WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Дедалі більш очевидно, що в глобалізованому світі народи стають заручниками глобальних проблем, які стосуються кожного. Можна сперечатися, що в тих проблемах залежить від природнього ...»

-- [ Страница 1 ] --

Цілі та пріоритети сталого розвитку України ч.1

ПЕРЕДМОВА

Дедалі більш очевидно, що в глобалізованому світі народи стають заручниками глобальних

проблем, які стосуються кожного. Можна сперечатися, що в тих проблемах залежить від

природнього саморозвитку, а що – від людей, які своєю діяльністю безпосередньо

впливають на довкілля. Глобальні проблеми загрожують людству як покарання за егоїзм

сильних та заможних, це і загарбницькі війни, з яких складається майже вся історія людства і насильство стосовно подібних до себе та до природи. Для глобалізованого світу, в якому народи взаємопов’язані та взаємозалежні, це є вкрай небезпечним.Вихід із цього становища вбачають у збалансованому (сталому) розвитку, концепція якого з’явилась як альтернатива сучасному розвитку.

Тому в кінці минулого тисячоліття людство обрало нову парадигму розвитку – збалансований розвиток. Майбутній розвиток людства передбачатиме збалансовані соціальну та економічні складові з урахуванням можливостей біосфери. Збалансований розвиток – це процес, який створює умови для задоволення потреб нинішнього покоління, не обмежуючи можливостей майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

В умовах масштабних суспільно-політичних змін, які відбуваються в Україні, економічних перетворень, а також зростання антропогенного навантаження на природу, розроблення та впровадження в конкретних планах дій узгодженої стратегії збалансованого розвитку може бути адекватною відповіддю на виклики часу. Доцільність переходу до збалансованого розвитку визначається як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, що пов’язані з євроінтеграційними планами України.

Збалансований розвиток – це гармонійне поєднання економічних, соціальних та екологічних складових розвитку. Концепція збалансованого розвитку передбачає реалізацію цілісної системи принципів діяльності. Для досягнення збалансованості слід гармонійно поєднувати принцип збереження культурної і природної спадщини з принципом інноваційності, творчості.

Отже, збалансований розвиток – це фундамент міцного миру і шлях збереження всієї планети.

Рекомендаційний покажчик «Цілі та пріоритети сталого розвитку України» - спроба систематизувати наявну в НТБ ВНТУ літературу з даної тематики.

РП містить матеріали з книг та періодичних видань за період з 2005 по 2012р.р.

Бібліографічні записи розміщені в алфавітному порядку прізвищ авторів та назв.

Бібліографічний покажчик розрахований на викладачів, студентів, фахівців у галузі екології.

УКЛАДАЧ : Л. В. КВЯТКОВСЬКА

1.Ананьєв, О. М. Оцінювання і прогнозування економічної сталості торговельного підприємства в контексті його економічної безпеки [Текст] / О. М. Ананьєв, О. І. Белей // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 5. – С. 55-64.

2.Андрушкевич, Ф. Головні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів [Текст] / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України. – 2010. – № 3. – С. 64-69.

3.Аніщенко, В. О. Адаптивне управління розвитком регіональних соціо-екологоекономічних систем [Текст] / В. О. Аніщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7. – С. 112-120.

4.Артеменко, В. Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів [Текст] / В. Артеменко // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С. 90-97.

5.Артеменко, В. Інформаційно-аналітична підтримка інтегральної оцінки сталості регіонального соціально-економічного розвитку [Текст] / В. Артеменко // Регіональна економіка. – 2006. – № 4. – С. 127-135.

6.Бабченко, Р. П. Екоосвіта в інтересах збалансованого розвитку промислового міста [Текст] / Р. П. Бабченко // Екологічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 26.

7.Балджи, М. Ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Одеської області [Текст] / М. Балджи // Економіст. – 2010. – № 10. – С. 47-49.

8.Балджи, М. Шляхи вдосконалення державного регулювання природокористування [Текст] / М. Балджи // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – № 2. – С. 26-34.

9.Балюк, Г. І. Додержання вимог земельного законодавства як умова збалансованого природокористування в Україні [Текст] / Г. І. Балюк // Екологічний вісник. – 2008. – № 2.

– С. 31-32.

10.Барановський, О. І. Стійкість банківської системи України [Текст] / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2007. – № 9. – С. 75-87.

11.Барна, П. В. Определение неоходимости проведения эколого-экономической реструризации промышленных предприятий [Текст] / П. В. Барна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 138-143.

12.Білецька, Г. А. Розвиток екологічного туризму як шлях оптимізації рекреаційного використання території Національного природного парку "Подільські Товтри" [Текст] / Г.

