WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 45 ] --

Адже відомі й інші тогочасні реєстри пам’яток Тернопільського воєводства, в яких значна увага зверталася на історичні та архітектурно-мистецькі домінанти краю – замкові комплекси. В одному з них, за близькою до вищезазначеної схемою, описувалися, окрім Бережанського замку, ідентичні оборонно-житлові комплекси в Чорткові, Червоногороді, Ягільниці, Язловці, Золотому Потоці, Завалові, Сидорові, Скалі [10, арк.15–51].

Проблема охорони, збереження та раціонального використання Бережанського замкового комплексу, зокрема з др. пол. 1930-х рр., регламентувалася положеннями окремого звернення Міністерства визнань релігійних й народної освіти «Про збереження характеру старих міст і староміських дільниць» від 24 жовтня 1936 р., які визначали умови позитивного взаємозв’язку пам’ятки й навколишнього традиційного урбаністичного середовища [31, s. 25–26].

А на рівні бюрократичної переписки в др. пол. 1930-х рр. була ще спроба звернути увагу на стан Бережанського замку. Так, у листі Тернопільського воєводського правління до військового округу (у віданні якого перебувала територія навколо пам’ятки), датованому 31 березня 1938 р., висловлювалося прохання сприяти у відродженні шедевру, зокрема, через можливості фінансової допомоги на це [9, арк.174–174 зв.].

Але відповідь Шефа будівництва О. К. Nr.VI. (відповідної військової округи) Людвіка Кароля від 26 квітня 1938 року не залишала ніяких оптимістичних надій:

До Уряду воєводського (уряд консерваторський) у Львові На Лист К. К. 02/37/38 з 31. ІІІ. 1938 р. у справі консервації Бережанського замку повідомляю, що ціна найважливіших робіт, які було б потрібно виконати для укріплення мурів, винесе коло 15. 000 зл.

Пан генерал, командир О. К., не має однак в своєму бюджеті жодних квот на консервацію замку, не володіє також якими–небудь іншими вільними кредитами, які можна було б використати для покриття коштів.

Пан генерал доучив мені повідомити про це Пана консерватора і одночасно просив його звернутися до центральної влади для отримання потрібного кредиту [9, арк.175].

Пропозицію було прийнято, про що свідчить лист (чернетка) Управління консерваторського Львівського воєводського правління до Міністерство релігійних визнань і народної освіти від четвертого травня 1938 р. щодо виділення 15 тис. злотих на першочергові роботи на Бережанському замку [9, арк.173]. Але це звернення, швидше за все, було проігнороване.

Четверті Зарембівські читання

Спроба хоч що-небудь зробити для консервації замкових стін проглядаться з листа Бережанського магістрату (за підписом бурмістра Яцека Бенявського) від 13 жовтня 1938 року:

«До командування 51 полку піхоти в Бережанах У зв’язку з тим, що має проводитися відродження замкового комплексу при вул. Пекарського – надсилаю виписку з протоколу, зазначаючи при цьому, що замок Сенявських є пам’яткою і як такий, згідно art. 341 Розпорядженням Президента Речі Посполитої від 16 лютого 1928 р. про право будівництва та забудови і Положенням від 4 липня 1936 р. (Dz. U.R.P. № 56. poz. 405), підлягає спеціальним приписам Розпорядження През. Р.п. з 6.ІІІ.1928 р. про опіку над пам’ятками (Dz. U.R.P.№29. poz.265).

Прошу прийняти до уваги необхідність проводити обгородження замку сталим типом обгороджування військових об’єктів: парканом в 2 м. висотою з широких дощок, а також щоб спосіб обгородження визначала компетентна організація.

Про майбутнє виконання обгороджень замкового комплексу одночасно доношу повітовому старостві в Бережанах згідно рішення від 29 січня 1934 р.

№А–66» [9, арк.176].

