WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ПРОГРАМА V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи» 18 жовтня 2012 року КИЇВ – 2012 СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ: ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

МОСКОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені МАКСИМА ТАНКА

УНІВЕРСИТЕТ ЕДУКОЛОГІЇ ЛИТВИ

ПРОГРАМА

V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне дошкілля: реалії та перспективи»

18 жовтня 2012 року КИЇВ – 2012

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ:

ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, членАндрущенко кореспондент НАН України, академік НАПН Віктор Петрович України, доктор філософських наук, професор, голова оргкомітету конференції проректор з наукової роботи НПУ Волинка імені М. П. Драгоманова, доктор філософських Григорій Іванович наук, професор проректор з міжнародних зв’язків НПУ Лавриненко імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних Володимир Григорович наук, професор директор Інституту розвитку дитини НПУ Загарницька імені М. П. Драгоманова, кандидат філософських Ірина Іванівна наук, професор, заступник голови оргкомітету конференції заступник директора Інституту розвитку дитини з Луценко наукової роботи та міжнародних зв’язків, Ірина Олексіївна кандидат педагогічних наук, доцент завідувач кафедри дитячої творчості Інституту Сухорукова розвитку дитини, кандидат педагогічних наук, Галина Вікторівна професор кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Левінець менеджменту та інноваційних технологій Наталія Валентинівна дошкільної освіти Інституту розвитку дитини Пленарне засідання

Вітальне слово:

ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, членАндрущенко Віктор Петрович кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор

Доповіді:

директор Інституту розвитку дитини НПУ Загарницька Ірина Іванівна імені М. П. Драгоманова, кандидат філософських наук, професор Цивілізаційні детермінанти трансформації сучасного дитинства завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Богуш Алла Михайлівна ДЗ «Південноу

–  –  –

Международный проект по образованию для устойчивого развития:

реализация в дошкольном образовании России завідувач кафедри педагогіки дитинства Університету Сергеюс Нейфахас едукології Литви, доктор соціальних наук Обеспечение качества подготовки дошкольных педагогов в высшей школе Литвы: организационно-управленческий аспект доктор педагогічних наук Педагогічного університету Школяк Анна імені Комісії Народної Освіти в Кракові Личность в персоналистической педагогике: акценты нового тысячелетия декан факультету дошкільної освіти Білоруського Воронецька Людмила державного педагогічного університету імені Миколаївна Максима Танка, кандидат педагогічних наук, доцент Нормативное и интерпретативное понимание социальных компетентностей детей дошкольного возраста

–  –  –

ДОПОВІДІ:

Амет-Уста Зарема Ремзіївна – аспірант кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки Інституту розвитку дитини НПУ М. П. Драгоманова Вплив дошкільного навчального закладу та сім'ї на формування доброзичливого ставлення до людей різних національностей у дітей старшого дошкільного віку Базиляк Наталія Олегівна – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова Українство для дитини як потреба і соціальна установка Бекирова Адиле – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры начального образования Крымского инженерно-педагогического университета Особенности формирования основ гражданской культуры младших школьников в Автономной Республике Крым Богуш Алла Михайлівна – завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Наступність і перспективність Державних стандартів початкової та дошкільної освіти Боднар К.А. – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної філософії та філософії освіти Інституту філософської освіти та науки НПУ імені М. П. Драгоманова Філософсько-педагогічні ідеї Нового часу Бондарчук Елена Васильевна – кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной и педагогической психологии УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Панько Елизавета Александровна – кандидат психологических наук, профессор кафедры общей и детской психологии УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Ремизовская Елена Романовна – музыкальный руководитель дошкольного учереждения № 434 Развитие одаренности и творческой личности дошкольника в музыкальной деятельности Борисова Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Роль іноземної мови у професійній підготовці майбутніх вихователів Гарбар Галина Анатоліївна – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв, кандидат педагогічних наук, доцент Виховання гостинності в дитини Гончаров Володимир Іванович – директор Інституту іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, професор Дитинство в стратегії формування гуманітарної аури держави Горбатова Елена Владленовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры методик дошкольного образования УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Интегрированные занятия как средство личностно ориентированного обучения детей старшего дошкольного возраста Григоренко Ірина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Інституту української філології НПУ імені М. П. Драгоманова Читацькі смаки дітей та їх вплив на формування сучасного українського книговидавничого ринку Долинна Ольга Петрівна – завідувач сектору дошкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту України Програмно-методичне забезпечення змісту дошкільної освіти Дригота Вера Васильевна – соискатель ГБОУ ВПО МГПУ, специалист по музею ГБОУ ЦО №1641 г. Москвы Патриотическое воспитание дошкольников и младших школьников в музее образовательного учреждения Загарницька Ірина Іванівна – директор Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат філософських наук, професор Соціологічні орієнтири осмислення феномену дитинства Зыль Оксана Николаевна – преподаватель факультета дошкольного образования кафедры методик дошкольного образования УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Развитие способности к синестезии в процессе формирования эстетического интереса у детей старшего дошкольного возраста Зімін Володимир Сергійович – здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова Особливості виховання дитини у трансформаційному суспільстві Казанцева Лариса Іванівна – декан соціально-педагогічного факультету Бердянського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Навчання дошкільників української мови в умовах полікультурного середовища південно-східної України Крутий Катерина Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных заведений Института педагогики, психологии и инклюзивного образования Крымского гуманитарного университета Украинско-русский суржик или языковой феномен в детской речи?

