WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 39 |

«ДРУГІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Других Всеукраїнських Зарембівських наукових читань: “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” м. Київ, 22 січня 2009 р. КИЇВ ББК ...»

-- [ Страница 28 ] --

Ідентичне твердження було задекларовано в ст. 56 Положення про закони і звичаї сухопутної війни, затвердженою четвертою Гаазькою конвенцією 18 жовтня 1907 р. [14, с. 441]. Але більш дієвим виявився принцип: “коли гримлять гармати – музи мовчать”… Уже з 1925 р. за ініціативою місцевих діячів ТНШ (зокрема, тернопільського викладача Б. Гурського, який розпочав збирати експонати та відновлювати втрачені під час І Світової війни зібрання) регіональний музей у Тернополі починає відроджуватися. На основі збережених матеріалів поновлюються музейні експозиції, з Радянська Росія повернула нумізматичну колекцію [1, с. 31; 17, с. 299]. Важливим сприятливим чинником цього – чи не єдиного – факту повернення культурних цінностей був один із нормативних актів – ст. 11 Ризького мирного договору між Росією й Україною з одного боку та Польщею з іншого, підписаного 18 березня 1921 р., регламентувала питання щодо умов повернення країнам-власницям (чи їх правонаступникам) культурних цінностей; туттаки акцентувалася увага на приорітет повернення теких речей до Речі Посполитої [14, с. 542–546]. Зокрема, п. 9 цієї статті зобов’язував Росію й Україну повернути до Польщі предмети, що належали державі або державним установам, органам самоврядування, громадським об’єднанням, узагалі усім юридичним і фізичним особам (архіви, бібліотеки, мистецькі колекції, укладені музейні збірки, інше ідентичне), які були примусово чи добровільно переміщені з її території (в нововизначених межах), починаючи з 1 серпня 1914 р. до 1 жовтня 1915 р. Навіть зазначалося, що цінності могли бути повернуті не в натурі, а у відповідному еквіваленті, встановленому за згодою сторін [14, с. 544–545). Саме це й уможливило повернення музейних цінностей до Тернополя.

9 листопада 1930 р., музей було відкрито вдруге [17, с. 299]. Його експозиція постійно поповнювалася за рахунок, переважно, безоплатних дарувань від приватних осіб чи організацій, а також за значної

Другі Зарембівські читання

підтримки державних органів. Нариклад, за повідомленням місцевої газети “Glos polskiej” в лютому 1931 р. громадськість м. Золочева передала до Регіонального музею 13 оригінальних документів із різноманітними привілеями місту за правління короля Яна ІІІ Собеського та королевича Якуба Людвика. Документи було добре збережені, містили оригінальні підписи короля та королевича. Також у музей із Золочева був переданий катівський меч [17, с. 299]. У липні 1933 р. згадані привілеї Тернополю лягли в основу (поряд із літографіями, 5 монетами і трьома медалями) тематичної музейної виставки, присвяченої польському королю Яну Собеському [17, с. 300].

Одночасно, постійне зростання кількості експонатів загострило питання необхідності перенесення музейної експозиції до іншого приміщення, зокрема, до т.зв. Нового замку, збудованого на початку ХІХ ст.

У роки І Світової війни цю споруду зруйнували, але в повоєнний час доволі швидко було відбудовано. З 1931 р. у відновленій будівлі Нового замку розміщувалися різні урядові установи. У 1934 р. 12 кімнат Нового замку зайняв також Подільський регіональний музей. Тут-таки було розташовано велику бібліотеку Наукової фундації Баворовських [1, с. 31], що в сукупності колекцій перетворювало Новий замок на значний науковий і культурно-освітній центр Тернопілля. Що, звісно, не применшуває “бібліографічної” ролі Подільського музею – за словами знаного українського бібліографа та літературознавця В. Дорошенка, тут “були цінні збірки книжок та рукописів…”[12, с. 1009].

