WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

««Дороги вольні і невольні» Романа Іваничука. УДК 821.161.2“19/20”-94.09Р.Іваничук «ДОРОГИ ВОЛЬНІ І НЕВОЛЬНІ» РОМАНА ІВАНИЧУКА: ЄДНІСТЬ ТРАВЕЛОГУ, МЕМУАРІВ І ПОЛІТИЧНОГО ЩОДЕННИКА Тетяна ...»

-- [ Страница 1 ] --

«Дороги вольні і невольні» Романа Іваничука…

УДК 821.161.2“19/20”-94.09Р.Іваничук

«ДОРОГИ ВОЛЬНІ І НЕВОЛЬНІ» РОМАНА ІВАНИЧУКА:

ЄДНІСТЬ ТРАВЕЛОГУ, МЕМУАРІВ І ПОЛІТИЧНОГО ЩОДЕННИКА

Тетяна ГАЖА

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,

пл. Свободи, 4, Харків, Україна 61077

У статті розглядаються спогади Романа Іваничука «Дороги вольні і невольні», у яких використано

синтез жанрів подорожнього нарису й політичного щоденника. Вони дали підстави для розгорнутого публіцистичного дискурсу, активного осмислення через події минулого сучасного становища України.

Мемуарна подорож Р. Іваничука має три головні компоненти: вона є автобіографічною повістю; подає низку історичних подій та колоритну галерею мемуарних портретів; містить змістотворчий публіцистичний компонент.

Ключові слова: мемуари, спогади, травелог, щоденник.

Літературна мемуаристика — важливий складник будь-якого національного літературного процесу, скарбниця пам’яті, ретроспективного автентичного знання про епоху, постаті, події та явища. Суб’єктивна за своєю природою, вона забезпечує можливість встановлення правди, осягнення об’єктивного змісту історії. В українському культурно-гуманітарному просторі мемуарна книга Р. Іваничука «Дороги вольні і невольні», що створювалася упродовж усього останнього десятиліття ХХ ст., займає особливе місце:

уперше в українській мемуаристиці використано для спогадів синтез жанрів подорожнього нарису й політичного щоденника; саме вони дали підстави для розгорнутого публіцистичного дискурсу, активного осмислення через події минулого сучасного становища України. У «Нещоденному щоденнику» Р. Іваничук зазначив: «…мою свідомість водно діймає переконання, що майбутньому читачеві достовірні свідчення будуть набагато цікавіші, ніж змодельовані під власний світогляд і досвід письменника сюжети, які не є документальним відбитком проминулого часу й представляють лише авторське артистичне вміння бачити світ у спектрі власних смислів, а не у світлі конкретної правди» [2, c. 4].

Спорідненість літератури подорожей (травелогів) і мемуаристики давно помітили дослідники [4, 5, 6 та ін.]: ці типи творчості належать до документалістики, їхнім змістом є відображення побаченого й пережитого, вони передбачають «автономію особистості» [6, с. 17], визнання суспільством її права на приватний (неофіційний) погляд на світ.

Спогади Р. Іваничука «Дороги вольні і невольні» (1999) структурно складаються з трьох книг, які друкували раніше: «Благослови, душе моя, Господа!..» («Березіль», 1993), «Мандрівки близькі і далекі»

(«Дзвін», 1996), «На маргінесі» («Березіль», 1997). Перші дві частини виходили й окремими виданнями. Отож, книга «Дороги вольні і невольні» стала підсумковою в доробку Р. Іваничука, містить його багаторічну працю документального відтворення епохи.

Лейтмотив книги названий у заголовку і пов’язаний з образом дороги — символом подорожі. Водночас, дорога — це архетип у культурній свідомості людства, що позначав не лише просторові переміщення, а й пошуки власної сутності, становлення особистості героя-мандрівника. Внутрішній аспект — душевна еволюції героя під час і внаслідок подорожі — є традиційним для травелога.

