WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Анотовані бібліографічні списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін Випуск 12 – 2014 р. Історія України 1. Авраменко О. І. Історики Миколаївщини минулого : моногр. / О. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Анотовані бібліографічні списки

документів історичної тематики та суміжних дисциплін

Випуск 12 – 2014 р.

Історія України

1. Авраменко О. І. Історики Миколаївщини минулого : моногр.

/ О. І. Авраменко, В. П. Шкварець ; М-во освіти і науки України, Миколаїв.

нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 357 с. – (До

100-річчя Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського, Обл. краєзнав.

музею «Старофлотські казарми»).

У монографії розповідається про відомих істориків Миколаївщини кінця ХІХ-початку ХХІ століття, становлення історичної освіти і науки в краї. Автори торкаються проблем сучасного стану та перспективи подальшого розвитку історичної науки у зазначеному регіоні.

2. Агафонова Н. А. «… И восстал Павлоград» : документальнопублицист. сб. / гл. ред. Агафонова Н. А. – Д. : «Лира», 2013. – 245 с.

: фотоил.

Автором собран уникальный материал с бесценными свидетельствами бессмертного подвига павлоградцев, которые отдали свои жизни антифашистской борьбе. Каждая строчка е повествования буквально пропитана болью за страдания и неимоверные лишения, свалившиеся на плечи мирного населения, пропитана чувством гордости за поколение, победившее фашизм.

3. Громадянські протистояння в історії України : від непорозумінь і розбрату до національної консолідації : матеріали Всеукр.

наук.-практ. конф., приуроч. до 350-річниці Чорної Ради в Ніжині (26 черв.

2013 р., м. Ніжин) / упоряд. Є. М. Луняк ; відп. за вип. С. Ю. Зозуля ; Укр. ін.т нац. пам’яті ; Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя ; Ніжин. краєзнав.

музей ім. Спаського І. Г. ; Ніжин. міськ. рада. – Ніжин : Вид. ПП Лисенко, 2013. – 233 с.

У збірнику представлено матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Громадянські протистояння в історії України : від непорозумінь і розбрату до національної консолідації», приуроченої до 350-річниці Чорної Ради в Ніжині (26 червня 2013 р., м. Ніжин Чернігівської області).

Збірник буде корисним науковцям, які досліджують аспекти суспільнополітичного розвитку українського соціуму або вивчають проблеми середньовічної історії України, зокрема доби українського козацтва. А також усім, хто цікавиться вітчизняною історією.

Історія України. Історія міст і сіл 4. Ґушул М. В. Рожнів і Покуття : минуле й сучасне, духовне і матеріальне / Микола Васильович Ґушул. – К. : Світ Успіху, 2013. – 391 с.

На базі архівних матеріалів, опублікованих і неопублікованих рукописів, спогадів людей різного віку і власних спогадів, через долю однієї родини простежується доля села, Покуття і України.

Автор описує різні сторони життя села і Покуття, приділяє увагу звичаям і обрядам (зокрема і весільному), особливостям покутських будівель і одягу, засобам господарювання.

Книжка є спробою показати всі сторони життя покутського села, в тому числі минулі й сучасні, духовні і матеріальні здобутки покутян.

5. Даценко В. Зеленая брама : возвращение к легенде / Василий Даценко. – Кировоград : Имэкс-ЛТД, 2013. – 459 с. : ил. – Библиогр. : с. 456Книга Василия Даценка по сути своей является продолжением известной книги Евгения Долматовского, которую поэт назвал «документальной легендой о первых днях Великой Отечественной войны».

Стремясь понять истоки и следствия трагедии, происшедшей на клочке украинской земли с поэтическими названием «Зеленая Брама», используя ранее недоступные архивные материалы, собранные в разных уголках бывшего СССР воспоминания ветеранов 6-й и 12-й советских армий, письма их родственников, результаты поисковой деятельности, автор возвращается к событиям конца июля – начала августа 1941 года в междуречье Синюхи и Ятрани. Его рассказ о мужестве и героизме сражавшихся в окружении бойцов и командиров Красной Армии, их непростых судьбах. Не обойдены вниманием и примерны бесчестья, трусости, малодушия, о чем Е. Долматовский умолчал.