Замок, таким чином, законсервовується до кращих часів, до нього обмежується доступ відвідувачів, його юридичний статус (зокрема, пам’яткоохоронний) стає незрозумілим. У тогочасних місцевих краєзнавчих виданнях фіксується інформація, що на др. пол. 1930-х рр. колишня головна брама замку вже була замурована [34, s. 33].

У крайньому разі, продовження цього занепаду уже наприкінці 1930-х рр.

фіксує краєзнавець С. Вішнєвський: «Нині замок в руїні – безповоротно зникли пребагаті кімнати панів Сенявських, поволі зникають з тесаного каменю кружганки довкола дитинця, наподобі Вавелю збудовані, залишилися лише рештки схронів для бідоти людської…, залишився величезний комин…, залишилася в цілості Богу посвячена каплиця замкова» [39, s. 23]. Це вже була трагедія, на яку не звертали уваги понад половину наступного століття.

А з приходом радянських військ почали здійснювалися й нові, уже свідомі, руйнації. Зокрема, мури костьолу були пошкоджені після вибуху замкової порохівні, здійсненої відступаючими частинами червоної армії першого липня 1941 року [30, s. 94].

У 1943 р. з ініціативи Комітету прихильників історичних пам’яток й при участі ксьондза Адама Ланцуцького покрито костьол бляхою. Про це були дві окремі публікації за 1942–1943 рр. в польськомовній «Газеті Львівській»

[30, s. 94]. Передбачалися умови нового використання пам’ятки.

Та й ці початкові консерваційні дії щодо Бережанського замку не отримали практичного завершення. Трагізм ситуації у тому, що це була остання раціональна спроба вивести замок зі стану початкового, але вже візуально помітного, фізичного занепадання.

Четверті Зарембівські читання

У перші повоєнні роки катастрофічна ситуація склалася навколо умов збереження замкового комплексу. Держава тривалий час взагалі не звертає на цей універсальний архітектурно-мистецький та історикофортифікаційний шедевр увагу. Він позбавлений будь-яких форм пам’яткоохоронного впливу; мало того – усвідомлено формується принцип нерозуміння його історичної та мистецької цінності. Здійснюється й продумана руйнація пам’ятки. Так, у 1946 р. нищення замку здійснюється уже за свідомої ініціативи спецзагонів НКВС [30, s. 94–95].

У подальшому десятиліттями він переживав лише руйнацію як яскравий покажчик людської та ідеологічної недалекоглядності, моральної деградації.

Його сучасна доля – як пам’ятки архітектури національного значення та домінанти Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани – це перші кроки в напрямку очікуваних і програмованих позитивних перспектив. Кроки, які формуються на новаторських ідеях відродження пам’ятки та корисних пам’яткоохоронних традиціях.

_______________________________

1. Державний архів Тернопільської області, ф. 231, оп. 4, спр. 492.

2. Там само, спр. 676.

3. Там само, спр. 677.

4. Там само, спр. 687.

5. Там само, спр. 691.

6. Там само, спр. 1073.

7. Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника, відділ рукописів, ф. УК–17.

8. Там само, ф. УК–18.

9. Там само, ф. УК–19.

10. Там само, ф. УК–24.

11. Там само, ф. УК–46/25.

12. Митці України. Енциклопедичний довідник. – К., 1992.

13. Парацій В. Бережанський замок // Галицька брама. – 2002. – № 7–9.

14. Парацій В. Замковий комплекс в 1930-х рр.: спроба реставрації – як етап величної дії // Наша спадщина. – Бережани,2004. – Ч.1.

15. Парацій В. Бережанський замковий комплекс (Тернопільщина) як об’єкт пам’яткоохоронної діяльності // Сіверщина в контексті історії України : Збірник наукових праць. – Суми, 2007.

16. Словник іншомовних слів. – К.,1951.

17. Центральний державний історичний архів у м. Львові, ф. 146, оп. 53, спр.1179.

18. Там само, ф. 179, оп. 3, спр. 1111.

