WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 23 |

«• А було це так.- К.: В-во політичної літератури України, 1986.- • А українською - так: антол. рос. поезії України в пер. укр. Валерії Богуславської/ післямова В.Богуславської.- К., ...»

-- [ Страница 1 ] --

Колекція книг М.Г. Жулинського

• А було це так...- К.: В-во політичної літератури України, 1986.-

• А українською - так: антол. рос. поезії України в пер. укр. Валерії

Богуславської/ післямова В.Богуславської.- К., 2010.- 444.- ISBN 978-966-378-149А. Герцен.- 1940.- 4

• А. И. Герцен в русской критике.- М.: ГИХЛ, 1953.- 334

• Абизов В. Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем: монографія.К., 2009.- 238.- ISBN 966-602-155-

• Абліцов В. Олесь Гончар: "Прагніть задумів глибоких".- К.: КИТ, 2007.- 24

• Абліцов В. Україна: інформаційний простір.- К.: Український світ, 2002.Абрам К. Троянди на снігу.- К.: Оберіг, 1993.- 185

• Абросимова С.В. Дмитро Яворницький та його родовід/ С.В.Абросимова, А.Ф.Паратов.- Харків, 2009.- 112.- ISBN 978-966-8246-92-4

• Авижнюс Й. Потерянный кров.- М.: Советский писатель, 1977.- 54

• Авижюс Й. Хамелеоновы цвета.- М.: Сов писатель, 1982.- 24

• Агеєва В. Пам"ять подвигу (українська воєнна проза 60-80 років).- К.:

Наукова думка, 1989.- 27

• Агеєва В.П. Українська імпресіоністична проза.- К., 1994.- 15

• Агсес Г. Вітряна пошта: Вірші.- К.: Факт, 2009.- 88.- ISBN 978-966-359-223Адамович А. Хатынская повесть. Каратели.- М.: Известия, 1983.- 445

• Адаптації українських повістей та романів ХХ сторіччя: з архівів Неперевершеної Марго: у 3 ч. 1/ уклад. О.Перекотипекло.- К.: АСТ-Прес-Україна, 2008.- 64.- ISBN 978-966-487-018Адаптації українських повістей та романів ХХ сторіччя: з архівів Неперевершеної Марго: у 3 ч. 2/ уклад. О.Перекотипекло.- К.: Автограф, 2007.ISBN 978-966-487-018-1

• Айбек Навои.- М., 1948.- 4

• Айвазян А. Треугольник: Повести. Рассказы.- М.: Известия, 1983.- 415

• Айні С. Бухара.- К.: Дніпро, 1972.- 6

• Академічна "Історія українськї літератури" в 10 томах (матеріали засідань наукової ради).- К.: Фенікс, 2005.- 162

• Академічна "Історія української літератури" в 10 томах.- К.: Фенікс, 2005.ISBN 966-651-218-1

• Академія наук УРСР.- К.: Наукова думка, 1969.- 271

• Аксаков С. Собрание сочинений.- М.: ГИХЛ, 1955.- 632

• Актуальні питання з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану/ Під ред. Каспшика П.- Люблін, 2007.-

• Актуальні питання з галузі сімейного законодавства та реєстрації актів цивільного стану/ Під ред. Каспшика П.- Люблін, 2007.- 148

• Актуальні проблеми історії та практики художньої культури: Збірник наукових праць/ Чернець В. Г.- К., 2005.- 29

• Актуальні проблеми літературознавства: збірник наукових праць. 7/ наук.

ред. проф. Заверталюк Н.І.- Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2000.- 140.- ISBN 966-7056-82-1

• Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвузівський збірник наукових статей.- Випуск 21.- Бердянськ, 2009.- 58

• Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Випуск 11/ С. В.

