WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 15 ] --

4. Портрет Дмитра-Байди Вишневецького. Невідомий художник. 30-40 рр. ХVІІІ ст.

Родинна збірка Вишневецьких, нині – Національний музей історії України

Четверті Зарембівські читання

на всіх теренах України. Він мав характер надмогильного зображення з написами про портретованого (епітафії на честь В. Кочубея та І. Іскри (НМІУ).

7. Портрети-хоругви (корогви). В Україні такі зображення виконувалися на тканині. Знайшли вони широке розповсюдження у ХVІІ ст., хоча надалі їх застосування мало характер випадкового явища. Портрети цього типу були схожі з ктиторськими портретами і також зображали патронатів церков. Однію з перших козацьких хоругв мала зображення гетьмана Петра КонашевичаСагайдачного, який започаткував традицію благодійництва серед козацтва.

При Києво-Братському монастирі гетьман відкрив школу, на базі якої у 1631 р. митрополит Петро Могила влаштував вищий навчальний заклад – Колегіум. Гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, який загинув у битві з турками, братчики хоронили в Києво-Братському монастирі з великими почестями і до похорону підготували погребальну хоругву. Корогва не збереглася, натомість залишилися гравюри з цієї хоругви, де гетьман зображений верхи на коні.

Є свідчення, що на хоругві біля постаті на коні були зображені флот гетьмана, що штурмує Кафу, та фігура козака з рушницею через плече – що є гербом Війська Запорозького. Хоругва з портретом була об’єктом, до якого зверталися учасники церемонії. Словами «Йдеш від нас, гетьмане милий» розпочиналася промова. Хтось інший виказував співчуття дружині, решта промовців зверталася до козаків у храмі. Остання промова була на честь вже не гетьмана, а запорозького козацтва [3, 44]. Отже, хоругва була важливою деталлю погребального обряду при похованні козаків у ХVІІ ст. Маємо спомини антіохійського патріарха Макарія про поховальний обряд із застосуванням хоругви гетьмана Тимофія Богдановича Хмельницького на коні [8, 10].

8. Портрети-пелени – різновиди культових зображень, які створювались, як правило, на честь ктиторів церков, рідше – за їх славетне життя, або частіше вже після смерті. Нагробкові пелена та хоругви були запозичені зі Східної Європи. На хоругвах (не враховуються запорозькі хоругви) та ктиторських портретах з часом з’являлися написи, які трансформувалися в так звані епітафії.

9. Натрунні портрети – це погрудні портрети, які писалися після смерті портретованого для поховального обряду. За своїм сюжетом вони перекликалися з фаюмськими портретами Єгипту. Такі портрети підкреслювали надлюдину, що було притаманним і добі українського бароко. Українські митці використовували подібну манеру виконання, відображуючи людину на порозі смерті. Порівняно з ктиторськими портретами такі портрети мали невеликі розміри, акцент робився на обличчі, а не на багатстві вбрання та оточуючих речей. Тобто, тут не було нічого «зайвого», що б відволікало увагу під час споглядання. Вони були копіями прижиттєвих зображень, хоча в окремих випадках портрети могли малюватися з мерців. Передача емоцій не була притаманна натрунним портретам, однак посмертні портрети для родинних збірок могли відрізнятися від натрунних та мали більш життєвий характер. До сьогодні зберігся чудовий зразок труменного козацького порт

<

Четверті Зарембівські читання

рету – портрет Василя Кочубея (Чернігівський краєзнавчий музей) [15, 149].

Наступна серія портретів відноситься до світського живопису. Світський живопис – це живопис, який порівняно з культовим мав призначення прикрашати родинні маєтки, козацькі канцелярії, митрополичі покої та не мав нічого спільного з попередніми типами портретів за своїми функціональними призначеннями, носив розважальний, меморіальний, естетичний характер.

