WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 25 |

«Організація роботи керівника територіальної громади навчально-методичний збірник Чернігів — 200 УДК 342.553 ББК 67.9(4УКР) 300. 0-6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Організація роботи

керівника територіальної

громади

навчально-методичний збірник

Чернігів — 200

УДК 342.553

ББК 67.9(4УКР) 300.

0-6

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Чернігівського

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (протокол № 3 від 28 квітня 2006 р.)

Укладачі:

Бойко В.М. — директор Центру, кандидат історичних наук;

Верес М. Д. — учений секретар Центру;

Матяш В. Я. — заступник керуючого справами, начальник організаційного відділу обласної ради;

Бутко С. В. — начальник навчально-методичного відділу Центру.

Рецензенти:

Ковальов В. О. — заступник голови Чернігівської обласної ради, заслужений юрист України;

Лепявко С. А. — завідувач кафедри Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, доктор історичних наук, професор.

0-64 Організація роботи керівника територіальної громади: Навч.-метод зб.

/ Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.:

В.М. Бойко, М. Д. Верес, В. Я. Матяш, С. В. Бутко. — Чернігів : Черніг.

обереги, 2006. — 180 с.

ISBN 966-533-304-6 Збірник призначений для посадових осіб місцевого самоврядування — сільських, селищних, міських голів та секретарів відповідних рад, насамперед, новообраних.

У книзі йдеться про історію та конституційно-правові засади місцевого самоврядування, подається перелік нормативно-правових актів з місцевого самоврядування, розкриваються повноваження і функціональні обов’язки сільського, селищного, міського голови. Значну частину приділено практичним питанням — організаційному забезпеченню діяльності рад та їх виконавчих органів, плануванню роботи, діловодству, здійсненню контролю за виконанням прийнятих рішень, а також формуванню програм соціальноекономічного розвитку, місцевих бюджетів, повноваженням у сфері регулювання земельних відносин, залучення інвестицій, комунальної власності.

УДК 342.553 ББК 67.9(4УКР) 300.66 ISBN 966-533-304-6 © Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2006

–  –  –

ЗМІСТ Розділ І. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування

1. Конституція України………………………………………………………. 5

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»……......... 6

3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»………………………

4. Європейська хартія місцевого самоврядування…………………..… 17

5. Перелік нормативно-правових актів з місцевого самоврядування 23

6. Падій В. Правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування…………………………………………………………… 31

7. Бойко В. Деякі аспекти теорії та історії місцевого самоврядування 3 Розділ ІІ. Практичні питання організації роботи

1. Бутко М. Організація і системність — головне в управлінській роботі………………………………………………………………………... 47

2. Падій В. Повноваження сільського, селищного, міського голови…

3. Матяш В. Організаційне забезпечення діяльності сільських, селищних, міських рад та їх органів. Планування роботи органу місцевого самоврядування……………………………………...………. 59

4. Манжай М. Регламент органу місцевого самоврядування……..… 75

5. Мельник В. Участь депутатів у діяльності ради. Постійні та інші комісії………………………………………………………..………………. 79

6. Падій В. Обласні і районні ради в системі органів місцевого самоврядування. Взаємовідносини з територіальними громадами сіл, селищ, міст…………………………………………………………….

7. Щербина Н. Діловодство в сільській, селищній, міській раді.……...

8. Пригара Н. Організація роботи зі зверненнями громадян…………………………………………………………….………

9. Кужільний І. Робота зі зверненнями громадян у місцевих радах…………………………………………………………………….…..

