WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |

«ДРУГІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Других Всеукраїнських Зарембівських наукових читань: “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” м. Київ, 22 січня 2009 р. КИЇВ ББК ...»

-- [ Страница 37 ] --

Також, необхідно розглянути в цьому контексті рекомендацію UNESCO “Про охорону і збереження рухомих зображень” (1980), що розширила згадані переліки рухомої спадщини новим поняттям. Відповідно до положень цієї рекомендації “рухомим зображенням” вважаться серія зафіксованих на носії зображень (незалежно від методу фіксації та характеру носія) зі звуковим супроводом чи без такого, що за відтворенням справляють враження руху, і які призначені для комунікації чи демонстрації глядачам, або ж створюються з документальною метою”. За такі визнаються:

Другі Зарембівські читання

– кінематографічні твори (художні, короткометражні, науковопопулярні, хронікально-документальні, мультиплікаційні й навчальні фільми);

– телевізійні композиції;

– відеографічні твори (у формі відеозапису) [7, с. 224–225].

Проте, на сьогодні продовжується розширення поняття “рухома спадщина” за рахунок уведення нового її типу – “цифрова спадщина”, що складається з унікального ресурсу людських знань і форм вираження й охоплює ресурс, що відноситься до галузі культури, освіти, науки, управління, а також інформацію технічного, правового, медичного чи іншого характеру, що створюється в цифровій формі чи переводиться в цифровий формат шляхом перетворення існуючого ресурсу на інших носіях. У випадку “цифрового походження” ресурси існують лише у вигляді цифрового оригіналу. Цифрові матеріали включають у себе текстові документи, бази даних, нерухомі та рухомі зображення, звукові й графічні матеріали, програмне забезпечення та веб-сторінки. Такі матеріали фіксуються на короткий термін і потребують цілеспрямованих заходів щодо їх збереження. Багато з них мають цінність і значимість для нинішнього та майбутнього поколінь. Подібна спадщина, що безперервно збільшується, може існувати будь-якою мовою, в будь-якій частині світу і відноситися до будь-якої сфери людської діяльності [10].

На європейському рівні найбільш детальну класифікацію рухомої спадщини (крім нератифікованої Дельфійської конвенції 1985 року), можна знайти в Директиві ЕЭС № 3911/92 Ради Європейських спільнот від 9 грудня 1992 р. “Про вивіз культурних цінностей”. У додатку до неї виділено 14 категорій цінностей – від археологічних предметів, яким більше 100 років, складових частин пам’яток мистецтва й архітектури або релігійних пам’яток, картин до транспортних засобів, яким більше 75 років:

1. Археологічні предмети більш, ніж сторічної давнини з:

– розкопок і археологічних розкопок на землі або під водою;

– археологічних визначних місць;

– археологічних колекцій.

2. Складові пам’яток мистецтва й архітектури або релігійних пам’яток, які виділені в результаті їхнього поділу й нараховують більш, як 100 років.

3. Картини та полотна, які не підпадають під категорії 3a або 4, виготовлені з будь-якого матеріалу та на будь-якому носії, цілком ручної роботи.

Другі Зарембівські читання

3a. Акварелі, гуаші й пастелі, на будь-якому носії, цілком ручної роботи.

4. Мозаїки, які не підпадають під категорії 1 або 2, з будь-якого матеріалу, цілком ручної роботи, і малюнки з будь-якого матеріалу й на будь-якому носії, цілком ручної роботи.

5. Оригінальні гравюри, офорти, відбитки та літографії й літографічні матриці, а також оригінальні плакати (які нараховують більше 50 років і не належать їхнім авторам).

6. Такі, що не підпадають під категорію 1 оригінальний набуток скульптури та копії, які виготовлені в такий само спосіб, як і оригінал (які нараховують більше 50 років і не належать їхнім авторам).

7. Фотографії, фільми і стосовні до них негативи (які нараховують більше 50 років і не належать їхнім авторам).

8. Інкунабули та рукописи, включаючи географічні карти і партитури, як окремі екземпляри або колекції (які нараховують більше 50 років і не належать їхнім авторам).

9. Книги, яким налічується більше 100 років, як окремі екземпляри або колекції.

10. Надруковані географічні карти, яким налічується більше 200 років.

11. Архіви будь-якого роду з архівними даними, які нараховують більше 50 років, на будь-яких носіях.