Мишанич.- Донецьк: ДНУ, 2007.- 168.- ISBN 966-7418-12-Х

• Актуальные проблемы сравнительного изучения литератур социалистических стран.- М.: Наука, 1978.- 285

• Акуленко В. На перехресті закону і совісті.- К.: Українська енциклопедія, 2001.- 45

• Алданов М. Заговор.- М.: Московский рабочий, 1989.- 398

• Александров А.В. Русский романтический рассказ.- Одесса, 2000.- 135

• Александров О. Література Київської Русі: Між міфопоетикою і християнським символізмом: статті. Монографія.- Одеса: Астропринт, 2010.- 472.ISBN 978-966-190-330-1

• Алексеенко И. Репрессии на Кубани и северном Кавказе в 30-е гг. ХХ века.Краснодар, 1993.- 114

• Алчевська Х. Твори.- К.: Дніпро, 1990.- 558.- ISBN 5-308-00580-Х

• Альберти Р. Избранное.- М.: Худож. лит., 1977.- 55

• Альманах сучасної української літератури Нова проза. 9.- К., 2008.- 190

• Альчевський І. Спогади. Матеріали. Листування.- К.: Музична Україна, 1980.- 257

• Американська література на рубежі ХХ - ХХІ ст.- К., 2004.- 390.- ISBN 966Американське чудо. Альманах Українського Союзу.- Джерзі: Свобода, 1976.-

• Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд/ відп. ред. проф. Т.Н.Денисова.- К.: Факт, 2008.- 424.- ISBN 978-966-359Амосов Н.М. Природа человека.- К.: Наукова думка, 1983.-

• Анализ литературного произведения.- М., 1976.- 234

• Ананченко Т. "України часточка в мені...".- Одеса: Друк, 2005.- 287

• Андреев Ю. Движение реализма.- СПб: Наука, 1978.- 20

• Андрич И. Избранное.- М.: Худож. лит., 1976.- 605

• Андрій Б. Знімали у тайзі кіно про хліб.- Луцьк: Терен, 2004.- 80

• Андрійцьо В. "Нова сцена". Театр Карпатської України.- Ужгород: Гражда,

• Андрійчук-Данчук П. Національне питання в драматичній поемі "Бояриня" Лесі Українки.- Ню Джерсі, 2007.- 141

• Андріяшик Р.В. Вибране = Люди зі страху. Додому нема Вороття. Полтва.

Сторонець. Три хрести: романи/ передм. С.Квіта.- К.: Укр. письменник, 2004.ISBN 966-579-158-3

• Андроников И. К музыке.- К., 1985.- 295

• Андроников И. Я хочу рассказать вам.- М., 1965.- 5

• Андрущенко М. Парнас віршотворний.- К.: Українська книга, 1999.- 207

• Анненков П.В. Литературные воспоминания.- Ленинград, 1928.- 650

• Анри Барбюс.- М., 1952.- 48

• Антокольский П. Избранное.- М., 1947.- 285

• Антологія болгарської поезії.- К., 2006.- 543.- ISBN 966-500-255-4

• Антологія єврейської поезії. Українські переклади з ідишу.- К.: Дух і Літера, 2007.- 672

• Антологія зарубіжної поезії другої половини ХІХ - ХХ сторіччя.- К.:

Навчальна книга, 2003.- 319.- ISBN 966-7943-09-7

• Антологія української поезії: в 6-ти т. 1/ упоряд. Шевчук В.- К.: Дніпро, 1984.- 454

• Антологія української поезії: в 6-ти т. 2/ упоряд. Грицай М., Жук Н. та ін.К.: Дніпро, 1984.- 327

• Антологія української поезії: в 6-ти т. 3. Українська Дожовтнева поезія/ упоряд. Грицай М., Жук Н., Сіренко П.- К.: Дніпро, 1984.- 303

• Антологія української поезії: в 6-ти т. 4. Українська Радянська поезія/ упоряд. Крижанівський С.- К.: Дніпро, 1985.- 422

• Антологія української поезії: в 6-ти т. 5. Українська Радянська поезія/ упоряд. Острик М.- К.: Дніпро, 1985.- 509

