WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Н. А. Литвинова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ Литвинова Н. ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК [37.013.43: 364.272 – 053.6] (091)

Н. А. Литвинова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса

Шевченка»

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Литвинова Н. А.

Історико-культурологічний аналіз проблеми профілактики наркоманії в

підлітковому середовищі

У статті представлено аналіз історико-культурологічного аспекту

еволюції проблеми поширення наркоманії серед неповнолітніх з початку ХХ століття до сьогодення та розглянуто тенденції процесу профілактики наркоманії в підлітковому середовищі за період останнього століття.

Ключові слова: підліткова наркоманія, історико-культурологічний аналіз, профілактика наркоманії в підлітковому середовищі.

Литвинова Н. А.

Историко-культурологический анализ проблемы профилактики наркомании в подростковой среде В статье представлен историко-культурологический аспект эволюции проблемы распространения наркомании среди несовершеннолетних с начала ХХ столетия до нынешнего времени и рассмотрены тенденции процесса профилактики наркомании в подростковой среде за период последнего столетия.

Ключевые слова: подростковая наркомания, историкокультурологический анализ, профилактика наркомании в подростковой среде.

Проблема підліткової наркоманії – це особлива соціальна реальність, що набула масового характеру, вона виступає предметом низки наукових досліджень. Традиції наукового підходу до вивчення проблеми профілактики наркоманії серед підростаючого покоління виникали паралельно із появою і розвитком самої проблеми. Спочатку це була проблема окремої особистості, залежної від тих або інших адиктивних речовин, і її розглядали як медичну проблему. Далі проблема наркотизму набула масового характеру, що дало поштовх формуванню юридичного й соціологічного підходів до її вивчення.

Історико-культурологічному аспекту проблеми профілактики наркоманії серед підлітків присвячено чимало праць вітчизняних і зарубіжних учених:

А Габіані, І. Шишової, Д. Лоранського, В. Лук’янова, І. Рущенка, В. Кузьминова, О. Поступного, О. Сердюка та інших. Зупинимось на найважливішому історичному періоді розвитку проблеми поширення наркоманії з початку ХХ століття до сьогодення й систематизуємо наукові досягнення в зазначеному контексті. Ми розглядаємо саме цей період, оскільки більш ранні дослідження висвітлені у працях цих учених.

Мета статті – розкрити історичний шлях зростання негативних тенденцій та процес профілактики наркоманії в підлітковому середовищі за період останнього століття.

Жовтнева революція, громадянська війна, соціально-економічна криза, голод сприяли розповсюдженню наркоманії у межах Російської імперії: із заходу завозили кокаїн, морфій, героїн, зі сходу – опій і гашиш. Насамперед, безпритульні мешканці міст брали активну участь у наркообігу. І. Шишова [8, с. 15] зазначає, що «до початку 30-х років дослідження наркотичної залежності проводилися досить активно, а результати обстежень не приховувалися. Ці дослідження доповнювалися спостереженнями за поведінкою людини та її виявами у стані наркотичного дурману, висвітленими у роботах І. Сеченова, В. Бехтерева. У дослідженнях В. Бехтерева експериментально доведено, що внаслідок уживання наркотичних речовин у людини об’єктивно знижується розумова та фізична працездатність, але суб’єктивно людині здається, що вона стає більш спритною, більш енергійною. Така ж суперечність відзначається й у функціонуванні емоційної сфери. Водночас В. Бехтерев зазначає, що органи чуття, сприймання дійсно інакше реагують на зовнішні подразники під впливом уживання наркотичних речовин, і людині здається, що “світ став кращим, і їй легше жити”. Проте це є хибним враженням, оскільки стан сп’яніння носить ейфорійний характер, і після його закінчення людина відчуватиме себе більш слабкою, а дійсність сприйматиме як ще гіршу».

У 20-і роки в радянській соціології йшло інтенсивне вивчення проблеми наркотизму. За цей період у своїх роботах А. Рапопорт, А. Шоломович, Н. Топорков, Т. Бєлоусова, П.Люблінський, І. Введенський встановили тісний зв’язок наркотизації населення із соціально-побутовими умовами; визначили «наркотистів» — осіб, які заохотилися до вживання наркотичних засобів у силу соціальних умов, і «наркоманів» — осіб із патологічною конституцією [7, с.

47]. При цьому ряд дослідників фіксує зв’язок наркотизму і злочинності та відносно меншу частоту і тягар злочинів, які чиняться наркоманами. Вживання наркотику (кокаїну) частіше йшло за злочином, а не передувало йому.

Починаючи з тридцятих років, тема дитячо-підліткової наркології майже зникла з наукових досліджень більш ніж на сорок років. У країні настала епоха «ліквідації» наркотизму як соціального явища, а отже, і непотрібності будь-яких досліджень. У цей період СРСР практично цілком позбавився від наркоманії, хоча профілактика наркоманії не проводилась. Причини такого успіху містилися в «залізній завісі» від інших країн, у жорсткому політичному режимі, у масових репресіях тощо.