Козацтво у світському живописі протягом ХVІІ–ХVІІІ ст. особливо широко було представлено в родинних збірках, тому є усі підстави виділити їх у окремий тип портретного живопису. До кінця ХVІІІ ст. портретовані у світському живописі ще були подібні до статичних ктиторських та епітафіальних портретів. Однак надалі в українському живописі набирає сили реалістичний живопис, художник вже впевненіше відображав настрій та звички людини через ритміку зображення, використання додаткових засобів мистецтва, вводилися світські атрибути, які були неприйнятними для культового живопису.

Особливе місце в світському живописі займали родинні козацькі портрети.

10. Родинні портрети – це портрети, які мали функціональне призначення прикрашати маєтки і замовлялися, як правило, їх власниками.

Відомо, що існували портретні галереї в багатьох козацьких родинах – Полуботків, Милорадовичів, Бутовичів, Розумовських, Сулимів, Родзянок, Денисків та ін. Родинні портрети у свої чергу розподілялися на камерні (т. з. кабінетні), напівпарадні та парадні. Низка родинних портретних збірок представляють світський живопис, який набуває більшої реалістичності та жвавості. Порівняно з культовими портретами портрети родинного призначення менші за розміром, поколінні або поясні, передавали не лише соціальний, а й психологічний стан портретованого, його характер. Родинні збірки різних верств населення мали портрети гетьманів Б. Хмельницького, І. Самойловича, Д. Апостола, І. Скоропадського, І. Мазепи та козацьких полковників П. По-луботка та В. Кочубея.

11. Камерні портрети – поясні та погрудні портрети, в яких художник зосереджував увагу на особистості, на обличчі портретованого. Частіше камерні портрети були написані для прикраси невеликих приміщень, Козацькі камерні портрети для своїх маєтків замовляли майже усі соціальні верстви. Серед козацьких родинних портретів найбільшої популярності здобули камерні портрети Леонтія Артемійовича Полуботка (? - 1695) та його сина Павла Леонтійовича (бл. 1660–1724), Особливої уваги заслуговує портретна збірка з Сулимівського маєтку Бориспільського р-ну Київської обл., написана в традиціях української парсуни: портрети І.Ф. Сулими, П. І. Войцеховича, П. Л. Полуботка, С. І. Сулими, П. В. Сулими, М. П. Сулими, Я. С. Сулими [11].

12. Родинні парні портрети – камерні та парадні портрети представників родині, частіше чоловіка та дружини, написані художником в одній манері та мають однакові розміри. Портрети подружніх пар в козацьких родинних збірках були переважно камерними. Вони спрямовані на розкриття особистих рис портретованих, мали інтимний характер. Парні портрети виконува

<

Четверті Зарембівські читання

лися як на двох окремих полотнах, так і на одному цільному полотні (портрет подружжя Кочубеїв). Найкращі традиції світського живопису увібрали в себе парні портрети з козацьких родин ХVІІІ ст., зокрема – Петра та Феодосії Забіл, Якима та Марії Сулим, Івана та Олени Галаганів, Семена та Параскеви Сулим. Вони направлені на розкриття особистих рис портретованого, носять більш інтимний характер.

13. Родинні парадні портрети – портрети на повен зріст портретованих, які могли замовити тільки заможні верстви населення. З ХVІ ст. в Україні з’являються цілі фамільні портретні галереї, що вплинуло на появу в українському живописі парадних портретів, запозичених з Польщі. Це надало можливість українським майстрам створити нову лінію портретного живопису, інтегровану з іконописом, бо виконувалися вони в більшості іконописцями. Козацькі парадні портрети можна було зустріти не лише в козацьких родинах, а й у магнатських. Так в колекції магнатів Вишневецьких в с. Вешневці була представлена ціла галерея парадних портретів їх родини, серед яких почесне місце замало зображення першого гетьмана України, їх нащадка Дмитра Вишневецького. Подібна за своєю величчю до портретної збірки Вишневецьких – колекція портретів родини Мокосіїв-Денисків із замку в с. Мукосіїв Берег (Дубненський р-н, Рівненська обл.), яка складається з парадних та камерних портретів [15, 208–211]. Розглядаючи парадні козацькі портрети Якова та Івана Шиянів 1784 року, необхідно відмітити, що немає жодних деталей антуражу, поза, техніка і композиції вже далеко відійшла від традиції площинного парсунного письма, від якого на цих портретах залишилися лише написи [15, 259].