Книга адресована всем, кто интересуется историей Великой Отечественной войны, особенно событиями, связанными с трагическим 1941 годом.

6. Дерибасовская-Ришельевская : одес. альм. / ред. кол. : Евгений Голубовский, Олег Губарь, Иван Липтуга. – О., 2013. – Вип. 4 (№ 55). – 377 с.

: ил. – («Одес. б-ка»).

Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»

содержит материалы, посвященные культуре и истории Южной Пальмиры. В разделе «История, краеведение» читатель найдет публикацию Олега Губаря об истории городских часов Одессы, а также окончание исследования Сергея Решетова, Ларисы Ижик об истории переименования улицы Ямской в Новосельского.

Для широкого круга читателей.

7. Заруба В. М. Чигиринські походи : хроніка подій російськотурецької війни 1676-1681 рр. : моногр. / Віктор Заруба. – Д. : Ліра, 2013. – 399 с. : іл. – Бібліогр. : с. 326-333 (163 назви).

На підставі широкого кола документального матеріалу у новій книзі доктора історичних наук, професора В. М. Заруби розповідається про одну з яскравих сторінок історії України – героїчну боротьбу її народу проти експансії Османської імперії та Кримського ханату в 70-х роках ХVII століття, кульмінацією якої стала оборона Чигирина в 1677 і 1678 рр.

Розкрито військове мистецтво тогочасних збройних сил Росії та України, скрупульозно розглянуто бойові дії під Чигиринською фортецею та вичерпно показано роль в них українського козацького війська.

Для науковців, фахівців, а також для всіх, хто цікавиться історією України.

8. Ими гордится Алчевск : крат. биограф. очерки / [авт. кол. : З. И.

Ямковская, А. А. Ямковой. Л. Н. Пелих и др.] ; сост. А. А. Ямковой. – Луганск : Промпечать, 2013. – 331 с. : ил.

В книге помещены очерки и биографические справки об основателях города Алчевска и алчевцах, удостоенных в разное время самых высоких государственных наград и отличий. Это Герои Советского Союза и Герои Украины, кавалеры орденов Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, Герои Социалистического Труда, лауреаты Государственных премий СССР и Украины, а также широко известные в Украине и за ее пределами деятели науки и культуры, творчество которых, так или иначе, связано с Алчевском.

9. Історія України : навчально-метод. посіб. / Н. О. Рижева, О. С.

Козирева, М. Е. Козирева, Ю. В. Василевич. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 533 с. – (До 100-річчя Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухоминського).

У навчально-методичному посібнику висвітлюються основні події історії України від найдавніших часів до сьогодення з позиції сучасної науки.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Ковалев Ю. Ф. Брянка от 1696 года / Юрий Федорович 10.

Ковалев. – Луганск : Промпечать, 2012. – 221 с. : ил.

Вашему вниманию представлено свободное, популярное изложение фрагментов истории города Брянка и прилегающих поселков, впервые сведенных в таком объеме. Автор своим скромным трудом не претендует на определение вида издания как справочника.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Но прежде всего она адресуется тем, кому предстоит созидать и строить, словом, продолжать историю города.

Ковалівська Л. Не згасни, свічко пам’яті : докум.

11.

свідчення очевидців та розповіді їхніх рідних про голодомори 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років в Україні, що призвели до масового вимирання селян / Л. Ковалівська. – К. : Просвіта, 2013. – 159 с. : іл. – Бібліогр. : с. 155.

Книга містить документальні свідчення очевидців подій та розповіді їхніх рідних про голодомори 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років в Україні, що призвели до масового вимирання селян.

Видання розраховане на вчителів та учнів освітніх закладів в ознайомленні і вивченні історії України, а також на всіх небайдужих до історії рідного краю.