• Антоненко П. Свіча: проза, поезія, роздуми.- Чернігів: Просвіта, 2001.- 160

• Антоненко-Давидович Б. В літературі й коло літератури.- К.: Молодь, 1964.Антоненко-Давидович Б.Д. Нащадки прадідів/ творчу спадщину розшукав, зібрав, підготував до друку і прокоментував Бойко Л.- К.: КМА, 1998.- 696.- ISBN 966-518-100-9

• Антоненко-Давидович Б.Д. Смерть; Сибірські новели; Завищені оцінки.- К.:

Вид-во гуманіт. л-ри, 2005.- 559.- ISBN 966-96500-3-8

• Антонов С. Я читаю рассказ.- М.: Молодая гвардия, 1973.-

• Антофійчук В. Євангельські образи в українськй літературі: Монографія.Чернівці: Рута, 2001.- 335.- ISBN 966-586-134-6

• Апокрифи і легенди з українських рукописів. 1. Апокрифи старозавітні/ Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко.- Репринт видання 1896 року.Львів, 2006.- 512.- ISBN 966-613-411-Х

• Апокрифи і легенди з українських рукописів. 2. Апокрифи новозавітні А.

Апокрифічні євангелія/ Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко.- Репринт видання 1899 року.- Львів, 2006.- 532.- ISBN 966-613-411-Х

• Апокрифи і легенди з українських рукописів. 3. Апокрифи новозавітні. Б.

Апокрифічні діяння апостолів/ Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко.Репринт видання 1902 року.- Львів, 2006.- 456.- ISBN 966-613-411-Х

• Апокрифи і легенди з українських рукописів. 4. Апокрифи есхатологічні/ Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко.- Репринт видання 1906 року.Львів, 2006.- 600.- ISBN 966-613-411-Х

• Апокрифи і легенди з українських рукописів. 5. Легенди про святих. 1/ Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко.- Репринт видання 1910 року.Львів, 2006.- 312.- ISBN 966-613-411-Х

• Апостол Надії: фотокнига/ ред. Групський О.- К.: Спалах, 2001.- 80

• Арагон. Поэзия.- М., 1980.- 249

• Арендаренко І. По дорозі й назустріч.- К.: ПЦ "Фоліант", 2004.- 216.- ISBN 966-8474-16-3

• Аржевітін С. Шугаї: історія верховинського села Колочава.- Чернівці:

Букрек, 548.- 546.- ISBN 966-399-014-7

• Арсенич П. Просвітянський календар на 2009 рік.- Івано-Франківськ, 2009.Артемчук І.М. Великі жартують, або Смішне і небайдуже про великих і не дуже.- 1 випуск.- К.: КИТ, 2008.- 288.- ISBN 978-966-8550-74-4


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• Арутюняннц А.С.і.К.А.М. Шаржі, епіграми.- К.: Мистецтво, 1967.- 111

• Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734 - 1775. 1/ упор.

Гісцова Л.З., Автономов Д.Л. та ін.- Київ: Наукова думка, 1998.- 695.- ISBN 5-12Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734 - 1775. 2/ упор.

Гісцова Л.З., Демченко Л.Я. та ін.- Київ: Наукова думка, 1998.- 695.- ISBN 5-12Архівні установи України: довідник/ авт.-укл. Алтухова О.І., Андросов С.І., Анохіна Л.С. та ін.- К., 2000.- 260.- ISBN 966-02-1455-3

• Архітектурна спадщина України. Вип. 1. Маловивчені проблеми історії архітектури та містобудування.- К., 1994.- 260

• Арьегард: альманах искусств, науки и литературы.- К.: АДЕФ-Украина, 2010.- 355.- ISBN 978-966-187-057-3

• Асеев Н. Зачем и кому нужна поэзия.- М., 1961.- 312

• Асеев Н. Разговор о поэзии.- М., 1962.- 95

• Асєєв Ю.С. Архітектура Київської Русі.- К.: Будівельник, 1969.- 190

• Астаф'єв О.Г. Микола Ткачук: бібліографічний покажчик публікацій професора Миколи Ткачука/ О.Г.Астаф'єв, О.М.Ткачук.- Тернопіль: ТНПУ ім.