Майборода Юлия – аспирант кафедры педагогики и управления учебными заведениями РВУЗ «Крымский гуманитарный университет»

Нравственное воспитание дошкольников на этнопедагогических традициях греков Крыма Мисан Інна Володимирівна – викладач кафедри педагогіки та методики дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Фразеологізми у національному вихованні дошкільників Мордоус Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки, заступник директора по навчальновиховній роботі Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова Особенности управления процессом ознакомления детей дошкольного возраста с иноязычной культурой в контексте развития их познавательной деятельности Мустафаєва Зюре Ісмаіловна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет»


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Значення формування культури здорового способу життя дітей дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі Назаренко Юлія Анатоліївна – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова Особливості формування духовно-релігійних цінностей у дошкільному віці Науменко Уляна Василівна – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова, викладач кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету Дитинство в контексті європейських підходів модернізації освіти Отрешко Володимир Сергійович – кандидат педагогічних наук, здобувач НПУ імені М. П. Драгоманова Почуття патріотизму і державності формується з раннього дитинства Панасюк Тамара Вікторівна – заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти, начальник відділу дошкільної і початкової освіти МОНмолодьспорту України Досягнення і перспективи дошкільної освіти Полканова Анна – аспирант кафедры педагогики и управления учебными заведениями РВУЗ «Крымский гуманитарный университет»

Реликтовые особенности этнокультуры крымских караимов Пшенична Любов Василівна – кандидат наук з державного управління, перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Управління вищою освітою у контексті її адаптації до умов Болонського процесу Рагозіна Вікторія Валентинівна – кандидат педагогічних наук, докторант, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України Ранній естетичний розвиток дітей у системі дошкілля зарубіжних країн Рыжова Наталья Александровна – доктор педагогических наук, професор Института педагогики и психологи образования Московского городского педагогического университета, профессор Московского института открытого образования

Международный проект по образованию для устойчивого развития:

реализация в дошкольном образовании России Світлична Світлана – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Реалізація соціально-морального напряму технології виховання ціннісного ставлення до себе у старших дошкільників засобами народної педагогіки Слобожанщини Семенюк Наталія Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент Дитинство як початковий сегмент безперервності в освіті Стеценко Катерина Володимирівна – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова Дитяча освіта у Англії: уроки для України Стреха Елена Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры методик дошкольного образования УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Шкнай Людмила Владимировна – магистрант УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Использование Белорусских народных игр в процессе экологического воспитания дошкольников Терес Оксана – аспірант НПУ імені М. П. Драгоманова Дитячий світ: рівний доступ до якісної освіти Тимошевська Маріан – магістр Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова Народні рухливі ігри як засіб національного виховання дітей старшого дошкільного віку Уваркіна Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти НПУ імені М. П. Драгоманова Педагогічна концепція С. Русової: філософський контекст Школяк Анна – доктор педагогического университета имени КЭН в Кракове Личность в персоналистической педагогике: акценты нового тысячелетия СЕКЦІЯ 2. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

ДИТИНИ В КОНТЕКСТІ БАГАТОВИМІРНОСТІ

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

–  –  –

ДОПОВІДІ:

Андреєва Тамара Титівна – кандидат філософських наук, доцент ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Екологічна освіта та виховання дітей дошкільного віку під час роботи в куточку природи (світ рослин) Баранова Вероніка Володимирівна – аспірант кафедри теорії і методики дошкільної освіти ДЗ «Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Взаємозв’язок мовленнєвої та образотворчої діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі Воронецкая Людмила Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Нормативное и интерпретативное понимание социальных компетентностей детей дошкольного возраста Горгош Людмила – здобувач Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника Реалізація принципів наступності та перспективності в дошкільній та початковій ланці освіти в навчанні граматики Григораш Л. – вихователь ДНЗ Гребінківської селищної ради Васильківського району Київської обл.