А. Білецька // Екологічний вісник. – 2012. – № 5. – С. 33-34.

13.Білик, Т. І. Сучасні технології зменшення токсичності урбанізованого середовища [Текст] / Т. І. Білик, О. С. Штика // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 20-21.

14.Боголюбов, В. М. Компетентністний підхід до розроблення навчальних програм у системі освіти для сталого розвитку [Текст] / В. М. Боголюбов // Екологічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 19-21.

15.Боголюбов, В. М. Концептуальні підходи до формування освіти для сталого розвитку [Текст] / В. М. Боголюбов // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 665-667.

16.Бойко, Т. В. Методологічні особливості визначення екологічних індикаторів сталого розвитку [Текст] / Т. В. Бойко // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 668-670.

17.Бондар, О. І. Екологічні проблеми використання природних ресурсів в Україні [Текст] / О. І. Бондар // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 6-7.

18.Боронос, В. М. Проблеми фінансування сталого розвитку країн, що розвиваються (на прикладі України) [Текст] / В. М. Боронос, Ю. М. Шкодкіна // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 659-662.

19.Борщук, Є. Концепція сталого розвитку і проблеми оптимізації еколого-економічних систем [Текст] / Є. Борщук, В. Загорський // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С.

113-119.

20.Борщук, Є. М. Глобальна енергетична проблема і концепція стійкого розвитку [Текст] / Є. М. Борщук // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 11. – С. 218-225.

21.Борщук, Є. М. Ринкові механізми економіки стійкого розвитку [Текст] / Є. М. Борщук // Регіональна економіка. – 2007. – № 1. – С. 62-71.

22.Брижань, І. А. Екологізація промисловості як інструмент сталого розвитку України [Текст] / І. А. Брижань // Екологічний вісник. – 2012. – № 4. – С. 5-6.

23.Буднікевич, І. М. Роль концепції партнерського маркетингу в забезпеченні сталого розвитку міста [Текст] / І. М. Буднікевич // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С.

44-53.

24.Буркинський, Б. В. "Зелений" вектор стратегічного планування розвитку України [Текст] / Б. В. Буркинський, Н. І. Хумарова // Екологічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 6-7.

25.Буркинський, Б. В. Інноваційний імператив становлення "зеленої" економіки [Текст] / Б. В. Буркинський, Н. І. Хумарова // Екологічний вісник. – 2011. – № 4. – С. 2-3.

26.Бутирська, І. В. Еколого-економічна збалансованість у контексті регіонального розвитку [Текст] / І. В. Бутирська // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 155-164.

27.Буяльська, Н. П. Екологізація освіти-основа сталого розвитку [Текст] / Н. П. Буяльська, С. Д. Цибуля, І. А. Костенко // Екологічний вісник. – 2012. – № 2. – С. 12-13.

28.Вахович, І. М. Методичні підходи до діагностики фінансової безпеки сталого розвитку регіону [Текст] / І. М. Вахович // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 12. – С. 105-114.

29.Виговська, Г. П. Стратегічні пріоритети поводження з відходами в контексті світових тенденцій сталого розвитку [Текст] / Г. П. Виговська, В. С. Міщенко // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 29-30.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


30.Виговська, Т. В. Сучасний стан та можливі перспективи екологічної підготовки майбутніх економістів на засадах сталого розвитку [Текст] / Т. В. Виговська, О. П. Матеюк // Екологічний вісник. – 2010. – № 1. – С. 19-20.

31.Вишневський, В. Системно-динамічне моделювання розвитку старопромислових регіонів [Текст] / В. Вишневський, І. Александров, О. Половян // Економіка України. – 2010. – № 7. – С. 37-49.

32.Відтворення населення України в контексті збалансованого розвитку [Текст] / О. І.

Тимченко, Е. М. Омельченко, О. В. Линчак, О. П. Вітовська // Екологічний вісник. – 2007.

– № 6. – С. 17-19.

33.Воробйова, О. А. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери як соціо-екологоекономічної системи на принципах сталого розвитку [Текст] / О. А. Воробйова // Екологічний вісник. – 2010. – № 5. – С. 26-27.

34.Галушкіна, Т. П. "Зелена економіка" як ідеологія сучасних трансформаційних зрушень [Текст] / Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов // Екологічний вісник. – 2010. – № 6. – С. 24-25.

35.Галушкіна, Т. П. Пріоритети екологозбалансованого природокористування як ідеологічної платформи національної екологічної доктрини України [Текст] / Т. П.

