WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Людмила Рожкова Сумський національний аграрний університет, м. Суми, 6322382010 СУЧАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ РУХ НА СУМЩИНІ Сумщина – край із багатою історією, має давні традиції ...»

Людмила Рожкова

Сумський національний аграрний університет,

м. Суми, 6322382010@mail.ru

СУЧАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ РУХ НА СУМЩИНІ

Сумщина – край із багатою історією, має давні традиції літописання.

Історико-краєзнавчі дослідження були започатковані у XIX ст. уродженцями

Сумщини О. Лазаревським, М. Маркевичем, О. Марковичем. У XX ст.. значний

внесок у вивчення історії, етнографії, культури краю здійснили краєзнавці

П. Сапухін, Г. Нудьга, Л. Сапухіна, Г. Хвостенко, Б. Корогод, Г. Корогод, Б. Ткаченко.

Наприкінці 1980-х рр.., в умовах активізації суспільно-політичного життя, значно зріс інтерес громадськості до різних аспектів вітчизняної історії, зокрема, до минулого рідного краю. Одним із перших неформальних об’єднань на Сумщині стало історико-краєзнавче товариство «Спадщина», що активізувало свою діяльність 1987 р., у грудні 1989 р. провело установчу конференцію. Як зазначалося у зверненні ініціативної групи, «діяльність товариства спрямована на збереження, вивчення, поширення матеріальної та духовної спадщини народів нашого краю» [1, 235–236]. Першими керівниками «Спадщини» були О. Шевченко (в подальшому очолив товариство «Просвіта») та викладач Сумського педінституту імені А. С. Макаренка, дослідник історії Сум М. Манько [2].

Сучасний краєзнавчий рух на Сумщині засвідчений низкою як професійних, так і аматорських організацій, діяльністю музейних та освітніх закладів, окремих місцевих установ.

Діяльність обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців (2008 р.

набула статус Національної як творче професійне об’єднання) бере початок з 1993 р.

На сьогодення Сумська обласна організація (СОО) НСКУ налічує 32 члени, з квітня 2010 р. очолює спілку дослідник історії козаччини, зокрема, слобідських козацьких полків, О. Корнієнко [3]. Невирішеним залишається питання про власне приміщення спілки.

У своїй діяльності СОО НСКУ керується основними положеннями Державної програми розвитку краєзнавства на період до 2025 р. [4, 4–7].

Місцеві краєзнавці беруть участь у реалізації кількох державних науководослідних проектів. Зокрема, здійснюється науково-методична робота з підготовки енциклопедичного видання «Історія міст і сіл України». Опубліковані наукові праці з історії окремих міст і районів Сумської області [5, 6]. Триває робота з підготовки обласного тому науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». У Сумській області планувалося видати три книги, до яких мали ввійти дані щодо 15 тисяч репресованих. Але в ході роботи з архівними документами з’ясувалося, що кількість уродженців та мешканців області, репресованих, а згодом – реабілітованих, складає близько 20 тисяч осіб. 2005 року вийшла друком перша книга обласного тому [7], друга була готова до видання ще 2007 року, проте опублікувати її не вдалося через недостатність фінансування. Триває робота над третьою книгою, створюється електронна база даних репресованих, яка вміщує документи Державного архіву Сумської області та архіву СБУ. Значна кількість справ (близько 8 тисяч) зберігаються в архівному підрозділі обласного управління МВС. Ці справи потребують перегляду, за попередніми оцінками, третина засуджених підлягає реабілітації. Місцеві краєзнавці сприяють підготовці багатотомного видання «Звід пам’яток історії і культури України», поповнюють пошуковонформаційну базу «Книги пам’яті України».

Важливим напрямком діяльності СОО НСКУ є пам’яткоохоронна робота та наукова експертиза проектів державних органів, зокрема, історикоархітектурного опорного плану м. Суми [8].