14. Лицарські портрети – портрети військових, одягнених в обладунки, з символами влади, були як парадними, так і камерними. Тип лицарського портрета був широко розповсюджений в Європі з часів Ренесансу і запозичений в українське мистецтво з ХVІІ ст. Зображення козацтво в лицарських обладунках здобули особливого розповсюдження. До таких лицарських поясних парсун віднесемо портрети гетьманів І. Самойловича, Ю. Хмельницького, Д. Апостола, І. Скоропадського, І. Мазепи: вони зображені в латах та з атрибутами гетьманської влади.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


15. «Козак-Мамай» – тип сюжетних картин-портретів, в основі яких зображення подорожуючого козака, що зупинився на відпочинок. Тип Козака-Мамая з’являється з ХУІІ ст. – в період загострення визвольної боротьби на Україні.

Ім’я козаків на цих картинах невідомі. Назва цього типу Козаком-Мамаєм виникла згідно з написами на деяких картинах, однак зустрічалися і справжні імена козаків: Гордій Велигура, Хома, Іван Виногура, Шарпило, Буняк, Семен Палій та ін. [4, 4]. Д. Щербаківський висловив думку, що картини «Козак-Мамай»

були безіменними «через люту страту Гонти, заслання Залізняка і жорстокого розгрому уманських гайдамаків», тому було небезпечно виставляти на показ їх імена [19, 256]. Дійсно, гайдамаччина та ліквідація Запорозької Січі сприяли

Четверті Зарембівські читання

розповсюдженню цього сюжету, на якому майстер не вказував конкретно імені зображеної особи. Зміст «Козака-Мамая» не вичерпується їх образотворчою частиною, часто зображення супроводжують написи такого типу: «Козак душа правдивая, сорочки не має, коли не п’є, то воші б’є, таки не гуляє» або «Годі тобі вражий сину….». Трапляються випадки, коли картини Мамаїв є груповими зображеннями з жанровими сценами варіння їжі, карання, в яких козак-мамай є обов’язково центральною постаттю сюжету. Написи переважно носять гумористичний відтінок. Образ «Козака-Мамая» прикрашав як дворянські садиби, так і хати простого люду. Родинні збірки Галаганів, Тарновських та Скоропадських мали по кілька таких картин-символів «славного рідного минулого України».

Цей образ згодом можна було зустріти навіть в оселях українців, що емігрували на Кубань, Дон і навіть до Сибіру.

Як правло, ці зображення висміюють недоліки тогочасного суспільства через невимушений сюжет та віршовані написи. Самобутній український сюжет «Козак-Мамай» створювався в різних регіонах України від Карпат до Слобожанщини та Херсонщини в ХVІІ-ХІХ ст. Образ Козака-Мамая є уособленням козацтва, яке було захисником козацької держави. Необхідно відмітити, що цей сюжет носить не військовий, а миролюбний, жартівливий характер: козак на відпочинку сидить, склавши ноги «по-турецькому», грає на бандурі, курить люльку, а поруч з ним – найкращій товариш кінь. Композиція є уособленням, символом вільного козака, що відклав зброю і натхненно грає на бандурі. На цих картинах іноді зображалися герби, по яких можна виявити прізвище козака (Сава Чали) [8, 45]. Тип «Козака-Мамая» був настільки популярним, що створювалися не лише портрети, а зображення відтворювалося на селянських хатах.

