WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 41 |

«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ Підручник для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, для хлопців) Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України ...»

-- [ Страница 1 ] --

І. М. Герасимів, К. О. Пашко, М. М. Фука, Ю. П. Щирба

ЗАХИСТ

ВІТЧИЗНИ

Підручник для учнів 10 класу

загальноосвітніх навчальних закладів

(рівень стандарту, для хлопців)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,

молоді та спорту України

Тернопіль

Астон

УДК 355.244.2(075)

ББК 74.263.9

3-3

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(наказ про надання грифу навчальній літературі № 177 від 3.03.2010р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.

Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України.

Герасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П.

3-38 Захист Вітчизни : Підруч. для учнів 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту для хлопців). — Тернопіль : Видавництво «Астон», 2011. — 280 с. : іл.

18ВЫ 978-966-308-367Підручник містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою Мі­ ністерства освіти і науки, молоді та спорту України з предмета «Захист Вітчизни»

для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Поданий у підручнику матеріал сприятиме підготовці молоді до служби в Збройних силах України, а також захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки учнів і безпеки людей у надзвичай­ них ситуаціях мирного і воєнного часу.

Для учнів десятих класів, учителів, студентів педагогічних навчальних за-кладів.

УДК 355.244.2(075) ББК 74.263.9 ISBN 978-966-308-367-4 © Герасимів І. М., Пашко К. О., Фука М. М., Щирба Ю. П., 2011 © ТзОВ «Видавництво «Астон», 2011 ЗМІСТ ВСТУП

§ 1. Захист Вітчизни — головне завдання Збройних сил, обов’язок громадян України

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА ЗАХИСТІ ВІТЧИЗНИ

Тема: Збройні Сили України — військове формування держави

§ 2. Конституція і закони України про Збройні сили України.

Законодавство України про військову службу

§ 3. Військова присяга та військова символіка України

Тема: Розбудова національних Збройних С и л

§ 4. Основні історичні періоди військового мистецтва українського народу, їх значення для розбудови сучасних Збройних сил України

§ 5. Реформування та розвиток сучасних Збройних сил України

Організаційна та функціональна структура Збройних сил України.

Структура та бойовий склад Сухопутних військ, Повітряних сил та Військово-Морських с и л

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО (МГП)

Тема: Міжнародне гуманітарне право та його норми про захист жертв війни....... 40 Тема: Особливості ведення воєнних дій з урахуванням норм міжнародного гуманітарного п р а в а

§ 6. Особливості ведення воєнних дій з урахуванням норм міжнародного права....... 45 ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Тема: Основи загальновійськового бою

§ 7. Загальновійськовий б ій

§ 8. Принципи загальновійськового бою. Бойові порядки

Бойове забезпечення військ

§ 9. Удар, вогонь і маневр — складові частини б о ю

ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

§ 10. Основні засади вогневої підготовки

Тема: Основи стрільби зі стрілецької зброї

§11. Балістика стрільби. Визначення дальності до цілі. Влучність стрільби............. 71 Віддача зброї та її вплив на результати стрільби

Зовнішня балістика стрільби

Пробивна і вбивча дія кулі

Визначення дальності до цілі, урахування впливу зовнішніх умов на стрільбу. Прицілювання зброї та влучність стрільби........... 77 Вплив чинників на дальність і напрямок польоту кулі й точність стрільби

З Тема: Стрілецька зброя, поводження з нею, догляд і зберігання

§ 12. Автомат Калашнікова

§ 13. Призначення, будова частин і механізмів автомата, приладдя і патронів...............

Н абої

§ 14. Робота частин і механізмів автомата

§ 15. Малокаліберна гвинтівка. Пневматична гвинтівка

СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Тема: Статут внутрішньої служби Збройних Сил України

§ 16. Військовослужбовці та відносини між ними

Обов’язки, права, відповідальність військовослужбовців

Відносини між військовослужбовцями

§ 17. Внутрішній порядок у військовій частині та і'і підрозділах

Повсякденна діяльність військовослужбовців

Добовий наряд роти

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ СТАТУТ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Тема: Військова дисципліна, засоби щодо її зміцнення

§ 18. Військова дисципліна

СТРОЙОВА ПІДГОТОВКА

Тема: Загальні положення Стройового статуту Збройних Сил У країни................. 129 ОДИНОЧНА ПІДГОТОВКА

