WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 111 |

«ПАМ’ЯТКИ MONUMENTS Архів Української Церкви Archivum Ecclesiae Ruthenae Том третій Third volume Випуск 1 Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI - першої половини XVII ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний комітет архівів України

Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

Вищий інститут релігійних наук імені святого Фоми Аквінського

ПАМ’ЯТКИ

MONUMENTS

Архів Української Церкви

Archivum Ecclesiae Ruthenae

Том третій

Third volume

Випуск 1

Документи до історії унії на Волині і Київщині

кінця XVI - першої половини XVII ст.

Київ 2001

ББК 79.3 (УКР)я4+86.375 (4УКР)я4

Редакційна колегія:

Ляхоцький В.П. (головний редактор), Матяш І.Б. (заступник головного редактора), Федорова Л.М. (відповідальний секретар), Гирич І.Б., Гурбова Л.В., Денисенко А.В., Дубровіна Л.А., Кульчицький С.В., Лозицький В.С., Новохатський К.Є., Пельц Д.І., Пиріг Р.Я., Сохань П.С., Чишко В.С.

Редакційна рада:

Анохіна Л.С., Гайова О.В., Заїка Л.Я., Крест’янніков В.В., Кукоба К.І., Окорокова Л.І., Чвань Т.В.

Упорядник тому Довбищенко М.В.

Рекомендовано до друку Вченою Радою Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу УДНДІАСД забороняється.

При передруку публікацій посилання на «Пам’ятки» обов’язкове Редакційна колегія та упорядник складають щиру подяку за сприяння у виданні тому ректору Вищого інституту релігійних наук імені святого Фоми Аквінського ієромонаху ордена домініканців о. Григорію Бендажу Упорядник висловлює щиру подяку за сприяння у підготовці збірника керівництву Каси ім. Мяновського (Польща), о. Валерію (настоятелю церкви св. Миколая УГКЦ, м. Київ), о. Марку ЧСВВ (василіанський монастир в м. Варшаві), о. Темотею ЧСВВ (василіанський монастир в м. Перемишлі), директору ЦДІАК України Музичук О.В., заступнику директора ЦДІАК України Демченко Л.Я., співробітникам відділу давніх актів Страшку В.В., Сергійчук Г.С., завідуючій Науково-довідкової бібліотеки центральних державних архівів України Порохнюк Г.В., директору бібліотеки фундації ім. О. Ольжича Кучеруку О.В., науковому співробітнику УДНДІАСД Притикіній М.А.

На 2-й сторінці обкладинки гравюри українського художника Івана Лопати © Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2001 © Довбищенко М.В., упорядник, 2001 ISBN 966-625-039-X © Ляхоцький В.П., передмова, 2001 Досліджуючи археографічні традиції минулого...

Вивчення джерел з історії Української Церкви є надзвичайно важливим завданням сучасної історичної науки. Знаменно, що її досліди базуються на традиціях, вироблених кількома поколіннями попередників. Першими з них уже від ХІХ та до кінця ХХ ст. в Україні та поза її межами була проведена значна робота з виявлення та публікації документів з історії церковних та релігійних відносин, проте результати цих досліджень повною мірою досі не введені до наукового обігу. Пояснення цього факту слід шукати, мабуть, у тому, що за останні 150 років вивченням джерел з історії Української Церкви займалися різні наукові центри та осередки, не було розроблено єдиної програми та методики досліджень.

Приміром, археографічні комісії для розгляду давніх актів, що працювали в Києві та Вільно (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), виконали величезний обсяг робіт, а документи, опубліковані ними, і досі лишаються одним із найважливіших джерел до історії Церкви в Україні. Водночас не слід забувати, що діяльність цих інституцій спрямовувалася на вирішення не тільки наукових, але й політичних проблем тогочасного режиму. Зрозуміло, що за таких обставин при доборі документів для публікації мала місце помітна тенденційність, а матеріали, які стосувалися історії таких впливових християнських конфесій, як уніатської та римо-католицька, подавалися лише в контексті боротьби православних за свої релігійні та політичні права.

Проблема збору та систематизації матеріалів до історії Української Церкви не раз поставала й перед науковими колами української діаспори. Результатом масштабної діяльності в цьому напрямку чину оо. Василіан та Українського католицького університету в Римі став вихід у світ у 50–70-х рр.