Це уособлювало українське козацтво – захисника країни від ворогів та відстоювання інтересів українського народу. Портрети пересічних козаків у картинах «Козак Мамай» мали гумористичний настрій. В них художники передавали вміння пожартувати над соціальними проблемами, висміяти людські недоліки.

До комічних зображень можна також віднести портрет І. Мазепи, що походить з Палацу Сангушків в Підгірцях, виконаний західноєвропейським майстром (Львівська наукова бібліотека ім. В.Степаника).

Знання особливостей кожного з типів портретного живопису допомагають у атрибуції зображень, зокрема козацьких. Портрети українського козацтва займали вагоме місце в українському мистецтві ХVІІ – початку ХІХ ст. Козацтво зображалося як в культовому живописі (ктиторські портрети, ікони-портрети, епітафії, портрети-тези, панегірики, вотивні та труменні портрети), так і в світському (родинні портрети, лицарські та портрети-картини). Якщо козацькі культові портрети мали більш стриманий характер і призначалися для залучення у церковних обрядах та молебнях, знаходилися у церкві на посвяту своїх благодійників (окрім труменних та панегіриків), то світські козацькі портрети відображали не тільки соціальний стан портретованих та їх заслуги перед батьківщиною, а й характер та просопографічні риси. Особливого поширення на

Четверті Зарембівські читання

усіх теренах України набув тип картини-портрету «Козак Мамай», що став уособленням українського козацтва. Якщо дослідник ознайомлений з кожним із представлених типів портретів, він зможе визначитися де створювався та перебував портрет – у церкві або в родинній колекції. Додатково виявляється, що портрет написаний на посвяту благодійника (ктитора) храму, для погребального обряду (труменні) або для родинної колекції. Для повної атрибуції необхідно провести візуально-просопографічне «зчитування» інформації із зображених на портретах гербів, вбрання портретованого, навколишнього антуражу та ретельно дослідити написи. Важливо знати характерні риси особистості зовнішності, характеру, біографічні дані, що буде трактувати психологічний фон портрета та розкривати сутність образу портретованого. Для повного визначення даних про походження та встановлення імені портретованого необхідно провести порівняльний аналіз, історіографічне та техніко-технологічне дослідження. Іконографія козацтва багатогранна та різноманітна, є перлиною мистецької спадщини українського народу та потребує подальшого дослідження істориків та мистецтвознавців.

_______________________________

1. Александрович В. Маловідома сторінка історії козацького портрета // Пам’ятки України:

історія та культура. – К., 2005. – № 3–4. – С. 185–189.

2. Анікіна М. Уманцев Ф. Український живописний портрет (Товариство культурних зв’язків українців за кордоном). – К., 1970. – 78 с.

3. Белецкий П. Украинская портретная живопись ХVІІ – ХVІІІ. – Л., 1981. – 256 с.: ил.

4. Білецький П. Козак Мамай – українська народна картина. – Львів, 1960. – 32 с.: 16 іл.

5. Білецький П. Український портретний живопис ХVІІ–ХVІІІ ст.: Проблеми становлення і розвитку. – К., 1968. – 320 с.: іл.

6. Ернст Ф. Художественные сокровища Украины. Выставка украинского исторического портрета в Киеве // Пламя. – № 8. – 1926. – С. 6–8.

7. Ернст Ф. Українське малярство. Провідник по виставці. – К., 1929. – 122 с.