19. Aftanazi R. Dzieje rezydencji na dawnich kresach Rzeczypospolitej. – Wroclaw ; Warszawa ;

Krakow, 1996. – T. 7.

20. Biuletyn historii sztuki i kultury, wydawany przez zaklad architektury polskiej i historii sztuki politechniki Warszawskiej. – Warszawa,1934. – № 4.

21. Brzeany 1530–1930. – Brzeany,1930.

22. Czolowski B.J. Przeszlos i zabytki wojewodstwa Tarnoposkiego. – Tarnopo, 1926.

23. Dziennik praw Panstwa Polskiego. – Warszawa, 1918. – № 16. – Poz. 36.

24. Dziennik praw Panstwa Polskiego. – Warszawa, 1918. – № 19. – Poz. 52.

25. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 1928. – № 29. – Poz. 265.

26. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, 1928. – № 76. – Poz. 675.

27. Glos brzezanski. – 1935. – № 18.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Четверті Зарембівські читання

28. Hornung Z. Opieka nad zabytkami sztuki i kultury na obszarze Malopolski Wschodniej w latach 1931–1934 // Przeglad krajoznawcy. – Lwow, 1937. – № 1.

29. Hornung Zb. Opieka nad zabytkami sztuki i kultury na obszarze Malopolski Wschodnie w latach 1931–1934 // Przeglad krajoznawczy. – Lwow, 1937. – № 2.

30. Koscioly i klasztory rzymskokatolickie dawnego wojewodstwa ruskiego/Materialy do dziejow sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. – Krakow, 2007. – T. 15.

31. Kurier konserwatorski. – 2008. – № 1.

32. Ochrona zabytkow sztuki. – Warszawa,1931. – Zesz. 1–4.

33. Piotrowski J. Podziemia kaplicy zamkowej w Brzeanach//Wiadomosci konserwatorski. – 1924. – № 1.

34. Stattner F. Jak Sieniawscy stali sie wlascicielami Brzezan?–Brzezany, 1938.

35. Szydlowski T. Ruiny poski. – Krakow, 1919.

36. Szydlowski T. O zniszczonych zamkach z epoki renesansu na ziemiach wojewodstwa ruskiego//Prace komisji historii sztuki. – Krakow, 1922. – T. 2. – z. 2.

37. Szydlowski T. Opieka nad zabytkami sztuki // Dziesiecjliecie Polski odrodzonej. – Krakow ;

Warszawa, 1928.

38. Widajewicz J. Rola dziejowa Brzean//Ziemia. Organ Polskiego towarzystwa krajoznawczego. – Warszawa, 1930. – № 5.

39. Wiszniewski St. Przewodnik po Brzezanach i okolicy. – Brzezany, 1937.

40. Wojewodstwo Tarnoposkie. – Tarnopo, 1931.

41. Zachuta L. 51 pulk piechoty strzelcow kresowych. – Pruszkow,1992.

–  –  –

Церква Спаса на Берестові – унікальна пам’ятка часів Київської Русі, єдина церква Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, в якій збереглися фрески ХІІ століття.

У 1970 році у церкві Спаса на Берестові відбулася сенсаційна подія, яка стала знаковою в історії мистецтва середини ХХ ст.: була відкрита фреска «Чудовий вилов риби». Один з найвідоміших на той час представників реставраційної школи СРСР, кандидат мистецтвознавства, реставратор вищої категорії Віктор Васильович Філатов відзначав: «фреска «Чудовий вилов риби», дійсно, найбільш цікава пам’ятка мистецтва Давньої Русі і вона увійде у золотий фонд нашої культури».

