WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 46 |

«ТРЕТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру ...»

-- [ Страница 33 ] --

Значну роль у розвитку музейної педагогіки відіграють державні музеї, яких в Україні більше 500 (державних і комунальних), а також близько 6 тис. громадських (відомчих). Як науково-організаційний центр для музейних педагогів позиціонує себе Педагогічний музей України Академії педагогічних наук України, де здійснені перші кроки щодо створення Асоціації керівників музеїв при навчальних закладах України [6].

Слід вказати на успішний досвід музейно-педагогічної діяльності Національного художнього музею, Національного музею українського народного декоративного мистецтва, Національного музею імені Андрея Шептицького, Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського, Одеського муніципального музею особистих колекцій

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

ім. А.В. Блещунова, Харківського літературного музею, Львівської галереї мистецтв, Вінницького обласного художнього музею й інших. Популярністю серед дітей користується Музей іграшки в Києві.

В Автономній Республіці Крим вдруге було проведено Республіканський конкурс у музейній сфері автономії серед номінацій “Музейна педагогіка” та “Кращий музей на громадських засадах”.

Науково-методичним центром із питань подальшого розвитку музеєзнавства України за останні роки став Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького Серед найбільш результативних заходів – проведення двох Всеукраїнських музейних фестивалів (2005, 2008), Під час роботи Другого музейного фестивалю “Музеї у сучасному поліетнічному світі” (16–22 вересня 2008 р.) відбувся круглий стіл “Музей і діти: дитячі програми, дитячий музей, дитячий музейний центр” [7].

Міжнародний благодійний фонд “Україна 3000” в 2004 р. започаткував спеціальну програму “Розвиток музейної справи”, що включає створення музейного інтернет-порталу “Музейний простір України”, спеціалізованої музеєзнавчої бібліотеки, організацію Міжнародної конференції “Громадська реформа музейного менеджменту та маркетингу” [8]. Діяльність Центру сприяє обміну досвідом, ознайомлення із сучасними інноваційними програмами, перетворення музею на центр громадської активності, залучення дітей і молоді.

Успішними стали тренінгові програми Міжнародного проекту з розвитку музеїв і музейних мереж “Матра / Музеї України” – організовано навчальні семінари “Освітні програми в музеї”.

Особливої уваги заслуговують музеї при навчальних закладах, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти та науки, молоді і спорту України, – таких станом на грудень 2010 р. налічується 4432 [9]. Профільні позашкільні туристсько-краєзнавчі установи Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, Луганської, Львівської областей і м. Києва видали довідники та путівники шкільними музеями своїх регіонів, у яких популяризують музейні колекції та цікаві форми роботи певних музейних установ.

Популярними серед освітян України є фахові газети й брошури видавництв “Шкільний світ” (Київ) і “Основа” (Харків), які презентують педагогам методичні рекомендації, сценарії, розробки музейних уроків, заочні подорожі музеями міст і сіл України. Постійну увагу розвиткові музейної педагогіки та шкільного туризму приділяє редакція газети для педагогів “Краєзнавство. Географія. Туризм”, зокрема, спеціалізований випуск “Шкільний туризм”. Але відсутність окремого ви

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

дання з музейної педагогіки призводить до того, що напрацювання виявляються розпорошеними. Відтак, педагоги та музейні працівники не мають можливості ані презентувати власне напрацьований досвід, ані використовувати в практичній роботі з дітьми досвід своїх колег.

Автором даного дослідження представлений короткий опис досвіду роботи установ різних типів і відомчої підпорядкованості, що у своїй діяльності використовують елементи музейної педагогіки. На основі проаналізованого матеріалу створена Модель розвитку музейної педагогіки в Україні (див. схему). Процес моделювання – це відтворення характеристик об’єкта на іншому об’єкті, спеціально створеному для їх вивчення. Модель чітко визначає компоненти, які складають систему, достатньо схематично й точно подає зв’язки між ними, генерує та породжує питання, стає інструментом для вивчення явища чи процесу [10].

Пропонована схема – перша спроба узагальнити і представити у системному викладі всі складові процесу використання сучасних форм і методів музейної педагогіки України в процесі навчання та вихованні дітей та студентської молоді.

Як бачимо, відсутність музеєзнавчих науково-координаційних і методичних установ в Україні негативно позначається на створенні та реалізації музейно-педагогічних програм. Основні інноваційні форми музейної педагогіки представлені музеями та педагогами на регіональному рівні. Процес їх активного впровадження відбувається немов би “знизу”, ініціатива виходить від практиків: з одного боку – це працівники музеїв, що намагаються привернути до себе основну категорію відвідувачів – дітей і студентів, з іншого – педагоги, які використовують інноваційні педагогічні технології із залученням музейних колекцій. Використання потенціалу музейної педагогіки цікавить на сьогодні значну кількість науковців, педагогів, працівників музеїв і представників громадських об’єднань, що свідчить про актуальність проблеми та вимагає організаційного вирішення на державному рівні.

