WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 55 |

«Київський міжнародний університет Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України ПРОБЛЕМИ міжнародних відносин Збірник наукових праць Випуск КиМУ – 20 Print ISSN: ...»

-- [ Страница 1 ] --

Print ISSN: 2221-57

Online ISSN: 2221-94

Київський міжнародний університет

Інститут світової економіки та

міжнародних відносин НАН України

ПРОБЛЕМИ

міжнародних

відносин

Збірник наукових праць

Випуск

КиМУ – 20

Print ISSN: 2221-57

Online ISSN: 2221-947

ББК 66.4 (0)

П-7

Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред.

Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2012. – Вип. 5. – 451 с.

У збірнику висвітлюються питання трансформації міжнародної системи, сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин;

вивчаються проблеми глобалізації й інтеграційних процесів та залучення до них України; зясовуються особливості міжнародних відносин в окремих регіонах світу; досліджуються питання інформаційної та інформаціологічної безпеки в сучасному глобалізованому світі тощо.

Окрема увага звертається на питання історії міжнародних відносин.

Для дослідників, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародних відносин і світової політики.

web-site: www.kymu.edu.ua/vmv e-mail: v.kiu.ua@gmail.com Рекомендовано Вченою радою КиМУ 30 листопада 2012 р., протокол № Збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин»

зареєстрований як фахове видання постановою Президії ВАК України №1 – 05/2 від 23.02.2011 р.

© Автори статей © Упорядкування, верстка, оформлення Київського міжнародного університету

Науково-експертна рада:

Співголови ради:

Зажигаєв Б.В., експерт Міжнародної асоціації політичної науки, кандидат політичних наук, професор Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Члени ради:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор Гаврилюк О.В., доктор економічних наук, професор Павлов Н.І., доктор історичних наук, професор кафедри історії та політики країн Європи й Америки Університету МГИМО МИД Росії, старший науковий свівробітник Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор

Редакційна колегія:

Голова редколегії:

Канцелярук Б.І., доктор політичних наук, професор

Заступник голови редколегії:

Чумаченко О.А. кандидат історичних наук, доцент

Члени редколегії:

Балабанов К.В., доктор політичних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, професор Вакулич В.М., доктор політичних наук, професор Головченко В.І., доктор політичних наук, професор Горевалов С.І., доктор філологічних наук, професор Гринів О.І., доктор філософських наук, професор Дудко І.Д., доктор політичних наук, професор Жалоба І.В., доктор історичних наук, професор Жангожа Р.Н., доктор політичних наук, професор Зернецька О.В., доктор політичних наук, професор Іваницька О.П., доктор історичних наук,професор Іванов М.С., доктор політичних наук, професор Коломієць В.Ф., кандидат технічних наук, професор Кулікова Л.В., доктор історичних наук, професор Макаренко Е.А., доктор політичних наук, професор Некряч А.І., доктор політичних наук, професор Судак І.І., кандидат історичних наук, доцент Тихомирова Є.Б., доктор політичних наук, професор Федуняк С.Г., доктор політичних наук, професор Фісанов В.П., доктор історичних наук, професор ЗМІСТ СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ Зажигаєв Б.В.

Украина: уровень соответствия критериям для кандидатов на вступление в ЕС (Куда идет Украина?)……………………..

Dudko I.D.

Euro-Integration in Dimension of Democratic Development of Ukraine…………………………………………………………..

Толстов С.В.

Перехідний етап еволюції міжнародної системи……………. 49 Бовсунівський П.В.

Військово-технічне співробітництво в зовнішній політиці Боліваріанської Республіки Венесуела………………………. 76 Василенко Д.В.

Бюджетна політика США. Сучасний стан та актуальні проблеми……………………………………………………….. 98 Васильєва М.О.

Зарубіжна допомога як інструмент зовнішньої політики США щодо України…………………………………………… 1 Галушко О.В.

Империя и современный мировой порядок: позиционная игра на мировой шахматной доске…………………………… 1 Glazov O.V.

Civil Society and the State of Ukraine: Anti-terrorism Cooperation………………………………………………………… 1 Клименко О.А.

Некомерційні організації в країнах розвинутої демократії…. 152 Коломієць О.В.

Концепція національної безпеки Індії як модель «ядерного стримування»…………………………………………………... 166 Коцюруба К.О.

Арабські революції як перше реальне випробування нової стратегічної концепції НАТО………………………………… 181 Лубська В.В.

До питання взаємозвязку понять «глобалізація» та «вестернізація»………………………………………………… 19 Лакішик Д.М.

Відносини США та ЄС: проблеми і перспективи…………… 208 Матусова О.М.

