WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 40 ] --

Привертає до себе увагу й факт масового нищення татарами документів – юридичних і майнових. Матеріали актових книг (маніфестації та протестації, реляції возних) переконують, що факти нищення татарами документів мали місце чи не в кожному епізоді того нападу. Маніфестація від 4 листо

<

Четверті Зарембівські читання

пада 1621 року подана до Луцького ґродського суду Овдокією Майковською, повідомляє, що напасники повідкривали скрині і шкатулки з різними справами, записами на різні борги, привілеями на маєтності та інші документи. Одні з них забрали із собою, інші «по вітру розкидали», а решту порозривали і покидали в болото на подвір’ї, і потоптали. В Букоємському маєткові татари розбили шкатулки з різними справами і записами: одні документи порозривали, а інші у вогонь вкинули. Габрієль Стемпоковський оповідав перед урядом, що під час татарського нападу на його село Дубляни разом з іншим майном знищено належний його дружині Марині з Межинських борговий лист-запис на 30 польських злотих, успадкований нею від діда Мартина Межинського. А дубнівський єврей Мошко Іцкович засвідчив перед Луцьким ґродським урядом втрату шкатулки з готівкою, листамизаписами, контрактами на різних осіб та документами на оренду містечка Чорторийськ. Наведені витяги з актів засвідчують, що ординці свідомо шукали скриньки із документами, де часто зберігалися гроші й коштовності, які їх найбільше цікавили, знищуючи при цьому як непотріб документи, і лише в окремих випадках забирали цінні папери із собою [28]. Можливо для того щоб вигідно продати, чи отримати викуп.

На нашу думку, не можна виключати й імовірності того, що серед чисельних заяв шляхти про втрати майна й документів могли бути й такі, що засвідчували нищення нібито татарами, а насправді самими шляхтичами, невигідних для них доказових матеріалів наприклад, боргових розписок, щоб не повертати боргів, податкових зобов’язань, орендних договорів та інших, позбутися яких під приводом спустошливого ординського набігу було дуже вигідно.

Водночас напади татар і турків не давали можливості нормально працювати судам. Нерідко у зв’язку із набігом доводилось зупиняти процес судочинства, закривати суди, вивозити актові книги у безпечне місце і повертатися до праці у мирний час [29]. Так, до кінця XVII століття, з огляду на татарські вторгнення, сесії Кам’янецького суду часто не вдавалось проводити тричі на рік, тому було введено ще одну сесію, яку практикували лиш до 1601 року. Не всі сесії Кам’янецького суду могли відбутися. Відомо, наприклад, що в 1618 році татарський напад перешкодив проведенню травневої сесії [30].

Злагодженій роботі судів і канцелярій перешкоджали втрати персоналу цих установ, спричинені татарськими набігами. Документи, виявлені М. Крикуном, засвідчують, що татарська загроза стримувала проведення сесій ґродського і земського судів у Брацлавському воєводстві. Тут вагомим фактором непроведення років і рочків (судових засідань) було захоплення татарами судових урядників. Запис, датований 12 вересня 1581 року, повідомляє про захоплення ординцями в ясир брацлавського судді Івана Кошки [31]. А документ від 11 липня 1645 року, вписаний до актових книг головного трибуналу в Любліні, сповіщав, що «через інкурсію (вторгнення – авт.) неприятеля Крижа Святого, татаровъ в Українє (мається на увазі Вінницький ґродський суд – авт.) суд не моглъ зъєхати на теръминъ декретомъ трыбунальскимъ на

<

Четверті Зарембівські читання

значоныи» [32]. Аналогічні випадки втрат працівників судових установ мали місце й у Руському воєводстві. Зокрема, в 1699 році у татарську неволю потрапив регент Жидачівської ґродської канцелярії, а львівський заступник писаря, зайнятий іншими справами, занедбав жидачівську документацію [33].