До краєзнавчої роботи активно залучається дослідницька та викладацька спільнота Сумщини, інших областей України. Протягом 1990-х – 2011 рр. в Сумському державному педагогічному університеті відбулося 9 Всеукранських історико-краєзнавчих конференцій [9], а 2013 р. буде проведено I Міжнародну історико-краєзнавчу конференцію, тематика якої охоплює різні аспекти регіональної історії та культури. 2010–2011 рр. в Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти відбулися конференції, присвячені науково-методичним та практичним аспектам краєзнавства [10]. СОО НСКО проводить наукові зібрання ї тематичні заходи, присвячені видатним краєзнавцям. Зокрема, традиційними стали організовані спільно з Державним архівом Сумської області «Петровські читання», присвячені публіцисту, автору понад 1500 публікацій, в тому числі, і з краєзнавчої тематики, Геннадію Петрову (1936 – 1996), який належав до кола шістдесятників. 2012 р. у Сумах був виданий збірник документів та матеріалів, що висвітлюють історію протестних настроїв та проявів інакодумства комуністичному авторитарному режимові на території Сумщини, починаючи з середини 1950 – х рр. до початку 1990 – х рр. [1].

Важливим напрямом роботи СОО НСКУ є організація просвітницьких заходів. 70–ти річчю визволення міста було присвячено виставку архівних фотодокументів, кінохроніки «Солдатська доля. Суми. Друга Світова війна.

Різний погляд». Матеріали виставки інформують про військові формування, що перебували на території Сумської області, а також різні течії руху опору нацистським окупантам у період війни.

Значне місце патріотичному вихованню, координації пошуково-дослідницької роботи приділяють органи місцевого самоврядування, громадськополітичні організації. У вересні 2013 р. управлінням молоді і спорту Сумської облдержадміністрації спільно з громадською організацією започатковано проект «Імена героїв на карті Сумської області». До травня 2014 р. зусиллями студентів, учнів планується підготувати збірник нарисів про 40 Героїв Радянського Союзу – уродженців краю.

Ще одним історико-культурним проектом, який був організований обласним центром позашкільної освіти та роботи з обдарованою молоддю, а також Українською академією банківської справи, є проект «Старовинні садиби Сумщини» [11]. У березні 2013 року відбулася обласна конференція учнівської молоді «Музейні скарби Сумщини: старовинні садиби», в червні – виставка дитячих робіт і краєзнавча експедиція «Кам’яні свідки минулих століть», заплановані мультимедійні екскурсії. Мета проекту – привернути увагу громадськості до вцілілих садиб, яких в області налічується кілька десятків.

Лише окремі з них знаходяться в задовільному стані. Зразком може служити садиба Голіциних у Тростянці, де проведено реконструкцію та відкриті краєзнавчий музей і художня галерея. Більшість же – в аварійному стані.

Осередками вивчення та популяризації регіональної історії є місцеві музейні комплекси. Серед них слід відзначити, насамперед, національний заповідник «Глухів», державний історико-культурний заповідник у Путивлі, Лебединський, Конотопський краєзнавчі музеї. Ці установи проводять значну науково-дослідницьку, методичну, видавничу діяльність. Протягом останніх десяти років ними опубліковано низку наукових та науково-публіцистичних видань краєзнавчого змісту [12, 13, 14]. Систематично, починаючи з 1995 р., видається журнал «Сумська старовина», з 2006 р. – «Сумський історикоархівний журнал». Обидва видання засновані центром історико-краєзнавчих досліджень, що діє при Сумському державному університеті (керівник – В. Звагельський).

Важливим засобом інформування широкого загалу щодо діяльності краєзнавчих організацій є електронні ресурси. 2011 р. було засновано Сумський історичний портал [15], він об’єднує історичні, архівні, краєзнавчі, бібліотечні та інші ресурси області. В майбутньому планується створення власного інформаційного ресурсу СОО НСКУ.

Поширенню та популяризації краєзнавства сприяють аматорські об’єднання, наприклад, Сумський історичний клуб імені О. Булатовича, заснований у 2010 р. (керівник – С. Нєговський), історико-краєзнавчий клуб «Охтирські гусари» (рік заснування – 2011 рік).