Відкриття фрески та реставраційні роботи у церкві Спаса на Берестові залишили особливий відбиток у серці та долі художника-реставратора Аркадія Йосиповича Марампольського [1]. 15 років тому, за рік до смерті Аркадій Йосипович зробив щоденники-аудіозаписи, в яких він розповів про своє життя та творчість. Аудіозаписи зберегли не лише спогади та голос Марампольського, а й відтворюють трепет його душі та болісні переживання незаслужено забутої людини. Для підготовки даного матеріалу ми використали ці аудіощо

<

Четверті Зарембівські читання

денники, матеріали та фотодокументи з сімейного архіву Валентини Аркадіївни Марампольської. Фрагменти з цих щоденників публікуються вперше.

З особливими емоціями Аркадій Йосипович згадує про відкриття фресок у церкві Спаса на Берестові. Він розповідає: «У 1970 році перед святкуванням Першого Травня поставили салютаційні пушки на фортифікаційний вал біля церкви Спаса на Берестові і з цього місця, вечором, на Перше Травня, давали залпи. А на другий день, вранці, коли прийшла у церкву Спаса на Берестові прибиральниця, то побачила, що часточки тиньку попадали на підлогу та осипався фарбовий шар стінопису ХVІІ ст.».

До церкви Спаса на Берестові був направлений художник-реставратор А. Й. Марампольський. Він записав у щоденнику: «Під час обстеження стану живопису церкви Спаса на Берестові з’ясувалося, що композиції ХVІІ ст.

на західній стіні нартексу знаходилися в аварійному стані. Композиція «Вхід в Ієрусалим» та «Омовіння ніг» відшарувалися майже по всій поверхні, а на композиції «Тайна вечеря» тиньк також відшарувався та мав рухливість від натискання.

На композиції «Зречення Петра» утворилася горизонтальна тріщина з втратами вздовж неї фарбового шару та тиньку. Композиція «Пілат умиває руки» мала вертикальну тріщину, праворуч, вздовж розмітки, з незначним зміщенням та відшаруванням тиньку» [2].

З матеріалів обстеження стану живопису церкви Спаса на Берестові відомо, що композиція «Святі Іоанн та Ісакій», яка була розміщена у першому регістрі живописних композицій на північній частині західної стіни церкви Спаса на Берестові, мала густі осипи та потертості живопису, а також багато механічних пошкоджень у нижній частині зображення та на всій поверхні орнаменту. Майже на всіх композиціях білим контуром реставратори позначили відшарування тиньку ХVІІ століття з руйнацією фарбового шару.

Все вище згадане було зафіксовано на фотографіях проекту реставрації церкви Спаса на Берестові.

Необхідно було терміново рятувати живопис часів Петра Могили. Створили спеціальну комісію від Держбуду УРСР, а подальше обстеження живопису здійснювала бригада художників-реставраторів Республіканських спеціальних науково-реставраційних виробничих майстерень у складі: Бабюка В.Й., Марампольського А.Й., Чеснейшего Г.В.

Марампольський згадує: «Коли я пішов обстежувати, то просвердлив кілька дірок для того, щоб запустить розчин за відшаровану полость тиньку ХVІІ ст.

Коли я свердлив, то відчув, що свердло, ніби проскакує якусь порожнину і дальше йде. Я зробив кілька дірочок і підніс електричну лампу, щоб підсвітив отвори та побачив, що за відшарованим тиньком є фарбовий шар: в одному місці синій, а у другому -охристий. Я забив тривогу і усім своїм товаришам розповів, що у цій частині церкви Спаса є більш давній живопис. Сталося це 7 червня 1970 року. Потім я написав доповідну записку у дирекцію, а після цього зібрали вчену раду і виясняли як дальше діяти у таких обставинах».

Четверті Зарембівські читанняPages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |
 
Похожие работы:

«SWorld – 18-30 March 2014 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014 MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014 Медицина, ветеринария и фармацевтика – Теоретическая медицина УДК 615.89(477.54/.62) Білавич І.В. УКРАЇНСЬКА НАРОДНА МЕДИЦИНА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Варшавський медичний університет, Варшава, вул. Жвіркі і Вігури 61, 02-091 Bilavych I.V. UKRAINIAN FOLK MEDICINE IN THE...»