Тема: Стройові прийоми і рух без зброї та із зброєю

§ 19. Прийоми і рух без зброї

Рух бігом

§ 20. Прийоми і рух зі зброєю

Тема: Виконання військового вітання. Вихід зі строю та підхід до начальника... 139 §21. Виконання військового вітання. Вихід зі строю та підхід до начальника........... 139 Дії військовослужбовця під час поздоровлення, оголошення подяки............... 141 ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Тема: Гімнастика

§ 22. Прикладна фізична підготовка: гімнастичні вправи

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА

Тема: Медичне забезпечення б ою

§ 23. Організаційне та матеріальне забезпечення першої медичної допомоги............ 149 § 24. Організація надання першої медичної допомоги в бою.

Реанімація потерпілих

§ 25. Реанімація потерпілих

§ 26. Тимчасове зупинення кровотечі

§ 27. Перша медична допомога при переломах кісток

4 ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Тема: Надзвичайні ситуації

§ 28. Поняття про надзвичайну ситуацію

§ 29. Надзвичайні ситуації природного характеру

§ 30. Надзвичайні ситуації природного характеру (продовження)

Транспортні, виробничі аварії (катастрофи) і пожежі, аварії на гідротехнічних спорудах

§31. Надзвичайні ситуації соціального і соціально-політичного характеру.

Надзвичайні ситуації воєнного характеру

Тема: Захист населення від надзвичайних ситуацій

§ 32. Заходи захисту. Оповіщення та інформація

§ 33. Спостереження і контроль. Об’єкти, сили і засоби спостереження і контролю

§ 34. Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю............... 229 § 35. Укриття населення в захисних спорудах. Евакуаційні заходи

Призначення, класифікація захисних споруд

Укриття населення в захисних спорудах

Правила перебування у захисних спорудах

Евакуаційні заходи

Підготовка та проведення евакуації населення з небезпечних районів............. 2 § 36. Засоби захисту органів дихання

Протипилова тканинна маска і ватно-марлева пов’язка

Респіратори та фільтрувальні протигази

§ 37. Засоби захисту органів дихання, шкіри. Медичні засоби захисту

Підготовка та використання предметів одягу та взуття

Тема: Основи рятувальних та інших невідкладних робіт

§ 38. Рятувальні та інші невідкладні роботи у надзвичайних ситуаціях

§ 39. Ліквідація наслідків зараження

Тема: Організація цивільного захисту навчального закладу

§ 40. Цивільний захист у навчальних закладах: організаційна складова

Дії невоєнізованих формувань навчального закладу за сигналами оповіщення

Список використаних дж ерел

–  –  –

10 клас шрифтом. Слова або речення, які мають важливе значен­ ня, подано курсивом.

6 Наприкінці кожного параграфа під рубрикою N. В. (з лат. nota bene — зверни увагу) подано перелік основних понять і термінів, які є обов’язковими для засвоєння.

На сторінках підручника ви побачите рубрику «Ерудит — ONLINE».

Відомості, подані в ній, не обов’язкові для запам’ятовування, вони виходять за межі стандартного обсягу знань навчального курсу «Захист Вітчизни».

Але не поспішайте перегортати сторінки... Текст, позначений відповідною піктограмою, спрямований на розширення знань, ознайомлення із цікави­ ми відомостями тощо. Ваша здатність до сприйняття будь-якої інформації має бути «увімкнена» завжди, іншими словами — працювати «в режимі он-лайн».

На деяких сторінках є виноски, у яких наведено етимологію термінів, і це сприятиме глибшому розумінню їх значення.

Запитання та завдання, запропоновані наприкінці параграфа, допомо­ жуть грунтовно опрацювати матеріал. Вони згруповані за певним принци­ пом і позначені відповідними піктограмами.

Перевіряємо засвоєння тексту параграфа. Щоб правильно виконати ці завдання, достатньо уважно прочитати текст параграфа.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Розвиваємо творчі здібності. Завдання цього різновиду спрямовані на розвиток здатності порівнювати, аналізувати, формулювати висновки.

Працюємо разом. Ці завдання передбачають роботу в групах. Вони навчають ефективно й злагоджено працювати в команді, знаходити спільні рішення тощо.

–  –  –

ВСТУП § 1. Захист Вітчизни — головне завдання Збройних сил, обов’язок грома­ дян України П ригадайт е з курсів «Історія України», «Українська література», «П равознавст во», яку роль виконували Збройні сили України на різних етапах її розвитку. Н аведіт ь приклади.