Відомі також факти нищення татарами документів монастирських архівів і бібліотек. Такі факти наводить Теофіл Коструба щодо монастиря отців Васліян у Чорткові. «1676 року, – пише дослідник, – татари (чи турки), спалили місто, зруйнували монастир Василіян, притому понищили документи»

[34]. Про нищення надавчих грамот згадує і Степан Потоцький у наданні прав для Чорткова в 1722 році. Необхідність поновлення прав і вольностей міста власник мотивував втратою старих привілеїв унаслідок їхнього захоплення чи спалення непрятелем» [35]. Про втрати привілеїв говорить також Юліан Целевич: «Тогды (1676 р.) въ Скиті погоріло много цінных рухомостій и актов…» [36]. Мова йде про чужі документи, знесені до скиту на збереження, котрі були «спалені у пожежі разом зъ монастиремъ» під час татарського й турецького нападу на Скит Манявський у 1676 році [37].

Власне пожежі, спричинені набігами чужинців та внутрішніми причинами також були вагомим фактором, що зумовлював значні втрати документальних джерел. Наукові дослідження засвічують зникнення цілих архівів. Так, пожежі 1381 року у Львові, 1482 року у Києві, 1645 року у Жидачеві, 1648 року в Буську й Галичі призвели до загибелі архівів цих міст. До втрат документів призводили й такі чинники, як неправильне ставлення до документів з боку їх охоронців та невідповідні умови зберігання архіву [38].

Таким чином, спустошливі набіги чужинців як фактор постійної психологічної напруги систематично порушували звичний життєвий ритм і господарський уклад населення краю. Негативним явищем були втрати відповідального персоналу судових установ, який у силу обставин також потрапляв у бусурманську неволю. Набіги спричинили великі втрати документів, відновлення яких було справою складною, довготривалою і не завжди успішною. Непоправних збитків зазнав подільський фонд актових книг, зокрема актові книги Брацлавського воєводства, повністю втрачені судові книги Коломийського, Жидачівського, Червоноградського та інших повітів.

Зникнення документів, спричинені ворожими нападами, ускладнюють процес дослідження історичної минувшини краю. Втрати актових джерел не дають змоги відновити навіть картину подій, пов’язаних власне із ординськими та османськими набігами. їхня нестача змушує дослідників звертатися до залучення документів іншого походження.

У цьому зв’язку важливе значення мало б опрацювання наявних актових та інших джерел для підготовки реєстру втрат документальних, картографічних, іконографічних та інших джерел з історії краю.

Отже, татарські й турецькі напади на українські землі у ХVІ – ХVII століттях завдали непоправних збитків духовній і матеріальній культурі краю.

_______________________________

Четверті Зарембівські читання

1. Крикун М.Г. Доля ґродських і земських книг Брацлавського воєводства // Брацлавське воєводство у XVI–XVIІІ ст.: статті і матеріали. – Л. : Видавництво Українського Католицького університету, 2009. – С. 44–58.

2. Купчинський О.А. Втрачені пергаментні грамоти міст і сіл Галичини XIV – першої половини XIX cт. // Бібліотекознавство та бібліографія : міжвідомчий республіканський збірник статей. – К., 1982. – С. 72–95.

3. Піддубняк О.П. Документальне свідчення про участь татар у внутрішніх чварах шляхти Брацлавського воєводства в першій половині XVIІ століття // Україна в минулому. – Вип. 8. – К. ; Львів, 1996. – С. 191–204.

4. Сухих Л.А., Страшко В.В. Татарський напад на Волинь 13–15 вересня 1621 року (до 390річчя Хотинської війни) // Архіви України. – 2011. – № 5. – С. 125–136.

5. Тимів І.М. Руйнування історичних пам’яток Руського і Подільського воєводств татарськими і турецькими набігами // Мандрівець. – 2008. – № 1. – С. 19–26.

6. Dbkowski P. Ksigi sdowe halickie za czasw polskich // Przegld Prawa i Administracji – Lwow, 1917. – S. 1–20; Dmbkowski P. Zaginione ksigi wojewdztwa ruskiego i beskiego. – Lww, 1921. – 112 s.