12. a) Колекції – предмети, які підходять для того, щоб бути включеними в колекцію, тобто предмети, які зустрічаються порівняно рідко, використовуються, як правило, не за своєю первісною метою використання, є предметом спеціальної торгівлі поза звичайною торгівлею аналогічними предметами споживання й мають високу вартість, а також окремі екземпляри із зоологічних, ботанічних, мінералогічних або анатомічних зібрань.

b) Колекції – предмети, які підходять для того, щоб бути включеними в колекцію, тобто предмети, які зустрічаються порівняно рідко, використовуються, як правило, не за своєю первісною метою використання, є предметом спеціальної торгівлі поза звичайною торгівлею аналогічними предметами споживання й мають високу вартість, що мають історичну, палеонтологічну, етнографічну або нумізматичну цінність.

13. Транспортні засоби, яким налічується більше 75 років.

14. Інші антикварні речі, які не підпадають під категорії 11–13.

a) антикварні речі від п’ятдесяти до сторічної давнини: іграшки,

Другі Зарембівські читання

ігри; предмети зі скла; ювелірні роботи; меблі та предмети інтер’єру; оптичні, фотографічні й кінематографічні прилади;

музичні інструменти; годинники; товари з дерева; керамічні вироби; гобелени; килими; шпалери; зброя.

b) антикварні речі більш, як сторічної давнини [11].

Зазначена директива № 3911/92 встановила також часові межі для контролю за переміщенням культурних цінностей за кордони ЄС, виходячи з необхідності їх особливої охорони в процесі торгівлі з іншими кранами. В директиві мова йде про те, що експорт культурних витворів, які мають художню історичну чи археологічну цінність, за межі Європейської спільноти підлягає обов’язковому ліцензуванню у тій державічленові ЄС, на території якої предмет перебуває. Водночас, директива встановлює механізм повернення власнику культурних витворів, незаконно вивезених із території держави-члена ЄС після 1 січня 1993 р.

включно. Для цього встановлюється окрема правова процедура, що регулює також співпрацю компетентних органів держав-членів ЄС:

Regulation 3911\92, 974\2001, Directive 93\7, 2001\38 [1, с. 19].

2. Документація і ідентифікація.

Документація – основа технічної охорони культурних цінностей.

Вона дає підстави інституціям із відповідними повноваженнями стежити за переміщеннями рухомої спадщини. Для цього Радою Європи була розроблена в 2001 р. “Ідентифікаційна карта обліку об’єктів” [9, с. 66].

Це було результатом міжнародної співпраці для допомоги законним власникам у пошуку й ідентифікації втрачених пам’яток, а також задля запобігання злочинам у цій сфері. В документі зазначено, що викрадені об’єкти рідко повертаються їх законними власниками, якщо вони не були сфотографовані та відповідно описані фахівцями. В умовах боротьби з незаконною торгівлею таку процедуру було визнано необхідною вимогою, оскільки дану документацію може використати не тільки пам’яткоохоронна організація, а й різні типи профільних і суміжних інституцій.

Запропонована форма містить:

– фотографії;

– короткий опис;

– розміри і вага об’єкта;

– матеріали і технології виробництва;

– написи і шифри;

– вік об’єкта (хронологічні межі);

Другі Зарембівські читання

– авторство (одна особа чи декілька осіб);

– сюжет;

– назва;

– відмітні ознаки (дефекти чи сліди ремонту, реставрації);

– короткий текстовий опис.

Форма також враховує додаткову інформацію, таку як час знайдення (перші відомості) й порівняння з іншими подібними об’єктами, що існують у колекціях або згадуються в літературі.

На національному рівні така карта необхідна для визначення мінімальної інформації, необхідної для ідентифікації об’єкта.

3. Управління, фінансування, державний контроль за переміщенням культурних цінностей і громадський нагляд.

Різні можливості існують для встановлення громадського нагляду за об’єктами культури. Під такий нагляд можуть потрапити державні об’єкти, церковні колекції та, навіть, приватні колекції, що експонуються. Кодекс ICOM “Про професійну етику” (1986) визначає, що музеї не повинні закуповувати об’єкти, якщо існує підозра, що вони викрадені [3, с. 406]. Особлива увага звертається на запобігання надходженню до державних зібрань цінностей, що мають нелегальне походження.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Подібні вимоги зазначені в Директиві ЄС 1993 і 1995 років, Конвенції UNIDROIT і Конвенції “Про охорону археологічної спадщини”. Слід зазначити, що на момент прийняття Кодексу ІСОМ, з його положеннями не погоджувалася американська сторона. Представники США вважали, що подібні обмеження мали стосуватися виключно державних, але не приватних зібрань. Тому Конвенцію UNESCO 1970 року, де зазначені аналогічні вимоги, США підписали лише в 1983 р. [8, с. 440].