Серію видавничих проектів здійснює створена при Сумській міській раді «Агенція промоції «Суми» – організація, орієнтована на популяризацію міста Суми серед сумчан, а також на українській та міжнародній арені. 2013 року було видано путівник «Суми. Запрошуємо до знайомства» [16], у якому стисло висвітлюється історія та сучасність міста. Текст об’єднаний у 9 маршрутів районами міста, тому перед читачем постає широка картина подорожі Сумами.

Назви маршрутів подаються з урахуванням історичних топонімів, в тому числі тих, що нині не вживаються. Путівник містить карти, схеми, довідковий матеріал і численні ілюстрації. Ще одним науково-популярним виданням, що побачило світ за підтримки Сумської міської ради, є «Історія символіки міста Суми» [17]. Видання присвячене минулому та сучасності символів міста, що розглядається крізь призму світової та вітчизняної історії вексилології, геральдики та сфрагістики.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином, краєзнавчий рух на Сумщині, що поєднує професійну діяльність і широкі громадські ініціативи, суттєво впливає на формування політики історичної пам’яті, як у загальнодержавному так і в регіональному аспектах.

Література 1. Інакодумство на Сумщині. Збірник документів та матеріалів (1955–1990 роки) Том 1 / Упорядники: Артюх В. О., Іванущенко Г. М., Садівничий В. О. – Суми: Видавничовиробниче підприємств «Мрія-1» ТОВ, 2012. – 300 с.: іл.

2. Манько М. Суми та сумчани у документах сучасників книга 2 (1685–2008) / М. Манько. – Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2008. – 436 с.

3. Корнієнко О. М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659–1765 рр. / О. М. Корнієнко. – К.: Наш час, 2008 – 488 с.

4. Краєзнавство. – 2012. – № 1. – С. 4–7.

5. Кудинов Д. Мирополье. Исторический очерк / Д. Кудинов. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2012. – 268 с.

6. Чухно В. Е. История населенных пунктов Украины. Середино – Будский район Сумской области / В. Чухно. – К.: Изд-во ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2013. – 354 с.

7. Реабілітовані історією. Сумська область. У трьох книгах. Книга перша / Ред.-вид.

група книги Рубанов О., Гончаров О., Мамін Б., Самойлікова Г. – Суми, 2005. – 756 с.

8. Вечерський В. В. Історико-архітектурній опорний план м. Суми / В.Вечерський // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – Вип. 8. – К., 2013. – С. 21-39.

9. Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю 24–25 листопада 2011 р. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 336 с.

10. Краєзнавство: науково-методичні та практичні аспекти. Матеріали II Всеукранської науково-практичної конференції 15–16 червня 2011 р. – Сум. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Суми: РВВ СОІППО, 2011. – 164 с.

11. ДС экспресс. – 2013. – № 30 (24 июля). – С. 4.

12. Сіверщина в історії України. Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Київ–Глухів, 2013. – 548 с.

13. Путивльський краєзнавчий збірник. – Вип. 6 / Держ. іст.-культ. аповідник у Путивлі. – Суми: Ун. Книга, 2010. – 534 с.

14. Конотопські читання. – Вип. 3. – Конотоп, 2012. – 204 с.

15. Електронний ресурс. Режим доступу: http://history.sumynews.com

16. Суми. Запрошуємо до знайомства: путівник/ авт. тексту Д. В. Кудінов – К.:

Фолігрант, 2013. – 160 с.

17. Історія символіки міста Суми / Д. В. Кудінов. – Суми: ТОВ «ДД «Папірус», 2013.

– 60 с. 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Мацко Наталія Степанівна УДК 94(477.4)“1792/1874” ВІЙСЬКОВА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1792–1874 рр.) 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Тернопіль – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії України Тернопільського національного педагогічного...»