7. Horn M. Skutki ekonomiczne najazdw tatarskich z lat 1605-1633 na Ru Czerwon. – Warszawa ; Wrocaw ; Krakw. – 1964. – 233 s.

8. Baliski M., Lipiski T. Staroytna Polska pod wzgldem historycznо geograficznym i statystycznym. – Warszawa, 1885. – T. 2. – S. 878.

9. Грабовецький В. Гуцульщина ХІІІ–ХІХ ст. – Львів, 1982. – С. 16: Він же. Історія Калуша.

З найдавніших часів до початку ХХ ст. – Дрогобич : Відродження. – 1997. – С. 57.

10. Baliski M., Lipiski T. Вказана праця. – S. 773.

11. Центральний державний історичний архів України у м. Львів (далі – ЦДІАЛ України), ф. 145, оп.1, спр. 136, арк. 138; Купчинський О. Вказана праця. – С. 73; Неjnosz W. Lus Ruthenikale Przeytki dawnego ustroju na Rusi Halickiej. – Lww, 1928. – S.77.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


12. Львівська національна наукова бібліотека ім. Василя Стефаника НАН України, відділ рукопису (далі – ЛННБ ВР), ф. 103, № 6498, П. 26/1-Д, арк.1–2; Гандзюк Р. Надвірна. Від найдавніших часів до наших днів. Історичний нарис. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 1999. – С. 27.

13. Horn M. Вказана праця. – S. 23.

14. Dmbkowski P. Вказана праця. – S. 59, 61, 64.

15. Грабовецький В. Гуцульщина… – С. 16.

16. Horn M. Вказана праця. – S. 33.

17. ЛННБ ВР, фонд Університету, П.47(б), арк. 228 (машинопис праці: Werchracki L., Dobrucka H. Klski elemenentarne w Polsce 1586–1632); Пташицкій С.Л. Описание книг и актов Литовской метрики. – СПб., 1887. – С. 11, 277; Книги польской коронной метрики XV столетия. – Т. 1. – Кн. 10: 1447–1454 гг. // Юридические памятники, издаваемые Варшавским Главным архивом древних актов. – Вып. 2. – Варшава, 1914. – С. VIII.

18. Дашкевич Я. Адміністративні судові, судові й фінансові книги на Україні в ХІІІ–ХVIII cт. // Історичні джерела та їх використання. – Вип. 4. – К. : Наукова думка, 1969. – С. 156.

19. Там само. – С. 157, 169.

20. Михайловський В. Документи подільських кам’янецьких генеральних старост на заставу королівщин (1442–1452) // Київська старовина. – 2003. – № 2. – С. 68.

21. Сіцінський Ю.Й. Оборонні замки Західного Поділля : історично-археологічні нариси // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. Праці історичної секції за редакцією акад.

М.С. Грушевського та проф. О.C. Грушевського. Книга XVIІ ст. – К. : друкарня ВУАН, 1928. – С.127.

22. Крикун М.Г. Вказана праця. – С. 49, 54, 56–57; Він же. Матеріали про діяльність ґродського і земського судів Брацлавського воєводства останньої чверті XVI – першої половини XVIІ століття в архіві шляхетського роду Пісочинських // Брацлавське воєводство у XVI– XVIІІ ст. : статті і матеріали. – Львів : Видавництво Українського Католицького університету, 2009. – С. 63.

23. Там само. – С. 63.

<

Четверті Зарембівські читання

24. ЦДІАЛ України, ф. 5, оп, 1, спр. 349, арк. 377; Купчинський О.А. Вказана праця. – С. 73.

25. Кіку І. Значення актових книг як джерела з історії України ХVІ – ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. – 1983. – № 11. – С. 143.

26. Сухих Л.А., Страшко В.В. Вказана праця. – С. 126.

27. Там само. – С. 126, 127, 129.

28. Там само. – С. 130, 131.