Галушкіна, Л. М. Грановська // Екологічний вісник. – 2007. – № 5. – С. 18-19.

36.Галушкіна, Т. П. Стратегія активізації розвитку "зеленої" економіки в Україні [Текст] / Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов // Екологічний вісник. – 2011. – № 2. – С. 8-9.

37.Гардашук, Т. В. Глобальні стратегічні моделі та український вибір [Текст] / Т. В.

Гардашук // Екологічний вісник. – 2011. – № 1. – С. 6-7.

38.Гардашук, Т. В. Збалансований розвиток та міф ВВП [Текст] / Т. В. Гардашук // Екологічний вісник. – 2011. – № 3. – С. 12-13.

39.Геєць, В. М. Про єдність і суперечність у розвитку суспільства, держави та економіки [Текст] / В. М. Геєць // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 4-23; № 11. – С. 4-22.

40.Герасимчук, В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна та світ [Текст] / В. Герасимчук // Економіст. – 2007. – № 9. – С. 7-9.

41.Герасимчук, З. В. Регіональна політика фінансового забезпечення сталого розвитку [Текст] / З. В. Герасимчук, І. М. Вахович // Регіональна економіка. – 2008. – № 2. – С.

59-72.

42.Герасимчук, З. В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону [Текст] / З. В. Герасимчук, В. Г. Поліщук // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 30-47.

43.Гладченко, І. Ф. Про сталий розвиток [Текст] / І. Ф. Гладченко // Будівництво України.

– 2006. – № 7. – С. 9-10.

44.Грановська, Л. Природокористування в умовах поліфункціональності територій:

еколого-збалансований підхід [Текст] / Л. Грановська // Економіст. – 2010. – № 12. – С.

64-67.

45.Грущинська, Н. М. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах [Текст] / Н. М. Грущинська, М. П. Музиченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 7. – С. 19-26.

46.Гулий, А. В. Удосконалення управління відходами виробництва та споживання у контексті впровадження в Україні засад сталого розвитку [Текст] / А. В. Гулий, І. П. Дрозд // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С.

684-687.

47.Гулич, О. І. Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми : шляхи інтеграції [Текст] / О. І. Гулич // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 122-130.

48.Данилишин, Б. М. Про Концепцію переходу України до сталого розвитку [Текст] / Б.

М. Данилишин // Екологічний вісник. – 2009. – № 6. – С. 6-7.

49.Дежан-Понс, М. Територіальний та екологічний виміри забезпечення сталого розвитку, прав людини та демократії [Текст] / М. Дежан-Понс // Право України. – 2011. – № 2. – С.

95-104.

50.Дейнека, А. М. Еволюція концепції сталого розвитку лісового господарства та її економіко-правове забезпечення на міжнародному і регіональному рівні [Текст] / А. М.

Дейнека // Регіональна економіка. – 2008. – № 1. – С. 99-105.

51.Дейнеко, Л. Сталість соціально-економічного розвитку за умов суспільних трасформацій [Текст] / Л. Дейнеко, Є. Хлобистов // Регіональна економіка. – 2005. – № 4.

– С. 22-30.

52.Демчишин, М. Я. Динаміка показників економічної безпеки України в умовах сталого розвитку [Текст] / М. Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С.

66-74.

53.Дергачова, К. Концепція сталого розвитку у науково-практичному вимірі [Текст] / К.

Дергачова // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4. – С. 118-125.

54.Деркач, М. І. Фіскальна децентралізація як фактор забезпечення сталого розвитку України [Текст] / М. І. Деркач // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 56-63.

55.Дідков, О. Освіта для здоров'я та сталого людського розвитку [Текст] / О. Дідков // Вища освіта України. – 2012. – № 3. – С. 83-88.

56.Добуш, Ю. Я. Економічні критерії досягнення сталого розвитку рекреаційних територій [Текст] / Ю. Я. Добуш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 669 : Логістика. – С. 54-58.

57.Дребот, О. І. Сталий розвиток чи еколого-економічна безпека? [Текст] / О. І. Дребот // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 677-680.

58.Дрозд, І. П. Через ресурсо- та енергозбереження до сталого розвитку суспільства [Текст] / І. П. Дрозд, А. В. Гулий // ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2011), 21-24 вересня, 2011 : збірник наукових статей / ВНТУ. – Вінниця, 2011. – Том 2. – С. 680-684.

59.Екологічна біотехнологія [Текст] : навчальний посібник: у двох книгах. Кн. І / О. В.