У 1930-х роках Регіональний музей у Тернополі цілком відродився й займав помітне місце в науковому, культурно-освітньому житті регіону. Проте, його відродження – це ще й показник якісних проявів суспільної моралі, що повернуло музеєві друге життя. Цей показник свідомості та моральності був присутній і в ПТКТ. Адже за безпосередньої допомоги його представників музей у Тернополі й відновив свою роботу [1, с. 368]. В одному зі звітів ПТКТ повідомлялося: “Товариство розпочало шляхи повернення до життя в Тернополі во-єводського Музею Регіонального як центральної площини, яка об’єднує весь життєвий та науковий зміст Воєводства в характері Інституту культурно-освітнього, потреба якого відчувається віддавна. 16 листопада 1930 р. Музей було організовано після 16літньої перерви та для суспільства відкрито” [25, с. 419]. В іншому звіті зазначалося: “акція Товариства в тому напрямку спрямовувалася пере

<

Другі Зарембівські читання

важно на організацій-ній співпраці, а також на забезпеченні музею експонатами та видавництвами” [23, с. 16]. Як бачимо, Регіональний музей у Тернополі став для ПТКТ своєрідним “центральним осередком воєводського краєзнавчо-освітнього та наукового руху” [23, с. 16].

Підтримка Регіонального музею постійно передбачувалася й у програмній діяльності ПТКТ [23, с. 22]. Зокрема, в п. 10 Програми діяльності референта туристики Тернопільського воєводського правлінні на 1929–1930 роки заплановано проведення інтенсивної роботи “в напрямку створення музеїв і зокрема в напрямку перейменування існуючого при Товаристві народних шкіл в Тернополі музею Подільського у Воводський музей регіональний” [7, с. 3]. З державного кредиту в сумі 3 тис.

злотих, асигнованих на туристично-краєзнавчі цілі Тернопільського воєводства рескриптом від 26 червня 1928 р., 200 злотих виділено на створення (відновлення) “Воєводського музею регіонального” [7, с. 6].

У жовтні – на початку листопада 1930 р. в дарунок нововідкритому Регіональному музею ТНШ свою цінну бібліотеку (бл. 4 тис. книг) передав зі Львова колишній консерватор пам’яток старовини Людвіг Фінкель, які привіз до Тернополя завідувач секції музею та, одночасно, голова ПТКТ Томаш Кунзек [17, с. 299]. Ці приклади є яскравим свідченням тісної і взаємовигідної співпраці двох наукових і культурно-освітніх громадських інституцій Тернопілля, коли позитивна діяльність однієї з них сприяла розвиткові іншої.

Фонди та експозиції громадських музеїв у Тернополі та Заліщиках, незважаючи на їх пропольський ідеологічний зміст, містили значні збірки української старовини. Про це згадує відомий український музеолог В. Дубровський. Він виділяє серед таких, що заслуговують на увагу, окремі музеї Тернопілля першої третини ХХ ст., зазначаючи, що “значні українські колекції були також у польських музеях: … Подільському в Тернополі … Регіональному в Заліщиках…” [12, с. 1021].

Відомий український дослідник і музеолог Іларіон Свенціцький, визначачи суспільну цінність музею як такого, зазначав: “Музеї в нинішньому розумінні, це: або скарбниця творчості людини у зв’язку із всесвітом, або образ частини життя всесвіту. В першому рядові музей служить мистецтву, поглиблення і поширення естетичного смаку.

Він веде видця в країну взнеслого, в царство Духа, заохочуючи його не раз, не зважати на сіру буденщину, відпочивати від неї в царині краси, та самому знятися до здійснення пізнаної краси у власному житті.