У 60-х роках відсоток наркоманії був незначний. Наркоманія в Україні для того періоду була міфом Тематика ж пияцтва й алкоголізму знайшла своє продовження, вона перероджується на «антиалкогольну пропаганду», «боротьбу» під гаслами типу «Пияцтво — шлях до злочину» і «Пияцтву — бій!», а в службових характеристиках з’являється вираз «морально стійкий», що для утаємничених означало — «не алкоголік». [7, с. 49]. Наприкінці 60-х років стали з’являтися дослідження медиків соціологічного характеру і юристів, які розглядають різного роду кримінально карані дії з наркотиками. Пізніше тема наркотизму посідає стале місце в дослідницькій діяльності медиків, психологів, юристів, соціологів.

Перше значне емпіричне дослідження наркотизму на території колишнього СРСР було проведено в Грузії в 1967–1972 роках під керівництвом А. Габіані. Результати опубліковані в книзі «Наркотизм», виданій з грифом «Для службового користування». Книга включала історико-теоретичний розділ, методологічну частину, виклад результатів емпіричного дослідження (дані про соціально-демографічний склад і умови життя споживачів наркотиків, структуру вживаних засобів, вік прилучення до наркотиків і його мотиви), схему діяльності злочинних груп з поширення наркотиків, а також програму медичних, правових і організаційних заходів щодо боротьби з наркотизмом.

У період афганської війни наркоманія в Україні стрімко почала набирати обертів. Дослідники проблеми наркоманії вважають війну одним з факторів, який посилює потребу суспільства в наркотиках. Ця потреба виявляється як в медичних цілях, так і для зняття емоційного напруження, породженого постійною загрозою життю під час війни або перенапруженням духовних та фізичних сил людей, які залишилися у Радянському Союзі. На той час профілактика прийому наркотиків зводилась до розповсюдження уявлень про ризик, пов’язаний із вживанням наркотичних речовин, вироблення у молодої людини страху, і таким чином, негативних установок стосовно наркотиків [1, с. 3].

Уперше про проблему дитячо-підліткової наркоманії та токсикоманії у вітчизняній науковій літературі заговорили на початку 80-х років. У 1986 році відбувся спалах токсикоманії серед учнів старших класів шкіл та ПТУ.

Першопричиною цього явища вважають моду наслідування зарубіжній молоді [2, с. 153]. Політика стримування розповсюдження наркотиків, заснована на залякуванні та забороні, зжила себе. Зростання чисельності (кількості) наркоманів відбувалося поступово. Тому логіка другого етапу профілактики наркоманії засновується в опорі на розум людини. Численна інформація про наркотики, їх вплив на людину, статистичні дані й думки вчених ставали основою нової профілактичної кампанії, у надії на те, що знання лиха допоможе людині не піддатися його впливові [1, с. 3].

Сучасні дослідження І. Рущенка та В. Кузьминова [6, с. 80], схематично розкривають профілактичну роботу тих років, таким чином:

Ідеологічний прес — «наркоманії у соціалістичному суспільстві не • може бути, це характерно для загниваючого капіталізму» або являється пережитком минулого; й одночасно — замовчування проблеми усередині держави, пояснення випадків вживання наркотиків ситуативними причинами, залишками кримінальної субкультури.

Кримінальне та адміністративне переслідування осіб, що • вживають наркотики, включаючи вичленування та ізоляцію наркоманів (обґрунтуванням такої політики є теза, що один наркоман протягом року залучає в наркотизацію 5–10 осіб).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Санітарно-просвітницька робота, спрямована на залякування • підлітків страшними наслідками вживання наркотиків.

Після періоду перебудови і здобуття Україною незалежності, склалися передумови, а саме: політична криза, еміграція нової хвилі, "службові відрядження", формування прошарку дрібних комерсантів, туризм, – які сприяли втягненню населення у виробництво та збут наркотиків. На теренах Радянського Союзу організована злочинність перетворилася в галузь з найвищими темпами розвитку. Наркобізнес став сферою діяльності високоорганізованих злочинних угруповань, з розподілом функцій з переробки сировини, транспортування і розповсюдження наркотиків. Крім того, існує низка факторів, які сприяють погіршенню наркотичної ситуації в Україні:

• географічне положення – Україна, оскільки знаходиться в центрі Європи, становиться країною транзиту наркотиків із Центральної Азії в центральні регіони Росії, в Західну та Центральну Європу. Таким чином, частина наркотиків, коли проходить через нашу державу, залишається в ній, чим збільшується зріст наркоманії;

• кліматичні умови – дозволяють вирощувати різні сорти маку, коноплі та деяких інших, що містять адиктивні речовини, рослин, які слугують основою для формування «сировинної бази» вітчизняного нелегального наркобізнесу та посилюють наркологічну ситуацію в державі;

• демографічні особливості України. Роками у промислових східних та південно-східних регіонах України сформувалась так названа «маргінальна культура», для якої характерна відсутність національних традицій, засад.