«Микола Зеров ВІД КУЛІША ДО ВИННИЧЕНКА НАРИСИ 3 НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА Електронна бібліотека української літератури КІУС Микола Зеров. Від Куліша до Винниченка Микола Зеров. Від Куліша до Винниченка Набір: Ярослава Левчук Електронне форматування: Максим Тарнавський Перше видання цієї праці вийшло друком у Києві 1929 р. (вид-во «Культура» Держтресту «Київ-Друк») тиражем 3000 примірників. Текст який тут подано звірено із виданням Микола Зеров. Твори в двох томах. Київ: Дніпро, 1990....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису КОТЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК 005.915:338.46:502:332.142.6(043.5) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник Скляр Ірина Дмитрівна, кандидат економічних наук,...»

«О.В. Гісем О.О. Мартинюк ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ УНІВЕРСАЛЬНЕ ВИДАННЯ • Стислий виклад навчального матеріалу • Основні події • Терміни і поняття • Персоналії • Тестові завдання кожної теми • Відповіді до всіх тестових завдань ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 63.3я72 УДК 74.226.3 Г46 Гісем О.В. Г46 Зовнішнє незалежне оцінювання 2014. Історія України. Універсальне видання / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. — 340 с. ISBN...»

«ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Рік заснування 199 Випуск 561Філософія Збірник наукових праць Чернівці Чернівецький національний університет Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 561-562. Філософія Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 561-562. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 263 с. Naukoviy Visnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk Nauk. Prats. Vypusk 561-562. Filosofia. – Chernivtsi: Chernivtsi National...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Федяєв Сергiй Анатолiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 14.05.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Укренергопром 2....»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 УДК: 111.852; 217 В.В. ГОРДІЙЧЕНКО (асистент кафедри філософії,магістр історії) Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, Україна ХРИСТИЯНСЬКА СИМВОЛІКАТА АЛЕГОРІЯ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ Т. Г.ШЕВЧЕНКА Досліджуючи творчість поета і художника Тараса Григоровича Шевченка (1814звернувся до його образотворчого мистецтва як до естетичного та світоглядного феномену. Прикладом цього стали його малюнки на релігійні теми, що були...»

«УДК 32.019.52 ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ВИМІРІВ ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНИХ СТРУКТУР ПОЛІТИКИ Олександр Сорба Львівський національний університет імені Івана Франка Філосософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна e-mail: olexander_s@yahoo.com Досліджено принципи реалізації просторово-часових вимірів інтерсуб’єктивних структур політики з використанням дослідницького інструментарію пост структуралізму та постмодернізму....»

«ДЖЕРЕЛО: http://litopys.org.ua/ Макс ВЕБЕР ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА І ДУХ КАПІТАЛІЗМУ Київ — 1994 ЗМІСТ Олександр Погорілий. Макс Вебер і його класична праця. Попередні зауваження до «Збірника праць з соціології релігії» Примітки ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА І ДУХ КАПІТАЛІЗМУ І. Постановка проблеми 1. Віросповідання і соціальне розшарування 2. «Дух» капіталізму 3. Концепція покликання у Лютера. Завдання дослідження Примітки II. Професійна етика аскетичного протестантизму 1. Релігійні засади світського...»

«П. М. Кралюк, доктор філософських наук, професор ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: ІСТОРІЯ ТА СПЕЦИФІКА РОЗДІЛ 1. ЧИ БУЛА ФІЛОСОФІЯ В УКРАЇНІ? (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ) 1.1. Початки вивчення історії філософії в Україні Питання про існування на українських землях своєї специфічної філософської думки виникло ще в кінці ХІХ ст. Вперше поставив його Клим Ганкевич (1842-1924). Він здобув освіту у Відні, де в 1868 р. склав докторат. Уже тоді в нього з’явився інтерес до української філософії. У...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»