10. Антоненко О. Органи самоорганізації населення: правовий статус, порядок організації та діяльності……………………………… 105

11. Верес М. Залучення громадян до участі в місцевому самоврядуванні. Участь громадськості у прийнятті рішень щодо розв’язанні гострих проблем територій……………………….………. 109

12. Новосьолова Н. Програми соціально-економічного розвитку сіл, селищ, міст: визначення критеріїв, структура, формування, організація виконання……………………………………………………. 117

13. Кузакова Л. Місцеві бюджети. Місцеві податки і збори………..…… 1

14. Сидоренко В. Комунальна власність територіальної громади….… 127

15. Пузан І. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин………………………………………………………………….…. 1

16. Петрик А. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо розвитку підприємництва………………………………………………… 137

17. Капелюха О. Правові засади залучення інвестицій……………….… 1

18. Свириденко А. Дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції в діяльності органів місцевого самоврядування…………………………………………………………… 147

19. Булат В. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі житлово-комунального господарства…………

20. Рекомендації щодо організації роботи з охорони довкілля……...… 157

21. Скрипка В. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо зміцнення громадського порядку………………………….…………… 159

22. Зозуля С. Взаємодія органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади. Делеговані повноваження…………………… 165

23. Протченко І. Умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування…………………………………………………………… 173

24. Михайленко О. Відкритість в роботі місцевих органів влади, зв’язки з громадськістю……………………………………………...…… 177

–  –  –

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

• Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому Законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Із статті 1

• До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Територіальні громади обирають відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях (голова районної та обласної ради обираються відповідною радою).

Із статті

• Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.

Із статті

• Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування:

управляють майном, що є в комунальній власності;

– затверджують програми соціально-економічного та культурного

– розвитку і контролюють їх виконання;

затверджують бюджети і контролюють їх виконання;

– встановлюють місцеві податки і збори відповідно до Закону;

– забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію

– їх результатів;

утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні

– підприємства, організації і установи, здійснюють контроль за їх діяльністю;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


вирішують інші питання місцевого значення у межах компетенції.

– Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади (делеговані повноваження).

З питань здійснення цих повноважень органи місцевого самоврядування підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Із статті 143

• Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

У разі невідповідності Конституції чи законам України прийняті рішення зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Із статті 143

–  –  –

ЗАКОН УКРАЇНИ

«ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

• Основні терміни закону:

територіальна громада — жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративнотериторіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;

адміністративно-територіальна одиниця — область, район, місто, район у місті, селище, село;

місцевий референдум — форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;

загальні збори — зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

представницький орган місцевого самоврядування — виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

6 районні та обласні ради — органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;

загальний склад ради — кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

склад ради — кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

правомочний склад ради — кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

виконавчі органи рад — органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами;

органи самоорганізації населення — представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста;

посадова особа місцевого самоврядування — особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

делеговані повноваження — повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;

право комунальної власності — право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і у своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;

районний бюджет — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

обласний бюджет — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

поточний бюджет — доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

бюджет розвитку —доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціальноекономічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази;

мінімальний бюджет місцевого самоврядування — розрахунковий обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується державою;

мінімальний рівень соціальних потреб — гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї території України;

самооподаткування — форма залучення на добровільній основі за рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру.

Із статті 1

• Місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і Законів України.

• Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Із статті 2

–  –  –

• Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад викладена в статті 26 Закону.

• Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад:

а) у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27);

б) в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28);

в) щодо управління комунальною власністю (стаття 29);Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 25 |
 
Похожие работы:

«Педагогіка Актуальні проблеми підготовки вчителів природничонаукових дисциплін для сучасної загальноосвітньої школи [Текст] : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, (Умань, 18-19 жовтня 2012 року) / МОНмолодьспорту України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т природничо-математичної та технологічної освіти ; [голов. ред. М. Т. Мартинюк] ; [редкол.: О. І. Ляшенко, М. І. Шут, О. В. Браславська [та ін.]. – Умань : [Жовтий О. О.], 2012. – 232, [1] с. – Бібліогр. в тексті....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА” (галузь знань 0302 “Міжнародні відносини”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, напрям підготовки...»

«Оформлення кабінету для проведення уроку 1. На святковій скатертині лежать найновіші книги з бухгалтерського обліку, посібники, інструкції, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, газети «Все про бухгалтерський облік», плакати з поясненнями термінології та інформація про авторів підручників.2. На видних місцях кабінету плакати з висловами видатних людей, що зробили свій внесок у розвиток бухгалтерського обліку: Бухгалтерія – це мистецтво. Особливий дар бачити за цифрами складний світ...»