Присутність активного авторського Я, відображення своїх вражень, створення суб’єктивного образу далеких країв — усе це об’єднує літературу подорожей із суб’єктним типом мемуарів. Спрямованість на пізнання й відображення зовнішнього світу, розповідь не про себе, а про довкілля, залучення до глибшого пізнання розповідей супутників, зустрічних людей, наукових даних — усе це єднає подорожні нариси з об’єктним типом мемуарної літератури. У дослідженні Андреаса Шьонле спеціальний розділ «Створення історії: присутності і відсутності» відведений міжжанровому діалогу, який веде травелог з мнемонічною та історичною прозою. Недарма термін «міжжанровий діалог» уживається тут як прохідне поняття [6, с. 135, 136, 138 і наступні]. Особлива активна авторська присутність, автобіографічність, пристрасне вираження своєї публіцистичної позиції — усе це дає підстави обґрунтовано говорити про існування суб’єктнооб’єктного типу мемуарної творчості, який народжується від міжжанрового діалогу травелога й мемуаристики.

Книга подорожей може мати форму листів, подорожніх нотаток, які пишуться під час мандрівки. Її можуть створювати й після повернення додому, тобто з пам’яті, що особливо наближує її до мемуарів. Ця подібність ще більше посилюється, коли між мандрівкою та написанням твору минає багато часу.

Оповідною засадою сюжету (подієвого та медитаційного) автор обрав подорожній нарис, поєднавшии в ньому всі універсальні можливості, надані цим жанром: повідомляти про реальні горизонтальні переміщення у просторі й розповідати про інші краї, здійснювати внутрішню вертикальну (віртуальну) мандрівку в минуле свого життя й життя свого народу, писати синхронний до подій політичний щоденник, спираючись на власний досвід політичного діяча.

«Дороги вольні і невольні» Романа Іваничука… Такі широкі завдання зумовили вільне, асоціативне подання матеріалу. Давши книзі жанровий підзаголовок «Спогади та медитації», Р. Іваничук реалізував його повною мірою. Медитації стають структурним центром, навколо них згруповані мемуарні картини. Спогади тут ніби не є самодостатніми, хоча автор і називає себе свідомо мемуаристом. Сутність твору може бути осягнута лише в межах публіцистичного завдання. У вигляді дефініції його можна визначити так: становлення України як держави в боротьбі з імперською Росією та залишками імперського мислення росіян. Це та мета, якій присвятив усе життя і всю свою творчість Р. Іваничук. Захоплює вона письменника і в цій книзі не лише у формах художнього мислення, але й прямого публіцистичного висловлювання. Ця головна ознака й зумовлює новаторство мемуарної праці Р. Іваничука. Сміливо можна стверджувати, що аналогів їй в українській мемуаристиці немає. Кожна її частина має свій задум і визначальні структурні особливості.

Виразним програмовим значенням щодо художньо-публіцистичного цілого наділена друга книга «Мандрівки близькі і далекі», яка найточніше відповідає лейтмотиву дороги, має своїм структурним стрижнем опис подорожей, які автор здійснив упродовж усього життя. Він порахував усі випадки, коли йому довелося залишати Україну і навіть свій рідний Львів та вирушати з різними цілями за межі своєї малої і великої Батьківщини. Ці мемуарні подорожі з історії обернені в сучасне, наповнені публіцистичним матеріалом, стають підставою для медитацій, роздумів і узагальнень про долю України, український національний характер, одвічну боротьбу нашого народу за свою свободу, яка завершилася створенням власної держави.

У тексті твору чимало прикладів невольної і вольної мандрівок. Це «невольна дорога» Р. Іваничука до брата Євгена на заслання (про його життя в неволі див.: «Записки каторжанина»). Прикладом вольної мандрівки є круїз «Зустріч між трьома морями», що відбувся восени 1994 року під егідою ЮНЕСКО. Кожну подорож мемуарист використовує з публіцистичною метою, вона стає підґрунтям для медитацій, спрямовуться на розкриття головної змістової ідеї спогадів «Дороги вольні і невольні».