Рекомендація № R (96) 6 “Про охорону культурної спадщини проти злочинних дій” визначає необхідність проведення аналізу потенційного ризику для спадщини. Для цього необхідно об’єктивне встановлення походження цінностей, проведення консультацій із власниками предметів і відповідними організаціями для встановлення інформації щодо перебування такої пам’ятки в розшуку. Держава повинна встановити санкції для запобігання викраденню і перепродажу цінностей. Санкції можуть включати примусове відчуження, контроль за закупівлею предметів на художньому ринку. Рекомендація вказує на те, що на національному рівні необхідно розробити процедури та інструкції, щоб запобігти перепродажу об’єктів, навіть у випадку банкрутства приват

<

Другі Зарембівські читання

них структур, у яких вони зберігалися. Подібні недоліки не дають можливості правильно сформувати охоронну стратегію й оцінити відповідність заходів охорони до рівня загрози на національному рівні.

Основні питання щодо переміщення культурних цінностей розглядаються Конвенцією UNESCO 1970 року, де зазначається необхідність введення механізму контролю над експортом культурних цінностей та розробки санкцій проти незаконного імпорту. Необхідно обмеження чи, навіть, заборона імпорту й, особливо, експорту об’єктів, що є частиною національного надбання. Проте, неможливо повністю контролювати цей процес, не створюючи протиріч із положеннями Європейської Конвенції “З прав людини”. Для вирішення питання необхідна розробка принципів, на яких базуватиметься процедура повернення. По-перше, повинна бути розроблена адміністративна процедура з урахуванням вимог щодо оплати відшкодування покупцю. По-друге, визначення державного органу з відповідною компетенцією для упорядкування та нагляду за цим процесом.

Рада Європи пропонує розвивати партнерство приватних і державних структур у справі збереження та використання культурної спадщини. Більшою частиною культурної спадщини – як рухомої, так і нерухомої – володіє держава, але, водночас, велика її частина належить приватним особам, церквам, громадським, комерційним компаніям. Необхідно гарантувати, щоб перебування у приватній власності об’єктів культурної спадщини не поставило під загрозу її збереження, не обмежувало доступ до неї.

Приватизація може тягнути за собою ризик зневаги до культурної цінності спадщини (наприклад, археологічних знахідок) або невміння обрати необхідну методику її реставрації. Що стосується загальних заходів, то вірно і цивілізовано збалансоване партнерство держави та приватного сектору є тим рішенням, яке зможе створити найбільш сприятливі умови для захисту рухомої спадщини. Це визначається Рекомендацією 1730 (2005) 1 “Про приватне управління в галузі культурної спадщини культурного” [12]. Для запобігання конфліктам між державою та приватним власником, а також для допомоги останньому в якісній охороні та збережені об’єктів культурної спадщини, в Рекомендації передбачені фінансові та податкові пільги для користувачів і керуючих об’єктами – що допоможе попередити злочини.

Зазначені питання більш детально аналізуються в Рекомендації 1634 (2003) 1 “Про податкові пільги в інтересах збереження культурної спадщини” [13]. Визнаючи істинне значення як рухомої, так і нерухомої

Другі Зарембівські читання

спадщини, необхідно підкреслити її значення в економічному та просвітницькому плані. Відповідальність за збереження спадщини, насамперед, покладається на її власника. За необхідності суспільство – відповідно до своїх можливостей – має надавати підтримку власнику. Зазвичай, бюджетного фінансування не вистачає для покриття потреб збереження культурної спадщини. Найбільші труднощі виникають у країнах зі значною історико-культурною спадщиною, а також там, де економіка знаходиться в руках держави. Крім того, культура часто стає першою жертвою бюджетних скорочень в кризовий час. Приватний сектор може надати певну допомогу в цьому питанні. Разом із тим, навряд чи можна розраховувати на значну допомогу за відсутності стимулювання приватного сектору, в основі якого лежить податкові преференції.

Податкові пільги можуть застосовуватися під час виконанні певних умов, наприклад, умови публічного доступу, збереження у відповідному стані об’єктів культурної спадщини тощо [13].

Такі заходи створять більш якісні умови для ефективного використання рухомої спадщини, розширять доступ до неї, збільшать можливості щодо її вивчення, збереження та популяризації.

Рада Європи та UNESCO запропонували систему заходів, що встановлюють міжнародно визнані норми збереження рухомої спадщини.

Проаналізовані вище документи направлені на допомогу країнам, які формують державну стратегію в галузі охорони рухомих пам’яток, задля того, щоб віднайти шляхи та способи гармонізації вимог щодо її національної охорони, а також створення умов для поступового прийняття різними державами уніфікованих міжнародних норм у пам’яткоохоронній галузі.

________________________

1. Гриценко О., Гончаренко Н. Мягка Є. Збірник аналітичних матеріалів український центр культурних досліджень, міністерство культури і туризму України. – К., 2007.