Особливості антикризової політики Китаю в умовах світової фінансової кризи……………………………………... 2 Мітрофанова О.О.

Стратегічні імперативи військової політики Франції………. 235 Палинська С.М.

Післявоєнна Лівія: чи впорається новий уряд з зовнішніми і внутрішніми загрозами……………………………………..... 247 Пик С.М., Федів Р.Д.

Військово-морська стратегія КНР: сутність політики «острівних оборонних ланцюгів»…………………………….. 261 Пономарьова І.С., Мурза К.Г.

Аналіз кіпрського питання в контексті реалізації загальноєвропейської безпеки………………………………... 275 Рижков М.М., Каденко Н.І.

Політика ЄС з інтеграції іммігрантів у документах: стан і перспективи……………………………………………………. 286 Розумюк В.М.

Еволюція постбіполярного світу: проблеми та перспективи 299 Судак І.І., Борисюк М.В.

Підготовка військових як важіль впливу на безпекову ситуацію у світі………………………………………………… 3 Чумаченко О.А.

Східна політика Європейського Союзу: особливості двосторонніх відносин і багатостороннього виміру…….…... 3 Ялі М.Х.

Військова стратегія Б. Обами: новації та спадщина………… 3

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Макаренко Є.А.

Суперечності співробітництва країн БРІКС у сфері інформаційної безпеки: тенденції і перспективи……………. 356 Бабкина С.И., Бойченко О.В.

Применение новейших информационных технологий как конкурентное преимущество малого и среднего бизнеса в условиях мирового экономического кризиса………….…….. 372 Гринкевич Г.О., Гринкевич О.Й.

Зміни у житті світової спільноти, що породжуються новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ)…………………………………………………………….. 387 Піпченко Н.О.

Здійснення політичної комунікації в Китаї засобами мережі Інтернет………………………………………………………… 401 ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН Самойлов О.Ф.

Пол Пот: революціонер, диктатор чи борець за щастя народу?

Лукашенко А.І.

Християнський дуалізм і його вплив на формування есхатології: історична розвідка……………………………….. 428 СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УДК 061.1ЄС-027.6:[32+34](477) Б.В. Зажигаев кандидат политических наук, профессор, заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики, проректор Киевского международного университета (Киев, Украина)

УКРАИНА: УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЯМ

ДЛЯ КАНДИДАТОВ НА ВСТУПЛЕНИЕ В ЕС

(КУДА ИДЕТ УКРАИНА?) У статті аналізується відповідність України Копенгагенським критеріям для держав-кандидатів на вступ до ЄС. На підставі глибокого аналізу політичного процесу, сформованого економічного укладу, правоохоронної системи України автор визначає вектор еволюції України в міжнародній політиці. В основі аналізу – праці політичної класики і дослідження сучасної політичної практики.

Ключові слова: Копенгагенські критерії, демократія, клептократія, корупція, громадянське суспільство, права людини, спецслужби, насильство.

Дискуссия о пути развития Украины на протяжении всего периода независимости, начиная с 1991 года, ставит перед политической наукой актуальную проблему – каков вектор эволюции политической системы Украины? Насколько политическая система Украины соответствует декларируемому украинским государством курсу на европейскую интеграцию?

Как реальная внешняя политика Украины соотносится с интересами ЕС и как она влияет на развитие международных отношений?

Для ответа на поставленные вопросы, необходимо проанализировать, в чем состоит сущность политических, правовых и экономических преобразований в Украине. Можно Украина: уровень соответствия критериям для кандидатов на вступление в ЕС (Куда идет Украина?) ли действия политической элиты Украины квалифицировать, как реформы, а саму элиту в качестве элиты.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Учитывая традиционный, революционный характер политических преобразований в СССР в конце 90-х годов прошлого столетия, необходимо отметить, что локомотивом политических преобразований явилась номенклатура. Исходя из этого цели преобразований, механизмы и инструменты преобразований необходимо рассматривать через призму интересов номенклатуры. Этот подход ранее не использовали отечественные политологи.

Глубоким заблуждением политологов, на протяжении последних 20 лет, является алгоритм оценки политических, социальных и экономических преобразований в Украине. Это заблуждение состоит в том, что преобразования по сути, не являются демократическими, а реформы не являются таковыми ни по сути, ни по содержанию. Вместе с тем, «реформы»

являются сложившейся реальностью, которую нельзя игнорировать. Эта политическая, социальная и экономическая реальность определяет сущность и содержание внутренней политики Украины и в полной мере проектируется на ее внешнюю политику в международных отношениях, определяя место в системе международных отношений.

