WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 39 |

«ДРУГІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Других Всеукраїнських Зарембівських наукових читань: “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” м. Київ, 22 січня 2009 р. КИЇВ ББК ...»

-- [ Страница 32 ] --

Проблеми збереження пам’яток архітектури та містобудування АРК розглянуті в публікації кандидата архітектури, завідувача відділу Державного реєстру й обліку культурної спадщини в Україні та української спадщини за кордоном Державного науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень В.П. Ієвлєвої. На підставі архівних і натурних досліджень автором запропонований проект історико-архітектурного опорного плану Алушти, з розробкою двох історичних ареалів – центральна частина міста разом із фортецею Алустон і Професорський куточок. Ця робота в принципі відповідає всім необхідним сучасним вимогам розробки історичних ареалів. Із урахуванням невеликого корегування, це дослідження не втратило своєї актуальності й зараз [24].

Нині в Україні сформована система державних органів охорони культурної спадщини. Проте, для ефективного управління й використання цього ресурсу, необхідна активна діяльність громадських і доброчинних організацій. Деякі питання, пов’язані з діяльністю РКОКС та його взаємодії з різними організаціями розглянуті в статті С.В. Павличенка (голова РКОКС у 2002–2005 роках). Його публікація хоча й дає достатньо повне уявлення про діяльність спеціально уповноваженого органу в сфері охорони культурної спадщини в АРК, але позбавлена аналітичної частини, в ній не виявлені причини певних пам’яткоохоронних процесів, не зрозумілі подальші перспективи пам’яткоохоронної діяльності у АРК [25].

Нині в історіографії існує теза, що діяльність недержавних організацій є більш ефективною. На прикладі Благодійного фонду “Деметра” (м. Керч) кандидатом історичних наук О.О. Зінько та В.М. Зіньком показані можливості благодійних фондів у справі охорони культурної спадщини, а також особливості взаємодії з державними службами [26].

Необхідно відзначити, що Благодійний фонд “Деметра” є одним із найбільших інвесторів у АРК у справу охорони пам’яток.

Як показує практика, однією з найбільш ефективних форм збереження культурної спадщини, є включення пам’яток до складу історикокультурних, історико-архітектурних або історико-археологічних заповідників. Специфіці організації охорони культурної спадщини в таких заповідниках на прикладі КРУ “Керченський історико-культурний заповідник” присвячені наукові дослідження Н.В. Галченко [27]. Особливий інтерес у її розробках представляють пропозиції щодо збереження пам’яток на території заповідника: створення археологічних парків, взаємодія з приватними та благодійними організаціями.

Сучасні проблеми та подальші перспективи збереження Судацької фо

<

Другі Зарембівські читання

ртеці окреслені у статті директора Національного заповідника “Софія Київська” Н.М. Куковальської та головного архітектора заповідника О.Г. Самойленко [28]. Одним із провідних напрямів охорони даної пам’ятки є заходи щодо внесення цього об’єкту до “Списку Всесвітньої культурної і природної спадщини ЮНЕСКО”. Зазначимо, що на сьогодні з кримських пам’яток – це найбільш реальний претендент на світове визнання.

Специфіці охорони таких об’єктів культурної спадщини як палацовопаркові комплекси присвячена робота директора Алупкінського палацовопаркового музею-заповідника К.К. Касперовича [29]. На жаль, робота носить переважно поверхневий, неконкретний характер, і за нею досить важко скласти об’єктивне уявлення про пам’яткоохоронні заходи в Алупці та Масандрі (в підпорядкування цього музею-заповідника перебуває, крім палацу М.С. Воронцова в Алупці, також палац Олександра ІІІ в Масандрі).

Досліджуючи сучасні пам’яткознавчі процеси в АРК, необхідно враховувати, що увага до проблеми охорони культурної спадщини – це не тільки клопіт сьогодення. Практично всі напрями пам’яткоохоронної діяльності мають підґрунтя в 50-х – 80-х роках XX ст., інколи – й раніше. Тому сучасні заходи з охорони історико-культурної спадщини слід розглядати як складову загального процесу охорони пам’яток у Криму. В сучасній історіографії проблеми охорони об’єктів культурної спадщини в АРК в 1920-х – 1930-х роках розглядалися в роботах директора Наукового центру історико-краєзнавчих досліджень і “Зводу пам’яток України в АРК” О.В. Хлівнюка [30]. Деякі аспекти охорони пам’яток у АРК в 50-х

– 80-х роках XX ст. проаналізовано у монографії Н.В. Кармазіної “Нариси розвитку історичного краєзнавства в Криму (1954–1991 роки)” [31].