Другі Зарембівські читання

В другому разові музей своїми збірками повчає видця про зовнішню різноманітність життя у світі та про його внутрішню єдність. Уважний видець природного, технічного, промислово-торгівельного і т.п. музеїв пізнає тисячі зв’язків, якими лучиться людина з всесвітом, як його атом, та одночасно бачить силу розуму чоловіка над цією видимою безкінечністю … Музей, це великий банк, що при добрій господарці приносить дуже високі відсотки. Їх треба вміти видістати самій нації з себе – своєю працею своїми знахідками та коштами Музеологічно ведені збірки, без огляду на їх територіальну і національну приналежність змістом, єсть в повнім цего слова значінням добром міжнародним” [15, с. 8]. У цих словах закладалася вічна й беззаперечна мудрість і смислова довершеність. Адже, незважаючи на комутаційні чинники в середовищі людського соціуму, завжди залишається стала аксіома музейництва: аксіома етичного, естетичного, цінного та вигідного у будь-яких формах прояву. Співробітництво Подільського туристично-краєзнавчого товариства з музеями Тернопілля підтверджувало цю позитивну незмінність у повсякденних явищах постійно змінного (“акматичного” за Л. Гумільовим) світосприйняття.

____________________________

1. Бойцун Л. Тернопіль в плині літ. – Тернопіль, 2003.

2. Энциклопедический словарь / Ф. Брокгауз, И. Эфрон. – М., 2004.

3. Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО), 3, ф. 7, оп. 1, спр. 36.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4. Там само, ф. 36, оп. 1, спр. 2.

5. Там само, ф. 36. оп. 1, спр. 3.

6. Там само, ф. 36, оп. 1, спр. 6.

7. Там само, ф. 231, оп. 4, спр. 679.

8. Там само, ф. 231, оп.4, спр. 693.

9. Дуда І. Тернопіль 1540–1991 // Тернопіль вечірній. – 1999. – 23 червня. – № 49.

10. Дуда І. Тернопіль 1540–1991 // Тернопіль вечірній. – 1999. – 13 серпня. – № 64.

11. Дуда І. Тернопіль 1540–1991 // Тернопіль вечірній. – 1999. – 6 жовтня. – № 79.

12. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. – К.,1995. – Т. 3. – ? с.

13. Куріло О. Про формування археологічних колекцій у музеях Поділля // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2002. – Вип. 5.

14. Правова охорона культурної спадщини. – К.,1997.

15. Свенціцький І. Музеї і музейництво. Нариси і замітки. – Львів, 1920.

16. Словник іншомовних слів. – К., 1951.

17. Blicharski Cz. Miscellanea Tarnopolska. – Biskupince, 1994. – T. 1.

18. Blicharski Cz. Miscellanea Tarnopolska. – Biskupince, 1995. – T. 2.

19. Maly rocznik statystyczny. 1938. – Warszawa, 1938.

Другі Зарембівські читання

20. Kunzek T. Ziemia podoska. Opis krajoznawczo-turystyczny wojewodstwa Tarnoposkiego. – Tarnopo, 1935.

21. Ladenberger T. Notatki bibliograficzne // Rocznik Podolski. – Tarnopol, 1938. – T. 1.

22. Orlowicz M. Ilustrowany przewodnik po Galicyi. – Lwow, 1914.

23. Sprawozdanie wydzialu Podoskiego Towarystwa Turystyczno-krajoznawczego z dzialalnosci za czas od dnia 1 maja 1930 do dnia 30 kwietnia 1931 roku. – Tarnopo, 1931.

24. Wiszniewski St. Przewodnik po Brzezanach i okolicy. – Brzezany, 1937.

25. Wojewodstwo Tarnoposkie. – Tarnopo, 1931.

26. Щербаківський В. Українське мистецтво. Вибрані неопубліковані праці. – К.,1995.

–  –  –

Житомирському музеї космонавтики ім. С.П. Корольова розпочав свою діяльність 1 серпня 1970 р., коли в рідному місті академіка, в будинку № 5 на вул. Дмитрівській, було відкрито його Меморіальний будинок-музей, – натоді відділ обласного краєзнавчого музею. Експозиція сучасного музею розповідає про життя і діяльність Головного конструктора ракетних систем, відтворює атмосферу того часу, коли сім’я Корольових мешкала в Житомирі (1906–1908). Кожен із експонатів підпорядкований цій меті і за кожним із них криються важкі пошуки достовірних документів, особистих речей. У справі такого пошуку велику роботу провели наукові співробітники музею, керівництво міста та пересічні житомиряни, для яких було справою честі увіковічнити пам’ять про славного земляка. Велику допомогу надала мати С.П. Корольова Марія Миколаївна Баланіна, за спогадами якої відновлено інтер’єр квартири.