По нашему мнению, степень евроинтеграции Украины необходимо рассматривать в контексте соответствия Копенгагенским критериям (критерии вступления стран в Европейский Союз), которые были приняты в июне 1993 года на заседании Европейского Совета в Копенгагене и подтверждены в декабре 1995 года на заседании Европейского Совета в Мадриде.

Критерии требуют, чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека (Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая

Б.В. Зажигаев

права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин.)1, а также принципов правового государства (ст. 6, ст. 49 Договора о Европейском Союзе)2.

Эти права, свободы и принципы изложены в Хартии Европейского Союза об основных правах от 7 декабря 2000 г., адаптированной 12 декабря 2007 г.3, которая имеет такую же юридическую силу, как и Договоры.

Одним из основных критериев – в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика и должны признаваться общие правила и стандарты ЕС.

В Договоре о Европейском Союзе, принятом в июне 1993 г. в Копенгагене, сформулированы три критерия, которым должны соответствовать кандидаты на вступление в ЕС:

1) политический критерий – стабильность институтов, гарантирующих демократию, власть закона, соблюдение прав человека, уважение и защиту прав меньшинств;

2) экономический критерий – наличие функционирующего рыночного хозяйства, а также способность противостоять конкурентному давлению и рыночным силам в рамках ЕС;

3) критерий, связанный с принятием институциональных и юридических норм ЕС, – способность выполнять обязательства члена ЕС, в том числе в отношении 1

Статья 2. Договор о Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992 года):

текст с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2007 года. [Электронный ресурс]. // Документ 994_029, чинний, поточна редакція – Редакція від 13.12.2007. Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_029/page3. 24.10. 2012.

2 Там же. – Статья 6.

3 Хартія основних прав Європейського Союзу [Электронный ресурс]. // Хартія ; Міжнародний документ від 07.12.2000 : Режим доступа: Документ 994_524, поточна редакція. – Прийняття від 07.12.2000. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524. 24.10.2012.

Украина: уровень соответствия критериям для кандидатов на вступление в ЕС (Куда идет Украина?) создания политического, экономического и валютного союза.

Эти критерии неразделимы. Научный сотрудник Института мирового хозяйства г. Киль (Германия) Даниэль Пьяцоло считает: «Указанные сферы реформирования взаимоувязаны, поскольку успех в одной из них будет достигаться только при наличии достаточного прогресса в двух других. Кроме того, успешное продвижение во всех сферах необходимо для обеспечения надежности экономических реформ»4.

Анализ приведенных тезисов позволит оценить, не только насколько Украина соответствует критериям для кандидатов на вступление в ЕС, но и определить вектор эволюции государства и общества, как таковой.

Точкой отсчета в поставленной проблеме, безусловно, является момент обретения Украиной независимости. Именно через политические критерии, то есть движущие силы преобразований, идеологию, инструментарий реформ формируются интересы политической элиты, форма правления и происходит ее эволюция.

Логику преобразований в Украине необходимо искать в мотивации действий политической элиты в условиях развала советского тоталитарного устройства. В.О. Ключевский писал:

«Политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной»5.

Именно в этих условиях потери социальной ориентации происходило формирование политической элиты Украины. Эта 4 Пьяцоло Даниэль. Восточная Европа между трансформацией и вступлением в ЕС: анализ реформаторских требований [Текст] : Экономическая политика:

стратегия и тактика / Д. Пьяцоло // Проблемы теории и практики управления : Международный журнал. – 2002. – № 2. – С. 8 – 14.

5 Ключевский В.О. Сочинение: в девяти томах : материалы разных лет / Ключевский В.О.; [Под. ред. В.Л. Янина]. – М. : Мысль. – 1990. – Т. 9. – С.

433 [9].

Б.В. Зажигаев

элита сформировались из привилегированных слоев, с использованием криминала в качестве инструмента, методом навязывания из девиантных категорий граждан, которые, в силу своего прежнего положения в СССР, были наименее подвержены аномии.

К этим категориям относятся:

– представители номенклатуры;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 55 |
 
Похожие работы:

«ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ СФЕРИ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ББК 67.99(4УКР)301.122 УДК 35185 Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень (протокол № 2 від 22 березня 2011 р.) Автори-упорядники: Сердюк Олена Михайлівна Бобровський Тимур Анатолійович Кириленко Людмила Миколаївна З 41 Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини. – Чернігів: ВАТ «РВК «Деснянська правда», 2011 796 с. ISBN 978-966-502-507-1 ББК...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Конституційний процес 1990-1996 років. (до 15-ї річниці Основного Закону) Бібліографічний покажчик Запоріжжя, 2011 Конституційний процес 1990-1996 років. (до 15-ї річниці Основного Закону) Бібліографічний покажчик Бази даних: Електронний каталог Наукової бібліотеки ЗНУ Алфавітний та систематичний каталоги Систематична картотека статей Internet Період...»

