WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«АНКЕТА учасника ХVІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» Прізвище, ім’я та по Геллер Тетяна Володимирівна 1. батькові Місце роботи (повна назва, Перша українська гімназія імені ...»

-- [ Страница 1 ] --

АНКЕТА

учасника ХVІ Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року»

Прізвище, ім’я та по Геллер Тетяна Володимирівна

1.

батькові

Місце роботи (повна назва, Перша українська гімназія імені Миколи

2.

адреса, телефон закладу) Аркаса Миколаївської міської ради

Миколаївської області, вул. Нікольська, 34

т. 0(512)211042

Стаж роботи

8.

загальний 20 років

У тому числі педагогічний 20 років 9.

Кваліфікаційна категорія вища 10.

Звання «учитель-методист»

11.

Державні нагороди, 4 грамоти органів державної влади та 12.

відзнаки (обов’язково рік місцевого самоврядування (2005, 2007, 2008, нагородження) 2009) Класи, в яких викладаєте 13. 5 – 11 Мова викладання українська 14.

Проблема (тема), над якою «Вивчення життєдіяльності історичної 15.

працюєте особистості як один із напрямів формування аксіологічної компетентності учнів»

Інноваційні форми роботи інформаційно-комунікаційні технології, 16.

та технології, що інтерактивне навчання, проектна використовуються діяльність на основі особистісно компетентнісного підходу Література, якою 1. Підручники для 5 – 11 класів 17.

користуєтесь при загальноосвітніх навчальних закладів, підготовці до уроку рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

2. Навчальні посібники.

3. Електронні підручники.

4. Періодичні видання.

5. Художня культура.

6. Інтернет-ресурси.

Ваше педагогічне кредо «Навчанню слід надати такого вигляду, 18.

щоб не було ніякого примусу. Насичуй своїх дітей знаннями не силоміць, а ніби граючись, тоді ти краще можеш помітити, якими здібностями обдарувала їх природа».

Платон.

Опишіть (у формі статті до Мені набагато більше імпонує цивілізована 19.

газети від 3-ої особи) історія, яка сприяє усвідомленню того, що власний педагогічний існують різні можливості світобачення, портрет або свою візитну історія, яка допомагає збагнути

–  –  –

У слово «Учитель» у всі віки вкладали глибокий зміст. Учитель не робить кар’єри … Він – актор, скульптор, лікар.

Уже 20 років я виховую дітей, прагну навчити їх головного – любити свою Батьківщину, бути достойними її громадянами. У 2005 році я була учасником конкурсу «Учитель року» із номінації «Історія». Перемогу у ІІ (обласному) етапі конкурсу сприйняла як щось неймовірне. Саме тоді з’явилась нескінченна жадоба до самовдосконалення. Були і досягнення, і прорахунки. Та головне – накопичувався досвід, змінювався характер спілкування з дітьми, де довіра стала основою стосунків між учителем і учнями. За п’ять років – переможці олімпіад, різноманітних конкурсів, Малої академії наук. Моя жадоба до пізнання передалась і моїм учням.

Чи потрібен конкурс? Чи компенсується хоч якось втрачений час, безсонні ночі, зіпсовані нерви? Відповідь категорична: «Конкурс потрібен!». Це чудова можливість перевірити себе, свої знання і можливості, зробити ще один крок уперед.

На мою думку, складових успіху вчителя небагато: потрібно мати власний стиль викладання, добре володіти навчальним матеріалом, застосовувати різноманітні методи, форми, прийоми й засоби навчання, постійно поповнювати знання, бути сучасною людиною, уміти розповідати так, щоб зацікавити учнів своїм предметом.

ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

ГЕЛЛЕР ТЕТЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ,

УЧИТЕЛЯ ІСТОРІЇ Основний зміст історії є далеко неповним без присутності в ній людини з її запитами та інтересами, думками, віруваннями, страхами, сподіваннями, приватним життям і життям у колективі. Те, що складає саме життя людини, часто відсутнє на сторінках наших книг і підручників.