«ХВОРОБИ ТА ШКІДНИКИ ЛІСУ НЕ ЗНАЮТЬ КОРДОНІВ (Всеросійська конференція із захисту лісу) В Єкатеринбурзі 20 – 25 вересня 2011 року відбулися Всеросійська конференція з міжнародною участю Шкідники і хвороби в лісах Росії: вік XXI та V щорічні Читання пам’яті О. О. Катаєва. Організатори конференції – Російська академія наук (Наукова Рада РАН з проблем лісу, Ботанічний сад УрВ РАН, Інститут лісу ім. В. М. Сукачева СВ РАН) і Міністерство освіти й науки РФ (Уральський державний лісотехнічний...»

«СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ ОСВІТИ Людмила ГОРБУНОВА ХАОС VERSUS ПОРЯДОК ЯК КОНТРОВЕРЗА МИСЛЕННЯ В КРИЗОВІЙ КУЛЬТУРІ СТАТТЯ ІІ ТРАГІЧНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ НІЦШЕ1 У статті розглядається життя здійснювача «великої переоцінки цінностей», засновника філософії життя Ніцше як подія в культурі Європи ХІХ сто ліття та як трагічний експеримент «самоподолання». Його досвід «життєфілософії» ризикований, але не ризикованіший за дійсність кризової культури, що містить у собі хаос і порядок як у мірах, так і...»

««Збірник наукових праць ННДІУВІ» – важливий чинник українознавчого аналітичного пізнання України, українців і світового українства в контексті розвитку українського етнодержавонацієтворення (до виходу в світ тридцятого тому) Юрій Фігурний кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології Анотація. У статті аналізується вагомий внесок періодичного видання «Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії», а саме – його...»

«РОЗДІЛ ІI КРЕМЕНЧУЧЧИНА: ІСТОРІЯ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ РОЗДІЛ ІІ. КРЕМЕНЧУЧЧИНА: ІСТОРІЯ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ РОЛЬ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ У ОРГАНІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕК НА СЕЛІ Бутова Ірина Георгіївна На початку XXI століття в Україні особливої актуальності набула проблема реформування органів місцевого самоврядування. Земські установи, які існували в царській Росії з 1865 до 1918 року, відіграли важливу роль у просвітницькій роботі на селі. Вони займалися організацією початкових шкіл, створювали...»

«3 -4 '20 05 Реф ерати Р Е Ф Е Р А ТИ С ТА ТЕ Й ІЗ П Р О В ІЛ Н И Х З А Р У Б ІЖ Н И Х В И А А Н Ь П роф есійні ф актори, що значно впливають на рівень свинцю у організм і ж ін ок / / Popovic M., M cNeil F.E., C hettle D.R. et al. Im pact of occupational exposure on lead levels in w om en / / Environ. H ealth P ersp ec t.— 2 0 0 5,V I 13, № 4, P. 4 7 8 4 8 4,Англ. У 1994 p. 208 жінок взяли участь у дослідженні, у якому вивчались професійні та різноманітні інші ф акто­ ри, що стосувалися...»

«Глава 2. Наука цивільного права   Глава 2. Наука цивільного права 2.1. Поняття науки цивільного права 2.2. Класична література з цивільного права 2.3. Радянська навчальна література з цивільного права 2.4. Вітчизняна цивілістика   2.1. Поняття науки цивільного права Наука цивільного права — це сукупність понять, поглядів, ідей, які пояснюють виникнення цивільного права як галузі права і законодавства, їх роль в суспільстві, визначають шляхи їх вдосконалення. Наука цивільного права вивчає...»

«Національна академія державного управління при Президентові України Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Ю. П. Сурмін Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація Навчально-методичний посібник Київ УДК 001.8:35(042.3) С Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 146/5 від 29 травня 2008 р.) Схвалено Вченою радою Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»