«Шафранська І. Б. Еволюція світогляду І. Франка та його погляди на розвиток української економічної думки / Ірина Шафранська // Галицький економічний вісник. — 2009. — № 2. — С. 89-95. — (проблеми мікрота макроекономіки України). УДК 300.8 Ірина ШАФРАНСЬКА ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОГЛЯДУ І.ФРАНКА ТА ЙОГО ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ Резюме. В даній статті розглядаються економічні погляди українського письменника, визначного філософа і історика, літературознавця і економіста Івана...»

«І Відділ освіти Хмельницької РДА Районний методкабінет 1 Екологічний розвиток учнів Я ^Ц П Ьь ^ Р Ш Р ' Ш І М. \ме.11»1111іикіііі Рецензент: Мельник Ольга Володимирівна методист відділу освіти Хмельницької РДА Рекомендовано до друку Рішенням педагогічної ради (протокол № 3 від 05.10.2012 р.) Упорядник: Гуцал Оксана Миколаївна заступник директора з навчально-виховної роботи Мацьковецької ЗОНІ І-ІІ ступенів Екологічний розвиток учнів Хмельницький район, 2012 Посібник знайомить читачів із...»

«І.П.Ющук, професор Київського міжнародного університету Національна мова в постколоніальному суспільстві Щоб зрозуміти причини сучасного незадовільного стану функціонування української мови в українському суспільстві і, отже, виправити цей стан, треба насамперед чітко з’ясувати попередній статус України в Радянському Союзі. Це була суверенна, рівноправна республіка в складі добровільного Союзу, як це твердила радянська пропаганда й дехто вважає ще тепер, чи це все-таки була колонія? За всіма...»

«Легенди з Книги Джунґлів Rudyard Kipling Tales from Jungle Book Ред’ярд Кіплінґ Легенди з Книги Джунґлів ТЕРНОПІЛЬ БОГДАН УДК 82 ББК 84.4Анг К14 Переклад з англійської Володимира Чернишенка, 2010 Перекладено за виданням: The Jungle Book & The Second Jungle Book. Redyard Kipling. Wordsworth Editions Limited, 2007 Книга продовжує започатковане видавництвом “Богдан” знайомство українського читача зі справжнім, не цензурованим Кіплінґом, та є логічним продовженням уже виданої дитячої книги “Такі...»

«Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції В статье раскрывается смысл понятия «нравственное сознание личности старшеклассника», характеризируются особенности подготовки учителя к формированию нравственного сознания старшеклассника. Ключевые слова: старшеклассник, классный руководитель, учитель, нравственное сознание, личностно ориентированные моральные ситуации. The article examines the essence of the consept “moral consciousness of senior pupil personality”, characterizes...»

«УДК 101.1 : 001.2 : 001.8 Едуард Семенюк Національний лісотехнічний університет України РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ В ІНТЕГРАЦІЇ СУЧАСНОЇ НАУКИ © Семенюк Е., 2009 В добу науково-технічної революції інтеграція науки відіграє особливо важливу роль у її розвитку. Це можна бачити, зокрема, в галузях знання, пов’язаних з концепцією сталого розвитку. Світоглядним фундаментом та методологічною основою інтегративних процесів у науці залишається філософія. Ключові слова: диференціація, інтеграція, науковий синтез,...»

«УДК 94(477) «1735-1739» Сухомлин О.Д. ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ОРІЛЬ-САМАРСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ ДОБИ НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ Розглянуто інформаційні можливості «Відомості про козаків на форпостах» 1736 р. щодо історії межиріччя Орелі та Самари XVIII ст. Наведено фрагмент документа Ключові слова: форпост, російсько-турецька війна 1735-1739 рр., межиріччя Орелі та Самари, відомість, редут Сучасне українське козакознавство має тенденцію збільшення уваги до проблем мікроісторії, зокрема, історії окремих...»

«СПІЛКА ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВАРНИХ РИНКАХ УКРАЇНИ (матеріали VІІІ Пленуму Спілки економістів України та Всеукраїнської науково-практичної конференції) Київ – 2013 Оскольський В.В. Президент Спілки економістів України, академік АЕН України, професор ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО: ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ Доповідь на Всеукраїнській науково-практичній конференції 19 вересня 2013 р. м. Рівне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»