__________________________

1. Ласкій І. Курс “Музейна педагогіка”: особливості взаємодії школи і музею // Мистецтво і освіта. – 2009. – № 3. – С. 27–30.

[Інформація про відкриття аспірантури та діяльність спеціалізованої вченої 2.

ради] // Праці Центру пам’яткознавства / Титова О.М. (гол. ред.) та ін. / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 15 – К., 2009. – С. 332–333.

3. Матеріали 2-го Круглого столу “Проблеми і перспективи розвитку музеїв ВНЗ України”. Тези доповідей. 23–24 лист. 2007 р. / В авт. ред. / Державний політехнічний музей України. – К., 2007. – 92 с.

4. Український музей при навчальному закладі: історія і сучасність. Матер. обл.

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

наук.-метод. конф., 4–5 вересня 2007 р., Кіровоград / Ред. Л.А. Гайда. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 148 с.

5. Гайда Л.А. Музей у навчальному закладі. – К.: Шкільний світ, 2009 – 128 с.

6. Програма Всеукраїнської виставки “Музейно-педагогічна палітра України” / Педагогічний музей України. – К, 2009. – С. 3.

7. Другий Всеукраїнський музейний фестиваль “Музеї у сучасному поліетнічному світі”: каталог учасників / упор. Н.І. Капустіна, В.М. Бекетова, Ю.М. Малієнко.

– Дніпропетровськ, 2008. – С. 9.

8. Конференція громадська реформа музейного менеджменту [Електронний ресурс] // Музейний простір України [веб-сайт]. – 24.01.2011. – Режим доступу:

http://prostir.museum/center/ua/conferences/?id=114. – Назва з екрана (05.05.2011).

9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2011р. № 239 “Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки молоді та спорту України [веб-сайт].

– 01.04.2011. – Режим доступу: www.mon.gov.ua/newstmp/2011/01_04/NMO. – Назва з екрана (05.05.2011).

10. Павлютенков Є.М. Моделювання в системі освіти (у схемах і таблицях). – Х.: Видавнича група “Основа”, 2008. – С.5.

–  –  –

Місто-герой Севастополь славетне своєю військовою історію. Його унікальні бухти – величезна морська гавань – значною мірою зумовили його долю. Добре відомо, що серед понад 2 тис. пам’яток історії та культури міста значне місце поcідають пам’ятки оборони Севастополя 1854–1855 та 1941–1942 років, а також пам’ятки визволення міста у травні 1944 р. Ці пам’ятки, безумовно, не можуть не викликати всебічну увагу дослідників. Також на теренах міста та його околиць в різному стані збереглися різноманітні фортифікаційні споруди. Деякі з них потрапили до складу музейних установ міста. Але для частини з них цей шлях ще не завершений.

Процес включення певного фортифікаційного об’єкту до складу музейної установи має як історичні, так і музейні особливості, їх аналіз може допомогти напрацювати теоретичні рекомендації для систематизації та покращення використання фортифікаційних споруд у музейній справі. Тому основна мета даного оглядового дослідження прослідкувати всі обставини музеєфікації об’єктів фортифікації Севастополя. Основні його джерела – дані музейних організацій, до складу яких входять ці споруди, та література з історії пам’яток міста.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Перші фортифікаційні споруди з’явилися на теренах Севастополя ще до офіційного його заснування в 1783 р. Так, у 1778 р. були збудовані земляні батареї О.В. Суворова на вході до Севастопольської та Балаклавської бухт [9, с. 109]. Велике фортифікаційне будівництво спостерігалося у першій половині XIX ст., у 1854–1855 роках під час першої оборони міста, на початку XX ст., під час другої обороні міста (1941– 1942 роки), а також у 1950-х роках, коли під Севастополем формувався ракетний щит Головної бази Чорноморського флоту (ЧФ) Збройних Сил СРСР. З таких об’єктів на сьогодні в різному стані збереглися: частини оборонних стін-куртин на схилі Бульварної висоти, дві берегові батареї 1840-х років, Оборонна вежа Малахового кургану, руїні форту Літер-А, баштові берегові батареї № 30 та № 35, Балаклавські форти доби Першої світової війни, підземний об’єкт 825 ГТС, підземний Ко

<

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

мандний пункт ЧФ й інші. У місті також багато меморіальних позначень знаходження тих або інших оборонних укріплень, збережених ДОТ’ів часу другої оборони міста, руїн берегових батарей тощо.