Ще вища міра авторської присутності в книжках «Благослови, душе моя, Господа!..» і «На маргінесі».

Перша з них написана у вигляді політичного щоденника, що охопив кульмінаційний період боротьби за Українську державу. Жанр щоденника, предметом якого є сучасність, втягує в себе величезний пласт історичного матеріалу, що стосується як біографії автора, так і долі України, її провідних діячів, літераторів.

Це той поодинокий випадок, коли мемуари написані в жанрі щоденника, сучасні події є тим сюжетом, що спонукає автора до спогадів, стимулює їх. Саме таке новаторське використання щоденника запропонував Р. Іваничук.

У книжці «На маргінесі» об’єднавчим художнім центром є концепт винесеного в заголовок поняття.

Автор сам запропонував його витлумачення. «Якщо записані сторінки — бойові лави, то маргінес — спостережна висота стратега. Текст — поле битви, і з маргінесу можна коригувати недоліки й помилки баталій. [...] А ще — маргінес уявляється мені місцем відступу для письменника у випадку, коли те, що народилося з-під його пера, виявилося недосконалим, незавершеним або невдало розташованим» [1, с. 432].

Книжка «На маргінесі» складається з п’яти зошитів, у яких письменник звернувся до своїх нереалізованих раніше задумів, розкрив теку з читацькими листами, вмістив відповіді на запитання журналістів.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Книжка стала органічним доповненням до вже написаних частин, об’єднана з ними єдністю публіцистичної й художньої думки. Мемуарна подорож «Дороги вольні і невольні» має такі три головні компоненти: поперше, вона є автобіографічною повістю; по-друге, — подає низку історичних подій та оригінальну й колоритну галерею мемуарних портретів; по-третє, містить в усіх своїх частинах змістотворчий публіцистичний компонент, головна тема якого — доля України в історії й сучасності.

На першому автобіографічному рівні письменник повідомляє нам про історію своєї родини і свого життя. Причому ця історія не розміщена компактно в одному місці у вигляді так званого паспортного портрета; автобіографічні фрагменти виникають асоціативно в усіх частинах книги. Сім’я Іваничуків — це те найближче середовище, у якому виховувався й формувався майбутній письменник. Дві найважливіші риси притаманні його родині: глибокі народні корені, що визначали мораль і ментальність кожного її члена, та залученість до визвольних змагань свого народу. Саме народні засади світогляду й індивідуальної психології визначають долю людини, яка тим чи іншим способом прагне бути корисною Україні.

Письменник багато й щедро розповів про свій творчий шлях, визначивши його домінанту. Цей автокоментар дуже цінний для усвідомлення завдань, поставлених автором перед собою. Він свідомий уже виконаної ним місії в українській літературі й суспільній свідомості. Його становлення як письменника припало на ті роки, коли вся українська історія була тенденційно витлумачена в радянській історіографії на догоду державній ідеологічній доктрині. У цей час він присвятив своє життя створенню циклу історичних романів, які б компенсували відсутню правдиву історію України, стали рушіями національної свідомості, відіграли державотворчу роль у новітній політичній дійсності.

Письменник створив виразний образ епохи, позначений наступом тоталітарного режиму на особу, захист людиною своєї гуманітарної сутності і неминучий крах радянської держави. Особливо цікаві його спостереження над феноменом, який він назвав так: «розтискування державного кулака». За Р. Іваничуком, опір тоталітарному режимові не зменшувався. Незважаючи на винищення лідерів опору, у його лави ставали нові діячі. Система знесилювалася, дозволяла те, що раніше підлягало суворій забороні. Були повторно видані «Мальви», пішов до читачів «Журавлиний крик», сам Р. Іваничук увійшов до складу української делегації на сесію ООН. Пробудження національної свідомості спричинило створення Товариства української мови, яке «Дороги вольні і невольні» Романа Іваничука… очолив Р. Іваничук, проведення перших політичних акцій — мітингів і демонстрацій, наростання тих процесів, що зумовили відродження Української держави.