8. Єрофіїв І. Новий варіант малюнка «Козака-бандуриста». – Х., 1928. – 244 с.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«ББК 74 Н 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 2. – 284 с. Засновник: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Свідоцтво про реєстрацію КВ №15881-4353р видане Міністерством юстиції України 26.10.09. Друкується за рішенням вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка від 22. 03. 2011 року (протокол № 8) Головний...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 53 УДК 111.12:[379.8+004] О.В. ПОПРАВКО (кандидат філософських наук, асистент кафедри соціології) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь E-mail: 77maha77@mail.ru СВЯТКОВИЙ І КОМП’ЮТЕРНИЙ СВІТИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАСОБИ СИМВОЛІЧНОГО ОСВОЄННЯ КУЛЬТУРНОГО БУТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ У статті на підставі порівняльного аналізу сутнісних ознак святкового та комп’ютерного світів як форм символічного освоєння...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра історії держави, права та політико-правових вчень Матеріали самостійної роботи, список рекомендованої літератури та пробні тестові завдання з курсу «Римське приватне право» для студентів денної форми навчання магістри Розробник: доц. Федущак-Паславська Г.М. Львів 2012 САМОСТІЙНА РОБОТА № Кількість Назва теми з/п годин Денна I. II. Періодизації розвитку римського права, Джерела...»

«АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ Жадько Віктор Олексійович УДК [130.12:316.61] (043) ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ У СИСТЕМІ ДУХОВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук КИЇВ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії освіти Національного педагогічного університету імені...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) 2010 УДК 376.6 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ ПІКЛУВАННЯ ТА ВИХОВАННЯ СИРІТ У СВІТЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ М.Євтух, О. Кузьміна У статті розглянута історія й проблеми сирітства. Виявлено причини його виникнення, а також фактори дефіцитності життєвої компетентності сиріт. Проаналізовано умови життя вихованців інтернатних установ, організація й форми опіки сиріт. Проведено порівняльний аналіз організаційних форм опіки...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVI Агапов В. Л. Хозрасчетные отношения на украинских шахтах в 1987–1990 гг.: внедрение, преграды, результаты Причины забастовок 1989-1991 гг., обстоятельства перехода горняков Украины на антикоммунистические позиции могут быть понятными в случае изучения их социальной и производственной жизни. Автором выяснена цель партийно-государственной политики по отношению к угольной отрасли, готовность угольных...»

«Державний комітет архівів України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Галузевий центр науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства ІV квартал 2010 р. Бюлетень № 14 «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» (1999–2009, Вип. 1–10) Систематичний покажчик змісту Київ 2010 «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство» (1999–2009, Вип. 1–10) : сист. покажч. змісту / Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та...»

«Геополитика и экогеодинамика Раздел II.1. регионов. 2007. Вып.2. С. 39-44 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОГЕОДИНАМІЧНИХ І ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ УДК 551.4.01+551.436:528.94 (470.44) І.Г. Черваньов МОДЕЛІ ГЕОДИНАМІКИ РЕЛЬЄФУ В ДОСЛІДЖЕНЯХ І РОЗРОБКАХ ХАРКІВСЬКОЇ ГЕОМОРФОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Анотацiя: Стаття містить виклад парадигми та методологічного апарату вчення про флювіальні геоморфосистеми, що є здобутком останніх 30 років діяльності вчених Харківської...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЗ „НАЦІОНАЛЬНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ” КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ВИП. 2 КИЇВ 201 Черговий, 22-й випуск інформаційного бюлетеня „Краєзнавча робота в бібліотеках України” містить результати наукового дослідження „Повнотекстові краєзнавчі документи на сайтах регіональних бібліотек України” проведеного фахівцями Національної історичної бібліотеки України у 2011 р. Кисельова В.П. Підготували: Михайлова О.В. Чеховська І.В....»

«Алєксандр Філюшкін (Санкт-Петербург, РФ) з чого починається «вступ до історії» Гуманітарне знання консервативне. Будь-яке нововведення зазвичай проходить три стадії: 1) «Яка нісенітниця!»; 2) «У цьому щось є.»; 3) «Та хто ж цього не знає?». Особливо наочно це можна спостерігати на прикладі сучасної корпорації істориків на пострадянському просторі. Здавалося б: уже понад 20 років тому впала «залізна завіса», стали приступними досягнення світової науки і «єдино правильний» історичний матеріалізм...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»