Красноградщина : іст. альм. Кн. 3 : Велич і добро крізь 12.

віки / С. І. Чернов, М. О. Муригін, М. М. Яворський, К. М. Фролов. – Х.

: «Діса плюс», 2013. – 894 с. : іл. – Укр., рос. мовами.

Третя книга історичного альманаху «Красноградщина» - «Велич і добро крізь віки» написана на основі архівних матеріалів, наукових робіт та картографічних даних як відомих істориків, так і небайдужих до минулого і майбутнього Красноградщини людей. У книзі використано вірші красноградських поетес Тетяни Дмитренко та Надії Шипіло, поетів Юрія Касилова і Володимира Красюка, картини художників Парфирія Мартиновича і Василя Скринника.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ця книга стане надійним помічником учителям, студентам та школярам у вивченні історії рідного краю.

Линевич В. В. Лучшая сказка Крыма или Дама без имени 13.

/ В. В. Линевич. – Симферополь : ЧП Рубинчук А. Ю. ; ООО «СГТ», 2013. – 129 с. – Библиогр. : с. 128-129.

В книге впервые на тщательном анализе существующей литературы о похороненной в Старом Крыму графине Гаше, отождествляемой с известной похитительницей «ожерелья королевы» графиней де Ламотт, предпринимается реальная попытка разделить двух графинь на два разных персонажа этой красивой легенды. Вновь открывшиеся исторические источники указывают на действительное существование в истории двух разных героинь – Гаше и де Ламотт, связанных легендой в единое целое.

Для любителей истории краеведения, для всех крымчан и гостей Крыма.

Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, 14.

постаті : [зб. наук. пр.] / [ред. кол. : С. І. Світленко (відп. ред.), О. М. Бут, В. В. Іваненко та ін.]. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Вип. 11. – 307 с.

В одинадцятому випуску збірника наукових праць «Наддніпрянська Україна : історичні процеси, події, постаті» розміщено статті, які розкривають малодосліджені аспекти історії Наддніпрянської України від ранньомодерного періоду до ХХ ст. Структурно видання поділяється на шість тематичних розділів, в яких висвітлюється актуальна й недостатньо розроблена проблематика з суспільно-політичної, соціокультурної, духовнорелігійної історії та археологічних старожитностей Наддніпрянщини від козацьких часів до періоду новітньої історії України.

Розрахований на науково-педагогічних та наукових працівників вищих навчальних закладів, наукових співробітників академічних установ, докторантів, аспірантів, студентів, учителів історії, істориків-краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться минувшиною Наддніпрянщини.

Народ, осяяний пам’яттю, - нездоланний : зб. архів. та 15.

фотодокум. матеріалів / авт.-упоряд. Олександр Іванович Васильковський. – Суми : Видавничо-виробн. п-во «Мрія-1», 2013. – 183 с. – (70-річчю визволення міста Суми від фашист. загарбників присвячується).

2 вересня – знаменний день для сумчан : чергова річниця визволення міста від фашистських окупантів.

Відтоді, як над Сумами замайорів прапор переможної ходи частин Червоної Армії, минуло 70 років. Велична дата. Про тих, хто непохитно наближав цей світлопомний день, не шкодуючи ні сил, ні здоров’я, ні навіть найціннішого – власного життя, хто наполегливо відбудовував поруйноване ворогом народне господарство, і розповідає кожна сторінка цієї книги.

Для широкого кола читачів.

Недригайлівське земляцтво в місті Суми : патріоти 16.

славного Посулля / упоряд. І. Т. Бойченко. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2013. – 191 с. : іл.

Ця книга – перша спроба познайомити всіх бажаючих з найактивнішими земляками, з тими, хто нині проживає в обласному центрі, але завжди пам’ятав і пам’ятає своє коріння, намагається допомагати територіальним громадам району вирішувати найрізноманітніші проблеми.