В. А. Смолій.

Історія людства не може бути безликою, бо саме людина є творцем усіх соціальних відкриттів і винаходів, культурних досягнень, моральних імперативів. У кожного з історичних досягнень чи прорахунків є свій автор, хоча історія іноді буває несправедливою і безжалісною, стираючи імена героїв із людської пам’яті та приписуючи чужі злочини невинним. Завдання шкільної історичної освіти полягає в тому, щоб, відновлюючи історичну правду і справедливість, сприяти становленню особистості, здатної вільно орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль і відповідальність перед суспільством, навченої критично мислити, готової реалізувати себе в полікультурному та поліетнічному середовищі, шанувати національні та загальнолюдські цінності.

Вивчення життя і діяльності історичних особистостей дає можливість ознайомити школярів із загальнолюдським досвідом пошуку і знаходженням цих цінностей та сприяє виробленню власних оцінок, особистісного ставлення до подій і явищ суспільного життя. На осмислення ролі людини (включаючи і себе) в історії, відповідальності особистості за власні дії, усвідомлення права на вибір моделі поведінки орієнтують основні нормативні документи – Державний стандарт базової і повної середньої освіти, основні положення Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів приділяють велику увагу вмінню формувати власну оцінку, версію і контрверсію як складових аксіологічної компетентності.

Для вчителя історії важливим є не тільки вивчення окремих фактів, нехай і систематизованих у певний історичний процес чи епоху, але і проникнення учнів в ауру даної епохи, що неможливо без уявлення про життя людей як пересічних, чиї імена не збереглися, так і історичних особистостей – державних, політичних та громадських діячів, народних ватажків, геніїв культури.

Актуальність визначеного напряму й зумовила вибір теми «Вивчення життєдіяльності історичних особистостей як один із напрямів формування аксіологічної компетентності учнів» (Додаток ).

Основна ідея досвіду – вивчаючи життя і діяльність історичних особистостей, сприяти формуванню версій та оцінок історичного руху й розвитку, ціннісних орієнтацій як основи аксіологічної компетентності учнівської молоді.

Головною метою своєї педагогічної діяльності, а отже і досвіду, вважаємо таке:

1. Навчити учнів розуміти, що кожна особистість – це виразник інтересів певної соціальної групи, тому передусім особа цікава своєю діяльністю.

2. Сприяти усвідомленню учнями того, що історичні особи не завжди були прихильниками однієї ідеї, а змінювали свої ідеали під впливом інших осіб, реалій життя, перебігу подій тощо.

3. Запобігати появі стереотипів у ставленні до історичних осіб та історичних епох, що часто трапляється під впливом засобів масової інформації, художніх творів (Додаток 2 ).

4. Формувати критичне мислення, аксіологічну компетентність.

Науково-теоретичну базу дослідження складають публікації, дослідження, рекомендації відомих науковців, дидактів, методистів. Роль особистості в історії досліджували С. Булгаков, П. Сорокін, В. Смолій, О.

Удод. Н. Запорожець, хоч і підходила до вивчення особистостей із позицій класової боротьби, морально-етичний принцип оцінювання їх діяльності залишала пріоритетним. Проблему формування ціннісних орієнтацій учнів на уроках історії досліджувала О. Турянська. Методику вивчення життєдіяльності історичних особистостей розробляли О. Бахтіна, Г. Годер, Н.

Вєнцева, М. Люшин, Т. Ладиченко, О. Малій. Методика подолання стереотипів при вивченні історичних осіб удосконалювалась С. Терно, В.

Власовим, Т. Баккою. Методичні рекомендації щодо вивчення видатних осіб на уроках історії розробляли миколаївські вчителі, зокрема З. Максимейко, заслужений учитель України, В. Тоболін, заслужений учитель України.

Цікаві збірники науково-методичних матеріалів «Особистість в історії України» підготували методисти Донецького ОІППО І. Рибак і Н. Ольхіна.

Технологія реалізації провідних ідей досвіду.