Другий рівень твору стосується власне історичного плану оповіді. У його межах Р. Іваничук створив чимало мемуарних портретів, користуючись різноманітними засобами характеротворення: зображенням героїв у певних епізодах, наведенням їхніх висловлювань, прямими авторськими оцінками. Мемуарист вивів галерею позитивних і негативних учасників літературного процесу. Мемуарні портрети Р. Іваничук подав крізь призму власної долі. Гр. Тютюнник зображений як вимогливий учитель, наставник; головними якостями автора «Виру» були доброта, відвертість і простота. Він уголос говорив усе, що думав про себе і про людей. У Р. Іваничукові він побачив не просто початківця, а талановиту людину, здібну розвивати свій талант, та ще й до того незахищену перед зовнішнім світом. Він вимагав від нього нових творів, глибшого відображення життя, занурення у внутрішній світ героїв, загострення проблематики. Він повертав Р. Іваничукові рукописи так довго, аж поки той не написав новелу «Доктор Бровко». Цей твір рекомендував до друку Гр. Тютюнник як редактор прози журналу «Жовтень».

З інших героїв приваблює І. Вільде, яка вже тоді належала до когорти патріархів, але почувалася юною.

«Вона була єдиною особою серед львівських письменників, — відзначив мемуарист, — біля якої гуртувалася літературна молодь» [1, с. 94]. Лагідне й ласкаве прізвисько, що закріпилося за І. Вільде — «нанашка», — дав їй саме Р. Іваничук. Вона відзначалася мудрістю у висловлюваннях і незалежністю в поведінці, ігнорувала ідеологічні заходи. Час від часу вона з примусу піднімалася на трибуну письменницьких зібрань, але завжди ухилялася від прямого висвітлення теми, а опосередковано на підставі загальнолюдських цінностей спростовувала партійні ідеологічні настанови. «Вона була енергійною, дотепною, деколи смішною — якщо брати до уваги її забудькуватість і недбалість щодо зовнішнього вигляду, але завжди цікавою і мудрою» [1, с. 94].

У галереї антигероїв Р. Іваничук подав чимало деталей про тих, хто приєднався до нищителів української літератури. Так, Г. Книш характеризується як «темна креатура комуністичної системи, особина, яка в юності відреклася від батька-священика, а в зрілому віці займалася доносами, наклепами і цинічним оббріхуванням своїх колег» [1, с. 168—169].

Та найбільшим антигероєм української літератури у мемуарах Р. Іваничука постав Б. Олійник, зображений як людина амбітна, заздрісна, мстива, з «ненавистю до Павла Загребельного» [1, с. 212] і як до популярного письменника, і як до Голови СПУ. Він поступово зраджував усіх своїх друзів [1, с. 212]:

Р. Іваничука, І. Драча, Д. Павличка. Але це був лише пролог до великої зради: «Україну Б. Олійник зрадив того ж року, проголосувавши у Верховній Раді СРСР проти суверенітету колонізованих Москвою народів»

[1, с. 212]. Не без жалю Р. Іваничук розповів про своє розчарування в Б. Олійникові й не приховав, що задум роману «Ренегат» виник у прозаїка внаслідок тривалих спостережень за долею цієї людини.

Отож, мемуарні портрети у книзі «Дороги вольні і невольні» істотно доповнили картину літературного життя в Україні від кінця 1950-х років до наших днів. У спогадах створені не тільки образи українських патріотів, що життям і творчістю служили своєму народові, але й типи ренегатів, які продали свій талант імперській державі. Р. Іваничук зайняв щодо них позицію активного неприйняття.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 268 – 277 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 268 – 277 УДК 736.3:343.161(477.83-25)“15” МІЩАНСЬКІ ҐМЕРКИ В АКТАХ ЛЬВІВСЬКОГО МАГІСТРАТУ ХVI СТ.* Іван СВАРНИК Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 239-43-59 Стаття висвітлює невідому сторінку української приватної сфрагістики ХVІ ст. У кількох купецьких хірографах, переписаних до...»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА Аналіз форм у дизайні міського середовища на етапі кінця ХХ – початку ХХІ століття вказує на сталий розвиток, який відбувається більш динамічно порівняно з попередніми історичними періодами. Визначено, що нові принципи і закономірності формування архітектурно-просторового укладу і планувальних схем міста відбуваються під впливом динамічних чинників, серед яких найбільш виразними є: прогресивний розвиток науки і техніки, підвищення економічного потенціалу, глобалізаційні...»