Діяльність Кримської обласної (нині – республіканської) організацій (далі – КРО) Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (далі – УТОПІК) висвітлена у відповідних параграфах колективної монографії “Збережена спадщина” (2008), присвяченої 40-річчю від часу заснування цієї поважної пам’яткоохоронної організації України.

Зокрема, в статті доктора історичних наук, професора Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, керівника Кримського відділення Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК А.А. Непомнящого і кандидата історичних наук, заступника голови КРО УТОПІК Н.В. Кармазіної проаналізовано стан КРО УТОПІК, виокремлено певні періоди розвитку цієї організації. Основна увага приділена науковим розробкам 1970-х – 1980-х років, завдання висвітлити сучасні події в дослідженні авторами не ставилися [32].

Другі Зарембівські читання

Таким чином, окремі аспекти вивчення охорони пам’яток у АРК знайшли віддзеркалення у низці публікацій українських і російських учених. Разом із тим, на сьогодні проблема комплексного вивчення сучасної охорони культурної спадщини в АРК все ще є актуальною. Відсутні узагальнюючі праці, в науковій літературі недостатньо повно висвітлена проблема взаємодії державних структур і органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, благодійними фондами, комерційними фірмами, національно-культурними товариствами у справі збереження об’єктів культурної спадщини України.

_____________________________

1. Заремба С.З. Пам’яткознавство України: Історія і сучасність // Праці Центру пам’яткознавства. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 5–24.

2. Заремба С.З. Українське пам’яткознавство: Історія, теорія, сучасність. – К., 1995. – 448 с.

3. Історико-культурна спадщина України: Проблеми дослідження та збереження. – К., 1998. – 399 с.

4. Актуальні питання виявлення і дослідження пам’яток історії та культури: В 2-х ч. – К., 1999. – Ч. І. – 303 с.; Ч. ІІ – 255 с.

5. Пам’ятки історії та культури України: каталог-довідник. Зошит I: Пам’ятки історії та культури України: Дослідження та збереження / В.О. Горбик, Г.Г. Денисенко, Т.І. Катаргіна та ін. – К., 2005. – 240 с.

6. Пам’яткознавчі студії в Україні: Теорія і практика. – К., 2007. – 336 с.

7. Айбабин А.И. Раскопки средневекового могильника в Баклинском овраге в 1992 г.

// Крымский музей. – Симферополь, 1994. – № 1. – С. 134–135.

8. Зинько В.Н. Охранные исследования некрополя Нимфея // Бахчисарайский историко-археологический сборник: Сб. науч. тр. – Симферополь, 1997. – № 1. – С. 67–75.

9. Зайцев Ю.П. Охранные исследования в Симферопольском, Белогорском и Бахчисарайском районах // Археологические исследования в Крыму, 1994 г.: Сб. науч.

тр. – Симферополь, 1997. – С. 102–116.

10. Пуздровский А.Е., Зайцев Ю.П., Лобода И.И. Охранные раскопки УстьАльминского могильника // Археологические исследования в Крыму, 1994 г.: Сб.

науч. ст. – Симферополь, 1997. – С. 228–231.

11. Храпунов И.Н., Стоянова А.А., Мульд С.А. Позднескифский могильник у с. Левадки // Бахчисарайский историко-археологический сборник: Сб. науч. тр. – Симферополь, 2001. – № 2. – С.105–168.

12. Титова О.М. Збереження нерухомих пам’яток археології в заповідниках та музеях // Праці центру пам’яткознавства. – К., 2004. – Вип. 6. – С. 106–110.

13. Кепін Д.В. Музеєфікація об’єктів археологічної спадщини в Європі: на прикладі пам’яток первісної культури. – К., 2005. – 176 с.

14. Зінько В.М. Міжнародний колоквіум “Античне місто: проблеми збереження архітектурно-археологічних комплексів” // Археологія. – 2006. – № 1. – С. 103–107.

15. Арбузова Т.Н., Галченко Н.В. Техническое состояние и предложения по первоочередным задачам по благоустройству и музеефикации античного городища Нимфей // Ан

<

Другі Зарембівські читання

тичный город: проблемы сохранения архитектурно-археологических комплексов: Сб.

мат-лов межд. коллоквиума, 15–16 августа. Керчь, 2005. – Керчь, 2005. – С. 14–18.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


16. Зинько В.Н. Проблемы сохранения архитектурно-археологических комплексов городища Тиритака // Боспорские исследования. – Симферополь; Керчь, 2007. – Вып. 17. – С. 128–137.

17. Ланцов С.Б. Проблема сохранения Кутлакской крепости рубежа эр // Античный город: проблемы сохранения архитектурно-археологических комплексов: Сб. матлов межд. коллоквиума, 15–16 августа. Керчь, 2005. – Керчь, 2005. – С. 51–53.