ХХ ст. багатотомних видань, що містили документи до історії Православної та Уніатської Церков в Україні та Білорусі. Значення цих видань важко переоцінити. Фактично, на сторінках двох найбільших корпусних видань — Analecta OSBM та Monumenta Ucrainae Historica — міститься узагальнююча інформація про стан Православної та Греко-Католицької Церкви від ХІ до ХІХ ст. Тільки в одному з них — Analecta OSBM — опубліковано понад 15 тис. документів до історії Української Церкви, в тому числі 6875 листів нунціїв та 1140 листів Римських Понтифіків. Між тим, попри свою унікальність, ці видання відомі в Україні лише вузькому колу науковців, а матеріали, опубліковані в них, поки-що не введено до наукового обігу.

Подібна доля спіткала також багато інших наукових видань, які побачили світ в Україні та за її межами. В результаті склалася парадоксальна ситуація: за 150 років проведено величезну роботу по виявленню та публікації документів до історії Церкви, але більшість із них була і лишається об’єктом дослідження лише вузького кола вчених.

Таким чином, на сьогодні цілком очевидною є необхідність проведення комплексного дослідження джерел з історії Української Церкви. Його основним завданням є введення до наукового обігу всіх виявлених матеріалів, а також пошуки нових документів в архівах України та за кордоном. Підкреслимо, що значення цієї роботи виходить за межі суто наукової проблеми. Суспільне життя України останнього десятиліття ХХ ст. наочно продемонструвало, до яких важких політичних наслідків може призвести некомпетентне втручання влади в релігійне життя країни. Цілком очевидно: неможливо формувати зважену церковну політику без урахування традицій релігійних відносин у державі. А для цього потрібно по-новому осмислити уроки минулого.

Беручи до уваги актуальність згаданої проблеми, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства з 2000 року розпочинає реалізацію програми «Архів Української Церкви» (Archivum Ecclesiae Ruthenae). Він має на меті дослідження українських та зарубіжних архівів для виявлення та введення до наукового обігу нових документів і матеріалів з цієї проблеми. Передбачається опрацювання архівів церковних установ (передусім, консисторських та монастирських), а також інших фондів, що містять матеріали до історії релігійних рухів в Україні.

Виявленню та систематизації підлягають документи та матеріали, що стосуються історії українських християнських Церков усіх конфесій.

Серед пріоритетних напрямків програми — складання покажчиків архівних фондів та справ, які зберігаються в українських і зарубіжних архівах та стосуються заявленої тематики. Крім того, передбачається створення покажчиків до рідкісних видань, що містять цінний матеріал до історії Церкви. Нині вже розпочалося опрацювання найціннішої з наукової точки зору церковної періодики з перспективою подальшої публікації тематичних покажчиків до неї. Їх планується видавати окремими випусками в рамках єдиної серії з робочою назвою «Джерела до історії Церкви в Україні».

Передбачена також публікація документів до історії Української Церкви окремою серією під назвою «Archivum Ecclesiae Ruthenae», кожен випуск якої матиме чітко визначену тематику та хронологічні межі опублікованих матеріалів. Разом із документами у згаданих випусках будуть поміщені аналітичні статті, присвячені тематиці видання. Таким чином, має бути створений загальний банк даних з історії Української Церкви, який створюватиме максимально повну картину джерел та літератури з цієї тематики.

Пропонований увазі читачів перший випуск серії «Archivum Ecclesiae Ruthenae» присвячений малодослідженій проблемі — історії унійних рухів на Волині та Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. До видання включено документи, які стосуються передусім регіональної історії Церкви. Подібний підхід дає можливість простежити спільні риси та відмінності релігійних рухів на прикладі конкретних історичних регіонів України, що, в свою чергу, дасть можливість вийти на ширші узагальнення. Більшість поданих у виданні документів публікується вперше. Маємо надію, що цим випуском серії буде започатковано відродження в Україні кращих традицій науково-дослідних студій з історії Церкви.

Володимир Ляхоцький


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Від упорядника

Пропонований увазі читачів, передусім науковців, збірник, присвячений історії унії на Волині і Київщині, має стати першим випуском серії «Archivum Ecclesiae Ruthenae», основне завдання якої — введення до наукового обігу нових документів з історії Української Церкви доби середньовіччя. Оскільки історія релігійних рухів у Київському та Волинському воєводствах, розвиваючись за різними схемами, була тісно пов’язана з особливостями соціального та політичного поступу згаданих регіонів, було визнано за доцільне поділити збірник на два тематичні блоки. Кожен із них складається зі статті, присвяченої заявленій темі, та текстів нововиявлених документів з анотаціями1. Крім того, до збірника включено анотації до опублікованих раніше документів, але без самих текстів та з посиланням на джерела. У такий спосіб упорядник має на меті створити єдиний інформаційний простір матеріалів до історії унії на Волині й Київщини як передумову їх об’єктивного та всебічного дослідження. Збірник містить документи ЦДІАК України2, Головного Архіву Давніх Актів (м. Варшава) та Державного Архіву м. Люблін (Польща).