29. Dmbkowski P. Szkice redniowieczne.Wojna / Ksiga Pamitkowa ku czci Wlad. Abrahama. – Lww, 1930. – S. 18.

30. Крикун М. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві як джерело для вивчення міграції населення на Україні у першій половині ХVІІ ст. // Архіви України. – 1985. – № 5. – С. 51.

31. Крикун М.Г. Доля Бродських… – С. 51–53.

32. Піддубняк О.П. Вказана праця. – С. 192–193.

33. Захарчишин П. Писарі і архівісти земських та ґродських канцелярій на західних землях України в ХІІ–ХVІІІ ст. // Архіви України. – 1969. – № 1. – С. 25.

34. Коструба Т. Неіснуючий монастир оо. Василіян у Чорткові // Записки Чину св. Василія Великого. – Вип. 1–2. – Жовква, 1926. – Т. 1. – С. 173.

35. Там само. – С. 174.

36. Целевич Ю. Історя скиту Манявського (репринт. вид.). – Івано-Франківськ, 1993. – С. 59.

37. Коструба Т. Вказана праця. – С. 60.

38. Купчинський О.А. Вказана праця. – С.72–73.

–  –  –

Досі інформація про реставраційні роботи в храмі побіжно подавалася в контексті досліджень про історичне минуле усипальниці Богдана Хмельницького, зокрема в коментарях до малюнка Т. Шевченка М. Біляшівського, вміщеного у вересневому числі часопису «Киевская старина» за 1890 рік [8, 507–508], працях Г. Павлуцького «Древности Украины» [2, 111–116], Г. Логвина «Чигирин. Суботів: архітектурно-історичний нарис» [5, 72 ], С. Кілессо «Архітектурні і мистецькі скарби Богданового краю» [3, 103]. Однак, в зв’язку з відсутністю належного документального підґрунтя в названих роботах допускалися деякі неточності.

За останні півтора десятиріччя нами виявлено низку архівних матеріалів, що проливають світло на невідомі раніше сторінки минулого храму, дозволяють уникнути невідповідностей, що породжували суперечки навколо окремих важливих віх історії споруди.

Окрім опублікованих в інших дослідженнях, в даній статті вводимо до наукового обігу архівні матеріали, що раніше не використовувалися.

Однією з найбільш знаних не лише в Україні, а й за її межами сакральних пам’яток доби Хмельниччини є церква Святого Пророка Іллі в Суботові, споруджена коштом Б. Хмельницького впродовж 1651- 1656 років.

Четверті Зарембівські читання

За літописними джерелами, в серпні 1657 року храм став усипальницею гетьмана.

Вимурувана в кращих традиціях українського козацького бароко, церква двісті років з часу побудови вистояла без реставрації.

Щоправда маємо доволі суперечливі відомості, подані істориком і архівістом Д. Бантиш-Каменським, який в 1820 році оглянув споруду та вперше подав її розміри. Із записок історика випливає, що, можливо, незадовго до його візиту було замінено покрівлю храму, внаслідок чого його маківку доповнили чотирма вежечками.