18. Толстиков В.П., Журавлев Д.В. Проблемы консервации и реконструкции античных строительных объектов. Из опыта Боспорской археологической экспедиции ГМИИ им. А.С. Пушкина // Античный город: Проблемы сохранения архитектурноархеологических комплексов: Сб. мат-лов межд. коллоквиума, 15–16 августа.

Керчь, 2005. – Керчь, 2005. – С. 59–60.

19. Вечерський В.В. Втрачені об’єкти архітектурної спадщини України. – К., 2002. – 592 с.

20. Вечерський В.В. Спадщина містобудування України: теорія і практика історикомістобудівних пам’яткоохоронних досліджень населених місць. – К., 2003. – 560 с.

21. Водзинский Е.Е. Охранное зонирование Большой Ялты // Відлуння віків. – 2005. – № 1. – С. 7–14.

22. Водзинський Е.Е. Вопросы выявления, учета и охраны культурного наследия АР Крым и участие НИИТИАГа в их решении // Теорія та історія архітектури і містобудування. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 283–294.

23. Водзинский Е.Е., Тыманович Е.В. Охрана исторической и природной среды Генуэзской крепости в Судаке // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2006. – Вип. 2. – С. 275–298.

24. Ієвлева В.П. Алушта: Кримське натхнення з присмаком гірського полину / В. П. Ієвлева // Відлуння віків. – К., 2004. – №1. – С. 39–48.

25. Павличенко С.В. Проблемы охраны культурного наследия в Автономной Республике Крым // Охорона та використання культурної спадщини України: проблеми і перспективи: Сб. науч. тр. по мат-лам межд. науч.-практ. конф.: Нац. заповедник “Херсонес Таврический”, 3–5 июня 2004 г. – Сімферополь, 2004. – С. 20–29.

26. Зінько О.О., Зінько В.М. Доброчинний Фонд “Деметра” // Пам’ятки України. – 2001. – № 3. – С. 20.

27. Галченко Н.В. Керченський державний історико-культурний заповідник і розвиток музейної справи в регіоні // Праці Центру пам’яткознавства. – К., 2002. – Вип. 4. – С. 107–117.

28. Куковальская Н.М., Самойленко О.Г. Музеи-заповедники Украины – главные хранители историко-культурного наследия страны // Наследие и современность. – М., 2007. – Вып. 14. – С. 35–42.

29. Касперович К.К. Музеефикация дворянской усадьбы в современном контексте рыночной идеологии // Мир усадебной культуры: Мат-лы VII Крымских межд. науч.

чтений. – Симферополь, 2007. – С. 3–7.

30. Хлівнюк О.В. З історії пам’яткоохоронної роботи в Криму в 20-х – на початку 30-х років XX століття // Праці Центру пам’яткознавства. – 2007. – Вип. 11. – С. 237–266.

31. Кармазіна Н.В. Нариси розвитку історичного краєзнавства в Криму (1954–1991 рр.) / За ред. та вступ. ст. А. А. Непомнящего; Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського.

– Сімферополь: Таврія, 2005. – 177 с. – (Біобібліографія кримознавства; Вип. 4).

–  –  –

32. Непомнящий А.А., Кармазіна Н.В. Українське товариство охорони пам’яток історії та культури в Криму // Збережена спадщина: Українському товариству охорони пам’яток історії та культури 40 років: Зб. матеріалів і док-в. – К., 2007. – С. 29–48.

–  –  –

У 1923 р. на теренах Києво-Печерської лаври (далі – КПЛ) був заснований Музей культів та побуту, а 29 вересня 1926 р. спільною постановою ВУЦВК і РНК УСРР вся територія колишньої обителі була визнана історико-культурним державним заповідником із подальшим його перетворенням у Всеукраїнське музейне містечко.

Постанова поклала край руйнації унікального архітектурного ансамблю і пам’яток матеріальної культури колишньої Лаври.

Прийняттю постанови передувала колосальна підготовча робота. В ній була задіяна значна кількість музейних працівників, пам’яткоохоронців, науковців Всеукраїнської Академії Наук (далі – ВУАН) та Всеукраїнського археологічного комітету (далі – ВУАК), спеціалістів Управління науковими установами (далі – Укрнауки) НКО України, працівників прокуратури та юстиції, депутатів різних рівнів влади. Їхніми спільними зусиллями ВУЦВК та РНК УСРР була доведена необхідність оголошення території КПЛ державним історико-культурним заповідником.

З точки зору пам’яткоохоронців, ця постанова була вкрай необхідна для збереження унікальних архітектурних споруд і пам’яток мистецтва від руйнації та розкрадання. Полярною є думка представників церкви.

На їх думку, саме ця постанова призвела до припинення чернечого життя в КПЛ і завдала їй значної шкоди. Хоча з моменту ухвалення постанови пройшло більше 80-ти років, ці протиріччя існують і досі.