При підготовці збірника до видання упорядник мав вирішиту складну і вкрай важливу проблему, пов’язану з правилами публікації давніх актів. З цієї причини вважаємо за доцільне приділити цьому питанню більше уваги. Отже, видання збірника документів з історії середньовічної України є на сьогодні досить складною справою. Попри вікову історію української археографії, сучасні вчені та дослідники в Україні так і не прийшли поки що до єдиної думки щодо правил публікації документів згаданого періоду. Численні ж правила публікації такого роду документів Автором повторно публікуються лише кілька документів з огляду на їх виняткову важливість для заявленої теми.

У тому числі значна частина документів з КМФ-32, оригінали яких зберігаються в Російському державному історичному архіві (м. Петербург) (ф. 823).

і пам’яток, які побачили світ в Україні й за кордоном, мають суто рекомендаційний характер.

Важливим етапом у справі уніфікації правил публікації середньовічних документів став вихід у світ 1990 р. методичних рекомендацій, складених провідними українськими археографами1. Проте відгуки на це видання, а також реальна робота з підготовки й видання збірників документів свідчать, що згадані рекомендації не дістали загального визнання серед науковців України. Тому й донині упорядники майже кожного збірника самостійно розробляють для свого видання власні правила передавання тексту, не завжди при цьому вміщуючи археографічні передмови з роз’ясненням підходів до публікації документів.

Не торкаючись загальних причин такого явища, зазначимо, що укладач цього збірника, ознайомившись зі згаданими методичними рекомендаціями, також був змушений виробити власні правила публікації середньовічних рукописів. На нашу думку, кожен документ є неповторною пам’яткою своєї епохи, і будь-які спроби втручання в текст при підготовці до публікації створюють небезпеку його спотворення та дезінформації дослідників. Виходячи з цього положення, найдосконалішим способом подання середньовічних текстів логічно було б визнати дипломатичний спосіб, докладно описаний у згаданих вище правилах2. Проте, попри всю свою привабливість, він усе-таки має певні недоліки. Пояснюються вони, на наш погляд, двома обставинами.

1. Практично неможливо задовольнити вимоги пунктів № 10 та № 11, в яких зауважується необхідність збереження вживання великих та малих літер, притаманне оригіналові (пункт № 10), та поділу на слова, речення й абзаци (пункт № 11). Досвід роботи з рукописами свідчить, що часто відрізнити великі літери від малих дуже важко, як і визначити, разом чи окремо написані слова в документі. Цілком імовірно, що два найдосвідченіші археографи, які керуватимуться дипломатичним способом, один і той же текст скопіюють по-різному. Це означає, що втручання в текст (хоч і суб’єктивне) все ж матиме місце і основна мета дипломатичного способу навряд чи буде досягнута3.

2. Збірник, документи якого будуть опубліковані дипломатичним способом, стане доступним для опрацювання лише вузькому колу спеціалістів, які у своїй роботі все одно віддаватимуть перевагу оригіналові. Зрештою такий збірник документів стане виданням з мінімальними шансами введення їх до наукового обігу4.

Використання науково-критичного методу було визнано недоцільним через значні втручання в текст, що спричинюяють його інтерпретацію. Зокрема, пункт № 12 вимагає проставлення знаків пунктуації згідно з правилами сучасної граматики. Мимоволі пригадується класичний приклад результату не на місце поставленої коми в реченні «казнить, нельзя помиловать» замість «казнить нельзя, помиловать». Крім того, заміна літер кириличного алфавіту XVI–XVIII ст., які вийшли з ужитку, літерами сучасного алфавіту (пункт № 2) навряд чи сприятиме збереженню фонетичних та стилістичних особливостей оригіналу, що є одним із завдань науково-критичного методу (пункт № 1).

З урахуванням згаданих обставин було вирішено виробити власний метод археографічного опрацювання тексту. При цьому бралося до уваги завдання підготовленого видання. Укладач збірника вважає, що опубліковані документи можуть стати об’єктом наукових студій не тільки для широкого кола фахівців-істориків, а й дослідників-краєзнавців. Водночас, текст слід передати максимально коректно, 1 Див.: Передача текстів документів і пам’яток (методичні рекомендації за матеріалами науково-методичної наради). — К., 1990.