«УДК 069.01:745/749:929:930 ББК 79.1(4Укр)я5:63.2/3(4Укр)я5 С 37 Друкується за рішенням науково-методичної ради Харківського історичного музею, протокол № 1 від 17 лютого 2011 р.Редакційна колегія: О. М. Сошнікова, заступник директора з наукової роботи Харківського історичного музею; О. Д. Івах, учений секретар; А. В. Панченко, завідувач науково-методичного відділу ХІМ; В. В. Буличова, завідувач відділу науково-фондової роботи ХІМ; І. П. Шевцов, співробітник 3-го науково-експозиційного відділу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Випуск LII ) Частина ІІ Слов’янськ – 2010 ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74. Г. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LII. – Ч. ІІ. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – 247 с. Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко В.І. редактор) – доктор...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Т.Г. Ш Е В Ч Е Н К А ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету Випуск 97 Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Присвячено 30-річчю з дня заснування технологічного факультету Чернігів ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка Головна редакційна колегія доктор педагогічних наук, професор, Головний редактор чл.-кор. НАПН України Носко М.О. доктор історичних наук, професор Дятлов В.О....»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 53. С. 13–21 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. Issue 53. Р. 13–21 УКРАЇНА ТА СХІД УДК 327 (477 : 569.4 – 076) ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ: АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ І ПРОБЛЕМА ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ІЗРАЇЛЕМ ТА ПАЛЕСТИНОЮ Олег Костюк Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн, вул. Університетська, 1, кімн....»

«УДК 343.541 ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК НАСИЛЬНИЦЬКИЙ ЗЛОЧИН Плутицька К.М., аспірант Запорізький національний університет У статті здійснено спробу визначити примушування до вступу в статевий зв’язок як насильницький злочин за наступними критеріями: за способом вчинення насильства, за співвідношенням елементів мотивації, за тяжкістю суспільно небезпечних наслідків. Ключові слова: примушування до вступу в статевий зв’язок, насильство, психічне насильство. Плутицкая Е.Н....»

«Кондратюк Н.В. Кулеша О.М. ІСТОРІЯ ХРИСТИНІВСЬКОГО НАРОДНОГО САМОДІЯЛЬНОГО ТЕАТРУ ІСТОРІЯ ХРИСТИНІВСЬКОГО НАРОДНОГО САМОДІЯЛЬНОГО ТЕАТРУ Департамент освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації Відділ освіти Христинівської районної ради Христинівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є.Корнійчука Кондратюк Н.В. Кулеша О.М. Історія Христинівського народного самодіяльного театру Христинівка 2014 ІСТОРІЯ ХРИСТИНІВСЬКОГО НАРОДНОГО САМОДІЯЛЬНОГО ТЕАТРУ Кондратюк Н.В. Кулеша...»

«ПЕРШИЙ МОДУЛЬНИЙ УРОК ПО ТЕМІ «ПІВДЕННА АМЕРИКА» В 7 КЛАСІ І міні-модуль ( установчо-мотиваційний ). Південна Америка. Історія дослідження. Географічне положення. Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про географічне положення, площу та форму материка, поглибити систему знань учнів про відкриття та дослідження Південної Америки; удосконалити практичні навички учнів характеризувати географічне положення материка. Унаочнення: фізична карта Південної Америки, атласи, зошити-практикуми, робочі...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА МИХАЛЬЧЕНКО НАТАЛІЯ В’ЯЧЕСЛАВІВНА УДК 159.923:37.035.6 ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПАТРІОТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України. доктор психологічних наук, професор Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»