Використання сюжетно-рольових ігор в навчально-виховному процесі ДНЗ: напрями вдосконалення Грицишина Таїсія Іванівна – науковий співробітник відділу діагностики обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України Інноваційний простір дошкільної освіти: від педагогічної діяльностіPages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Запорізької обласної ради Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» ЗВІТ про експедицію з природничого краєзнавства з активним способом пересування – пішохідний похід 2 ст. с. Тема: Комплексне дослідження Білогірського району Криму (палеонтологічне, геологічне, історичне, ботанічне) Здійснена Білогірським районом АР...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія педаг. 2010. Вип. 26. С.236–245 Ser. Pedag. 2010. Is. 26. P.236–245 УДК 378.662.096:615(430.129.7=161.2)“1942/1944” ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ УКРАЇНСЬКОГО ТЕХНІЧНОГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ В МЮНХЕНІ (1947–1952) ЯК НАСТУПНИКА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИХ ФАХОВИХ КУРСІВ У ЛЬВОВІ (1942–1944) Світлана Різничок Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького вул. Пекарська 69, Львів,...»

«ТЕОРІЯ СТРАТЕГІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В. М. Бородюк, д-р екон. наук, проф., УДК: 332.14.146(477) Г. С. Фролова, канд. екон. наук, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» МІСЦЕ І РОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ У ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН Анотація. У статті досліджено сутність благоустрою в історичному, політичному, соціальному, економічному, психологічному, культурному та естетичному аспектах, з’ясовано роль благоустрою у формуванні суспільних відносин, запропоновано визначення базового терміну з точки...»

«ДО 160-РІЧЧЯ ПОЧАТКУ КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ УДК 94(47).73.5:327.88 БУРАКОВ Ю.В.* АНГЛО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НАПЕРЕДОДНІ КРИМСЬКОЇ ВІЙНИ Аналізуються основні засади зовнішньої політики Великобританії у період від Віденського конгресу 1815 р. до початку Кримської війни. Розглядається доктрина “блискучої ізоляції”, яка почала формуватися правлячими колами Великобританії в ході становлення Віденської системи міжнародних відносин. Визначаються етапи в англо-російських відносинах, які пережили період...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії політичної науки філософського факультету МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 19 грудня 2008 р.) Перші методологічні читання Львів-2010 УДК 30:32+321(9) Рекомендовано до друку Вченою Радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Методологія політичної науки: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні...»

«УДК 821(100+477):821(3).09 ПОДИХ АНТИЧНОСТІ В УНІВЕРСУМІ ДМИТРА ЧИЖЕВСЬКОГО Олена Бистрова Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка вул. Л. Курбаса, 1, м. Дрогобич, 82100, Україна e-mail: hladka@rambler.ru Статтю присвячено дослідженню поглядів українського вченого, літературознавця і філософа Дмитра Чижевського про важливість античності для розвитку світової та української літератури. Постаті Гомера і Горація є наскрізними образами для багатьох творів Чижевського. І...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 2. 2011 г. С. 74-88. УДК 348.07 СИСТЕМА ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В ПОСТКОМУНІСТИЧНІЙ ЄВРОПІ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Палінчак М. М. Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна У статті досліджується зарубіжний досвід регулювання державно-церковних відносин. На підставі аналізу широкого кола вітчизняних та зарубіжних джерел і дослідницької літератури стверджується...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра теоретичної і прикладної економіки ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ Курс лекцій Для студентів 2 курсу економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.8(042.4) ІРекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол №...»

«Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість Оксана Руда ІнтерпретацІя ІсторІї Великого князІВстВа литоВського У слоВ’янськІй ІсторІографІчнІй традицІї ХІХ столІття (Bachowska K. Wiele historii jednego pastwa. Obraz dziejw Wielkiego Ksistwa Litewskiego do 1569 roku w ujciu historykw polskich, rosyjskich, ukraiskich, litewskich i biaoruskich w XIX wieku / K. Bachowska. – Warszawa: Neriton, 2009. – 410 s.) Історичне минуле Великого князівства Литовського (далі – ВКЛ), однієї з...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 2. 2009 г. С. 163-176. УДК 349.2+340.132.6 ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПЦІВ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Ерьоменко В. В. Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, Харків, Україна У статті принципи трудового права розглядаються як найбільш загальні нормативні положення, які не можуть застосовуватись усупереч спеціальним правилам, що формулюються в актах того ж ієрархічного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»