В.Гнатюка, 1999.- 157.- ISBN 978-966-8336-39-10

• Астафьев В.П. Повести и рассказы.- М.: Советский писатель, 1984.- 688

• Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 4-х т. 2. Кража. Рассказы.- М.: Мол.

гвардия, 1980.- 542

• Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 4-х т. 3. Последний поклон. Повесть.М.: Мол. гвардия, 1980.-

• Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 4-х т. 4. Царь-рыба. Затеси.- М.: Мол.

гвардия, 1981.- 558

• Атлас Волинської області.- М., 1991.- 41

• Афанасьєв -.О. Поезії: Поезії.- К.: Радянський письменник, 1972.- 221

• Бабак М. Вільхова кров: Роман із чернеток згорілого сценарію.- К.: АртЕк, 1998.- 328.- ISBN 966-505-120-2

• Бабенко В. Почуй мене, Україно! Сучасна українська публіцистика в Росії.Уфа: Науковий центр українознавства В.Бабенка, 2006.- 271

• Бабенко-Вудбері В. Обратно к врагам.- К., 2003.- 338

• Бабичев В. Весть от Александра.- К., 1998.- 79.- ISBN 966-522-001-2

• Бабишкін О. Леся Українка/ О.Бабишкін, В.Курашова.- К.: Держлітвидав, 1955.- 475

• Бабуллаогли С. Гімн людей у масках.- К., 2009.- 95.- ISBN 978-966-359-222Багаття. Борис Антоненко-Давидович очима сучасників/ упор. Тимошенко Б.- К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999.- 512.- ISBN 966-7601-10-2

• Багаутдин Р. У пошуках свободи: спогади, пригоди, нотатки.- К.: КВІЦ, 2005.- 276.- ISBN 966-7192-65-2

• Багмут Н. Я - українка: Пісенний збірник.- К., 2006.- 68.- ISBN 966-7769-48Багряний І. Вірю.- Харків, 2000.- 541.- ISBN 966-95486-7-5

• Багряний І. Публіцистика: Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе.- К.:

Смолоскип, 1996.- 856.- ISBN 0-914834-07-Х

• Багряний І. Тигролови: роман.- Рівне: Волинські обереги, 2006.- 320.- ISBN 966-8306-99-6

• Баевский В.С. Стих.Русской советской поэзии.- Смоленск, 1972.- 144

• Бажан М. Вибрані твори у двох томах. 1. Вірші та поеми.- К.:

"УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ", 2003.- 608.- ISBN 966-7492-16-8

• Бажан М. Вибрані твори.- К.: Українська енциклопедія, 2004.- 604

• Бажан М. Нічні роздуми старого майстра.- К.: Радянський письменник, 1976.- 65

• Бажан М.П. Політ крізь бурю: вибрані твори.- К.: Криниця, 2002.- 608.ISBN 966-7575-40-3

• Бажинов І. Герой і час.- К.: Наукова думка, 1965.- 118

• Бажинов І. Мости дружби.- К.: Наукова думка, 1968.- 177

• Бажов П. Малахитовая шкатулка.- М.: ГИХЛ, 1952.- 350

• Базалия О. Землетрясение души: Поэзия.- Рівне: Волинськи обереги, 2005.ISBN 966-8306-77

• Базалия О. Ода невостребованной любви.- Львов, 2002.- 123.- ISBN 966Х

• Базалія О. Діалог з геніями.- Львів: Атлас, 2004.- 197.- ISBN 966-7275-43-4

• Базалія О. За межами можливого...: Поезії.- Рівне: Волинські обереги, 2004.ISBN 966-8306-60-0

• Базалія О. Із вічності у вічність.- Косів: Писаний камінь, 2006.- 322.- ISBN 966-8519-24-8