Швед, О. Б. Миколів, О. З. Комаровська-Порохнявець, В. П. Новіков; МОН України, НУ "Львівська політехніка". – Л.: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2010. – 424 с. – 500 пр.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2007. Вип 22. С. 286–295 Ser. Pedagog. 2007. Vol.22. P. 286–295 УДК 371.3(477) ’’18/19’’ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДИДАКТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Марія Кушик Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського майдан Волі, 1, 46001 Тернопіль, Україна Розглянуто передумови та особливості розвитку дидактики вищої школи в Україні в контексті загального розвитку педагогічної думки....»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 281-288. УДК 343.163+343.23’’1803/1917’’(477.75) БОРОТЬБА ПРОКУРАТИРУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ В КРАЇНІ У 1803-1917 Р.Р. (НА ПРИКЛАДІ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ) Іванова О. А. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна. Статтю присвячено дослідженню питання діяльності прокуратури Криму у боротьбі зі злочинністю у...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІСТОРІЯ Випуск 17 Видається з 1995 р. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 17. УДК 93/94 ББК 63 В53 Затверджено до друку Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №6 від 29 червня 2010 р.). Видання внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Філософія” Випуск 5 Острог – 2009 УДК 101(477)(08) ББК 87.3(4Укр) Н 3 Фахове видання з філософських наук, затверджено Постановою президії ВАК України від 15.12.2004 р. № 3-05 / 11 (перелік №15, оновлений 2.04.2009 р.) Друкується за рішенням вченої ради Національного університету “Острозька академія” (протокол № 10 від 28 травня 2009 р.) Редакційна колегія: Кралюк П.М., доктор філософських наук, професор, проректор з на­ вчальної та наукової роботи Національного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Випуск ХІV ) Слов’янськ, 200 УДК 371.1 ББК 74. Г. Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск ХІV. /За загальною редакцією В.І. Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2001. – 138 с.Редакційна колегія: Льогенький Г.І. – доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор). Сипченко В.І. – кандидат...»

«Раритетна теріофауна та її охорона. Луганськ, 2008 (Праці Теріологічної школи. Випуск 9. С. 295–298) УДК 92 (Мигулін О. О., Зубко Я. П.) (0:59) Олексій Мигулін і Яків Зубко — видатні теріологи Олексій Мигулін (1893–1989) У повоєнних п'ятдесятих і у подальші довгі роки рано вранці вулицею Дзержинського крокував немолодий огрядний чоловік. У його своєрідній зовнішності було важко визначити рід його занять. Бувала шкіряна куртка, одягнутий на плече потертий ягдташ, в якій містився неодмінний...»

«МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ «УВАРОВСЬКИЙ ДІМ» ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 20-й річниці Незалежності України НЕСКОРЕНІ ДУХОМ ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ЗБІРНИК «ЗОЛОТІ ВОРОТА» Київ · ББК 66. 3(4 УКР)+83.3(4 УКР) М4 Нескорені духом. Історико-літературний збірник. – К.: ПП «ЗОЛОТІ ВОРОТА», 2012. – 286 с. ISBN 978-966-2246-01-12 У книжці зібрано матеріали про видатних письменників, поетів, перекладачів часів «розстріляного відродження» та дисидентського руху 60-х рр. ХХ ст., чиї життя і творчість були пов’язані з...»

«Коротка історія прогресу Ален де Бенуа Переклад: Сергій Чаплигін Політономія 2013-08-13 Ідея прогресу є однією з теоретичних передумов Модерну. Її часто називають «справжньою релігією західної цивілізації». Історично ця ідея була сформульована приблизно в 1680 році в ході суперечки «ревнителів старовини» та «сучасників», в якому брали участь Террассон, Перро, абат де Сен-П'єр і Фонтенель. Потім вона уточнювалася наступниками, таких як Тюрго, Кондорсе і Луї-Себастьян Мерсьє. Прогрес можна...»

«ЛІТЕРАТУРА. ДІТИ. ЧАС. Вісник ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА. – 2011. – Вип.1. – с. УДК 82.0 – 087.5 ББК 74.268.0 L-64 До збірника Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва ввійшли матеріали Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час», організованого Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва, який відбувся 1-5 червня 2010 р. у м. Львові. Публікуються дослідження, статті, розвідки, в яких висвітлюються актуальні проблеми...»

«Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки Львівської облдержадміністрації Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Львівській області Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну Кріль Павліна Миколаївна НАЦ ІОНАЛЬН ИЙ К ОС ТЮ М ЯК З АСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМ ОСВІДОМОСТІ УЧНІВ ПТНЗ Методичні рекомендації Львів – 2013 ЗМІСТ Вступ 3 Формування національної самосвідомості 4 засобами...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»