– Українська культура і європейська інтеграція. (на правах рукопису). – 99 с.

2. Європейська конвенція про правопорушення щодо культурних цінностей. Док. 47 // Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн.2. Правова охорона культурних цінностей / Відп. ред.: акад. НАН України Ю.С. Шемшученко та д–р юрид. наук В.І. Акуленко. – К., 1997. – 864 с.Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 39 Київ УДК 94.32(477) ББК 63.3 (4Укр) Н Затверджено до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 1 від 21 лютого 2008 р.) Видання внесено до переліку фахових видань зі спеціальностей політичних наук і державного управління постановою Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1 05/7 та з історичних наук від...»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА 4. Довгошия Т. Борщівська вишиванка. Історія і сучасність / Т. Довгошия. – Тернопіль : Мала академія наук України, Терноп. обл. відділення, 2010. – 99 с.5. Джегура-Литвинець Е. М. Вишивання. Стародавні українські стібки: альбом / [авт.упор. Джегура-Литвинець Е. М.]. – Київ : Посередник, 1995. – 32 с.6. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка західних областей УРСР / Р. В. Захарчук-Чугай. – К. : Наукова думка, 1988. – 184 с. 7. Кара-Васильєва Т.В. Українська вишивка /...»

«УДК 355.1(477)“1917” * ПАНАС Н.Б. ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ГРЕКІВ НА СЛУЖБІ В УКРАЇНСЬКИХ АРМІЯХ У 1918 р. У статті висвітлено військовий шлях генерала Олександра Греківа у 1918 р. на різних посадах в Українській Народній Республіці доби Центральної Ради, в Українській Державі та в Українській Народній Республіці періоду Директорії. Проаналізовано масштабність проведеної роботи на кожній з посад, простежено динаміку кадрових призначень генерала у контексті зміни політичної ситуації в Україні. Ключові...»

«ISBN 978-966-551-348-3. Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 10, 2011 УДК 811.161.2'276.6(091) О. С. Боярчук З ІСТОРІЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ (ВІДОМІСТЬ, ВІДОМСТВО) Викладено результати порівняльного аналізу перекладів лексем російської мови ведомость, ведомство, їхніх похідних і канцеляризмів, до складу яких входять ці лексеми, проведеного на матеріалі 23 російсько-українських діловодних та 5 російськоукраїнських загальномовних словників ХХ ст. Ключові слова:...»

«ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (14), 2013 соціологія № 11, 2012 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія Yu. Kushnir Donetsk National Technical University. The Basic Motives of Educational Activity of a Student of the Technical University The problem of the formation of motivation is one of the central purposes in the organization of educational process. The educational motivation formed by first-year...»

«УДК [343.8:343.412](477) Михайло Яцишин, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ Актуальність даної теми викликана сучасними проблемами кримінальновиконавчої системи, діяльність якої тісно пов’язується з дотриманням прав людини під час виконання кримінальних покарань. Хоч, на думку, заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання...»

«ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЧОРНОМОРЕЦЬ Юрій Павлович УДК : 1(091):276(1-11):233.5 АНТРОПОЛОГІЯ СХІДНОЇ ПАТРИСТИКИ Спеціальність 09.00.05 – історія філософії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії Національного аграрного університету. Науковий керівник доктор філософських наук, професор ГОЛОВКО БОРИС АНДРІЙОВИЧ, Київський національний...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 343.13 : 904 (477) С. М. Зеленський кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. К. Винниченка) ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ Україна має власний історичний досвід правового регулювання порядку судового розгляду і вирішення кримінальних справ. Процес становлення і розвитку...»

«Борис Захаров НАРИС ІСТОРІЇ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ (1956-1987) ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВ «ФОЛІО» ББК 66.7 ЗХудожник-оформлювач Б.Є. Захаров Це видання здійснено за підтримки «Фонду сприяння демократії» Посольства США, Київ. Точка зору, відображена у даному виданні, може не співпадати з офіційною позицією уряду США. Рецензент: Анатолій Русначенко Захаров Борис. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987) З 38 / Харківська правозахисна група; Худож.-оформлювач Б....»

«ЛІТЕРАТУРА Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – 2-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 444 с. 1. Ніколаєнко В. М. Історичні романи Раїси Іванченко про давню Русь. Автореферат дис. канд. 2. філолог. наук: 10.01.01 – українська література. Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с. Домалега І. М. Жанрово-стильові особливості історичних романів Д. Міщенка про добу VI – VII 3. ст. н.е. Автореферат дис. канд. філолог. наук: 10.01.01 – українська література. Кіровоградський держ. ун-т....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»