WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«К.В. Коляденко, П.М. Недобой Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ Академік Д.К. Заболотний і його внесок у сифілідологію епідеміологічні аспекти багатьох ...»

З ІСТОРІЇ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ

УДК 616.972(092)

К.В. Коляденко, П.М. Недобой

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця, Київ

Академік Д.К. Заболотний

і його внесок у сифілідологію

епідеміологічні аспекти багатьох інфекційних

хвороб. Вагоме місце в його науковому доробку

посіли дослідження, присвячені сифілісу. Зага

лом наукова спадщина академіка налічує 24 ро

боти з цієї тематики.

У незавершеній статті «Новітні успіхи у вив

ченні сифілісу» (зберігається в архіві хати му зею Д.К. Заболотного в його рідному селі Чобо тарці на сучасній Вінниччині) Д.К. Заболотний писав: «Серед заразних хвороб, з якими дово диться мати справу епідеміологам, сифіліс посі дає важливе місце». Ці слова були надзвичайно актуальними для тодішньої Російської імперії, де кількість хворих наближалася до мільйона, з них 50 % мали заразні форми. Розвиваючи тезу, вче ний продовжував: «…оскільки одним з найцінні ших багатств країни є здоровий склад її населен ня, то всі, кому дороге здоров’я народу, повинні зробити свій внесок і в боротьбу з сифілісом».

Якраз у цей час провідні вчені венерологи І м’я академіка Данила Кириловича Заболот Європи безрезультатно працювали над ного (1866–1929) – президента Всеукраїн розв’язанням проблеми експериментальної мо ської академії наук (нині – Національна ака делі сифілісу. Були спроби використати як від демія наук України) зазвичай пов’язують із кла повідних лабораторних тварин нижчих мавп, сичними працями про чуму та холеру, а визнач кіз, кроликів, телят. Однак у дослідах І.І. Меч ну роль вченого у вивченні такого грізного зах никова в 1898 році з 12 піддослідних макак ли ворювання як сифіліс зовсім забуто. Тим часом ше у чотирьох спостерігалися незначні сифілі Д.К. Заболотному належить пріоритет у бага соподібні явища, а досліди інших авторів, що тьох питаннях етіології, патогенезу, стану імуні використовували інших тварин, були зовсім бе тету при сифілісі. У квітні 2012 року виповни зуспішними. Не дивно, що венерологи почали лося 109 років відтоді, як під окуляром мікро вже схилятися до думки про несприятливість скопа вперше опинилася Treponema palida. Цей до сифілісу всіх тварин без винятку. Д.К. Забо перший препарат виготовив український мікро лотний з властивим йому запалом узявся до ро біолог Д.К. Заболотний. боти. Понад два роки (1890–1901) він віддав Д.К. Заболотний – вихованець медичного фа клінічним спостереженням за хворими у Ка культету київського Університету Святого Воло линкінській та Алтуф’євській лікарнях. Перші димира, навчання закінчив у 1894 році. Ще сту досліди вчений теж провів на макаках без ви дентом Данило Кирилович поглиблено вивчав разного результату. Успішними стали щеплення

–  –  – 
Похожие работы:

«1. Панько Т. І. Від терміна до системи : становлення маркситсько-ленінської політекономічної термінології у схднослов’янських мовах / Т. І. Панько. – Л. : Вища шк., 1979. – 148 с. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Л. : Світ, 1994.– 216 с. 2. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення / Галина Наконечна. – Л. : Кальварія, 1999. – 110 с. 3. Скороходько Е. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної...»

«Формується вип. 20 «Збірника наукових Шановні колеги! Усіх бажаючих просимо до 1 лютого 2012 р. надіслати заявку на участь у конфепраць ПДАТУ», який є фаховим для с.-г. наук. ренції, квитанцію про сплату оргвнеску До 1 лютого 2011 р. приймаємо ел. і папероЗапрошуємо Вас та усіх зацікавлених наукогрн.), ел. і паперовий варіанти тези доповий варіанти статтей (підписані авторами) обвців Вашої установи взяти участь у роботі відей обсягом 1-2 с. (МS Word, Times New сягом 5-8 с. (МS Word, Times New...»

«УДК 378.183 “19” О.М. КІН, канд. пед. наук, доцент ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, Харків ЗМІСТ ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 1941-1945 рр. У статті представлено характеристику громадської діяльності студентів вищих навчальних закладів України в період Великої Вітчизняної війни, розкрито її зміст та особливості. Визначені та схарактеризовані основні напрями студентської громадської діяльності. Встановлено практичне...»

«Кіровоградська область КНИГА ПЕДАГОГІЧНОЇ СЛАВИ УКРАЇНИ О С В І ТА КРАСНОВА ЛЮБОВ СТЕПАНІВНА Народилася 11 травня 1958 року в м. Бережани Тернопільської області. У 1982 році закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В.С. Стефаника за спеціальністю історія і педагогіка. Завідуюча кабінетом історії Кіровоградського обласного інституту вдосконалення вчителів (1982–1986). Методист ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ з історії, географії Новоукраїнського районного методичного кабінету...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»