Серед музеєфікованих об’єктів: Оборонна вежа Малахового кургану – об’єкт Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя (далі – НМГО і ВС); баштова берегова батарея № 30 – музейна військова кімната під керуванням музею ЧФ Російської Федерації; є невелика музейна кімната також на Костянтинівській батареї;

баштова берегова батарея № 35 – на її базі зараз йде формування меморіалу другої оборони міста; підземний комплекс 825 ГТС у Балаклаві – в його приміщеннях розташовані Військово-Морський музейний комплекс “Балаклава” – філія Національного військовосторичного музею України та приватна колекція братів Шереметьєвих (до 2011 р.); Михайлівська берегова батарея – музеєфікація почалася в 2010 р. й досі не завершена.

Під час створення музейного простору в меморіальних спорудах в класичному музеєзнавстві прийнято музеєфікувати такі об’єкти або за рахунок відновлення його істотного обладнання або за рахунок створення експозиції, яка б розповідала про його історію. Це правило існує в музейній справі й для фортифікаційних споруд. Розглянемо процес музеєфікації фортифікаційних споруд Севастополя.

Першою до музейного простору потрапила Оборонна вежа Малахового кургану. Побудована влітку 1854 р. за проектом інженера Ф.А. Старченка на кошти севастопольців. Висота двохярусної вежі становила 28 футів (853 см), радіус вежі – 7 м, на ній було розміщено батарею з 5 кріпосними гарматами [3, с. 17]. Під час першої оборони вежа була центром Корніловського бастіону, її верхній ярус був зруйнований.

Після завершення оборони вежа довго перебувала у занедбаному стані. На початку XX ст. вежу було відреставровано, вона фактично отримала статус пам’ятки. Саме тоді, під час підготовки до святкування 50-річчя оборони Севастополя 1854–1855 років виникла ідея створення у вежі церкви в ім’я Св. Миколая Чудотворця, а також розміщення в ній “предметів, що характеризують події на кургані в період першої оборони Севастополя” – тобто спробувати створити музей. Але комісія з увічнення пам’яті учасників першої оборони під керівництвом Великого князя О.М. Романова прийняла рішення лише про реставрацію приміщення вежі та розміщення там каплиці Св.

Миколая за проектом архітектора А.М. Вейзена, в пам’ять про кап

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

лицю, яка розміщувалася в цій вежі під час першої оборони Севастополя. Ідея створення музею тоді не знайшла підтримки [7, с. 57]. Допоки невідомо чи піднімалося питання створення музею у вежі протягом 1920–1930-х років. Але вже тоді вежа сприймалася мешканцями міста як видатна споруда-пам’ятка першої оборони міста. В 1941– 1942 роках вежі судилося стати командним пунктом батареї № 111 (701) 4-го окремого артилерійського дивізіону Берегової оборони Головної бази ЧФ (командир – капітан-лейтенант О.П. Матюхін).

Пам’ятка зазнала великих пошкоджень, згодом її довелося відбудовувати ледь не повністю. В 1950-ті роки вежу почали музеєфікувати.

Після завершення в 1956 р. за проектом архітекторів Ю.Н. Бельковича й А.Т. Филимонова реставраційних робіт, у ході яких “на рівні внутрішнього об’єму споруди було збудовано другий ярус з місцевого каміння, яке співпадало за структурою з матеріалом самої вежі” [10], вежу підпорядкували Музею Чорноморського флоту. В 1958 р. у вежі було створено першу музейну експозицію. На жаль, поки немає відомостей щодо її змісту. У 1962 р. вежа була передана НМГО і ВС.

З 1962 до 2011 р. у вежі було створено не менше 5 експозицій.

Останню часткову реекспозицію методична рада НМГО і ВС схвалила 15 квітня 2011 р. Основні проблеми вежі в якості музейного об’єкту – підтримка її технічного стану та гармонійного температурно-вологісного режиму. Крім того, на початку 1980-х років виявили значне пошкодження герметичності споруди та деякі пошкодження від природного просідання фундаменту. Проведені впродовж 1990-х років реставраційні роботи, як показав час, тільки частково вирішили ці проблеми. На початку 2011 р. було здійснено ремонт фасаду та внутрішнього простору вежі, а також її вперше обладнали новітньою системою кондиціонування – для підтримки постійної температури всередині, що надає можливість покращення умов збереження експонатів.