2 Там само. — С. 13-15.

3 «Метою дипломатичного методу є передача тексту документів засобами друкарського набору у повній відповідності з його написанням в оригіналі. Втручання в текст з метою надання йому сучасного звучання чи вигляду не допускається». Передача текстів документів і пам’яток (методичні рекомендації за матеріалами науково-методичної наради). — К., 1990. — С. 13.

4 На нашу думку, оптимальним методом публікації середньовічних документів є факсимільні видання з паралельним наведенням текстів науковим або науково-популярним методом. Проте висока вартість подібних видань унеможливлює їх випуск.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 111 |
 
Похожие работы:

«Навчально-методичні та наукові видання Данильчук, Дмитро Васильович. Український правопис: роздоріжжя і ЧЗГВ (1) дороговказки / Д. В. Данильчук. – К. : Либідь, 2013.– 224 с. Маловідомі факти з історії української орфографії, бурхливі правописні дискусії кінця 1920-х років та новітнього часу, складні й суперечливі питання сучасного українського правопису, практичні поради всім, хто послуговується писемною мовою, це та багато іншого знайде у цій книзі небайдужий читач. Для широкого загалу....»

«АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА НАРИСИ З ІСТОРІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ Київ «Інтертехнологія» УДК 792.02+792.071 ББК 85.33(0)+85. Н Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України; Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. — Київ: Інтертехнологія, 2006. — 1054с.: іл. Редакційна колегія Віктор Сидоренко — академік АМУ, професор, директор Інституту проблем сучасного...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 27 (66), 2014. № 1, С. 306-315. УДК 111.852:94.(477) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТЕТИЧНОЇ ДУМКИ Личковах В.А. Чернігівський державний технологічний університет, Україна E-mail: volodymyr.lychkovakh@ukr.net На основі авторської концепції історії української естетичної думки визначаються методологічні принципи і підходи до...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Випуск L ) Слов’янськ – Завідувач кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету – Сипченко Валерій Іванович, кандидат педагогічних наук, професор. ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74. Г. 9 Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. L / За заг. ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ : СДПУ,...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Студентське наукове товариство VIVAT JUSTITIA! Міжнародний студентський науково-юридичний альманах Випуск ІІ Львів 2003 Рекомендовано до друку рішенням Ради Студентського наукового товариства юридичного факультету від 23.04.2003 року (протокол №21) У пропонованій міжнародній студентській збірці, котра видається вдруге в історії юридичного факультету Львівського університету вміщено...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Зимомря Мирослава Миколаївна УДК 378.036:74 (477.87) (043.3/.5) ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ ЗАКАРПАТТЯ (1919–1939 рр.) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Дрогобицькому державному...»

«СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 1. Пояснювальна записка.2. Зміст програмного матеріалу.3. Структура тесту і характеристика завдань в ньому.4. Критерії оцінювання за 100бальною шкалою( від 100 до 200 балів) 5. Рекомендована література. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програму всесвітньої розроблено на базі чинних програм з всесвітньої історії України для 6–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-385 від 30.01....»

«міхаіл Кром (Санкт-Петербург, РФ) ремесло істориКа: нотатКи про нову Книгу наталі яКовенКо почну з головного: нова книжка професора Києво-Могилянської академії Наталі Яковенко є, на мою думку, вдалим прикладом сучасної інтерпретації історіографічних та епістемологічних проблем історичної науки. Далека від будь-якого схематизму, написана у вільній та іронічній манері, ця праця спирається на широке коло літератури від Геродота до наших днів, а також на власний дослідницький досвід авторки....»

«Курилович Г.В. Історія України Готуємось до ЗНО • хронологічний довідник • пам’ятки історії • імена в історії • історико-географічні назви українських земель Тернопіль Навчальна книга — Богдан УДК 94(477) (075.3) ББК 63.3я72 К93 Курилович Г.В. К93 Історія України. Готуємося до ЗНО / Г.В. Курилович. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 128 с. У посібнику міститься базовий матеріал, необхідний для якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Він включає в...»

«Володимир Левицький в історії становлення і розвитку НТШ 1 Володимир Левицький в історії становлення і розвитку Наукового Товариства ім. Шевченка Георгій Сулим Видатний український математик та громадський діяч Володимир Левицький як ніхто інший так довго, бо аж 51 рік, був щоденно і діяльно дійсним членом повсюдно шанованого Наукового товариства імені Шевченка. Лише знищення Товариства 1940 року радянською владою та неможливість його подальшого плідного функціонування порушили вироблений...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»