25 вересня 2011 року відбулися Всеросійська конференція з міжнародною участю Шкідники і хвороби в лісах Росії: вік XXI та V щорічні Читання пам’яті О. О. Катаєва. Організатори конференції – Російська академія наук (Наукова Рада РАН з проблем лісу, Ботанічний сад УрВ РАН, Інститут лісу ім. В. М. Сукачева СВ РАН) і Міністерство освіти й науки РФ (Уральський державний лісотехнічний...»

«ФІНАНСИ УДК 336.221.4 ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Воробйов Ю.М., д.е.н., професор НАПКБ У статті досліджено історію становлення та перспективи розвитку податкової системи України. Доведено, що податкова система країни поступово змінюється та вдосконалюється. Одним із етапів розвитку податкової системи є розробка Податкового кодексу та рішення щодо його практичного впровадження. Ключові слова: податки, оподаткування, податкова система ВСТУП Податкова...»

«БІБЛІОГРАФІЯ Світлана Гущина БІБЛІОГРАФІЯ: ПРИВАТНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ (ХХ – поч. ХХ століття) Наприкінці ХХ століття в освітньому просторі України з’явилися нові типи навчальних закладів – напівдержавні та приватні заклади. Їх поява була зумовлена потребами часу в спеціалістах нових професій. Національна система приватної освіти перебуває сьогодні на етапі свого становлення, активних пошуків шляхів розв’язання завдань, що висуваються перед нею учнями, їхніми батьками, суспільством у цілому. З...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК Тернопіль 2013 ББК 91.9 Н3 Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2012 : бібліогр. покажчик / уклад.:...»

«Валерiй Олександрович Шевчук Птахи з невидимого острова Серия «Філософський цикл», книга 1 OCR Busya Валерий Шевчук Птахи з невидимого острова: Радянський письменник; Київ; 1989 Аннотация Трі повісті – Птахи з невидимого острова, Сповідь, Мор, об'єднані в філософський цикл – написано в жанрі історичної фантастики. Дивовижні пригоди героїв реалістично врощені в достеменну історичну атмосферу XVII та XVII ст. Содержание Примітки 158 Валерій Шевчук Птахи з невидимого острова По гребені високого...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” РОЗДАВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ З ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНИ” НА ТЕМУ: „ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ Затверджено на засіданні кафедри історії та українознавства Протокол № 9 від 15.06.2010 Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ 2010 Роздавальний матеріал з дисципліни „Історія України” на тему: „Визвольна...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 63 УДК 32.027.21 Н.П. Пашина, доцент, канд. істор. наук Луганський національний аграрний університет городок ЛНАУ, м. Луганськ, Україна, 91008 E-mail: npash@mail.ru МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: СИСТЕМНО-ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ За допомогою системно-факторного методу досліджується формування та розвиток політичної ідентичності українських громадян в умовах суспільної трансформації. Ключові слова: політична ідентичність, політична...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»