Вбачаючи в усипальниці гетьмана неоціненну пам’ятку козацьких часів, відразу після своїх гостин у Суботові Д. Бантиш-Каменський відрядив сюди художника, щоб той замалював святиню. Малюнок П. Сплетссера 1825 року, на основі якого наступного року О. Осиповим було виконано гравюру, став по суті класичним зображенням храму на довгі десятиліття, широко використовувався як ілюстративний матеріал в студіях багатьох авторитетних науковців. Не втрачає мистецької та історичної цінності дотепер насамперед як перше відоме на сьогодні художнє зображення національної святині та прилеглої до неї території.Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА УДК 72.477.8 О. М. ДЯЧОК, В. Ю. ДЯЧОК САКРАЛЬНІ СВЯТИНІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У статті досліджено архітектуру сакральних святинь Тернопільщини, які належать різним конфесіям, висвітлено їх роль у культурологічних процесах краю. Ключові слова: архітектура, стиль в архітектурі, храмобудування, історична спадщина. О. М. ДЯЧОК, В. Ю. ДЯЧОК САКРАЛЬНЫЕ СВЯТЫНИ ТЕРНОПОЛЬЩИНЫ В статье исследована архитектура сакральных святынь Тернопольщины, которые принадлежат разным конфессиям, освещена...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Київський університет права Наукове товариство студентів Київського університету права НАН України Студентський парламент Київського університету права НАН України Молодий науково-публіцистичний проект «Юридичний колос» Студентський глосарій Словничок основних юридичних термінів студентів-правників Присвячується з нагоди 95-річчя Національної академії наук України та до 18-річчя з дня заснування КУП НАН України Київ — 2013 УДК 37.091.212 : 340.113 ББК 67я2 С 88...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ЛІЛІЯ МОРОЗ ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ» Дослідницько-експериментальний напрям КИЇВ – 2013 УДК 374.091.214:2 ББК 74.200.58 М74 Редакційна колегія: О. В. Лісовий, С. О. Лихота, Л. В. Мороз, Л. М. Панчук, О. В. Ткачук, Н. О. Халупко, І. М. Шевченко Автор: Мороз Лілія Володимирівна, керівник секції «Релігієзнавство та історія релігії»...»

«ISBN 978-966-551-348-3. Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 10, 2011 УДК 811.161.2'276.6(091) О. С. Боярчук З ІСТОРІЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ (ВІДОМІСТЬ, ВІДОМСТВО) Викладено результати порівняльного аналізу перекладів лексем російської мови ведомость, ведомство, їхніх похідних і канцеляризмів, до складу яких входять ці лексеми, проведеного на матеріалі 23 російсько-українських діловодних та 5 російськоукраїнських загальномовних словників ХХ ст. Ключові слова:...»

«ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УДК 322 З.М. Бурачко, здобувач Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, Україна, 79000 ЛЮДИНА ПОЛІТИЧНА: ОЧЕРКИ ІСТОРІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЗМІСТ Розглянуто феномен людини у політиці «людини політичної», викладено огляд з проблем людини в період Античності та Середньовіччя у політичній думці. Акцентовано увагу на проблемах людини політичної у концепціях Н. Макіавеллі та Т. Гоббса. Визначені особливості людини...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 219 – 228 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 219 – 228 УДК 796 (477)(091)(043.3/5)(01) БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Оксана ВАЦЕБА Львівський державний університет фізичної культури, вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79000, Україна, тел. (032) 274-11-04, ел. пошта: ovaceba@ukr.net Проаналізовано дисертаційні дослідження з історії української фізичної культури та...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ» УКРАЇНСЬКІ БІБЛІОГРАФИ Біографічні відомості Професійна діяльність Бібліографія Вип. 1 Київ 2008 Біобібліографічний довідник знайомить з творчими біографіями українських бібліографів – теоретиків і практиків. Значне місце займають відомості про бібліографознавців, розробників теорії, історії, методики бібліографії та дослідників проблем організації бібліографічної справи, викладачів...»

«Ткач І. Аналіз спроможності фінансової системи держави функціонувати в особливий (кризовий) період: досвід Великої Вітчизняної війни та стан сьогодення [Електронний ресурс] / І. Ткач // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11timtss.pdf. УДК 533:33 JEL Classification: B26, E6, H23 Іван Ткач Національний університету оборони України АНАЛІЗ СПРОМОЖНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ ФУНКЦІОНУВАТИ В...»

«The article deals with the formation of professional teacher — communication and relationship with his psychological and psychophysiological characteristics of the individual. Key words: pedagogical skills, structural components, the psychological and physiological characteristics of a person. УДК 378:613.71 Нестерова Т.В., доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спортивної майстерності Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент, кандидат...»

«МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ Програма Розвитку ООН в Україні ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України Науково-дослідний економічний Україна: інститут Інститут економічних досліджень перспективи розвитку та політичних консультацій Національний інститут стратегічних досліджень Інститут еволюційної економіки КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва Федерація роботодавців України Київський національний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»