Недригайлівщина – щедра на справжніх патріотів. Про окремих з них – талановитих керівників, висококваліфікованих медиків, науковців, успішних підприємців, активістів громадського життя – розповідає це видання. Воно містить короткі біографічні дані про життєвий шлях, трудові, творчі досягнення членів земляцтва. У ньому є також історична довідка про Посульський край, список та контактні телефони окремих вихідців з Недригайлівського району.

Для широкого кола читачів.

Проблеми історії Голокосту : наук. журн. / Міжнар. ред.

17.

рада : Арон Вайс, Фаїна Винокурова, Віктор Даниленко та ін. ; Укр. ін-т вивчення Голокосту «Ткума». – Вип. 6. – Д. : «Ткума», 2013. –– 234 с.

Журнал містить наукові статті з проблем історії Голокосту.

Рекомендований науковим працівникам, аспірантам, студентам, вчителям та всім, хто цікавиться історією.

Реабілітовані історією : у 27 т. Луганська область / голов.

18.

редкол. : В. Ф. Солдатенко, В. М. Литвин, В. А. Смолій та ін. ; обл. редкол. т.

: Ю. А. Хунов (голова), М.О. Борзенко, А. Ю. Медведенко та ін. – Кн. 4. – Луганськ, 2013. – 597 с. : іл.

Книга розповідає про політичні репресії радянської доби в Луганській області, тобто про переселення громадян України німецької національності до Казахстану. Короткі біографічні довідки, архівні документи, малюнки, фотографії, спогади жертв переконливо ілюструють наслідки терору й насильства.

Чепурнов А. Перевальский район. Наша малая родина.

19.

История в лицах, событиях, фактах / Алексей Чепурнов. – Перевальск, 2012. – 287 с. : фотоил. – Библиогр. : с. 286. – (Люби и знай свой отчий край!).

Автор книги Алексей Чепурнов приводит факты давности и современности Перевальского района Луганщины, продолжая работу известных краеведов Перевальщины Людмилы Старченко, Юрия Белова, Геннадия Иващенко, Сергея Карташова.

Черепов А. Слово о ветеранах : очерки, зарисовки 20.

/ Анатолий Черепов, Леонид Шестаков. – Сумы : ИПП «Мрія-1», 2013. – 85 с.

: ил.

В этой книге собраны очерки и зарисовки о славных землякахветеранах Путивльского района, которые в грозные годы Великой Отечественной войны не только с оружием в руках мужественно защищали Отчизну, но и проявили трудовой героизм в тылу, приближая светлый День Победы.

Для широкого круга читателей.

Вадим Чубасов : режисер, науковець, педагог : колект.

21.

моногр. : [в 5 т.] / [наук. ред. : О. В. Безручко, О. В. Щербатюк] ; Київ.

міжнар. ун-т, Ін-т телебачення, кіно і театру, Каф. кіно-, телемистецтва. – К.

: КиМУ, 2014. – (Чубасів. читання).

Т. 2. – 231 с.

Т. 3. – 214 с.

Т. 4. – 226 с.

Т. 5. – 221 с.

Колективна монографія, підготовлена кафедрою кіно-, телемистецтва Інституту телебачення, кіно і театру Київського міжнародного університету за участю провідних українських митців екрану, присвячена життю, творчості і педагогічній діяльності відомого українського режисера-педагога Вадима Львовича Чубасова.

Розрахована на кінознавців, культурологів, викладачів і студентів вищих мистецьких навчальних закладів і всіх, хто цікавиться питаннями кіномистецтва і педагогіки творчих дисциплін.

Шаповал Ю. І. Торкнутись історії / Юрій Шаповал ; НАН 22.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Державна архівна служба України Центральний державний архів зарубіжної україніки Організація роботи з науково-технічного опрацювання документів управлінської документації зарубіжної україніки Методичні рекомендації СХВАЛЕНО Протокол засідання Науково-методичної ради ЦДАЗУ від 6.9.2013 № Укладач: Головний науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства ЦДАЗУ Решетченко Д. В. Київ ЗМІСТ Стор. Вступ Характеристика організацій та установ Розділ І 4української діаспори у світі (З досвіду...»