• Базалія О. Княже намисто.- Львів: Світло й тінь, 2000.- 169.- ISBN 966Базалія О. На роздоріжжі двох тисячоліть...- К., 2003.- 310.- ISBN 966-7275Х

• Базалія О. Перли княжого намиста.- Львів: Атлас, 2001.- 81.- ISBN 966Базалія О. Поганська душа: Поезія.- Рівне: Волинські обереги, 2004.- 192.ISBN 966-8306-39-2

• Базалія О. Роздуми про думи: Поезії.- Рівне: Волинські обереги, 2005.- 264.ISBN 966-416-000-8

• Базалія О. Унесенные веком.- Львів: Каменяр, 2007.- 326.- ISBN 5-7745Базилевський В.О. Вертеп: вибрані твори.- К.: Криниця, 2004.- 608.- ISBN 966-01-0320-4

• Байрамукова Н. Кайсын Кулиев.- М., 1975.-

• Баканов В. Кевский ветер.- К.: Вартість, 2002.- 140

• Баканов В. Киев. Подол.- К.: Вартість, 2002.- 44

• Бакуменко О.Д. Зодчий Слова: повість-есе.- К.: Альтерпрес, 2007.- 374.ISBN 966-542-278-2

• Балабанова В.І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства.- К., 2005.- 52.- ISBN 966-8552-16-4

• Балабольченко А.А. Сергій Єфремов: біографічний нарис.- К.: Щек, 2010.ISBN 978-966-2031-13-6

• Балега Ю. З відстані часу.- Ужгород, 2006.- 308

• Балега Ю. Політичне русинство і будівництво української держави.Ужгород, 2003.- 196

• Бальзак О. Собрание сочинений = Человеческая комедия: в 10-ти т. 1.

Предисловие к "Человеческой комедии"; Этюды о нравах; Сцены частной жизни.М.: Худож. лит., 1982.- 671

• Бальзак О. Собрание сочинений = Человеческая комедия: в 10-ти т. 3.

Этюды о нравах; Сцены провинциальной жизни.- М.: Худож. лит., 1982.- 664

• Бальзак О. Собрание сочинений = Человеческая комедия: в 10-ти т. 4.

Этюды о нравах; Сцены провинциальной жизни: Утраченные иллюзии.- М.:

Худож. лит., 1983.- 607

• Бальзак О. Собрание сочинений = Человеческая комедия: в 10-ти т. 8.

Этюды о нравах; Сцены военной жизни; Сцены политический жизни.- М.: Худож.

лит., 1986.- 527

• Бальзак О. Собрание сочинений = Человеческая комедия: в 10-ти т. 7.

Этюды о нравах; Сцены парижской жизни.- М.: Худож. лит., 1985.- 703

• Бальзак О. Собрание сочинений. В 10 т.: Человеческая комедия. 10.

Философские этюды.- М.: Худож. лит., 1986.- 495

• Бальзак О. Собрание сочинений. В 10 т.: Человеческая комедия. 2. Этюды о нравах; Сцены сельской жизни. Сцены провинциальной жизни.- М.: Худож. лит., 1983.- 735Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 23 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія геол. 2011. Вип. 25. С. 3–19 Ser. Geol. 2011. Is. 25. P. 3–19   УДК 553.981+551.2 ГЕОЛОГІЯ І НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА ЇХНІХ ПРОГИНІВ (ПОГЛЯД З ПОЧАТКУ ХХІ СТ.) Ю. Крупський© Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, e-mail: viddil_ngg@i.ua Висвітлено вивчення геології Карпатського регіону. Досліджено геодинамічний розвиток Східних Карпат і прилеглих геологічних регіонів та описано...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ МУЗИКИ І ГРИ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ «ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МУЗИЧНОЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ОСВІТИ» 25-26 квітня 2012 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Тематичні напрямки роботи...»