Щодо принципів створення музейної експозиції в приміщенні вежі, то з 1962 до 2011 р. планувалося наповнення експозиційного простору музейними предметами з історії Малахового кургану під час обох оборон міста. Меморіалізація цього об’єкту виконана за другим варіантом класичного правила музеєфікації: створення в об’єкті історичної експозиції (в даному випадку – художньо-історичної), присвяченої власно пам’ятці. Експозиція займає нижній (історичний) ярус вежі, верхній облаштований під службове приміщення. В експозиції обов’язково розміщуються: документи й портрети учасників обох

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н яPages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«УДК 321.01 СУЧАСНА НАУКА ТА ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Володимир Мельник Львівський національний університет ім. І. Франка Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури вул. Університетська 1, 79000, Львів, Україна e-mail: dfilos@franko.lviv.ua Розглядаються зміни в структурі сучасної науки та різні методологічні підходи до її осмислення. З’ясовуються методологічні особливості сучасного наукового пізнання. Аналізуються питання критеріїв раціональності та її взаємовідношення з...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Випуск ХХХVI ) Слов’янськ, 2007 УДК 371.13 ББК 74. Г.9 Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. ХХХVI /За заг.ред. проф. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2007. – 243 с.Редакційна колегія: Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний редактор). Борисов В.В. – доктор...»

«1. Панько Т. І. Від терміна до системи : становлення маркситсько-ленінської політекономічної термінології у схднослов’янських мовах / Т. І. Панько. – Л. : Вища шк., 1979. – 148 с. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Л. : Світ, 1994.– 216 с. 2. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення / Галина Наконечна. – Л. : Кальварія, 1999. – 110 с. 3. Скороходько Е. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної...»

«ББК 63.3(4УКР)4г П12 Серія «Особистість і доба»Редакційна колегія серії: Володимир Литвин (голова), Іван Дзюба, Микола Жулинський, Павло Загребельний, Платон Костюк, Борис Патон, Валерій Смолій, Микола Стороженко, Петро Толочко, Микола Шпаковатий Під загальною редакцією академіка НАН України В.А. Смолія Видавничий проект M.I. Шпаковатого Художнє оформлення серії C.I. Чуєва Сергій Павленко П12 Іван Мазепа. — К.: Видавничий дім «Альтернативи», 2003. — 315 с.; іл. Книга С. Павленка присвячена...»

««Регіон-2011: Стратегія оптимального розвитку». Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю.Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011.С. 56-60. УДК 332.1. ВПЛИВ ПАЛОМНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ НА РОЗВИТОК РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ УМАНЩИНИ) Cонько С.П., Голубкіна О.М., 2011 © Уманський національний університет садівництва З набуттям Україною незалежності вона стала активно включатись у світові економічні, геопросторові та культурні процеси, які часто об’єднують під спільним терміном «глобалізація»....»

«УДК 378.22: 17.023.36-027.561 НАТАЛІЯ НАТАЛЕВИЧ (Полтава) НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КУЛЬТУРОЛОГІВ Проаналізовано сучасні наукові підходи до формування професійної компетентності майбутніх фахівців культурології та обрунтовано шляхи їх оптимального поєднання. Здійснено аналіз сучасних досліджень системи професійної підготовки майбутнього фахівця культурології та виділено низку провідних наукових підходів, що лежать у їх основі: особистісний,...»

«Голова Верховної Ради України в Гоголівському вузі 12 жовтня 2009 року до Ніжинського державного університет імені Миколи Гоголя завітав Голова Верховної Ради України Володимир Михайлович Литвин, який зустрівся зі студентами, співробітниками та професорсько-викладацьким складом навчального закладу. У ході зустрічі Голова Верховної Ради прочитав лекцію «Розвиток світової цивілізації у просторі і часі і місце в ньому України», відповів на численні запитання аудиторії. Володимир Литвин зазначив,...»

«Кравченко Катерина викладач кафедри теорії і методики іноземних мов Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ОСОБЛИВОСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ Проаналізовано основні історичні етапи розвитку освіти Німеччини загалом і вищої педагогічної професійної освіти як її складника зокрема. Показані особливості модернізації змісту та методів освіти у 20 столітті. Стаття також торкається питання становлення і функціонування...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 2. 2009 г. С. 64-72. УДК 340.158:349-41 ЗЕМЕЛЬНА ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У ПЕРІОД КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ І ОРГАНИ ДПУ УСРР Окіпнюк В. Т. Національна академія Служби безпеки України, Київ, Україна У статті здійснюється дослідження земельної політики радянської влади у період колективізації та ролі органів ДПУ УСРР у її здійсненні. Робляться та обґрунтовуються висновки про...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Ужгородський національний університет Історичний факультет Кафедра історії України ТИСЯЧОЛІТТЯ – MILLENNIA Науковий щорічник Випуск 1 ББК Т3 (4 Укр) я54 Т44 УДК 94 (477) (063) Редколегія: Данилюк Дмитро Дмитрович, д.і.н., професор кафедри історії України УжНУ; Жулканич Неля Михайлівна, д.і.н., професор кафедри історії України УжНУ; Задорожний Володимир Євгенович, д.і.н., професор кафедри історії України УжНУ; Капітан Лариса Іванівна, д.і.н., декан факультету...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»