При виборі форм організації навчальної діяльності учнів ураховуємо такі фактори:

- тісний зв'язок і взаємодію навчальних дисциплін освітньої галузі «Суспільствознавство»;

- вивчення й оцінювання ролі особистості в історії, у різних суспільних процесах усіма складовими освітньої галузі «Суспільствознавство»;

- оновлення змісту шкільної історичної освіти, розширення кола персоналій у підручниках нового покоління;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- переведення старшої школи на профільне навчання;

- вивчення шкільних історичних курсів за декількома підручниками в кожному класі;

- особливості вікової психології школярів.

Формування основ аксіологічної компетентності при вивченні життєдіяльності історичних осіб починаємо з 5-го класу, продовжуємо в середній ланці та старшій школі, розширюючи й ускладнюючи параметри оцінки діячів. Для об’єктивності оцінювання розроблено відповідні орієнтири (Додатки 3, 4, 5, 6).

У ході навчального процесу на уроках історії учні усвідомлюють, що наш світ – це світ цілісної людини, тому важливо навчитися бачити те загальне, що не лише поєднує людство, але й характеризує кожну окрему людину і виконує найважливішу ціннісну функцію – функцію орієнтира при формуванні людиною рішення про ту або іншу поведінку. Основним умінням, завдяки якому формується аксіологічна компетентність, є вміння порівнювати та оцінювати діяльність історичних осіб завдяки формуванню оцінок, версій та контрверсій (Додатки 7, 8).

У старшій школі ускладнюється матеріал, що вивчається, розширюються й ускладнюються параметри оцінювання діяльності історичних осіб.

Історичний матеріал вимагає більш високого рівня пізнавальної і розумової діяльності учнів, самостійного, творчого застосування знань. У 10 – 11 класах практикуємо використання історичних джерел для складання портрета історичних осіб та оцінки результатів їх діяльності (Додаток 9, 10).

Профілізація старшої школи поставила в особливі умови вчителів, які викладають історію в непрофільних класах. Великий обсяг навчального матеріалу спонукає педагогів до використання таких технологій, які сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, розвивають уміння застосовувати знання в нестандартних ситуаціях. Спираючись на розроблену К. Бахановим методику проведення лабораторно-практичних занять, використовуємо для характеристики історичних діячів політичні карикатури (Додаток 11).

Діюча програма з історії визначає коло видатних осіб, вивчення яких є обов’язковим. За вчителем завжди залишається право розширити рамки програми і запропонувати на розгляд учнів додатковий матеріал про видатних осіб, які допомагають краще відчути епоху. Так, наприклад, при вивченні культури в українських землях у другій пол. ХVІ – сер. ХVІІ ст.

передбачається вивчення учнями, згідно з вимогами чинної програми, характеристики таких осіб, як: І. Федоров, П. Могила, К. В. Острозький, І.

Вишенський, Г. Смотрицький, М. Смотрицький. Але для того, щоб глибше пізнати епоху, зрозуміти вчинки вищезазначених історичних осіб, вважаємо за необхідне ознайомити учнів з С. Оріховським, Л.

Барановичем, І. Гізелем, Гальшкою Острозькою. Завдяки «олюдненню»

історії, дитина краще розуміє й усвідомлює історичні процеси в українських землях зазначеного періоду, їх вплив на європейську культуру, взаємний вплив культур того часу (Додаток 12).

Сучасна методика пропонує вчителю різні підходи до вивчення життєдіяльності історичних особистостей. Схема-портрет як різновид логічних опорних схем дає можливість узагальнити матеріал щодо характеристики особистості та оцінити її діяльність (Додатки 13, 14).

У класі вивчається Київська держава періоду Володимира.

Запропонована в додатку схема-портрет складається з шести блоків, що характеризують окремі сторони діяльності князя. Підбиваючи підсумки уроку, вчитель пропонує дітям оцінити значення діяльності Володимира для Київської Русі. Дома учні самостійно складають портрет діяча, який їм найбільше сподобався, і презентують свої проекти (Додатки 15, 16).