«РОЗДІЛ 4. ІСТОРИЧНІ ТА ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ УДК 37.016:786.2(092) Гуральник Н.П. ІСТОРІОГРАФІЯ КАТЕГОРІЇ «МУЗИЧНА ПЕДАГОГІКА» Историография категории «музыкальная педагогика» раскрывает ее историческое и теоретическое значение для современного развития музыкальнопедагогической теории, создает предпосылки определения ее сущности. Ключевые слова: историография, музыкальная педагогика. Становлення категоріальної сутності „музичної педагогіки”, як галузі...»

«ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ. УДК 94(477.51) Петро Пиріг СТАРОДУБ У ВИРІ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ У XVI – XVII століттях Стародуб був найбільшим містом північної ЧерніговоСіверщини. У першій чверті XVII ст. він опинився в руках магнатсько-шляхетської Речі Посполитої. Бурхливі події навколо нього розгорнулися під час Визвольної війни українського народу середини XVII ст. проти польсько-литовської держави, що не обминула й Чернігово-Сіверщину. Вона...»

«А.Морозова Н.Полетун Державний архів Чернігівської області А. Морозова Н. Полетун Документи з історії євреїв у Державному архіві Чернігівської області. Довідник. Ніжин “Видавництво “Аспект-Поліграф” ББК 79.3л+63.3-36 М80 Довідник видано за фінансового сприяння Американського Єврейського Об’єднаного Розподільчого Комітету “Джойнт” за програмою “Спадщина” Схвалено науково-методичною радою Держархіву області Відповідальний за випуск А.І.Неділя Рецензенти: А.М.Острянко, кандидат історичних наук...»

«Активно побутують у регіоні серед дітей та дорослих різних вікових груп коляди (церковні ), виконують у залежності від місцевості 7, 8 січня. Колядки національно-патріотичного змісту виконують у сімейному колі. На Бережанщині активно побутують архаїчні пісні про Маланку (виконують ввечері 13 січня) та щедрівки. Розгляд цих пісень заслуговує на окреме дослідження. ЛІТЕРАТУРА 1. Віятик О. Гиновичі. Історико-краєзнавчий нарис. Тернопіль: Джура, 2002. 152с. 2. Гаївки / Зібрав Володимир Гнатюк....»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ (Информационный список литературы) Вып. 35. Донецк-2010 Cписок литературы по методике преподавания иностранного языка в средней школе издается на протяжении 34 лет. В 2010 году подготовлен 35 выпуск. В список включены книги, статьи из периодических и продолжающихся изданий за 2009-2010 годы на украинском и...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Фарбей Олександр Михайлович УДК 930.85:27(477.75) ПОЯВА ТА ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА В КРИМУ (III – IX ст.) Спеціальність 07. 00. 02 – Всесвітня історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 200 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії Росії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Мордвінцев В’ячеслав...»

«Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2008 р. Вінниця, 2008 УДК 02(477.44)08 ББК 78.3(4УКР–4ВІН)я К 77 Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 21-23 жовт. 2008 р., Вінниця / Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. –...»

«УДК: 323.2 Магда Є. В., кандидат політичних наук, доцент, Видавничо-поліграфічний інститут, Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна. rozumaha@gmail.com СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація. Розглянуто проблеми на шляху консолідації українського суспільства від часу здобуття Україною незалежності. Виокремлено основні проблеми в таких сферах, як політика, економіка, етнополітика, соціальна структура, релігійне життя, мовна проблема, історична пам...»

«Національний університет «Києво-Могилянська академія» і с т о р і я, к у л ь т у р а, н а ц і о н а л ь н а п а м ' я ть матеріали міжнародної наукової конференції Видавництво «Темпора» Київ ББК 63.3(4УКР)46 Мазепа УДК 94(477)«16/17» Мазепа М33 М33 Матеріали міжнародної наукової конференції «Іван Мазепа і його доба: історія, культура, національна пам’ять» (15–17 жовтня 2008 р., Київ–Полтава). ISBN 978-966-8201-59-2 Редакційна колегія: В’ячеслав Брюховецький, д. ф. н. (голова); Юрій Мицик, д....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»