«УДК 371.12 Оксана Стріхар, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У статті розглядається така категорія як «міжнаукові зв’язки», яка взаємозв’язана з інтеграційним підходом в освіті. Проаналізовано культурну спадщину попередніх історичних епох, де констатується споконвічна синкретичність, синтез багатьох...»

«Савельєв О.М. Маковей К.В. Історія України ІнтерактивнІ методи навчання Збірник завдань 8 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 74.266.3 ББК 63.3(4Укр)я72 С 12 Савельєв о.м/ С 12 Інтерактивні методи навчання. Історія України : збірник завдань : 8 клас / О.М. Савельєв; К.В. Маковей. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 168 с. ISBN 978-966-10-3019-9 У посібнику подано завдання з історії України для 8 класу, які розроблені на основі чинної програми і опираються на фактичний...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6. С. 273 –278 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2011. Is. 6. P. 273 –278 УДК 027.54(476):741/743.036(477.42=172) Г.Солтанувна:94 (477.42-25)“1917/1918” НЕВІДОМЕ ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ЖИТОМИРА 1917–1918 рр. (альбоми малюнків Ганни Солтанувни) Раса СПЕРСКЄНЕ Бібліотека імені Врублевських Академії наук Литви, вул. Жиґіманту, 1/8, м. Вільнюс, LT-01102, Литва, тел. (370)...»

«Тоненчук Людмила Володимирівна – директор Немиринецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Сукач Раїса Андріївна – педагог – організатор Харчун Микола Миколайович – класний керівник 9 класу м. Старокостянтинів 2011 р.Анотація : Автори: Тоненчук Л.В., Сукач Р.А., Харчун М.М. Патріотичне виховання учнів засобами козацької педагогіки. Немиринецька ЗОШ І-ІІІ ст. 2011р. В посібнику подано рекомендації щодо організації національно – патріотичного виховання школярів на козацьких традиціях, відродження історико –...»

«СУЧАСНІСТЬ Ю. Коломиєць: Поезії — У. Самчук: На білому коні — Б. Рубчак: Шукаючи справжнього культобміну, справ­ жнього Зерова і справжньої літератури — Недруковані переклади Ю. Клена — В. П. Стахів: Російський цинізм у Прибалтиці — Є. Врецьона: Клюб фальшивих грачів — І. Майстренко: Сторінки з історії Комуністичної партії України — П. Ю. Стерчо: Словацько-українські взаємини 1938-39 — P. JI. Хом’як: Віталій Коротич зблизька — Я. Рудницький: Республіка на горі — Критика і бібліо­ графія — 3...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 137 –144 2010. Is. 5. P. 137 – 144 УДК 027.7.021(477.86-25)“1946/2008” НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА (1946–2008): ІСТОРІЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ Михайло БІГУСЯК Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, м....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький технічний університет» Кафедра соціально-гуманітарної підготовки Навчально-методичний посібник з дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» Красноармійськ 2010 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Красноармійський індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький технічний університет» Кафедра соціально-гуманітарної підготовки Навчально-методичний...»

«УДК 94(477) «1735-1739» Сухомлин О.Д. ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ОРІЛЬ-САМАРСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ ДОБИ НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ Розглянуто інформаційні можливості «Відомості про козаків на форпостах» 1736 р. щодо історії межиріччя Орелі та Самари XVIII ст. Наведено фрагмент документа Ключові слова: форпост, російсько-турецька війна 1735-1739 рр., межиріччя Орелі та Самари, відомість, редут Сучасне українське козакознавство має тенденцію збільшення уваги до проблем мікроісторії, зокрема, історії окремих...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ВІСНИК ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Виходить з 2006 р. Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Вісник Інституту археології. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 3. 244 с. Proceedings Institute of Archaeology of L’viv University / L’viv: Ivan Franko National University of L’viv,Vol. 3. 244 s. У збірнику...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»