Складання родоводу є творчою дослідницько-пошуковою роботою учнів. Особливий інтерес викликає родовід Миколи Аркаса, життя і діяльність якого пов’язана з Миколаївщиною, видатного українського історика, композитора, літератора, педагога, фольклориста, громадського діяча. Життєва філософія Миколи Аркаса є методологічним підґрунтям навчально-виховної діяльності Першої української гімназії імені Миколи Аркаса. Про життєвий і творчий шлях видатного просвітителя розповідають матеріали другого розділу музею гімназії (Додатки 17, 18).

Родовід сім’ї відомого українського драматурга, «батька українського театру», М. Л. Кропивницького склала учениця нашої гімназії Савчук Ганна, яка вивчала історію Браїлівського жіночого монастиря, одним із фундаторів якого був Михайло Кропивницький. Результатом пошуководослідницької роботи є представлений родовід сім’ї Кропивницьких, із якого видно що Михайло Кропивницький – родичем відомого Марка Кропивницького (Додаток 19).

За час навчання учнів гімназії у МАН були написані наукові роботи, в яких гімназисти дослідили діяльність таких історичних осіб як кримський хан Іслам Гірей, М. Драгоманов, М. Міхновський, В. Винниченко, С.

Петлюра, Г. Жуков. Старшокласники нашого навчального закладу стали ініціаторами проведення обласного конкурсу «Етнічний родовід моєї сім`ї», що підтверджує ефективність і доцільність представленого досвіду.

Уміння давати власну оцінку, розробляти версію та контрверсію (аксіологічна компетентність) допомагає учням досягти відповідних результатів у навчанні: за останні 5 років нами підготовлено 8 призерів Малої академії наук, 6 призерів міської олімпіади з історії, 4 призери обласної олімпіади. Результати ЗНО 2009 – 2010 навчального року: 72 % учнів показали результати високого (26,3) і достатнього(44,8) рівнів.

–  –  –

2. Яка політична, національна, службова приналежність автора? Яким чином це впливає на його ставлення до подій?

3. Що являє собою джерело за змістом і формою (уривок із наукового або філософського тексту, документа, твору художньої літератури, публіцистики тощо).

4. Коли з’явилося джерело? Чи був документ написаний у той час, коли сталася подія?

5. Чи був автор очевидцем або учасником подій?

6. Чи є в документі які-небудь твердження чи фрази, які свідчили б про уподобання або упередження автора?

7. Чи намагається автор дати об’єктивний опис того, що сталося?

8. Чи є в тексті факти, що дозволяють вам вважати цей документ достовірним джерелом інформації?

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«ХРоНІКА МАКсиМ ГоН МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФеРеНцІя «УКРАїНСьКОПОЛьСьКО-ЄВРейСьКІ ВІДНОСиНи ПІД чАС НІМецьКОї ОКУПАцІї І ГОЛОКОСТУ: УКРАїНСьКО-ПОЛьСьКе ПРиКОРДОННя, 1941–1944» (21–23 червня 2009 р., Перемишль) 21–23 червня 2009 р. у м. Перемишль (Польща) відбулася міжнародна наукова конференція «Українсько-польсько-єврейські відносини під час німецької окупації і Голокосту: українсько-польське прикордоння, 1941–1944». Її організаторами виступили Всеукраїнський центр вивчення Голокосту «Ткума» та...»

«ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ У ПРИЙОМНІ БАТЬКИ ТА БАТЬКИ ВИХОВАТЕЛІ ДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ (35 навчальних годин) Київ 2011 ПРЕДСТАВНИЦТВО БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАДІЯ І ЖИТЛО ДЛЯ ДІТЕЙ» В УКРАЇНІ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ У ПРИЙОМНІ БАТЬКИ ТА БАТЬКИ ВИХОВАТЕЛІ ДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ (35 навчальних годин) Київ 2011 ББК Підготовка та видання навчальної програми здійснені Представництвом благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні у рамках проекту...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Україна в Центрально-Східній Європі Випуск 9– Київ-2010 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України 23 листопада 2010 р., протокол № 10 Тексти подаються в авторській редакції Оригінал-макет підготувала Любов Зубець Тексти до друку підготувала Таміла Лащенко Україна в Центрально-Східній Європі. — Вип. 9–10. — К.: Інститут історії України НАНУ, 2010. — 380 с. У наукових розвідках, вміщених на сторінках...»

«Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наукових праць. Київ-Полтава, 2011 Тамара Усатенко, УДК 37:7.001.361 м. Київ ІДЕНТИЧНІСТЬ В КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ У статті автор розглядає питання ідентичності в контексті мистецької освіти, проблеми ідентичності, зокрема етнічної, національної, громадянської, ідентичність в структурі професійної компетентності педагога. Ключові слова: ідентичність, мистецька освіта, професійна компетентність педагога. Помітне утвердження в освіті антропологічної...»

«Звіт про науково-дослідну роботу кафедри історіографії, джерелознавства та археології за 2005 р. І. Склад кафедри: 12 викладачів – 4 професори та 8 доцентів. Посохов Сергій Іванович – к. і. н., професор, завідуючий кафедрою 1. історіографії, джерелознавства та археології. Буйнов Юрій Володимирович – к. і. н., доцент. 2. Бутенко Віра Іванівна – к. і. н., доцент. 3. Зайцев Борис Петрович – к. і. н., доцент (с. н. с. НДЧ). 4. Іващенко Вікторія Юріївна – к. і. н., доцент. 5. Каплін Олександр...»

«УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ ДІМ АННИ ФРАНК (АМСТЕРДАМ, НІДЕРЛАНДИ) Серія «Українська бібліотека Голокосту» ГОЛОКОСТ В УКРАЇНІ (1941–1944) Словник довідник Видання друге, виправлене і доповнене УДК 94(477)(=411.16) ББК 63.3(4УКР=ЄВР) Г А в т о р и у п о р я д н и к и: О.В. Г ісем, О.О. Мартинюк Р е ц е н з е н т и: А.Ю. Подольський, канд. істор. наук, директор Українського центру вивчення історії Голокосту, А.І. Фредекінд, науковий співробітник Українського центру вивчення...»

«ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, № 1088, 2013 ІСТОРІЯ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ УДК 930.2:94(477.54/.62) В. І. Танцюра, О. О. Пересада Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА ЯК ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА Дана стаття присвячена такому значному регіону нашої держави, як Слобідська Україна. У ній аналізується основні етапи її розвитку від початку існування, розглядаються зміни територіальні...»

«Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», Вип. 16 УДК 61(091):613.816(477.54)”1919/1934” І. Ю. Робак, Г. Л. Демочко Харківський національний медичний університет CПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З АЛКОГОЛІЗМОМ І ПЕРШІ КРОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ З ЙОГО ПОДОЛАННЯ В СТОЛИЧНОМУ ХАРКОВІ 1920-х–поч. 1930-х рр. Стаття присвячена дослідженню боротьби з алкоголізмом у Харкові в часи перебування міста столицею УРСР. Особлива увага приділяється адміністративним, правовим,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 43. С. 117-131 Ser. Philol. 2010. Is. 43. P. 117-131 З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ УДК 801.81:001.4(477)“18/19” ПОЧАТКИ ВЖИВАННЯ ТЕРМІНА “ФОЛЬКЛОР” В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ Михайло ГЛУШКО кафедра етнології, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1/322, 79000, Львів, Україна, тел. факс: (+38032) 274 13 26, e-mail: klio-lviv@ukr.net Розглянуто початки вживання й утвердження в українському...»

«Рівненський міський виконавчий комітет Управління освіти Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Рівненської міської ради Морально етичне виховання школярів Методичні рекомендації для вчителів щодо підготовки уроків з етики Заступник директора з виховної роботи, вчитель історії та етики Галатюк В.М. Рівне-2013 Матеріали розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні методичної ради протокол № 4 від «28» травня 2013 р. Галатюк В.М., вчитель-методист історії, етики, заступник...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»