У листопаді 1987 р. музей набув статусу самостійного, отримавши сучасну назву. Вже тоді його працівники працювали над ідеєю про створення окремого відділу, де відвідувачі могли б ознайомитися з історією космонавтики, зразками космічної техніки. Згодом для цього було збудовано нове приміщення площею 600 м2, де й розмістилась експозиція “Космос”.

Другі Зарембівські читання

Фонди Житомирського музею космонавтики ім. С.П. Корольова налічують понад 7000 музейних предметів, 1500 з яких – унікальні. Серед таких: меморіальні речі, автографи С.П. Корольова, інших учених, космонавтів, оригінал ракети Р-12 (СС-4) виробництва науковоконструкторської школи М.К. Янгеля, оригінальні технічні зразки першого штучного супутника Землі, супутника “Ореол-3”, космічного корабля “Союз” і його складових частин – побутового відсіку та спускного апарату, зразки місячного ґрунту, натурні макети “Луноходу-2”, супутників “Електрон”, “Інтеркосмос” й інших.

Найбільше уваги відвідувачів музею привертає спускний апарат (далі

– СА) космічного корабля (далі – КК) “Союз-27”, який побував у космосі. Свідченням цьому є відгуки відвідувачів:

… Доторкнувшись до спускного апарату “Союз-27” я відчув зв’язок з космосом, який досі здавався таким далеким та таємничим, а виявилося він (космос) такий реальний і такий близький.

Сашко Музей – це єдине місце де можна просто прийти і доторкнутися до космічного корабля який повернувся з космосу. Фантастично.

Підпис Пілотовані космічні кораблі “Союз” нині відомі всьому світу. До 1995 р.

вони були єдиним засобом виведення у космос і повернення на Землю екіпажів орбітальних станцій “Салют” і “Мир”. “Союзи” випередили американську програму “Space shuttle” на 10 років! Історія їх створення починається з 1961 р., коли ще тільки почали запускати перші “Востоки”. Слід зазначити, що першочерговим завданням проекту “Союз” був не політ до орбітальної станції, а обліт Місяця з людиною на борту. Ракетно-космічний комплекс “Союз” згідно проекту складався з пілотованого корабля 7К та розгінних блоків 11К та 9К. С.П. Корольов розумів, що його завод буде не в змозі виконувати затверджені на той час космічні програми, якщо до існуючих додати ще й “Союз”. Тому виготовлення апаратів 9К і 11К перейшло до куйбишевського заводу “Прогрес”.

Оле основний блок вирішив виготовляти у себе – “пілотований корабель 7К нікому не передам, будемо робити тільки на своєму заводі” [1].

З часом цей проект було закрито на користь обльоту Місяця на кораблі іншого типу, а на базі 7К почали створювати багатоцільовий тримісний орбітальний корабель, призначений для відпрацювання операцій

Другі Зарембівські читання

маневрування і стикування на навколоземній орбіті, для проведення різних експериментів, у т.ч. переходу космонавтів із корабля у корабель через відкритий космос.Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«УДК 343.541 ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК НАСИЛЬНИЦЬКИЙ ЗЛОЧИН Плутицька К.М., аспірант Запорізький національний університет У статті здійснено спробу визначити примушування до вступу в статевий зв’язок як насильницький злочин за наступними критеріями: за способом вчинення насильства, за співвідношенням елементів мотивації, за тяжкістю суспільно небезпечних наслідків. Ключові слова: примушування до вступу в статевий зв’язок, насильство, психічне насильство. Плутицкая Е.Н....»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В.Г. КОРОЛЕНКА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск 6 Харків 2012 ББК 78.34(4УКР) УДК 027.021(477) З 41 Збірник наукових праць. Вип. 6 / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка. – Х., 2012. – 133 с. У збірнику викладені результати локального дослідження «Історія ХДНБ ім. В.Г. Короленка», приуроченого до 125-річчя від дня заснування книгозбірні. Наукове видання Збірник наукових праць Вип. 6 Редактори: С.М. Миценко, Н.О....»