«УДК 82-1/-9.09:82’25 ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИ МАРГІНЕС НАУКИ? (ДО ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО СТАТУСУ КРИТИКИ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ) Ірина ОЛІЙНИК Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, Україна 46027 Розкрито головні аспекти взаємодії критики перекладу та літературознавчої методології шляхом застосування окремих методів аналізу до оцінювання перекладених текстів. Простежено зв’язок критики перекладу та...»

«Священик Ростислав ЯРЕМА КАНДИДАТ БОГОСЛОВ'Я ВЧЕННЯ ПРЕПОДОБНОГО ЄФРЕМА СИРІНА ПРО ЧЕСНОТИ (за аскетичними творами) Українська Православна Церква Київська Митрополія Kиїв • 2007 За благословенням архієпископа Львівського і Галицького Августина Священик Ростислав Ярема Вчення преподобного Єфрема Сиріна про чесноти (за аскетични ми творами). Перекл. з російської. — Інформаційно просвітницький центр Києво Печерської Лаври, 2007. — 52 с. Книжечка, яку читач тримає у руках, розповідає про...»

«Матвійчук Лариса Олександрівна Спеціаліст 1 категорії Секції суспільних наук Науково-організаційного відділу Президії НАН України РОЗВИТОК І ЗМІНИ ПРІОРИТЕТІВ У НАПРЯМАХ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СИСТЕМІ НАН УКРАЇНИ ТА БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ (90-ТІ РОКИ ХХ – 10-ТІ РОКИ ХХІ СТ.) 1.1. Докорінні зміни у розвитку академічної науки на початку 90-х років ХХ ст. Біобібліографічні дослідження та видання академічних інститутів соціогуманітарного напряму Зі здобуттям Україною незалежності...»

«УДК 378.1+377.8(477) „1920/1930” (045) І.П.ЯЩУК, кандидат педагогічних наук, доцент (м.Хмельницький) Особливості формування системи вищої педагогічної освіти в Україні (2030-і рр. ХХ століття) У статті проаналізовано розвиток навчально-виховного процесу вищих навчальних педагогічних закладів України в період 20-30-х рр. ХХ століття, особливості та закономірності українізації педагогічних навчальних закладів, становлення вітчизняної системи професійної освіти. Ключові слова: вища педагогічна...»

«ВІТАЛІЙ ЯРЕМЧУК ОСНОВИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ 2-ге видання, виправлене ОСТРОГ – 2012 УДК 001.89 ББК 72 Я 72 Рекомендовано до друку Навчально-методичною радою Національного університету «Острозька академія» (Протокол № 5 від 10 травня 2012 р.). Рецензенти: Зайцев М. О., доктор філософських наук, доцент Трофимович В. В., доктор історичних наук, професор Яремчук Віталій. Я 72 Основи науково-дослідної роботи студентів :...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №1(5) УДК 343.123.1 І. В. Потайчук кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватної охоронної діяльності (Інститут управління та права Запорізького національного технічного університету) ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ Досягнення успіху в розкритті та розслідуванні злочинів великою мірою залежить від взаємодії органів, які беруть участь у цій діяльності. Проблема взаємодії...»

«Наукові записки ТНПУ: Літературознавство 25 генологический фактор, но как элемент поэтики произведения, его эстетический код. Проанализировано систему тропов, которые активизируют повествование, формируют эмоциональный тон. Ключевые слова: Богдан Лепкий, сказка, сказочность, повесть-воспоминание, реальность, поэтика, лиризм. Г. А. Александрова, проф. (Київ) УДК 82.0 159 91 ББК 83 (4 УКР) «Начерк історії української літератури» Богдана Лепкого і проблема міжлітературних контактів Стаття...»

«УДК 159.923 Лапіна В.В. Харківський Інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, доктор філософії в галузі психології. ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАНИХ РЕКЛАМНИХ ПРАКТИК В статті здійснена характеристика пізнавального потенціалу соціальнопсихологічного підходу до дослідження сучасних рекламних практик. Ключові слова: реклама, прихована реклама, Product Placement, споживча поведінка. соціальна психологія В статье осуществлена...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»