Конституція України про захист суверенітету і територіальної цілісності Укра­ їни. Найвищу юридичну силу в нашій країні має Основний Закон України — Конститу­ ція, яка є державно-правовою основою військового законодавства. Згідно із статтею 17 Конституції, «захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу».

Збройні сили — гарант національної безпеки України. Національна безпека — це захищеність життєво важливих інтересів людини й громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам.

До об’єктів національної безпеки належать:

- людина і громадянин — їхні конституційні права і свободи;

- суспільство — його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне й навколишнє природне середовище та природні ресурси;

- держава — її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недо­ торканність.

Наявні та потенційно можливі явища й чинники, що створюють небезпеку важливим національним інтересам України, є загрозою національній безпеці країни.

Захист Вітчизни — основне завдання Збройних сил України, обов’язок грома­ дян нашої держави. Україна, ураховуючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки та оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародної стабільності як суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава має збройні сили із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності.

Саме Збройні сили України та інші військові формування, створені відповідно до законів держави, є гарантами забезпечення національної безпеки країни. Збройні сили України покликані стримувати збройну агресію проти держави, забезпечити охорону повітряних кордонів та підводного простору в межах територіального моря країни.

У статті 65 Конституції вказано, що «захист Вітчизни, незалежності й територі­ альної цілісності України, шанування її державних символів є обов’ зком громадян Укра­ я їни».

Військова служба — це почесний обов’язок кожного громадянина України, особливий різновид державної служби, пов’язаний з виконанням загального військового 8 обов’язку відповідно до прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Забезпечення безпеки, життя і здоров’я людини — обов’язок держави.

Найвищою соціальною цінністю в Україні визнаються людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка за це відповідає перед своїм народом.

Утвердження й забезпечення прав і свобод людини — це головний обов’язок держави.

Крім того, кожна людина має невід’ємне право на життя, і ніхто не може бути свавільно його позбавлений. Найперший обов’язок держави — захист життя своїх громадян.

Завдання, структура предмета, форми і методи занять. Завданням предмета «За­ хист Вітчизни» є:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і без­ пеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- підготовка молоді до служби в Збройних силах України, інших військових форму­ ваннях, виконання військового обов’язку в запасі.

Програму вивчення предмета побудовано з урахуванням чинної в Україні системи військової підготовки. Розділи програми наближають її до програмного забезпечення предметів бойової підготовки у Збройних силах України.

До змісту навчального матеріалу предмета включено нормативи, які рекомендовані для відпрацювання під час проведення занять протягом навчального року з різних роз­ ділів предмета. Саме якість виконання нормативів буде визначати рівень індивідуальної підготовки учня.

Закріплення рівня знань, умінь і навичок відбудеться під час навчально-польових занять (зборів).

Вивчення «Захисту Вітчизни» буде здійснюватися на теоретичних, практичних, комплексних, контрольних заняттях.

На теоретичних заняттях, які проводять у вигляді лекції, розповіді, пояснення, бе­ сіди, програмованого навчання, будуть розглядатися поняття, визначення, основні поло­ ження теми, аналізуватися літературні джерела, вимоги статутів Збройних сил України, даватися поради і рекомендації щодо використання набутих знань під час проходження майбутньої строкової військової служби.

Під час практичних занять передбачається формування навичок виконання прийо­ мів, дій і нормативів з військової справи, медико-санітарної і прикладної фізичної під­ готовки та цивільного захисту з використанням навчальної зброї, приладів, засобів інже­ нерного озброєння та індивідуального захисту, нестандартного спортивного обладнання, а також проходження спеціального психологічного тренінгу.

На комплексних заняттях, які проводяться з метою закріплення та вдосконалення вмінь і навичок, необхідних майбутньому воїну, та сприяють формуванню готовності до дій в екстремальних воєнних умовах, передбачається логічно послідовне виконання при­ йомів, дій, нормативів, завдань з різних розділів програми. Заняття, спрямовані на фор­ мування психологічної готовності юнаків до військової служби, проводяться, як правило, на місцевості.