«Національний університет «Києво-Могилянська академія» і с т о р і я, к у л ь т у р а, н а ц і о н а л ь н а п а м ' я ть матеріали міжнародної наукової конференції Видавництво «Темпора» Київ ББК 63.3(4УКР)46 Мазепа УДК 94(477)«16/17» Мазепа М33 М33 Матеріали міжнародної наукової конференції «Іван Мазепа і його доба: історія, культура, національна пам’ять» (15–17 жовтня 2008 р., Київ–Полтава). ISBN 978-966-8201-59-2 Редакційна колегія: В’ячеслав Брюховецький, д. ф. н. (голова); Юрій Мицик, д....»

«ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО МУЗА ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ УДК 930.1: 261. СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 09. 00. 03 – соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Сімферополь 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі філософії ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” Міністерства освіти і науки України Науковий...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ 1909-2013 До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка Шевченківські лауреати Київщини Київ 2013 УДК 059 ББК 92 Ш 37 Шевченківські лауреати Київщини : довід. вид. / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ; [підгот. : О.М.Литвин, Т.С.Котляренко ; ред. Л.П.Соляник ; наук. ред та відп. за вип. М. П. Зніщенко]. К. :...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ТЕТЕРУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА УДК 159. 923 – 057. 87: 159. 947. 3 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ СТУДЕНТІВ В ІНШОМОВНОМУ ПРОСТОРІ 19.00.07 – Педагогічна і вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі психології Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П....»

«ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 378:371:78 МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Галина Ніколаї У статті окреслено проблематику досліджень у сфері музично-педагогічної компаративістики, визначено її теоретико-методологічні основи та запропоновано шляхи розвитку як напряму порівняльної педагогіки. Ключові слова: порівняльна педагогіка, музично-педагогічна компаративістика, підготовка вчителів музики. Інтеграція України до європейського простору вищої...»

«Міністерство освіти і науки України Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра теорії та історії світової літератури Серія «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» ЖИТОМИР «ПОЛІССЯ» Моим родителям – Антонине Георгиевне и Федору Борисовичу Бондаренко Галина Бондаренко ЖИТОМИР «ПОЛІССЯ» УДК 82.09 – 1/-9 ББК 83:83.3 Б 81 Надруковано за ухвалою Вченої ради Житомирського державного університету ім. І. Франка (протокол № 10 від 27 травня...»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА УДК 37.01 Н. В. РУБЛЕВСЬКА РОЛЬ МУЗЕЇВ В ЕТНОВИХОВАННІ МОЛОДІ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ) У статті досліджено особливості етновиховання, простежено роль музеїв в етновихованні молоді, зокрема звернено увагу на науково-просвітню, виховну діяльність Тернопільського краєзнавчого музею. Ключові слова: етновиховання, естетичне виховання, музей, традиція, нація, народне мистецтво. Н. В. РУБЛЕВСКАЯ РОЛЬ МУЗЕЕВ В ЭТНОВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ...»

«ISBN 978-966-551-348-3. Дослідження з лексикології і граматики української мови, вип. 10, 2011 УДК 811.161.2'276.6(091) О. С. Боярчук З ІСТОРІЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЛОВОЇ МОВИ (ВІДОМІСТЬ, ВІДОМСТВО) Викладено результати порівняльного аналізу перекладів лексем російської мови ведомость, ведомство, їхніх похідних і канцеляризмів, до складу яких входять ці лексеми, проведеного на матеріалі 23 російсько-українських діловодних та 5 російськоукраїнських загальномовних словників ХХ ст. Ключові слова:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»