Зараз узагалі мало хто знає про загрозливе становище, в якому опинилися пам’ятки КПЛ в 1920-х роках. Багато архітектурних споруд постраждало ще в 1918–1920 роках під час військових дій, які супроводжувалися потужними артилерійськими обстрілами. Згідно з Декретом Тимчасового Робітничо-Селянського Уряду України від 18 січня 1919 р. “Про

Другі Зарембівські читанняPages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Івана Франка КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ФІЛОСОФІЯ ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ, СТАЖИСТІВ І ЗДОБУВАЧІВ Житомир – 2005 УДК Друкується за рішенням вченої ради Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка, протокол № 11 від 26 червня 2003 року Філософія: Програма кандидатського іспиту та методичні рекомендації для аспірантів, стажистів і здобувачів / Укладачі:...»

«Цей документ скачаний з сайту: Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ” http://ipt.nmu.org.ua/ua/ Ви можете переглянути або скачати інші файли у розділі: Студентам Бібліотека Методичні матеріали Підручники та навчальні посібники Навчальні плани, питання, теми © Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ”, 2013 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ...»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА УДК 72.477.8 О. М. ДЯЧОК, В. Ю. ДЯЧОК САКРАЛЬНІ СВЯТИНІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У статті досліджено архітектуру сакральних святинь Тернопільщини, які належать різним конфесіям, висвітлено їх роль у культурологічних процесах краю. Ключові слова: архітектура, стиль в архітектурі, храмобудування, історична спадщина. О. М. ДЯЧОК, В. Ю. ДЯЧОК САКРАЛЬНЫЕ СВЯТЫНИ ТЕРНОПОЛЬЩИНЫ В статье исследована архитектура сакральных святынь Тернопольщины, которые принадлежат разным конфессиям, освещена...»

««Вітчизнянанаука:сучаснийстан,актуальніпроблемитаперспективирозвитку» «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжнагромадськаорганізація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІІ...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка Львівське обласне об’єднання Серія «Дрібненька бібліотека», ч. 8 Петро Білоніжка ЄВГЕН ЛАЗАРЕНКО – ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ (До 90-річчя від дня народження) Львів 2002 УДК [549-057.4+378.4:378.113.1](477.83-25)(092)Є. Лазаренко ББК Д 33Д(4УКР3) Є.Лазаренко+4484(4УКР3)711.9к БІЛОНІЖКА Петро. Євген Лазаренко – вчений, педагог, громадський діяч: (До 90-річчя...»

«Список літератури, яка надійшла до бібліотеки у IІІ кварталі 2007 року 2 Природничі науки 20 Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Концепции современного естествознания: Учебник.– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 692 с.22.18я73 Дослідження операцій в економіці: Підручник / І.Федоренко, О. Черняк, О. Карагодова та ін. – К.: Знання, 2007. – 558 с. – (Вища освіта ХХІ століття).28.080ц Тарасова В.В. та ін. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на...»

«7. Пєхота О.М. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.8. Смирнова О.М. Дифференцированный подход в обучении природоведению: Методические рекомендации. / О.М. Смирнова – М. : Новая школа, 1997. – 112 с. Резюме Принципы технологии формирования экологически целесообразного поведения младших школьников. Статья посвящена актуальной проблеме экологического воспитания младших школьников. Предложенная технология...»

«КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ КІРОВОГРАДСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ ВІСНИК Випуск І Кіровоград Центрально-Українське видавництво ББК 26.890 (4 УКР 4 КІР) Я 54 УДК 908 (477) К 43 Кіровоградський краєзнавчий вісник. / Випуск І. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2007. 224 с.:іл. У першому випуску “Кіровоградського краєзнавчого вісника” зібрані роботи краєзнавців Кіровоградської області, які представляють документи, вперше введені в науковий обіг. Чільне місце збірника займає...»

«ЮВІЛЕЇ УДК 94(477) Володимир Половець БОГДАН ІВАНОВИЧ ХАНЕНКО (1849 – 1917 РР.) У статті розглянуто становлення Богдана Івановича Ханенка як колекціонера, мецената та організатора музейної справи в Києві. Дворянин Чернігівської губернії, який співчував різночинно інтелігентській ідеї, став прикладом служіння народу, обравши метою свого дослідження художній живопис. У широкому залученні до цього він бачив запоруку розвитку народної освіти. Минуло 160 років з дня народження Богдана Івановича...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник (Випуск ХV) Слов’янськ ISВN 5-7763-4577Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск ХІІ. /За загальною редакцією В.І. Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПІ, 2001. — 282 с.Редакційна колегія: Льогенький Г.І. – доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор). Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»