Висока криміногенність, що виникає у такій ситуації, очевидна. Останнім часом внаслідок несприятливих умов на Кавказі посилився відтік мешканців цих регіонів в Україну. Вони також переважно поселяються до східних та південносхідних регіонів нашої держави. Збільшилась кількість мігрантів зі Східної, Південно-Східної Азії, Африки, нелегальним бізнесом яких найчастіше є торгівля наркотиками [5].

У Незалежній Україні з перших років приділяється значна увага боротьбі з розповсюдженням наркотизму серед молоді. Кабінетом Міністрів України от 14.12.1993 за № 1034 була прийнята Національна програма протидії зловживання наркотичними речовинами та їх незаконному обігу на 1994–1997 рр. Для реалізації Програми при Кабінеті Міністрів було організовано Національну Координаційну Раду щодо боротьби з наркоманією. Прийняті у 1995-1996 роках Закони України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин за зловживання ними», «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»

та Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю можна віднести переважно до системи покарань та заборон для осіб, які беруть участь у незаконному обігові наркотиків [6, с. 138]. Але Національна програма протидії зловживанню наркотичними речовинами та їх незаконному обігу на 1994–1997 рр., виявилася в більшості своїх напрямів нереалізованою через недостатнє фінансування.

На думку О. Мурашкевича, за останнє десятиріччя ситуація в Україні не змінилася: «Міжгалузева Комплексна Програма «Здоров’я нації» на 2002 – 2011 роки відзначає неефективність державної політики щодо формування здорового способу життя, де профілактика вживання ПАР – це один з напрямків» [4, с. 67].

За останнє десятиріччя наркотична ситуація в Україні багаторазово погіршилася. Системна криза суспільства в політичній, соціально-економічній сфері, посилення впливу псевдокультур, особливості віку, зниження життєвого рівня населення, збільшення кількості дітей і підлітків, які виховуються у неповних сім’ях чи сім’ях, де батьки тривалий час відсутні, перебувають за кордоном у пошуках заробітків, відсутність контролю за поведінкою дітей, несприятливі сімейно-побутові відносини, зростання кількості розлучених сімей – створюють групи факторів, які самі по собі не є однозначно наркопровокуючими. Проте їх одночасний вплив і породжує надзвичайно сприятливі умови для підліткової наркоманії.

Отже, аналіз історико-культурологічного аспекту проблеми профілактики наркоманії від радянських часів до теперішнього часу свідчить, що проблема поширення вживання наркотичних речовин не є новою, наркоманія як соціальне явище існувала ще століття потому. Проблема профілактики наркоманії носить складний, багатоаспектний характер і може розглядатися в різних контекстах (історичному, соціальному, юридичному, медичному, психологічному, фізичному та ін.), врахування яких дозволить сформувати найбільш адекватне розуміння завдань, що постають перед фахівцями в подоланні підліткової наркоманії. Останні двадцять років набуває актуальності для нашого суспільства саме стрімке «омолодження» наркоманії, позначене відсутністю цілісного процесу профілактики наркоманії. Ситуація, яка склалася, потребує пошуку нової системи, форм, ефективних методів та засобів соціально-педагогічної профілактики вживання наркотичних речовин підлітками групи ризику. Розробці такої системи і буде присвячений наступний етап нашого дослідження.

Література

1. Люманова Л.Р. Профилактика наркомании в детско-подростковой среде. – С. : МСП «Ната», 2006. – 78 с.

2. Лоранский Д.Н., Лукьянов В.С. Азбука здоровья: Книга для молодежи. – М. : Профиздат, 1990. – 176 с.

3. Молодежь и наркотики (социология наркотизма) / Под ред.

В.А. Соболева, И.П. Рущенко. – Харьков : Торсинг, 2000. – 432 с.

4. Мурашкевич О.А. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як суб’єкт профілактики вживання психоактивних речовин // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2008. – С. 67 – 74.

5. Наркоманія в Україні. – Режим доступу: http://www.bos.dn.ua/

6. Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты. Итоговые материалы международного проекта / Сост. И. П. Рущенко.

— Харько в: Финарт, 2002. — 240 с.

7. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: Навчальнометодичний посібник / Під ред. В. В. Бурлаки. — Київ : Герб, 2008. — 224 с.