Контрольні заняття застосовуються для визначення рівня знань і практичних нави­ чок учнів з виставленням їм підсумкової оцінки. На цих заняттях виконуються нормати­ ви, які визначають рівень індивідуальної підготовки учнів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 41 |
 
Похожие работы:

«С.А. Желясков, В.В. Левченко, к.і.н. Метричні книги Олександро-Невської церкви Імператорського Новоросійського університету (1865-1920) як джерело для історичних, статистичних, джерелознавчих, демографічних, краєзнавчих та генеалогічних досліджень Розширення джерельної бази досліджень шляхом запровадження до наукового обігу нових джерел, вивчення їх інформаційного потенціалу залишається одним із перспективних напрямків розвитку історичної науки. Саме від рівня використання джерельних комплексів...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Центр соціокультурного проектування Міжнародного товариства прав людини Центр комунікативних технологій Інституту місцевої демократії Національна спілка краєзнавців України Управління освіти і науки, управління культури і туризму Сумської ОДА Курський державний університет Брянський державний університет імені академіка І.Г. Петровського Мозирський державний...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) для студентів гірничого факультету Дніпропетровськ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ” ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра історії та політичної теорії МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З...»

«Тестові завдання курсу: “Історія української культури” 1 Вислів “Cultura animi autem philosohia est” (але культура духу є філософією) належить:а) Нідерману;б) Гердеру;в) Ціцерону; г) Катону.Хто з вчених виділив слово “культура” у самостійний науковий термін?:а) Вольтер;б) Пуфендорф;в) Тюрго;г) Нідерман.Хто є творцем церковнослов”янської мови?а) Клим Смолятич, Кирило Туровський; б) Лука Жидята, дяк Григорій;в) Костянтин (Кирило), Мефодій;г) Іван Вишенський, брати Зизанії.Кому з вчених належать...»

«Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга УДК 39 ББК 82.0 ІРецензенти: Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін Відповідальний редактор доктор історичних наук, професор, академік НАН України Ганна Скрипник Друкується за редакцією автора Іваницький А. І. Польові зошити....»

«ГЕНЕЗІС НАУКОВИХ ЗНАНЬ З ІСТОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ (за матеріалами досліджень радянських науковців) Устінова Т.Б. Національний університет фізичного виховання і спорту України Анотація. Мета: Висвітлено генезису наукових знань з історії фізичної культури і спорту України. Розглянуті динаміка розвитку та пріоритетні напрями досліджень в сфері радянської науки. Матеріал: Проблематика дослідження розкрита в рамках наступної періодизації: (1939-1965 рр.); (1966-1990 рр.)....»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В.Г. КОРОЛЕНКА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск 6 Харків 2012 ББК 78.34(4УКР) УДК 027.021(477) З 41 Збірник наукових праць. Вип. 6 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. – Х., 2012. – 133 с. У збірнику викладені результати локального дослідження «Історія ХДНБ ім. В.Г. Короленка», приуроченого до 125-річчя від дня заснування книгозбірні. Наукове видання Збірник наукових праць Вип. 6 Редактори: С.М. Миценко, Н.О....»

«УДК 32.019.52 ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ВИМІРІВ ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНИХ СТРУКТУР ПОЛІТИКИ Олександр Сорба Львівський національний університет імені Івана Франка Філосософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна e-mail: olexander_s@yahoo.com Досліджено принципи реалізації просторово-часових вимірів інтерсуб’єктивних структур політики з використанням дослідницького інструментарію пост структуралізму та постмодернізму....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАТЕРІАЛЬНО-ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ №9 ХАРКIВ 2007 ББК 85я73 УДК 7.01.006.3(477.54) Н34 Н3 Теорія і практика матеріально-художньої культури. IX електронна наукова конференція. Харків, ХДАДМ, 20 грудня 2007р. / Збірка матеріалів. Харків: ХДАДМ, 2007. 128с. (Укр., рос, анг. мов.) У збірнику представлено матеріали IX електронної наукової конференції професорсько-викладацького складу вищих навчальних...»

«Наукові записки ТНПУ: Літературознавство 71 теперішнього і майбутнього, без осмислення яких людина не може національно й духовно самоідентифікуватись. Література: Виноградов 1971: Виноградов В. Проблема сказа в стилистике Поэтика. – Л.,1971. – 240с.; Копистянська 1996: Копистянська Н. Художній час як категорія порівняльної поетики // Словянські літератури. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 184-200.; Лепкий 1991 : Лепкий Б. Твори в 2 т.К.: Дніпро, 1991. – Т.2. – 700с.; Гром’як 1997:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»