8. Шишова І.О. Профілактика наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноосвітніх шкіл: дис. … канд. пед. Наук : 13.00.07 «теорія та методика виховання» / Шишова Інна Олексіївна. – Херсон, 2004. – 240 с.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«РОЗВІДКИ УДК 94(477) «XVIII» Ірина Кривошея ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО ГЕТЬМАНЩИНИ У XVIIІ СТ. Висвітлюється проблема становлення військового товариства як частини не урядової старшини Гетьманщини у XVIIІ ст. Ключові слова: військове товариство, значне військове товариство, неурядова старшина. Термін «військове товариство» в даному випадку позначає частину неурядо вої старшини Гетьманщини у XVIIІ ст. З середини цього століття військові това риші зайняли своє місце між бунчуковими і значковими...»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 28 Критика та бібліографія Калакура Я. С. Українська історіографія: курс лекцій. – К.: Генеза, 2012. – 512 с. Сучасна українська історіографія серед відомих українознавців, джерелознавців виокремлює постать доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника вищої школи, дійсного члена Академії наук вищої школи України Ярослава Степановича Калакури. Йому належить понад 340 праць з історіографії, джерелознавства, архівознавства, політичної...»

«Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща / 18. В.Моренець. – К., 2001. – 327 с. О. Культурна політика Українського націоналізму / О. // Ольжич О. Незнаному Воякові. 19. Заповідане живим. – К.: Фундація імені О.Ольжича, 1994. – С.226 – 230. Кардаш Д. Українська культура / Д.Кардаш // Ольжич О. Незнаному Воякові. Заповідане живим. – 20. К.: Фундація імені О.Ольжича, 1994. – С.204 – 226. Кардаш Д. В авангарді героїчної доби (До проблеми...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка М.М.Коржнев ПРИРОДНО-РЕСУРСНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Підручник Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів 10.07.2003 р. Київ – 2003 УДК 330.1 М.М.Коржнев Природно-ресурсні основи сталого розвитку. – Київ: Вид. КНУ. 2001. – 270 с. У підручникові, який розраховано на студентів геологічних спеціальності ВУЗів, викладені основи теорії сталого розвитку, дана...»

«УКР. ЛІТЕРАТУРОЗН. 2008. UKRAIN. LITERARY STUD. 2008. Вип. 70. С. 177-192 Is. 70. Р. 177-192 УДК 821.161.2(477.83/86)“18”-2.09 Р.Мох:124.4 ВІРШОВАНА ДРАМА РУДОЛЬФА МОХА “ТЕРПЕН – СПАСЕН” – “ПАМ’ЯТКА 3 МАЯ 1848” Світлана КУКУЛА Національний заповідник “Давній Галич” вул. Івана Франка, 1, 77100, м. Галич, Україна У статті досліджено віршовану драму Рудольфа Моха “Терпен-спасен”. Проаналізовано композицію драми, її сюжет, образну систему. Звернено увагу на ідейні аспекти твору. Ключові слова:...»

«Управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Полтавський обласний центр практичної психології і соціальної роботи Молодіжні субкультури або неформали: погляд на проблему ПОЛТАВА 2008 Молодіжні субкультури або неформали: погляд на проблему / Упорядник: Л.Л. Халецька. – Полтава: ПОІППО, 2008. – 53 с.Рецензенти: Воліченко І.А., заступник начальника відділу вищих навчальних закладів,...»

«ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА Національної Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від дня народження академіка В.І Вернадського, м. Київ, 17 квітня 2013 р. КИЇВ Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК [930.2+069](477)(06) ББК 63.3(4Укр=Укр) З-3 Центр пам’яткознавства...»

«Наталія тимофєєва (Воронеж, Російська Федерація) питання війни і миру * у воронезьких проектах усної історії Навесні 2000 р. у Воронезькому державному педагогічному університеті (ВДПУ) розпочав роботу факультативний семінар усної історії: «Образ Німеччини й німців у сприйнятті ветеранів Великої Вітчизняної війни СРСР». Заняття проводили паритетно к. і. н. Н. П. Тимофєєва та співробітниця Мюнхенського інституту сучасної історії доктор Ельке Шерстяной. Частиною підготовки до семінару було...»

«АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОДЕКС РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПЕНСІЙНИМИ ФОНДАМИ Друге видання Березень 2005 року АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОДЕКС РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПЕНСІЙНИМИ ФОНДАМИ (Друге видання – березень 2005 року) Нова редакція Кодексу із включенням порівняльного і поглибленого розкриття інформації ЗМІСТ 1 Вступ 2 Історія укладання Кодексу 3 Члени Спільної робочої групи Асоціації інвестиційного менеджменту (АІМ) і Національної асоціації пенсійних фондів (НАПФ) КОДЕКС 1...»

«Вісник Асоціації кримінального права України, 2013, № 1(1) УДК 343.2 В. І. Борисов, докт. юрид. наук, проф., академік НАПрН України, директор Науководослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України В. С. Батиргареєва, докт. юрид. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України ІНШІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»